ADAMA 22
Reclama header after big part 2
AGRICOVER

Plăți directe APIA pe hectar din 1 martie 2022! Condiții pentru obținerea banilor!

Publicat: 28 februarie 2022 - 06:32
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) deschide sesiunea de primire a cererilor unice de plată pentru acest an la data de 1 martie 2022. Agroinfo vă pune la dispoziție lista plăților directe pe hectar valabilă pentru acest an, condițiile pe care trebuie să le îndepliniți pentru fiecare plată.

Schemele de plăţi directe aplicabile pe terenuri agricole în anul 2022:

1. Schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS) 
Fermierul activ desfăşoară o activitate agricolă definită de art. 4 alin.1 litera c) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 şi art. 2 alin. 2 din OUG nr. 11/2021.
2. Plata redistributivă este o plată anuală destinată fermierilor, care se acordă gradual pentru primele 30 ha, indiferent de mărimea exploataţiei.
3. Plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu (înverzire)Conform art. 43.1 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, fermierii care au dreptul la o plată în cadrul schemei de plată unică pe suprafaţă (SAPS) aplică pe toate hectarele lor eligibile practicile agricole benefice pentru climă şi mediu sau practici echivalente. Practicile agricole benefice pentru climă şi mediu, conform art. 43 alin. (2) sunt: diversificarea culturilor, menţinerea pajiștilor permanente existente şi prezenţa unei zone de interes ecologic pe suprafaţa agricolă a exploataţiei (art. 43 - 47 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
Beneficiază implicit fermierii care practică agricultura ecologică şi deţin document justificativ emis de un organism de certificare şi inspecţie aprobat de MADR, fermierii ale căror exploataţii se află integral sau parţial în zone care fac obiectul Directivei habitate 92/43/CE, Directivei apă 2000/60/CE, Directivei conservare păsări sălbatice 2009/147/CE şi aplică practici agricole benefice pentru climă şi mediu care corespund cu obiectivele acestor directive, fermierii care au suprafaţa totală a exploataţiei acoperită cu culturi permanente. Conform art. 18 alin. (5) din OUG nr. 11/2021, fermierii ale căror exploatații se află integral sau parțial în zone care fac obiectul Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, și Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, au dreptul la plata menționată în prezentul capitol, cu condiția să aplice practicile menționate în prezentul capitol, în măsura în care practicile respective sunt compatibile, în exploatația în cauză, cu obiectivele actelor normative menționate.
Diversificarea culturilor în teren arabil presupune:
- pentru suprafaţa de teren arabil cuprinsă între 10-30 ha trebuie realizate 2 culturi din care cultura principală (preponderentă) <=75% din terenul arabil;
- pentru suprafaţa de teren arabil de peste 30 ha trebuie realizate 3 culturi din care cultura principală (preponderentă) <=75% din terenul arabil şi principalele două culturi <= 95% din terenul arabil.
Menţinerea suprafeţei de pajişti permanente: trebuie menţinute suprafeţele de pajişti permanente declarate astfel:
- interdicția de a converti/ara suprafețele de pajiști permanente situate în ariile naturale protejate desemnate potrivit prevederilor OUG nr. 57/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- proporţia dintre suprafaţa totală cu pajişti permanente şi suprafaţa agricolă totală declarate la APIA nu trebuie să scadă cu mai mult de 5% faţă de proporţia de referinţă stabilită în anul 2015.
- în cazul în care proporţia de referinţă a scăzut cu peste 5 % la nivel naţional, se instituie obligaţii la nivel de exploataţie de a reconverti terenul în pajişti permanente pentru acei fermieri care au la dispoziţie teren care a fost convertit din teren cu pajişti permanente în teren pentru alte utilizări într-o perioadă din trecut.
- suprafaţa de pajişti permanente înseamnă terenul cu pajişti permanente declarat în anul 2012 în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 73/2009, precum şi suprafaţa cu pajişti permanente declarată în 2015, în conformitate cu art. 72 alin. (1) primul paragraf lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, de către fermierii care fac obiectul obligaţiei de a aplica practicile agricole benefice pentru climă şi mediu, care nu a fost declarat ca teren cu pajişte permanentă în anul 2012;
- suprafaţa agricolă totală înseamnă suprafaţa agricolă declarată în 2015 de către fermierii care fac obiectul obligaţiei de a aplica practicile agricole benefice pentru climă şi mediu, în scopul determinării proporţiei de referinţă pentru păşunile permanente. 
Zone de interes ecologic (ZIE) pe terenul arabil al exploataţiei cu suprafaţa mai mare de 15 ha. 

cerere-unica-apia-2022_b

4. Plata pentru tinerii fermieri
Plata pentru tinerii fermieri se acordă acelor fermieri care nu au mai mult de 40 ani în anul depunerii cererii şi care se stabilesc pentru prima dată într-o exploataţie agricolă ca şef de exploataţie sau care s-au stabilit deja în unul din cei cinci ani anteriori primei depuneri a unei cereri în cadrul schemei de plată unică pe suprafaţă.
Schema pentru tinerii fermieri presupune acordarea unei plăți anuale tinerilor fermieri care un dreptul la plata unică pe suprafață.
"Tineri fermieri" înseamnă acele persoane fizice care:
a) se stabilesc pentru prima dată într-o exploataţie agricolă drept conducători şefi ai exploataţiei sau care s-au stabilit deja în unul dintre cei cinci ani anteriori primei depuneri a unei cereri în cadrul schemei de plată unică pe suprafaţă;
b) au cel mult vârsta de 40 de ani în anul depunerii cererii menţionate la lit. a).

Plata pentru tinerii fermieri se acordă fiecărui fermier pentru o perioadă de 5 ani, începând de la prima depunere a cererii de plată pentru tinerii fermieri, cu condiţia ca depunerea cererii să aibă loc în termen de 5 ani de la data stabilirii.
Perioada de 5 ani se aplică de asemenea fermierilor care au beneficiat de plata pentru tinerii fermieri pentru cererile depuse înainte de anul de cerere 2018.

Cei cinci ani în care un fermier poate primi plata în cadrul schemei pentru tinerii fermieri se determină astfel:

a) în cazul în care tânărul fermier se stabileşte la conducerea exploataţiei înainte de data-limită de depunere a cererii unice de plată fără penalizări, poate solicita plata pentru tinerii fermieri pentru cinci ani, începând cu anul curent de cerere;
b) în cazul în care tânărul fermier se stabileşte la conducerea exploataţiei prin transfer de exploataţie de la un alt fermier care a depus cerere unică de plată în anul de cerere precedent, până la data-limită de depunere a cererii unice de plată din anul curent, cererea pentru anul curent se depune de către cedentul exploataţiei şi apoi, până la data-limită de depunere a cererilor unice de plată, se înregistrează la APIA formularul de transfer al exploataţiei către tânărul fermier;
c) în cazul în care tânărul fermier se stabileşte la conducerea exploataţiei după data-limită de depunere a cererii unice de plată fără penalizări, poate solicita schema de plată pentru tinerii fermieri începând cu anul de cerere următor.
Nu sunt eligibili la plata pentru tinerii fermieri, solicitanţii care împlinesc vârsta de 41 de ani în cursul anului curent de cerere.
Sunt eligibili la plata pentru tinerii fermieri, tinerii care se stabilesc pentru prima dată în exploataţii transferate acestora în cursul perioadei de depunere a cererilor unice de plată, până la data-limită de depunere. În acest caz cererea de plată depusă de cedentul exploataţiei rămâne valabilă şi trebuie să fie completată cu formularul de transfer de exploataţie. Anul în care s-a efectuat transferul de exploataţie în perioada de depunere a cererilor unice de plată reprezintă primul an de participare în schemă.

Indiferent de numărul şi forma de organizare a exploataţiilor pe care le administrează tânărul fermier, plata pentru tinerii fermieri se acordă pentru o singură exploataţie.

În cazul în care transferul de exploataţie se realizează între 2 tineri fermieri, chiar dacă suprafaţa rezultată în urma transferului depăşeşte plafonul de 60 ha, plata pentru tinerii fermieri se acordă pentru suprafaţa totală a exploataţiei rezultată în urma transferului, fără a depăşi plata pentru plafonul maxim de 60 ha.

Ajutoare naționale tranzitorii, ANT, vegetal 2022: 

ANT 1 - culturi în teren arabil: cereale (grâu comun, grâu dur, secară, orz, ovăz, porumb, sorg, orez, triticale, porumb dulce şi alte cereale), culturi proteice (mazăre, fasole, bob, lupin, linte, alte leguminoase pentru boabe), plante industriale (floarea-soarelui, rapiţă, soia, in şi cânepă pentru fibră, tutun, in pentru ulei, plante medicinale, alte plante industriale), rădăcinoase (sfeclă furajeră, sfeclă de zahăr), cartofi, legume, căpşuni, pepeni, flori şi plante ornamentale, plante de nutreţ, loturi semincere, alte culturi pe teren arabil. Culturile permanente, pajiştile permanente, viile şi terenul necultivat nu fac obiectul acestei scheme de sprijin.
ANT 2 - in pentru fibră; ANT 3 - cânepă pentru fibră; ANT 4 - tutun; ANT 5 - hamei; ANT 6 - sfeclă de zahăr.

Sprijin cuplat vegetal, SCV, pentru anul 2022: 

Sprijinul cuplat conform art. 52 alin. (1)-(3) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 şi art. 25 din ordonanţă se acordă pentru: soia, lucernă, leguminoase boabe pentru industrializare (mazăre boabe pentru procesare şi fasole boabe pentru procesare), cânepă, orez, sămânţă de cartof, hamei, sfeclă de zahăr, tomate pentru industrializare, castraveţi pentru industrializare, legume cultivate în spaţii protejate (legume cultivate în sere şi legume cultivate în solarii, fructe destinate industrializării (prune destinate industrializării, mere destinate industrializării, cireşe şi vişine destinate industrializării, caise şi zarzăre destinate industrializării), cartof timpuriu (include cartoful semitimpuriu şi de vară).

Ordin MADR pentru aprobarea formularului cererii unice de plată APIA pentru 2022

Vizualizat: 12315 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

Oierii Ghiță Ciobanul, Ionică Sterp, ASTĂZI la Guvern! Subvenții și pășuni pentru crescătorii de oi!

Oierii Ghiță Ciobanul, Ionică Sterp, ASTĂZI la Guvern! Subvenții și pășuni pentru crescătorii de oi!

17 mai 2022 - 20:39

Premierul Nicolae Ciucă i-a primit marţi, la Palatul Victoria, pe reprezentanţii Asociaţiei Profesionale a Ciobanilor, transmite Guvernul. 

Comunicat APIA de ASTĂZI!

Comunicat APIA de ASTĂZI!

17 mai 2022 - 16:46

Agenția de Plăți si Intervenție pentru Agricultură (APIA) aduce la cunoștința opiniei publice încheierea Campaniei de depunere fără penalități a Cererilor unice de plată.

De la anul, adio subvenții pe hârtii!

De la anul, adio subvenții pe hârtii!

17 mai 2022 - 08:18

Din 2023, odată cu noua politică agricolă comună, obținerea ajutoarelor europene, a subvențiilor, nu va mai fi o competiție de hârtii pentru fermierii, crescătorii români de animale. Va conta performanța și nu respectarea unor criterii stabilite anapoda de niște funcționari, a spus ministrul agriculturii, Adrian Chesnoiu. 

Ce trebuie să facă un fermier român ca să obțină un ajutor de 15 milioane de euro!

Ce trebuie să facă un fermier român ca să obțină un ajutor de 15 milioane de euro!

17 mai 2022 - 07:40

Ministrul agriculturii, Adrian Chesnoiu, a anunțat luni, la TVR1, că a fost majorată suma acordată fermierilor români care se orientează spre procesarea produselor agricole primare. De anul viitor, din 2023, aceștia vor putea obține 15 milioane de euro din bani europeni. Care este condiția esențială pentru o astfel de sumă? 

Ministrul Chesnoiu ASTĂZI despre ajutorul Covid pentru crescătorii de oi!

Ministrul Chesnoiu ASTĂZI despre ajutorul Covid pentru crescătorii de oi!

16 mai 2022 - 11:24

Crescătorii de ovine din România sunt într-o perioadă de performanță, produc din ce în ce mai mult și mai bine, spune ministrul agriculturii Adrian Chesnoiu, astfel că nu au nevoie de un ajutor Covid pentru acest an. 

APIA OFICIAL ASTĂZI: Start plată! Sume pe hectar sprijin cuplat vegetal!

APIA OFICIAL ASTĂZI: Start plată! Sume pe hectar sprijin cuplat vegetal!

16 mai 2022 - 10:59

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că astăzi, 16 mai 2022, a demarat autorizarea la plată a schemelor de sprijin cuplat în sectorul vegetal Campania 2021.

Procurorii anticorupție: Președinte ANSVSA, trimis în judecată pentru abuz în serviciu!

Procurorii anticorupție: Președinte ANSVSA, trimis în judecată pentru abuz în serviciu!

16 mai 2022 - 08:30

Fostul președinte al Autorității Naționale Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), Geronimo Răducu Brănescu, a fost trimis în judecată, în stare de libertate, de procurorii Direcției Naționale Anticorupție, sub acuzația de abuz în serviciu, informează un comunicat DNA.

AFIR: Bani transferați în luna mai în conturile fermierilor, peste 60 milioane euro!

AFIR: Bani transferați în luna mai în conturile fermierilor, peste 60 milioane euro!

16 mai 2022 - 07:05

Beneficiarii Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR) au primit, în perioada 14 aprilie – 10 mai 2022, fonduri europene nerambursabile în valoare totală de 60,71 milioane euro. Prin aceste plăți, AFIR decontează cheltuielile realizate în cadrul proiectelor de investiții în agricultură și dezvoltare rurală, precum și angajamente pentru măsurile de mediu și climă, anunță AFIR, într-un comunicat transmis Agroinfo. 

Cuantum pe hectar subvenții APIA care intră ACUM la plată!

Cuantum pe hectar subvenții APIA care intră ACUM la plată!

16 mai 2022 - 05:57

Cuantumul pe hectar pentru sprijinul cuplat vegetal legume cultivate în spații protejate, aferent anului de cerere 2021, este de 5.005 euro/ha, anunță Ion Păunel, președintele Uniunii Salvăm Țăranul Român. Plățile vor începe de luni, 16 mai 2022, adaugă acesta.

Ajutorul de la 5.000 euro/fermă la 120.000 euro/fermă! Ultimele informații!

Ajutorul de la 5.000 euro/fermă la 120.000 euro/fermă! Ultimele informații!

15 mai 2022 - 08:42

ATENȚIE! Primul venit, primul servit! Ministerul Antreprenoriatului și Turismului a afișat pe site-ul propriu, spre consultare publică, proiectul procedurii de implementare a măsurii „Granturi pentru capital de lucru acordate entităților din domeniul agroalimentar” din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin Ordonanța de Urgență nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Tractoare de colecție în combinație cu utilaje din gama actuală KRONE! Imagini rare

Tractoare de colecție în combinație cu utilaje din gama actuală KRONE! Imagini rare

„Nu există viață fără agricultură. Simplu ca buna ziua.” - Dr. Ing. Josef Horstmann

Robotul autonom Horsch Primul robot de furajare LELY VECTOR din România în ferma Peica! LIVIU STANIMIR: Costul inputurilor scade marja de profit

Bancul zilei

Ultimul cuvânt în casă

Ultimul cuvânt în casă
Doi prieteni stăteau de vorbă, la o bere: Detalii