ADAMA 22
Reclama header after big part 2
AGRICOVER

Țăranii, micii crescători obligați să notifice în 72 de ore medicul veterinar dacă-și duc animalele la târg!

Publicat: 07 octombrie 2021 - 20:00
1 comentarii   | Galerie   | Print | Trimite unui prieten

Exploatațiile nonprofesionale de creștere a animalelor, adică gospodăriile țărănești, micii crescători de animale care nu sunt persoane juridice sau persoane fizice autorizate au obligația de a notifica medicul veterinar în termen de 72 de ore când își duc animalele, ovine, bovine, caprine la târguri, expoziții sau la baze de achiziții pentru animale vii. 

Un nou Ordin al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) privind identificarea animalelor din speciile ovine, bovine, caprine, porcine fixează o listă de obligații pentru exploatațiile nonprofesionale de creștere a animalelor, pentru proprietarii de animale. 

"Obligaţiile proprietarilor exploataţiilor nonprofesionale, ale proprietarilor şi deţinătorilor de animale în cazul în care identificarea şi înregistrarea animalelor este efectuată de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit

Obligaţii privind regimul exploataţiilor nonprofesionale

(1) În cazul constituirii unei noi exploataţii sau al intrării unui animal într-o exploataţie care nu a avut animale în ultimii 3 ani, proprietarul acesteia este obligat să notifice medicului veterinar de liberă practică împuternicit cu 7 zile înainte de producerea evenimentului, intenţia respectivă, în vederea înregistrării exploataţiei în BDE, furnizând acestuia datele de identificare menţionate în formularul de identificare. 

(2) Fiecare proprietar de exploataţie este obligat să colaboreze cu medicul veterinar de liberă practică împuternicit și/sau cu medicul veterinar oficial, atunci când acesta verifică îndeplinirea condițiilor de biosecuritate pentru exploatațiile nonprofesionale cu porcine, în vederea înregistrării exploataţiei şi desfăşurării altor activităţi prevăzute în prezenta normă sanitară veterinară, după cum urmează:

a) în cazul unei exploataţii existente, proprietarul exploataţiei are următoarele obligaţii:
1. să permită medicului veterinar oficial să desfăşoare controale şi inspecţii sanitar-veterinare la toate exploataţiile şi pentru toate animalele;
2. să ofere medicilor veterinari de liberă practică împuterniciţi sau medicilor veterinari oficiali, după caz, răspunsuri corecte referitoare la informaţiile solicitate, respectiv numele, prenumele, codul numeric personal şi adresa proprietarului exploataţiei, adresa exploataţiei, precum şi datele despre deţinătorul animalelor;
3. să declare medicilor veterinari de liberă practică împuterniciţi sau medicilor veterinari oficiali, după caz, în perioada prevăzută de lege, orice modificare apărută în datele deja colectate cu privire la animale şi exploataţie;
4. să păstreze în mod corespunzător registrul exploataţiei (anexa nr. 1), să îl actualizeze şi să îl prezinte pentru control sanitar-veterinar pentru o perioadă de minimum 3 ani de la data închiderii exploataţiei;
b) în cazul deschiderii sau redeschiderii unei exploataţii, proprietarul acesteia informează medicul veterinar de liberă practică împuternicit cu 7 zile înainte, despre respectiva intenţie de deschidere a activităţii.

(3) În completarea obligaţiilor, proprietarul exploataţiilor declară medicului de liberă practică împuternicit închiderea temporară ori definitivă a activităţii exploataţiei, cu 7 zile înainte de producerea evenimentului.

(4) Răspunde conform prevederilor legale de realitatea şi corectitudinea datelor, declarate şi asumate prin semnătură, medicilor veterinari de liberă practică împuterniciţi sau medicilor veterinari oficiali;

(5) Proprietarul exploataţiei păstrează pentru activităţi de control sanitar-veterinar toate documentele privind identificarea şi înregistrarea exploataţiei şi a animalelor, în cazul bovinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor, camelidelor, cervideelor și renilor care îi sunt remise.

Obligaţii privind identificarea şi mişcarea animalelor din exploataţiile nonprofesionale

targul-expozitie-baltata-romaneasca-bacia_b

(1) Fiecare deţinător de animale are obligaţia de a colabora cu medicul veterinar de liberă practică împuternicit, în vederea identificării şi înregistrării animalelor din speciile bovine, ovine, caprine, porcine, din exploataţia sa.

(2) Fiecare deţinător de animale achiziţionează, direct de la un furnizor primar sau de la un furnizor secundar, mijloacele oficiale de identificare necesare identificării animalelor din speciile bovine, ovine, caprine, porcine, camelide, cervidee și reni deţinute.

(3) Proprietarul exploataţiei trebuie să permită accesul în exploataţie doar animalelor identificate conform legislaţiei în vigoare şi doar celor care sunt însoţite de documentele de circulație.

(4) În termen de 7 zile de la achiziţionarea oricăror animale din speciile bovine, ovine, caprine si porcine, deţinătorul de animale notifică prezenţa respectivelor animale în exploataţie medicului veterinar de liberă practică împuternicit.

(5) Fiecare deţinător de animale are obligaţia de a notifica medicului veterinar de liberă practică împuternicit orice intenţie de mişcare a animalelor din speciile bovine, ovine, caprine, porcine; în acest scop, solicită medicului veterinar de liberă practică împuternicit înregistrarea și eliberarea documentului de circulatie şi pune la dispoziţia acestuia animalele pentru verificarea identității.

(6) În cazul vânzării animalelor, din exploataţia nonprofesională indiferent de destinaţie deţinătorul animalelor solicită medicului veterinar de liberă practică împuternicit, înregistrarea și eliberarea documentului de circulație, anterior predării animalelor către noii deţinători.

(7) Verifică realitatea şi corectitudinea datelor înscrise de medicul veterinar de liberă practică împuternicit pe documentul de circulaţie şi formularele de continuare ale acestora şi confirmă realitatea şi corectitudinea acestora prin semnătură;

(8) În cazul preluării animalelor de la o exploataţie comercială sau mijlocitor de afaceri cu animale vii, noul deţinător actualizează registrul exploatației şi prezintă medicului veterinar de liberă practică împuternicit documentul de circulație în cel mult 7 zile de la intrarea animalelor în exploataţie.

(9) Numai animalele înscrise în documentul de circulație pot fi mutate dintr-o exploataţie în alta, inclusiv cele având drept destinaţie un abator, în vederea tăierii;

(10) Deţinătorul de animale are obligaţia de a avea asupra sa pe timpul mişcării animalelor următoarele documente:

a) la ieşirea animalelor din speciile porcine, bovine, ovine şi caprine către altă exploataţie, documentul de circulație, iar pebtru animalele din speciile camelidee, cervidee și reni suplimentar şi documentul de identificare unic pe viaţă;

b) la intrarea în exploataţie a animalelor provenite din unităţi documentul de circulație, iar pentru animalele din speciile camelidee, cervidee și reni, suplimentar şi documentul de identificare unic pe viaţă;
c) alte documente prevăzute de legislaţia sanitar-veterinară în vigoare.

(11) La achiziţionarea animalelor, noul deţinător este obligat să aibă asupra sa un document care să conţină codul exploataţiei de destinaţie – document de înregistrare a exploataţiei, copie după formularul de identificare sau împuternicire din partea proprietarului exploataţiei de destinaţie.

(12) În cazul în care animalul din speciile bovine, ovine, porcine, caprine, care a ieşit către exploataţii de tip târguri de animale vii, baze de achiziţii pentru animale vii sau expoziţii de animale, s-a întors în exploataţia de origine, deţinătorul acestuia are obligaţia de a notifica medicul veterinar de liberă practică împuternicit, în termen de 72 de ore, și prezintă acestuia documentul de circulație cu care s-au întors animalele.

targ-animale-salciua_b

(13) În cazul în care deţinătorul animalelor solicită înregistrarea și eliberarea unui document de circulație dar animalul/animalele înscrise pe acesta nu au mai făcut obiectul mişcării, deţinătorul are obligaţia să notifice în termen de 72 de ore medicul veterinar de liberă practică împuternicit sau utilizatorul SNIIA prin predarea către acesta a documentului de circulatie;

(14) Proprietarul exploataţiei are obligaţia de a actualiza în registrul exploataţiei datele pentru animalele care au fost şi/sau sunt în exploataţie.

(15) În vederea monitorizării mişcării animalelor, deţinătorul acestora are obligaţia de a prezenta organelor de control şi inspecţie sanitar-veterinară documentele de însoţire a animalelor pe parcursul mişcării acestora.

(16) La sosirea animalelor din speciile bovine, ovine, caprine, camelide, cervidee și reni în exploataţii de tip târguri de animale vii, baze de achiziţii pentru animale vii sau expoziţii de animale, deţinătorul acestora are obligaţia de a prezenta medicului veterinar de liberă practică împuternicit cu activitatea din unitatea respectivă documentele de circulație.

Breaza, Regina Turcanelor, Expozitie ovine Totesti 2021 (7)_b

(17) La constituirea unei exploataţii de tip stână şi tabără de vară, prin încredinţarea animalelor din speciile bovine, ovine și caprine, către un deţinător sau către proprietarul acelei exploataţii, acesta preia numai animale care sunt însoţite de documentele de circulație.

(18) În perioada în care animalele din speciile bovine, ovine și caprine, se află într-o exploataţie de tip stână şi tabără de vară, proprietarul acesteia sau deţinătorul animalelor are obligaţia de a deține documentele de circulație ale tuturor animalelor din respectiva exploataţie.

(19) În cazul evenimentelor de tip sacrificare a animalelor pentru consum propriu, moarte sau dispariţie a animalelor, pierdere a mijloacelor oficiale de identificare aplicate animalelor, precum şi regăsire a animalului, deţinătorul animalelor notifică medicul veterinar de liberă practică împuternicit despre acestea, în termen de maximum 7 zile de la producerea evenimentului.

(20) În cazul evenimentului de tip sacrificare a animalelor pentru consum propriu deţinătorul animalelor are obligaţia de a preda medicului veterinar de liberă practică împuternicit mijloacele oficiale de identificare ale animalelor sacrificate.

(21) În cazul evenimentului de tip moarte a animalelor, mijloacele oficiale de identificare nu se îndepărtează", decide Ordinul ANSVSA, publicat în dezbatere pe site-ul oficial al instituției. 

Vizualizat: 6385 | Galerie   | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

OFICIAL! Fermele mici și mijlocii sunt efectiv excluse de la subvenții!

OFICIAL! Fermele mici și mijlocii sunt efectiv excluse de la subvenții!

27 mai 2022 - 12:41

Comisia Europeană consideră că-n România subvențiile agricole nu sunt împărțite echitabil, că fermele mici și mijlocii sunt efectiv excluse de la sprijin. Comisia Europeană a transmis României 370 de observații critice la Planul Național Strategic 2023-2027, documentul de care depind toate subvențiile, fermierilor români. Ministerul Agriculturii nu a făcut încă publice aceste observații. Agroinfo a obținut lista observațiilor transmise României de către Comisia Europeană. Le publicăm pe toate într-o suită de articole.

Documentul de care depind subvențiile fermierilor români, modificat aproape în întregime!

Documentul de care depind subvențiile fermierilor români, modificat aproape în întregime!

27 mai 2022 - 11:52

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale informează că, în urma evaluării realizate de către Comisia Europeană asupra Planului Național Strategic transmis în luna februarie 2022, au fost identificate anumite aspecte care necesită clarificări suplimentare.

Ministrul Chesnoiu: Investiții pentru fermele zootehnice!

Ministrul Chesnoiu: Investiții pentru fermele zootehnice!

26 mai 2022 - 20:32

Ministrul agriculturii, Adrian Chesnoiu a anunţat, joi, un plan împreună cu ministrul Energiei care presupune linii de finanţare către fermieri. Anunțul a fost făcut la Conferință Națională "Energia regenerabilă, soluție anticriză și șansa pentru independență", organizată de Antena 3 şi Jurnalul prin proiectul România Inteligentă.

MADR ACUM: Anunț important pentru cei care solicită ajutorul de 5.000 euro/fermier!

MADR ACUM: Anunț important pentru cei care solicită ajutorul de 5.000 euro/fermier!

26 mai 2022 - 17:23

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale anunță potențialii beneficiari că împuternicirea notarială solicitată în conformitate cu prevederile OMADR nr. 134/2022 privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru măsura „Microgranturi în domeniul agroalimentar“ poate fi depusă și ulterior completării formularelor de înscriere în sistemul informatic IMM RECOVER, dar nu mai târziu de încheierea contractului de acordare a ajutorului de stat.

OFICIAL APIA ACUM: Cine beneficiază de ajutorul de 5.000 euro/fermier!

OFICIAL APIA ACUM: Cine beneficiază de ajutorul de 5.000 euro/fermier!

26 mai 2022 - 16:20

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că în data de 27.05.2022 încep înscrierile pentru măsura „Microgranturi în domeniul agroalimentar”, anunță astăzi APIA, într-un comunicat transmis Agroinfo.  Cine beneficiază de acest ajutor, care sunt condițiile pentru obținerea banilor? 

MADR: Preluarea fabricii de zahăr Luduș!

MADR: Preluarea fabricii de zahăr Luduș!

26 mai 2022 - 16:00

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Adrian Chesnoiu, a avut o nouă întâlnire oficială cu managementul companiei Tereos România pentru a prezenta echipa de negociere constituită prin ordin de ministru la nivelul MADR și pentru a stabili calendarul privind preluarea fabricii de zahăr de la Luduș, județul Mureș.

APIA: Atenție! Primul venit, primul servit pentru ajutorul de 5.000 euro/fermier!

APIA: Atenție! Primul venit, primul servit pentru ajutorul de 5.000 euro/fermier!

26 mai 2022 - 08:40

Înscrierile pentru măsura „Microgranturi în domeniul agroalimentar”, pentru ajutorul de 5.000 euro/fermier, încep în data de 27 mai 2022 și se vor încheia după epuizarea fondurilor alocate. ATENȚIE! Cererile se finanțează în ordinea depunerii, iar ajutorul financiar nerambursabil sub formă forfetară este în valoare de 5.000 euro/beneficiar, atenționează fermierii Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).

”Zilele Horticulturii Clujene”, ediția I, în campusul USAMV Cluj-Napoca, în 27-28 mai 2022

”Zilele Horticulturii Clujene”, ediția I, în campusul USAMV Cluj-Napoca, în 27-28 mai 2022

25 mai 2022 - 19:50

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV) Cluj-Napoca se bucură să anunțe organizarea în campus, prin Facultatea de Horticultură, a ediției inaugurale a evenimentului ”Zilele Horticulturii Clujene”, în 27-28 mai 2022.

Bani europeni! Ministrul Chesnoiu solicită Comisiei Europene să adopte de urgență această decizie!

Bani europeni! Ministrul Chesnoiu solicită Comisiei Europene să adopte de urgență această decizie!

25 mai 2022 - 19:16

Ministrul Adrian Chesnoiu a propus Comisiei Europene identificarea unor soluții rapide la nivelul Uniunii Europene pentru a veni în sprijinul beneficiarilor publici și privați ai programelor de dezvoltare rurală ale căror proiecte sunt afectate de crize din afara sectorului, astfel încât să se poată asigura finalizarea proiectelor.

MADR: Ajutorul de 5.000 euro/fermier APROBAT! Start înscrieri din 27 mai 2022!

MADR: Ajutorul de 5.000 euro/fermier APROBAT! Start înscrieri din 27 mai 2022!

25 mai 2022 - 18:58

Comisia Europeană a aprobat astăzi, 25 mai 2022, schema de ajutor de stat, în valoare totală de 300.000.000 de euro, introdusă prin OUG nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Rezultate/pagina:
Ordine de listare:   
Rezultate: [1]  
Pagini: [1]  1   
1.
chirulescu
|
10. 09, 2021. Saturday 20:18
incredibil cum vor acesti ordinari de la dsva sa ne faca slugile lor.Vor cu tot dinadinsul sa ne subjuge.Noi TARANII care santem oameni liberi sii care am trait de cand este pamantul pe pamant din cresterea animalelor si nu am dat socoteala nimanui nu o sa va dam nici vouo socoteala, ori cate legi abuzive si strambe o sa scorniti.
Rezultate: [1]  
Pagini: [1]  1   

Video

Sigma la AGRARIA 2022

Sigma la AGRARIA 2022

Sigma a adus la AGRARIA o combină de pantă, modelul Beta AL 4, special creată pentru condiţii de deal, ce permite recoltarea pe suprafeţe cu înclinaţii de până la 38 de grade, fără a afecta în vreun fel calitatea materialului recoltat.

Tractoare de colecție în combinație cu utilaje din gama actuală KRONE! Imagini rare Robotul autonom Horsch Primul robot de furajare LELY VECTOR din România în ferma Peica!

Bancul zilei

La bar

La bar
Merge un bărbat cu un pistol într-un club şi începe să strige: Detalii