FMC-pus direct
KWS+
Reclama header after big part 2
AGRICOVER

ANUNȚ IMPORTANT pentru FERMIERII ROMÂNI care vor CREDITE cu ADEVERINȚA APIA!

Publicat: 30 august 2016 - 09:00
2 comentarii   | Galerie   | Print | Trimite unui prieten

AGROINFO VĂ SPUNE TOTUL DESPRE ADEVERINȚELE PUNTE. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a început eliberarea adeverințelor punte, pe baza cărora fermierii români se pot împrumuta de la bănci în contul subvenților. Vă spunem schemele de plată cu care puteți obține un împrumut și cuantumul schemelor de plată cu care APIA vă garantează împrumuturile!

Fermierii care se califică pentru un împrumut de la bancă, garantat cu adeverința punte, sunt beneficiarii următoarelor scheme de plată: schema de plată unică pe suprafaţă, plata redistributivă, plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu sau plata pe înverzire şi măsurile de dezvoltare rurală din campania 2016. Agricultorii pot contracta credite de la instituţiile bancare şi non-bancare care au încheiat convenţii cu APIA.

Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN - SA (FGCR) şi Fondul Naţional de Garantare a Creditului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii IFN - SA (FNGCIMM) garantează creditele acordate de bănci fermierilor.

Astfel, potrivit convenţiilor încheiate între APIA, instrituţiile bancare şi fondurile de garantare, la solicitarea scrisă a fermierului, APIA eliberează o adeverinţă prin care confirmă că acesta a depus cererea unică de plată pentru anul 2016 solicitând sprijin pentru:

a) schema de plată unică pe suprafaţă - valoarea sprijinului este de 80 euro/hectar
b) plata redistributivă - valoarea sprijinului este de 5 euro/hectar pentru primele 5 ha si de 52 euro/hectar pentru suprafata cuprnsă între 5,1 – 30 ha,
c) plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu în funcţie de specificul exploataţiei şi/sau de structura culturilor - valoarea sprininului este de 60 euro/ha.

ATENȚIE! Calculul cuantumului este estimativ și poate suferi modificări!

Valoarea creditului va fi de până la 90% din suma cuvenită beneficiarilor pentru schemele de sprijin implementate de APIA, respectiv plata unică pe suprafaţă, plata redistributivă şi plaţile benefice pentru climă şi mediu, exprimate în lei astfel:

- pentru creditele acordate de Banca Creditoare pana la data de 29.09.2016 inclusiv, la cursul leu/euro comunicat de Banca Centrala Europeana la data solicitarii creditului;
- pentru creditele acordate de Banca Creditoare incepand cu data de 30.09.2016 inclusiv, la cursul leu/euro comuni-cat de Banca Centrala Europeana din data de 30.09.2016.

De asemenea, fermierii români pot să obțină credite garantate cu pachetele accesate din măsurile de dezvoltare rurală.

Măsura 214 „Plăţi pentru agro-mediu” - pentru angajamentele aflate în desfăşurare. Plăţile pentru masurile de dezvoltare rurala cuprinse in Axa II din cadrul PNDR 2007-2013 constau în acordarea unui sprijin financiar stabilit in conformitate cu fisele masurilor din Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013 (PNDR.)

Pentru Masura 214 „Plăţi pentru agro-mediu” se acordă sprijin financiar diferentiat pe pachete astfel:

Pachetul 1 pajiști cu înaltă valoare naturală – 124 euro/ha/an
Pachetul 2 practici agricole tradiționale (aplicat numai în combinație cu pachetul 1) – 58 euro/ha/an

Pachetul 3 pajiști importante pentru păsări
Varianta 3.1 Crex crex – 209 euro/ha/an
Varianta 3.2 Lanius minor și Falco vespertinus – 101 euro/ha/an

Pachetul 4 culturi verzi – 130 euro/ha/an

Pachetul 5 agricultură ecologică
Varianta 5.1 culturi agricole pe terenuri arabile, inclusiv plante de nutreț - 162 euro/ha/an
Varianta 5.2 legume (inclusiv ciuperci și cartofi) – 335 euro/ha/an
Varianta 5.3 livezi – 393 euro/ha/an
Varianta 5.4 vii – 393 euro/ha/an
Varianta 5.5 plante medicinale și aromatice – 270 euro/ha/an

Pachetul 6 pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.) – 240 euro/ha/an
Pachetul 7 terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roșu (Branta ruficollis) – 171 euro/ha/an

Măsura 10 – Agro-mediu şi climă – (cf. art. 28 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013) are ca scop încurajarea fermierilor (utilizatorilor de terenuri agricole) să adopte, pe baze voluntare, practici agricole care să asigure menţinerea valorii de mediu a zonelor rurale, menţinerea unor habitate specifice terenurilor agricole importante pentru speciile sălbatice prioritare, precum și utilizarea durabilă a resurselor naturale şi păstrarea peisajelor tradiţionale.

Pachetul 1 pajiști cu înaltă valoare naturală – 93 euro/ha/an

Pachetul 2 practici agricole tradiționale (aplicat numai în combinație cu pachetul 1)
Varianta 2.1 lucrări manuale – 100 euro/ha/an
Varianta 2.2 lucrări cu utilaje ușoare – 21 euro/ha/an

Pachetul 3 pajiști importante pentru păsări
Sub-pachetul 3.1 Crex crex
Varianta 3.1.1 lucrări manuale – 261 euro/ha/an
Varianta 3.1.2 lucrări cu utilaje ușoare – 182 euro/ha/an

Subpachetul 3.2 Lanius minor și Falco vespertinus
Varianta 3.2.1 lucrări manuale – 159 euro/ha/an
Varianta 3.2.2 lucrări cu utilaje ușoare – 80 euro/ha/an

Pachetul 4 culturi verzi – 128 euro/ha/an
Pachetul 5 adaptarea la schimbările efectelor climatice – 125 euro/ha/an

Pachetul 6 pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.)
Varianta 6.1 lucrări manuale – 361 euro/ha/an
Varianta 6.2 lucrări cu utilaje ușoare – 282 euro/ha/an
Pachetul 7 terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roșu (Branta ruficollis) – 250 euro/ha/an

Măsura 11 – Agricultură ecologică (cf. art. 29 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013) – PNDR 2014-2020

ecologic-pachete_b


Măsura 13 – Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice (cf. art 31, 32 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013)

masura-13-plati_b

Calculul sumei de plată şi a sancţiunilor de reducere si excludere se efectuează ţinând cont de degresivitatea sprijinului financiar la nivel de măsură şi categorie de zonă defavorizată, conform Fişei tehnice a măsurii 13 din Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 -2020 (PNDR), dupa cum urmeaza:

În cazul fermelor cu suprafeţe agricole mai mari de 50 ha (prag de la care începe aplicarea degresivității), valoarea plăţii scade pentru acele suprafeţe agricole care depăşesc această valoare:

 1-50 ha - 100% din valoarea plății pe hectar; 50-100 ha - 75% din valoarea plății; 100 - 300 ha este 50% din plată; peste 300 ha va fi 35% din plată.

Valoarea creditului va fi în cuantum de până la 90% din valoarea sumei cuvenite beneficiarilor pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală.

Plata sumelor cuvenite se va face la cursul leu/euro comunicat de Banca Centrală Europeană la data de 31.12.2015 pentru anul de cerere 2016.

În adeverinţă se confirmă, la data emiterii acesteia, suprafaţa determinată pentru plată pentru schemele de plată care fac obiectul convenţiei, că s-a efectuat controlul administrativ asupra cererii beneficiarului referitor la eligibilitatea schemelor de plată care fac obiectul convenţiei şi că beneficiarul, la data emiterii Adeverintei, nu face obiectul excluderilor de la plată pentru aceste scheme de plată, îndeplinind condiţiile generale pentru acordarea sumelor cuvenite, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

În conformitate cu obligaţiile izvorâte din Convenţie, APIA se obligă :

• să nu elibereze adeverinta pentru beneficiarii pentru care au fost stabilite sanctiuni multianuale in anii precedenti si nu au fost recuperate;
• să nu elibereze adeverințe pentru beneficiarii care au debite nerecuperate din anii precedenți.
• să nu accepte modificarea contului in care va face plata, fara acordul scris al bancii finanțatoare.
• să nu elibereze adeverinţe pentru beneficiarii care la momentul solicitării adeverinţei au primit plata în avans.
• să nu elibereze adeverinţe pentru suprafeţele declarate teren necultivat în cererea de sprijin ;
• să nu elibereze adeverințe pentru beneficiarii care au sancțiuni pentru nerespectare cerințe de bază și specifice pentru pachetele/variantele de pachet din măsurile de dezvoltare rurală 214, 10, si 11,. cum sunt definite în fișele măsurilor din PNDR 2007-2013 si PNDR 2014-2020.

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii si Dezvoltării Rurale nr. 839/2016 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 703/2013 privind aprobarea condiţiilor în care se vor încheia convenţiile dintre instituţiile financiare bancare şi nebancare şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în vederea finanţării de către acestea a activităţilor curente ale beneficiarilor plăţilor derulate prin Agenţie, în baza adeverinţelor eliberate de APIA, banca trebuie sa respecte nivelurile costurilor aferente acordării creditelor pentru beneficiarii plăţilor directe, astfel încât dobânda finală aplicată beneficiarului nu poate depăşi ROBOR 6M + maxim 2, 5 %, iar comisioanele aferente creditului să fie în limita de 1%.

(Sursa: Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură)

Vizualizat: 8288 | Galerie   | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

Cuantum pe hectar subvenție APIA pe pășune pentru anul 2021!

Cuantum pe hectar subvenție APIA pe pășune pentru anul 2021!

17 septembrie 2021 - 09:34

Valoarea pe hectar a schemelor de plată pe suprafață, pentru acest an, este stabilită printr-un proiect de hotărâre de Guvern, publicat pe site-ul oficial al Ministerului Agriculturii. Care este cuantumul subvenției APIA pentru un hectar de pășune, pentru anul 2021, subvenție de care beneficiază crescătorii de animale?

Șeful APIA, anunț pentru fermieri, crescători de animale!

Șeful APIA, anunț pentru fermieri, crescători de animale!

17 septembrie 2021 - 07:55

Directorul general al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), Adrian Pintea, va fi marți, 21 septembrie 2021, în mijlocul fermierilor din județul Tulcea. Miercuri, șeful APIA a fost în județul Cluj, la Feleacu. APIA desfășoară, în această perioadă, o amplă campanie de informare a fermierilor români despre subvențiile agricole de care beneficiază aceștia. În fiecare județ, șeful APIA se întâlnește cu fermierii, crescătorii de animale.

Comuna pregătită de răscoală: Vă vom aştepta cu furcile, coasele şi securile!

Comuna pregătită de răscoală: Vă vom aştepta cu furcile, coasele şi securile!

17 septembrie 2021 - 06:18

Primarul comunei vasluiene Şuletea a postat pe pagina personală Facebook un mesaj pentru Guvern: "La fel o zic, ca şi atunci când a fost cu pesta porcină!! Vă vom aştepta la fel cum îi aştepta Ştefan cel Mare pe turci...cu furcile, coasele şi securile!"

Ministrul Oros: Buget de 13,6 miliarde de euro pentru plata subvențiilor APIA!

Ministrul Oros: Buget de 13,6 miliarde de euro pentru plata subvențiilor APIA!

16 septembrie 2021 - 20:15

Ministrul agriculturii, Adrian Oros, a declarat că suma alocată pentru plata subvențiilor agricole către fermierii, crescătorii de animale din România, în perioada 2021-2027, este 13,6 miliarde de euro.

Fermierii se luptă să ne pună pe masă aceeași hrană ieftină cu costuri mult mai mari!

Fermierii se luptă să ne pună pe masă aceeași hrană ieftină cu costuri mult mai mari!

16 septembrie 2021 - 17:26

Eurodeputata Carmen Avram a atras atenția, în Plenul Parlamentului European, că fermierii și agricultura nu au fost menționați nici măcar o singură dată în discursul asupra Stării Uniunii, rostit de Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Asta deși, pe lângă pandemie, standarde tot mai înalte de calitate și importurile ieftine din țări terțe, pe umerii fermierilor stau acum și costurile mult mai mari la energie, informează un comunicat transmis Agroinfo.

Hotărâre Guvern! Ajutor minimis pentru 2021 pentru fermieri!

Hotărâre Guvern! Ajutor minimis pentru 2021 pentru fermieri!

16 septembrie 2021 - 13:58

Pe site-ul Ministerului Agriculturii a fost postat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 651/ 2021 pentru aprobarea programului de susținere a producției de legume în spații protejate pentru anul 2021, precum și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2021 privind aprobarea programului de susținere a producției de plante aromatice pentru anul 2021.

A crescut anul acesta suma pe hectar pentru plata tineri fermieri!

A crescut anul acesta suma pe hectar pentru plata tineri fermieri!

16 septembrie 2021 - 06:50

Printr-un proiect de hotărâre de Guvern, publicat pe site-ul oficial al Ministerului Agriculturii, este stabilit cuantumul pe hectar al schemelor de plată pe suprafață, pentru acest an. Subvenția care a crescut cu aproape 4 euro pe hectar este plata pentru tinerii fermieri.

Scrisoarea semnată de ministrul Oros pentru plățile fermierilor!

Scrisoarea semnată de ministrul Oros pentru plățile fermierilor!

16 septembrie 2021 - 06:29

Ministrul Adrian Oros a anunțat că a semnat scrisoarea comună a miniștrilor agriculturii din Grupul de la Visegrad (Cehia, Ungaria, Slovacia și Polonia), alături de Bulgaria și Croația adresată Președintelui Comisiei de Agricultură și Dezvoltare Rurală din Parlamentul European, Norbert Lins, cu privire la adoptarea cu celeritate a actelor de bază a Politicii Agricole Comune de care depinde acordarea subvențiilor pentru fermieri.

Cunoscut fermier, fost secretar de stat, condamnat pentru o mită de 5 milioane de euro!

Cunoscut fermier, fost secretar de stat, condamnat pentru o mită de 5 milioane de euro!

15 septembrie 2021 - 20:14

Unul dintre cei mai influenți și bogați fermieri români, fost deputat PNL, fost membru al Comisiei pentru agricultură din Camera Deputaților și fost secretar de stat în Ministerul Transporturilor, a fost condamnat la 5 ani închisoare cu executare pentru o mită de 5,3 milioane euro.

Subvenții APIA 2021! Cuantum SAPS pe hectar pentru acest an, mai puțin cu 3 euro/ha față de anul trecut!

Subvenții APIA 2021! Cuantum SAPS pe hectar pentru acest an, mai puțin cu 3 euro/ha față de anul trecut!

15 septembrie 2021 - 08:48

Un proiect de hotărâre de Guvern, publicat marți, 14 septembrie 2021, pe site-ul oficial al Ministerului Agriculturii anunță cuantumul pe hectar pentru plățile directe pe suprafață ale fermierilor, pentru acest an. Suma pe hectar pentru schema de plată unică pe suprafață, SAPS, este mai mică cu 3,26 euro/ha prin comparație cu SAPS plătit anul trecut fermierilor români.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Rezultate/pagina:
Ordine de listare:   
Rezultate: [2]  
Pagini: [1]  1   
2.
AdminLS
|
08. 31, 2016. Wednesday 21:13
Comentariu editorial

bună seara, informația este temeinic verificată. aveți și sursa acestei informații precizată la finalul textului. dacă APIA Arad nu vă eliberează adeverință, probabil, problema este acolo local. scrieți-ne pe larg și încercăm să vă ajutăm. cu drag, mulțumim că ne citiți:)

1.
Cristiano
|
08. 31, 2016. Wednesday 10:47

De mai bine de o saptamana a aparut informatia ca Apia elibereaza adeverinte dar nici pana azi inclusiv nu s-au eliberat. Cel putin nu de catre Apia Arad. Motivul: nu este esantion de control.
Deci va rog , inainte verificati informatiile pentru ca altfel dezinformati.

Rezultate: [2]  
Pagini: [1]  1   

Video

Tractorul ZETOR, stăpânul păşunii în ferma de vite Angus a lui Ioan Hlavai

Tractorul ZETOR, stăpânul păşunii în ferma de vite Angus a lui Ioan Hlavai

Ioan Hlavai, exploatează în jur de o sută de hectare iar în 2019 a reuşit să câştige un proiect de finanţare cu fonduri europene în valoare de 74.500 euro, pentru achiziţia de utilaje. Îşi luase atunci un tractor Zetor Forterra CL 140, împreună cu o tocătoare pentru defrişări. „Până la urmă, am comparat mai multe modele de tractoare cu acelaşi număr de cai putere iar concluzia a fost că cea mai bună soluţie pentru mine este acest Zetor. M-a interesat nu doar preţul de achiziţie, ci şi cât m-ar costa întreţinerea tractorului. Serviciile after-sales sunt foarte importante”, îmi spunea fermierul.

Tractorul autonom AgXeed de 156 CP în lucru la Cereals 2021! Ferma de vaci complet automatizată: robot de muls DeLaval, plug raclor, robot de hrănit viței Povestea porumbului de Cărpiniş

Bancul zilei

Trei amici

Trei amici
Trei amici, evident români, erau într-o barcă şi dădeau la peşte când deodată un înger vindecător apare lânga ei. Detalii