Reclama header big full
KWS+
Reclama header after big part 2

”Băieții deștepți” din agricultură NU vor mai pune MÂNA pe SUBVENȚIILE de pe PAJIȘTI!

Publicat: 21 septembrie 2016 - 14:27
1 comentarii   | Print | Trimite unui prieten

IMPORTANT! Pajiștile permanente sunt o sursă bună de subvenții. Băieții deștepți din agricultură au pus mâna pe sume uriașe din pajiștile concesionate de primării. Ministerul Agriculturii schimbă legea, stabilește că prioritari la închirierea pajiștilor sunt fermierii, crescători de animale, constituiți în asociații și fixează din 2018 o condiție obligatorie pentru încasarea banilor.

Potrivit unui proiect de act normativ pregătit de Ministerul Agriculturii, fermierii, crescătorii de animale vor avea prioritate la concesionarea/închirierea pajiștilor. Iată modificările făcute în lege!

Persoanele juridice constituite din membrii ai colectivității locale proprietari de animale înscrise în Registrul Național al Exploatațiilor (RNE), respectiv societăţi comerciale, cooperaţii, grupuri de producători și alte asemenea, au drept de preferinţă la concesiunea/închirierea pajiştilor permanente aflate în proprietatea UAT (primării).

În cazul în care pe pajiștile permanente, pe lângă activități de pășunat și cosit se desfășoară și lucrări prevăzute în proiectul de amenajament pastoral, investiţii/alte lucrări și/sau servicii, contractul se încheie cu respectarea prevederilor Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii.

AMENAJAMENT PASTORAL OBLIGATORIU DIN 2018!

Din anul 2018 consiliile locale au obligaţia de a include amenajamentul pastoral în cadrul documentaţiei de concesiune sau închiriere a pajiştilor permanente. Până în anul 2018, gestionarea pajiștilor se realizează în baza regulamentului de pășunat aprobat de consiliul local.

Gestionarea pajiștilor permanente se face cu respectarea normelor privind ecocondiţionalitatea aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 636/2015, cu modificările ulterioare, respectiv GAEC 7 - Păstrarea elementelor de peisaj, incluzând arborii izolaţi şi terasele existente pe terenul agricol, luând măsuri adecvate pentru a preveni instalarea vegetaţiei nedorite şi asigurarea unui nivel minim de întreţinere a terenului agricol, potrivit art.6. alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013.

Prin ordin al prefectului, se constituie un grup de lucru la nivel judeţean, care întocmeşte proiectul de amenajament pastoral. Grupul de lucru îşi desfăşoară activitatea cu respectarea prevederilor legale în vigoare, la sediul primăriei UAT-ului pentru care se execută proiectul de amenajament pastoral.

Coordonarea grupului de lucru este asigurată de către specialistul direcției agricole județene. În cazul în care consiliile locale nu dețin specialiști, pot împuternici, în condițiile legii, specialiști atestați în domeniul realizării amenajamentelor pastorale/silvopastorale pentru a face parte din grupul de lucru.

Inventarierea, biometria și marcarea arborilor și arboretelor exploatabile pe suprafețele de pajiști permanente, se fac de către tehnicieni amenajiști din cadrul inspectoratelor teritoriale de regim silvic și de vânătoare, care fac parte din grupul de lucru.Avizarea proiectului de amenajament pastoral se face de către toți membrii grupului de lucru.

Pentru a furniza în mod curent autorității competente, sau altor instituţii cu responsabilități în domeniu, date cu privire la menținerea suprafaței de pajiști înregistrată în Registrul agricol la data de 1 ianuarie 2007 potrivit art.4. alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013, la proiectul de amenajament se atașează hărți, cu suprafața de pajiști aflată pe teritoriul UAT, care vor cuprinde mărimea și configuraţia parcelelor de pajiști peste 0,3 hectare, indiferent de forma de proprietate, însoțită de un tabel nominal în care sunt prevăzuți utilizatorii de pajiști, persoane fizice sau juridice.

Tabelul cuprinde:

a) adresa utilizatorului de pajiște;
b) suprafaţa și poziţia parcelei de pajiște pe hartă;
c) categoria şi subcategoria de folosinţă;
d) partida cadastrală, dacă există.

Suprafața de pajiști aflată în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice, sau asociații a acestora, se stabilește pe baza datelor din Registrul Agricol.

Consiliul local, după aprobarea proiectului de amenajament pastoral valabil pentru toate pajiştile aflate pe raza unităţii administrativ-teritoriale în cauză, va stabili, în condiţiile legii, procedura distribuirii extraselor din proiectul de amenajament pastoral tuturor proprietarilor şi/sau utilizatorilor de pajişti, extrase ce vor cuprinde cel puțin suprafața, capacitatea de pășunat, lucrările suprafața, capacitatea de pășunat, lucrările de întreținere a pajiștii și perioadele de execuție a acestora.

În cazul pajiștilor aflate în zone eligibile pentru agro-mediu și climă, măsurile de management din amenajamentele pastorale vor fi elaborate astfel încât să fie complementare cerințelor specifice ale Măsurii 10 – agro-mediu și climă a PNDR 2014-2020.

La începerea activității de întocmire a proiectului de amenajament pastoral, membrii desemnați la grupul de lucru, prezintă:

a) copii de pe planul de ansamblu și/sau dosarul de delimitare a hotarelor administrative UAT-ului respectiv, după caz;
b) copie de pe planul cadastral al suprafeței de pajiști aflată în proprietatea publică/privată a UATului respectiv;
c) hărțile cu suprafața de pajiști aflată pe raza UAT-ului respectiv, care cuprind mărimea și configuraţia parcelelor de pajiști, drumurile de acces și sursele de apă.
d) tabel prevăzut la art.8 alin.(61);
e) buletine de analize de sol privind calitatea pajiștilor;
f) studii pedologice;
g) studii agrochimice;
h) plan fertilizare;
i) plan de măsuri agropedoameliorative.

Totalul suprafeței de pajiști aflate pe teritoriul UAT se calculează prin însumarea suprafeței fiecărei parcele situată în extravilan.
Controlul implementării amenajamentelor pastorale urmărește îndrumarea proprietarilor/utilizatorilor de pajiști să respecte activitățile și măsurile de creştere cantitativă şi calitativă a producţiei pajiştilor și a metodelor de înlăturare/diminuare a efectului factorilor limitativi ai productivităţii acestora comform proiectului de amenajament pastoral, de menținere șI utilizare pajiștilor permanente.

FINANȚAREA AMENAJAMENTELOR PASTORALE

Controlul și monitorizarea implementării amenajamentului pastoral se fac de către inspectori din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie «Prof. Dr. G.K. Constantinescu», prin oficiile judeţene de zootehnie, pe baza criteriilor de evaluare a pajiștilor permanente și a punctajului/calificativului, stabilite de Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti Braşov.

În vederea controlului și monitorizării aplicării amenajamentului pastoral, procedurile, criteriile de evaluare și punctajul se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, în termen de 6 luni de la publicarea prezentei hotărâri.

Întocmirea planului de fertilizare şi stabilirea măsurilor agropedoameliorative se fac de către oficiile de studii pedologice şi agrochimice judeţene și de către Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului - ICPA Bucureşti.

Cheltuielile cu amenajamentele pastorale vor fi acoperite de la bugetul Ministerului Agriculturii și prin Sistemul naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură care cuprinde Programul privind elaborarea de studii pedologice şi agrochimice pentru perioada 2012-2021 şi Programul de repartiţie a fondurilor pentru realizarea/reactualizarea Sistemului judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură.

ATENȚIE! Acesta este un proiect care modifică și completează Hotărârea de Guvern 1064/2013 și Legea fondului funciar 18/1991. Proiectul trebuie supus aprobării Guvernului.

Vizualizat: 10308 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten
agroinfo_ro_banner_pagina_articol_728x90 otp

Alte articole in aceasta categorie

TIMP DE 5 ANI, A LUAT ILEGAL SUBVENȚII APIA PENTRU TERENUL CARE APARȚINEA BISERICII!

TIMP DE 5 ANI, A LUAT ILEGAL SUBVENȚII APIA PENTRU TERENUL CARE APARȚINEA BISERICII!

09 iulie 2020 - 18:45

ANCHETA DNA. Un bărbat din județul Caraș Severin a încasat ilegal subvenții APIA de aproape 95.000 de lei pe un teren care nu-i aparținea, era terenul unei biserici, informează un comunicat al Direcției Naționale Anticorupție.

GHID INSTALARE TINERI FERMIERI! AJUTOR DE 50.000 DE EURO LA PACHET CU TEREN AGRICOL!

GHID INSTALARE TINERI FERMIERI! AJUTOR DE 50.000 DE EURO LA PACHET CU TEREN AGRICOL!

09 iulie 2020 - 16:53

INFORMAȚII UTILE! AGROINFO vă pune la dispoziție informațiile utile, care vă ajută să obțineți sprijinul financiar, din Ghidul final pentru submăsura 6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri. Informațiile ne sunt furnizate de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).

MINISTRUL OROS: ZILIERII DIN AGRICULTURĂ, PLĂTIȚI CU SALARII ÎNTRE 800 ȘI 1.000 DE EURO!

MINISTRUL OROS: ZILIERII DIN AGRICULTURĂ, PLĂTIȚI CU SALARII ÎNTRE 800 ȘI 1.000 DE EURO!

09 iulie 2020 - 14:31

CUM NE ȚINEM FORȚA DE MUNCĂ ÎN ȚARĂ! Ca să rămână în țară, zilierii din agricultură trebuie plătiți cu salarii similare celor pe care le primesc în alte țări unde merg să muncească, între 800 și 1.000 de euro. Atât vor trebui să le ofere fermierii români, a declarat ministrul agriculturii Adrian Oros, la TVR 1. Pentru ca fermierii români să ofere astfel de salarii, va fi modificată legea, iar fermierii vor beneficia de ajutoare de stat și scutiri la taxele pentru salarii.

Jurnal de campanie - GRÂU 2020 - Rusia

Jurnal de campanie - GRÂU 2020 - Rusia

09 iulie 2020 - 11:35

Campania de recoltat la grâu este în lină desfăşurare şi au început să apară primele date preliminarii privind producţia. Astfel, până la data 7 iulie, fermierii ruși au recoltat 9,4 milioane tone grâu, de pe 2,9 milioane hectare, cu un randament mediu de 3,23 t/ha, arată datele publicate de Ministerului Agriculturii din Rusia. La aceeaşi dată, recolta de orz însuma 2,1 milioane tone, de pe 615 mii hectare, cu un randament mediu de 3,43 t/ha.

CONCLUZIILE EUROSTAT PRIVIND VÂNZĂRILE DE PESTICIDE

CONCLUZIILE EUROSTAT PRIVIND VÂNZĂRILE DE PESTICIDE

09 iulie 2020 - 10:42

Portugalia este statul din Uniunea Europeană care a înregistrat cea mai mare reducere a vânzărilor şi a utilizării produselor agrochimice între 2011 şi 2018, înregistrând o scădere de 43%.

LEGE ADOPTATĂ DE SENAT! SUBVENȚII pentru FERMIERI DE 10.000 EURO/AN ȘI 20.000 EURO/AN!

LEGE ADOPTATĂ DE SENAT! SUBVENȚII pentru FERMIERI DE 10.000 EURO/AN ȘI 20.000 EURO/AN!

08 iulie 2020 - 20:45

PRIME DE COMERCIALIZARE PENTRU FERMIERII ROMÂNI. Legea privind acordarea unor prime de comercializare de 10.000 de euro/an/fermier și 20.000 de euro/an/fermier a fost adoptată de Senatul României, dar s-a împotmolit la Comisia de agricultură din Camera Deputaților, a anunțat astăzi deputatul Ion Ștefan (PNL) la conferința de presă susținută cu prilejul vizitei ministrului agriculturii Adrian Oros în județul Vrancea. Deputatul a făcut un apel pentru deblocarea legii.

MESAJ APIA SUBVENȚII FERMIERI!

MESAJ APIA SUBVENȚII FERMIERI!

08 iulie 2020 - 18:30

OFICIAL. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează potenţialii beneficiari, că până la data de 31 iulie 2020 inclusiv, se depun cererile de plată pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantităţile de motorină achiziţionate şi utilizate în agricultură, aferente perioadei 01 aprilie - 30 iunie 2020 (trim. II al anului 2020).

ANUNȚ APIA DE ASTĂZI pentru FERMIERI!

ANUNȚ APIA DE ASTĂZI pentru FERMIERI!

08 iulie 2020 - 18:05

COMUNICAT. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) aduce la cunoștința opiniei publice faptul că, până la data de 27 august 2020 ora 17:00 CET, se pot transmite electronic cereri de propuneri de granturi pentru programe simple şi pentru programe multinaţionale, de promovare a produselor agricole. Bugetul disponibil este de 10 milioane de euro.

COMISIA EUROPEANĂ ANUNȚĂ NOI AJUTOARE ÎN AGRICULTURĂ!

COMISIA EUROPEANĂ ANUNȚĂ NOI AJUTOARE ÎN AGRICULTURĂ!

08 iulie 2020 - 11:11

OFICIAL. Comisia a adoptat marți, 7 iulie 2020, un pachet suplimentar de măsuri excepționale pentru sprijinirea sectoarele vinicol, legume și fructe ca urmare a crizei provocate de coronavirus și a consecințelor acesteia asupra acestor sectoare din agricultură, anunță un comunicat al Reprezentanței Comisiei Europene în România, transmis pentru AGROINFO.

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ, VAL DE AMENZI ÎN FERME!

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ, VAL DE AMENZI ÎN FERME!

07 iulie 2020 - 19:06

ATENȚIE, ITM ÎN CONTROL! Inspectoratele Teritoriale de Muncă din toată țara desfășoară o amplă acțiune de control care vizează, printre alte nereguli, munca la negru, neacordarea repausului săptămânal și a concediului de odihnă. În atenția inspectorilor, este munca în agricultură, fermele din vegetal și cele de creștere a animalelor.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Rezultate/pagina:
Ordine de listare:   
Rezultate: [1]  
Pagini: [1]  1   
1.
patru
|
09. 23, 2016. Friday 09:15

intentia nu e rea mai ales ca pasunatul se desfasoara haotic si abuziv.n-am vazut proprietar -insotitor de dobitoace sa curete de vegetatie nedorita pe unde vagabondeaza cu animalele.a suprainsaminta ori fertiliza este domeniul abstract pentru impostorii acestia.ar trebui specificat clar si fara interpretare rautacioasa, animalele cu crotalii care dupa incarcatura pasc pe acea sola.uni cu aceleasi animale iau mai multe pasuni ca sa muste subventiile fara sa aibe incarcatura normala .mai este mult pina se clarifica spre bine problema mai ales ca preferam o trecere romaneasca in loc sa luam de-a gata de la altii randuielile sanatoase. ei acum100-150 de ani au avut aceleasi probleme,noi le gustam acum cu tot amarul lor .

Rezultate: [1]  
Pagini: [1]  1   

Video

Farm Tech la Indagra 2019

Farm Tech la Indagra 2019

La 15 ani de la înfiinţare şi după tot atâtea prezenţe la Indagra, Farm Tech SRL oferă acum soluţii complete pentru fermele zootehnice şi pentru manipulare cereale şi alte materiale. Alături de încărcătoarele frontale Schäffer, Farm Tech mai reprezintă branduri: Schäffer, Strautmann, Teagle, Göweil, Garant Kotte, Chioda Daniele, SIP, Tehnos şi Montefiori. Una dintre noutăţile de anul acesta a fost încărcător frontal electric Schäffer 23e, de 45CP:

Interviu cu Diya Shoucair, administrator Farm Tech.

Reporter AgroInfo: Gheorghe Ghişe

Operator imagine: Claudiu Borobei

Noutăţi Väderstad la Agritechnica 2019 Tehnică agricolă pentru profesionişti 2020 - Protecţia plantelor Noutăţi Great Plains la Agritechnica 2019

Bancul zilei

În trafic

În trafic
Un tip care dorea să îşi vândă maşina, îşi scrie pe o hârtie numărul de telefon şi îl lipeşte pe geamul din spate al maşinii. Detalii