Agroinfo
Agroinfo Agroinfo Agroinfo
KWS+
Reclama header after big part 2
Reclama header after big part 3

MICII FERMIERI, MONITORIZAȚI 5 ANI DE LA ÎNCASAREA ULTIMEI TRANȘE DIN SUBVENȚIA DE 1.500 DE EURO/AN!

Publicat: 21 iunie 2018 - 21:03
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten

SCHIMBAREA REGULILOR PENTRU BANII EUROPENI! Ministerul Agriculturii schimbă câteva dintre regulile pe care fermierii trebuie să le respecte dacă vor să bani europeni. Una dintre schimbări privește micii fermieri care optează pentru submăsura 6.5 Schema pentru micii fermieri. După încasarea ultimei tranșe din bani, termenul limită este 31 decembrie 2020, beneficiarii vor fi monitorizați timp de 5 ani. Proiectul de act normativ este publicat pe pagina oficială MADR.

Prin proiectul de act normativ este modificată Hotărârea Guvernului nr.226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat.

Modificările făcute în regulile de accesare a banilor europeni sunt următoarele:

Beneficiarii prezintă cererea pentru prima tranşă de plată şi documentele justificative în termen de cel mult 6 luni de la data semnării contractului de finanţare, în cazul proiectelor pentru investiţii în achiziţii simple, respectiv în termen de cel mult 12 luni în cazul proiectelor pentru investiţii ce presupun construcţii-montaj şi al proiectelor ce prevăd plantarea de specii perene agricole şi forestiere, de la data semnării contractului de finanţare. Aceste termene se pot prelungi cu cel mult 12 luni, cu plata penalităţilor prevăzute în contractul de finanţare.

Selecţia proiectelor/cererilor de sprijin se efectuează fără obligativitatea prezentării documentului care atestă evaluarea impactului preconizat asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, respectiv a acordului de mediu/avizului Natura 2000, obligatoriu a fi prezentat înainte de semnarea contractului de finanţare/angajamentului cu AFIR sau, după caz, APIA. Termenul maxim de prezentare a documentului este precizat în notificarea emisă în conformitate cu procedurile aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, termen care curge de la data comunicării notificării privind selecţia proiectului/cererii de sprijin.

Durata de execuţie a investiţiei cofinanţate din FEADR este de maximum 3 ani de la data semnării contractului de finanţare. Prin excepţie, durata de execuţie este de maximum 2 ani pentru investiţiile în achiziţiile fără leasing financiar de utilaje, instalaţii, echipamente şi dotări noi, astfel cum sunt stabilite prin fişa măsurii/submăsurii.

Pentru asigurarea finanţării cheltuielilor necesare derulării proiectului, beneficiarul finanţării din FEADR poate constitui garanţii în favoarea unei instituţii financiare, respectiv unei instituții de credit sau instituții financiar nebancare înregistrată în Registrul special al Băncii Naţionale a României, sub forma ipotecării investiţiei care face obiectul contractului de finanţare, cu notificarea AFIR în condiţiile legii şi cu respectarea prevederilor contractului/deciziei de finanţare în cauză. Beneficiarul este obligat să transmită AFIR o copie a contractului de credit şi ipotecă, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la semnarea acestuia.

Plata avansului aferent contractului de finanţare este condiţionată de constituirea unei garanţii eliberate de o instituţie
financiară bancară sau nebancară înscrisă în registrul special al Băncii Naţionale a României, în procent de 100% din suma avansului. În cazul beneficiarilor privaţi ai sprijinului pentru investiţii, precum şi al beneficiarilor submăsurii 19.4, plata avansului poate fi subordonată şi unei poliţe de asigurare, care corespunde procentului de 100% din suma avansului, eliberate de o societate de asigurări autorizată conform legislaţiei în vigoare. Cuantumul avansului este prevăzut în contractul de finanţare încheiat între beneficiar şi AFIR. Utilizarea avansului se justifică de către beneficiar pe bază de documente până la expirarea duratei de
execuţie prevăzută în contractul de finanţare.

Garanţia este eliberată în cazul în care AFIR constată că suma cheltuielilor real efectuate, justificată pe bază de documente,
care corespund contribuţiei financiare a Uniunii Europene şi contribuţiei publice naţionale pentru investiţii, depăşeşte suma avansului.

Sprijinul sub formă de sumă forfetară se acordă potrivit prevederilor fişelor tehnice ale submăsurilor: 6.1 «Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri», 6.2 «Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale», 6.3 «Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici», 6.5 «Schema pentru micii fermieri», 9.1 «Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul agricol» şi 9.1a «Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul pomicol» din PNDR 2014-2020.

Durata de monitorizare aferentă proiectelor pentru submăsurile 16.4 «Sprijin acordat pentru cooperare orizontală şi verticală între actorii din lanţul de aprovizionare» în sectorul agricol şi 16.4a «Sprijin acordat pentru cooperare orizontală şi verticală între actorii din lanţul de aprovizionare» în sectorul pomicol, care au fost punctate pentru principiul de selecție P2, criteriul 2.1a) din ghidul
solicitantului și care nu prevăd achiziția de mijloace fixe, respectiv pentru submăsurile 6.1, 6.2, 6.3 este de 3 ani, calculată de la data efectuării plăţii tranşei a doua de plată/ultimei plăţi, după caz.

Durata de monitorizare aferentă proiectelor pentru submăsura 6.5 «Schema pentru micii fermieri» și pentru submăsurile 16.4 şi 16.4a, altele decât cele menționate mai sus, este de 5 ani, calculată de la data efectuării ultimei plăţi.

AMĂNUNTE AICI DESPRE SUBVENȚIA DE 1.500 DE EURO: https://www.agroinfo.ro/vegetal/subventii-fermieri-tot-ce-trebuie-sa-stiti-despre-subventia-de-1-500-euro-an

Durata de valabilitate a contractelor de finanțare pentru proiectele din cadrul submăsurilor 3.1 «Sprijin pentru atragerea de noi participanți la sistemele de calitate»,3.2 «Sprijin pentru activitățile de informare și de promovare puse în aplicare de grupurile de producători în cadrul pieței interne» 9.1 şi 9.1a, precum și a contractelor de finanțare pentru proiectele din cadrul submăsurilor 16.4 și 16.4a care nu prevăd achiziția de mijloace fixe, încetează odată cu efectuarea ultimei plăți/plăţii aferente ultimei tranşe de plată.

AFIR va proceda la verificarea datelor relevante implementării și monitorizării proiectelor referitoare la situația juridică, economico-financiară și fiscală, formulate/prezentate de solicitanții sprijinului financiar nerambursabil acordat prin PNDR 2014-2020, prin consultarea sistemelor informatice/bazelor de date ale diferitelor instituții, în condițiile legii. 

Alocarea indicativă stabilită în euro prin PNDR 2014-2020 pentru măsurile de dezvoltare rurală, defalcată pe măsuri, se convertește în moneda naţională pe baza celui mai recent curs de schimb stabilit de Banca Centrală Europeană anterior datei de 1 ianuarie a anului aferent perioadei de referință. În cazul diferențelor de curs valutar, AFIR poate realiza trimestrial conversia pe baza mediei ratelor de schimb lunare sau pe baza cursului de schimb stabilit de Banca Centrală Europeană înainte de luna pentru care se declară cheltuielile sau veniturile alocate.

Contractele de finanţare încheiate de către AFIR, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se pot modifica, în condiţiile legii.


 
 

 

 


Vizualizat: 4247 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!