FMC-pus direct
KWS+
Reclama header after big part 2
AGRICOVER

Țăranul român o să renunțe singur la creșterea porcilor! Acolo îl împing regulile ANSVSA!

Publicat: 02 august 2021 - 08:44
Comenteaza   | Galerie   | Print | Trimite unui prieten

Autoritatea Națională Sanitară Vaterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) susține cu vehemență, într-un comunicat, că nu interzice creșterea porcilor în gospodăriile țărănești, țăranul poate să țină câți porci vrea și să-i vândă. Cu condiția să respecte regulile stabilite printr-un ordin comun ANSVSA și Ministerul Agriculturii. Iar de reguli, ANSVSA nu suflă o vorbă în comunicat. De fapt, aceste reguli îl determină pe țăran să renunțe singur la creșterea porcilor.

ANSVSA spune jumătăți de adevăr, probabil, se bazează pe faptul că nu e citită ordonanța de urgență publicată pe site-ul oficial al instituției.

În primul rând, ANSVSA, intenționat, nu spune că potrivit proiectului de ordonanță de urgență, la stâne, cantoane, ferme vegetale, tabere, etc, în aer liber ESTE INTERZISĂ creșterea porcilor.

ordonanta-ansvsa_b

În România, rar stână fără porci. Ciobanii cresc porci cu zerul rămas de la fabricarea brânzei. Ciobanii nu mai au voie să crească porci la stână, INTERZIS. LE INTERZICE ANSVSA!

În propria gospodărie, fiecare crescător poate crește câte porcine dorește și să facă sau nu reproducție. ANSVSA intenționează numai să stabilească măsurile de biosecuritate pentru fiecare tip de exploatație, nicidecum să interzică creșterea sau reproducția în gospodăriile populației. Astfel, cei care doresc să facă reproducție și să vândă suine, inclusiv ca persoană fizică, vor trebui să respecte câteva măsuri suplimentare de biosecuritate, față de ceilalți crescători, pe întreaga durată a evoluției pestei porcine africane în România, spune ANSVSA, în comunicatul transmis la sfârșitul săptămânii trecute către Agroinfo.

Deci, ANSVSA nu le interzice țăranilor porcul din bătătură, ANSVSA intenționează numai să stabilească măsuri de biosecuritate. Aceste măsuri de biosecuritate îl vor forța pe țăran să renunțe singur, cu amărăciune, la creșterea porcului. ANSVSA le interzice indirect țăranilor creșterea porcului în gospodărie.

Potrivit Ordonanței de Urgență ANSVSA:

"Creșterea porcinelor poate fi făcută de către:
a) persoane fizice în cadrul exploataţiilor noncomerciale, înregistrate în Sistemul Național de Identificare și Înregistrare a Animalelor - SNIIA, cu respectarea normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației. Porcinele sunt crescute numai pentru îngrăşare, nu se comercializează, iar reproducția acestora în aceste exploataţii este interzisă. Carnea și produsele din carne rezultate în urma sacrificăriiâ porcinelor sunt destinate exclusiv consumului în gospodaria proprie; "

Așadar, persoanele fizice, țăranii cu gospodării pot să crească porci DOAR pentru îngrășare și DOAR pentru consumul propriu. Nu o spunem noi, o spune răspicat Ordonanța de Urgență ANSVSA. De unde-și cumpără țăranul purceii pentru îngrășare? Tot Ordonanța de Urgență ANSVSA spune că țăranul este obligat să ia purceii pentru îngrășat de la exploatații comerciale. Dacă vă imaginați că merge să-i ia cu căruța, vă înșelați. Aceeași Ordonanță de Urgență ANSVSA stabilește reguli stricte la mișcarea porcinelor vii:

"Art. 14. - Mișcarea porcinelor vii
(1) Având în vedere pericolul cauzat de virusul pestei porcine africane şi riscul de difuzare al acestuia, operatorii au obligația ca porcinele care fac obiectul mișcării pe teritoriul României să fie identificate, înregistrate în Baza Națională de Date - SNIIA și însoţite de:
a) certificat de sănătate pentru porcinele transportate între exploataţiile comerciale sau de la exploataţia comercială la exploataţia noncomercială;
b) documente de mişcare în conformitate cu legislaţia din domeniul înregistrării şi identificării porcinelor;
c) porcinele destinate abatorizării, suplimentar documentelor prevăzute la lit. a) și lit. b), vor fi însoțite și de document de lanț alimentar, în conformintate cu Regulamentul (CE) nr. 853/2004 și cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/627 al Comisiei din 15 martie 2019 de stabilire a unor modalități practice uniforme pentru efectuarea controalelor oficiale asupra produselor de origine

Art. 15. – Certificarea sanitar - veterinară a mişcărilor de porcine
(1) Certificarea sanitar - veterinară a mişcărilor de porcine între exploataţiile de animale reprezintă o măsură de biosecuritate, aplicabilă în contextul controlului pestei porcine africane.
(2) Certificatele de sănătate pentru porcinele transportate între exploataţiile comerciale sau de la exploataţia comercială la exploataţia noncomercială sunt emise de către medicul veterinar oficial/medicul veterinar de liberă practică împuternicit în condițiile legii.
(3) Certificatele de sănătate prevăzute la alin. (2) se emit pentru una sau mai multe porcine care provin din aceeaşi exploataţie, care alcătuiesc un singur lot, care sunt îmbarcate în acelaşi mijloc de transport, care provin din aceeaşi exploataţie de origine şi care părăsesc exploataţia de origine, având aceeaşi destinaţie finală.
(4) Costurile aferente certificării de sănătate din exploatația de origine sunt suportate de către proprietarii/deţinătorii animalelor."

Deci, țăranii trebuie să cumpere purceii, porcii numai de la exploatații comerciale, animalele trebuie să aibă documente sanitar-veterinare, mașina cu care sunt transportați trebuie autorizată sanitar-veterinar, iar toate costurile le suportă țăranul care cumpără. Mai vrea țăranul să crească porci în condițiile astea?!

Ca să poată țăranul să crească porci pentru vânzare va trebui să respecte "câteva măsuri suplimentare", spune ANSVSA în comunicat cu intenția vădită de a bagateliza aceste măsuri ca să nu se sperie țăranul. Nu sunt deloc o bagatelă măsurile stabilite de ANSVSA în Ordonanța de Urgență. Aceste câteva măsuri îl forțează pe țăran să renunțe la creșterea porcilor pentru vânzare. Dacă nu le respectă, aceeași Ordonanță de Urgență ANSVSA îl arde pe țăran cu amenzi de până la 8.000 de lei.

Ca să crească porci, atât pentru consum familial, cât și pentru vânzare țăranul trebuie să-și înregistreze gospodăria în Sistemul Național de Identificare și Înregistrare a Animalelor, SNIIA, gospodăria trebuie autorizată sanitar - veterinar, să dețină atestat de producător și carnet de comercializare, conform art. 8 alin. (6) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare. Și atunci poată să vândă porci către exploataţii noncomerciale și comerciale de tip familial, precum și către abatoare, cu respectarea legislației în vigoare.

Ca să-și înregistreze gospodăria, exploatația de tip familial, în SNIIA, țăranul nostru trebuie să respecte următoarele reguli:

"a) să nu hrănească porcinele cu resturi alimentare și să elimine subprodusele de origine animală, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1069/2009;
b) exploatațiile trebuie să fie construite în așa fel încât porcinele să fie deţinute în spaţii care să nu permită venirea acestora în contact cu porcinele deținute din alte exploataţii, cu porci sălbatici sau alte animale - de exemplu: câini;
c) să îngrijească porcinele astfel încât să nu existe posibilitatea de contact între porcinele din exploataţie şi orice carcasă, sau parte de carcasă provenite de la porcii sălbatici - porci vânați sau morți, carne şi subproduse rezultate de la acestea;
d) să ofere facilități pentru persoana care lucrează cu porcinele în vederea schimbării hainelor și încălțămintei la intrarea și ieșirea în/din adăpostul porcinelor;
e) să amenajeze dezinfectoare pentru încălțăminte, atât la intrarea, cât și la ieșirea din exploatație și din adăpost;
f) să nu intre în exploataţia de porcine, timp de 48 ore, dacă participă la activități de vânătoare;
g) să notifice medicul veterinar oficial/medicul veterinar de liberă practică împuternicit cu privire la:
1. orice modificare a stării de sănătate a porcinelor,
2. orice sacrificare pentru consum familial efectuată în exploatație, precum și orice modificare constatată la nivelul carcasei şi/sau organelor, ca urmare a sacrificării porcinelor în vederea consumului familial;
3. orice mortalitate apărută la porcinele pe care le deţine în exploataţie;
h) să nu crească în exploatație scroafe și/sau vieri folosiți pentru reproducere – această condiție nu se aplică exploataţiilor comerciale;
i) să nu hrănească porcinele cu furaje de origine vegetală pe o perioadă de cel puțin 30 de zile de la recoltarea acestora;
j) să nu folosească așternut vegetal pe o perioadă de cel puțin 90 de zile de la recoltare;
k) să nu permită accesul persoanelor străine în adăpostul porcinelor."

ATENȚIE! Aceste reguli trebuie respectate și de cei care cresc porci doar pentru îngrășare și consum familial, adică exploatații noncomerciale, cum le numește ANSVSA. La aceste reguli, pentru țăranii care vor să crească porci de vânzare se adaugă încă un set de reguli sau măsuri de biosecuritate:

"(7) Operatorii au obligaţia respectării următoarelor cerinţe minime de biosecuritate pentru exploatațiile comerciale:
a) cerinţele de la alin. (6) (menționate mai sus);
b) să dețină porcinele în spaţii îngrădite, fără posibilitatea de a veni în contact cu porcine domestice din alte exploataţii sau cu porci mistreţi;
c) să împrejmuiască spațiile în care sunt păstrate hrana și așternutul destinate porcinelor;
d) să elaboreze, să implementeze și să dețină un plan de biosecuritate verificat de serviciile veterinare conform normelor de biosecuritate.
e) să elaboreze și să implementeze un plan de biosecuritate, adaptat situaţiei existente, fiind responsabil pentru identificarea celor mai bune metode de evitare a contaminării animalelor cu agenţi patogeni specifici;
f) să depună la direcția sanitar – veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, planul de
biosecuritate pentru exploataţiile comerciale, conform tipului fermei şi a cerinţelor de biosecuritate stabilite de autoritatea  ompetentă, care se actualizează ori de câte ori este necesar;
g) să solicite autorizația sanitar - veterinară la direcția sanitar - veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a
municipiului București pe al cărei teritoriu administrativ exploatația își desfășoară activitatea;
(8) să respecte normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației."

Mai vrea țăranul să crească porci de vânzare?

Vizualizat: 7822 | Galerie   | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

Comunicat APIA pentru toți fermierii, crescătorii de animale! Plata subvențiilor APIA!

Comunicat APIA pentru toți fermierii, crescătorii de animale! Plata subvențiilor APIA!

25 septembrie 2021 - 05:25

Agenția de Plăți și Intervnție pentru Agricultură (APIA) anunță acum fermierii, crescătorii de animale că eliberează în continuare adeverințe APIA pentru încasarea în avans a subvențiilor agricole aferente acestui an. Așa-zisele adeverințe punte cu care fermierii pot să-și contracteze împrumuturi bancare garantînd cu subvențiile care li se cuvin vor fi eliberate până la demararea plăților în avans. Plata avansului APIA începe la 18 octombrie.

Și-a făcut singură o fermă de animale în România în timp ce soțul ei muncește în Germania!

Și-a făcut singură o fermă de animale în România în timp ce soțul ei muncește în Germania!

24 septembrie 2021 - 13:37

Elena Petruț și-a făcut singură o fermă de capre în comuna Ideciu de Jos, județul Mureș, în timp ce soțul ei muncește în Germania. Elena este ajutată de cumnatul ei, tata Uțu, și de fiul ei cel mare, Andrei. A prins drag de animale chiar dacă ea a crescut la bloc și a văzut animale doar în vacanțele petrecute la bunici. De 7 ani are ferma, iar de 4 ani livrează laptele de capră la fabrica de lactate Olympus din Brașov.

Video! Vor să îngroape 22.000 de porci morți în mijlocul pășunii unde pasc 1.400 de oi!

Video! Vor să îngroape 22.000 de porci morți în mijlocul pășunii unde pasc 1.400 de oi!

24 septembrie 2021 - 10:49

Apel disperat al crescătoarei de ovine inginer Ileana Voina din județul Hunedoara. În mijlocul pășunii pe care pasc 1.400 de ovine s-a săpat cu excavatorul o groapă adâncă unde ar urma să fie îngropați peste 22.000 de porci uciși de pesta porcină africană.

AFIR ASTĂZI: Ajutor micii fermieri 15.000 euro/fermier! Din 27 septembrie, punctaj mai mic pentru cereri!

AFIR ASTĂZI: Ajutor micii fermieri 15.000 euro/fermier! Din 27 septembrie, punctaj mai mic pentru cereri!

24 septembrie 2021 - 08:57

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a înregistrat până astăzi, la ora publicării știrii, 527 de cereri pentru zona montană și 359 de cereri pentru zona normală inclusiv ITI pentru ajutorul european de 15.000 de euro/fermă destinat fermelor mici. Vestea bună pentru micii fermieri este că din 27 septembrie 2021, punctajul pentru acceptarea cererilor de finanțare scade la jumătate.

Ministrul Oros vorbește de digitalizare când țăranii români încă ară cu vacile pe câmp!

Ministrul Oros vorbește de digitalizare când țăranii români încă ară cu vacile pe câmp!

23 septembrie 2021 - 22:36

Replici acide de la fermieri pentru ministrul agriculturii Adrian Oros la declarația acestuia că vor fi alocați bani în Planul Național Strategic pentru digitalizarea în agricultură.

Mesaj fermier: Nu mai trebuie plătite subvenții pe oi și vaci la toți!

Mesaj fermier: Nu mai trebuie plătite subvenții pe oi și vaci la toți!

23 septembrie 2021 - 21:02

Cornel Păduraru a transmis o scrisoare la redacția Agroinfo. Cititorul nostru spune că subvențiile APIA din zootehnie nu mai trebuie plătite la toți crescătorii. Doar celor care furnizează produse precum carne, lapte, brânză către centrele de prelucrare și celor care fac parte din asociații de producători.

Ministerul Agriculturii anunță că organizează Târg!

Ministerul Agriculturii anunță că organizează Târg!

23 septembrie 2021 - 19:39

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) împreună cu Federația LEADER organizează Târgul Produs în GAL, ca parte integrată a evenimentului „ROMÂNIA-LEADER de 10”. Acesta va avea loc în curtea sediului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale din Bulevardul Carol I, nr. 2-4, sector 3, București, în perioada 30 septembrie – 3 octombrie 2021, între orele 10:00-18:00, cu acces liber pentru vizitatori.

Ajutor pentru bunăstarea ovinelor și bovinelor!

Ajutor pentru bunăstarea ovinelor și bovinelor!

23 septembrie 2021 - 14:44

Bunăstarea animalelor este inclusă între eco-scheme sau schemele de ecologie, noile subvenții de care vor beneficia fermierii și crescătorii de animale din România. Așa cum a anunțat ministrul agriculturii, Adrian Oros, pe 14 septembrie 2021, echipa Ministerului Agriculturii lucrează acum la stabilirea eco-schemelor. Așadar, în această perioadă se bat în cuie aceste eco-scheme. Crescătorii de oi și vaci nu trebuie să piardă șansa de a beneficia de un ajutor pentru bunăstarea animalelor.

Crescător: Dăm nas în nas cu ursul în grajd! Când să fim despăgubiți, ni se reproșează că nu ne păzim animalele!

Crescător: Dăm nas în nas cu ursul în grajd! Când să fim despăgubiți, ni se reproșează că nu ne păzim animalele!

23 septembrie 2021 - 09:21

Crescătorul de ovine Theodor Oncioiu din Câmpulung, județul Argeș, spune că urșii s-au mutat în sate, și-au făcut culcuș în grădini și servesc masa în grajd. Cel mai recent atac al sălbăticiunilor a fost în apropiere de localitatea Valea Mare din Argeș. Ursul a devorat un porc, a jupuit un altul de viu și a mutilat botul unui măgar. Când vine comisia să constate atacul și să acorde despăgubiri, crescătorii sunt luați la rost că nu-și păzesc animalele.

NOU Regulament: Registre detaliate cu perioada de pășunat, originea animalelor, tratamente veterinare!

NOU Regulament: Registre detaliate cu perioada de pășunat, originea animalelor, tratamente veterinare!

23 septembrie 2021 - 07:12

Un nou Regulament UE publicat în Jurnalul oficial UE pe 22 septembrie 2021 instituie obligativitatea crescătorilor de animale ale căror ferme sunt în sistem ecologic de a ține registre detaliate privind regimul alimentar al animalelor, perioadele de pășunat, tratamentele veterinare, originea animalelor, intrarea în exploatație sau ieșirea din exploatație.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Vor să îngroape 22.000 de porci morți în mijlocul pășunii unde pasc 1.400 de oi!

Vor să îngroape 22.000 de porci morți în mijlocul pășunii unde pasc 1.400 de oi!

Apel disperat al crescătoarei de ovine inginer Ileana Voina din județul Hunedoara. În mijlocul pășunii pe care pasc 1.400 de ovine s-a săpat cu excavatorul o groapă adâncă unde ar urma să fie îngropați peste 22.000 de porci uciși de pesta porcină africană.

Tractorul ZETOR, stăpânul păşunii în ferma de vite Angus a lui Ioan Hlavai Tractorul autonom AgXeed de 156 CP în lucru la Cereals 2021! Ferma de vaci complet automatizată: robot de muls DeLaval, plug raclor, robot de hrănit viței

Bancul zilei

Nume unic

Nume unic
- Domnisoara, de ce v-ati numit câinele "Boule"? Detalii