Adama
Agreena-direct
AGRICOVER

Plata APIA sprijin cuplat vaci carne pentru acest an! Sancțiuni APIA!

Publicat: 23 noiembrie 2023 - 06:59
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten

Crescătorii de bovine care au solicitat anul acesta sprijin cuplat pentru venit taurine carne, SCVZ, trebuie să știe că Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) aplică sancțiuni și la suma datorată în contul acestei scheme, în anumite situații. Când taie APIA din suma pe cap de animal și-n ce cazuri crescătorul nu ese sancționat chiar dacă nu a respectat regulile?

Sistemul de sancţiuni aplicabil pentru cererile de plată aferente Sprijinul cuplat pentru venit în sectorul zootehnic – taurine de carne, intervenția PD-22, din PS 2023-2027, depuse de fermieri începând cu campania 2023, se stabileşte ţinând cont de următoarele 3 categorii de sancţiuni, care se aplică în următoarea ordine, la suma de plată rămasă după etapa anterioară de sancţionare:

A. sancţiuni administrative în ceea ce priveşte animalele declarate;
B. sancţiuni pentru depunerea cu întârziere a cererii de plată;
C. sancţiuni pentru nerespectarea condiţionalităţii;

vaci acbcr_b

Fermierul nu va fi respins de la plată şi nici nu va fi sancţionat în cazurile de forţă majoră şi circumstanţe excepţionale dacă a prezentat documente justificative în acest sens, conform legislaţiei în vigoare.
Sunt recunoscute, în special, următoarele cazuri de forţă majoră şi circumstanţe excepţionale:
a) decesul beneficiarului;
b) incapacitatea profesională pe termen lung a beneficiarului;
c) o catastrofă naturală gravă sau un fenomen meteorologic sever care afectează grav exploataţia agricolă;
d) distrugerea accidentală a clădirilor destinate creşterii animalelor, aflate pe exploataţia agricolă;
e) o epizootie, un focar de boală a plantelor sau prezența unor dăunători ai plantelor care afectează parţial sau integral şeptelul, sau culturile beneficiarului;
f) exproprierea întregii exploataţii sau a unei mari părţi a acesteia, dacă exproprierea respectivă nu ar fi putut fi anticipată la data depunerii cererii;
g) distrugerea de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, dacă sunt notificate la APIA şi documentele justificative sunt depuse de către beneficiarii măsurilor;
h) o situație epidemiologică internațională, declarată pandemie de către Organizația Mondială a Sănătății incidentă şi pe teritoriul României reglementată în condițiile stabilite prin legislaţia naţională şi reglementările procedurale specifice de implementare a PS 2023-2027.
Fermierul nu va fi sancţionat în cazurile de circumstanţe naturale care afectează şeptelul sau efectivul de animale, cu condiţia să fi informat în scris autoritatea competentă în termen de zece zile lucrătoare de la data producerii evenimentului de reducere a efectivului de animale și dacă a prezentat documente justificative în acest sens, conform legislaţiei în vigoare.
Prin excepție de la paragraful anterior pentru primul an de implementare înștiințarea unui caz de circumstanţă naturală putea fi depusă până la 16 octombrie 2023.
Fără a se aduce atingere circumstanţelor reale de care trebuie să se ţină cont în fiecare caz în parte, APIA poate recunoaşte circumstanţele naturale care afectează şeptelul sau efectivul, constând în moartea/sacrificarea de necesitate a unui animal ca urmare a următoarelor situații, de care beneficiarul nu poate fi considerat răspunzător:
a) Enzootii care conduc la eliminarea din efectiv a unor animale sanatoase dar purtătoare de virusi/bacterii;
b) Imposibilitatea de a făta;
c) Desmorexie ischio-pubiană și desmorexie sacro-iliacă;
d) Hemoragie interna consecutiv ruptura organe interne, vene, artere;
e) Edem gloso-faringian;
f) Fracturi membre;
g) Șoc anafilactic;

Animalul solicitat în cererea de plată pentru SCVZ supus unei circumstanţe naturale, care se notifică la APIA în maximum 10 zile lucrătoare de la data evenimentului/ 16 octombrie 2023 în primul an de implementare, poate fi înlocuit cu alt animal, existent în exploataţia cu cod ANSVSA până la data notificării, fără pierderea dreptului la plata sprijinului, în următoarele condiţii:
a) beneficiarul să nu fi fost informat de APIA în privinţa unei neconformităţi din cererea de plată;
b) beneficiarul să nu fi fost informat cu privire la intenţia APIA/autoritatea delegată de a efectua un control la faţa locului;
c) animalul care înlocuieşte animalul cu circumstanţă naturală trebuie să îndeplinească toate condiţiile de acordare la data notificării către APIA a cazului de circumstanţă naturală;
d) beneficiarul trebuie să depună documentaţia specifică pentru animalul care înlocuieşte animalul cu circumstanţă naturală;
e) animalul care înlocuieşte animalul cu circumstanţă naturală nu poate fi înlocuit la rândul său.

SECŢIUNEA 1: A. Sancţiuni administrative în ceea ce priveşte animalele declarate

Dacă în urma controalelor administrative şi/sau în urma controalelor la faţa locului se constată neconformităţi, valoarea SCVZ cuvenit se reduce în baza unui procent calculat prin împărţirea numărului de animale nedeterminate la numărul de animale determinate.
Dacă numărul de animale nedeterminate este de maximum 3, nu se aplică nicio penalizare, iar ajutorul se calculează la numărul de animale determinate.

În cazul în care numărul de animale nedeterminate este mai mare de 3, valoarea sprijinului pentru anul de cerere în cauză, se reduce astfel:
a) cu 2,5%, dacă procentul stabilit în conformitate cu primul paragraf din sectiunea 1A nu depăşeşte 10%;
b) cu 5%, dacă procentul stabilit în conformitate cu primul paragraf din sectiunea 1A este mai mare de 10%, dar nu mai mare de 20%;
c) cu 10% dacă procentul stabilit în conformitate cu primul paragraf din sectiunea 1A este mai mare de 20%, dar nu mai mare de 30%;
d) cu 15% dacă procentul stabilit în conformitate cu primul paragraf din sectiunea 1A este mai mare de 30%, dar nu mai mare de 40%;
e) cu 20% dacă procentul stabilit în conformitate cu primul paragraf din sectiunea 1A este mai mare de 40%, dar nu mai mare de 50%;
f) dacă procentul stabilit în conformitate cu primul paragraf din sectiunea 1A depăşeşte 50%, nu se acordă sprijinul cuplat pentru venit la care ar fi avut dreptul beneficiarul în cadrul categoriei pentru anul de cerere în cauză.

Un animal care nu îndeplinește condițiile de eligibilitate este respins de la plata sprijinului ca animal nedeterminat.

SECŢIUNEA 2: B. Sancţiuni pentru depunerea cu întârziere a cererii de plată

Data-limită de depunere a cererii de plată fără penalizări este 15 mai a fiecărui an calendaristic potrivit prevederilor art. 6, alin. (2) din Hotărârea Guvernului 1571/2022.
Pentru anul de cerere 2023, data-limită de depunere a cererii de plată și a modificărilor la aceasta, fără penalizări, este 31 mai 2023 conform prevederilor art. 6, alin. (2^1) din Hotărârea Guvernului nr. 1571/2022.
Cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau a circumstanţelor excepţionale, pentru depunerea unei cereri de plată după data-limită stabilită se aplică în anul respectiv o reducere de 1% pe zi lucrătoare a sumelor la care ar fi avut dreptul beneficiarul dacă cererea ar fi fost depusă în termenul stabilit. Dacă perioada de întârziere depăşeşte 25 de zile calendaristice, cererea de plată este respinsă de la plată.
Modificările la o cerere de plată pot fi acceptate până la data de 31 mai a anului de cerere, inclusiv, fără aplicarea de penalităţi de întârziere. Fermierii pot depune modificări ale cererii de plată după data de 31 mai a anului de cerere, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul dacă modificarea cererii de plată ar fi fost depusă până la data de 31 mai a anului de cerere. Modificările privind cererea de plată pot fi admise până la ultima dată de depunere cu întârziere a cererilor de plată. Modificările referitoare la o cerere de plată nu sunt admise după data menţionată.

Prin excepție, pentru anul de cerere 2023 modificările la cererile de plată puteau fi depuse şi după data de 9 iunie, până cel târziu data de 16 iunie inclusiv, cu o reducere de 1% pe zi lucrătoare a sumelor la care ar fi avut dreptul beneficiarul, conform prevederilor art. 6, alin. (3^1) din Hotărârea Guvernului nr. 1571/2022.

O cerere poate fi retrasă total sau parţial în orice moment, în scris, cu excepţia cazului în care beneficiarul a fost înştiinţat cu privire la neconformităţile pe care le conţine cererea de plată sau a fost înştiinţat cu privire la intenţia Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA)/ autoritatea delegată pentru efectuarea controlului (ANZ) de a întreprinde un control la faţa locului. Dacă în urma acestui control au fost constatate neconformităţi, beneficiarul nu mai poate retrage părţile din cererea de plată la care se referă aceste neconformităţi. Dacă în urma controlului realizat nu se identifică neconformităţi, beneficiarul poate retrage din proprie initiativă cererea de plată. În perioada dintre înştiinţarea beneficiarului cu privire la efectuarea
controlului pe teren şi stabilirea concluziei finale ca urmare a controlului pe teren, acesta nu îşi poate retrage cererea de plată. În urma retragerilor efectuate, beneficiarul revine la situaţia în care se afla înainte de a depune cererea de plată sau partea respectivă din cererea de plată.

Nedepunerea sau depunerea la APIA a documentelor specifice pentru Sprijinul cuplat pentru venit în sectorul zootehnic – taurine de carne, intervenţia PD-22 după termenul final de depunere cu penalități a cererii de plată / a formularelor de modificare, atrage respingerea grupului de plată/exploatației cu cod ANSVSA.

SECŢIUNEA 3: C. Sancţiuni pentru nerespectarea condiţionalităţii

Fermierii care solicită plăți pentru Sprijinul cuplat pentru venit în sectorul zootehnic – taurine de carne, intervenţia PD-22, din PS 2023-2027, au obligația de a respecta pe suprafața întregii exploatații și pe parcusul întregului an calendaristic, normele privind condiționalitatea aprobate prin Ordinul comun nr. 54/570/32/2023. În cazul în care se constată nerespectarea de către fermieri a normelor de condiționalitate, se vor aplica sancțiuni administrative în conformitate cu Sistemul de sancțiuni administrative pentru condiționalitate aprobat prin Ordinul Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 393/2023 (Ordin MADR 483/7 noiembrie 2023)

Vizualizat: 1567 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

Ministrul Barbu ACUM: Termen plata ANT zootehnie, vegetal și plata pe înverzire PD 04!

Ministrul Barbu ACUM: Termen plata ANT zootehnie, vegetal și plata pe înverzire PD 04!

21 februarie 2024 - 06:26

Ministrul agriculturii, Florin Barbu, a anunțat, marți seara, fermierii, crescătorii de animale că plata ajutoarelor naționale tranzitorii zootehnie și vegetal, ANT, și plata ecoschemei PD 04, fosta plată pe înverziere vor începe în două săptămâni. APIA are acest termen să dea drumul banilor. 

Ce cantități de cereale din Ucraina au intrat în România!

Ce cantități de cereale din Ucraina au intrat în România!

20 februarie 2024 - 23:43

Ministerul Agriculturii anunță că nu a emis nicio licență de import pentru produse agricole din Ucraina din octombrie 2023 până pe 20 februarie 2024.

Șeful APIA, Ionuț Lupu, demis de ministrul Florin Barbu!

Șeful APIA, Ionuț Lupu, demis de ministrul Florin Barbu!

20 februarie 2024 - 19:45

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, l-a demis marți, 20 februarie, pe directorul general al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), Ionuț Lupu.

Decizia MADR pentru fermierii români: Cum va fi aplicată derogarea GAEC 8!

Decizia MADR pentru fermierii români: Cum va fi aplicată derogarea GAEC 8!

19 februarie 2024 - 23:51

Cum pot aplica fermierii români derogarea GAEC 8 anul acesta! Reprezentanții fermierilor români s-au întâlnit pe 19 februarie cu ministrul Florin Barbu și echipa MADR pentru a discuta cum vor fi aplicate standardul GAEC 8 și Ecoschema PD-04 (înverzire) în acest an.

Ministrul Florin Barbu, la Vama Siret! Ce s-a găsit în camioanele care vin din Ucraina!

Ministrul Florin Barbu, la Vama Siret! Ce s-a găsit în camioanele care vin din Ucraina!

15 februarie 2024 - 23:48

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, s-a deplasat joi, 15 februarie, la Vama Siret, după ce fermierii din zona Moldovei au acuzat că TIR-urile cu cereale din Ucraina care intră în România sunt sigilate doar de formă.

URGENT plată APIA înverzire și ajutor național tranzitoriu!

URGENT plată APIA înverzire și ajutor național tranzitoriu!

15 februarie 2024 - 12:14

Plata de urgență către fermierii români a subvențiilor APIA pentru anul de cerere 2023 care sunt blocate în acest moment!

Cum pot fermierii români aplica derogarea GAEC 8 în acest an!

Cum pot fermierii români aplica derogarea GAEC 8 în acest an!

14 februarie 2024 - 22:48

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a transmis un mesaj referitor la decizia Comisiei Europene privind aplicarea standardelor GAEC 8 în anul 2024.

TIR cu cereale din Ucraina, cu sigiliu ”de formă”, oprit de fermieri în România!

TIR cu cereale din Ucraina, cu sigiliu ”de formă”, oprit de fermieri în România!

13 februarie 2024 - 21:49

Fermierii români acuză, cu dovezi, că TIR-urile cu cereale care intră din Ucraina în România sunt sigilate doar ”de formă”. Premierul Ciolacu: ”Se manipulează”!

DECIZIE FINALĂ Comisia Europeană derogare GAEC 8 în 2024: Trei variante pentru fermieri!

DECIZIE FINALĂ Comisia Europeană derogare GAEC 8 în 2024: Trei variante pentru fermieri!

13 februarie 2024 - 13:28

Comisia Europeană a publicat, pe 12 februarie 2024, decizia finală privind derogarea de la aplicarea standardelor GAEC 8 - teren pârloagă în anul 2024. Ce variante au fermierii români pentru acest an!

Ministrul Barbu: Decizia statelor UE privind derogarea GAEC 8 (teren pârloagă)!

Ministrul Barbu: Decizia statelor UE privind derogarea GAEC 8 (teren pârloagă)!

12 februarie 2024 - 22:06

Ministrul Agriculturii Florin Barbu le-a transmis fermierilor români un mesaj despre decizia statelor UE privind derogarea de la normele GAEC 8, care obligă fermierii să lase necultivat (pârloagă) 4% din terenul arabil din fermele lor.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Utilajul indispensabil în fermele zootehnice

Utilajul indispensabil în fermele zootehnice

”Cel mai important lucru la încărcătoarele Weidemann, în comparație cu alte utilaje similare, este articulația oscilantă a utilajului, care permite circulația acestuia pe teren accidentat. Datorită articulației oscilante, corpul utilajului se balansează, dar utilajul nu se înclină”, explică Ioan Bucilă.

”Principalul operator al încărcătoarelor Weidemann este tatăl meu, care, deși nu are studii de mecanică agricolă și nici nu are permis de conducere, la 65 de ani a început să lucreze pe încărcător și acum e profesionist în operarea lor. Cel mai mult mă ajută că tata poate să facă anumite lucrări și fără ca eu să fiu prezent în fermă sau să fie nevoie de un operator specializat. Weidemann sunt încărcătoare foarte manevrabile, oricine poate să lucreze foarte ușor pe ele”, adaugă fermierul din Șieuț.

Massey Ferguson a convins de la prima lucrare CLAAS România - soluţii digitale, servicii post-vânzare şi training specializat pentru operatori! FERME DE VÂNZARE în județul Cluj! IMAGINI DIN DRONĂ // Detalii în descriere

Bancul zilei

La furat...

La furat...
Doi lupi se duc să fure oi. Detalii

La furat...

La furat...
Doi lupi se duc să fure oi. Detalii