Reclama header big full
KWS+
Reclama header after big part 2

FERMIERII ELIGIBILI pentru PLĂȚI COMPENSATORII APIA!

Publicat: 12 februarie 2017 - 11:14
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten

SUBVENȚII CARE CRESC SUMA PE HECTARUL AGRICOL! Plățile compensatorii cresc suma acordată pe hectar anual agricultorilor români de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Aceste plăți se acordă în urma unor angajamente pe care fermierii le încheie pe măsurile de dezvoltare rurală. Ca să luați banii trebuie să respectați câteva reguli minime de eligibilitate.

Plățile compensatorii se acordă, în fiecare an, de APIA agricultorilor care încheie angajamente pentru măsurile 10 – plăți pe agro-mediu, măsura 11 – agricultură ecologică și măsura 13 –  plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice.  Banii sunt mulți și cresc substanțial subvenția pe hectar. Pentru acești bani însă trebuie să respectați  regulile minime care vă fac eligibili la plată. Fermierii trebuie să cunoască aceste reguli la încheierea angajamentelor.

CONDIȚII DE ELIGIBILITATE PENTRU TOATE MĂSURILE DE MEDIU ȘI CLIMĂ APLICABILE PE TERENURI AGRICOLE (M10, M11, M13)

BENEFICIARUL:

•Este utilizatorul unei suprafețe agricole localizata pe teritoriul României, identificabilă în Sistemul Integrat de Administrare si Control (IACS) și se înregistrează la APIA cu suprafața agricolă. Excepție face pachetul 8 din măsura 10 – agro-mediu și climă, care se referă la creșterea raselor de animale de fermă cu risc de abandon.
•Deține o suprafață minimă a fermei de 1 ha, iar parcelele eligibile au dimensiunea minimă de 0,3 ha (în cazurile prevăzute de condițiile specifice schemei unice de plată pe suprafață, în cazul anumitor tipuri de culturi, suprafața minimă a parcelei trebuie să fie de cel puțin 0,1 ha – pentru vii și livezi, arbuști fructiferi, hamei, pepiniere pomicole și viticole).
•Declară toate parcelele agricole eligibile și neeligibile pe care le utilizează; nedeclararea întregii suprafețe agricole utilizate atrage după sine sancțiuni (art. 16 din Regulamentul UE nr. 640/2014, cu modificarile si completarile ulterioare).
•Depune anual o singură cerere unică de plată pe suprafață, indiferent dacă parcelele pe care le utilizează sunt situate în localități/județe diferite.
•Semnează la depunerea cererii unice de plată un angajament multianual, (pentru o perioadă de 5 ani, pentru masurile 10 si 11) și/sau un angajament anual pentru măsura13. Pentru M10 și M11 (angajamente multianuale), pe parcursul următorilor ani de angajament, solicitantul trebuie să reînnoiască anual cererea unică de plată.

Pentru Pachetul 8 al M10, creșterea raselor de animale de fermă cu risc de abandon, beneficiarul:

•Deține femele de reproducție de rasă pura locală în pericol de abandon din speciile prevăzute în Program, înscrise în registrul genealogic al rasei – secțiunea principală.
•Se angajează să mențină angajamentul de agro-mediu pentru o perioadă de minimum 5 ani, de la data semnării acestuia.

Pentru M11 agricultură ecologică, beneficiarul:

•Este înregistrat, în fiecare an pentru care solicită sprijin, conform prevederilor legale, ca operator în agricultura ecologică.
•Încheie pe toata durata angajamentului un contract cu un organism de control independent, acreditat conform prevederilor legislației naționale.
•Prezintă la APIA până la data de 16 octombrie 2017 copia documentului justificativ (certificat de conformitate / master certificat / certificat de confirmare a conversiei) emis de Organismul de Control (lista organismelor de control aprobate de MADR pentru efectuarea inspecției și certificării produselor agroalimentare ecologice pe teritoriul României, în conformitate cu prevederile art. 9 al OM nr. 895/2016 si art. 27 al Regulamentului (CE) nr. 834/2007, cu modificările și completările ulterioare poate fi consultata pe site-ul www.madr.ro, sectiunea „Agricultura” – „Agricultura ecologica” – „Organisme de inspecție și certificare”).

Pentru Măsurile 11 si 13, beneficiarul:

•Se încadrează în categoria fermierilor activi, în înțelesul art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, cu modificările și completările ulterioare și prevederilor art. 6 al OUG nr. 3/2015, cu modificările și completările ulterioare.
Condițiile care trebuie respectate de toți beneficiarii măsurilor vizează:
•eco-condiționalitatea – pentru M10, M11, M13 - la nivelul exploatației,
•cerințele de bază pentru angajamentele de agro-mediu și climă și agricultură ecologică (GAEC si/sau SMR relevante pachetelor, cerintele minime privind utilizarea îngrășămintelor și substanțelor de protecție a plantelor– pentru M10 si M11 alte cerințe relevante naționale și activitatea minimă – pentru M10 si M11) – la nivelul parcelelor aflate sub angajamente.
Operatorii care produc produsele ecologice sau cei aflați în perioada de conversie, măsura 11, au obligația de a-și înregistra această activitate la Ministerul Agriculturii, prin compartimentul de specialitate, și de a se supune controlului unui organism de inspecție și certificare aprobat. (Ordinul MADR nr.1253/2013, cu modificările și completările ulterioare)

FOLOSIREA ÎNGRĂȘĂMINTELOR

Interzicerea folosirii fertilizatorilor neautorizați pentru vânzare. (Ordin Comun MADR/MMP/MS nr. 94/1378/1071/2010)
Îngrășămintele naturale aplicate nu pot conține mai mult de 170 kg de azot (N) ca ingredient pur pe 1 ha de teren agricol. (Ordin comun MADR/MMAP nr. 1182/1270/2005, cu modificările și completările ulterioare)
Fermierii trebuie să respecte perioadele în care aplicarea fertilizatorilor este interzisă. (Ordin comun MADR/MMAP nr. 1182/1270/2005, cu modificările și completările ulterioare)
Fermierii trebuie să urmeze un plan de fertilizare. (Ordin comun MADR/MMAP nr. 1182/1270/2005, cu modificările și completările ulterioare)
Este permisă utilizarea numai a acelor produse de protecție a plantelor care au fost autorizate pentru vânzare și numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare. (HG nr. 1559/2004, cu modificările și completările ulterioare, OG nr. 4/1995, cu modificările și completările ulterioare)
Este permisă utilizarea produselor de protecție a plantelor numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare. (HG nr. 1559/2004, OG nr. 4/1995)
Pot efectua tratamente fitosanitare numai persoanele care dețin autorizație pentru prestare de servicii cu produse de uz fitosanitar.(OG nr. 4/1995, cu modificările și completările ulterioare)

ACTIVITATE MINIMĂ

Fermierul trebuie să desfășoare o activitate agricolă. În acest sens, expresia „activitate agricolă” înseamnă, dupa caz:
•producția, creșterea sau cultivarea de produse agricole, inclusiv recoltarea, mulgerea, reproducerea animalelor și deținerea acestora in scopuri agricole;
•menținerea unei suprafețe agricole într-o stare care o face adecvată pentru pășunat sau pentru cultivare, fără nicio acțiune pregătitoare care depășește cadrul metodelor și al utilajelor agricole uzuale (activitate minimă), cu respectarea normelor de eco-condiționalitate.

În funcție de categoria de utilizare a terenurilor agricole care fac obiectul angajamentelor, activitatea minimă presupune:

Terenuri Arabile (TA)
Efectuarea unei activități minime pe suprafețele agricole, menținute în mod obișnuit într-o stare adecvată pentru pășunat sau pentru cultivare, prin îndepărtarea vegetației prin lucrări de cosit sau discuit ori prin erbicidare cel puțin o dată pe an.

Pajiști Permanente (PP)
Efectuarea unei activități minime pe suprafețele agricole, menținute în mod obișnuit într-o stare adecvată pentru pășunat sau pentru cultivare, prin pășunat, cu asigurarea unei încărcături minime de 0,3 UVM/ha cu animalele pe care fermierul le exploatează sau un cosit anual.
În cazul pajiștilor permanente situate la altitudini de peste 1.800 m, menținute în mod natural într-o stare adecvată pentru pășunat, activitatea minimă constă în pășunat, cu asigurarea unei încărcături minime de 0,3 UVM/ha, cu animalele pe care le exploatează.

Culturi Permanente (CP)
Efectuarea unei activități minime pe suprafețele agricole, menținute în mod obișnuit într-o stare adecvată pentru pășunat sau pentru cultivare, prin realizarea a cel puțin o tăiere anuală de întreținere ori cel puțin o cosire anuală a ierburilor dintre rânduri sau o lucrare anuală de întreținere a solului, în cazul viilor și livezilor.

(Sursa: Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură)

Vizualizat: 7737 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten
agroinfo_ro_banner_pagina_articol_728x90 otp

Alte articole in aceasta categorie

OFICIAL MADR! ACTE ȘI CONDIȚII AJUTOR PENTRU SECETĂ!

OFICIAL MADR! ACTE ȘI CONDIȚII AJUTOR PENTRU SECETĂ!

06 iulie 2020 - 19:45

SCHEMĂ NOUĂ DE AJUTOR DE STAT. Ministerul Agriculturii a publicat astăzi pe site-ul oficial proiectul Ordonanței de Urgență pentru schema de ajutor acordată fermierilor care au avut pierderi din cauza secetei extreme din acest an. Fermierii care nu au depus cererea unică la APIA pentru subvențiile aferente acestui an nu se încadrează pentru plata ajutorului la secetă.

Se așteptă revenirea prețurilor pe piața grâului

Se așteptă revenirea prețurilor pe piața grâului

06 iulie 2020 - 11:02

Prognozele privind producţia de grâu a statelor UE şi a celor din regiunea Mării Negre sunt mai pesimiste decât se aştepta în urmă cu două luni. Producția bună și creșterea exporturilor de grâu din Rusia nu vor fi suficiente pentru a compensa pierderile de producţie ale statelor UE şi Ucrainei. Exportul de grâu din aceste două regiuni exportatoare va scădea cu 3,5-4 milioane tone. În aceste condiţii, prețul grâului va crește mai devreme decât de obicei.

REGULI OBLIGATORII ÎN ACEST AN pentru ÎNCASAREA SUBVENȚIILOR APIA!

REGULI OBLIGATORII ÎN ACEST AN pentru ÎNCASAREA SUBVENȚIILOR APIA!

06 iulie 2020 - 09:52

OFICIAL APIA. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) vă informează care sunt regulile pe care sunt obligați fermierii să le respecte în acest an pentru a încasa subvențiile agricole solicitate în Campania 2020.

EȘANTIOANE CONTROL FERMIERI EXTRASE DE APIA PÂNĂ LA ACEASTĂ DATĂ!

EȘANTIOANE CONTROL FERMIERI EXTRASE DE APIA PÂNĂ LA ACEASTĂ DATĂ!

06 iulie 2020 - 09:25

SUBVENȚII APIA 2020. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează care sunt eșantioanele de control în teren, stabilite până la această dată, în cadrul Campaniei 2020 pentru plata subvențiilor agricole cuvenite fermierilor români pentru acest an.

CE VERIFICĂRI FACE APIA în FERME pentru FIECARE SUBVENȚIE CERUTĂ de FERMIERI!

CE VERIFICĂRI FACE APIA în FERME pentru FIECARE SUBVENȚIE CERUTĂ de FERMIERI!

06 iulie 2020 - 09:03

CONTROL APIA PE TEREN! Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a început de la 1 iulie 2020 eșantionarea fermierilor pentru efectuarea controlului la fața locului. AGROINFO vă spune ce verificări face APIA pentru fiecare schemă de plată în parte. Informațiile ne-au fost furnizate de către APIA.

GRAFICUL PLĂȚILOR APIA pentru LUNA IULIE!

GRAFICUL PLĂȚILOR APIA pentru LUNA IULIE!

06 iulie 2020 - 08:39

SUBVENȚII APIA 2020. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) vă informează care sunt termenele stabilite pentru plata subvențiilor APIA în luna iulie 2020.

LANȚ DE COLECTARE, DEPOZITARE ȘI DISTRIBUIRE A PRODUSELOR ROMÂNEȘTI din FERME!

LANȚ DE COLECTARE, DEPOZITARE ȘI DISTRIBUIRE A PRODUSELOR ROMÂNEȘTI din FERME!

04 iulie 2020 - 15:23

O REȚEA CARE SĂ REZOLVE PROBLEMA VÂNZĂRII PRODUSELOR ROMÂNEȘTI! Ministrul agriculturii, Adrian Oros, a anunțat joi, 2 iulie 2020, la conferința de presă că-n programul de relansare a agriculturii, problema vânzării produselor românești va fi rezolvată prin crearea unei rețele de colectare, depozitare și distribuire a produselor de la fermieri. Șeful MADR a detaliat vineri, 3 iulie, acest plan pentru care sunt alocate 500 de milioane de euro.

ȘEFUL MADR: SUNT LIDERI AI FERMIERILOR CARE-ȘI FOLOSESC POZIȚIA pentru PROPRIILE INTERESE!

ȘEFUL MADR: SUNT LIDERI AI FERMIERILOR CARE-ȘI FOLOSESC POZIȚIA pentru PROPRIILE INTERESE!

04 iulie 2020 - 14:47

DE CE NU ARE ÎNCREDERE FERMIERUL ROMÂN ÎN ASOCIERE? Ministrul agriculturii, Adrian Oros, a identificat patru cauze ale neîncrederii fermierilor români în asociere. Printre acestea se află și unii dintre liderii fermierilor care și-au folosit poziția doar pentru propriile interese sau pentru cele ale unui grup restrâns de fermieri. Șeful MADR a adăugat că trebuie muncit la înlăturarea acestor cauze, pentru că asocierea este singura șansă a fermierilor mici din România.

PRODUSELE DE LA FERMIERII LOCALI, CUMPĂRATE DE PRIMĂRII!

PRODUSELE DE LA FERMIERII LOCALI, CUMPĂRATE DE PRIMĂRII!

04 iulie 2020 - 13:14

NU MAI VREM LAPTE DIN UNGARIA ÎN ȘCOLILE DIN ROMÂNIA. Sprijinul financiar acordat fermierilor prin intermediul Programului european lapte, fructe, legume în școli nu ajunge la fermieri. Licitațiile sunt câștigate de firme care aduc, de exemplu, lapte din Ungaria ca să-l livreze școlilor din România. Ministrul agriculturii, Adrian Oros, a anunțat vineri, 3 iulie 2020, că se va schimba legea astfel încât primăriile să cumpere laptele, fructele, legumele, care trebuie livrate în școli, de la fermele locale.

MINISTRUL OROS: AJUTORUL DE CRIZĂ PLĂTIT FERMIERILOR PÂNĂ LA SFÂRȘITUL LUI OCTOMBRIE!

MINISTRUL OROS: AJUTORUL DE CRIZĂ PLĂTIT FERMIERILOR PÂNĂ LA SFÂRȘITUL LUI OCTOMBRIE!

04 iulie 2020 - 12:16

OFICIAL. Ministrul agriculturii, Adrian Oros, a declarat că, în acest moment, sunt elaborate acte pentru scheme de sprijin acordate fermierilor și crescătorilor de animale. Ajutorul de criză va fi achitat către fermieri și crescători până la sfârșitul lunii octombrie 2020, a anunțat șeful de la Agricultură.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

OROS Linamar la AGRITECHNICA 2019

OROS Linamar la AGRITECHNICA 2019

OROS Linamar la AGRITECHNICA 2019

Noutăţi Väderstad la Agritechnica 2019 Tehnică agricolă pentru profesionişti 2020 - Protecţia plantelor Noutăţi Great Plains la Agritechnica 2019

Bancul zilei

Sfatul medicului

Sfatul medicului
Dacă vă e frică să nu vă îngrăşaţi... Detalii