Adama
Agreena
AGRICOVER

Schemă de ajutor de stat gunoi de grajd! Câți fermieri vor beneficia de acești bani!

Publicat: 26 iunie 2023 - 07:57
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten

Schema de ajutor de stat pentru fermele mari, cooperative, parteneriate, primării este aprobată prin Ordinul 1496/2023 al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, publicat în Monitorul Oficial în data de 23 iunie 2023. Numărul estimat de beneficiari ai acestor bani este foarte mic, 15. Condiții, termen aplicare, beneficiari.

Potrivit Ordinului, schema de ajutor de stat are ca obiectiv sprijinirea investiţiilor destinate promovării producţiei de biogaz pe bază de gunoi de grajd.

"Sprijinul financiar vizează atingerea obiectivelor asumate de România în cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă (PNRR), pilonul I - Tranziţia verde, componenta 3 - Managementul deşeurilor, investiţia 2 - Dezvoltarea infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd şi al altor deşeuri agricole compostabile, prin investiţii în capacităţi de producţie a energiei din surse regenerabile, respectiv biogaz pe bază de gunoi de grajd.

Prezenta schemă de ajutor de stat se adresează fermelor mari, cooperativelor agricole, parteneriatelor între acestea, parteneriatelor între ferme/cooperative agricole şi unităţi administrativ-teritoriale (UAT), parteneriatelor între ferme (indiferent de dimensiune) şi întreprinderi (altele decât ferme) sau parteneriatelor între ferme/cooperative agricole, UAT-uri şi întreprinderi.

În cazul solicitantului individual, acesta este obligat ca până la darea în funcţiune a investiţiei să înscrie în statut activitatea privind producerea de energie electrică/termică, corespunzătoare diviziunii 35: "Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat" din codurile CAEN. În cazul parteneriatelor, obligaţia descrisă mai sus revine liderului de parteneriat.

gunoi grajd depozitat_b

Prezenta schemă se aplică pentru proiectele care propun ca acţiuni realizarea capacităţilor de producere a energiei, utilizând surse regenerabile, respectiv biogaz produs prin utilizarea ca materie primă a gunoiului de grajd şi a altor deşeuri compostabile.
Prezenta schemă se aplică numai instalaţiilor noi de producere a energiei utilizând surse regenerabile, respectiv biogaz.

Beneficiarii
Potenţialii beneficiari pot fi fermele mari, cooperativele agricole, parteneriatele între acestea, parteneriatele între ferme/cooperative agricole şi UAT-uri, parteneriatele între ferme (indiferent de dimensiune) şi întreprinderi (altele decât ferme) sau parteneriatele între ferme/cooperative agricole, UAT-uri şi întreprinderi care primesc ajutor de stat pentru realizarea de instalaţii ce produc energie electrică şi termică din biogaz - inclusiv în cogenerare.

Condiţii de eligibilitate a beneficiarilor

Condiţiile de eligibilitate a proiectelor sunt următoarele:

a) proiectul este implementat pe teritoriul României;

b) proiectul demonstrează un raport pozitiv rezultat din analiza cost-beneficiu;

c) instalaţia proiectată are capacitate de minimum 300 KW electrici şi minimum 300 KW termici şi până la 1 MW electric şi 1 MW termic;

d) biogazul produs va fi utilizat pentru producţia de energie electrică şi termică şi nu se va arde exclusiv la faclă;

e) proiectul demonstrează sustenabilitatea pe termen lung a investiţiei, incluzând modele ale economiei circulare la nivelul fermei sau la nivel local;

f) proiectul asigură conformitatea cu Comunicarea Comisiei referitoare la Orientările tehnice privind aplicarea principiului de "a nu prejudicia în mod semnificativ" în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare şi rezilienţă (2021/C58/01);

g) proiectul cuantifică beneficiile de mediu ale investiţiei propuse;

h) proiectul utilizează tehnologii care reduc cantitatea de emisii de amoniac şi alte emisii gazoase;

i) echipamentele furnizate în cadrul investiţiei sunt din categoria celor mai bune tehnologii disponibile din punctul de vedere al protecţiei mediului;

j) perioada de implementare a proiectului începe odată cu semnarea contractului de finanţare, respectiv data acordării ajutorului de stat, şi se încadrează în perioada de eligibilitate a cheltuielilor, respectiv între data declarării selectării proiectului de către furnizorul de ajutor de stat şi 30.06.2026, cu respectarea principiului "demararea lucrărilor";

k) proiectul va fi realizat respectând distanţele minime impuse de Ordinul ministrului sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezenta schemă se aplică de la data aprobării până la data de 30.06.2026.
În anul 2023 se va organiza prima procedură/se vor organiza procedurile de licitaţie competitivă, deschisă, transparentă şi nediscriminatorie pentru selectarea beneficiarilor. În cazul în care bugetul schemei de ajutor de stat nu se consumă integral după prima procedură, MMAP va organiza un nou apel pentru suma rămasă neutilizată.
Plăţile în cadrul schemei se pot face până la data de 30.06.2026.

Bugetul schemei şi numărul estimat de beneficiari

Bugetul total alocat al schemei este de 27.011.588,5 euro, din care 20.778.145 euro, echivalentul a 101.927.190,30 lei, calculat la cursul InforEURO din luna februarie 2023, de 4,9055 lei/euro, reprezintă sume provenind din fonduri europene asigurate prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă, iar suma de 6.233.443,5 euro şi echivalentul în lei al acesteia reprezintă cofinanţare de la bugetul de stat alocată prin mecanismul de supracontractare.
Numărul maxim de beneficiari de ajutor de stat în cadrul prezentei scheme este 15.
Măsurile de sprijin acordate solicitanţilor pentru realizarea de investiţii constau în acordarea de alocări financiare din fonduri europene (granturi).
Intensitatea ajutorului de stat acordat prin prezenta schemă de ajutor de stat este de maximum 90% din costurile eligibile.
Ajutorul maxim care se poate acorda pentru un proiect de investiţii nu poate depăşi 3.740.066 euro la cursul de schimb InforEURO din data semnării contractului de finanţare.

Costurile eligibile sunt costurile totale ale investiţiei, respectiv următoarele:

a) amenajarea terenului;
b) amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială;
c) utilităţi;
d) investiţia de bază, incluzând construcţii şi instalaţii, utilaje şi echipamente tehnologice, precum şi montajul acestora, dotări;
e) organizarea de şantier;
f) teste şi probe tehnologice;
g) cheltuieli cu publicitatea;
h) cheltuieli de supervizare," se arată în Ordin. 

 

 

 

Vizualizat: 4705 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

Condiții necesare ajutor AFIR achiziții utilaje agricole!

Condiții necesare ajutor AFIR achiziții utilaje agricole!

07 iunie 2024 - 21:19

În vederea lansării sesiunii de depunere a solicitărilor de finanțare, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat pe pagina oficială de internet, www.afir.ro, versiunea finală a Ghidului solicitantului pentru submăsura 4.1 „Investiţii în exploataţii agricole”, componenta 4.1.1. prin care se finanțează achiziții simple de utilaje agricole.

Atenție, fermieri! Amenzi de până la 20.000 de lei!

Atenție, fermieri! Amenzi de până la 20.000 de lei!

07 iunie 2024 - 16:17

În ședința de Guvern din 6 iunie 2024 a fost aprobată Hotărârea pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia.

ASTĂZI! Suma virată în conturile fermierilor, crescătorilor de animale!

ASTĂZI! Suma virată în conturile fermierilor, crescătorilor de animale!

07 iunie 2024 - 16:10

2,29 miliarde euro au intrat în conturile fermierilor români de la începutul acestui an și până în prezent, bani europeni rambursați de către Comisia Europeană pentru finanțarea măsurilor de sprijin derulate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Anunț OFICIAL! Ghidul solicitantului submăsura 4.1 Investiții în exploatații agricole!

Anunț OFICIAL! Ghidul solicitantului submăsura 4.1 Investiții în exploatații agricole!

07 iunie 2024 - 14:47

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Direcția Generală Dezvoltare Rurală, în calitate de Autoritate de Management pentru PNDR, a publicat versiunea finală a Ghidului solicitantului pentru submăsura 4.1 Investiții în exploatații agricole, componenta 4.1.1, din cadrul PNDR 2020. Ghidul este postat spre informarea publicului larg pe o perioadă de 7 zile calendaristice, urmând ca după această să poată fi lansată sesiunea pentru depunerea proiectelor.

Ordin ÎN VIGOARE! Plată bonus subvenții APIA pe cap animal și hectar!

Ordin ÎN VIGOARE! Plată bonus subvenții APIA pe cap animal și hectar!

07 iunie 2024 - 14:25

Ordinul prin care se dispune realocarea de sume disponibile și se stabilește cuantumul unitar al plății către beneficiarii intervențiilor aferente sprijinului cuplat în sectorul vegetal/zootehnic și ecoscheme a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 523/2024.

Oficial MADR: Decizie URGENTĂ plata subvențiilor APIA!

Oficial MADR: Decizie URGENTĂ plata subvențiilor APIA!

06 iunie 2024 - 15:25

Secretarul de stat din Ministerul Agriculturii, Adrian Pintea, a anunțat, în urmă cu puțin timp, că s-a luat decizia prelungirii campaniei de primire a cererilor pentru plata subvențiilor agricole până la data de 12 iunie 2024.

Lista oficială subvenții APIA cu un cuantum mai mare! Banii se iau ACUM de la APIA!

Lista oficială subvenții APIA cu un cuantum mai mare! Banii se iau ACUM de la APIA!

06 iunie 2024 - 09:05

Au crescut subvențiile APIA pentru 2023! Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) le va plăti fermierilor, crescătorilor de animale o sumă suplimentară pentru anumite subvenții APIA aferente anului 2023. Sunt scheme de plată la care li s-au transferat sume rămase neutilizate pentru alte subvenții. Agroinfo vă pune la dispoziție lista oficială a subvențiilor APIA pentru care veți primi diferența dintre cuantumul inițial și cel final.

OFICIAL! Un milion de euro împărțit ACUM de APIA oierilor! Cât vine pe oaie/capră!

OFICIAL! Un milion de euro împărțit ACUM de APIA oierilor! Cât vine pe oaie/capră!

06 iunie 2024 - 07:31

A crescut subvenția APIA la oi și capre! Ministerul Agriculturii a anunțat miercuri, 5 iunie 2024, că a transferat suma de un milion de euro către PD 24 – Sprijin cuplat pentru venit – ovine-caprine, pentru asigurarea unui cuantum cât mai apropiat de cel unitar planificat în Planul Național Strategic 2023-2027 pentru anul 2023. 

Sprijin instalare tineri fermieri, buget suplimentat! AFIR va notifica tinerii care vor primi ajutorul!

Sprijin instalare tineri fermieri, buget suplimentat! AFIR va notifica tinerii care vor primi ajutorul!

05 iunie 2024 - 18:13

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) anunță că un număr de 484 de proiecte eligibile fără finanțare ale tinerilor fermieri din zona montană și non montană vor beneficia de finanțare în urma suplimentării bugetului aferent sub-măsurii 6.1 cu valoarea de 20,84 milioane EURO.

APIA ACUM: Banii de subvenții în conturi!

APIA ACUM: Banii de subvenții în conturi!

05 iunie 2024 - 17:39

Peste 44 milioane de euro au fost rambursate de către Comisia Europeană, anunță acum Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA). Suma reprezintă plățile directe pe hectar și cap animal achitate fermierilor, crescătorilor de animale pentru anul 2023.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Hibrizii Field Shield fac diferenţa în condiţii de secetă accentuată

Hibrizii Field Shield fac diferenţa în condiţii de secetă accentuată

Hibrizii Field Shield fac diferenţa în condiţii de secetă accentuată! Un interviu cu Daniel Grosz, director tehnic Bayer Crop Science România pe zona de vest.

Massey Ferguson a convins de la prima lucrare CLAAS România - soluţii digitale, servicii post-vânzare şi training specializat pentru operatori! FERME DE VÂNZARE în județul Cluj! IMAGINI DIN DRONĂ // Detalii în descriere

Bancul zilei

În autobuz

În autobuz
O taxatoare se apropie într-un autobuz de un tip: Detalii