FMC-pus direct
KWS+
Reclama header after big part 2
AGRICOVER

Țăranii, micii crescători obligați să notifice în 72 de ore medicul veterinar dacă-și duc animalele la târg!

Publicat: 07 octombrie 2021 - 20:00
1 comentarii   | Galerie   | Print | Trimite unui prieten

Exploatațiile nonprofesionale de creștere a animalelor, adică gospodăriile țărănești, micii crescători de animale care nu sunt persoane juridice sau persoane fizice autorizate au obligația de a notifica medicul veterinar în termen de 72 de ore când își duc animalele, ovine, bovine, caprine la târguri, expoziții sau la baze de achiziții pentru animale vii. 

Un nou Ordin al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) privind identificarea animalelor din speciile ovine, bovine, caprine, porcine fixează o listă de obligații pentru exploatațiile nonprofesionale de creștere a animalelor, pentru proprietarii de animale. 

"Obligaţiile proprietarilor exploataţiilor nonprofesionale, ale proprietarilor şi deţinătorilor de animale în cazul în care identificarea şi înregistrarea animalelor este efectuată de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit

Obligaţii privind regimul exploataţiilor nonprofesionale

(1) În cazul constituirii unei noi exploataţii sau al intrării unui animal într-o exploataţie care nu a avut animale în ultimii 3 ani, proprietarul acesteia este obligat să notifice medicului veterinar de liberă practică împuternicit cu 7 zile înainte de producerea evenimentului, intenţia respectivă, în vederea înregistrării exploataţiei în BDE, furnizând acestuia datele de identificare menţionate în formularul de identificare. 

(2) Fiecare proprietar de exploataţie este obligat să colaboreze cu medicul veterinar de liberă practică împuternicit și/sau cu medicul veterinar oficial, atunci când acesta verifică îndeplinirea condițiilor de biosecuritate pentru exploatațiile nonprofesionale cu porcine, în vederea înregistrării exploataţiei şi desfăşurării altor activităţi prevăzute în prezenta normă sanitară veterinară, după cum urmează:

a) în cazul unei exploataţii existente, proprietarul exploataţiei are următoarele obligaţii:
1. să permită medicului veterinar oficial să desfăşoare controale şi inspecţii sanitar-veterinare la toate exploataţiile şi pentru toate animalele;
2. să ofere medicilor veterinari de liberă practică împuterniciţi sau medicilor veterinari oficiali, după caz, răspunsuri corecte referitoare la informaţiile solicitate, respectiv numele, prenumele, codul numeric personal şi adresa proprietarului exploataţiei, adresa exploataţiei, precum şi datele despre deţinătorul animalelor;
3. să declare medicilor veterinari de liberă practică împuterniciţi sau medicilor veterinari oficiali, după caz, în perioada prevăzută de lege, orice modificare apărută în datele deja colectate cu privire la animale şi exploataţie;
4. să păstreze în mod corespunzător registrul exploataţiei (anexa nr. 1), să îl actualizeze şi să îl prezinte pentru control sanitar-veterinar pentru o perioadă de minimum 3 ani de la data închiderii exploataţiei;
b) în cazul deschiderii sau redeschiderii unei exploataţii, proprietarul acesteia informează medicul veterinar de liberă practică împuternicit cu 7 zile înainte, despre respectiva intenţie de deschidere a activităţii.

(3) În completarea obligaţiilor, proprietarul exploataţiilor declară medicului de liberă practică împuternicit închiderea temporară ori definitivă a activităţii exploataţiei, cu 7 zile înainte de producerea evenimentului.

(4) Răspunde conform prevederilor legale de realitatea şi corectitudinea datelor, declarate şi asumate prin semnătură, medicilor veterinari de liberă practică împuterniciţi sau medicilor veterinari oficiali;

(5) Proprietarul exploataţiei păstrează pentru activităţi de control sanitar-veterinar toate documentele privind identificarea şi înregistrarea exploataţiei şi a animalelor, în cazul bovinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor, camelidelor, cervideelor și renilor care îi sunt remise.

Obligaţii privind identificarea şi mişcarea animalelor din exploataţiile nonprofesionale

targul-expozitie-baltata-romaneasca-bacia_b

(1) Fiecare deţinător de animale are obligaţia de a colabora cu medicul veterinar de liberă practică împuternicit, în vederea identificării şi înregistrării animalelor din speciile bovine, ovine, caprine, porcine, din exploataţia sa.

(2) Fiecare deţinător de animale achiziţionează, direct de la un furnizor primar sau de la un furnizor secundar, mijloacele oficiale de identificare necesare identificării animalelor din speciile bovine, ovine, caprine, porcine, camelide, cervidee și reni deţinute.

(3) Proprietarul exploataţiei trebuie să permită accesul în exploataţie doar animalelor identificate conform legislaţiei în vigoare şi doar celor care sunt însoţite de documentele de circulație.

(4) În termen de 7 zile de la achiziţionarea oricăror animale din speciile bovine, ovine, caprine si porcine, deţinătorul de animale notifică prezenţa respectivelor animale în exploataţie medicului veterinar de liberă practică împuternicit.

(5) Fiecare deţinător de animale are obligaţia de a notifica medicului veterinar de liberă practică împuternicit orice intenţie de mişcare a animalelor din speciile bovine, ovine, caprine, porcine; în acest scop, solicită medicului veterinar de liberă practică împuternicit înregistrarea și eliberarea documentului de circulatie şi pune la dispoziţia acestuia animalele pentru verificarea identității.

(6) În cazul vânzării animalelor, din exploataţia nonprofesională indiferent de destinaţie deţinătorul animalelor solicită medicului veterinar de liberă practică împuternicit, înregistrarea și eliberarea documentului de circulație, anterior predării animalelor către noii deţinători.

(7) Verifică realitatea şi corectitudinea datelor înscrise de medicul veterinar de liberă practică împuternicit pe documentul de circulaţie şi formularele de continuare ale acestora şi confirmă realitatea şi corectitudinea acestora prin semnătură;

(8) În cazul preluării animalelor de la o exploataţie comercială sau mijlocitor de afaceri cu animale vii, noul deţinător actualizează registrul exploatației şi prezintă medicului veterinar de liberă practică împuternicit documentul de circulație în cel mult 7 zile de la intrarea animalelor în exploataţie.

(9) Numai animalele înscrise în documentul de circulație pot fi mutate dintr-o exploataţie în alta, inclusiv cele având drept destinaţie un abator, în vederea tăierii;

(10) Deţinătorul de animale are obligaţia de a avea asupra sa pe timpul mişcării animalelor următoarele documente:

a) la ieşirea animalelor din speciile porcine, bovine, ovine şi caprine către altă exploataţie, documentul de circulație, iar pebtru animalele din speciile camelidee, cervidee și reni suplimentar şi documentul de identificare unic pe viaţă;

b) la intrarea în exploataţie a animalelor provenite din unităţi documentul de circulație, iar pentru animalele din speciile camelidee, cervidee și reni, suplimentar şi documentul de identificare unic pe viaţă;
c) alte documente prevăzute de legislaţia sanitar-veterinară în vigoare.

(11) La achiziţionarea animalelor, noul deţinător este obligat să aibă asupra sa un document care să conţină codul exploataţiei de destinaţie – document de înregistrare a exploataţiei, copie după formularul de identificare sau împuternicire din partea proprietarului exploataţiei de destinaţie.

(12) În cazul în care animalul din speciile bovine, ovine, porcine, caprine, care a ieşit către exploataţii de tip târguri de animale vii, baze de achiziţii pentru animale vii sau expoziţii de animale, s-a întors în exploataţia de origine, deţinătorul acestuia are obligaţia de a notifica medicul veterinar de liberă practică împuternicit, în termen de 72 de ore, și prezintă acestuia documentul de circulație cu care s-au întors animalele.

targ-animale-salciua_b

(13) În cazul în care deţinătorul animalelor solicită înregistrarea și eliberarea unui document de circulație dar animalul/animalele înscrise pe acesta nu au mai făcut obiectul mişcării, deţinătorul are obligaţia să notifice în termen de 72 de ore medicul veterinar de liberă practică împuternicit sau utilizatorul SNIIA prin predarea către acesta a documentului de circulatie;

(14) Proprietarul exploataţiei are obligaţia de a actualiza în registrul exploataţiei datele pentru animalele care au fost şi/sau sunt în exploataţie.

(15) În vederea monitorizării mişcării animalelor, deţinătorul acestora are obligaţia de a prezenta organelor de control şi inspecţie sanitar-veterinară documentele de însoţire a animalelor pe parcursul mişcării acestora.

(16) La sosirea animalelor din speciile bovine, ovine, caprine, camelide, cervidee și reni în exploataţii de tip târguri de animale vii, baze de achiziţii pentru animale vii sau expoziţii de animale, deţinătorul acestora are obligaţia de a prezenta medicului veterinar de liberă practică împuternicit cu activitatea din unitatea respectivă documentele de circulație.

Breaza, Regina Turcanelor, Expozitie ovine Totesti 2021 (7)_b

(17) La constituirea unei exploataţii de tip stână şi tabără de vară, prin încredinţarea animalelor din speciile bovine, ovine și caprine, către un deţinător sau către proprietarul acelei exploataţii, acesta preia numai animale care sunt însoţite de documentele de circulație.

(18) În perioada în care animalele din speciile bovine, ovine și caprine, se află într-o exploataţie de tip stână şi tabără de vară, proprietarul acesteia sau deţinătorul animalelor are obligaţia de a deține documentele de circulație ale tuturor animalelor din respectiva exploataţie.

(19) În cazul evenimentelor de tip sacrificare a animalelor pentru consum propriu, moarte sau dispariţie a animalelor, pierdere a mijloacelor oficiale de identificare aplicate animalelor, precum şi regăsire a animalului, deţinătorul animalelor notifică medicul veterinar de liberă practică împuternicit despre acestea, în termen de maximum 7 zile de la producerea evenimentului.

(20) În cazul evenimentului de tip sacrificare a animalelor pentru consum propriu deţinătorul animalelor are obligaţia de a preda medicului veterinar de liberă practică împuternicit mijloacele oficiale de identificare ale animalelor sacrificate.

(21) În cazul evenimentului de tip moarte a animalelor, mijloacele oficiale de identificare nu se îndepărtează", decide Ordinul ANSVSA, publicat în dezbatere pe site-ul oficial al instituției. 

Vizualizat: 5840 | Galerie   | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

Oierul Dumitru Andreșoi: Nu e o rușine să fii fermier performant în România! Eu am muncit!

Oierul Dumitru Andreșoi: Nu e o rușine să fii fermier performant în România! Eu am muncit!

27 octombrie 2021 - 10:19

Crescătorul de ovine Dumitru Andreșoi, județul Hunedoara, președintele Asociației Crescătorilor de Ovine Dacia, spune că nu e o rușine să fii fermier performant în România. "Eu am muncit", spune oierul. "Nu am avut contracte cu statul și nici terenuri de la Agenția Domeniilor Statului."

APIA OFICIAL ASTĂZI: Banii transferați fermierilor, crescătorilor din fiecare județ!

APIA OFICIAL ASTĂZI: Banii transferați fermierilor, crescătorilor din fiecare județ!

27 octombrie 2021 - 09:23

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că, în cele 9 zile care s-au scurs de la startul Campaniei 2021 de plată în avans, a autorizat la plată suma de 745,29 milioane de euro, pentru un număr de 546.158 fermieri, reprezentând 70.89% din fermierii eligibili pentru această plată.

Ministrul Oros: Decizie pentru apicultori!

Ministrul Oros: Decizie pentru apicultori!

27 octombrie 2021 - 07:03

Ministrul interimar al agriculturii, Adrian Oros, anunță că s-a decis marți, 26 octombrie 2021, în cadrul unui grup de lucru la Ministerul Agriculturii, obligativitatea menționării pe eticheta mierii atât a țărilor de proveniență, cât și a procentului de miere din fiecare țară. Decizia urmează să fie notificată către Comisia Europeană. 

Șeful APIA, anunț urgent pentru fermieri: Depuneți actele pentru ajutorul de minimis!

Șeful APIA, anunț urgent pentru fermieri: Depuneți actele pentru ajutorul de minimis!

27 octombrie 2021 - 06:46

Directorul general al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), Adrian Pintea, anunță fermierii care au solicitat ajutorul de minimis la legume să depună urgent actele cu care fac dovada valorificării producției pentru a beneficia de bani. Șeful APIA a convocat marți o ședință cu conducerile APIA din toată țara. 

Ministrul Oros, la Indagra!

Ministrul Oros, la Indagra!

26 octombrie 2021 - 19:58

Ministrul interimar al agriculturii, Adrian Oros, va fi prezent miercuri, 27 octombrie 2021, la deschiderea Târgului Internațional Indagra, unul dintre cele mai mari evenimente din agricultură și industrie alimentară.

Aberații de Bruxelles! Dacă ți-a fătat vaca pe o pășune la 20 km de fermă, lași vițelul pe pășune!

Aberații de Bruxelles! Dacă ți-a fătat vaca pe o pășune la 20 km de fermă, lași vițelul pe pășune!

26 octombrie 2021 - 19:09

Comisia privind protecția animalelor în timpul transportului, Parlamentul European, a dezbătut marți, 26 octombrie 2021, printre altele, și anumite restricții la transportul vițeilor neînțărcați.

Neață, Asociația Ovine Dacia: Țurcana bate toate rasele, iar ciobanii sunt cei mai mari economiști!

Neață, Asociația Ovine Dacia: Țurcana bate toate rasele, iar ciobanii sunt cei mai mari economiști!

26 octombrie 2021 - 10:19

Rasa de ovine Țurcană bate toate rasele de oi la rezistență, profitabilitate, iar ciobanii sunt cei mai mari economiști, a spus ing. Gheorghe Dan Neață, director general, coordonator Registrul genealogic Asociația Crescătorilor de Ovine Dacia Hunedoara. Potrivit acestuia, 90% dintre crescători români de oi mizează pe rasa Țurcană. 

Subvenția APIA de 4.800 euro/ha: Condiție obligatorie pentru acest an!

Subvenția APIA de 4.800 euro/ha: Condiție obligatorie pentru acest an!

26 octombrie 2021 - 07:55

Fermierii care cultivă legume în spații protejate, sere și solarii, vor încasa anul acesta sprijinul cuplat vegetal, subvenția europeană cu un cuantum de peste 4.800 euro pe hectar, dacă vor îndeplini o condiție obligatorie, stabilită de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Această condiție APIA obligă fermierii să depună la APIA până la data de 1 noiembrie 2021 dovada comercializării legumelor și alte acte justificative. 

APIA urgent! Termen limită plata subvențiilor 1 noiembrie 2021!

APIA urgent! Termen limită plata subvențiilor 1 noiembrie 2021!

26 octombrie 2021 - 07:10

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează fermierii că termenul limită pentru depunerea unor documente justificative pentru încasarea ajutorului național tranzitoriu pe hectar și a sprijinului cuplat vegetal, pentru anumite culturi agricole, este 1 noiembrie 2021. Agroinfo a obținut de la APIA informațiile de care aveți nevoie. 

Document semnat astăzi de ministrul Adrian Oros!

Document semnat astăzi de ministrul Adrian Oros!

25 octombrie 2021 - 20:28

Ministrul interimar al agriculturii, Adrian Oros, a semnat astăzi un document prin care este recunoscută problema deficitului de proteine furajere rezultată din nevoile zootehniei și dependența Uniunii Europene de importurile de proteine vegetale din țări terțe pentru hrana animalelor. În același timp, documentul stabilește creșterea suprafețelor alocată culturilor proteice.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Rezultate/pagina:
Ordine de listare:   
Rezultate: [1]  
Pagini: [1]  1   
1.
chirulescu
|
10. 09, 2021. Saturday 20:18
incredibil cum vor acesti ordinari de la dsva sa ne faca slugile lor.Vor cu tot dinadinsul sa ne subjuge.Noi TARANII care santem oameni liberi sii care am trait de cand este pamantul pe pamant din cresterea animalelor si nu am dat socoteala nimanui nu o sa va dam nici vouo socoteala, ori cate legi abuzive si strambe o sa scorniti.
Rezultate: [1]  
Pagini: [1]  1   

Video

Cum vede Iacob Boca agricultura peste 5 ani: procesare, tânăra generație, digitalizare!

Cum vede Iacob Boca agricultura peste 5 ani: procesare, tânăra generație, digitalizare!

Iacob Boca, preşedintele Asociaţiei Crescătorilor de Taurine din judeţul Mureş, spune că singura şansă de a salva economia României este... agricultura. Cum?

Tractorul autonom AgXeed de 156 CP în lucru la Cereals 2021! Semănat și fertilizat într-o singură trecere cu LEMKEN Azurit 9 + Solitair 12 SW Bovinele care stau iarna pe pășune - 110 exemplare de Galloway în inima Transilvaniei!

Bancul zilei

Statistică

Statistică
- De ce v-aţi oprit la 3 copii? Detalii