Reclama header big full
KWS+
Reclama header after big part 2

ULTIMELE SCHIMBĂRI ÎN LEGE pentru SUBVENȚIILE FERMIERILOR ROMÂNI!

Publicat: 08 august 2018 - 15:08
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten

PROIECT DE ACT NORMATIV! Ministerul Agriculturii a publicat pe pagina sa un proiect de ordonanță prin care sunt modificate și completate mai multe acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene. Sunt schimbări făcute inclusiv în Ordonanța subvențiilor, OUG 3/2015.

Proiectul de act normativ vizează următoarele schimbări:

Ordonanța de urgență a Guvernului 3/2015, Ordonanța subvențiilor:

- se creează cadrul juridic pentru situația în care cuantumul unitar calculat conduce la o supracompensare a unor beneficiari, care determină utilizarea plafonului maxim alocat înainte de a fi plătite toate animalele eligibile (determinate). În acest sens,
se reglementează posibilitatea asigurării diferenței față de plafonul alocat de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, până la recuperarea acesteia, astfel încât să poată fi plătite toate animalele eligibile (determinate). Recuperarea se realizează de la beneficiarii care au primit supracompensare/plăți în exces, până la data de 31 decembrie 2018, prin plăți voluntare sau prin deducerea acestora din drepturi de plată viitoare în cadrul altor scheme de sprijin.

- pentru o ințelegere unitară a conceptelor în textul proiectului este cuprinsă definiția „supracompensării/plăți în exces”;
- aceste modificări au ca scop:
- continuarea activității de creștere a animalelor, în sensul specializării exploataţiilor pentru producţia de lapte sau pentru producţia de carne în vederea creşterii competitivităţii şi asigurării pieţii cu produse alimentare suficiente şi de bună calitate;
- evitarea destabilizării balanţei veniturilor şi cheltuielilor fermierilor prin diminuarea veniturilor;
- aplicarea unui tratament nediscriminatoriu între fermieri;
- continuarea efectuării platilor pentru schemele de plati directe aferente anului de cere 2017, astfel încât să se utilizeze integral sumele alocate României, asigurându-se premisele rambursării acestor cheltuieli de Comisia Europeană.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.74/2009:

1. Modificarea art. 13 prin introducerea unei litere noi, litera k) care are ca scop reglementarea cuprinderii în bugetul MADR a sumelor pentru punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti definitive, pronunţate în litigiile având ca obiect implementarea măsurilor din PNDR 2007-2013, inclusiv după închiderea programului;

2. Modificarea art.20 alin.(4) și (7) are ca și scop flexibilizarea mecanismului actual, prin intermediul căruia poate fi eliberată garanția pentru avansurile acordate, respectiv stabilirea posibilității ca beneficiarii PNDR să restituire către AFIR ,voluntar,
avansul neutilizat. Completarea art.20 cu alin. (10) vizează reglementarea posibilității de acordare a avansului în cazul beneficiarilor PNDR 2007-2013 care s-au aflat in litigiu cu AFIR si au obținut o hotărâre judecătoreasca definitivă favorabilă acestora în sensul obligării AFIR la încheierea contractului. pentru finanțarea proiectului, respectiv a condițiilor
de acordare. În cazul acestor beneficiari finanțarea se va face integral de la bugetul de stat cu repunerea lor in drepturile pe care le-ar fi avut daca ar fi fost finanțați din FEADR. Având în vedere faptul că în cazul acestor beneficiari trebuie respectate regulile din PNDR 2007-2013 prin similitudine cu beneficiarii ale căror proiecte au fost/sunt finanțare din FEADR și având în vedere faptul ca Legea nr.500/2002 stabilește reguli stricte cu privire la acordarea avansului din bugetul de stat este necesară derogarea de la prevederile Legii nr. 500/2002 pentru a se asigura si acestor beneficiari un tratament egal cu beneficiarii PNDR 2007-2013.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.79/2009:

Modificarea art. 3, partea introductivă și literele a) și e) are ca scop cuprinderea tuturor categoriilor de beneficiari eligibili, respectiv este necesară extinderea categoriei de beneficiari prin includerea municipiilor, a instituțiilor de învățământ public, având în vedere și Comunicarea Comisiei privind noțiunea de ajutor de stat astfel cum este menționată la articolul 107 alineatul (1)
din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (2016/C 262/01), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Seria C din 19.07.2016;

Modificarea art. 4, alin. (3) și (4) – vizează clarificări referitoare la regimul dobânzilor, acestea sunt aferente sumelor virate de MADR fondurilor de garantare și se înregistrează, atât dobânzile cât și sursa principală, ca împrumuturi subordonate, având
destinația strictă prevăzută la art. 4 alin. (2). Dobânzile aferente surselor puse la dispoziție de MADR nu pot fi venituri financiare ale fondului și nici nu se înregistrează de fond ca venituri neimpozabile, acestea fiind venituri ale sursei alocate.

Fondurile de garantare emit scrisorile de garanție în favoarea AFIR sens în care pentru claritate și coerență este necesară eliminarea sintagmei “instituții de credit”.

Totodată Ministerul Agriculturii are prevăzute sume în buget cu aceasta destinație la cap 83.01 “Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare” titlul 80 “Împrumuturi” precum și veniturile acumulate în contul aflat la dispoziţia MADR, constituit
conform Legii nr.218/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare la dispozitie un cont de disponibil, sens în care pentru claritate este necesară înlocuirea sintagmei “bugetul MADR” cu “sursele MADR”, astfel încât efectiv în situația în care valoarea garanţiilor executate de AFIR depăşeşte nivelul dobânzilor acumulate şi afectează sumele alocate pentru acordarea de garanţii, reîntregirea sumelor alocate să se realizeze din veniturile acumulate în contul de disponibil aflat la dispoziţia MADR.Modificarea art. 7 – aduce dispoziții noi în materia modului de percepere a comisioanelor de către fondurile de garantare, inclusiv la posibilitatea plății acestora de către beneficiari în mai multe tranșe anuale.

Această măsură este necesară datorită necesitării corelării cu prevederile Ordinului Băncii Naționale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, potrivit căruia la Secţiunea 7 - Principii generale de raportare financiară pct.78 alin. (2) lit. a) - Principiul contabilităţii de angajamente unde se precizează că trebuie să se ţină cont de veniturile şi cheltuielile aferente exerciţiului financiar, indiferent de data încasării veniturilor sau data plăţii cheltuielilor, astfel:

Efectele tranzacţiilor şi ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacţiile şi evenimentele se produc (şi nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul său este încasat sau plătit) şi sunt înregistrate în contabilitate şi raportate în situaţiile financiare ale
perioadelor aferente.

Totodată prevederile Ordinului MFP Nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, prevăd la art. 54 alin. (1) Principiul contabilităţii de angajamente. Astfel,
efectele tranzacţiilor şi ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacţiile şi evenimentele se produc (şi nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul său este încasat sau plătit) şi sunt înregistrate în contabilitate şi raportate în situaţiile financiare ale
perioadelor aferente. Având în vedere cele de mai sus precum și faptul că, potrivit reglementărilor contabile în vigoare, fondurile
de garantare au obligația inregistrării veniturilor din comisioane anual, pentru perioada aferentă anului respectiv, este necesar ca beneficiarii publici să plătească comisioanele de garantare eșalonat corespunzător perioadei din an, în funcție de numărul de luni rămase din anul respectiv.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.49/2015:

Modificarea art. 23 alin. (10) în sensul reglementării modului de recuperare a avansului nejustificat/nerestituit, care se va face în mod unitar, cu perceperea de dobânzi care se vor recalcula în mod similar cu prevederile OUG nr.66/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Completarea art. 45 cu privire la stabilirea, prin similitudine cu Codul de Procedură Fiscală, a faptului că acţiunile de recuperare a creanţelor bugetare aferente FEADR se demarează numai în cazul în care valoarea sumei de recuperat, este mai mare de 40 lei.

Aplicarea măsurilor prevăzute de proiectul de act normativ va permite beneficiarilor plăţilor să respecte propriul plan de afaceri şi program de dezvoltare pe termen scurt, întocmite în condiţiile cunoaşterii nivelului sumelor pe care urmau să le primească și va crea oportunităţi de creştere atât a fluxului comercial al input-urilor necesare crescătorilor, cât şi a fluxului de capital angajat pentru finanţarea activităţilor agricole.

IMPORTANT! Acesta este un proiect de ordonanță, aflat în dezbatere publică pe pagina oficială MADR. Prevederile sale intră în vigoare odată cu publicarea în Monitorul Oficial.

 

Vizualizat: 6151 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten
agroinfo_ro_banner_pagina_articol_728x90 otp

Alte articole in aceasta categorie

AFIR: SPRIJIN DE 100.000 EURO PE AN!

AFIR: SPRIJIN DE 100.000 EURO PE AN!

03 iulie 2020 - 08:11

OFICIAL. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) anunță deschiderea în perioada 30 iunie – 30 septembrie 2020 a primei sesiuni de depunere a Cererilor de finanțare din 2020 pentru submăsura 9.1a „Înființarea grupurilor de producători în sectorul pomicol”, din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020). Sprijinul acordat este de 100.000 de euro/an.

URGENT MODIFICATĂ LEGEA CARE LE DĂ DREPT PRIMARILOR SĂ-I EXECUTE PE FERMIERI PRIN ÎNCHIDEREA FERMELOR!

URGENT MODIFICATĂ LEGEA CARE LE DĂ DREPT PRIMARILOR SĂ-I EXECUTE PE FERMIERI PRIN ÎNCHIDEREA FERMELOR!

02 iulie 2020 - 16:49

LEGEA CARE LOVEȘTE ÎN CRESCĂTORII DE ANIMALE! Legea mirosurilor, adoptată de Parlament, va da ocazia multor primari, care nu au cerut avize de mediu când au dat autorizații de construcții, să-i execute pe fermieri și să le închidă fermele. Ceea ce nu este corect, de aceea am cerut ca legea să fie întoarsă, a declarat astăzi ministrul agriculturii, Adrian Oros. El a adăugat că zona fermelor a fost invadată de construcții pentru care nu s-a cerut aviz de mediu.

SPRIJIN pentru INSTALAREA TINERILOR FERMIERI LANSATĂ PE 15 IULIE!

SPRIJIN pentru INSTALAREA TINERILOR FERMIERI LANSATĂ PE 15 IULIE!

02 iulie 2020 - 16:09

AJUTOR TINERI FERMIERI. Ministrul agriculturii, Adrian Oros, a anunțat astăzi că submăsura 6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri va fi lansată pe data de 15 iulie 2020 și va fi deschisă până-n data de 15 octombrie 2020.

SUME PE HECTAR AJUTOR de SECETĂ DE LA 1.002 LEI/HA pentru RAPIȚĂ la 805 LEI/HA pentru TRITICALE!

SUME PE HECTAR AJUTOR de SECETĂ DE LA 1.002 LEI/HA pentru RAPIȚĂ la 805 LEI/HA pentru TRITICALE!

02 iulie 2020 - 15:16

SE ÎNTÂMPLĂ ACUM! Ministrul agriculturii, Adrian Oros, a anunțat, în urmă cu puțin timp, în cadrul conferinței de presă, în desfășurare la Ministerul Agriculturii, sumele pe hectar pentru despăgubirea fermierilor care au avut de suferit de pe urma secetei extreme.

MINISTRUL AGRICULTURII, ÎN DIRECT ASTĂZI LA ORA 15!

MINISTRUL AGRICULTURII, ÎN DIRECT ASTĂZI LA ORA 15!

02 iulie 2020 - 10:52

OFICIAL! Ministrul agriculturii, Adrian Oros, susține astăzi o conferință de presă la sediul Ministerului Agriculturii. Declarațiile ministrului vor fi transmise live pe pagina sa oficială Facebook și pagina Ministerului Agriculturii, anunță Ministerul Agriculturii, într-o informare transmisă pentru AGROINFO.

SCRISOARE DESCHISĂ A APICULTORILOR ROMÂNI CĂTRE EUROPARLAMENTARI!

SCRISOARE DESCHISĂ A APICULTORILOR ROMÂNI CĂTRE EUROPARLAMENTARI!

02 iulie 2020 - 10:40

APELUL APICULTORILOR! AGROINFO a primit scrisoarea deschisă a apicultorilor români, semnată de mai multe organizații din sectorul apicol, adresată, în principal, europarlamentarului Carmen Avram (S&D). Inserăm integral textul scrisorii.

AJUTOR DE 10 LEI PE CAP DE OVINĂ!

AJUTOR DE 10 LEI PE CAP DE OVINĂ!

02 iulie 2020 - 09:56

AJUTOR PENTRU CRESCĂTORII DE OVINE! Suma de 14,5 milioane de euro care ar fi trebuit alocată pentru plata subvenției la lâna de oaie va fi folosită pentru acordarea unui ajutor de cap de ovină, în condițiile în care subvenția la lână a fost anulată. Secretarul de stat MADR George Scarlat a anunțat miercuri seara, 1 iulie, că această sumă a crescut la 43,5 milioane de euro, iar ajutorul care va fi acordat oierilor este de 10 lei pe cap de ovină.

SECRETAR DE STAT MADR: AJUTOR DE MINIMIS DE 25 DE LEI PE FAMILIA DE ALBINE!

SECRETAR DE STAT MADR: AJUTOR DE MINIMIS DE 25 DE LEI PE FAMILIA DE ALBINE!

02 iulie 2020 - 08:56

AJUTOR DE MINIMIS APICULTORI. Sectorul apicol a fost foarte afectat în acest an de seceta extremă. Apicultorii au nevoie de ajutor, iar Ministerul Agriculturii a pregătit deja un proiect de hotărâre de Guvern pentru acordarea unui ajutor de minimis pe familie de albine, a anunțat secretarul de stat MADR George Scarlat, miercuri seara, la Agro TV.

COMISIA EUROPEANĂ ANUNȚĂ ASTĂZI: 12,5 MILIOANE DE EURO pentru FERMIERII ROMÂNI!

COMISIA EUROPEANĂ ANUNȚĂ ASTĂZI: 12,5 MILIOANE DE EURO pentru FERMIERII ROMÂNI!

01 iulie 2020 - 20:14

COMUNICAT.Finanțarea va fi asigurată prin intermediul Agricover Credit IFN. BEI, cu sprijinul FEIS și BERD oferă o nouă finanţare în valoare de 7,5 milioane de euro, respectiv 5 milioane de euro, pentru Agricover Credit IFN. Principalii finanțatori ai agriculturii din România extind accesul fermierilor la finanțare. Împrumuturile vor ajuta producătorii locali să depășească impactul pandemiei de coronavirus, anunță Reprezentanța Comisiei Europene în România, într-un comunicat transmis AGROINFO.

AFIR: DE ASTĂZI, 43,7 MILIOANE DE EURO! VALOARE MAXIMĂ PROIECT, UN MILION EURO!

AFIR: DE ASTĂZI, 43,7 MILIOANE DE EURO! VALOARE MAXIMĂ PROIECT, UN MILION EURO!

01 iulie 2020 - 17:48

ANUNȚ OFICIAL. De astăzi, 1 iulie 2020, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) pune la dispoziție peste 43,7 de milioane de euro pentru proiecte de investiții în infrastructura de irigații. Valoarea maximă pentru un proiect este un milion de euro, anunță AFIR într-un comunicat transmis pentru AGROINFO.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

General Leasing la Indagra 2019

General Leasing la Indagra 2019

Alături de gama completă de tractoare şi combine Massey Ferguson, pentru care General Leasing este distribuitor autorizat, în standul companiei de la Indagra 2019 au mai fost evidenţiate: presa Massey Ferguson RB 4160 V Xtra pentru baloţi cilindrici, semănătoarea pentru păioase Junkkari M400 Plus şi plugul Moro Aratri EXA 16A PRO Warrior. Campaniile promoţionale General Leasing pentru maşini şi utilaje agricole cuprind garanţie extinsă şi soluţii de finanţare cu dobândă subvenţionată. Interviu cu Victor Sandu - director general, General Leasing. Reporter AgroInfo: Gheorghe Ghişe Operator imagine: Claudiu Borobei


Noutăţi Väderstad la Agritechnica 2019 Tehnică agricolă pentru profesionişti 2020 - Protecţia plantelor Noutăţi Great Plains la Agritechnica 2019

Bancul zilei

Clasic

Clasic
El se întoarce acasă noaptea târziu. Detalii