Adama
Agreena-direct
AGRICOVER

Țăranul român o să renunțe singur la creșterea porcilor! Acolo îl împing regulile ANSVSA!

Publicat: 02 august 2021 - 08:44
Comenteaza   | Galerie   | Print | Trimite unui prieten

Autoritatea Națională Sanitară Vaterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) susține cu vehemență, într-un comunicat, că nu interzice creșterea porcilor în gospodăriile țărănești, țăranul poate să țină câți porci vrea și să-i vândă. Cu condiția să respecte regulile stabilite printr-un ordin comun ANSVSA și Ministerul Agriculturii. Iar de reguli, ANSVSA nu suflă o vorbă în comunicat. De fapt, aceste reguli îl determină pe țăran să renunțe singur la creșterea porcilor.

ANSVSA spune jumătăți de adevăr, probabil, se bazează pe faptul că nu e citită ordonanța de urgență publicată pe site-ul oficial al instituției.

În primul rând, ANSVSA, intenționat, nu spune că potrivit proiectului de ordonanță de urgență, la stâne, cantoane, ferme vegetale, tabere, etc, în aer liber ESTE INTERZISĂ creșterea porcilor.

ordonanta-ansvsa_b

În România, rar stână fără porci. Ciobanii cresc porci cu zerul rămas de la fabricarea brânzei. Ciobanii nu mai au voie să crească porci la stână, INTERZIS. LE INTERZICE ANSVSA!

În propria gospodărie, fiecare crescător poate crește câte porcine dorește și să facă sau nu reproducție. ANSVSA intenționează numai să stabilească măsurile de biosecuritate pentru fiecare tip de exploatație, nicidecum să interzică creșterea sau reproducția în gospodăriile populației. Astfel, cei care doresc să facă reproducție și să vândă suine, inclusiv ca persoană fizică, vor trebui să respecte câteva măsuri suplimentare de biosecuritate, față de ceilalți crescători, pe întreaga durată a evoluției pestei porcine africane în România, spune ANSVSA, în comunicatul transmis la sfârșitul săptămânii trecute către Agroinfo.

Deci, ANSVSA nu le interzice țăranilor porcul din bătătură, ANSVSA intenționează numai să stabilească măsuri de biosecuritate. Aceste măsuri de biosecuritate îl vor forța pe țăran să renunțe singur, cu amărăciune, la creșterea porcului. ANSVSA le interzice indirect țăranilor creșterea porcului în gospodărie.

Potrivit Ordonanței de Urgență ANSVSA:

"Creșterea porcinelor poate fi făcută de către:
a) persoane fizice în cadrul exploataţiilor noncomerciale, înregistrate în Sistemul Național de Identificare și Înregistrare a Animalelor - SNIIA, cu respectarea normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației. Porcinele sunt crescute numai pentru îngrăşare, nu se comercializează, iar reproducția acestora în aceste exploataţii este interzisă. Carnea și produsele din carne rezultate în urma sacrificăriiâ porcinelor sunt destinate exclusiv consumului în gospodaria proprie; "

Așadar, persoanele fizice, țăranii cu gospodării pot să crească porci DOAR pentru îngrășare și DOAR pentru consumul propriu. Nu o spunem noi, o spune răspicat Ordonanța de Urgență ANSVSA. De unde-și cumpără țăranul purceii pentru îngrășare? Tot Ordonanța de Urgență ANSVSA spune că țăranul este obligat să ia purceii pentru îngrășat de la exploatații comerciale. Dacă vă imaginați că merge să-i ia cu căruța, vă înșelați. Aceeași Ordonanță de Urgență ANSVSA stabilește reguli stricte la mișcarea porcinelor vii:

"Art. 14. - Mișcarea porcinelor vii
(1) Având în vedere pericolul cauzat de virusul pestei porcine africane şi riscul de difuzare al acestuia, operatorii au obligația ca porcinele care fac obiectul mișcării pe teritoriul României să fie identificate, înregistrate în Baza Națională de Date - SNIIA și însoţite de:
a) certificat de sănătate pentru porcinele transportate între exploataţiile comerciale sau de la exploataţia comercială la exploataţia noncomercială;
b) documente de mişcare în conformitate cu legislaţia din domeniul înregistrării şi identificării porcinelor;
c) porcinele destinate abatorizării, suplimentar documentelor prevăzute la lit. a) și lit. b), vor fi însoțite și de document de lanț alimentar, în conformintate cu Regulamentul (CE) nr. 853/2004 și cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/627 al Comisiei din 15 martie 2019 de stabilire a unor modalități practice uniforme pentru efectuarea controalelor oficiale asupra produselor de origine

Art. 15. – Certificarea sanitar - veterinară a mişcărilor de porcine
(1) Certificarea sanitar - veterinară a mişcărilor de porcine între exploataţiile de animale reprezintă o măsură de biosecuritate, aplicabilă în contextul controlului pestei porcine africane.
(2) Certificatele de sănătate pentru porcinele transportate între exploataţiile comerciale sau de la exploataţia comercială la exploataţia noncomercială sunt emise de către medicul veterinar oficial/medicul veterinar de liberă practică împuternicit în condițiile legii.
(3) Certificatele de sănătate prevăzute la alin. (2) se emit pentru una sau mai multe porcine care provin din aceeaşi exploataţie, care alcătuiesc un singur lot, care sunt îmbarcate în acelaşi mijloc de transport, care provin din aceeaşi exploataţie de origine şi care părăsesc exploataţia de origine, având aceeaşi destinaţie finală.
(4) Costurile aferente certificării de sănătate din exploatația de origine sunt suportate de către proprietarii/deţinătorii animalelor."

Deci, țăranii trebuie să cumpere purceii, porcii numai de la exploatații comerciale, animalele trebuie să aibă documente sanitar-veterinare, mașina cu care sunt transportați trebuie autorizată sanitar-veterinar, iar toate costurile le suportă țăranul care cumpără. Mai vrea țăranul să crească porci în condițiile astea?!

Ca să poată țăranul să crească porci pentru vânzare va trebui să respecte "câteva măsuri suplimentare", spune ANSVSA în comunicat cu intenția vădită de a bagateliza aceste măsuri ca să nu se sperie țăranul. Nu sunt deloc o bagatelă măsurile stabilite de ANSVSA în Ordonanța de Urgență. Aceste câteva măsuri îl forțează pe țăran să renunțe la creșterea porcilor pentru vânzare. Dacă nu le respectă, aceeași Ordonanță de Urgență ANSVSA îl arde pe țăran cu amenzi de până la 8.000 de lei.

Ca să crească porci, atât pentru consum familial, cât și pentru vânzare țăranul trebuie să-și înregistreze gospodăria în Sistemul Național de Identificare și Înregistrare a Animalelor, SNIIA, gospodăria trebuie autorizată sanitar - veterinar, să dețină atestat de producător și carnet de comercializare, conform art. 8 alin. (6) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare. Și atunci poată să vândă porci către exploataţii noncomerciale și comerciale de tip familial, precum și către abatoare, cu respectarea legislației în vigoare.

Ca să-și înregistreze gospodăria, exploatația de tip familial, în SNIIA, țăranul nostru trebuie să respecte următoarele reguli:

"a) să nu hrănească porcinele cu resturi alimentare și să elimine subprodusele de origine animală, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1069/2009;
b) exploatațiile trebuie să fie construite în așa fel încât porcinele să fie deţinute în spaţii care să nu permită venirea acestora în contact cu porcinele deținute din alte exploataţii, cu porci sălbatici sau alte animale - de exemplu: câini;
c) să îngrijească porcinele astfel încât să nu existe posibilitatea de contact între porcinele din exploataţie şi orice carcasă, sau parte de carcasă provenite de la porcii sălbatici - porci vânați sau morți, carne şi subproduse rezultate de la acestea;
d) să ofere facilități pentru persoana care lucrează cu porcinele în vederea schimbării hainelor și încălțămintei la intrarea și ieșirea în/din adăpostul porcinelor;
e) să amenajeze dezinfectoare pentru încălțăminte, atât la intrarea, cât și la ieșirea din exploatație și din adăpost;
f) să nu intre în exploataţia de porcine, timp de 48 ore, dacă participă la activități de vânătoare;
g) să notifice medicul veterinar oficial/medicul veterinar de liberă practică împuternicit cu privire la:
1. orice modificare a stării de sănătate a porcinelor,
2. orice sacrificare pentru consum familial efectuată în exploatație, precum și orice modificare constatată la nivelul carcasei şi/sau organelor, ca urmare a sacrificării porcinelor în vederea consumului familial;
3. orice mortalitate apărută la porcinele pe care le deţine în exploataţie;
h) să nu crească în exploatație scroafe și/sau vieri folosiți pentru reproducere – această condiție nu se aplică exploataţiilor comerciale;
i) să nu hrănească porcinele cu furaje de origine vegetală pe o perioadă de cel puțin 30 de zile de la recoltarea acestora;
j) să nu folosească așternut vegetal pe o perioadă de cel puțin 90 de zile de la recoltare;
k) să nu permită accesul persoanelor străine în adăpostul porcinelor."

ATENȚIE! Aceste reguli trebuie respectate și de cei care cresc porci doar pentru îngrășare și consum familial, adică exploatații noncomerciale, cum le numește ANSVSA. La aceste reguli, pentru țăranii care vor să crească porci de vânzare se adaugă încă un set de reguli sau măsuri de biosecuritate:

"(7) Operatorii au obligaţia respectării următoarelor cerinţe minime de biosecuritate pentru exploatațiile comerciale:
a) cerinţele de la alin. (6) (menționate mai sus);
b) să dețină porcinele în spaţii îngrădite, fără posibilitatea de a veni în contact cu porcine domestice din alte exploataţii sau cu porci mistreţi;
c) să împrejmuiască spațiile în care sunt păstrate hrana și așternutul destinate porcinelor;
d) să elaboreze, să implementeze și să dețină un plan de biosecuritate verificat de serviciile veterinare conform normelor de biosecuritate.
e) să elaboreze și să implementeze un plan de biosecuritate, adaptat situaţiei existente, fiind responsabil pentru identificarea celor mai bune metode de evitare a contaminării animalelor cu agenţi patogeni specifici;
f) să depună la direcția sanitar – veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, planul de
biosecuritate pentru exploataţiile comerciale, conform tipului fermei şi a cerinţelor de biosecuritate stabilite de autoritatea  ompetentă, care se actualizează ori de câte ori este necesar;
g) să solicite autorizația sanitar - veterinară la direcția sanitar - veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a
municipiului București pe al cărei teritoriu administrativ exploatația își desfășoară activitatea;
(8) să respecte normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației."

Mai vrea țăranul să crească porci de vânzare?

Vizualizat: 8556 | Galerie   | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

Modificări ACUM în Parlament permis de conducere tractor!

Modificări ACUM în Parlament permis de conducere tractor!

05 decembrie 2023 - 19:30

Plenul Senatului a eliminat, luni, în plen, prin adoptarea unei propuneri legislative, obligativitatea deţinerii pentru conducătorii de tractoare agricole sau forestiere a unui carnet de conducere corespunzător categoriei, fiind suficient, pe drumurile publice, permisul de conducere pentru alte categorii.

Comunicat AFIR ASTĂZI: Ghid solicitant investiții în sectorul zootehnic și în procesare!

Comunicat AFIR ASTĂZI: Ghid solicitant investiții în sectorul zootehnic și în procesare!

05 decembrie 2023 - 13:38

În vederea lansării sesiunilor de primire a cererilor de finanțare pentru investiții în sectorul zootehnic și în unități de procesare a produselor agricole și pomicole, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a publicat în data de 4 decembrie 2023 versiunea finală a Ghidului solicitantului pentru DR-20 Investiții în sectorul zootehnic și pentru DR-22 Investiții în condiționarea, depozitarea și procesarea produselor agricole și pomicole. 

Lansare nouă sesiune bani europeni pentru ferme! Anunț făcut ASTĂZI de Ministerul Agriculturii!

Lansare nouă sesiune bani europeni pentru ferme! Anunț făcut ASTĂZI de Ministerul Agriculturii!

05 decembrie 2023 - 12:11

Ministerul Agriculturii anunță astăzi, într-un comunicat transmis Agroinfo, că lansează din 20 decembrie 2023 sesiunea de depunere proiecte în cadrul Intervenției DR 22 - „Investiții în condiționarea, depozitarea și procesarea produselor agricole și pomicole”, Plan Național Strategic 2023-2027.

Anunț MADR ASTĂZI! Lansare ajutor 300.000 euro/crescător pentru achiziție utilaje agricole!

Anunț MADR ASTĂZI! Lansare ajutor 300.000 euro/crescător pentru achiziție utilaje agricole!

05 decembrie 2023 - 11:48

MADR anunță astăzi lansarea Intervenției DR 20 - „Investiții în sectorul zootehnic” în data de 20 decembrie 2023 sesiunea de finanțare pentru Intervenția DR 20 - „Investiții în sectorul zootehnic” din cadrul PS PAC 2023-2027. 

Subvenția APIA motorină pentru apicultori! Acte, termen cerere!

Subvenția APIA motorină pentru apicultori! Acte, termen cerere!

05 decembrie 2023 - 07:43

Apicultorii care vor să beneficieze anul viitor de ajutorul de stat la motorină trebuie să depună la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) până la data de 31 decembrie 2023 cererea de acord pentru finanțare. Actele de care au nevoie apicultorii pentru acordul de finanțare și pentru cererea de plată.

Corteva Agriscience lansează biostimulatorul de eficiență a azotului Utrisha™ N în România

Corteva Agriscience lansează biostimulatorul de eficiență a azotului Utrisha™ N în România

05 decembrie 2023 - 07:08

Produsul din categoria Produse Biologice se adaptează la nevoile de nutriție ale plantelor și contribuie la maximizarea sustenabilă a potențialului recoltei.

Comunicat APIA ACUM! Cuantum cap animal și termen plată subvenții APIA zootehnie!

Comunicat APIA ACUM! Cuantum cap animal și termen plată subvenții APIA zootehnie!

04 decembrie 2023 - 17:38

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că până la data de 15 decembrie 2023 inclusiv, se depun, la Centrele judeţene ale Agenţiei, respectiv al Municipiului Bucureşti pe raza cărora/căruia se află sediul social al solicitantului, cererile iniţiale anuale de solicitare a ajutorului de stat în sectorul creşterii animalelor pentru anul 2024, cereri avizate de către ANZ.

Suplimentare sumă plata subvenției! Anunț făcut ACUM de Ministerul Agriculturii!

Suplimentare sumă plata subvenției! Anunț făcut ACUM de Ministerul Agriculturii!

04 decembrie 2023 - 16:47

Ministerul Agriculturii a postat astăzi, 4 decembrie,  pe site-ul www.madr.ro, secțiunea „Transparență decizională”, proiectul de Hotărâre pentru modificarea HG nr.393/2023 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea Programului de susținere a producției de usturoi", precum și pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control al acesteia în anul 2023.

Din 2024 subvenția APIA la motorină și pentru fermierii persoane fizice! Care e condiția?

Din 2024 subvenția APIA la motorină și pentru fermierii persoane fizice! Care e condiția?

04 decembrie 2023 - 16:05

Fermierii, crescătorii de animale care sunt persoane fizice beneficiază anul viitor de ajutorul de stat APIA acordat prin reducerea accizei la motorina folosită în agricultură. Ce condiție trebuie să îndeplinească aceștia în 2024 ca să ia subvenția APIA la motorină?

Crescător de vaci: Procesatorul mi-a redus prețul la lapte de la 2,65 lei/litru la 1,60 lei/litru!

Crescător de vaci: Procesatorul mi-a redus prețul la lapte de la 2,65 lei/litru la 1,60 lei/litru!

04 decembrie 2023 - 15:34

Vechi crescător de vaci din Șicula, județul Arad, Aurel Nieș, îi dă o replică usturătoare ministrului agriculturii, Florin Barbu, prin intermediul Agroinfo.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

CLAAS România - soluţii digitale, servicii post-vânzare şi training specializat pentru operatori!

CLAAS România - soluţii digitale, servicii post-vânzare şi training specializat pentru operatori!

Povestea porumbului de Cărpiniş Massey Ferguson a convins de la prima lucrare FERME DE VÂNZARE în județul Cluj! IMAGINI DIN DRONĂ // Detalii în descriere

Bancul zilei

Găini străine

Găini străine
Un ardelean, la piaţă: Detalii