Reclama header big full
KWS+
Reclama header after big part 2
Reclama header after big part 3

ULTIMELE SCHIMBĂRI ÎN LEGE pentru SUBVENȚIILE FERMIERILOR ROMÂNI!

Publicat: 08 august 2018 - 15:08
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten

PROIECT DE ACT NORMATIV! Ministerul Agriculturii a publicat pe pagina sa un proiect de ordonanță prin care sunt modificate și completate mai multe acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene. Sunt schimbări făcute inclusiv în Ordonanța subvențiilor, OUG 3/2015.

Proiectul de act normativ vizează următoarele schimbări:

Ordonanța de urgență a Guvernului 3/2015, Ordonanța subvențiilor:

- se creează cadrul juridic pentru situația în care cuantumul unitar calculat conduce la o supracompensare a unor beneficiari, care determină utilizarea plafonului maxim alocat înainte de a fi plătite toate animalele eligibile (determinate). În acest sens,
se reglementează posibilitatea asigurării diferenței față de plafonul alocat de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, până la recuperarea acesteia, astfel încât să poată fi plătite toate animalele eligibile (determinate). Recuperarea se realizează de la beneficiarii care au primit supracompensare/plăți în exces, până la data de 31 decembrie 2018, prin plăți voluntare sau prin deducerea acestora din drepturi de plată viitoare în cadrul altor scheme de sprijin.

- pentru o ințelegere unitară a conceptelor în textul proiectului este cuprinsă definiția „supracompensării/plăți în exces”;
- aceste modificări au ca scop:
- continuarea activității de creștere a animalelor, în sensul specializării exploataţiilor pentru producţia de lapte sau pentru producţia de carne în vederea creşterii competitivităţii şi asigurării pieţii cu produse alimentare suficiente şi de bună calitate;
- evitarea destabilizării balanţei veniturilor şi cheltuielilor fermierilor prin diminuarea veniturilor;
- aplicarea unui tratament nediscriminatoriu între fermieri;
- continuarea efectuării platilor pentru schemele de plati directe aferente anului de cere 2017, astfel încât să se utilizeze integral sumele alocate României, asigurându-se premisele rambursării acestor cheltuieli de Comisia Europeană.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.74/2009:

1. Modificarea art. 13 prin introducerea unei litere noi, litera k) care are ca scop reglementarea cuprinderii în bugetul MADR a sumelor pentru punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti definitive, pronunţate în litigiile având ca obiect implementarea măsurilor din PNDR 2007-2013, inclusiv după închiderea programului;

2. Modificarea art.20 alin.(4) și (7) are ca și scop flexibilizarea mecanismului actual, prin intermediul căruia poate fi eliberată garanția pentru avansurile acordate, respectiv stabilirea posibilității ca beneficiarii PNDR să restituire către AFIR ,voluntar,
avansul neutilizat. Completarea art.20 cu alin. (10) vizează reglementarea posibilității de acordare a avansului în cazul beneficiarilor PNDR 2007-2013 care s-au aflat in litigiu cu AFIR si au obținut o hotărâre judecătoreasca definitivă favorabilă acestora în sensul obligării AFIR la încheierea contractului. pentru finanțarea proiectului, respectiv a condițiilor
de acordare. În cazul acestor beneficiari finanțarea se va face integral de la bugetul de stat cu repunerea lor in drepturile pe care le-ar fi avut daca ar fi fost finanțați din FEADR. Având în vedere faptul că în cazul acestor beneficiari trebuie respectate regulile din PNDR 2007-2013 prin similitudine cu beneficiarii ale căror proiecte au fost/sunt finanțare din FEADR și având în vedere faptul ca Legea nr.500/2002 stabilește reguli stricte cu privire la acordarea avansului din bugetul de stat este necesară derogarea de la prevederile Legii nr. 500/2002 pentru a se asigura si acestor beneficiari un tratament egal cu beneficiarii PNDR 2007-2013.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.79/2009:

Modificarea art. 3, partea introductivă și literele a) și e) are ca scop cuprinderea tuturor categoriilor de beneficiari eligibili, respectiv este necesară extinderea categoriei de beneficiari prin includerea municipiilor, a instituțiilor de învățământ public, având în vedere și Comunicarea Comisiei privind noțiunea de ajutor de stat astfel cum este menționată la articolul 107 alineatul (1)
din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (2016/C 262/01), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Seria C din 19.07.2016;

Modificarea art. 4, alin. (3) și (4) – vizează clarificări referitoare la regimul dobânzilor, acestea sunt aferente sumelor virate de MADR fondurilor de garantare și se înregistrează, atât dobânzile cât și sursa principală, ca împrumuturi subordonate, având
destinația strictă prevăzută la art. 4 alin. (2). Dobânzile aferente surselor puse la dispoziție de MADR nu pot fi venituri financiare ale fondului și nici nu se înregistrează de fond ca venituri neimpozabile, acestea fiind venituri ale sursei alocate.

Fondurile de garantare emit scrisorile de garanție în favoarea AFIR sens în care pentru claritate și coerență este necesară eliminarea sintagmei “instituții de credit”.

Totodată Ministerul Agriculturii are prevăzute sume în buget cu aceasta destinație la cap 83.01 “Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare” titlul 80 “Împrumuturi” precum și veniturile acumulate în contul aflat la dispoziţia MADR, constituit
conform Legii nr.218/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare la dispozitie un cont de disponibil, sens în care pentru claritate este necesară înlocuirea sintagmei “bugetul MADR” cu “sursele MADR”, astfel încât efectiv în situația în care valoarea garanţiilor executate de AFIR depăşeşte nivelul dobânzilor acumulate şi afectează sumele alocate pentru acordarea de garanţii, reîntregirea sumelor alocate să se realizeze din veniturile acumulate în contul de disponibil aflat la dispoziţia MADR.Modificarea art. 7 – aduce dispoziții noi în materia modului de percepere a comisioanelor de către fondurile de garantare, inclusiv la posibilitatea plății acestora de către beneficiari în mai multe tranșe anuale.

Această măsură este necesară datorită necesitării corelării cu prevederile Ordinului Băncii Naționale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, potrivit căruia la Secţiunea 7 - Principii generale de raportare financiară pct.78 alin. (2) lit. a) - Principiul contabilităţii de angajamente unde se precizează că trebuie să se ţină cont de veniturile şi cheltuielile aferente exerciţiului financiar, indiferent de data încasării veniturilor sau data plăţii cheltuielilor, astfel:

Efectele tranzacţiilor şi ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacţiile şi evenimentele se produc (şi nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul său este încasat sau plătit) şi sunt înregistrate în contabilitate şi raportate în situaţiile financiare ale
perioadelor aferente.

Totodată prevederile Ordinului MFP Nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, prevăd la art. 54 alin. (1) Principiul contabilităţii de angajamente. Astfel,
efectele tranzacţiilor şi ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacţiile şi evenimentele se produc (şi nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul său este încasat sau plătit) şi sunt înregistrate în contabilitate şi raportate în situaţiile financiare ale
perioadelor aferente. Având în vedere cele de mai sus precum și faptul că, potrivit reglementărilor contabile în vigoare, fondurile
de garantare au obligația inregistrării veniturilor din comisioane anual, pentru perioada aferentă anului respectiv, este necesar ca beneficiarii publici să plătească comisioanele de garantare eșalonat corespunzător perioadei din an, în funcție de numărul de luni rămase din anul respectiv.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.49/2015:

Modificarea art. 23 alin. (10) în sensul reglementării modului de recuperare a avansului nejustificat/nerestituit, care se va face în mod unitar, cu perceperea de dobânzi care se vor recalcula în mod similar cu prevederile OUG nr.66/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Completarea art. 45 cu privire la stabilirea, prin similitudine cu Codul de Procedură Fiscală, a faptului că acţiunile de recuperare a creanţelor bugetare aferente FEADR se demarează numai în cazul în care valoarea sumei de recuperat, este mai mare de 40 lei.

Aplicarea măsurilor prevăzute de proiectul de act normativ va permite beneficiarilor plăţilor să respecte propriul plan de afaceri şi program de dezvoltare pe termen scurt, întocmite în condiţiile cunoaşterii nivelului sumelor pe care urmau să le primească și va crea oportunităţi de creştere atât a fluxului comercial al input-urilor necesare crescătorilor, cât şi a fluxului de capital angajat pentru finanţarea activităţilor agricole.

IMPORTANT! Acesta este un proiect de ordonanță, aflat în dezbatere publică pe pagina oficială MADR. Prevederile sale intră în vigoare odată cu publicarea în Monitorul Oficial.

 

Vizualizat: 6232 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

Mesaj APIA de astăzi pentru fermieri!

Mesaj APIA de astăzi pentru fermieri!

22 aprilie 2021 - 17:50

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că, în cadrul Campaniei de primire a Cererilor Unice de Plată în anul 2021, au fost înregistrate un număr de 550.655 cereri, pentru o suprafață de 3.793.501,08 ha.

Am 100 de vaci și niciun metru pătrat de pășune!

Am 100 de vaci și niciun metru pătrat de pășune!

22 aprilie 2021 - 12:17

Crescătorul de animale Dumitru Jurjac din județul Bihor, comuna Girișu de Criș, deține o fermă cu 100 de capete vaci de lapte și spune că nu are nici o palmă de pășune, fiind nevoit să-și țină vacile pe fermă și să le cumpere furaje.

Primar condamnat la închisoare! A luat ajutoare europene pentru o fermă care nu există!

Primar condamnat la închisoare! A luat ajutoare europene pentru o fermă care nu există!

22 aprilie 2021 - 09:20

Un primar din județul Gorj a fost condamnat miercuri, 21 aprilie 2021, la doi ani și trei luni de închisoare cu executare pentru că a încasat ajutoare europene pentru o fermă care există doar pe hârtie. Primarul a fost trimis în judecată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție. Decizia instanței este definitivă, iar primarul a fost încarcerat.

Informațiile de care depind subvențiile fermierilor români primite de la UE!

Informațiile de care depind subvențiile fermierilor români primite de la UE!

22 aprilie 2021 - 08:16

Din 10 mai 2021, peste 20.000 de recenzori vor merge din fermă în fermă, pentru a strânge informații despre culturi, terenuri, animale sau muncitori.

Sprijinirea fermelor de familie și întinerirea generațiilor de fermieri!

Sprijinirea fermelor de familie și întinerirea generațiilor de fermieri!

21 aprilie 2021 - 20:21

Prin Planul Național Strategic se va pune accent pe sprijinirea fermelor de familie și întinerirea generațiilor de fermieri, pe consolidarea mediului asociativ şi pe îmbunătățirea poziției fermierilor în cadrul lanțului agroalimentar, anunță  secretarul de stat MADR Marius Mihai Micu, care a participat astăzi la videoconferința miniștrilor agriculturii din grupul Visegrad și Bulgaria, Croația, România, Slovenia.

Subvenția APIA de 2.000 de euro este plătită fermierilor pentru o singură cultură agricolă!

Subvenția APIA de 2.000 de euro este plătită fermierilor pentru o singură cultură agricolă!

21 aprilie 2021 - 10:56

Un fermier întreabă Agroinfo dacă poate încasa subvenția de 2.000 de euro/1.000 mp pentru două culturi agricole. Dacă pe suprafața minimă de 1000 mp cultivăm 500 mp ardei și 500 mp tomate suntem eligibili pentru accesarea ajutorului de minimis? Ne întreabă fermierul.

Prognoza agrometeorologică 21 - 27 Aprilie 2021!

Prognoza agrometeorologică 21 - 27 Aprilie 2021!

21 aprilie 2021 - 07:32

Caracteristici meteorologice. Vremea normală de la începutul perioadei va intra într-un proces de răcire, la nivelul întregii țări.

Ministrul Oros: Ajutorul național tranzitoriu este foarte mic! Ce ajutor le promite fermierilor șeful MADR!

Ministrul Oros: Ajutorul național tranzitoriu este foarte mic! Ce ajutor le promite fermierilor șeful MADR!

20 aprilie 2021 - 19:14

Ministrul agriculturii, Adrian Oros, a declarat că bugetul pentru anul acesta a permis să fie continuate toate schemele de sprijin, toate măsurile din bugetul naţional, dar "la o intensitate mai redusă, iar în cazul ajutorului naţional tranzitoriu s-a ajuns undeva la 50-55% din intensitatea de sprijin pentru anul trecut."

Comunicat APIA: Ajutor de stat pentru fermieri și crescători de animale!

Comunicat APIA: Ajutor de stat pentru fermieri și crescători de animale!

20 aprilie 2021 - 17:01

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează, într-un comunicat transmis astăzi pentru Agroinfo, că primește Cereri de plată pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantităţile de motorină aferente trimestrului I al anului 2021.

Șeful APIA, anunț despre plățile către fermieri!

Șeful APIA, anunț despre plățile către fermieri!

20 aprilie 2021 - 09:14

Directorul general al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), Adrian Pintea, anunță fermierii despre plata subvențiilor APIA aferente anului de cerere 2020 și despre cererile unice de plată depuse de fermieri pentru anul 2021.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Ridichea furajera - cea mai buna cultura pentru inverzire

Ridichea furajera - cea mai buna cultura pentru inverzire

Ridichea furajera - cea mai buna cultura pentru inverzire

Agra Asigurări angajează! Bianca ne spune ce calități trebuie să aibă un bun evaluator de daune Scottish Highland - vaca scoţiană, rasa care se întreţine singură Ionel Ivasiuc poate produce singur 80.000 de răsaduri pe zi

Bancul zilei

La curse

La curse
Un tip avea un cal de curse ce nu câştigase niciodată o cursa. Detalii