KWS+
Reclama header after big part 2

ULTIMELE SCHIMBĂRI ÎN LEGE pentru SUBVENȚIILE FERMIERILOR ROMÂNI!

Publicat: 08 august 2018 - 15:08
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten

PROIECT DE ACT NORMATIV! Ministerul Agriculturii a publicat pe pagina sa un proiect de ordonanță prin care sunt modificate și completate mai multe acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene. Sunt schimbări făcute inclusiv în Ordonanța subvențiilor, OUG 3/2015.

Proiectul de act normativ vizează următoarele schimbări:

Ordonanța de urgență a Guvernului 3/2015, Ordonanța subvențiilor:

- se creează cadrul juridic pentru situația în care cuantumul unitar calculat conduce la o supracompensare a unor beneficiari, care determină utilizarea plafonului maxim alocat înainte de a fi plătite toate animalele eligibile (determinate). În acest sens,
se reglementează posibilitatea asigurării diferenței față de plafonul alocat de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, până la recuperarea acesteia, astfel încât să poată fi plătite toate animalele eligibile (determinate). Recuperarea se realizează de la beneficiarii care au primit supracompensare/plăți în exces, până la data de 31 decembrie 2018, prin plăți voluntare sau prin deducerea acestora din drepturi de plată viitoare în cadrul altor scheme de sprijin.

- pentru o ințelegere unitară a conceptelor în textul proiectului este cuprinsă definiția „supracompensării/plăți în exces”;
- aceste modificări au ca scop:
- continuarea activității de creștere a animalelor, în sensul specializării exploataţiilor pentru producţia de lapte sau pentru producţia de carne în vederea creşterii competitivităţii şi asigurării pieţii cu produse alimentare suficiente şi de bună calitate;
- evitarea destabilizării balanţei veniturilor şi cheltuielilor fermierilor prin diminuarea veniturilor;
- aplicarea unui tratament nediscriminatoriu între fermieri;
- continuarea efectuării platilor pentru schemele de plati directe aferente anului de cere 2017, astfel încât să se utilizeze integral sumele alocate României, asigurându-se premisele rambursării acestor cheltuieli de Comisia Europeană.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.74/2009:

1. Modificarea art. 13 prin introducerea unei litere noi, litera k) care are ca scop reglementarea cuprinderii în bugetul MADR a sumelor pentru punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti definitive, pronunţate în litigiile având ca obiect implementarea măsurilor din PNDR 2007-2013, inclusiv după închiderea programului;

2. Modificarea art.20 alin.(4) și (7) are ca și scop flexibilizarea mecanismului actual, prin intermediul căruia poate fi eliberată garanția pentru avansurile acordate, respectiv stabilirea posibilității ca beneficiarii PNDR să restituire către AFIR ,voluntar,
avansul neutilizat. Completarea art.20 cu alin. (10) vizează reglementarea posibilității de acordare a avansului în cazul beneficiarilor PNDR 2007-2013 care s-au aflat in litigiu cu AFIR si au obținut o hotărâre judecătoreasca definitivă favorabilă acestora în sensul obligării AFIR la încheierea contractului. pentru finanțarea proiectului, respectiv a condițiilor
de acordare. În cazul acestor beneficiari finanțarea se va face integral de la bugetul de stat cu repunerea lor in drepturile pe care le-ar fi avut daca ar fi fost finanțați din FEADR. Având în vedere faptul că în cazul acestor beneficiari trebuie respectate regulile din PNDR 2007-2013 prin similitudine cu beneficiarii ale căror proiecte au fost/sunt finanțare din FEADR și având în vedere faptul ca Legea nr.500/2002 stabilește reguli stricte cu privire la acordarea avansului din bugetul de stat este necesară derogarea de la prevederile Legii nr. 500/2002 pentru a se asigura si acestor beneficiari un tratament egal cu beneficiarii PNDR 2007-2013.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.79/2009:

Modificarea art. 3, partea introductivă și literele a) și e) are ca scop cuprinderea tuturor categoriilor de beneficiari eligibili, respectiv este necesară extinderea categoriei de beneficiari prin includerea municipiilor, a instituțiilor de învățământ public, având în vedere și Comunicarea Comisiei privind noțiunea de ajutor de stat astfel cum este menționată la articolul 107 alineatul (1)
din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (2016/C 262/01), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Seria C din 19.07.2016;

Modificarea art. 4, alin. (3) și (4) – vizează clarificări referitoare la regimul dobânzilor, acestea sunt aferente sumelor virate de MADR fondurilor de garantare și se înregistrează, atât dobânzile cât și sursa principală, ca împrumuturi subordonate, având
destinația strictă prevăzută la art. 4 alin. (2). Dobânzile aferente surselor puse la dispoziție de MADR nu pot fi venituri financiare ale fondului și nici nu se înregistrează de fond ca venituri neimpozabile, acestea fiind venituri ale sursei alocate.

Fondurile de garantare emit scrisorile de garanție în favoarea AFIR sens în care pentru claritate și coerență este necesară eliminarea sintagmei “instituții de credit”.

Totodată Ministerul Agriculturii are prevăzute sume în buget cu aceasta destinație la cap 83.01 “Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare” titlul 80 “Împrumuturi” precum și veniturile acumulate în contul aflat la dispoziţia MADR, constituit
conform Legii nr.218/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare la dispozitie un cont de disponibil, sens în care pentru claritate este necesară înlocuirea sintagmei “bugetul MADR” cu “sursele MADR”, astfel încât efectiv în situația în care valoarea garanţiilor executate de AFIR depăşeşte nivelul dobânzilor acumulate şi afectează sumele alocate pentru acordarea de garanţii, reîntregirea sumelor alocate să se realizeze din veniturile acumulate în contul de disponibil aflat la dispoziţia MADR.Modificarea art. 7 – aduce dispoziții noi în materia modului de percepere a comisioanelor de către fondurile de garantare, inclusiv la posibilitatea plății acestora de către beneficiari în mai multe tranșe anuale.

Această măsură este necesară datorită necesitării corelării cu prevederile Ordinului Băncii Naționale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, potrivit căruia la Secţiunea 7 - Principii generale de raportare financiară pct.78 alin. (2) lit. a) - Principiul contabilităţii de angajamente unde se precizează că trebuie să se ţină cont de veniturile şi cheltuielile aferente exerciţiului financiar, indiferent de data încasării veniturilor sau data plăţii cheltuielilor, astfel:

Efectele tranzacţiilor şi ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacţiile şi evenimentele se produc (şi nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul său este încasat sau plătit) şi sunt înregistrate în contabilitate şi raportate în situaţiile financiare ale
perioadelor aferente.

Totodată prevederile Ordinului MFP Nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, prevăd la art. 54 alin. (1) Principiul contabilităţii de angajamente. Astfel,
efectele tranzacţiilor şi ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacţiile şi evenimentele se produc (şi nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul său este încasat sau plătit) şi sunt înregistrate în contabilitate şi raportate în situaţiile financiare ale
perioadelor aferente. Având în vedere cele de mai sus precum și faptul că, potrivit reglementărilor contabile în vigoare, fondurile
de garantare au obligația inregistrării veniturilor din comisioane anual, pentru perioada aferentă anului respectiv, este necesar ca beneficiarii publici să plătească comisioanele de garantare eșalonat corespunzător perioadei din an, în funcție de numărul de luni rămase din anul respectiv.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.49/2015:

Modificarea art. 23 alin. (10) în sensul reglementării modului de recuperare a avansului nejustificat/nerestituit, care se va face în mod unitar, cu perceperea de dobânzi care se vor recalcula în mod similar cu prevederile OUG nr.66/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Completarea art. 45 cu privire la stabilirea, prin similitudine cu Codul de Procedură Fiscală, a faptului că acţiunile de recuperare a creanţelor bugetare aferente FEADR se demarează numai în cazul în care valoarea sumei de recuperat, este mai mare de 40 lei.

Aplicarea măsurilor prevăzute de proiectul de act normativ va permite beneficiarilor plăţilor să respecte propriul plan de afaceri şi program de dezvoltare pe termen scurt, întocmite în condiţiile cunoaşterii nivelului sumelor pe care urmau să le primească și va crea oportunităţi de creştere atât a fluxului comercial al input-urilor necesare crescătorilor, cât şi a fluxului de capital angajat pentru finanţarea activităţilor agricole.

IMPORTANT! Acesta este un proiect de ordonanță, aflat în dezbatere publică pe pagina oficială MADR. Prevederile sale intră în vigoare odată cu publicarea în Monitorul Oficial.

 

Vizualizat: 6212 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

CE ESTE O FERMĂ SOCIALĂ!

CE ESTE O FERMĂ SOCIALĂ!

16 ianuarie 2021 - 08:35

COMUNICAT. Pandemia a venit cu noi provocări în toate domeniile de activitate economică, însă niciuna nu a împiedicat dezvoltarea fermei bio&co, ba chiar a stimulat creșterea cu 25% a productivității și a crescut numărul locurilor de muncă bazate pe modelul inserției sociale.

FERMIERII ROMÂNI POT CÂȘTIGA SUPLIMENTAR ÎNTRE 45 EURO ȘI 105 EURO/HA/AN!

FERMIERII ROMÂNI POT CÂȘTIGA SUPLIMENTAR ÎNTRE 45 EURO ȘI 105 EURO/HA/AN!

15 ianuarie 2021 - 06:45

ANALIZĂ. Fermierii români pot obţine venituri suplimentare ca urmare a implicării lor în combaterea schimbărilor climatice, prin vânzarea de certificate de carbon în piaţa internaţională, potrivit opiniei reprezentanţilor unei platforme online de tranzacţionare a cerealelor şi materiilor prime agricole care au făcut o analiză.

NOI SUBVENȚII PENTRU CRESCĂTORII DE ANIMALE!

NOI SUBVENȚII PENTRU CRESCĂTORII DE ANIMALE!

15 ianuarie 2021 - 06:25

SUBVENȚII AGRICULTURĂ. Noile subvenții, eco-schemele, vor fi introduse atât în sectorul vegetal, cât și-n zootehnie. Crescătorii de animale pot obține bani pentru a reduce emisiile de metan provenite de la animale, iar fermierii din sectorul vegetal, pentru a extinde agricultura ecologică, a anunțat joi Comisia Europeană.

FOST ȘEF ANSVSA, CONDAMNAT PENTRU MITĂ LA 8 ANI ȘI 6 LUNI DE PUȘCĂRIE, A FUGIT DIN ȚARĂ!

FOST ȘEF ANSVSA, CONDAMNAT PENTRU MITĂ LA 8 ANI ȘI 6 LUNI DE PUȘCĂRIE, A FUGIT DIN ȚARĂ!

14 ianuarie 2021 - 18:46

SENTINȚĂ DEFINITIVĂ. Marian Zlotea, fost europarlamentar PDL şi fost şef al Autorităţii Naţionale Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), condamnat definitiv de Curtea de Apel Bucureşti, la 8 ani și 6 luni de închisoar, consideră că este nevinovat şi anunţă că a părăsit România şi că se află în altă ţară, unde a cerut statut de refugiat politic.

MINISTRUL AGRICULTURII, DISCUȚII ASTĂZI CU COOPERATIVELE AGRICOLE!

MINISTRUL AGRICULTURII, DISCUȚII ASTĂZI CU COOPERATIVELE AGRICOLE!

14 ianuarie 2021 - 18:12

COMUNICAT. O delegație din partea Uniunii Naționale a Cooperativelor din Sectorul Vegetal(U.N.C.S.V.) a avut azi, 14 ianuarie 2021, o întâlnire de lucru cu ministrul agriculturii, Adrian Oros și  echipa tehnică cu responsabilități pe sectorul cooperativelor, informează UNCSV într-un comunicat transmis pentru AGROINFO.

MINISTRUL OROS: BAZĂ REALĂ DE DATE CU NUMĂRUL DE ANIMALE PENTRU PLATA SUBVENȚIILOR APIA!

MINISTRUL OROS: BAZĂ REALĂ DE DATE CU NUMĂRUL DE ANIMALE PENTRU PLATA SUBVENȚIILOR APIA!

14 ianuarie 2021 - 13:30

SUBVENȚII PLĂTITE DOAR CELOR CARE AU ANIMALE ȘI CELOR CARE LUCREAZĂ PĂMÂNTUL! Ministrul agriculturii, Adrian Oros, a anunțat că se lucrează intens la finalizarea unei baze reale de date cu numărul de animale din România, pentru care se vor plăti anul acesta subvenții APIA. De asemenea, șeful de la Agricultură a mai anunțat că subvențiile pe hectar de anul acesta vor ajunge doar la cei care lucrează pământul.

Rusia va CREŞTE TAXA de EXPORT inclusiv pentru cerealele furajere

Rusia va CREŞTE TAXA de EXPORT inclusiv pentru cerealele furajere

14 ianuarie 2021 - 10:38

Ministrul rus al agriculturii a propus o creștere de 20 EUR/tonă a taxei de export pentru grâu şi noi taxe pentru cerealele furajere începând din luna martie, deoarece guvernul caută modalități de a tempera creșterea costurilor cu produsele alimentare.

PROGNOZA AGROMETEOROLOGICĂ 14 - 20 Ianuarie 2021!

PROGNOZA AGROMETEOROLOGICĂ 14 - 20 Ianuarie 2021!

14 ianuarie 2021 - 10:09

Caracteristici meteorologice. În prima parte a intervalului va predomina un regim termic al aerului în general normal, după care, vremea va intra într-un proces de răcire accentuată, în cea mai mare parte a teritoriului agricol.

SUBVENȚII APIA PENTRU 2020 CARE AJUNG LA FERMIERI DUPĂ 31 MARTIE 2021!

SUBVENȚII APIA PENTRU 2020 CARE AJUNG LA FERMIERI DUPĂ 31 MARTIE 2021!

14 ianuarie 2021 - 09:29

TERMENE APIA. Subvențiile APIA pe hectar care ajung la fermierii români după 31 martie 2021 sunt sprijinul cuplat la lucernă, sprijinul cuplat la soia, sprijin cuplat pentru cânepă pentru ulei și/sau fibră, sprijin cuplat la orez. Plata acestor subvenții europene pe hectar este condiționată de depunerea unor documente justificative la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA). Termenul limită pentru acte este 31 martie 2021 pentru plățile pe hectar aferente lui 2020.

SUBVENȚIA APIA DE 800 DE EURO/HA! TERMEN PENTRU PLATĂ, 31 IANUARIE!

SUBVENȚIA APIA DE 800 DE EURO/HA! TERMEN PENTRU PLATĂ, 31 IANUARIE!

14 ianuarie 2021 - 08:19

PLATA SUBVENȚIILOR APIA! Pentru a încasa sprijinul cuplat la sfecla de zahăr, aferent anului 2020, fermierii care au solicitat această plată de la APIA fac dovada comercializării unei producţii minime de 26.400 kg/ha. Actele se depun la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) până la data de 31 ianuarie 2021, anunță APIA.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Tractoarele Massey Ferguson și încărcătoarele Weidemann în acțiune!

Tractoarele Massey Ferguson și încărcătoarele Weidemann în acțiune!

Parcul ideal pentru o fermă zootehnică! Tractoarele Massey Ferguson și încărcătoarele Weidemann în acțiune! "Primele utilaje au fost cumpărate de la Tehnodiesel SRL prin buyback şi credit furnizor, în 2016.

„Pentru ferma Red Angus am găsit o finanţare directă prin Tehnodiesel, care este foarte convenabilă. Am apelat şi la buyback şi am cumpărat utilaje noi, cu finanţare pe 3 ani, în rate eşalonate, negociate.” - Péter Tamás Nagy, administrator Black Angus Farm, jud. Mureș.

"Tractorul Massey Ferguson din seria 3000 este un tractor de fermă, cel din seria 5000 este pentru tot ce înseamnă recoltarea şi prelucrarea fânului şi pentru lucrări uşoare de câmp semănat, erbicidat, iar cel din seria 6000 este pentru lucrările grele de câmp arat, lucrări cu discul, scarificat, balotat cu balotiera mare şi pentru transport cu remorcile mari, de 18 tone.

Pentru o fermă zootehnică, este parcul ideal de tractoare."- Péter Tamás Nagy, administrator Black Angus Farm, jud. Mureș.

Tehnologia aplicată la tomate de Florin Pop Semințe și tehnilogie Syngenta pentru cultura de pepene – Edina Uifalusi, Piscolt, jud. Satu Mare Branislav Giurici, despre cum și-a asigurat plantația de portaltoi de viță-de-vie

Bancul zilei

Drum ciudat

Drum ciudat
De acasă de la mine până la primul bar fac doar 10 minute. Detalii