KWS+
Reclama header after big part 2

PLĂȚI APIA care le aduc FERMIERILOR mai mulți BANI pe HECTAR!

Publicat: 08 februarie 2017 - 14:49
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten

CUM CREȘTE SUBVENȚIA PE HECTAR! Plățile compensatorii cresc sumele pe hectar pe care le încasează agricultorii români. ATENȚIE! Banii vin la pachet cu condiții obligatoriu de respectat. Pentru 2017, cuantumul acordat pe hectar a crescut pentru mai multe plăți compensatorii.

AGROINFO vă detaliază măsura de dezvoltare rurală cel mai des accesată de fermierii români. Măsura este gestionată de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA). Vă punem la dispoziție atât condițiile pe care trebuie să le respectați, cât și cuantumul pentru fiecare pachet în parte PENTRU ANUL 2017.

MĂSURA 10 AGRO-MEDIU ȘI CLIMĂ 2017

Beneficiarul acestei măsuri este utilizatorul unei suprafețe agricole identificabilă în Sistemul Integrat de Administrare și Control (IACS) și se înregistrează la APIA cu suprafața agricolă. Sunt eligibile la plată suprafețele de minim un hectar agricol, formate din parcele agricole de minim 0,3 ha. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor viticole sau arbuștilor fructiferi, suprafața minimă a parcelei trebuie să fie de 0,1 ha. În cazul serelor și solariilor, suprafața minimă a exploatației trebuie să fie de 0,3 ha, iar suprafața minimă a parcelei de 0,1 ha.

PACHETUL 1 pajiști cu înaltă valoare naturală –  cuantum 142 euro/ha/an, cuantumul a crescut anul acesta cu 49 euro/ha prin comparație cu anul trecut, când a fost 93 de euro/ha/an

CONDIȚII
•utilizarea fertilizanților chimici si a pesticidelor este interzisă;
•utilizarea tradițională a gunoiului de grajd este permisă până-n echivalentul a maximum 40 kg N s.a./ha (1 UVM/ha);
•cositul poate începe doar dupa data de 1 iulie (pentru terenurile situate in UAT cu altitudini medii mai mari sau egale cu 600 m) sau după 15 iunie (pentru terenurile situate in UAT cu altitudini medii mai mici de 600 m);
•pășunatul se efectuează cu maximum 1 UVM pe hectar;
•masa vegetală cosita trebuie adunată de pe suprafața pajistii aflate sub angajament nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului;
•pajiștile inundate nu vor fi pășunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor;
•nu vor fi realizate însămânțări de suprafață sau supraînsămânțări (se pot face însămânțări cu specii din flora locală doar în cazurile când unele suprafețe sunt afectate accidental);
•este interzis aratul sau discuitul pajiștilor existente în cadrul fermelor care au angajamente în derulare.

PACHETUL 2 practici agricole tradiționale (aplicat numai în combinație cu pachetul 1)

Varianta 2.1 lucrări manuale – 100 euro/ha/an - a rămas la cuantumul din 2016

CONDIȚII
•masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafața pajistii aflate sub angajament nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului;
•pajiștile inundate nu vor fi pășunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor, lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafața pajiștilor și a livezilor tradiționale aflate sub angajament cu excepția celor operate cu forța animală;
•nu vor fi realizate însămânțări de suprafața sau supraînsămânțări (se pot face însămânțări  cu specii din flora locală doar în cazurile cand unele suprafețe sunt afectate accidental);
•este interzis aratul sau discuitul pajiștilor existente în cadrul fermelor care au angajamente în derulare.

Varianta 2.2 lucrări cu utilaje ușoare – 21 euro/ha/an - a rămas la același cuantum din 2016

CONDIȚII
•cositul se poate efectua cu utilaje mecanizate de mică capacitate (utilaje cu lama scurtă și viteza mică de deplasare), fiind interzisă folosirea utilajelor grele,
•masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafața pajiștii aflate sub angajament nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului,
•nu vor fi realizate însămânțări de suprafață sau supraînsămânțări (se pot face  însămânțări cu specii din flora locală doar în cazurile când unele suprafețe sunt afectate accidental),
•este interzis aratul sau discuitul pajiștilor existente în cadrul fermelor care au angajamente în derulare.

PACHETUL  3 pajiști importante pentru păsări

Sub-pachetul 3.1 Crex crex
Varianta 3.1.1 lucrări manuale – 310 euro/ha/an. Suma este mai mare cu 49 de euro/ha prin comparație cu ce 261 de euro/ha plătiți pentru 2016 fermierilor.
Varianta 3.1.2 lucrări cu utilaje ușoare – 231 euro/ha/an față de 182 de euro/ha cât se plătește pentru campania 2016.

Areal: județele Bacău, Harghita, Maramureș, Mureș, Neamț, Sălaj (conform PNDR)

CONDIȚII
•cositul se poate efectua doar după 31 iulie,
•cositul se va realiza dinspre interiorul parcelei spre exteriorul acesteia,
•pășunatul se va efectua cu maximum 0,7 UVM pe hectar,
•lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafața pajiștilor aflate sub angajament, cu excepția celor operate cu forța animală (pentru varianta 3.1.1) sau lucrările se pot efectua cu utilaje mecanizate de mică capacitate (cosit cu utilaje cu lama scurtă și viteza mică de deplasare), fiind interzisă folosirea utilajelor grele (pentru varianta 3.1.2),
•sunt interzise acțiunile care să conducă la accelerarea drenajului natural al pajiștilor aflate sub angajament.

Subpachetul 3.2 Lanius minor și Falco vespertinus
Varianta 3.2.1 lucrări manuale159 euro/ha/an - a rămas la valoarea din 2016
Varianta 3.2.2 lucrări cu utilaje ușoare80 euro/ha/an - a rămas la valoarea din 2016

Areal: județele Arad, Bacau, Bihor, Botoșani, Brăila, Buzău, Călărași, Cluj, Constanța, Dolj, Galați, Hunedoara, Giurgiu, Ilfov, Iași, Neamț, Olt, Satu Mare, Tulcea, Timiș, Teleorman, Vâlcea, Vaslui, Vrancea.

CONDIȚII
•cositul trebuie efectuat cel mai târziu până la data de 1 iulie,
•pășunatul se va efectua cu maximum 1 UVM pe hectar,
lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafața pajiștilor aflate sub angajament, cu excepția celor operate cu forța animală (pentru varianta 3.2.1) sau lucrarile se pot efectua cu utilaje mecanizate de mica capacitate (cosit cu utilaje cu lama scurta si viteza mica de deplasare), fiind interzisă folosirea utilajelor grele (pentru varianta 3.2.2).

PACHETUL 4 culturi verzi – 128 euro/ha/an - a rămas la valoarea din 2016

CONDIȚII:
•semănarea culturilor verzi trebuie realizată până la 30 septembrie, utilizandu-se: mazărea, măzărichea, rapița, muștarul, lupinul, sulfina;
•utilizarea fertilizanților chimici este interzisă, doar fertilizanții organici putînd fi utilizați înaintea înființării culturilor verzi,
•biomasa formată trebuie să fie incorporată în sol cel târziu până la 31 martie,
•este interzis aratul sau discuitul pajiștilor existente în cadrul fermelor care au angajamente în derulare.

PACHETUL 5 adaptarea la schimbările efectelor climatice – 125 euro/ha/an - a rămas la valoarea din 2016

CONDIȚII
•pentru fiecare cultură de primăvară (porumb, sorg, floare soarelui, soia) angajată pe suprafața cultivată  se vor utiliza concomitent, în proporții egale, cel putin 2 hibrizi/soiuri cu precocități diferite (timpurii sau semi-timpurii și semi-tardivi sau tardivi),
•fermierii care încheie angajamente, vor trebui să asigure rotația culturilor, astfel incat în 2 ani consecutivi să utilizeze minimum 3 culturi diferite din cele 4 eligibile (porumb, sorg, floare soarelui, soia),
•utilizarea metodelor de lucrare minimă a solului (minimum tillage), fiind interzis aratul suprafețelor angajate,
•aplicarea gunoiului de grajd sub forma compostata (cantitatea maximă de gunoi de grajd care se aplică pe teren trebuie să fie în acord cu Standardele privind cantitățile maxime de îngrășăminte cu azot care pot fi aplicate pe terenul agricol definite in “Codul de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitratț”),
•este interzis aratul sau discuitul pajiștilor existente în cadrul fermelor care au angajamente în derulare.

PACHETUL 6 pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.)
Varianta 6.1 lucrări manuale –  410 euro/ha/an. A crescut pentru 2016 cu 49 de euro/ha. Pentru anul trecut, cuantumul este de 361 euro/ha/an
Varianta 6.2 lucrări cu utilaje ușoare – 331 euro/ha/an, mai mare cu 49 euro/ha prin comparație cu suma de 282 euro/ha/an, acordată fermierilor pentru 2016.

CONDIȚII
•utilizarea fertilizantilor chimici și a pesticidelor este interzisă.
•utilizarea tradiționala a gunoiului de grajd este permisă până-n echivalentul a maximum 40 kg N s.a./ha (1 UVM/ha),
•cositul poate începe doar după data de 25 august,
•lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafața pajiștilor aflate sub angajament, cu excepția celor operate cu forța animală (pentru varianta 6.1) sau lucrările se pot efectua cu utilaje mecanizate de mica capacitate (cosit cu utilaje cu lama scurta și viteza mica de deplasare), fiind interzisaăfolosirea utilajelor grele (pentru varianta 6.2),
•pășunatul se efectueaza cu maximum 0,7 UVM pe hectar,
•sunt interzise actiunile care sa conduca la accelerarea drenajului natural al pajiștilor aflate sub angajament,
•masa vegetală cosită trebuie adunata de pe suprafața pajiștii aflate sub angajament nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului,
•pajiștile inundate nu vor fi pășunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor,
•nu vor fi realizate însămânțări de suprafata sau supraînsămânțări (se pot face  însămânțări cu specii din flora locală  doar în cazurile când unele suprafețe sunt afectate accidental),
•este interzis aratul sau discuitul pajiștilor existente în cadrul fermelor care au angajamente în derulare.

PACHETUL 7 terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roșu (Branta ruficollis) – 250 euro/ha/an - a rămas la valoarea din 2016.

CONDIȚII
•pe perioada de 5 ani a angajamentelor este obligatorie infiintarea in cel putin 2 ani a culturii de porumb pe timpul verii;
•insamantarea cerealelor de toamna (grau, orz, secara, triticale) sau a rapitei trebuie finalizata inainte de data de 15 octombrie;
•in fiecare an de angajament, dupa data de 15 septembrie, trebuie infiintata o cultura de cereale de toamna (grau, orz, secara, triticale) sau de rapita;
•in situatia in care se infiinteaza o cultura de porumb, in anul respectiv, pe parcela angajata, cultura de toamna este incorporata in sol pana cel tarziu la finalul lunii martie;
•parcelele angajate vor putea fi insamantate cu porumb, dar nu mai tarziu de data de 15 mai, iar porumbul nu va fi recoltat inainte de data de 15 septembrie;
•la recoltarea culturii de porumb este lasata o suprafata nerecoltata de minimum 5 % si maximum 10 % (cultura este lasata in picioare sau culcata) sau in situatia in care nu este infiintata o cultura de porumb, in anul respectiv de angajament fermierul este obligat sa asigure o cantitate de 100 kg de porumb boabe pe hectar, in cel putin un punct de hranire situat pe suprafata fiecarei parcele angajate,
•pesticidele si fitostimulatorii (ingrasamintele) nu pot fi folosite in perioada cuprinsa intre insamantarea culturii de toamna si 15 martie,
•se interzic lucrările agricole si/sau pășunatul în perioada 15 octombrie – 15 martie,
•este interzisă folosirea metodelor de alungare a pasarilor in perioada cuprinsa intre 15 octombrie si 31 martie,
•este interzis aratul sau discuitul pajiștilor existente în cadrul fermelor care au angajamente în derulare.

Sprijinul acordat pentru pachetele 1 – 7 reprezintă o plată compensatorie pentru pierderile de venit și costurile suplimentare suportate de beneficiarii care încheie angajamente voluntare pentru o perioadă de minimum 5 ani de la data semnării acestora.

PACHETUL  8 – Creșterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon
Bovine (taurine și bubaline) – 200 Euro/UVM;
Ovine – 87 Euro/UVM;o
Caprine – 40 Euro/UVM;
Ecvidee – 200 Euro/UVM;
Porcine – 176 Euro/UVM.

Rasele de animale locale eligibile, pe specii, sunt:
Bovine - Taurine: Sura de stepă;
Bovine - Bubaline: Bivolul românesc;
Ovine: Ţigaie – Varietatea ruginie, Raţca (Valahă cu coarne în tirbuşon), Karakul de Botoşani, Merinos de Palas, Merinos de Suseni, Merinos Transilvănean, Merinos de Cluj, Ţigaie cu cap negru de Teleorman;
Caprine: Albă de Banat, Carpatina;
Ecvidee: Furioso North Star, Huţul, Gidran, Lipiţan, Shagya Arabă, Nonius, Semigreul românesc;
Porcine: Bazna, Mangaliţa.

CONDIȚII
•beneficiarul se angajează să respecte regulamentul de organizare și funcționare a registrului genealogic al rasei condus de asociații acreditate de ANZ in baza art. 5 lit. a) din HG nr. 1188/2014;
•beneficiarul se angajează să mențină, pe o perioadă de 5 ani, numărul de animale femele adulte de reproducție prevăzut la încheierea angajamentului, precum și descendenții femele necesari pentru înlocuirea acestor animale până la sfârșitul programului; dacă efectivul angajat se reduce, din cauze cum ar fi îmbolnăvirea, sacrificarea, moartea sau vânzarea animalelor, beneficiarul are obligația de a notifica APIA și de a reface efectivul de femele adulte de reproducție, prin trecere de la tineret sau prin cumpărare; în cazul în care efectivul de animale adulte nu se va reface in maximum 6 luni de la momentul notificării, sprijinul va fi redus proporțional.

Beneficiarii acestor plăți sunt fermierii care dețin animale femele de reproducție de rasă pură locală în pericol de abandon din speciile prevazute in PNDR, înscrise in Registrele genealogice ale raselor – secțiunea principală – condus de asociații acreditate de Agenția Națională pentru Zootehnie – ANZ.

Cerințe comune pachetelor:

•beneficiarii țin o evidență a activităților agricole corelate cu implementarea cerințelor de agro-mediu;
•beneficiarii măsurii vor trebui să facă dovada deținerii competențelor necesare implementării angajamentelor sau se angajează să obțină cunoștintele si informatiile necesare sau sa asigure expertiza necesara in domeniul implementarii angajamentelor de agro-mediu si clima prin servicii de consiliere sau consultanță, care să vizeze cel puțin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea și depunerea angajamentelor și cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerințele de bază și la cerințele specifice ale angajamentelor.

 

Vizualizat: 11785 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

ANUNȚUL UNUI DIRECTOR APIA DESPRE PLATA SPRIJINULUI CUPLAT, SUBVENȚIA MARE!

ANUNȚUL UNUI DIRECTOR APIA DESPRE PLATA SPRIJINULUI CUPLAT, SUBVENȚIA MARE!

22 ianuarie 2021 - 07:15

SUBVENȚIILE APIA CELE MAI RÂVNITE. Numărul de animale pentru care crescătorii solicită sprijin cuplat zootehnic aproape că s-a triplat în 2020, spune directorul executiv al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) Covasna, Marius Popică. Aceeași situație și-n cazul sprijinului cuplat vegetal, a crescut spectaculos numărul de hectare pentru care se cere această subvenție.

MESAJUL ȘEFULUI APIA PENTRU FERMIERI!

MESAJUL ȘEFULUI APIA PENTRU FERMIERI!

22 ianuarie 2021 - 06:34

PLATA SUBVENȚIILOR APIA ÎN ANUL 2021! Toți fermierii eligibili pentru plata ajutoarelor excepționale Covid-19 au primit integral banii până la această dată, le transmite directorul general al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), Adrian Pintea, fermierilor români, într-un mesaj publicat de revista APIA.

PROGRAM DE SPRIJIN PENTRU FERMIERI CARE SE VA DERULA TIMP DE 10 ANI!

PROGRAM DE SPRIJIN PENTRU FERMIERI CARE SE VA DERULA TIMP DE 10 ANI!

21 ianuarie 2021 - 21:11

SPRIJIN AGRICULTURĂ. Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Barna Tanczos, a anunțat astăzi, 21 ianuarie 2021, la Craiova că sunt fonduri disponibile pentru un program de sprijin în agricultură, axat pe combaterea deșertificării și pe împădurire.

DECIZIE GUVERN! FERMIERII SUNT PE LISTĂ!

DECIZIE GUVERN! FERMIERII SUNT PE LISTĂ!

21 ianuarie 2021 - 20:46

OFICIAL! Guvernul a stabilit miercuri, 20 ianuarie 2021, prin hotărârea de modificare a HG 1.031/2020, privind aprobarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România, că fermierii, lucrătorii din agricultură şi din industria alimentară de alimente esenţiale intră în etapa 2 a Campaniei de vaccinare împotriva Covid 19, care se desfășoară în prezent.

MINISTRUL OROS: PREGĂTIM UN NOU AJUTOR DE MINIMIS!

MINISTRUL OROS: PREGĂTIM UN NOU AJUTOR DE MINIMIS!

21 ianuarie 2021 - 18:50

O NOUĂ SUBVENȚIE PENTRU FERMIERII ROMÂNI! Ministrul agriculturii, Adrian Oros, a anunțat miercuri, 20 ianuarie 2021, că anul acesta va fi lansat un nou program de ajutor de minimis pentru fermierii români.

SUBVENȚII APIA OBȚINUTE MAI MULȚI ANI PE ACTE FALSE!

SUBVENȚII APIA OBȚINUTE MAI MULȚI ANI PE ACTE FALSE!

21 ianuarie 2021 - 17:08

ANCHETA DNA. Procurorii DNA, prin Serviciul Teritorial Craiova, au trimis în judecată doi fermieri, după ce, timp de mai mulţi ani, aceştia au prezentat la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură mai multe documente false, în urma cărora au obţinut subvenţii agricole. Actele ar fi fost falsificate de unul dintre fermieri.

SUBVENȚIE PENTRU ÎNFIINȚAREA CULTURILOR AGRICOLE DE PRIMĂVARĂ!

SUBVENȚIE PENTRU ÎNFIINȚAREA CULTURILOR AGRICOLE DE PRIMĂVARĂ!

21 ianuarie 2021 - 14:15

MESAJUL UNUI FERMIER PENTRU MINISTRUL AGRICULTURII! Claudia Elena Matei, fermier din județul Satu Mare, i-a scris ministrului agriculturii, Adrian Oros, un mesaj prin care îi solicită ca fermierii români să beneficieze de un ajutor financiar pentru înființarea culturilor agricole de primăvară.

DECIZIE CARE OBLIGĂ MAGAZINELE SĂ VÂNDĂ PRODUSE DE LA FERMIERI!

DECIZIE CARE OBLIGĂ MAGAZINELE SĂ VÂNDĂ PRODUSE DE LA FERMIERI!

21 ianuarie 2021 - 13:56

OBLIGATE SĂ VÂNDĂ PRODUSE LOCALE. Deputaţii cehi au adoptat miercuri un amendament care obligă magazinele cu o suprafaţă de pese 400 de metri pătraţi să vândă în principal produse alimentare locale, începând de anul viitor, în pofida criticilor formulate de mai multe state europene, transmite AFP, citată de Agerpres.

LISTA SUBVENȚIILOR APIA ANUNȚATE PENTRU ANUL 2021!

LISTA SUBVENȚIILOR APIA ANUNȚATE PENTRU ANUL 2021!

21 ianuarie 2021 - 11:06

SUBVENȚII APIA PENTRU ANUL 2021! Schemele de plăți directe pe care pot să le ceară anul acesta fermierii, crescătorii de animale, de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) au fost anunțate miercuri, 20 ianuarie 2021, de ministrul agriculturii, Adrian Oros. AGROINFO vă pune la dispoziție lista subvențiilor APIA, alcătuită pe baza declarației făcută de șeful MADR și conform regulamentului european în vigoare pentru anii de tranziție 2021-2022.

SPRIJIN PENTRU FERMIERII MICI!

SPRIJIN PENTRU FERMIERII MICI!

21 ianuarie 2021 - 09:09

BANI ÎN 2021 PENTRU FERMELE MICI. Ministrul agriculturii, Adrian Oros, a anunțat miercuri, 20 ianuarie 2021, că fermele mici vor beneficia anul acesta de sprijin financiar, Submăsura 6.3 - Dezvoltare ferme mici.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Cel mai rapid tractor din lume! #JCB

Cel mai rapid tractor din lume! #JCB

Asa arata cel mai rapid tractor din lume! JCB a stabilit cu acest Fastrac din seria 8000 modificat recordul mondial de viteza pentru un tractor. Se intampla in iunie pe un circuit din Marea Britanie, unde acest tractor a atins viteza de 166,7 km/h! La Agritechnica, a fost una dintre atractii... #JCB#NHR#DLG#AGRITECHNICA

Tehnologia aplicată la tomate de Florin Pop Semințe și tehnilogie Syngenta pentru cultura de pepene – Edina Uifalusi, Piscolt, jud. Satu Mare Branislav Giurici, despre cum și-a asigurat plantația de portaltoi de viță-de-vie

Bancul zilei

Gospodina

Gospodina
E rău atunci când soţia nu ştie să gătească... Detalii