ADAMA 22
Reclama header after big part 2
AGRICOVER

Țăranul român o să renunțe singur la creșterea porcilor! Acolo îl împing regulile ANSVSA!

Publicat: 02 august 2021 - 08:44
Comenteaza   | Galerie   | Print | Trimite unui prieten

Autoritatea Națională Sanitară Vaterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) susține cu vehemență, într-un comunicat, că nu interzice creșterea porcilor în gospodăriile țărănești, țăranul poate să țină câți porci vrea și să-i vândă. Cu condiția să respecte regulile stabilite printr-un ordin comun ANSVSA și Ministerul Agriculturii. Iar de reguli, ANSVSA nu suflă o vorbă în comunicat. De fapt, aceste reguli îl determină pe țăran să renunțe singur la creșterea porcilor.

ANSVSA spune jumătăți de adevăr, probabil, se bazează pe faptul că nu e citită ordonanța de urgență publicată pe site-ul oficial al instituției.

În primul rând, ANSVSA, intenționat, nu spune că potrivit proiectului de ordonanță de urgență, la stâne, cantoane, ferme vegetale, tabere, etc, în aer liber ESTE INTERZISĂ creșterea porcilor.

ordonanta-ansvsa_b

În România, rar stână fără porci. Ciobanii cresc porci cu zerul rămas de la fabricarea brânzei. Ciobanii nu mai au voie să crească porci la stână, INTERZIS. LE INTERZICE ANSVSA!

În propria gospodărie, fiecare crescător poate crește câte porcine dorește și să facă sau nu reproducție. ANSVSA intenționează numai să stabilească măsurile de biosecuritate pentru fiecare tip de exploatație, nicidecum să interzică creșterea sau reproducția în gospodăriile populației. Astfel, cei care doresc să facă reproducție și să vândă suine, inclusiv ca persoană fizică, vor trebui să respecte câteva măsuri suplimentare de biosecuritate, față de ceilalți crescători, pe întreaga durată a evoluției pestei porcine africane în România, spune ANSVSA, în comunicatul transmis la sfârșitul săptămânii trecute către Agroinfo.

Deci, ANSVSA nu le interzice țăranilor porcul din bătătură, ANSVSA intenționează numai să stabilească măsuri de biosecuritate. Aceste măsuri de biosecuritate îl vor forța pe țăran să renunțe singur, cu amărăciune, la creșterea porcului. ANSVSA le interzice indirect țăranilor creșterea porcului în gospodărie.

Potrivit Ordonanței de Urgență ANSVSA:

"Creșterea porcinelor poate fi făcută de către:
a) persoane fizice în cadrul exploataţiilor noncomerciale, înregistrate în Sistemul Național de Identificare și Înregistrare a Animalelor - SNIIA, cu respectarea normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației. Porcinele sunt crescute numai pentru îngrăşare, nu se comercializează, iar reproducția acestora în aceste exploataţii este interzisă. Carnea și produsele din carne rezultate în urma sacrificăriiâ porcinelor sunt destinate exclusiv consumului în gospodaria proprie; "

Așadar, persoanele fizice, țăranii cu gospodării pot să crească porci DOAR pentru îngrășare și DOAR pentru consumul propriu. Nu o spunem noi, o spune răspicat Ordonanța de Urgență ANSVSA. De unde-și cumpără țăranul purceii pentru îngrășare? Tot Ordonanța de Urgență ANSVSA spune că țăranul este obligat să ia purceii pentru îngrășat de la exploatații comerciale. Dacă vă imaginați că merge să-i ia cu căruța, vă înșelați. Aceeași Ordonanță de Urgență ANSVSA stabilește reguli stricte la mișcarea porcinelor vii:

"Art. 14. - Mișcarea porcinelor vii
(1) Având în vedere pericolul cauzat de virusul pestei porcine africane şi riscul de difuzare al acestuia, operatorii au obligația ca porcinele care fac obiectul mișcării pe teritoriul României să fie identificate, înregistrate în Baza Națională de Date - SNIIA și însoţite de:
a) certificat de sănătate pentru porcinele transportate între exploataţiile comerciale sau de la exploataţia comercială la exploataţia noncomercială;
b) documente de mişcare în conformitate cu legislaţia din domeniul înregistrării şi identificării porcinelor;
c) porcinele destinate abatorizării, suplimentar documentelor prevăzute la lit. a) și lit. b), vor fi însoțite și de document de lanț alimentar, în conformintate cu Regulamentul (CE) nr. 853/2004 și cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/627 al Comisiei din 15 martie 2019 de stabilire a unor modalități practice uniforme pentru efectuarea controalelor oficiale asupra produselor de origine

Art. 15. – Certificarea sanitar - veterinară a mişcărilor de porcine
(1) Certificarea sanitar - veterinară a mişcărilor de porcine între exploataţiile de animale reprezintă o măsură de biosecuritate, aplicabilă în contextul controlului pestei porcine africane.
(2) Certificatele de sănătate pentru porcinele transportate între exploataţiile comerciale sau de la exploataţia comercială la exploataţia noncomercială sunt emise de către medicul veterinar oficial/medicul veterinar de liberă practică împuternicit în condițiile legii.
(3) Certificatele de sănătate prevăzute la alin. (2) se emit pentru una sau mai multe porcine care provin din aceeaşi exploataţie, care alcătuiesc un singur lot, care sunt îmbarcate în acelaşi mijloc de transport, care provin din aceeaşi exploataţie de origine şi care părăsesc exploataţia de origine, având aceeaşi destinaţie finală.
(4) Costurile aferente certificării de sănătate din exploatația de origine sunt suportate de către proprietarii/deţinătorii animalelor."

Deci, țăranii trebuie să cumpere purceii, porcii numai de la exploatații comerciale, animalele trebuie să aibă documente sanitar-veterinare, mașina cu care sunt transportați trebuie autorizată sanitar-veterinar, iar toate costurile le suportă țăranul care cumpără. Mai vrea țăranul să crească porci în condițiile astea?!

Ca să poată țăranul să crească porci pentru vânzare va trebui să respecte "câteva măsuri suplimentare", spune ANSVSA în comunicat cu intenția vădită de a bagateliza aceste măsuri ca să nu se sperie țăranul. Nu sunt deloc o bagatelă măsurile stabilite de ANSVSA în Ordonanța de Urgență. Aceste câteva măsuri îl forțează pe țăran să renunțe la creșterea porcilor pentru vânzare. Dacă nu le respectă, aceeași Ordonanță de Urgență ANSVSA îl arde pe țăran cu amenzi de până la 8.000 de lei.

Ca să crească porci, atât pentru consum familial, cât și pentru vânzare țăranul trebuie să-și înregistreze gospodăria în Sistemul Național de Identificare și Înregistrare a Animalelor, SNIIA, gospodăria trebuie autorizată sanitar - veterinar, să dețină atestat de producător și carnet de comercializare, conform art. 8 alin. (6) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare. Și atunci poată să vândă porci către exploataţii noncomerciale și comerciale de tip familial, precum și către abatoare, cu respectarea legislației în vigoare.

Ca să-și înregistreze gospodăria, exploatația de tip familial, în SNIIA, țăranul nostru trebuie să respecte următoarele reguli:

"a) să nu hrănească porcinele cu resturi alimentare și să elimine subprodusele de origine animală, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1069/2009;
b) exploatațiile trebuie să fie construite în așa fel încât porcinele să fie deţinute în spaţii care să nu permită venirea acestora în contact cu porcinele deținute din alte exploataţii, cu porci sălbatici sau alte animale - de exemplu: câini;
c) să îngrijească porcinele astfel încât să nu existe posibilitatea de contact între porcinele din exploataţie şi orice carcasă, sau parte de carcasă provenite de la porcii sălbatici - porci vânați sau morți, carne şi subproduse rezultate de la acestea;
d) să ofere facilități pentru persoana care lucrează cu porcinele în vederea schimbării hainelor și încălțămintei la intrarea și ieșirea în/din adăpostul porcinelor;
e) să amenajeze dezinfectoare pentru încălțăminte, atât la intrarea, cât și la ieșirea din exploatație și din adăpost;
f) să nu intre în exploataţia de porcine, timp de 48 ore, dacă participă la activități de vânătoare;
g) să notifice medicul veterinar oficial/medicul veterinar de liberă practică împuternicit cu privire la:
1. orice modificare a stării de sănătate a porcinelor,
2. orice sacrificare pentru consum familial efectuată în exploatație, precum și orice modificare constatată la nivelul carcasei şi/sau organelor, ca urmare a sacrificării porcinelor în vederea consumului familial;
3. orice mortalitate apărută la porcinele pe care le deţine în exploataţie;
h) să nu crească în exploatație scroafe și/sau vieri folosiți pentru reproducere – această condiție nu se aplică exploataţiilor comerciale;
i) să nu hrănească porcinele cu furaje de origine vegetală pe o perioadă de cel puțin 30 de zile de la recoltarea acestora;
j) să nu folosească așternut vegetal pe o perioadă de cel puțin 90 de zile de la recoltare;
k) să nu permită accesul persoanelor străine în adăpostul porcinelor."

ATENȚIE! Aceste reguli trebuie respectate și de cei care cresc porci doar pentru îngrășare și consum familial, adică exploatații noncomerciale, cum le numește ANSVSA. La aceste reguli, pentru țăranii care vor să crească porci de vânzare se adaugă încă un set de reguli sau măsuri de biosecuritate:

"(7) Operatorii au obligaţia respectării următoarelor cerinţe minime de biosecuritate pentru exploatațiile comerciale:
a) cerinţele de la alin. (6) (menționate mai sus);
b) să dețină porcinele în spaţii îngrădite, fără posibilitatea de a veni în contact cu porcine domestice din alte exploataţii sau cu porci mistreţi;
c) să împrejmuiască spațiile în care sunt păstrate hrana și așternutul destinate porcinelor;
d) să elaboreze, să implementeze și să dețină un plan de biosecuritate verificat de serviciile veterinare conform normelor de biosecuritate.
e) să elaboreze și să implementeze un plan de biosecuritate, adaptat situaţiei existente, fiind responsabil pentru identificarea celor mai bune metode de evitare a contaminării animalelor cu agenţi patogeni specifici;
f) să depună la direcția sanitar – veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, planul de
biosecuritate pentru exploataţiile comerciale, conform tipului fermei şi a cerinţelor de biosecuritate stabilite de autoritatea  ompetentă, care se actualizează ori de câte ori este necesar;
g) să solicite autorizația sanitar - veterinară la direcția sanitar - veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a
municipiului București pe al cărei teritoriu administrativ exploatația își desfășoară activitatea;
(8) să respecte normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației."

Mai vrea țăranul să crească porci de vânzare?

Vizualizat: 8179 | Galerie   | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

MADR: Prima ediție POLI BioFest!

MADR: Prima ediție POLI BioFest!

24 mai 2022 - 17:38

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) se alătură demersului Universității „Politehnica din București” (UPB) de a organiza prima ediție a evenimentului POLI BioFEST, ce se va desfășura în perioada 26-29 mai 2022 în campusul UPB, Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice București.

Ordonanță de Urgență: Fermierii obligați să raporteze stocurile!

Ordonanță de Urgență: Fermierii obligați să raporteze stocurile!

24 mai 2022 - 11:21

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale va implementa o platformă de baze de date, actualizată periodic, dedicată centralizării stocurilor de produse agroalimentare deținute de producători, depozitari, procesatori și comercianți, pentru a avea o imagine completă și complexă asupra cantităților de produse agroalimentare disponibile la nivel național. În acest sens, a fost elaborat un proiect de ordonanță de urgență, act normativ aflat pe circuitul de avizare interministerială.

Plata ajutorului acordat crescătorilor pentru minim 3 vaci! Cine este exclus de la acest ajutor!

Plata ajutorului acordat crescătorilor pentru minim 3 vaci! Cine este exclus de la acest ajutor!

24 mai 2022 - 09:05

Plata ajutorului de stat, aferent acestui an, pentru susținerea activității crescătorilor de bovine, în contextul crizei economice generată de pandemia Covid-19, se face până la data de 30 iunie 2022, conform prevederilor legislative. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) acordă acest ajutor crescătorilor de bovine care dețin minim 3 vaci. Cuantumul pe cap de animal nu a fost încă stabilit. Care sunt motivele care duc la respingerea cererii de plată și cum pot crescătorii să-și salveze acești bani?

Crescător de capre: De ani, câinii mei iarna mănâncă brânză de capră! Ce ziceți, domnule ministru?!

Crescător de capre: De ani, câinii mei iarna mănâncă brânză de capră! Ce ziceți, domnule ministru?!

24 mai 2022 - 08:07

NU avem motive de panică! A scris ministrul agriculturii, Adrian Chesnoiu, pe Facebook, în încercarea de a liniști apele agitate de o iminentă criză alimentară. La mesajul ministrului, replici amare de la fermieri, crescători de animale care-i spun care e, de fapt, viața din ferme.

ANSVSA: Control pesta porcină africană!

ANSVSA: Control pesta porcină africană!

23 mai 2022 - 15:49

Îmbunătăţirea anchetelor epidemiologice şi a procedurii de acordare a despăgubirilor în cazul pestei porcine africane (PPA) au fost printre temele principale de discuţie abordate în cadrul misiunii de asistenţă tehnică a Comisiei Europene pentru PPA, desfăşurată în România în perioada 16 - 20 mai 2022.

Fermele mici, gunoiul de grajd și legea proastă!

Fermele mici, gunoiul de grajd și legea proastă!

23 mai 2022 - 08:52

Fermele mici sunt coloana vertebrală a agriculturii. Fără aceste mici ferme, satul ar dispărea, spune europarlamentarul român Daniel Buda (PPE), vicepreședinte al Comisiei AGRI, Parlament European. În același timp, există legi proaste care lovesc în această coloană vertebrală a agriculturii și satului, iar exemplul dat de eurodeputat este legislația privind gunoiul de grajd. 

Deputat: Ajutor fermieri de la 15.000 euro/fermier la 100.000 euro/fermier!

Deputat: Ajutor fermieri de la 15.000 euro/fermier la 100.000 euro/fermier!

23 mai 2022 - 08:01

Comisia Europeană a propus o schemă de sprijin pentru fermierii afectați de creșterile de prețuri din ultima perioadă. CE vine cu o măsură excepțională, finanțată prin FEADR, care permite statelor membre să plătească o sumă forfetară unică pentru fermierii și firmele din domeniul agricol afectate de aceste creșteri. Anunțul a fost făcut de deputatul Adrian Alda. 

Mesaj șeful APIA!

Mesaj șeful APIA!

23 mai 2022 - 07:11

Directorul general al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), Adrian Pintea, obișnuiește să scrie la finalul fiecărei săptămâni un jurnal al activităților APIA pentru ca fermierii, crescătorii de animale să știe ce se întâmplă în fiecare săptămână la APIA.

AFIR: Fermă mică apicolă ajutor 15.000 euro/fermă!

AFIR: Fermă mică apicolă ajutor 15.000 euro/fermă!

20 mai 2022 - 10:25

Fermele mici apicole beneficiază de un ajutor de 15.000 euro/fermă, informează Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), care ne-a trimis poveștile a doi apicultori, unul cu o fermă mică, iar altul cu o afacere mare în apicultură. Primul a beneficiat de un ajutor de 15.000 euro, iar cel de-al doilea de o sumă mult mai mare, 189.895 euro.

AFIR ASTĂZI: Bani pentru achiziția de stupi, familii de albine!

AFIR ASTĂZI: Bani pentru achiziția de stupi, familii de albine!

20 mai 2022 - 10:08

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a finanțat până în prezent 5.495 de apicultori prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), care au primit sprijin nerambursabil pentru achiziția de stupi, familii de albine sau pentru procesarea mierii, anunță astăzi AFIR, într-un comunicat transmis Agroinfo

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Alexandru Baciu, un strateg al economiei circulare

Alexandru Baciu, un strateg al economiei circulare

Ferma Baciu este astăzi exemplul perfect pentru a înţelege ce înseamnă de fapt ideea de economie circulară. Alexandru Baciu îşi produce singur furajele, energia și fertilizanții! 

Atât adăposturile, cinci la număr, cât şi abatorul, precum şi instalaţia de Biogaz cu o capacitate de 635 kWh au fost construite de ROTA GUIDO după proiectele și îndrumările acestora.

Tractoare de colecție în combinație cu utilaje din gama actuală KRONE! Imagini rare Robotul autonom Horsch Primul robot de furajare LELY VECTOR din România în ferma Peica!

Bancul zilei

Inel de logodnă

Inel de logodnă
Un tânăr cumpără un inel de logodnă şi vrea să-l personalizeze: Detalii