Reclama header big full
KWS+
Reclama header after big part 2
Reclama header after big part 3

ULTIMELE SCHIMBĂRI ÎN LEGE pentru SUBVENȚIILE FERMIERILOR ROMÂNI!

Publicat: 08 august 2018 - 15:08
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten

PROIECT DE ACT NORMATIV! Ministerul Agriculturii a publicat pe pagina sa un proiect de ordonanță prin care sunt modificate și completate mai multe acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene. Sunt schimbări făcute inclusiv în Ordonanța subvențiilor, OUG 3/2015.

Proiectul de act normativ vizează următoarele schimbări:

Ordonanța de urgență a Guvernului 3/2015, Ordonanța subvențiilor:

- se creează cadrul juridic pentru situația în care cuantumul unitar calculat conduce la o supracompensare a unor beneficiari, care determină utilizarea plafonului maxim alocat înainte de a fi plătite toate animalele eligibile (determinate). În acest sens,
se reglementează posibilitatea asigurării diferenței față de plafonul alocat de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, până la recuperarea acesteia, astfel încât să poată fi plătite toate animalele eligibile (determinate). Recuperarea se realizează de la beneficiarii care au primit supracompensare/plăți în exces, până la data de 31 decembrie 2018, prin plăți voluntare sau prin deducerea acestora din drepturi de plată viitoare în cadrul altor scheme de sprijin.

- pentru o ințelegere unitară a conceptelor în textul proiectului este cuprinsă definiția „supracompensării/plăți în exces”;
- aceste modificări au ca scop:
- continuarea activității de creștere a animalelor, în sensul specializării exploataţiilor pentru producţia de lapte sau pentru producţia de carne în vederea creşterii competitivităţii şi asigurării pieţii cu produse alimentare suficiente şi de bună calitate;
- evitarea destabilizării balanţei veniturilor şi cheltuielilor fermierilor prin diminuarea veniturilor;
- aplicarea unui tratament nediscriminatoriu între fermieri;
- continuarea efectuării platilor pentru schemele de plati directe aferente anului de cere 2017, astfel încât să se utilizeze integral sumele alocate României, asigurându-se premisele rambursării acestor cheltuieli de Comisia Europeană.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.74/2009:

1. Modificarea art. 13 prin introducerea unei litere noi, litera k) care are ca scop reglementarea cuprinderii în bugetul MADR a sumelor pentru punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti definitive, pronunţate în litigiile având ca obiect implementarea măsurilor din PNDR 2007-2013, inclusiv după închiderea programului;

2. Modificarea art.20 alin.(4) și (7) are ca și scop flexibilizarea mecanismului actual, prin intermediul căruia poate fi eliberată garanția pentru avansurile acordate, respectiv stabilirea posibilității ca beneficiarii PNDR să restituire către AFIR ,voluntar,
avansul neutilizat. Completarea art.20 cu alin. (10) vizează reglementarea posibilității de acordare a avansului în cazul beneficiarilor PNDR 2007-2013 care s-au aflat in litigiu cu AFIR si au obținut o hotărâre judecătoreasca definitivă favorabilă acestora în sensul obligării AFIR la încheierea contractului. pentru finanțarea proiectului, respectiv a condițiilor
de acordare. În cazul acestor beneficiari finanțarea se va face integral de la bugetul de stat cu repunerea lor in drepturile pe care le-ar fi avut daca ar fi fost finanțați din FEADR. Având în vedere faptul că în cazul acestor beneficiari trebuie respectate regulile din PNDR 2007-2013 prin similitudine cu beneficiarii ale căror proiecte au fost/sunt finanțare din FEADR și având în vedere faptul ca Legea nr.500/2002 stabilește reguli stricte cu privire la acordarea avansului din bugetul de stat este necesară derogarea de la prevederile Legii nr. 500/2002 pentru a se asigura si acestor beneficiari un tratament egal cu beneficiarii PNDR 2007-2013.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.79/2009:

Modificarea art. 3, partea introductivă și literele a) și e) are ca scop cuprinderea tuturor categoriilor de beneficiari eligibili, respectiv este necesară extinderea categoriei de beneficiari prin includerea municipiilor, a instituțiilor de învățământ public, având în vedere și Comunicarea Comisiei privind noțiunea de ajutor de stat astfel cum este menționată la articolul 107 alineatul (1)
din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (2016/C 262/01), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Seria C din 19.07.2016;

Modificarea art. 4, alin. (3) și (4) – vizează clarificări referitoare la regimul dobânzilor, acestea sunt aferente sumelor virate de MADR fondurilor de garantare și se înregistrează, atât dobânzile cât și sursa principală, ca împrumuturi subordonate, având
destinația strictă prevăzută la art. 4 alin. (2). Dobânzile aferente surselor puse la dispoziție de MADR nu pot fi venituri financiare ale fondului și nici nu se înregistrează de fond ca venituri neimpozabile, acestea fiind venituri ale sursei alocate.

Fondurile de garantare emit scrisorile de garanție în favoarea AFIR sens în care pentru claritate și coerență este necesară eliminarea sintagmei “instituții de credit”.

Totodată Ministerul Agriculturii are prevăzute sume în buget cu aceasta destinație la cap 83.01 “Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare” titlul 80 “Împrumuturi” precum și veniturile acumulate în contul aflat la dispoziţia MADR, constituit
conform Legii nr.218/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare la dispozitie un cont de disponibil, sens în care pentru claritate este necesară înlocuirea sintagmei “bugetul MADR” cu “sursele MADR”, astfel încât efectiv în situația în care valoarea garanţiilor executate de AFIR depăşeşte nivelul dobânzilor acumulate şi afectează sumele alocate pentru acordarea de garanţii, reîntregirea sumelor alocate să se realizeze din veniturile acumulate în contul de disponibil aflat la dispoziţia MADR.Modificarea art. 7 – aduce dispoziții noi în materia modului de percepere a comisioanelor de către fondurile de garantare, inclusiv la posibilitatea plății acestora de către beneficiari în mai multe tranșe anuale.

Această măsură este necesară datorită necesitării corelării cu prevederile Ordinului Băncii Naționale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, potrivit căruia la Secţiunea 7 - Principii generale de raportare financiară pct.78 alin. (2) lit. a) - Principiul contabilităţii de angajamente unde se precizează că trebuie să se ţină cont de veniturile şi cheltuielile aferente exerciţiului financiar, indiferent de data încasării veniturilor sau data plăţii cheltuielilor, astfel:

Efectele tranzacţiilor şi ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacţiile şi evenimentele se produc (şi nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul său este încasat sau plătit) şi sunt înregistrate în contabilitate şi raportate în situaţiile financiare ale
perioadelor aferente.

Totodată prevederile Ordinului MFP Nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, prevăd la art. 54 alin. (1) Principiul contabilităţii de angajamente. Astfel,
efectele tranzacţiilor şi ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacţiile şi evenimentele se produc (şi nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul său este încasat sau plătit) şi sunt înregistrate în contabilitate şi raportate în situaţiile financiare ale
perioadelor aferente. Având în vedere cele de mai sus precum și faptul că, potrivit reglementărilor contabile în vigoare, fondurile
de garantare au obligația inregistrării veniturilor din comisioane anual, pentru perioada aferentă anului respectiv, este necesar ca beneficiarii publici să plătească comisioanele de garantare eșalonat corespunzător perioadei din an, în funcție de numărul de luni rămase din anul respectiv.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.49/2015:

Modificarea art. 23 alin. (10) în sensul reglementării modului de recuperare a avansului nejustificat/nerestituit, care se va face în mod unitar, cu perceperea de dobânzi care se vor recalcula în mod similar cu prevederile OUG nr.66/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Completarea art. 45 cu privire la stabilirea, prin similitudine cu Codul de Procedură Fiscală, a faptului că acţiunile de recuperare a creanţelor bugetare aferente FEADR se demarează numai în cazul în care valoarea sumei de recuperat, este mai mare de 40 lei.

Aplicarea măsurilor prevăzute de proiectul de act normativ va permite beneficiarilor plăţilor să respecte propriul plan de afaceri şi program de dezvoltare pe termen scurt, întocmite în condiţiile cunoaşterii nivelului sumelor pe care urmau să le primească și va crea oportunităţi de creştere atât a fluxului comercial al input-urilor necesare crescătorilor, cât şi a fluxului de capital angajat pentru finanţarea activităţilor agricole.

IMPORTANT! Acesta este un proiect de ordonanță, aflat în dezbatere publică pe pagina oficială MADR. Prevederile sale intră în vigoare odată cu publicarea în Monitorul Oficial.

 

Vizualizat: 6193 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

EUROPARLAMENTAR CARMEN AVRAM: NOUA PAC, PRESIUNE ENORMĂ PE UMERII GREU ÎNCERCAȚILOR FERMIERI ROMÂNI!

EUROPARLAMENTAR CARMEN AVRAM: NOUA PAC, PRESIUNE ENORMĂ PE UMERII GREU ÎNCERCAȚILOR FERMIERI ROMÂNI!

22 octombrie 2020 - 07:59

VOTUL DECISIV. Europarlamentarul Carmen Avram (S&D), membră în Comisia AGRI, Parlamentul European, spune că noua Politică Agricolă Comună va pune o presiune enormă pe umerii greu încercaților fermieri români. Amendamentele depuse pe ultima sută de metri la regulamente impun restricții financiare, alungă tinerii din sate și pedepsesc fermierii pentru doi oligarhi miliardari care nu reprezintă agricultura.

DECIZIE! DATA DE REFERINȚĂ LA BOVINE, NESCHIMBATĂ! AJUTORUL NAȚIONAL TRANZITORIU NU DISPARE!

DECIZIE! DATA DE REFERINȚĂ LA BOVINE, NESCHIMBATĂ! AJUTORUL NAȚIONAL TRANZITORIU NU DISPARE!

21 octombrie 2020 - 19:54

DECIZII PENTRU SUBVENȚIILE FERMIERILOR! Data de referință pentru ajutorul național tranzitoriu pentru bovinele de carne rămâne neschimbată. În ciuda insistențelor ministrului agriculturii Adrian Oros la Consiliul AGRIFISH de la Luxembourg, această dată nu a fost schimbată. Rămâne tot 31 ianuarie 2013. În schimb, fermierii români vor beneficia în continuare de ajutor național tranzitoriu, anunță un comunicat MADR transmis pentru AGROINFO.

ULTIMA ORĂ DE LA APIA! SUMA PLĂTITĂ FERMIERILOR!

ULTIMA ORĂ DE LA APIA! SUMA PLĂTITĂ FERMIERILOR!

21 octombrie 2020 - 19:35

OFICIAL. Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că până la data de 21.10.2020, au fost autorizați la plată în cadrul Campaniei de plăți în avans pentru anul 2020, un număr de 547.311 fermieri, reprezentând un procent de 65 % din totalul fermierilor declarați eligibili. Suma totală autorizată la plată este în valoare de 719.414.149 euro, anunță APIA într-un comunicat transmis pentru AGROINFO.

ASOCIAȚIA ABERDEEN ANGUS, MEMBRĂ ÎN FEDERAȚIA PRO AGRO!

ASOCIAȚIA ABERDEEN ANGUS, MEMBRĂ ÎN FEDERAȚIA PRO AGRO!

21 octombrie 2020 - 14:17

COMUNICAT. Federația Națională PRO AGRO, reprezentativă pentru agricultura, zootehnia și industria alimentară românească, anunță cu bucurie cooptarea unui nou membru, al cincisprezecelea, respectiv aderarea Asociației Aberdeen Angus România, informează PRO AGRO într-un comunicat transmis pentru AGROINFO.

ATENȚIE, FERMIERI! SUNTEȚI AMENDAȚI!

ATENȚIE, FERMIERI! SUNTEȚI AMENDAȚI!

21 octombrie 2020 - 12:52

ITP OBLIGATORIU! Inspecția tehnică periodică a devenit obligatorie pentru tractoarele care circulă pe drumurile publice. Pentru a ajunge la parcelele agricole, fermierii sunt nevoiți să circule pe drumurile publice cu tractoarele. Mai mulți fermieri au fost deja amendați de Poliție pentru că nu aveau ITP-ul făcut la tractoare.

UN NOU TRACTOR PENTRU FERME MICI!

UN NOU TRACTOR PENTRU FERME MICI!

21 octombrie 2020 - 12:33

LANSAT ÎN DECEMBRIE 2020. Ruris, compania producătoare de echipamente agricole din Craiova, a intrat în linie dreaptă cu producţia unui nou tractor pentru ferme mici.

PARLAMENT EUROPEAN: VREM SĂ ELIMINĂM SUBVENȚIILE DE UN MILION DE EURO PE FERMĂ!

PARLAMENT EUROPEAN: VREM SĂ ELIMINĂM SUBVENȚIILE DE UN MILION DE EURO PE FERMĂ!

21 octombrie 2020 - 11:54

PLAFONAREA PLĂȚILOR DIN AGRICULTURĂ. Tot mai multe voci din Parlamentul European susțin plafonarea subvențiilor din agricultură. Concernele din industria agricolă își extind activitatea pe spinarea fermelor de familie. Haideți să nu-i mai susținem pe oligarhi! A cerut un europarlamentar din Cehia, marți, 20 octombrie 2020, la ședința plenară din Parlamentul European în cadrul căreia a fost supusă dezbaterii și votului noua Politică Agricolă Comună. Europarlamentarul a cerut eliminarea subvențiilor de un milion de euro pe fermă.

ANUNȚ IMPORTANT PENTRU TOȚI APICULTORII!

ANUNȚ IMPORTANT PENTRU TOȚI APICULTORII!

21 octombrie 2020 - 09:37

TERMEN 31 DECEMBRIE 2020! Atenție, apicultori, intrați în legalitate! Consilierul personal al ministrului agriculturii, apicultorul Marian Irimei, cunoscut pe Facebook Marian Stuparul Oltean, anunță apicultorii că e foarte important să intre în legalitate până la data de 31 decembrie 2020. De asemenea, consilierul îi anunță că se va modifica Ordinul MADR 251/2017 care-i privește pe apicultori.

APIA ANUNȚĂ ACUM: BANII SUNT ÎN CONTURI!

APIA ANUNȚĂ ACUM: BANII SUNT ÎN CONTURI!

21 octombrie 2020 - 09:15

OFICIAL APIA! Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) anunță astăzi, 21 octombrie 2020, într-un comunicat transmis pentru AGROINFO, că a plătit peste 46 de milioane de euro. A finalizat aceste plăți, iar banii sunt în conturi.

FERMIERII REVOLTAȚI CER MINISTERULUI AGRICULTURII SĂ LE SPUNĂ PE CE A DAT 200.000 DE EURO!

FERMIERII REVOLTAȚI CER MINISTERULUI AGRICULTURII SĂ LE SPUNĂ PE CE A DAT 200.000 DE EURO!

21 octombrie 2020 - 08:59

AMENINȚĂ CU JUDECATA! Uniunea Salvăm Țăranul Român cere explicații de la Ministerul Agriculturii pentru plata cotizației de 200.000 de euro la organizația europeană COPA COGECA. Revoltați, fermierii vor să știe de ce ministerul a plătit cotizația doar pentru anumite organizații. Ei amenință că vor acționa în instanță MADR. Inserăm comunicatul Uniunii Salvăm Țăranul Român.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

MASSEY FERGUSON 7722: Un tractor care lucrează în orice condiţii

MASSEY FERGUSON 7722: Un tractor care lucrează în orice condiţii

După doi ani de zile în care s-au informat şi au încercat mai multe modele de tractoare, Ciprian şi Denisa Nedin Gruia, tineri fermieri din Pesac, judeţul Timiş, şi-au cumpărat, în 2019, de la firma Tehnodiesel, un tractor Massey Ferguson 7722, cu motor AGCO Sisu de 220 CP şi transmisie Dyna 6. Ciprian Nedin Gruia spune că şi-a dorit un tractor robust, cu care să poată lucra în orice condiţii, iar tractorul Massey Ferguson este perfect pentru el.

Interviu cu: Ciprian Nedin Gruia şi Denisa Nedin Gruia, fermieri, judeţul Timiş
Reporter: Violeta Mat

Operator video şi montaj: Claudiu Borobei

Ridichea furajera - cea mai buna cultura pentru inverzire Tractoarele Massey Ferguson și încărcătoarele Weidemann în acțiune! Fermy Show - Tratamentul la sămânță

Bancul zilei

Prin Londra

Prin Londra
Doi prieteni, un englez şi un chinez, se plimbau împreună prin Londra şi se bucurau de privelişte: Detalii