Reclama header big full
KWS+
Reclama header after big part 2
Reclama header after big part 3

MADR ANUNȚĂ: REGULI SCHIMBATE pentru OBȚINEREA BANILOR EUROPENI!

Publicat: 30 octombrie 2017 - 19:12
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten

NOU MINISTERUL AGRICULTURII! Printr-un proiect de act normativ, Ministerul Agriculturii modifică Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene. Proiectul de act normativ a fost publicat luni, 30 octombrie, pe pagina oficială MADR!

Iată modificările făcute care-i interesează pe agricultori!

2. La articolul 4, alineatul 3, după litera b) se introduc cinci litere noi, literele c)-g) cu următorul cuprins:
c)În scopul derulării operaţiunilor financiare aferente gestionării instrumentelor financiare finanţate din PNDR, AFIR deschide un cont, în euro, la o instituţie financiar-bancară.
d)AFIR transferă suma dedicată implementării instrumentelor financiare în contul instituţiei financiare care implementează instrumentul financiar/instituţiei financiare desemnate ca fond de fonduri în temeiul art. 38, alin.4, lit. b) (i) sau
(ii) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, conform prevederilor acordului de finanţare.
e) În vederea derulării operațiunilor financiare aferente gestionării instrumentelor financiare prevăzute în PNDR 2014 - 2020, MADR alimentează contul de venituri al AFIR cu sumele autorizate necesare.
f) AFIR virează suma în lei necesară din contul de venituri în contul bancar în valută deschis pe numele AFIR, în vederea efectuării schimbului valutar aferent finanțării instrumentului financiar derulat prin instituţia financiară desemnată ca fond de fonduri în temeiul art. 38, alin.4, lit.b) (i) sau (ii) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.
g) Din contul în valută AFIR efectuează transferul în contul instituţiei financiare desemnate ca fond de fonduri în temeiul art. 38, alin.4, lit.b) (i) sau (ii) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 în vederea implementării instrumentului financiar potrivit acordului de finanțare”.

3. La articolul 4, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:
,,(7) Debitele recuperate de la beneficiari reprezentând contribuția financiară a Uniunii Europene și contribuția publică națională totală vor fi colectate de APIA, AFIR și MADR, în calitate de agenții de plăți, în conturi de disponibil deschise la Trezoreria Statului și, în termen de 10 zile lucrătoare de la alimentarea conturilor agențiilor, pentru fiecare agenție de plată vor fi virate în
conturile corespunzătoare de disponibilități sau cheltuieli bugetare, după caz.
Prin excepție, debitele recuperate de la beneficiarii măsurilor delegate reprezentând contribuția financiară a Uniunii Europene și contribuția publică națională totală vor fi transferate de APIA către AFIR, care, ulterior, va transfera către MADR în 15 zile de la terminarea trimestrului”

4. La articolul 6, alineatul (1), lit. a), se modifică și va avea următorul cuprins:
”a) sumele reprezentând sprijinul financiar aferent FEGA asigurate de la bugetul de stat si/sau din venituri din privatizare alocate temporar prin hotărâri ale Guvernului”.

6. La articolul 13, alineatul (1), litera n) se modifică și va avea următorul cuprins:
”n) sumele necesare instrumentelor financiare aferente beneficiarilor PNDR 2014-2020, inclusiv sumele necesare finanțării cheltuielilor aferente transferului de fonduri din conturile proprii în conturile beneficiarilor și/sau în contul instituției desemnată ca fond de fonduri în temeiul art. 38, alin.4, lit.b) (i) sau (ii) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, precum și sumele necesare pentru plata cheltuielilor neeligibile aferente instrumentelor financiare, inclusiv cele prevăzute în acordul de finanțare și a sumelor necesare pentru plata diferențelor nefavorabile de curs valutar, aferente gestionării instrumentelor financiare.”

7. La articolul 13, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
”(2) În bugetul AFIR, anexă la bugetul MADR, se cuprind sumele necesare implementării PNDR 2014-2020, inclusiv a instrumentelor financiare derulate de instituțiile financiare care implementează instrumentul financiar/instituţia financiară desemnate ca fond de fonduri în temeiul art. 38, alin.4, lit.b) (i) sau (ii) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, la poziţii distincte de venituri şi cheltuieli”.

7. La articolul 13, după alineatul 3 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
“(4) În vederea derulării operaţiunilor financiare determinate de implementarea instrumentului financiar de creditare cu partajarea riscului finanţat din PNDR 2014-2020, AFIR poate efectua plăţi în lei şi valută prin contul deschis potrivit prevederilor
alin.(3) lit. c) al art. 4 ”

8. La articolul 18, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1)1 cu următorul cuprins:
”(1)1 Pentru derularea operațiunilor cu organisme financiare externe, AFIR efectuează plăți prin intermediul unui cont în valută, deschis pe numele său”.

9. La articolul 23, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:
“(5) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, suma avansului se justifică pe bază de documente, până la expirarea duratei de execuţie a proiectului prevăzute în contractul de finanţare, conform procedurilor AFIR aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. AFIR va notifica beneficiarul cu privire la obligaţia restituirii sumelor reprezentând avansuri acordate şi nejustificate, precum şi a dobânzilor şi penalităților aferente, până la termenele stabilite prin contractul de finanţare.

10. La articolul 23, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu
următorul cuprins:
“(51) În cazul în care beneficiarul nu restituie AFIR sumele reprezentând avansuri acordate şi nejustificate, în termen de cinci zile lucrătoare de la data primirii notificării de restituire a avansului nejustificat, AFIR recuperează aceste sume prin executarea scrisorii de garanţie bancară potrivit procedurilor de lucru ale AFIR aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.”.

11. La articolul 23 alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(7) Sumele reprezentând avansuri acordate şi nejustificate în termenele stabilite la alin. (5) şi (51) sau cel târziu cu 5 zile lucrătoare înainte de expirarea termenului de valabilitate a garanţiei pentru care nu s-a obţinut prelungirea acestuia se recuperează de AFIR prin executarea garanţiei.”

12. La articolul 23, alineatul (9) se modifică și va avea următorul cuprins:
7
“(9) Este interzisă acordarea unui avans către un beneficiar FEADR care a primit anterior avans pe care nu l-a justificat şi pe care nu l-a restituit sau de la care nu a fost recuperat în termenele stabilite în regulamentele europene şi legislaţia naţională.”

13. La articolul 23, după alineatul (22) se introduce un alineat nou, alineatul (23) cu următorul cuprins:
„(23) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiarii PNDR 2014-2020 ale căror proiecte sunt finanţate integral din bugetul de stat ca urmare a unor hotărâri judecătoreşti definitive, pot beneficia de un avans cu respectarea condiţiile art. 45 alin. (4) şi art. 63 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 şi ale prevederilor prezentei
ordonanţă.”

14. La articolul 29, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(11) Este interzisă acordarea unui avans către un beneficiar POPAM care a primit anterior avans pe care nu l-a justificat şi de la care nu a fost recuperat în termenele stabilite în regulamentele europene şi legislaţia naţională. De la această măsură sunt exceptate avansurile acordate FLAG-urilor.”

18. Articolul 45 se modifică și va avea următorul cuprins:
,,(1) Autorizarea și plata în contextul unei plăți individuale pentru o schemă de ajutor sau o măsură de sprijin pe suprafață, eligibile în urma controalelor efectuate, se efectuează numai pentru sume mai mari de 10 lei.
2) Cuantumul care trebuie recuperat de la beneficiar în contextul unei plăți individuale pentru o schemă de ajutor sau o măsură de sprijin, fără a include dobânda aferentă, depășește 10 lei
(3) Prevederile alin. (2) se aplică în mod corespunzător şi în cazul în caresumele de recuperat reprezintă exclusiv creanțe accesorii stabilite conform reglementărilor legale în vigoare”.

INTEGRAL PROIECTUL DE ACT NORMATIV PE PAGINA OFICIALĂ MADR!

Vizualizat: 4868 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

CE SE ÎNTÂMPLĂ CU CELE 50 DE HECTARE PENTRU TINERII FERMIERI!

CE SE ÎNTÂMPLĂ CU CELE 50 DE HECTARE PENTRU TINERII FERMIERI!

22 septembrie 2020 - 13:00

ANUNȚ. Proiectul de hotărâre de Guvern privind atribuirea a maxim 50 de hectare pentru tinerii fermieri care se instalează ca șefi de exploatație agricolă ar putea fi aprobat joi, în ședința de Guvern, a anunțat secretarul de stat din Ministerul Agriculturii, Emil Florian Dumitru.

ADIO SUBVENȚIE LA TOMATE?!

ADIO SUBVENȚIE LA TOMATE?!

22 septembrie 2020 - 11:42

ANUNȚ FĂCUT DE UN OFICIAL DIN MINISTERUL AGRICULTURII! Programul de ajutor de minimis pentru cultivatorii de tomate în spații protejate se încheie anul acesta, a anunțat secretarul de stat din Ministerul Agriculturii, Emil Florian Dumitru. Programul este în al treilea an, iar ajutorul de minimis se acordă pentru trei exerciții financiare. Oficialul din MADR a declarat că nu are un răspuns clar, la acest moment, legat de acordarea plăților pentru ciclul 2 al Programului.

MINISTRUL AGRICULTURII DIN UNGARIA SE OPUNE DISPARIȚIEI AJUTORULUI NAȚIONAL TRANZITORIU!

MINISTRUL AGRICULTURII DIN UNGARIA SE OPUNE DISPARIȚIEI AJUTORULUI NAȚIONAL TRANZITORIU!

22 septembrie 2020 - 10:19

SUBVENȚII FERMIERI. Comisia Europeană nu este de acord ca fermierii să primească și anul viitor ajutoarele naționale tranzitorii (ANT). A spus-o clar comisarul european pentru Agricultură, ieri, la Consiliul AGRIFISH, ținut la Bruxelles. În timp ce ministrul român al agriculturii nu a spus nimic despre aceste ajutoare în intervenția sa, ministrul agriculturii din Ungaria s-a opus eliminării lor.

INTEGRAL INTERVENȚIA MINISTRULUI OROS la BRUXELLES PENTRU SUBVENȚIILE FERMIERILOR ROMÂNI!

INTEGRAL INTERVENȚIA MINISTRULUI OROS la BRUXELLES PENTRU SUBVENȚIILE FERMIERILOR ROMÂNI!

22 septembrie 2020 - 08:47

OFICIAL. Ministrul agriculturii, Adrian Oros, a solicitat în cadrul Consiliului AGRIFISH, desfășurat ieri, la Bruxelles, înlocuirea plafonării subvențiilor pentru fermele mari cu plăți redistributive pentru fermele mici și medii, sprijin cuplat pentru carnea de porc și pasăre, lăsarea la aprecierea României stabilirea unui număr maxim de hectare pentru care să li se acorde tinerilor fermieri sprijinul complementar pentru venit. Toate sunt propuneri pentru noua politică agricolă, 2021-2027. Integral intervenția ministrului Oros!

DISPARE AJUTORUL NAȚIONAL TRANZITORIU, SUBVENȚIA DE CARE BENEFICIAZĂ CEI MAI MULȚI FERMIERI ROMÂNI?

DISPARE AJUTORUL NAȚIONAL TRANZITORIU, SUBVENȚIA DE CARE BENEFICIAZĂ CEI MAI MULȚI FERMIERI ROMÂNI?

22 septembrie 2020 - 07:30

SUBVENȚII APIA FERMIERI. Comisia Europeană nu este de acord cu continuarea plății către fermierii români a ajutoarelor naționale tranzitorii (ANT), de care beneficiază atât fermierii din vegetal, cât și crescătorii de animale, a anunțat comisarul european pentru Agricultură, la Consiliul AGRIFISH, desfășurat ieri, 21 septembrie 2020, la Bruxelles. Oficialul Comisiei Europene a precizat că 2020 este ultimul an de acordare a acestor ajutoare pentru fermieri. Ministrul agriculturii, Adrian Oros, a participat la Consiliul AGRIFISH.

COMISAR EUROPEAN AGRICULTURĂ: SUBVENȚII MAI MARI PENTRU MICII FERMIERI! ÎMPĂRȚIREA ECHITABILĂ A PLĂȚILOR!

COMISAR EUROPEAN AGRICULTURĂ: SUBVENȚII MAI MARI PENTRU MICII FERMIERI! ÎMPĂRȚIREA ECHITABILĂ A PLĂȚILOR!

21 septembrie 2020 - 23:30

CONSILIUL AGRIFISH, 21 SEPTEMBRIE 2020. Luni, 21 septembrie 2020, s-a desfășurat Consiliul AGRIFISH la Bruxelles, la care au participat miniștrii agriculturii din țările membre UE. Ministrul agriculturii Adrian Oros a fost prezent la acest eveniment. Comisarul european pentru Agricultură, Janusz Wojciechowski, susține plafonarea plăților directe la suma de 100.000 de euro, rotunjirea plăților pentru micii fermieri sau plăți redistributive pentru aceștia cu scopul împărțirii echitabile a subvențiilor agricole.

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ PENTRU PLATA SUBVENȚIILOR APIA!

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ PENTRU PLATA SUBVENȚIILOR APIA!

21 septembrie 2020 - 22:02

DECIZIE MADR. Actualizarea Sistemului de Identificare a Parcelelor Agricole, realizarea ortofotoplanurilor și activitatea de aerofotogrammetrie vor fi făcute timp de 10 ani de personalul Ministerului Apărării Naționale, anunță un proiect de Ordonanță de Urgență publicat astăzi de Ministerul Agriculturii pe site-ul oficial. Decizia a fost luată pentru a nu se pierde banii europeni pentru subvențiile fermierilor români

CONFERINȚĂ USAMV CLUJ: PARTICIPĂ 250 DE CERCETĂTORI DIN 12 ȚĂRI!

CONFERINȚĂ USAMV CLUJ: PARTICIPĂ 250 DE CERCETĂTORI DIN 12 ȚĂRI!

21 septembrie 2020 - 15:28

EVENIMENT! Conferința anuală a USAMV Cluj-Napoca, denumită în 2020 ”Științele Vieții pentru Dezvoltare Sustenabilă”, se va derula online, cu participarea a 250 de specialiști din țară și străinătate, anunță un comunicat USAMV Cluj, transmis pentru AGROINFO.

TINERII FUG DE FERMELE DE ANIMALE! TOT MAI PUȚINI ALEG SĂ FIE CRESCĂTORI DE ANIMALE!

TINERII FUG DE FERMELE DE ANIMALE! TOT MAI PUȚINI ALEG SĂ FIE CRESCĂTORI DE ANIMALE!

21 septembrie 2020 - 09:36

RENUNȚĂ LA CREȘTEREA ANIMALELOR. Muncă multă, bani puțini, producția de lapte și carne se vinde greu și la prețuri mici. Toate sunt motive pentru ca tinerii din România să nu-și dorească să devină proprietari ai unei ferme de animale. Ministrul agriculturii, Adrian Oros, a anunțat, săptămâna trecută, în vizita făcută în județul Mureș, că pregătește, împreună cu Ministerul Fondurilor Europene, un ajutor din bani europeni care să-i motiveze pe crescătorii de animale, pe fermieri să angajeze tineri.

UN ȘEF APIA ANUNȚĂ DATA LA CARE AJUNG AJUTOARELE ÎN CONTURILE FERMIERILOR!

UN ȘEF APIA ANUNȚĂ DATA LA CARE AJUNG AJUTOARELE ÎN CONTURILE FERMIERILOR!

21 septembrie 2020 - 08:47

AJUTOARE PLĂTITE DE APIA. A început plata ajutorului de stat pentru fermierii ale căror culturi agricole însămânțate în toamna lui 2019 au fost afectate de secetă. Un director APIA anunță data la care vor ajunge banii în conturile fermierilor.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Fermy Show Ep. 1 -  Legea Mirosurilor

Fermy Show Ep. 1 - Legea Mirosurilor

Premieră Națională! Inovație Totală! Jurnalistul Catalin Roba și Fermy, specialistul animat (sau Agri 4.0) al revistei Ferma, despică firul în patru: Este momentul să afli cum e percepută Legea Mirosurilor în lumea lui Fermy!

Ridichea furajera - cea mai buna cultura pentru inverzire Tractoarele Massey Ferguson și încărcătoarele Weidemann în acțiune! Fermy Show - Tratamentul la sămânță

Bancul zilei

Card dispărut

Card dispărut
N-am anunţat poliţia că mi-a dispărut cartea de credit, fiindcă indiferent cine a furat-o cheltuieşte mai puţin decât nevastă-mea. Detalii