ADAMA 22
Reclama header after big part 2
AGRICOVER

Plata subvenției APIA de 57,89 euro/ha la teren arabil și pășuni! Calcul APIA sumele pentru fermieri, crescători!

Publicat: 07 octombrie 2021 - 07:47
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten

Ordinul privind sistemul de sancțiuni aplicabil schemelor de plăți directe și ajutoarelor naționale tranzitorii în sectoarele vegetal și zootehnic, aferente cererilor unice de plată din anii de cerere 2021 și 2022 este afișat în dezbatere publică pe site-ul oficial al Ministerului Agriculturii.  Cum calculează APIA sumele pe care le achită fermierilor, crescătorilor de animale pentru plata pe înverzire, al cărei cuantum pentru 2021 este de 57,89 euro/ha?

"În cazul plății pentru înverzire, baza de calcul se stabilește conform art. 23 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014, cu modificarile ulterioare. Fără a se aduce atingere sancțiunilor administrative aplicabile în conformitate cu art. 28 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014, dacă suprafața declarată într-o cerere unică pentru plata de bază sau pentru plata unică pe suprafață depășește suprafața determinată, suprafața determinată este utilizată pentru calcularea plății de ecologizare, după cum urmează:

a) dacă suprafața declarată într-o cerere unică de plată pentru plata unică pe suprafață depășește suprafața determinată, suprafața determinată este utilizată pentru calcularea plății pentru înverzire;
b) dacă se constată că suprafața declarată pentru schema de plată unică pe suprafață este mai mică decât suprafața determinată în cererea unică de plată, pentru calcularea plății pentru înverzire se utilizează suprafața declarată.

(2) Nu se aplică sancțiuni pentru situațiile în care fermierii modifică utilizarea parcelelor agricole în ceea ce priveşte zonele acoperite de strat vegetal prin schimbarea amplasamentului parcelei agricole sau schimbarea amestecului de specii de culturi pentru strat vegetal ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile, fără a modifica procentul zonelor acoperite de strat vegetal declarat, iar amestecul de specii de culturi pentru strat vegetal să fie cuprins în anexa nr. 12 la Ordinul nr. 45/2021, după cum urmează:

a) înființarea culturilor pentru zonele cu strat vegetal pe alte parcele din cadrul exploatației decât pe cele declarate în cererea unică de plată sau în formularele de modificare a acesteia;
b) înființarea altor culturi pentru zonele cu strat vegetal decât cele declarate în cererea unică de plată sau în formularele de modificare a acesteia, dintre culturile secundare prevăzute în anexa nr. 12 la Ordinul nr. 45/2021.

(3) Prevederile alin. (2) se aplică numai în situația în care fermierii notifică APIA cu privire la aceste modificări, conform angajamentului semnat la depunerea cererii unice de plată, în termen de 15 zile de la înființarea culturii secundare, dar nu mai târziu de data de 15 octombrie a anului de cerere. Modificările prevăzute la alin. (2) nu vor putea schimba proporția zonelor de interes ecologic din suprafața de teren arabil declarată la depunerea cererii unice de plată și/sau a formularelor de modificare a cererii.

culturi-verzi-bani_b

(4) În cazul plății pentru înverzire se aplică următoarele reduceri și sancțiuni specifice:

a) reduceri de suprafață aplicate conform art. 24-27 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014;
b) sancțiuni administrative aplicate conform art. 28 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014, începând cu anul de cerere 2017.

(5) Conform art. 24 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014, reducerea plății pentru înverzire, în cazul nerespectării diversificării culturilor, se aplică având în vedere următoarele considerente:

a) în ceea ce privește terenul arabil în cazul căruia, în conformitate cu art. 44 alin. (1) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013, trebuie cultivate cel puțin două culturi diferite și cultura principală nu trebuie să acopere mai mult de 75 % din suprafața totală de teren arabil, dar suprafața determinată pentru cultura principală acoperă mai mult de 75 % din suprafața totală determinată de teren arabil, suprafața de utilizat pentru calcularea plății de ecologizare în conformitate cu art.23 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014, se reduce cu o suprafață obținută înmulțind cu 2 suprafața culturii principale care depășește 75 % din suprafața totală determinată de teren arabil.
b) în ceea ce privește terenul arabil în cazul căruia, în conformitate cu art. 44 alin. (1) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013, trebuie cultivate cel puțin trei culturi diferite și cultura principală nu trebuie să acopere mai mult de 75 % din suprafața totală de teren arabil, dar suprafața determinată pentru cultura principală acoperă mai mult de 75 % din suprafața totală determinată de teren arabil, suprafața de utilizat pentru calcularea plății de ecologizare în conformitate cu art. 23 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014, se reduce cu suprafața culturii principale care depășește 75 % din suprafața totală determinată de teren arabil.
c) în ceea ce privește terenul arabil în cazul căruia, în conformitate cu art. 44 alin. (1) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013, trebuie cultivate cel puțin trei culturi diferite și principalele două culturi nu trebuie să acopere mai mult de 95 % din suprafața totală de teren arabil, dar suprafața determinată pentru principalele două culturi acoperă mai mult de 95 % din suprafața totală determinată de teren arabil, suprafața de utilizat pentru calcularea plății de ecologizare în conformitate cu art. 23 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014, se reduce cu o suprafață obținută înmulțind cu 5 suprafața principalelor două culturi care depășește 95 % din suprafața totală determinată de teren arabil.
d) în ceea ce privește exploatațiile în cazul cărora, în conformitate cu art. 44 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013, cultura principală de pe terenul arabil rămas nu trebuie să acopere mai mult de 75 % din respectivul teren arabil rămas, dar suprafața determinată pentru cultura principală pe terenul arabil determinat rămas acoperă mai mult de 75 %, suprafața de utilizat pentru calcularea plății de ecologizare în conformitate cu art. 23 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014, se reduce cu o suprafață obținută înmulțind cu 2 suprafața culturii principale care depășește 75 % din respectivul teren arabil determinat rămas.
e) dacă s-a constatat că un beneficiar nu a respectat, timp de trei ani, obligația privind diversificarea culturilor, suprafața cu care va trebui să fie redusă, în anii următori, suprafața utilizată pentru calcularea plății de ecologizare, în conformitate cu alin. (1)-(4), se înmulțește cu 2.

CALCUL APIA PLATĂ PENTRU PĂȘUNI!

(6) Conform art. 25 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014, reducerea plății pentru înverzire în cazul nerespectării cerințelor privind pășunile permanente se calculează având în vedere următoarele considerente:

a) dacă s-a constatat neconformitatea prevăzută la art. 45 alin. (1) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013, suprafața de utilizat pentru calcularea plății pentru înverzire se reduce cu suprafața pe care s-a constatat că nu se îndeplinesc cerințele stabilite.
b) dacă s-a constatat neîndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 44 din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014, suprafața de utilizat pentru calcularea plății pentru înverzire se reduce cu suprafața pe care s-a constatat că nu se îndeplinesc obligațiile stabilite.
c) neconformitățile sunt considerate "constatate" dacă sunt stabilite în urma oricărui tip de controale efectuate sau după ce au fost aduse la cunoștința autorității de control competente sau a APIA în orice alt mod.

Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013, Art.45:  (3) În cazul în care se stabilește că proporția zonelor cu pășuni permanente a scăzut cu peste 5 % la nivel regional sau subregional sau, după caz, la nivel național, statul membru în cauză impune obligații la nivel de exploatație de a reconverti terenul în pășune permanentă pentru acei fermieri care au la dispoziție teren care a fost convertit din teren cu pășuni permanente sau din pajiști permanente în teren pentru alte utilizări într-o perioadă din trecut.

Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014, Art.44: Menținerea proporției pășunilor permanente. (1) Statele membre pot prevedea obligația individuală a fermierilor de a nu converti suprafețele de pășune permanentă fără o autorizare individuală prealabilă. Fermierii sunt informați imediat în privința respectivei obligații, în orice caz înaintea datei de 15 noiembrie a anului în care statul membru în cauză adoptă dispoziția respectivă.

(7) Reducerea plății pentru înverzire în cazul neîndeplinirii cerințelor privind zonele de interes ecologic se face conform art. 26 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014, astfel:

a) zona de interes ecologic se calculează pe baza suprafeței totale de teren arabil determinate, incluzând și suprafețele determinate menționate la art. 46 alin. (2) primul paragraf lit. c), d), g) și h) din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013.
b) dacă zona de interes ecologic cerută este mai mare decât zona de interes ecologic determinată ținând cont de ponderea zonelor de interes ecologic prevăzute la art. 46 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013, suprafața de utilizat pentru calcularea plății de ecologizare în conformitate cu art. 23 din același regulament se reduce cu o suprafață obținută înmulțind cu 10 suprafața zonei de interes ecologic negăsite. Zona de interes ecologic determinată nu trebuie să depășească proporția zonelor de interes ecologic declarate în cadrul suprafeței totale de teren arabil declarate.
c) dacă s-a constatat că un beneficiar nu a respectat, timp de trei ani, cerințele privind zonele de interes ecologic descrise în prezentul articol, suprafața cu care va trebui să fie redusă, în anii următori, suprafața utilizată pentru calcularea plății de ecologizare se înmulțește cu 2.

(8) Conform art. 27 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014, reducerea maximă a plății pentru ecologizare este suma reducerilor calculate în conformitate cu art. 24 și 26 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014, exprimată în hectare. Reducerea maximă nu depășește numărul total al hectarelor de teren arabil determinate, incluzând și suprafețele determinate menționate la art. 46 alin. (2) primul paragraf lit. c), d), g) și h) din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013. Fără a se aduce atingere aplicării sancțiunilor administrative aplicabile în conformitate cu art. 28 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014, reducerea totală calculată în conformitate cu art. 24 și 26 nu depășește plata pentru înverzire calculată în conformitate cu art. 23.

(9) Sancțiunile administrative referitoare la plata pentru înverzire sunt următoarele:

a) dacă suprafața de utilizat pentru calcularea plății pentru înverzire diferă de suprafața de utilizat pentru calcularea plății pentru înverzire, plata pentru înverzire se calculează pe baza acestei din urmă suprafețe, redusă cu de două ori diferența constatată dacă diferența respectivă depășește fie 3%, fie două hectare, dar este mai mică sau egală cu 20% din suprafața de utilizat pentru calcularea plății pentru înverzire. Dacă diferența este de peste 20%, nu se acordă niciun ajutor. Dacă diferența este de peste 50%, nu se acordă niciun ajutor. Totodată, beneficiarul este supus unei sancțiuni suplimentare egale cu cuantumul ajutorului corespunzător diferenței dintre suprafața de utilizat pentru calcularea plății pentru înverzire și suprafața de utilizat pentru calcularea plății pentru înverzire după aplicarea art. 24-27 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014;
b) dacă beneficiarul nu își declară toată suprafața cu teren arabil, rezultatul fiind că ar fi fost scutit de obligațiile prevăzute la art. 44-46 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013, și/sau nu își declară toate pășunile permanente care sunt sensibile din punct de vedere ecologic în conformitate cu art. 45 alin. (1) din regulamentul menționat, iar suprafața nedeclarată depășește 0,1 ha, suprafața de utilizat pentru calcularea plății pentru înverzire după aplicarea reducerilor menționate mai sus se reduce cu încă 10%. Cuantumul aferent acestei reduceri se scade din cuantumul sancțiunii aplicate în conformitate cu art. 8;
c) în conformitate cu art. 77 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013, sancțiunea administrativă calculată în conformitate cu lit. a) și b) se limitează la 25% din cuantumul pentru fiecare an de cerere, respectiv anul 2021 si 2022;
d) dacă suma sancțiunilor administrative calculată în conformitate cu lit. a)-c) nu poate fi reținută în totalitate în cei trei ani calendaristici care urmează anului calendaristic al constatării, în conformitate cu art. 57 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013, soldul se anulează.

(10) În cazurile în care se constată că s-au creat condiții artificiale de acordare a sprijinului, se aplică prevederile art. 101 din Ordinul nr. 45/2021," atenționează Ordinul MADR. 

Articolul 101 din Ordinul 45/2021: 
În cazul în care, în urma efectuării plății, se constată că fermierul a creat condiții artificiale pentru a primi plăți, APIA aplică procedura de recuperare a plăților necuvenite și sesizează în mod obligatoriu Departamentul pentru Lupta Antifraudă și Direcția Națională Anticorupție.

Vizualizat: 3894 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

OFICIAL! Fermele mici și mijlocii sunt efectiv excluse de la subvenții!

OFICIAL! Fermele mici și mijlocii sunt efectiv excluse de la subvenții!

27 mai 2022 - 12:41

Comisia Europeană consideră că-n România subvențiile agricole nu sunt împărțite echitabil, că fermele mici și mijlocii sunt efectiv excluse de la sprijin. Comisia Europeană a transmis României 370 de observații critice la Planul Național Strategic 2023-2027, documentul de care depind toate subvențiile, fermierilor români. Ministerul Agriculturii nu a făcut încă publice aceste observații. Agroinfo a obținut lista observațiilor transmise României de către Comisia Europeană. Le publicăm pe toate într-o suită de articole.

Documentul de care depind subvențiile fermierilor români, modificat aproape în întregime!

Documentul de care depind subvențiile fermierilor români, modificat aproape în întregime!

27 mai 2022 - 11:52

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale informează că, în urma evaluării realizate de către Comisia Europeană asupra Planului Național Strategic transmis în luna februarie 2022, au fost identificate anumite aspecte care necesită clarificări suplimentare.

Ministrul Chesnoiu: Investiții pentru fermele zootehnice!

Ministrul Chesnoiu: Investiții pentru fermele zootehnice!

26 mai 2022 - 20:32

Ministrul agriculturii, Adrian Chesnoiu a anunţat, joi, un plan împreună cu ministrul Energiei care presupune linii de finanţare către fermieri. Anunțul a fost făcut la Conferință Națională "Energia regenerabilă, soluție anticriză și șansa pentru independență", organizată de Antena 3 şi Jurnalul prin proiectul România Inteligentă.

MADR ACUM: Anunț important pentru cei care solicită ajutorul de 5.000 euro/fermier!

MADR ACUM: Anunț important pentru cei care solicită ajutorul de 5.000 euro/fermier!

26 mai 2022 - 17:23

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale anunță potențialii beneficiari că împuternicirea notarială solicitată în conformitate cu prevederile OMADR nr. 134/2022 privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru măsura „Microgranturi în domeniul agroalimentar“ poate fi depusă și ulterior completării formularelor de înscriere în sistemul informatic IMM RECOVER, dar nu mai târziu de încheierea contractului de acordare a ajutorului de stat.

OFICIAL APIA ACUM: Cine beneficiază de ajutorul de 5.000 euro/fermier!

OFICIAL APIA ACUM: Cine beneficiază de ajutorul de 5.000 euro/fermier!

26 mai 2022 - 16:20

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că în data de 27.05.2022 încep înscrierile pentru măsura „Microgranturi în domeniul agroalimentar”, anunță astăzi APIA, într-un comunicat transmis Agroinfo.  Cine beneficiază de acest ajutor, care sunt condițiile pentru obținerea banilor? 

MADR: Preluarea fabricii de zahăr Luduș!

MADR: Preluarea fabricii de zahăr Luduș!

26 mai 2022 - 16:00

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Adrian Chesnoiu, a avut o nouă întâlnire oficială cu managementul companiei Tereos România pentru a prezenta echipa de negociere constituită prin ordin de ministru la nivelul MADR și pentru a stabili calendarul privind preluarea fabricii de zahăr de la Luduș, județul Mureș.

APIA: Atenție! Primul venit, primul servit pentru ajutorul de 5.000 euro/fermier!

APIA: Atenție! Primul venit, primul servit pentru ajutorul de 5.000 euro/fermier!

26 mai 2022 - 08:40

Înscrierile pentru măsura „Microgranturi în domeniul agroalimentar”, pentru ajutorul de 5.000 euro/fermier, încep în data de 27 mai 2022 și se vor încheia după epuizarea fondurilor alocate. ATENȚIE! Cererile se finanțează în ordinea depunerii, iar ajutorul financiar nerambursabil sub formă forfetară este în valoare de 5.000 euro/beneficiar, atenționează fermierii Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).

”Zilele Horticulturii Clujene”, ediția I, în campusul USAMV Cluj-Napoca, în 27-28 mai 2022

”Zilele Horticulturii Clujene”, ediția I, în campusul USAMV Cluj-Napoca, în 27-28 mai 2022

25 mai 2022 - 19:50

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV) Cluj-Napoca se bucură să anunțe organizarea în campus, prin Facultatea de Horticultură, a ediției inaugurale a evenimentului ”Zilele Horticulturii Clujene”, în 27-28 mai 2022.

Bani europeni! Ministrul Chesnoiu solicită Comisiei Europene să adopte de urgență această decizie!

Bani europeni! Ministrul Chesnoiu solicită Comisiei Europene să adopte de urgență această decizie!

25 mai 2022 - 19:16

Ministrul Adrian Chesnoiu a propus Comisiei Europene identificarea unor soluții rapide la nivelul Uniunii Europene pentru a veni în sprijinul beneficiarilor publici și privați ai programelor de dezvoltare rurală ale căror proiecte sunt afectate de crize din afara sectorului, astfel încât să se poată asigura finalizarea proiectelor.

MADR: Ajutorul de 5.000 euro/fermier APROBAT! Start înscrieri din 27 mai 2022!

MADR: Ajutorul de 5.000 euro/fermier APROBAT! Start înscrieri din 27 mai 2022!

25 mai 2022 - 18:58

Comisia Europeană a aprobat astăzi, 25 mai 2022, schema de ajutor de stat, în valoare totală de 300.000.000 de euro, introdusă prin OUG nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Sigma la AGRARIA 2022

Sigma la AGRARIA 2022

Sigma a adus la AGRARIA o combină de pantă, modelul Beta AL 4, special creată pentru condiţii de deal, ce permite recoltarea pe suprafeţe cu înclinaţii de până la 38 de grade, fără a afecta în vreun fel calitatea materialului recoltat.

Tractoare de colecție în combinație cu utilaje din gama actuală KRONE! Imagini rare Robotul autonom Horsch Primul robot de furajare LELY VECTOR din România în ferma Peica!

Bancul zilei

La bar

La bar
Merge un bărbat cu un pistol într-un club şi începe să strige: Detalii