Reclama header big full
Agroinfo
Agroinfo Agroinfo Agroinfo
KWS+
Reclama header after big part 3

EFECT DEVASTATOR AL UNEI LEGI ASUPRA FERMIERILOR ROMÂNI: PIERDEM SUBVENȚIILE APIA ȘI DĂM ÎNAPOI BANII EUROPENI!

Publicat: 29 martie 2019 - 20:18
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten

SCHIMBAȚI URGENT LEGEA! O lege făcută prost are un efect devastator pentru zeci de mii de fermieri români! Au fost radiate de la Registrul Comerțului zeci de mii de persoane fizice autorizate (PFA) și întreprinderi individuale (II) din agricultură. Toți acești fermieri rămân fără subvenții sau, mai rău, le înapoiază și pe cele încasate de la APIA, iar cei care au luat fonduri europene și sunt cu proiectele la jumătate sau finalizate vor fi forțați să dea banii înapoi.

AGROINFO a primit apelul disperat al mai multor fermieri din țară care sunt într-o situație absurdă. Ori încalcă noua lege și continuă să beneficieze de subvențiile agricole și de fondurile europene, ori respectă legea și pierd subvențiile și fondurile europene. În faza de proiect a acestei legi, Ministerul Agriculturii nu a ținut seama de fermieri și nu a intervenit în niciun fel pentru ca actul normativ să nu ducă la dezastru zeci de mii de exploatații agricole din țară.

În momentul emiterii Legii nr 182/2016 (privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate), nu s-a ținut cont de faptul că au fost înregistrate foarte multe PFA-uri care deservesc ferme mixte, respectiv creșterea animalelor de diferite specii, cultura plantelor și activități auxiliare în agricultură plus codurile CAEN de vânzare a produselor agricole obținute. Reprezentanții legali ai acestor ferme mixte înregistrați ca PFA au semnat contracte de finanțare cu AFIR-ul , iar prin reducerea numărului de coduri nu mai pot desfășura corect activitatea agricolă mixtă din punct de vedere al legislatie, fiind constrânși astfel să încalce legea prin reducerea numărului de coduri CAEN chiar dacă ei realizează toate activitățile agricole pentru care au primit finanțare. Menționez faptul că Registrul Comerțului nu a acceptat schimbarea formei de organizare din PFA în SRL.

Ministerul Agriculturii nu a ținut seama de această categorie de fermieri, neintervenind în momentul în care a fost gândit proiectul de lege, fapt pentru care rog insistent rezolvarea acestei probleme legate de închiderea PFA-urilor și II-urilor cu domenii de activitate agricole.

Menționez faptul că APIA Bistrița-Năsăud  încă nu acceptă transferul cererii de plată de la PFA radiat la altă formă de organizare (cel puțin in județul Bistrita-Năsăud sunt zeci de fermieri cu PFA radiat cărora APIA nici nu le-a emis decizia de plată pentru anul 2018 din cauza problemelor de sistem!), ne-a scris un fermier din județul Bistrița-Năsăud.

Un grup de fermieri din județul Gorj a transmis către AGROINFO un memoriu prin care lansează același apel disperat pentru o intervenție de urgență care să-i salveze pe mii de fermieri de la faliment. Pe lângă că li s-au radiat PFA-urile și întreprinderile individuale, fermierii spun că nu au fost notificați de Registrul Comerțului. Nu au un act de radiere și nici măcar nu pot contesta în instanța de judecată.

Un număr de peste 600 Persoane Fizice Autorizate și Intreprinderi Individuale  din județul Gorj, respectiv  un număr de peste 25.000 de întreprinderi individuale și Persoane Fizice Autorizate din toată țara, începând cu data de 19.03.2019 au fost radiate sau sunt în curs de radiere, din Registrul Comerțului ca efect a unui act normativ ( Legea nr. 182/2016). Legea 182/2016 prevede că „PFA poate avea în obiectul de activitate cel mult 5 clase de activităţi prevăzute de codul CAEN”, iar „întreprinderea individuală poate avea în obiectul de activitate cel mult 10 clase de activităţi prevăzute de codul CAEN”.

Până la intrarea în vigoare a legii, numărul de clase de activitate pentru PFA nu era limitat, dar potrivit noilor reglementări, va putea avea în obiectul de activitate cel mult cinci clase de activități prevăzute de codul CAEN. În același timp, PFA va putea desfășura activitățile pentru care este autorizată, singură sau împreună cu cel mult trei persoane, angajate de aceasta cu contract individual de muncă.

În conformitate cu noua lege, întreprinderea individuală (II) poate angaja cel mult opt salariaţi, terţe persoane, cu contract individual de muncă încheiat şi înregistrat în condiţiile legii şi poate stabili relaţii contractuale,  cu persoane fizice şi juridice, cu alte întreprinderi individuale, cu PFA sau întreprinderi familiale, pentru efectuarea unei activităţi economice, fără ca aceasta să îi schimbe statutul juridic .

Efectul acestui act normativ este devastator atat pentru PFA cat si pentru II , in cea mai mare parte exploatatii agricole din mediul rural.  Desi aceste PFA și II au avut menționate in documentele de inființare toate datele de contact, nu au fost inștiințați in prealabil privind  radierea din Registrul Comerțului.

Acest fapt a fost comunicat doar prin postarea pe pagina de internet a ONRC (Oficiul Național Registrul Comerțului n.r.), fără să se țină cont de faptul că o mare parte din II și PFA reprezintă întreprinderi agricole, exploatații agricole din mediul rural, unde accesul la internet nu este complet asigurat și unde  acțiunile de mediatizare a efectelor acestui act normativ au fost limitate.

Radierea acestor intreprinderi individuale și persoane fizice autorizate va conduce la efecte in lanț astfel :

- o mare parte din Intreprinderile Individuale și Persoanele Fizice autorizate  au accesat fonduri europene, sunt in curs de implementare a proiectelor. Pentru aceasta categorie, radierea va impune Autorității de management să rezilieze contractele de finanțare și să recupereze sumele acordate , pentru nerespectare condiții de eligibilitate ;
- un număr mare de intreprinderi individuale și persoane fizice autorizate au finalizat proiecte cu finanțare europeană și se află in perioada de monitorizare. Radierea PFA si II va avea ca efect încălcarea condițiilor de eligibilitate și se va solda cu Note de Nereguli și Recuperarea intregii finanțări nerambursabile.
- un număr mare de exploatații agricole  care au fost constituite in PFA si II au beneficiat  de plăți directe, nerambursabile, din fonduri UE, prin APIA.  Radierea  acestora va conduce la obligarea returnării sumelor primite de fermieri ca subvenții.
- Toate aceste II si PFA au funcționat in mod corect și legal, și-au achitat taxele și impozitele in mod legal și la timp dar datorită nefuncționarii unui mod de comunicare și prevenție eficient s-a ajuns la o situație disperată care va distruge efectiv aceste entități economice.

- Efectele acestui act normativ și radierea fără o justă și prealabilă înștiințare  are efect și asupra angajaților din cadrul acestor exploatații agricole. În cazul în care numărul de PFA și II se ridica la peste 25.000 la nivel de țară, cu un calcul de 75% ca pondere a exploatatților agricole rezultă o medie de 18.750 II și PFA din agricultură care asigură cel puțin un loc de muncă. Deci peste 18.000 de persoane vor avea de suferit. În rândul acestora sunt PFA si II cu peste 3  angajați care vor fi nevoite să inchidă activitatea, să concedieze personalul  și să inițieze procedurile de lichidare dispuse de lege in asemenea cazuri, dacă nu se vor identifica soluții pentru  amânarea acestui termen sau pentru acordarea unei perioade de preaviz pentru a  îndeplini cerințele de reducere a numărului de coduri CAEN din cadrul II si PFA.
- Închiderea activității și radierea II si PFA aflate în plină campanie agricola de primăvară va aduce fermierii organizați ca PFA sau II in situații limită. Angajații vor fi concediați, vor fi intrerupte activitățle care nu pot funcționa in condiții de nelegalitate (fără formă juridică legală)

Radierea dispusă  este bazată pe limitarea numaăului de coduri CAEN pentru II si PFA . Lipsa de informare, necomunicarea directă cu persoanele din mediul rural, lipsa unei campanii susținute și transparentă poate conduce la rezultate dezastruoase pentru mediul rural.

Retragerea fondurilor europene obținute va însemna o mare problemă pentru fermierii din mediul rural care vor fi obligați să restituie sprijinul primit și inevitabil vor ajunge să piardă toata exploatațiile , pentru a achita sumele către autoritățle de management ;

Absorbția fondurilor europene va fi in mod direct afectată, în situatța descrisă mai sus se regăsesc :
- exploatații agricole care au funcționat ca II si PFA care au obținut finanțare prin măsura 1.2.1 și măsura 4.1. care se află in curs de finalizare sau care sunt finalizate și sunt in etapa de monitorizare . Pentru acest tip de proiecte valoarea a fost de peste 200.000 euro/proiect.
- II si PFA care au accesat măsurile 3.1.3. , 6.4 pentru activități non agricole. Aceste proiecte  care au beneficiat de sume până la 200.000 euro/proiect ,au fost finalizate și sunt in curs de monitorizare sau se află in curs de implementare .
- Un număr substantanțial de II si PFA ,beneficiari ai măsurilor 6.1. si 6.2 si 6.3., măsuri cu sprijin forfetar .

Prin radierea de fapt se va ajunge la obligarea restituirii sumelor primite ,  fapt ce poate fi prevenit prin intervenția promptă și prin acordarea unui termen de cel puțin 30 zile, in care beneficiarii să fie înștiințați in mod individual și să aibă posibilitatea să-și clarifice situatța numărului de coduri CAEN pe care le vor păstra și utiliza.

Guvernul României a pus accent sș a legiferat prevenția, tocmai pentru a evita situații de sancționare excesivă și pentru a acorda sșnse tuturor persoanelor fizice si juridice de a corecta unele elemente in scopul mentinerii si dezvoltarii societatii.
 Lipsa unei comunicari reale si a unor actiuni de prevenire a situatiilor de radiere fără drept de apel este contrară dorinței și politicii acestui Guvern care a legiferat pentru prima dată măsuri de prevenție.

Lista cu II si PFA din județul Gorj este doar o exemplificare și autoritățile de implementare și management pentru FEADR , respectiv AFIR si APIA pot confirma faptul că radierea acestor PFA și II va avea efecte devastatoare pentru explotatiile agricole, pentru cetățenii din mediul rural care desfășoară acrtivități agricole și care , angrenați în activitatea zilnică nu au  beneficiat de o înștiințare formală și de o comunicare reală din partea reprezentanților ORC.

La înființare PFA si II au pus la dispoziția autortăților din ONRC  toate datele de contact, tocmai pentru a facilita comunicarea între instituțiile statului si persoanele inregistrate la ONRC. Activitatea din agricultură specifică celor din mediul rural impune  implicare în munca fizică cuantificată de cele mai multe ori în peste 10 ore de munca/zi, în câmp sau pe terenuri din zona montană. În situatța în care există multiple zone care nu au acces la internet, o parte din II si PFA nu au avut posibilitatea să fie informați in termen pentru a lua măsurile care sunt strict necesare.

PFA si II aflate in  situatia de mai sus sunt implicate in contracte comerciale care în mod logic vor fi reziliate. Costurile pentru o reinființare a acestor PFA si II  și eforturile pentru a reface toate relațiile comerciale vor fi foarte mari și vor destabiliza activitatea acestora.

Doar o intervenție în regim de urgență va mai putea salva de la faliment personal și lichidare un număr foarte mare de persoane care se afla in situație identică, la nivelul acestei țări.

Impactul economic va fi substanțial, aceste PFA și II contribuie cu taxe si mpozite la bugetele locale și de stat, iar impactul social va fi deosebit de grav, va genera o disponibilizare forțată a celor angajați în cadrul acestor II si PFA și închiderea activității economice.

Mai mult decat atât, radierea nu este opozabilă, nu este emisă nici un fel de decizie de radiere, pur și simplu  la solicitarea eliberării unui Certificat de Inregistrare, se va regăsi  mențiunea: starea societății – radiată.

Nu există o decizie, nu există un act administrativ care să poată fi contestat să poată să acorde un drept de a obține in instanță repunerea în situația de funcționare.

Legislația în materia contenciosului administrativ prevede posibilitatea solicitării anulaăii unui act administrativ doar dacă acesta există. La această dată nu s-au emis comunicări privind radierea, nu se cunosc deciziile emise, nu este posibilă contestarea în instanță.


Vizualizat: 5063 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

FENDT - Medalii de argint la AGRITECHNICA 2019

FENDT - Medalii de argint la AGRITECHNICA 2019

Fendt a obţinut două medalii de argint la Agritechnica 2019. Una pentru "Sistemul de automatizare pentru vehicul şi dispozitive în viticultură" - inovaţie dezvoltată împreună cu Braun Maschinenbau şi care creşte în mod semnificativ performanţele tractoarelor viticole, reducând totodată efortul operatorului de pe tractor. O altă medalie de argint pentru "Fendt IDEALDrive" prin care braţul de direcţie şi volanul este înlocuit cu un joystick plasat pe cotiera din stânga şi care integrează toate funcţiile braţului de direcţie, de la volan la indicator, crescând astfel vizibilitatea şi manevrabilitatea în timpul recoltării. Combina IDEAL Drive este prima maşină agricolă autopropulsată, cu comandă completă prin joystick.

 

Interviu cu Radu Tălpan - brand manager Fendt, MEWI

Reporter: Gheorghe Ghişe

Noutăţi Väderstad la Agritechnica 2019 Tehnică agricolă pentru profesionişti 2020 - Protecţia plantelor Noutăţi Great Plains la Agritechnica 2019

Bancul zilei

Doi tractorişti

Doi tractorişti
Doi tractorişti scot pita ,slana, bat o ceapă de roata de la tractor şi se pun să mănânce. Detalii