Reclama header big full
Agroinfo
Agroinfo Agroinfo Agroinfo
KWS+
Reclama header after big part 3

TERMEN LIMITĂ 31 MARTIE 2017! CUM se OBȚIN 7 MILIOANE de EURO?

Publicat: 17 februarie 2017 - 20:24
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten

PRIMA ÎMPĂDURIRE. 7 MILIOANE DE EURO PENTRU UN BENEFICIAR.  Prima împădurire este un sprijin financiar substanțial de care se arată interesați tot mai mulți fermieri. Valoarea acestei scheme de ajutor ajunge la 7 milioane de euro. AGROINFO vă furnizează toate informațiile de care aveți nevoie pentru a obține acești bani!

SubMăsura 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite” din cadrul PNDR 2020. Care sunt criteriile de eligibilitate? Unde depuneți cererea? Care sunt actele pe care trebuie să le anexați? Trebuie să fie terenul compact?

BENEFICIARII SCHEMEI

Beneficiarii schemei sunt deţinătorii publici şi privaţi de teren agricol şi neagricol şi formele asociative ale acestora.

- În categoria deținătorilor publici de teren agricol și neagricol sunt incluse unităţile administrativ teritoriale de nivel LAU 2 (comune, orașe, municipii) și alte persoane juridice de drept public, precum și formele asociative ale acestora.
- În categoria deținătorilor privați de teren agricol și neagricol sunt incluse persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, societățile comerciale, asociațiile și fundațiile, alte persoane juridice de drept privat, precum și formele asociative ale acestora.

Încadrarea în categoria beneficiarilor eligibili se va demonstra pe baza documentelor care dovedesc categoria de beneficiar (ex.: documente de înfiinţare a beneficiarului), precum și a celor privind dreptul de proprietate şi/ sau de deţinere a terenurilor.

Numai deţinătorii de terenuri agricole, încadraţi în categoria fermierilor activi, la momentul depunerii cererii de sprijin, pot beneficia de compensaţii pentru acoperirea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi terenurilor (componentă a Primei 2). Calitatea de fermier activ este verificată de APIA în baza de date IACS.

ATENȚIE! Beneficiarii schemei nu trebuie să fie beneficiari ai altor forme de sprijin din Fondurile ESI (Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul social european (FSE) și Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM) sau alte fonduri publice pentru aceeaşi suprafaţă de teren pe perioada de acordare a sprijinului în baza schemei, cu excepţia, după caz, a plăţilor directe (Pilonul I al PAC) sau a plăţilor compensatorii acordate pe suprafață prin măsurile de dezvoltare rurală.

Excepţia se referă la situaţia în care solicitantul schemei de ajutor, la momentul depunerii cererii de sprijin are depusă deja cererea unică de plată pe suprafaţă. În acest caz, dacă lucrările de înfiinţare a plantaţiilor demarează începând cu data de 1 octombrie, solicitantul poate să beneficieze pentru anul respectiv de plăţile directe pe suprafață. Dacă lucrările de înfiinţare a plantaţiilor demarează înainte de data de 1 octombrie, parcelele respective nu mai pot beneficia de plăţi directe acordate pe suprafaţă.

CRITERII DE ELIGIBILITATE TERENURI

Terenul agricol eligibil  trebuie să fi fost declarat la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) în urmă cu cel puţin 2 ani (să acopere minimum 2 campanii integrale de primire a cererilor unice de plată pe suprafaţă), iar pentru acest teren trebuie să fi fost respectate în această perioadă standardele de ecocondiţionalitate (GAEC/SMR) relevante.

Terenul neagricol eligibil destinat împăduririi reprezintă o suprafaţă de teren care nu este utilizată în scop agricol (dar inclusă în blocurile fizice identificate în LPIS - Land Parcel Identification System) sau care are utilizare agricolă şi are categoriile de folosinţă teren arabil, culturi permanente si pajişti permanente, fiind identificată în LPIS, dar pentru care nu a fost asigurat un nivel minim de întreţinere prin respectarea standardelor de eco-condiţionalitate relevante pe parcursul ultimilor 2 ani (să acopere minimum 2 campanii integrale de primire a cererilor unice de plată pe suprafaţă).

Terenurile agricole şi neagricole propuse pentru împădurire trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

• să fie în proprietatea solicitantului sau să fie la dispoziţia acestuia, pe toată perioada derulării contractului de finanţare;
• suprafaţa terenului propus pentru împădurire, în cazul realizării de perdele forestiere de protecţie, trebuie să fie de cel puţin 0,5 ha, iar suprafaţa compactă minimă împădurită de cel puţin 0,1 ha. Suprafaţa terenului propus pentru împădurire, în cazul realizării de trupuri de pădure, trebuie să fie de cel puţin 1 ha, iar suprafaţa compactă minimă împădurită de cel puţin 0,5 ha. Suprafața compactă reprezintă o suprafață continuă de teren, nefracționată și fară enclave.

TERENURI NEELIGIBILE

Următoarele categorii de terenuri NU sunt eligibile pentru schema de ajutor de stat:
• terenuri grevate de sarcini şi gajuri cu deposedare în favoarea unei terţe părţi, conform evidenţelor cadastrelor locale,
• terenuri care fac obiectul unor litigii,
• terenuri menţionate la momentul depunerii cererii de sprijin în programe sau planuri naţionale sau locale de amenajare a teritoriului ca deservind un interes public major,
• terenurile agricole pentru care există angajamente în derulare pentru agro-mediu şi climă,
• pajişti naturale permanente, cu excepţia celor afectate, conform proiectului tehnic, de fenomene de degradare a solului, şi anume: eroziune de suprafaţă foarte puternică şi excesivă, eroziune de adâncime (ogaşe, ravene, torenţi), alunecări active, prăbuşiri, surpări şi scurgeri noroioase, prezenţa aglomerărilor de pietriş, bolovăniş, grohotiş, stâncării şi depozite de aluviuni torenţiale, sărăturare sau aciditate puternică, prezenţa nisipurilor mobile. Nu este eligibilă înfiinţarea de plantaţii de arbori din specii forestiere cu ciclu scurt de producţie, plantaţii de arbori cu creştere rapidă întrebuinţaţi pentru producerea de energie sau plantaţii de pomi de Crăciun.

VALOARE SPRIJIN

Sprijinul finaniciar, acordat ca valoare fixă, este reprezentat de costuri standard pe hectar pentru împădurirea de terenuri agricole şi neagricole, sub forma a două prime, după cum urmează:

Prima de înfiinţare a plantaţiilor forestiere, care acoperă şi costurile de elaborare a proiectului tehnic de împădurire (denumită Prima 1).

Prima anuală, pentru o perioadă de 12 ani, pentru acoperirea costurilor de întreţinere şi îngrijire a plantaţiei forestiere şi pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi (denumită Prima 2).

Plata Primei 1 se face o singură dată pentru toate parcelele și/sau, după caz, subparcelele cuprinse în cererea de sprijin. Depunerea cererii de plată pentru Prima 1 este condiționată de finalizarea lucrărilor de înființare pentru toate parcelele și/sau, după caz, subparcelele. Prima plată a Primei 2 se va efectua în anul plății Primei 1.

Valoarea maximă a sprijinului public pentru o cerere de sprijin acordat, care înglobează toate costurile standard aferente Primelor 1 şi 2 care vor fi plătite pe toată durata de aplicare a contractului de finanţare, este de 7.000.000 euro.

UNDE DEPUN CEREREA? DOCUMENTE ATAȘATE CERERII

Cererea de sprijin se depune la Centrul Judeţean APIA sau al municipiului Bucureşti APIA. La cerere se anexează următoarele documente:

Nota de constatare și certificatul numărului unic de identificare
Anexe grafice conform digitizării IPA - Online
Proiect tehnic de împădurire avizat însoţit de aviz
Aviz GF (Garda Forestieră) care certifică că terenurile care urmează a fi împădurite nu fac parte dintr-un perimetru de ameliorare constituit în baza Legii nr. 100/2010 sau nu sunt incluse în Programul naţional de realizare a perdelelor forestiere pentru protecţia autostrăzilor şi drumurilor naţionale, prevăzut în Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie
Fişa rezumativă a proiectului tehnic întocmită de GF
Dovadă cont bancar activ
Copie CI/BI/paşaport
Documente solicitate pentru dovedirea formei de organizare, înregistrării fiscale şi administrator desemnat
În caz de reprezentare: procura notarială/delegaţia de împuternicire şi copii CI/BI titular de cerere şi împuternicit
Documente doveditoare privind utilizarea legală a terenului care urmează a fi împădurit
Declaraţie pe propria răspundere cu privire la neîncadrarea în categoria „firme în dificultate”
Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului referitoare la renunţarea la orice altă formă de sprijin în perioada derulării contractului de finanţare pentru schema de ajutor de stat "Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”
Angajamentul solicitantului privind păstrarea pădurii cel puţin pe perioada de implementare a contractului de finanţare
Declaraţie Notarială prin care proprietarii terenurilor îşi dau acordul pentru împădurire şi păstrarea pădurii cel puţin pe perioada de implementare a contractului de finanţare
Dovada că a iniţiat procedura de obţinere a acordului de mediu sau Acord de mediu/aviz Natura 2000
Declaraţie privind situația terenului
Adresă Consiliul Judeţean din care rezultă că parcelele nu sunt situate in zone mentionate in programe sau planuri nationale/locale de amenajare a teritoriului ca zone deservind un interes public major.
Nota de constatare care atestă calitatea de fermier activ conform art.9 din R(UE) nr.1307/2013 la momentul depunerii cererii.

ATENȚIE! Nu se acceptă accesarea schemei de ajutor de stat pe fracţiune de parcelă!

În cazul în care deţinătorii de teren agricol care au beneficiat de sprijin prin alte măsuri pe suprafaţă gestionate prin IACS doresc să acceseze schema de ajutor de stat doar pentru o parte dintr-o parcelă agricolă declarată anterior, parcela iniţială se va scinda în două parcele distincte, astfel: parcela pentru care urmează a se primi sprijin în baza schemei de ajutor de stat va primi un număr nou, iar parcela pentru măsura de sprijin pe suprafaţă gestionată prin IACS îşi păstrează numărul atribuit iniţial, suprafaţa acesteia fiind reprezentată de diferenţa dintre suprafaţa iniţială a parcelei şi suprafaţa ce urmează a se împăduri în baza schemei de ajutor de stat.

Nedeclararea terenului/parcelei în ultimii doi ani la APIA determină încadrarea parcelei la categoria teren neagricol. Tot la categoria teren neagricol vor fi încadrate şi parcelele declarate şi/sau solicitate pe care nu au fost respectate normele privind ecocondiţionalitatea în ultimii 2 ani, respectiv ultimele două campanii integrale de primire a cererilor unice de plată pe suprafață.

Un beneficiar poate depune o singură cerere de sprijin în cadrul unei sesiuni de depunere a cererilor de sprijin.

Pentru mai multe detalii tehnice consultați pe pagina APIA: GHIDUL SOLICITANTULUI PENTRU ACCESAREA SCHEMEI DE AJUTOR DE STAT AFERENTĂ SUBMĂSURII 8.1 „ÎMPĂDURIRI ŞI CREAREA DE SUPRAFEŢE ÎMPĂDURITE”


Vizualizat: 10969 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Vacile superproductive, dovada progresului genetic!

Vacile superproductive, dovada progresului genetic!

Cine şi-a făcut anul acesta timp pentru a vizita INDAGRA, expoziţia naţională de agriculută, a putut admira la standul Asociaţiei HolsteinRo câteva dintre cele mai performante vaci de lapte din România. Printre acestea, un exemplar aparţinând societăţii Panifcom Iaşi, administrată de Liviu Bălănici, care a încheiat cea de a doua lactaţie cu o producţie de 13.636 de litri, iar în primele 128 de zile din lactaţia a treia a ajuns la 6.800 de litri.

Lipsesc centrele de sacrificare permanente Cons DDA la Agromalim 2017 Bilanţul DLG InterMarketing pe final de an

Bancul zilei

Arborele

Arborele
Clienta: - Îmi place căţelul acesta şi aş vrea să-l cumpăr. Dar, spuneţi-mi, are pedigree? Detalii