Reclama header big full
KWS+
Reclama header after big part 2

MADR ANUNȚĂ: REGULI SCHIMBATE pentru OBȚINEREA BANILOR EUROPENI!

Publicat: 30 octombrie 2017 - 19:12
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten

NOU MINISTERUL AGRICULTURII! Printr-un proiect de act normativ, Ministerul Agriculturii modifică Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene. Proiectul de act normativ a fost publicat luni, 30 octombrie, pe pagina oficială MADR!

Iată modificările făcute care-i interesează pe agricultori!

2. La articolul 4, alineatul 3, după litera b) se introduc cinci litere noi, literele c)-g) cu următorul cuprins:
c)În scopul derulării operaţiunilor financiare aferente gestionării instrumentelor financiare finanţate din PNDR, AFIR deschide un cont, în euro, la o instituţie financiar-bancară.
d)AFIR transferă suma dedicată implementării instrumentelor financiare în contul instituţiei financiare care implementează instrumentul financiar/instituţiei financiare desemnate ca fond de fonduri în temeiul art. 38, alin.4, lit. b) (i) sau
(ii) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, conform prevederilor acordului de finanţare.
e) În vederea derulării operațiunilor financiare aferente gestionării instrumentelor financiare prevăzute în PNDR 2014 - 2020, MADR alimentează contul de venituri al AFIR cu sumele autorizate necesare.
f) AFIR virează suma în lei necesară din contul de venituri în contul bancar în valută deschis pe numele AFIR, în vederea efectuării schimbului valutar aferent finanțării instrumentului financiar derulat prin instituţia financiară desemnată ca fond de fonduri în temeiul art. 38, alin.4, lit.b) (i) sau (ii) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.
g) Din contul în valută AFIR efectuează transferul în contul instituţiei financiare desemnate ca fond de fonduri în temeiul art. 38, alin.4, lit.b) (i) sau (ii) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 în vederea implementării instrumentului financiar potrivit acordului de finanțare”.

3. La articolul 4, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:
,,(7) Debitele recuperate de la beneficiari reprezentând contribuția financiară a Uniunii Europene și contribuția publică națională totală vor fi colectate de APIA, AFIR și MADR, în calitate de agenții de plăți, în conturi de disponibil deschise la Trezoreria Statului și, în termen de 10 zile lucrătoare de la alimentarea conturilor agențiilor, pentru fiecare agenție de plată vor fi virate în
conturile corespunzătoare de disponibilități sau cheltuieli bugetare, după caz.
Prin excepție, debitele recuperate de la beneficiarii măsurilor delegate reprezentând contribuția financiară a Uniunii Europene și contribuția publică națională totală vor fi transferate de APIA către AFIR, care, ulterior, va transfera către MADR în 15 zile de la terminarea trimestrului”

4. La articolul 6, alineatul (1), lit. a), se modifică și va avea următorul cuprins:
”a) sumele reprezentând sprijinul financiar aferent FEGA asigurate de la bugetul de stat si/sau din venituri din privatizare alocate temporar prin hotărâri ale Guvernului”.

6. La articolul 13, alineatul (1), litera n) se modifică și va avea următorul cuprins:
”n) sumele necesare instrumentelor financiare aferente beneficiarilor PNDR 2014-2020, inclusiv sumele necesare finanțării cheltuielilor aferente transferului de fonduri din conturile proprii în conturile beneficiarilor și/sau în contul instituției desemnată ca fond de fonduri în temeiul art. 38, alin.4, lit.b) (i) sau (ii) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, precum și sumele necesare pentru plata cheltuielilor neeligibile aferente instrumentelor financiare, inclusiv cele prevăzute în acordul de finanțare și a sumelor necesare pentru plata diferențelor nefavorabile de curs valutar, aferente gestionării instrumentelor financiare.”

7. La articolul 13, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
”(2) În bugetul AFIR, anexă la bugetul MADR, se cuprind sumele necesare implementării PNDR 2014-2020, inclusiv a instrumentelor financiare derulate de instituțiile financiare care implementează instrumentul financiar/instituţia financiară desemnate ca fond de fonduri în temeiul art. 38, alin.4, lit.b) (i) sau (ii) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, la poziţii distincte de venituri şi cheltuieli”.

7. La articolul 13, după alineatul 3 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
“(4) În vederea derulării operaţiunilor financiare determinate de implementarea instrumentului financiar de creditare cu partajarea riscului finanţat din PNDR 2014-2020, AFIR poate efectua plăţi în lei şi valută prin contul deschis potrivit prevederilor
alin.(3) lit. c) al art. 4 ”

8. La articolul 18, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1)1 cu următorul cuprins:
”(1)1 Pentru derularea operațiunilor cu organisme financiare externe, AFIR efectuează plăți prin intermediul unui cont în valută, deschis pe numele său”.

9. La articolul 23, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:
“(5) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, suma avansului se justifică pe bază de documente, până la expirarea duratei de execuţie a proiectului prevăzute în contractul de finanţare, conform procedurilor AFIR aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. AFIR va notifica beneficiarul cu privire la obligaţia restituirii sumelor reprezentând avansuri acordate şi nejustificate, precum şi a dobânzilor şi penalităților aferente, până la termenele stabilite prin contractul de finanţare.

10. La articolul 23, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu
următorul cuprins:
“(51) În cazul în care beneficiarul nu restituie AFIR sumele reprezentând avansuri acordate şi nejustificate, în termen de cinci zile lucrătoare de la data primirii notificării de restituire a avansului nejustificat, AFIR recuperează aceste sume prin executarea scrisorii de garanţie bancară potrivit procedurilor de lucru ale AFIR aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.”.

11. La articolul 23 alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(7) Sumele reprezentând avansuri acordate şi nejustificate în termenele stabilite la alin. (5) şi (51) sau cel târziu cu 5 zile lucrătoare înainte de expirarea termenului de valabilitate a garanţiei pentru care nu s-a obţinut prelungirea acestuia se recuperează de AFIR prin executarea garanţiei.”

12. La articolul 23, alineatul (9) se modifică și va avea următorul cuprins:
7
“(9) Este interzisă acordarea unui avans către un beneficiar FEADR care a primit anterior avans pe care nu l-a justificat şi pe care nu l-a restituit sau de la care nu a fost recuperat în termenele stabilite în regulamentele europene şi legislaţia naţională.”

13. La articolul 23, după alineatul (22) se introduce un alineat nou, alineatul (23) cu următorul cuprins:
„(23) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiarii PNDR 2014-2020 ale căror proiecte sunt finanţate integral din bugetul de stat ca urmare a unor hotărâri judecătoreşti definitive, pot beneficia de un avans cu respectarea condiţiile art. 45 alin. (4) şi art. 63 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 şi ale prevederilor prezentei
ordonanţă.”

14. La articolul 29, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(11) Este interzisă acordarea unui avans către un beneficiar POPAM care a primit anterior avans pe care nu l-a justificat şi de la care nu a fost recuperat în termenele stabilite în regulamentele europene şi legislaţia naţională. De la această măsură sunt exceptate avansurile acordate FLAG-urilor.”

18. Articolul 45 se modifică și va avea următorul cuprins:
,,(1) Autorizarea și plata în contextul unei plăți individuale pentru o schemă de ajutor sau o măsură de sprijin pe suprafață, eligibile în urma controalelor efectuate, se efectuează numai pentru sume mai mari de 10 lei.
2) Cuantumul care trebuie recuperat de la beneficiar în contextul unei plăți individuale pentru o schemă de ajutor sau o măsură de sprijin, fără a include dobânda aferentă, depășește 10 lei
(3) Prevederile alin. (2) se aplică în mod corespunzător şi în cazul în caresumele de recuperat reprezintă exclusiv creanțe accesorii stabilite conform reglementărilor legale în vigoare”.

INTEGRAL PROIECTUL DE ACT NORMATIV PE PAGINA OFICIALĂ MADR!

Vizualizat: 4893 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

SUBVENȚII APIA 2020! APIA ANUNȚĂ CĂ ÎNCEPE PLĂȚILE ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNĂ!

SUBVENȚII APIA 2020! APIA ANUNȚĂ CĂ ÎNCEPE PLĂȚILE ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNĂ!

30 noiembrie 2020 - 10:54

OFICIAL! Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) anunță că din această săptămână, din data de 2 decembrie 2020, începe autorizarea la plata finală a fermierilor care au solicitat subvențiile agricole pentru anul 2020.

VESTE BUNĂ PENTRU MICII FERMIERI CARE NU REUȘESC SĂ-ȘI VÂNDĂ PRODUSELE!

VESTE BUNĂ PENTRU MICII FERMIERI CARE NU REUȘESC SĂ-ȘI VÂNDĂ PRODUSELE!

30 noiembrie 2020 - 10:25

TERMEN LIMITĂ 7 DECEMBRIE 2020! Kaufland România își oferă spațiul din magazine pentru a găzdui producătorii locali mici de legume fructe care întâmpină dificultăți în comercializarea mărfii în această perioadă. Mai mult, Kaufland va face plățile către acești mici fermieri în termen de 3 zile, nu 7 zile cum era până acum. Termenul limită pentru micii fermieri români care vor să se înscrie la Kaufland este 7 decembrie 2020.

LACTATE ROMÂNEȘTI ARTESANA, CIFRĂ DE AFACERI ANUL ACESTA 3,7 MILIOANE DE EURO, VÂNDUTE ÎN 700 DE MAGAZINE!

LACTATE ROMÂNEȘTI ARTESANA, CIFRĂ DE AFACERI ANUL ACESTA 3,7 MILIOANE DE EURO, VÂNDUTE ÎN 700 DE MAGAZINE!

30 noiembrie 2020 - 10:08

COMUNICAT. Iubitorii de lactate românești, realizate din lapte integral, neomogenizat și pasteurizat la temperatură joasă, vor găsi la rafturile marilor rețele de retail din România, produsele Artesana cu noile etichete. Cu o cifră de afaceri estimată pentru anul 2020 la 3,7 milioane de euro, Artesana se află pe piața românească din august 2012, iar în retail-ul modern din august 2013. Produsele Artesana se găsesc în peste 700 de magazine în toată țara.

O TÂNĂRĂ FERMIERIȚĂ ȘI FERMA DE PĂSĂRI PĂȘUNATE!

O TÂNĂRĂ FERMIERIȚĂ ȘI FERMA DE PĂSĂRI PĂȘUNATE!

30 noiembrie 2020 - 09:48

TINERI FERMIERI. Programul Empowering Women in Agrifood, dezvoltat de EIT Food și implementat de Impact Hub Bucharest, și-a desemnat cele 2 câștigătoare care au primit finanțare totală de 15.000 de euro. Cea mai mare sumă, 10.000 de euro, a fost câștigată de  Cosmina Dinu, care este o tânără și frumoasă fermieriță și a pus pe picioare Ferma de păsări pășunate.

MINISTRUL OROS: 1,4 MILIARDE DE EURO PENTRU PLĂȚILE COMPENSATORII ALE FERMIERILOR!

MINISTRUL OROS: 1,4 MILIARDE DE EURO PENTRU PLĂȚILE COMPENSATORII ALE FERMIERILOR!

29 noiembrie 2020 - 08:39

AJUTOARE PENTRU ZONA MONTANĂ. Ministrul agriculturii, Adrian Oros, a anunțat că sunt alocate 1,4 miliarde de euro pentru plățile compensatorii pe hectar și pe cap de animale destinate fermierilor din zona montană. Suma este alocată pentru următorul exercițiu financiar, 2021-2027.

GUVERN: NOU SPRIJIN FINANCIAR PENTRU FERMIERI!

GUVERN: NOU SPRIJIN FINANCIAR PENTRU FERMIERI!

29 noiembrie 2020 - 06:38

OFICIAL. Guvernul a adoptat în ședința din 27 noiembrie 2020 o hotărâre prin care este instituit un nou ajutor financiar pentru fermieri, programul Agro Invest. Prin acest program de sprijin, fermierii pot să contracteze credite de la bănci cu garanții de stat și dobândă subvenționată.

APROBATĂ DE GUVERN! SUBVENȚIA APIA DE 500 DE EURO PE HECTAR!

APROBATĂ DE GUVERN! SUBVENȚIA APIA DE 500 DE EURO PE HECTAR!

29 noiembrie 2020 - 06:20

AJUTOR FERMIERI. Guvernul a aprobat în ședința din 27 noiembrie 2020 o ordonanță de urgență prin care este instituită o schemă de ajutor pe hectar în cuantum de 500 de euro/ha pentru viticultori. Subvenția a fost aprobată deja de Comisia Europeană, iar Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) va face plata către beneficiari până la data de 31 decembrie 2020.

ȘEFUL AFIR: PREFER SĂ DAU UN LEU ÎN PLUS PE UN PRODUS AUTOHTON CARE ARE GUST ȘI ESTE CURAT!

ȘEFUL AFIR: PREFER SĂ DAU UN LEU ÎN PLUS PE UN PRODUS AUTOHTON CARE ARE GUST ȘI ESTE CURAT!

28 noiembrie 2020 - 08:26

BANI PENTRU FERMIERI. Directorul general al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), Mihai-Liviu Moraru, a anunțat suma care va fi la dispoziția fermierilor români pentru investițiile în ferme în următorii 7 ani. Totodată, șeful AFIR declară că este un susținător al produselor românești, provenite din fermele din România și militează pentru reducerea importurilor.

PRIMA SESIUNE ADS! UNUI SINGUR TÂNĂR FERMIER I S-AU ATRIBUIT FĂRĂ LICITAȚIE 50 HA DE TEREN!

PRIMA SESIUNE ADS! UNUI SINGUR TÂNĂR FERMIER I S-AU ATRIBUIT FĂRĂ LICITAȚIE 50 HA DE TEREN!

27 noiembrie 2020 - 18:32

TEREN AGRICOL PENTRU TINERII FERMIERI. Tânărul fermier Marcel Pop din județul Satu Mare este primul tânăr fermier care a semnat astăzi un contract cu Agenția Domeniilor Statului pentru atribuirea directă a celor 50 de hectare de teren agricol, promise tinerilor fermieri. Pentru celelalte suprafețe declarate disponibile în câteva județe, se vor organiza licitații publice.

 

MESAJ APIA DE ASTĂZI PENTRU TOȚI FERMIERII!

MESAJ APIA DE ASTĂZI PENTRU TOȚI FERMIERII!

27 noiembrie 2020 - 17:18

SUBVENȚII APIA 2020! Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că a finalizat Campania de plăți în avans pentru beneficiarii care au depus Cerere unică de plată în anul 2020.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Tractoarele Massey Ferguson și încărcătoarele Weidemann în acțiune!

Tractoarele Massey Ferguson și încărcătoarele Weidemann în acțiune!

Parcul ideal pentru o fermă zootehnică! Tractoarele Massey Ferguson și încărcătoarele Weidemann în acțiune! "Primele utilaje au fost cumpărate de la Tehnodiesel SRL prin buyback şi credit furnizor, în 2016. „Pentru ferma Red Angus am găsit o finanţare directă prin Tehnodiesel, care este foarte convenabilă. Am apelat şi la buyback şi am cumpărat utilaje noi, cu finanţare pe 3 ani, în rate eşalonate, negociate.” - Péter Tamás Nagy, administrator Black Angus Farm, jud. Mureș. "

Tractorul Massey Ferguson din seria 3000 este un tractor de fermă, cel din seria 5000 este pentru tot ce înseamnă recoltarea şi prelucrarea fânului şi pentru lucrări uşoare de câmp semănat, erbicidat, iar cel din seria 6000 este pentru lucrările grele de câmp arat, lucrări cu discul, scarificat, balotat cu balotiera mare şi pentru transport cu remorcile mari, de 18 tone. Pentru o fermă zootehnică, este parcul ideal de tractoare."- Péter Tamás Nagy, administrator Black Angus Farm, jud. Mureș.

Încărcătoarele Weidemann mari sunt folosite pentru tot ce înseamnă lucrul pe câmp şi muncă grea pe platforma zootehnică și în afara ei - încărcat, descărcat, stivuit baloți în fânare, încărcat bălegar pentru fertilizarea suprafețelor agricole, inclusiv împins zăpada de pe platformă. „Acum doi ani am avut zăpadă de aproape doi metri, viscolită, nu ne descurcam fără încărcătoarele Weidemann. Încărcătorul Weidemann T 5522 este mai stabil, iar modelul 3080 LPT telescopic este articulat la mijloc și este mai flexibil.

NHR Agropartners - soluţii pentru viticultură Branislav Giurici, despre cum și-a asigurat plantația de portaltoi de viță-de-vie Cum au combătut cei de la Cramele Recaș bolile și dăunătorii viței-de-vie cu Syngenta

Bancul zilei

Şah

Şah
Doi vechi amici stau de vorbă: Detalii