Reclama header big full
KWS+
Reclama header after big part 2
Reclama header after big part 3

PRIMĂRIILE SCOT LA LICITAȚIE PĂȘUNILE! LEGEA DE CARE NU SE ȚINE SEAMA!

Publicat: 06 aprilie 2021 - 09:13
Comenteaza   | Galerie   | Print | Trimite unui prieten

ÎMPĂRȚIREA PĂȘUNILOR. AGROINFO primește zilnic mesajele crescătorilor de animale supărați că primăriile scot la licitație pășunile pe care le au în administrare și nu le atribuie direct crescătorilor. Este lege, intrată în vigoare anul trecut, în decembrie, care le permite primăriilor să atribuie direct pășunile aflate atât în domeniul privat al primăriei, cât și-n cel public.

Matei Daniela din comuna Ruginești, județul Vrancea, ne-a trimis un proiect de hotărâre al Consiliului Local al comunei prin care pășunea este scoasă la licitație, prețul de pornire al chiriei este de 240 de lei/hectar.

PROPUNE să se aprobe închirierea, prin licitație publică, a suprafețelor de pășune aflate în domeniul public al comunei Ruginești, județul Vrancea pe o perioadă de 7 ani, cu posibilitatea prelungirii acesteia cu jumătate din durata iniţială, dar fără să se depășească termenul maxim de 10  ani, prevăzut la art. 9 alin. 2 din OUG nr. 34/2013, cu modificările și completările ulterioare.

Să se stabilească prețul minim  de pornire al licitației pentru închirierea suprafețelor de pășune (...), în cuantum de 240 lei/an/ha.

La proiect este anexat și regulamentul de pășunat.

Pășunatul este admis numai deținătorilor de animale înscrise în RNE. Pentru  orice alta formă de deținere a animalelor se consideră pășunat clandestin și contravine prevederilor prezentului regulament.

Păşunatul se efectuează pe păşunile aflate în proprietatea publică al comunei Ruginești, județul Vrancea, de animalele din speciile bovine, ovine, caprine şi ecvidee  pentru care sunt înscrise în RNE.

Tarifele pentru pășunat se stabilesc prin Hotarare a Consiliului Local. Pe tot parcursul anului este interzis pășunatul în afara amplasamentului stabilit. Accesul pe suprafetele de pajisti disponibile este admis numai deținătorilor de  animale înscriși în RNE fără restanțe la plata taxelor și impozitelor locale.

Sezonul de pășunat începe la 01 mai și se desfășoară până la 31 octombrie în  cazul bovinelor și de la 01 mai pana la 31 octombrie în cazul ovinelor /caprinelor.

Este interzis pășunatul pe toată durata anului pe culturile agricole, pe tot  teritoriul comunei Ruginești, județul Vrancea.
Proprietarul animalelor răspunde de eventualele pagube produse în urma  pășunatului.
Este interzisă deplasarea animalelor nesupravegheate la și dinspre pășune pe  toate drumurile naționale, comunale și sătești de pe teritoriul comunei.
Fiecarui deținător de animale îi revine obligația ca dimineața și seara să  însoțească animalele înspre și de la pășune.
Nerespectarea prevederilor prezentului regulament constituie contravenție și se sancționează conform prevederilor cap. V din prezentul Regulament.

Obligaţiile deţinătorilor de animale.

Deţinătorii de animale, persoane fizice şi juridice, din comuna Ruginești sunt obligaţi:
a. Să înregistreze în evidenţele agricole efectivele de animale şi să  actualizeze datele ori de câte ori intervin modificări în efectivele de animale deţinute;
b. Să achite impozitele şi taxele locale la zi pentru suprafata de pășune închiriată, precum și alte taxe.
c. Să actualizeze datele declarate în RNE si Compartimentul Registrul Agricol în cazul în care s-a schimbat numărul efectivelor de animale.
d. Să nu lase nesupravegheate animalele pe pășune.
e. Să achite amenda în cazul în care încalcă prevederile prezentului regulament.

Obligaţiile păstorilor şi responsabililor de turme.

Responsabilii de turme sunt obligaţi:
a. Să respecte întocmai prevederile la sezonul de păşunat şi amplasamentul de păşunat;
b. Bovinele și cabalinele vor păşuna în trupurile de păşune din vatra satului respectiv;
c. Răspund civil, contraventional sau penal pentru pagubele produse de animalele
lăsate în grija lui;
d. Răspund civil, contraventional sau penal pentru pagubele produse de animale din  neglijenţa angajaţilor lor;
e. Răspund civil, contraventional sau penal pentru integritatea şi sănătatea animalelor lăsate în grija lor;
f. Răspunde solitar pentru pagubele produse de animale din neglijenta sa.
g. Au obligaţia să efectueze lucrări de îmbunătăţire pe trupurile de păşune, după cum urmează:
➢ Curăţirea păşunilor de pietre, mărăcini şi de vegetaţie arbuștiferă nevaloroasă;
➢ Distrugerea muşuroaielor;
➢ Combaterea buruienilor şi executarea lucrărilor de desecare pentru eliminarea vegetaţiei hidrofile.

Amenzile pentru crescătorii care nu respectă regulamentul sunt între 250 de lei și 500 de lei pentru persoanele fizice și între 2.000 de lei și 4.000 de lei pentru persoanele juridice.

Dincolo de obligații și sancțiuni, crescătorul de animale ne întreabă dacă este corect că pășunea este scoasă la licitație în loc să fie atribuită direct crescătorilor. Primăria Ruginești invocă în proiectul de hotărâre OUG 34/2013 reactualizată pentru scoaterea la licitație a pășunii. Concret, actul normativ prevede că pentru pășunile din domeniul public al primăriilor se organizează licitație, atribuirea directă se face doar pentru pășunile aflate în domeniul privat al primăriilor.

Legal, primăria este acoperită, OUG 34/2013 fiind în vigoare. În același timp însă, este în vigoare și Legea 293 din 17 decembrie 2020 care stipulează că pășunile aflate în domeniul public al primăriei pot fi atribuite direct crescătorilor de animale.

Potrivit Legii 293/2020, prin derogare de la prevederile art.315 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, unitățile admnistrativ-teritoriale, respectiv comunele și orașele, care dețin în proprietate publică/privată sau în administrare terenuri cu destinație agricolă, libere de contract, pot încheia contracte de concesiune/închiriere/arendare, după caz, prin atribuire directă, cu crescătorii de animale.

Deci, potrivit Legii 293/2020, unitățile administrativ-teritoriale, adică primăriile, pot să atribuie direct crescătorilor atât pășunile din domeniul privat, cât și cele din domeniul public. Dar cât timp este în vigoare OUG 34/2013 care spune altceva, că pășunile din domeniul public al primăriilor se scot la licitație, primăriile se vor folosi, ca până acum, de această prevedere legislativă.

lege-pasuni-2020_b

Legea 293/2020 publicată în Monitorul Oficial nr.1251 din 17 decembrie 2020. Modificarea în Legea zootehniei 32/2019 a fost făcută trei zile mai târziu, în 20 decembrie 2020.

Practic, e o nebuloasă și nu se știe de ce nu se ține seama de această modificare din Legea zootehniei. Crescătorii de animale spun că scoaterea la licitație a pășunii este un dezavantaj uriaș pentru ei. Prețul redevenței pe hectar ajunge să nu mai fie acoperit de subvenția APIA pe pășune, iar în multe cazuri crescătorii trebuie să aducă bani de acasă.

Nu pot să-mi asum legi care se bat cap în cap. Nu organizăm licitație cu strigare, este o licitație cu plic închis, adică se depun ofertele în plic închis. Avem 700 de hectare de pășune teoretic și sunt mulți crescători de animale, avem și arii protejate, trebuie să țin cont și de avizul celor de la arii protejate. Mai sunt și interese personale, sunt unii care au construit și vor să stea strict acolo. Acum aștept avizul de legalitate de la Prefectură, fiind pășunea în domeniul public al primăriei, nu pot să-mi asum să aplic atribuirea directă. Crescătorii se pot duce la instituția prefectului și să dispună prefectul. Au fost reclamații pentru pășuni și am avut colegi cu raportul de muncă suspendat. Am înaintat documentația pentru aviz de legalitate Prefecturii ca să n încadrăm cu licitația în termenul de 17 mai 2021, termenul limită pentru depunerea cererilor pentru subvenții la APIA. Dacă eu nu cad pe lege și trebuie să dau cu subsemnatul, nu o să vină nimeni să dea în locul meu, a avut amabilitatea să ne lămurească secretara primăriei Ruginești, Vrancea, pentru AGROINFO.

Secretara Primăriei are și ea dreptate, nu poate să-și asume procedura de atribuire directă dacă Prefectura nu este de acord, pășunea este în domeniul public al primăriei, nu în cel privat. Dacă ar fi fost în domeniul privat, s-ar fi mers pe atribuire directă.

La licitația cu plic închis sunt șanse ca prețul chiriei pe hectar să nu crească până la cer, așa cum se întâmplă la licitațiile cu strigare.

Am participat la o licitație cu strigare pentru o pajiste permanenta în zona montana. Am cerut atribuirea directa nu ni s-a dat de primărie și am mers la licitație ca reprezentant al unei asociatii. Am concurat cu o persoana fizică, vechiul administrator, care a reușit sa cistige licitatia cu imensa suma de 2300 RON (chiria pe hectar n.r.). Prețul de plecare fiind de 200 lei. Exista vreo cale de atac? APIA nu da o asemenea subvenție cu tot cu agromediu. Ce este de făcut nu avem unde sa pasunam cu animalele?! Asa se distruge satul rominesc

Ne intrebam de ce pleacă tinerii. Una din cauze e asta, în zona rurala nu suntem reprezentați de nimeni, e legea junglei care e mai mare supraviețuiește, cei mici mor toți. Sunt dezamăgit. La licitație, a cistigat contracandidatul meu cu prețul de 2000 de Ron, dar acum nu vrea sa semneze contractul ca sunt prea mulți bani vrea o noua licitație. Cum sunt procedurile? N-ar trebui sa  ne-o atribuie direct noua dacă nu semnează,, ne-a scris supărat crescătorul de animale Andrei Cotrigășanu. În cazul în care cel care a câștigat licitația refuză semnarea procesului-verbal de adjudecare a pășunii și plata chiriei aferente, comisia de licitație îl poate declara câștigător pe licitantul care a oferit prețul cel mai apropiat de cel adjudecat, susține procedura de organizare a licitației. Deci, în acest caz, pășunea ar putea fi adjudecată de asociația reprezentată de crescătorul de animale, dar prețul chiriei trebuie să fie apropiat de cel adjudecat.

Și-n acest caz, primăria a scos la licitație pășunea fiind acoperită legal de OUG 34/2013 reactualizată. Se impune urgent armonizarea celor două prevederi legislative. Să fie stabilit clar ca primăriile să atribuie direct crescătorilor de animale toate suprafețele de pășune libere de contract, indiferent că e vorba de domeniul public sau de cel privat. Cât timp o lege spune una și vine altă lege și spune alta, primăriile vor uza de legea care le este favorabilă și care le scutește de eventuale probleme.

Vizualizat: 1238 | Galerie   | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

APIA: Plăți necuvenite și sancțiuni administrative la subvențiile acordate crescătorilor de animale!

APIA: Plăți necuvenite și sancțiuni administrative la subvențiile acordate crescătorilor de animale!

23 aprilie 2021 - 07:13

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) vă informează despre situațiile în care se aplică sancțiuni la subvențiile acordate crescătorilor de animale și când se consideră că aceste plăți sunt necuvenite fermierilor.

APIA: Modificarea rasei bovinei pentru plata sprijinului cuplat și a ajutorului național tranzitoriu!

APIA: Modificarea rasei bovinei pentru plata sprijinului cuplat și a ajutorului național tranzitoriu!

23 aprilie 2021 - 06:48

Crescătorii de bovine care cer anul acesta cele două subvenții de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), sprijinul cuplat zootehnic și ajutorul național tranzitoriu, pot să modifice rasa bovinei ulterior depunerii cererii unice de plată.

Ajutor de stat creșterea animalelor 2021! MADR anunță astăzi suma alocată pentru plata ajutorului!

Ajutor de stat creșterea animalelor 2021! MADR anunță astăzi suma alocată pentru plata ajutorului!

22 aprilie 2021 - 18:56

Ministerul Agriculturii a publicat astăzi, pe site-ul oficial, o altă variantă a proiectului de hotărâre de Guvern pentru suma alocată ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor. Este vorba de ajutorul acordat asociațiilor crescătorilor care mențin registrele genealogice și efectuează teste pentru determinarea calității genetice a șeptelului.

Cașcavalul de Săveni: produs cu indicație geografică protejată în UE

Cașcavalul de Săveni: produs cu indicație geografică protejată în UE

22 aprilie 2021 - 18:06

Comisia Europeană a aprobat cererea de înscriere a denumirii „Cașcaval de Săveni” din România în Registrul indicațiilor geografice protejate (IGP).

Mesaj APIA de astăzi pentru fermieri!

Mesaj APIA de astăzi pentru fermieri!

22 aprilie 2021 - 17:50

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că, în cadrul Campaniei de primire a Cererilor Unice de Plată în anul 2021, au fost înregistrate un număr de 550.655 cereri, pentru o suprafață de 3.793.501,08 ha.

Am 100 de vaci și niciun metru pătrat de pășune!

Am 100 de vaci și niciun metru pătrat de pășune!

22 aprilie 2021 - 12:17

Crescătorul de animale Dumitru Jurjac din județul Bihor, comuna Girișu de Criș, deține o fermă cu 100 de capete vaci de lapte și spune că nu are nici o palmă de pășune, fiind nevoit să-și țină vacile pe fermă și să le cumpere furaje.

Primar condamnat la închisoare! A luat ajutoare europene pentru o fermă care nu există!

Primar condamnat la închisoare! A luat ajutoare europene pentru o fermă care nu există!

22 aprilie 2021 - 09:20

Un primar din județul Gorj a fost condamnat miercuri, 21 aprilie 2021, la doi ani și trei luni de închisoare cu executare pentru că a încasat ajutoare europene pentru o fermă care există doar pe hârtie. Primarul a fost trimis în judecată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție. Decizia instanței este definitivă, iar primarul a fost încarcerat.

Informațiile de care depind subvențiile fermierilor români primite de la UE!

Informațiile de care depind subvențiile fermierilor români primite de la UE!

22 aprilie 2021 - 08:16

Din 10 mai 2021, peste 20.000 de recenzori vor merge din fermă în fermă, pentru a strânge informații despre culturi, terenuri, animale sau muncitori.

Sumele care se scad din ajutorul Covid 19 pentru anul 2021 pentru crescătorii de bovine!

Sumele care se scad din ajutorul Covid 19 pentru anul 2021 pentru crescătorii de bovine!

22 aprilie 2021 - 07:44

Ministerul Agriculturii a anunțat miercuri, 21 aprilie 2021, condițiile pentru schema Covid 19 acordată în acest an crescătorilor de bovine. Valoarea totală, maximă, pe care o poate încasa o întreprindere, fermă, din domeniul creșterii bovinelor, indiferent de forma juridică, este de 225.000 de euro, echivalentul în lei.

Sprijinirea fermelor de familie și întinerirea generațiilor de fermieri!

Sprijinirea fermelor de familie și întinerirea generațiilor de fermieri!

21 aprilie 2021 - 20:21

Prin Planul Național Strategic se va pune accent pe sprijinirea fermelor de familie și întinerirea generațiilor de fermieri, pe consolidarea mediului asociativ şi pe îmbunătățirea poziției fermierilor în cadrul lanțului agroalimentar, anunță  secretarul de stat MADR Marius Mihai Micu, care a participat astăzi la videoconferința miniștrilor agriculturii din grupul Visegrad și Bulgaria, Croația, România, Slovenia.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Ridichea furajera - cea mai buna cultura pentru inverzire

Ridichea furajera - cea mai buna cultura pentru inverzire

Ridichea furajera - cea mai buna cultura pentru inverzire

Agra Asigurări angajează! Bianca ne spune ce calități trebuie să aibă un bun evaluator de daune Scottish Highland - vaca scoţiană, rasa care se întreţine singură Ionel Ivasiuc poate produce singur 80.000 de răsaduri pe zi

Bancul zilei

La curse

La curse
Un tip avea un cal de curse ce nu câştigase niciodată o cursa. Detalii