Reclama header big full
KWS+
Reclama header after big part 2
Reclama header after big part 3

EXCLUSIV! SUBVENȚIA ACORDATĂ TINERILOR FERMIERI, PRELUNGITĂ DE LA 5 ANI LA 7 ANI!

Publicat: 17 aprilie 2018 - 12:06
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten

DIRECT DE LA PARLAMENTUL EUROPEAN! Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară din Parlamentul European propune ca schema de plată pentru tinerii fermieri să fie acordată timp de 7 ani și nu doar 5 ani, cum este acum. Propunerea Comisie vine odată cu avizul favorabil dat unui document supus aprobării Comisie pentru agricultură din Parlamentul European, care instituie o serie de facilități pentru tinerii fermieri.

Schimbarea generațiilor în agricultură, transferul exploatațiilor agricole de la fermierii vârstnici către cei tineri este o preocupare majoră la nivelul Comisiei Europene.

Raportul care privește plățile directe acordate tinerilor fermieri, accesul mai facil al acestora la terenurile agricole și alte avantaje care să-i determine pe tineri să se ocupe de agricultură, este din nou dezbătut în ședința Comisiei pentru agricultură din Parlamentul European, ținută la Bruxelles în data de 24 aprilie 2018. Prima oară, acest document a fost supus dezbaterii și aprobării membrilor Comisiei în data de 7 decembrie 2017.

Raportul propune ca sprijinul financiar acordat prin „Schema pentru tinerii fermieri” să crească peste 2 % nivelul maxim al alocărilor din fonduri naționale pentru a se încuraja reînnoirea generațiilor, să se revizuiască limita impusă cu privire la accesul la sprijin (care, în prezent, este de cinci ani de la instituirea întreprinderii), pentru încurajarea schimbului de generații. INTEGRAL CONȚINUTUL ACESTUI DOCUMENT ÎL GĂSIȚI AICI! AGROINFO L-A PUBLICAT ÎN EXCLUSIVITATE!

Între timp, Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară din Parlamentul European a avizat favorabil acest document și a venit pe 22 martie 2018 cu completarea propunerilor

AGROINFO a primit direct de la Bruxelles documentul prin care Comisia pentru mediu dă aviz favorabil raportului care se referă la plățile și facilitățile pentru tinerii fermieri.

În acest document, Comisia consideră necesară revizuirea numărului de ani în care exploatația agricolă poate beneficia de sprijin și creșterea acestei perioade la cel puțin șapte ani, în loc de cinci, pentru încurajarea schimbului de generații. În prezent, plata pentru tineri fermieri se acordă pentru o perioadă de 5 ani. Vă reamintim că această subvenție a fost majorată de la 25% din valoarea schemei unice de plată pe suprafață (SAPS) până la maxim 50% din valoarea SAPS.

ALTE PROPUNERI IMPORTANTE FĂCUTE DE COMISIA PENTRU MEDIU, EXTRASE DIN DOCUMENTUL OFICIAL AL PARLAMENTULUI EUROPEAN:

Consideră că este esențial ca, în special în contextul îmbătrânirii populației agricole europene, sectorul agricol al Uniunii Europene să încurajeze o nouă generație de tineri fermieri să adopte practici durabile și o atitudine globală și să conștientizeze mai bine problemele de mediu, în vederea tranziției către o societate cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punctul de vedere al resurselor și pentru abordarea numeroaselor provocări viitoare, cum ar fi schimbările climatice, conservarea resurselor naturale (apă și aer), îmbunătățirea calității solului, creșterea biodiversității și promovarea producției agricole durabile de-a lungul întregului lanț de producție, prin dezvoltarea unor tehnici de producție care duc la creșterea siguranței și calității produselor, punând accentul pe alimente sănătoase și nutritive;

Consideră că dezvoltarea practicilor agricole moderne și ecologice, precum și consolidarea circuitelor scurte de comercializare care cresc ponderea producătorilor în lanțul valoric, îmbunătățind calitatea alimentelor, vor crește nivelul de atractivitate al agriculturii pentru tinerii fermieri;

Subliniază că este necesar să se țină seama de diversitatea teritoriilor, în special de zonele dificile, care necesită un sprijin adaptat;

Reamintește că, pentru a realiza o agricultură durabilă, tinerii fermieri trebuie să poată investi și să poată achiziționa terenuri agricole, precum și să obțină utilaje noi sau second-hand și să-și optimizeze tehnicile agricole;

Subliniază că ar trebui consolidate și simplificate actualele instrumente ale politicii agricole comune (PAC) pentru tinerii fermieri și pentru noii fermieri, pentru a răspunde nevoilor reale ale tinerilor fermieri, prin introducerea de noi instrumente, cum ar fi fondurile mutuale sau pârghiile de asigurare privind profiturile, în măsură să protejeze veniturile fermierilor împotriva volatilității prețurilor pieței; ia act de faptul că aceste instrumente trebuie să se axeze pe nevoile specifice ale tinerilor fermieri și ale noilor fermieri - punându-se un accent deosebit pe accesul la terenuri -, precum și pe nevoile economice și sociale ale acestora și să promoveze proiectele cu cea mai mare valoare adăugată pentru fermieri, care protejează mediul și favorizează o distincție clară între noii fermieri și tinerii fermieri; subliniază, de asemenea, că tinerii fermieri ar trebui să își poată diversifica exploatațiile agricole; subliniază că procedurile administrative pentru tinerii fermieri ar trebui să fie eficiente și simple, pentru a reduce la minimum sarcina administrativă asupra solicitanților și autorităților publice; consideră că utilizarea de soluții și tehnologii inovatoare, inteligente din punct de vedere climatic și ecologice, pentru consolidarea competitivității în sectorul agricol și a securității alimentare pe termen lung, reprezintă o chestiune esențială;


Subliniază că schimbul de generații este esențial pentru menținerea de zone rurale dinamice și de exploatații gestionate în familie în Europa care să stimuleze crearea de locuri de muncă, activități economice sustenabile și inovarea, prin asigurarea continuității producției agricole, conservarea peisajului natural și cultural al teritoriului și consolidarea comunităților locale;

Consideră că, în cazul unui schimb de generații, ar trebui să se țină seama de vârsta tinerilor fermieri și ar trebui să se încurajeze transferul din timp al drepturilor de proprietate asupra exploatației agricole;

Remarcă faptul că pentru aceasta este nevoie de adoptarea unei perspective pe termen lung, în special în ceea ce privește accesul la infrastructură și la servicii, cum ar fi asistență medicală, servicii sociale, educație, transport și rețele în bandă largă de mare viteză, acces la credite în condiții sustenabile, ajutoare fiscale adecvate pentru cumpărarea sau închirierea de terenuri, simplificarea procedurilor birocratice, înființarea de agenții care oferă servicii destinate tinerilor fermieri, în conformitate cu nevoile acestora și cu noile tehnologii digitale, sau consolidarea acestor agenții, în cazul în care există deja; consideră necesar, prin urmare, să se asigure faptul că, în zonele rurale, tinerii fermieri sunt în măsură să își dezvolte exploatațiile agricole și să-și susțină familiile;

Subliniază că o organizare a fermierilor mai bună și mai puternică, prin crearea de cooperative și constituirea în organizații de producători (OP) în sectoarele reglementate la nivel european de Regulamentul privind OCP unică, poate contribui la o rentabilitate mai ridicată a activității agricole și la protejarea veniturilor fermierilor, în special ale tinerilor fermieri, însoțind opțiunile de producție și valorificând tot mai mult caracteristicile zonelor rurale; subliniază, de asemenea, că o reformă structurală a organizațiilor de producători, menită să le facă mai responsabile, mai puternice și mai eficiente, precum și o agregare sporită pot contribui în mod eficient, în primul rând, la apărarea și la creșterea rentabilității sectorului, în timp;

Subliniază că tinerii fermieri și noii fermieri reprezintă surse importante de inovare și antreprenoriat în agricultură, aducând beneficii precum introducerea de noi cunoștințe, elaborarea unor modele noi de afaceri bazate pe utilizatorii finali, dezvoltarea unor sisteme agricole mai durabile, dezvoltarea unor noi modele de organizare (de exemplu, arendarea, prefinanțarea, externalizarea spre public), creșterea conexiunilor dintre agricultură și comunitatea locală, precum și adaptarea cunoștințelor tradiționale în scopul dezvoltării de inovații comerciale (de exemplu, producția de alimente artizanale);

Subliniază că practicile comerciale neloiale din cadrul lanțului de aprovizionare cu produse alimentare, care permit cumpărătorilor și/sau prelucrătorilor sau comercianților să exploateze avantajul semnificativ de negociere pe care îl au în relația cu furnizorii, reprezintă o amenințare gravă la adresa stabilității activităților economice ale fermierilor, descurajează tinerii să preia fermele părinților lor și împiedică implicarea într-o mai mare măsură a tinerilor fermieri în reînnoirea generațiilor din zonele rurale; îndeamnă Comisia să adopte norme adecvate la nivel european; 

Accesul la terenurile agricole a fost identificat drept cel mai important obstacol pe care îl întâmpină tinerii fermieri și noii fermieri.

Solicită Comisiei și statelor membre să ia măsuri pentru a asigura veniturile fermierilor în fața diferitelor riscuri climatice, sanitare și economice și astfel să consolideze rezistența exploatațiilor agricole, în special prin introducerea de noi instrumente de gestionare a riscurilor și prin consolidarea celor existente;

Subliniază importanța coerenței între măsurile luate la nivel local, național și european destinate tinerilor fermieri; invită statele membre să faciliteze reînnoirea generațiilor, inclusiv prin legislația legată de succesiuni și fiscalitate, normele privind accesul la terenuri, proceduri transparente, amenajarea teritoriului și strategii referitoare la preluarea exploatațiilor agricole; constată că actualul sistem de plăți din cadrul PAC și, în special, plățile decuplate pot conduce la creșterea prețurilor de achiziție și de închiriere, nu promovează transferul de terenuri agricole și nu protejează în mod adecvat tinerii fermieri de volatilitatea prețurilor agricole, la care aceștia sunt mai expuși din motive evidente, și anume din cauză că de-abia își încep activitatea și că nu au experiență practică sau din cauză că instrumentele financiare de care dispun sunt limitate;

Solicită Comisiei și statelor membre să își asume un angajament ferm pentru canalele directe de comercializare, care să le permită tinerilor fermieri să își vândă produsele pe piețele locale într-un mod mai durabil și cu beneficii sporite;


Recomandă revizuirea punerii în aplicare a măsurilor care ar motiva fermierii mai în vârstă să își predea exploatațiile lor agricole fermierilor mai tineri, precum regimul farm-exit (de încetare a activității agricole) și alte stimulente de pensionare;

Consideră că, pentru a fi eficace, o strategie pentru reînnoirea generațiilor ar trebui să se bazeze pe o abordare holistică, promovând bunele practici de mediu, și să fie orientată spre crearea de noi oportunități pentru ocuparea forței de muncă de către tineri, să asigure continuitatea producției agricole, menținerea terenurilor și consolidarea comunităților, să faciliteze totodată accesul tinerilor fermieri la terenuri, prin proceduri transparente și contracte echitabile, finanțări bancare și alte sisteme de creditare, finanțări preferențiale pentru noii fermieri, în special pentru exploatații agricole mici, să încurajeze schimbul de experiență între tinerii fermieri din țări diferite, pe modelul proiectului Erasmus, și să ofere servicii de consiliere, formare în domeniul agricol și practici agricole durabile; subliniază că aceasta ar trebui să permită agriculturii durabile, care este vitală pentru umanitate, să devină o ocupație atractivă și durabilă pentru tinerii fermieri și pentru societate în ansamblul ei; subliniază că activitatea tinerilor fermieri ar trebui să fie recunoscută în societatea civilă ca fiind de interes public și că tinerii fermieri ar trebui, de asemenea, să primească recunoaștere pentru munca lor;

Subliniază că întreprinderile mici și întreprinderile familiale care lucrează în condiții dificile și urmăresc surse suplimentare de venit ar trebui să fie sprijinite mai mult, de exemplu prin finanțarea unor servicii de consiliere sau a unor modelele economice inovatoare;

Recomandă ca reînnoirea generațiilor să țină cont și de schimbul între generații în beneficiul tinerilor fermieri și al fermierilor mai în vârstă; constată că este important ca fermierii să elaboreze un plan de preluare a unei exploatații, precum și că este nevoie de o plată tranzitorie pentru a facilita respectiva preluare;

Subliniază că ar trebui examinată introducerea în cadrul oricărei viitoare PAC a unei măsuri obligatorii de ajutor la înființare pentru tinerii fermieri.

 

 

Vizualizat: 5210 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

EUROPARLAMENTAR CARMEN AVRAM: NOUA PAC, PRESIUNE ENORMĂ PE UMERII GREU ÎNCERCAȚILOR FERMIERI ROMÂNI!

EUROPARLAMENTAR CARMEN AVRAM: NOUA PAC, PRESIUNE ENORMĂ PE UMERII GREU ÎNCERCAȚILOR FERMIERI ROMÂNI!

22 octombrie 2020 - 07:59

VOTUL DECISIV. Europarlamentarul Carmen Avram (S&D), membră în Comisia AGRI, Parlamentul European, spune că noua Politică Agricolă Comună va pune o presiune enormă pe umerii greu încercaților fermieri români. Amendamentele depuse pe ultima sută de metri la regulamente impun restricții financiare, alungă tinerii din sate și pedepsesc fermierii pentru doi oligarhi miliardari care nu reprezintă agricultura.

DECIZIE! DATA DE REFERINȚĂ LA BOVINE, NESCHIMBATĂ! AJUTORUL NAȚIONAL TRANZITORIU NU DISPARE!

DECIZIE! DATA DE REFERINȚĂ LA BOVINE, NESCHIMBATĂ! AJUTORUL NAȚIONAL TRANZITORIU NU DISPARE!

21 octombrie 2020 - 19:54

DECIZII PENTRU SUBVENȚIILE FERMIERILOR! Data de referință pentru ajutorul național tranzitoriu pentru bovinele de carne rămâne neschimbată. În ciuda insistențelor ministrului agriculturii Adrian Oros la Consiliul AGRIFISH de la Luxembourg, această dată nu a fost schimbată. Rămâne tot 31 ianuarie 2013. În schimb, fermierii români vor beneficia în continuare de ajutor național tranzitoriu, anunță un comunicat MADR transmis pentru AGROINFO.

ULTIMA ORĂ DE LA APIA! SUMA PLĂTITĂ FERMIERILOR!

ULTIMA ORĂ DE LA APIA! SUMA PLĂTITĂ FERMIERILOR!

21 octombrie 2020 - 19:35

OFICIAL. Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că până la data de 21.10.2020, au fost autorizați la plată în cadrul Campaniei de plăți în avans pentru anul 2020, un număr de 547.311 fermieri, reprezentând un procent de 65 % din totalul fermierilor declarați eligibili. Suma totală autorizată la plată este în valoare de 719.414.149 euro, anunță APIA într-un comunicat transmis pentru AGROINFO.

ASOCIAȚIA ABERDEEN ANGUS, MEMBRĂ ÎN FEDERAȚIA PRO AGRO!

ASOCIAȚIA ABERDEEN ANGUS, MEMBRĂ ÎN FEDERAȚIA PRO AGRO!

21 octombrie 2020 - 14:17

COMUNICAT. Federația Națională PRO AGRO, reprezentativă pentru agricultura, zootehnia și industria alimentară românească, anunță cu bucurie cooptarea unui nou membru, al cincisprezecelea, respectiv aderarea Asociației Aberdeen Angus România, informează PRO AGRO într-un comunicat transmis pentru AGROINFO.

ATENȚIE, FERMIERI! SUNTEȚI AMENDAȚI!

ATENȚIE, FERMIERI! SUNTEȚI AMENDAȚI!

21 octombrie 2020 - 12:52

ITP OBLIGATORIU! Inspecția tehnică periodică a devenit obligatorie pentru tractoarele care circulă pe drumurile publice. Pentru a ajunge la parcelele agricole, fermierii sunt nevoiți să circule pe drumurile publice cu tractoarele. Mai mulți fermieri au fost deja amendați de Poliție pentru că nu aveau ITP-ul făcut la tractoare.

UN NOU TRACTOR PENTRU FERME MICI!

UN NOU TRACTOR PENTRU FERME MICI!

21 octombrie 2020 - 12:33

LANSAT ÎN DECEMBRIE 2020. Ruris, compania producătoare de echipamente agricole din Craiova, a intrat în linie dreaptă cu producţia unui nou tractor pentru ferme mici.

PARLAMENT EUROPEAN: VREM SĂ ELIMINĂM SUBVENȚIILE DE UN MILION DE EURO PE FERMĂ!

PARLAMENT EUROPEAN: VREM SĂ ELIMINĂM SUBVENȚIILE DE UN MILION DE EURO PE FERMĂ!

21 octombrie 2020 - 11:54

PLAFONAREA PLĂȚILOR DIN AGRICULTURĂ. Tot mai multe voci din Parlamentul European susțin plafonarea subvențiilor din agricultură. Concernele din industria agricolă își extind activitatea pe spinarea fermelor de familie. Haideți să nu-i mai susținem pe oligarhi! A cerut un europarlamentar din Cehia, marți, 20 octombrie 2020, la ședința plenară din Parlamentul European în cadrul căreia a fost supusă dezbaterii și votului noua Politică Agricolă Comună. Europarlamentarul a cerut eliminarea subvențiilor de un milion de euro pe fermă.

ANUNȚ IMPORTANT PENTRU TOȚI APICULTORII!

ANUNȚ IMPORTANT PENTRU TOȚI APICULTORII!

21 octombrie 2020 - 09:37

TERMEN 31 DECEMBRIE 2020! Atenție, apicultori, intrați în legalitate! Consilierul personal al ministrului agriculturii, apicultorul Marian Irimei, cunoscut pe Facebook Marian Stuparul Oltean, anunță apicultorii că e foarte important să intre în legalitate până la data de 31 decembrie 2020. De asemenea, consilierul îi anunță că se va modifica Ordinul MADR 251/2017 care-i privește pe apicultori.

APIA ANUNȚĂ ACUM: BANII SUNT ÎN CONTURI!

APIA ANUNȚĂ ACUM: BANII SUNT ÎN CONTURI!

21 octombrie 2020 - 09:15

OFICIAL APIA! Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) anunță astăzi, 21 octombrie 2020, într-un comunicat transmis pentru AGROINFO, că a plătit peste 46 de milioane de euro. A finalizat aceste plăți, iar banii sunt în conturi.

FERMIERII REVOLTAȚI CER MINISTERULUI AGRICULTURII SĂ LE SPUNĂ PE CE A DAT 200.000 DE EURO!

FERMIERII REVOLTAȚI CER MINISTERULUI AGRICULTURII SĂ LE SPUNĂ PE CE A DAT 200.000 DE EURO!

21 octombrie 2020 - 08:59

AMENINȚĂ CU JUDECATA! Uniunea Salvăm Țăranul Român cere explicații de la Ministerul Agriculturii pentru plata cotizației de 200.000 de euro la organizația europeană COPA COGECA. Revoltați, fermierii vor să știe de ce ministerul a plătit cotizația doar pentru anumite organizații. Ei amenință că vor acționa în instanță MADR. Inserăm comunicatul Uniunii Salvăm Țăranul Român.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

MASSEY FERGUSON 7722: Un tractor care lucrează în orice condiţii

MASSEY FERGUSON 7722: Un tractor care lucrează în orice condiţii

După doi ani de zile în care s-au informat şi au încercat mai multe modele de tractoare, Ciprian şi Denisa Nedin Gruia, tineri fermieri din Pesac, judeţul Timiş, şi-au cumpărat, în 2019, de la firma Tehnodiesel, un tractor Massey Ferguson 7722, cu motor AGCO Sisu de 220 CP şi transmisie Dyna 6. Ciprian Nedin Gruia spune că şi-a dorit un tractor robust, cu care să poată lucra în orice condiţii, iar tractorul Massey Ferguson este perfect pentru el.

Interviu cu: Ciprian Nedin Gruia şi Denisa Nedin Gruia, fermieri, judeţul Timiş
Reporter: Violeta Mat

Operator video şi montaj: Claudiu Borobei

Ridichea furajera - cea mai buna cultura pentru inverzire Tractoarele Massey Ferguson și încărcătoarele Weidemann în acțiune! Fermy Show - Tratamentul la sămânță

Bancul zilei

Prin Londra

Prin Londra
Doi prieteni, un englez şi un chinez, se plimbau împreună prin Londra şi se bucurau de privelişte: Detalii