Reclama header big full
KWS+
Reclama header after big part 2

ULTIMA ZI pentru SCHEMA de AJUTOR de 7 MILIOANE EURO: 6 OCTOMBRIE 2017!

Publicat: 28 august 2017 - 12:38
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten

CEREȚI BANII LA APIA! În perioada 21 august – 06 octombrie 2017 se desfășoară cea de a doua sesiune de depunere a cererilor de sprijin pentru Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurire”, aferentă submăsurii 8.1 „Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite”, din cadrul PNDR 2014-2020.

Prima etapă în accesarea sprijinului este cea de identificare a terenurilor care urmează a fi împădurite. Astfel potențialii beneficiari pot solicita eliberarea Notei de constatare la Centrele județene APIA.

ATENȚIE! Proiectul tehnic de împădurire se depune la Garda Forestieră, în vederea avizării, cu cel puțin 10 zile înainte de încheierea perioadei de depunere a cererilor de sprijin la APIA.

Scopul ajutorului îl reprezintă acordarea unui sprijin financiar deţinătorilor publici şi privaţi de terenuri agricole și neagricole şi formelor asociative ale acestora pentru împădurirea şi crearea de suprafeţe împădurite.

Schema vizează înființarea de plantaţii forestiere, respectiv realizarea de:

a) trupuri de pădure pe terenurile agricole și neagri-cole care pot constitui zone de interes ecologic, în înțelesul OUG nr. 3/2015.
b) perdele forestiere de protecție pe terenurile agri-cole și neagricole Terenurile agricole/neagricole împă-durite în baza schemei de ajutor de stat.

Sprijinul financiar pentru prima impadurire si crearea de suprafete impadurite se acorda detinatorilor publici si privati de terenuri agricole si neagricole si vizeaza plantatiile forestiere realizate prin:

- trupuri de padure pe terenurile agricole si neagricole;
- perdele forestiere de protectie pe terenurile agricole si neagricole.

În categoria deținătorilor publici de teren agricol și neagricol sunt incluse unitățile administrativ-teritoriale de nivel LAU 2 (comune, orase, municipii) și alte persoane juridice de drept public, precum și formele asociative ale acestora.
În categoria deținătorilor privați de teren agricol și neagricol sunt incluse persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, intreprinderile familiale, societățile comerciale, asociațiile și fundațiile, alte persoane juridice de drept privat, precum și formele asociative ale acestora

Suprafața terenului propus pentru împădurire, în cazul realizării de trupuri de pădure trebuie să fie de cel puțin 1 ha, iar suprafața compactă minimă împădurită să fie de cel puțin 0,5 ha; în cazul realizării de perdele forestiere de protecție suprafața terenului propus pentru împădurire trebuie să fie de cel puțin 0,5 ha, iar suprafața compactă minimă împădurită să fie de cel puțin 0,1 ha.

Sprijinul financiar se acordă ca valoare fixă, reprezentată de costurile standard pentru împădurirea de terenuri agricole și neagricole, după cum urmează:

costuri pentru înființarea plantațiilor forestiere și costuri cu elaborarea proiectului tehnic de împădurire, acordate sub forma de primă;
costuri de întreținere a plantației forestiere, costuri de îngrijire a plantației forestiere, precum și costuri pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi acordate sub formă de primă anuală, pentru o perioadă de 12 ani.prima-impadurire_b

Numai beneficiarii, deținători de terenuri agricole, încadrați în categoria fermierilor activi la momentul depunerii aplicației, pot beneficia de compensații pentru acoperirea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi terenurilor, componentă a Primei 2.

Beneficiarii care dețin terenuri agricole și/sau neagricole proprietate a statului și terenuri agricole și/sau neagricole proprietate a unităților administrativ-teritoriale (UAT) sau asociațiilor acestora beneficiază numai de sprijinul acordat în baza Primei 1.Terenul agricol eligibil destinat împăduririi trebuie să fi fost declarat la APIA în urmă cu cel puțin 2 ani, respectiv să acopere minimum două campanii integrale de primire a cererilor unice de plată pe suprafață (C2014 si C2015), iar pentru acest teren trebuie să fi fost respectate în această perioadă standardele de ecocondiționalitate relevante.

Terenul neagricol reprezintă o suprafață de teren inclusă în blocurile fizice identificate în LPIS care nu este utilizată în scop agricol sau care are utilizare agricolă și este încadrată în categoriile de folosință teren arabil, pajiști permanente și culturi permanente, fiind identificată în LPIS, dar pentru care nu a fost asigurat un nivel minim de întreținere prin respectarea standardelor de ecocondiționalitate relevante pe parcursul ultimilor 2 ani, respectiv să acopere minimum 2 campanii integrale de primire a cererilor unice de plată pe suprafață (C2014 si C2016).

Valoarea maximă a sprijinului public pentru un proiect acordat în baza schemei, care înglobează toate costurile standard aferente Primei 1, respectiv Primei 1 și Primei 2, după caz, plătite pe durata de aplicare a contractului de finanțare, este de 7.000.000 euro.
Alocarea financiară pentru sesiune este de 50.000.000 euro.

CONDIȚII:

- Lucrările de împădurire până la atingerea stării de masiv se execută în baza unui proiect tehnic de împăduriri care respectă Normele tehnice silvice nr. 1, în cazul realizării de trupuri de pădure, sau Normele tehnice silvice nr. 2, în cazul realizării de perdele forestiere de protecție, elaborat de persoane fizice sau persoane juridice de specialitate atestate de autoritatea națională în domeniul silviculturii pentru proiectarea și/sau executarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare din domeniul silvic.

- Formulele și schemele de împădurire vor lua în considerare numai speciile forestiere din listele speciilor forestiere de arbori și arbusti utilizate în lucrările de împăduriri prezentate în anexa nr. 2 din Ordinul MADR nr.857/2016.

- Materialul forestier utilizat la lucrările de împădurire trebuie să respecte prevederile Legii nr. 107/2011 privind comercializarea materialelor forestiere de reproducere, cu modificările și completările ulterioare.

- Lucrările de înființare a plantațiilor forestiere se vor realiza în maximum 2 ani de la data semnării contractului de finanțare.

-  Lucrările de îngrijire ale arboretelor efectuate după închiderea stării de masiv se vor realiza avându-se în vedere ca indicele de închidere a coronamentului să nu scadă sub valoarea de 0,7. Prima lucrare de îngrijire a arboretelor se va realiza în anul 7 sau 8, iar a doua lucrare de îngrijire a arboretelor se va realiza în anul 10 sau 11, conform proiectului tehnic de împădurire.

- Plantația forestieră realizată în baza schemei va fi menținută pe suprafața care face obiectul proiectului cel puțin pe perioada de implementare a contractului de finanțare, respectând condițiile referitoare la realizarea lucrărilor de împădurire, întreținere a plantațiilor și îngrijire a arboretelor. Se va avea în vedere ca pe toată perioada cuprinsă între data finalizării ultimei lucrări de întreținere a plantației și data finalizării contractului de finanțare indicele de închidere a coronamentului să nu scadă sub valoarea de 0,7.

- Beneficiarii schemei nu trebuie să fie beneficiarii altor forme de sprijin din Fondurile ESI sau alte fonduri publice pentru aceeași suprafață de teren pe perioada de acordare a sprijinului în baza schemei, cu excepția, după caz, a plăților directe (Pilonul I al Politicii Agricole Comune) sau a plăților compensatorii acordate pe suprafață prin măsurile de dezvoltare rurală.

- Până la vârsta exploatabilității precizată în proiectul tehnic de împădurire, suprafața care face obiectul proiectului tehnic de împădurire nu va mai putea beneficia de nicio plată acordată pe suprafața agricolă prin intermediul Sistemului Integrat de Administrare și Control (IACS).

- Solicitantul sprijinului financiar trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în schema de ajutor de stat și detaliate în Ghidul Solicitantului. Procedura de primire, evaluare, selecție și contractare a cererilor de sprijin, aprobată prin Ordinul Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 962/2016, este afissată pe site-urile www.apia.org.ro, www.madr.ro și este disponibilă, la cerere, la sediile APIA.

Ghidul Solicitantului pentru schema de ajutor de stat a fost aprobat prin Ordinul MADR nr. 876/2016, publicat pe site-ul APIA, secțiunea „Măsuri de sprijin și IACS”, subsecțiunea „Măsuri delegate din PNDR”, împreună cu legislația specifică și toate materialele necesare.

Sursa: APIA Gorj

Vizualizat: 2322 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

15 OCTOMBRIE, TERMEN APIA PENTRU PLATA SUBVENȚIEI LA PĂȘUNE!

15 OCTOMBRIE, TERMEN APIA PENTRU PLATA SUBVENȚIEI LA PĂȘUNE!

29 septembrie 2020 - 06:32

SUBVENȚII APIA 2020. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) anunță fermierii care au solicitat anul acesta subvenția APIA pentru pășune că trebuie să prezinte până la data de 15 octombrie 2020 documentele în baza cărora vor încasa banii. Informațiile de care au nevoie fermierii, pentru a respecta acest termen, au fost comunicate de APIA pentru AGROINFO.

UNDE AU DISPĂRUT TERENURILE AGRICOLE DE LA AGENȚIA DOMENIILOR STATULUI?

UNDE AU DISPĂRUT TERENURILE AGRICOLE DE LA AGENȚIA DOMENIILOR STATULUI?

28 septembrie 2020 - 10:02

ACUM SE CAUTĂ HECTARELE DISPĂRUTE ÎN CEAȚĂ. Ministrul agriculturii, Adrian Oros, spune că a provocat deranj la Agenția Domeniilor Statului (ADS) unde sunt interese mari și unde se menține intenționat o situație cenușie ca să se poată întâmpla lucruri. Șeful de la Agricultură a declarat că se caută acum 110.000 hectare, gestionate de ADS, dar neintabulate.

CÂND PRIMESC FERMIERII ROMÂNI SUBVENȚIE DE 247 EURO/HA?

CÂND PRIMESC FERMIERII ROMÂNI SUBVENȚIE DE 247 EURO/HA?

28 septembrie 2020 - 07:57

SUBVENȚII APIA CA-N VESTUL EUROPEI. Ministrul agriculturii, Adrian Oros, le-a explicat fermierilor, la o întâlnire pe care a avut-o cu aceștia, zilele trecute, la Galați, că subvenția APIA pe hectar de care beneficiază agricultorii din România va ajunge la media europeană abia în 2026. În prezent, fermierii români încasează pe hectar sume mai mici decât media europeană.

SUBVENȚII APIA PĂȘUNE ILEGALE! PRIMAR, VICEPRIMAR ȘI PREȘEDINTE ASOCIAȚIE ȘI-AU ÎMPĂRȚIT ÎNTRE EI BANII DE LA APIA!

SUBVENȚII APIA PĂȘUNE ILEGALE! PRIMAR, VICEPRIMAR ȘI PREȘEDINTE ASOCIAȚIE ȘI-AU ÎMPĂRȚIT ÎNTRE EI BANII DE LA APIA!

27 septembrie 2020 - 08:49

ANCHETA DNA. Un milion de lei, subvenții pentru pășune încasate de la APIA pe acte false, și-au împărțit între ei primarul, viceprimarul comunei Râșca, județul Suceava și președintele Asociației Crescătorilor de Animale Gospodarul Râșca. Cei mai mulți bani ar fi intrat în buzunarele primarului și ale viceprimarului, susține un comunicat al Direcției Naționale Anticorupție. Cei trei au fost trimiși în judecată.

 

MESAJ DISPERAT CĂTRE GUVERN: FERMIERII ROMÂNI SUNT ÎN PRAGUL FALIMENTULUI!

MESAJ DISPERAT CĂTRE GUVERN: FERMIERII ROMÂNI SUNT ÎN PRAGUL FALIMENTULUI!

27 septembrie 2020 - 07:56

APEL FERMIERI. Alianța pentru Agricultură și Cooperare solicită Domnului Premier Ludovic ORBAN, să dispună măsurile legale urgente, care se impun, pentru ca OUG privind declararea stării de calamitate și OUG pentru amânarea ratelor să fie aprobate în următoarea ședință de Guvern, este mesajul disperat al fermierilor români către Guvern.

Plante vechi de 7.000 de ani ar putea rezolva criza alimentară globală

Plante vechi de 7.000 de ani ar putea rezolva criza alimentară globală

26 septembrie 2020 - 14:39

O varietate de orez veche de 7.000 de ani descoperită în China a fost transformată în cultură comercială care poate fi plantată în deşert, având potenţialul de a ajuta la atenuarea crizei alimentare în regiunile şi ţările cu un climat uscat.

EVENIMENT USAMV CLUJ ANULAT DIN CAUZA VREMII!

EVENIMENT USAMV CLUJ ANULAT DIN CAUZA VREMII!

25 septembrie 2020 - 17:35

ANULAT! Ziua Recoltei, un eveniment USAMV Cluj, care urma să aibă loc mâine, 26 septembrie, la podgoria cumpărată de USAMV Cluj în localitatea Apoldu de Sus, județul Sibiu, a fost anulată din cauza condițiilor meteo nefavorabile, anunțate pentru sâmbătă, informează un comunicat USAMV Cluj. La eveniment era anunțată și participarea ministrului agriculturii, Adrian Oros.

DECIZIE GUVERN PENTRU TINERII FERMIERI!

DECIZIE GUVERN PENTRU TINERII FERMIERI!

25 septembrie 2020 - 16:44

50 HECTARE TEREN PENTRU TINERII FERMIERI! Guvernul a adoptat în ședința de joi seara, 24 septembrie 2020, hotărârea prin care tinerii fermieri beneficiază de 50 de hectare de teren agricol, concesionat de la stat, anunță un comunicat MADR, transmis pentru AGROINFO.

MINISTRUL OROS: FERME MAI PUȚINE, DAR MAI PUTERNICE!

MINISTRUL OROS: FERME MAI PUȚINE, DAR MAI PUTERNICE!

25 septembrie 2020 - 11:41

PREA MULTE FERME DE SUBZISTENȚĂ! O prioritate a Ministerului Agriculturii, pentru perioada următoare, este: ferme mai puține, dar mai puternice. Din 840.000 de ferme (câte au depus anul acesta cererea pentru subvenții la APIA n.r.), 750.000 sunt ferme de subzistență. Noi trebuie să grăbim procesul de comasare, să avem ferme mai puține, ca număr, dar mult mai puternice, a spus ministrul agriculturii, Adrian Oros.

APELUL DISPERAT AL FERMIERILOR ROMÂNI!

APELUL DISPERAT AL FERMIERILOR ROMÂNI!

25 septembrie 2020 - 09:12

ESTE AMENINȚATĂ INDEPENDENȚA ALIMENTARĂ A ROMÂNIEI. Asociația Fermierilor din România atrage atenția că situația generată de secetă este una extrem de gravă, numărul fermierilor, dar și suprafețele afectate fiind de natură a prefigura un dezastru economic, care finalmente poate pune în pericol independența alimentară a României, susține AFR, într-un comunicat transmis pentru AGROINFO.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Noutăţi Väderstad la Agritechnica 2019

Noutăţi Väderstad la Agritechnica 2019

În standul producătorul suedez de la Agritechnica 2019 au fost prezentate o serie de noutăţi: semănătoarea de precizie şi de mare viteză - Temp L, grapa pentru pregătirea patului germinativ - NZ Extreme 1425 cu o lăţime de lucru de 14,25m şi sistem inovativ - Tempo WideLining - care oferă posibilitatea realizării de cărări tehnologice păstrând densitatea (plante/ha) şi care este destinat fermierilor care distribuie dejecţii lichide în culturile de porumb siloz.

#agroinfo, #vaderstad

Interviu cu Sorin Radu - reprezentant Väderstad România;

Reporter: Gheorghe Ghişe

Ridichea furajera - cea mai buna cultura pentru inverzire Tractoarele Massey Ferguson și încărcătoarele Weidemann în acțiune! Fermy Show - Tratamentul la sămânță

Bancul zilei

Curaj

Curaj
Ca să-i dea curaj pacientului, stomatologul îi oferă înainte de a-i scoate măseaua câteva pahare de coniac, după care îl intreabă: Detalii