Adama
Agreena
AGRICOVER

Pentru ACEST AN: Lista subvențiilor APIA și a ajutoarelor de care beneficiază fermierii, crescătorii de animale!

Publicat: 06 ianuarie 2023 - 15:18
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten

Hotărârea de Guvern nr. 1.571 din 28 decembrie 2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervențiilor aferente sectoarelor vegetal și zootehnic din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, finanțate din Fondul european de garantare agricolă și de la bugetul de stat stabilește lista subvențiilor APIA și a ajutoarelor din fonduri europene pentru dezvoltare rurală de care beneficiază fermierii, crescătorii de animale în anul 2023.

"Intervențiile aferente sectoarelor vegetal și zootehnic care pot fi acordate fermierilor începând cu anul 2023, în conformitate cu Planul strategic PAC 2023-2027 al României în vederea unui sprijin din partea Uniunii Europene finanțat de Fondul european de garantare agricolă și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C (2022) 8.783 din 7 decembrie 2022, sunt următoarele:

a) plățile directe decuplate;
b) plățile directe cuplate;
c) ajutoare naționale tranzitorii;
d) intervenții în sectorul fructelor și legumelor;
e) intervenții în sectorul produselor apicole;
f) intervenții în sectorul vitivinicol.

(3) Plățile directe decuplate prevăzute la alin. (2) lit. a) sunt următoarele:
a) sprijinul de bază pentru venit în scopul sustenabilității, intervenția PD-01 prevăzută în PS 2023-2027;
b) sprijinul redistributiv complementar pentru venit în scopul sustenabilității, intervenția PD-02 prevăzută în PS 2023-2027;
c) sprijinul complementar pentru venit pentru tinerii fermieri, intervenția PD-03 prevăzută în PS 2023-2027;
d) schemele pentru climă, mediu și bunăstarea animalelor, denumite în continuare ecoscheme, după cum urmează:
– în sectorul vegetal:
(i) practici benefice pentru mediu aplicabile în teren arabil, intervenția PD-04 prevăzută în PS 2023-2027;
(ii) practicarea unei agriculturi prietenoase cu mediul în fermele mici, respectiv gospodăriile tradiționale, intervenția PD05 prevăzută în PS 2023-2027;
(iii) înierbarea intervalului dintre rânduri în plantațiile pomicole, viticole, pepiniere și hameiști, intervenția PD-06 prevăzută în PS 2023-2027;
– în sectorul zootehnic:
(i) creșterea nivelului de bunăstare a vacilor de lapte, intervenția PD-07 prevăzută în PS 2023-2027;
(ii) măsură pentru bunăstarea tineretului bovin la îngrășat, intervenția PD-08 prevăzută în PS 2023-2027.

plati-apia-bun-cop_b

(4) Plățile directe cuplate prevăzute la alin. (2) lit. b) sunt următoarele:

a) plățile directe cuplate pentru venit în sectorul vegetal:
(i) soia, intervenția PD-09 prevăzută în PS 2023-2027;
(ii) lucernă, intervenția PD-10 prevăzută în PS 2023-2027;
(iii) leguminoase boabe pentru industrializare (mazăre boabe, fasole boabe și fasole păstăi), intervenția PD-11 prevăzută în PS 2023-2027;
(iv) cânepă, intervenția PD-12 prevăzută în PS 2023-2027;
(v) orez, intervenția PD-13 prevăzută în PS 2023-2027;
(vi) sămânță de cartof, intervenția PD-14 prevăzută în PS 2023-2027;
(vii) hamei, intervenția PD-15 prevăzută în PS 2023-2027;
(viii) sfeclă de zahăr, intervenția PD-16 prevăzută în PS 2023-2027;
(ix) legume cultivate în câmp - tomate, castraveți, ardei, vinete, intervenția PD-17 prevăzută în PS 2023-2027;
(x) legume cultivate în sere și solare - tomate, castraveți, ardei, vinete, intervenția PD-18 prevăzută în PS 2023-2027;
(xi) fructe pentru consum în stare proaspătă/procesare - prune, mere, cireșe, vișine, caise, piersici, intervenția PD-19 prevăzută în PS 2023-2027;
(xii) producere sămânță plante furajere, intervenția PD-20 prevăzută în PS 2023-2027.

b) plățile directe cuplate pentru venit în sectorul zootehnic:
(i) pentru vaci de lapte, intervenția PD-21 prevăzută în PS 2023-2027;
(ii) pentru taurine de carne, intervenția PD-22 prevăzută în PS 2023-2027;
(iii) pentru bivolițe de lapte, intervenția PD-23 prevăzută în PS 2023-2027;
(iv) pentru ovine/caprine, intervenția PD-24 prevăzută în PS 2023-2027;
(v) pentru viermi de mătase, intervenția PD-25 prevăzută în PS 2023-2027.

(5) Ajutoarele naționale tranzitorii prevăzute la alin. (2) lit. c) sunt următoarele:

a) în sectorul vegetal:
(i) plată culturi în teren arabil, ANT 1 prevăzută în anexa nr. VI la PS 2023-2027;
(ii) plată decuplată pentru in pentru fibră, ANT 2 prevăzută în anexa nr. VI la PS 2023-2027;
(iii) plată decuplată pentru cânepă pentru fibră, ANT 3 prevăzută în anexa nr. VI la PS 2023-2027;
(iv) plată decuplată pentru tutun, ANT 4 prevăzută în anexa nr. VI la PS 2023-2027;
(v) plată decuplată pentru hamei, ANT 5 prevăzută în anexa nr. VI la PS 2023-2027;
(vi) plată decuplată pentru sfeclă de zahăr, ANT 6 prevăzută în anexa nr. VI la PS 2023-2027;

b) în sectorul zootehnic:
(i) lapte de vacă - plată decuplată de producție, ANTZ 7 prevăzută în anexa nr. VI la PS 2023-2027;
(ii) carne de vită și mânzat - plată decuplată de producție, ANTZ 8 prevăzută în anexa nr. VI la PS 2023-2027;
(iii) ovine și caprine femele - plată cuplată de producție, ANTZ 9 prevăzută în anexa nr. VI la PS 2023-2027.

(6) Intervențiile în sectorul fructelor și legumelor prevăzute la alin. (2) lit. d) sunt următoarele:
a) investiții în active corporale și necorporale, cercetare și producție experimentală și inovatoare, metode și alte acțiuni, intervenția IS-LF-01, prevăzută în PS 2023-2027;
b) servicii de consiliere și asistență tehnică, în special în ceea ce privește tehnicile durabile de combatere a dăunătorilor și a bolilor, intervenția IS-LF-02, prevăzută în PS 2023-2027;
c) formare, inclusiv îndrumarea și schimbul de bune practici, tehnici durabile de combatere a dăunătorilor și a bolilor, utilizarea durabilă a produselor fitosanitare și atenuarea schimbărilor climatice, intervenția IS-LF-03, prevăzută în PS 2023-2027;
d) acțiuni pentru îmbunătățirea sustenabilității și a eficienței transportării și depozitării, intervenția IS-LF-04, prevăzută în PS 2023-2027;
e) promovare, comunicare și comercializare, intervenția IS-LF-05, prevăzută în PS 2023-2027;
f) implementarea unor sisteme de trasabilitate și certificare, în special monitorizarea calității produselor vândute consumatorilor finali, intervenția IS-LF-07, prevăzută în PS 2023-2027;
g) acțiuni de atenuare a schimbărilor climatice și de adaptare la acestea, intervenția IS-LF-06, prevăzută în PS 2023-2027;
h) măsuri de prevenire și gestionare a crizelor pe piața fructelor și legumelor, intervenția IS-LF-08, prevăzută în PS 2023-2027;
i) recoltarea înainte de coacere, care constă în recoltarea totală, pe o anumită suprafață, a produselor necoapte și necomercializabile care nu au suferit nicio alterare înainte de recoltarea înainte de coacere, intervenția IS-LF-09, prevăzută în PS 2023-2027;
j) nerecoltarea, care constă în încetarea actualului ciclu de producție de pe suprafața în cauză când produsul este bine dezvoltat, distrugerea produselor din cauza unui fenomen climatic, intervenția IS-LF-10, prevăzută în PS 2023-2027;
k) asigurarea producției și a recoltelor, care contribuie la protejarea veniturilor producătorilor, intervenția IS-LF-11, prevăzută în PS 2023-2027;
l) acțiuni de comunicare menite să sensibilizeze și să informeze consumatorii, intervenția IS-LF-12, prevăzută în PS 2023-2027.

(7) Intervențiile în sectorul produselor apicole prevăzute la alin. (2) lit. e) sunt următoarele:
a) servicii de consiliere, asistență tehnică, formare, informare și schimb de bune practici, inclusiv prin colaborarea în rețea, pentru apicultori și pentru organizațiile de apicultori, intervenția IS-A-01 prevăzută în PS 2023-2027, din care:
(i) consultanță în apicultură, intervenția IS-A 01-01, prevăzută în PS 2023-2027;
(ii) organizarea de cursuri de perfecționare în apicultură, intervenția IS-A 01-02, prevăzută în PS 2023-2027;
b) promovare, comunicare și marketing, inclusiv acțiuni de monitorizare a pieței și activități care vizează în special sensibilizarea consumatorilor în privința calității produselor apicole, intervenția IS-A-02, prevăzută în PS 2023-2027, din care promovarea apiculturii și a produselor apicole, intervenția IS-A 02-01, prevăzută în PS 2023-2027;
c) investiții în active corporale și necorporale, precum și alte acțiuni, inclusiv pentru:
(i) achiziția de către formele asociative legal constituite de echipament pentru procesarea cerii în vederea obținerii fagurilor artificiali, precum și achiziția de echipament pentru ambalarea mierii, intervenția IS-A-03 prevăzută în PS 2023-2027, din care:
– achiziția de echipament pentru procesarea cerii în vederea obținerii fagurilor artificiali, intervenția IS-A 03-01 prevăzută în PS 2023-2027;
– achiziția de echipament pentru ambalarea mierii, intervenția IS-A 03-02 prevăzută în PS 2023-2027;
(ii) combaterea agresorilor și a bolilor specifice stupilor, în special a varoozei, intervenția IS-A-04 prevăzută în PS 2023-2027, din care achiziție de medicamente, intervenția ISA 04-01 prevăzută în PS 2023-2027;
(iii) raționalizarea transhumanței, intervenția IS-A-05 prevăzută în PS 2023-2027, din care:
– achiziția de cutii noi, intervenția IS-A 05-01, prevăzută în PS 2023-2027;
– achiziția de accesorii apicole, intervenția IS-A 05-02, prevăzută în PS 2023-2027;
– achiziția de unelte apicole și echipamente de protecție, intervenția IS-A 05-03, prevăzută în PS 2023-2027;
– achiziția de vehicule tractabile, respectiv remorci apicole, precum și echipamente de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral, intervenția IS-A 05-04, prevăzută în PS 2023-2027;
(iv) repopularea stupilor din Uniune, inclusiv ameliorarea albinelor, intervenția IS-A-06 prevăzută în PS 2023-2027, din care:
– achiziția de mătci și/sau familii de albine, intervenția IS-A 06-01, prevăzută în PS 2023-2027;
– achiziția de accesorii apicole de către stupinele de elită/multiplicare, intervenția IS-A 06-02, prevăzută în PS 2023-2027;
d) acțiuni de sprijinire a laboratoarelor de analiză a produselor apicole, a pierderilor de albine sau a scăderii productivității, precum și a substanțelor cu potențial toxic pentru albine, intervenția IS-A-07 prevăzută în PS 2023-2027.

(8) Intervențiile în sectorul vitivinicol prevăzute la alin. (2) lit. f) sunt următoarele:
(i) restructurarea și reconversia plantațiilor viticole, intervenția IS-V-01, prevăzută în PS 2023-2027;
(ii) investiții în active corporale și necorporale, intervenția IS-V-02, prevăzută în PS 2023-2027;
(iii) asigurarea recoltelor, intervenția IS-V-03, prevăzută în PS 2023-2027;
(iv) acțiuni de informare, intervenția IS-V-04, prevăzută în PS 2023-2027;
(v) promovarea enoturismului, intervenția IS-V-05, prevăzută în PS 2023-2027;
(vi) promovarea și comunicarea efectuată în țări terțe, intervenția IS-V-06, prevăzută în PS 2023-2027;
(vii) investiții în active corporale și necorporale menite să sporească durabilitatea producției de vin, intervenția IS-V-07, prevăzută în PS 2023-2027."

 

Vizualizat: 4212 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

Dovezi necesare la APIA plata subvențiilor APIA pe hectar!

Dovezi necesare la APIA plata subvențiilor APIA pe hectar!

12 aprilie 2024 - 13:24

Cum demonstrează fermierii că terenul pentru care cer subvenții se află la dispoziția lor? În Ghidul APIA pentru subvențiile aferente acestui an se găsește lista de dovezi obligatoriu de prezentat Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).

Subvenție de 435 euro/animal pentru crescătorii de porci!

Subvenție de 435 euro/animal pentru crescătorii de porci!

11 aprilie 2024 - 20:26

Crescătorii de porci din Polonia primesc subvenţii de 1,7 ori mai mari pentru bunăstarea porcilor decât cei din România, scrie Ziarul Financiar.

Ungaria introduce noi restricții la importurile de cereale ucrainene

Ungaria introduce noi restricții la importurile de cereale ucrainene

11 aprilie 2024 - 20:03

Guvernul ungar va introduce noi restricţii la importurile de produse agricole ucrainene, o măsură destinată să îi protejeze pe fermieri de fluctuaţiile pieţei provocate de importurile ieftine din Ucraina, a declarat joi ministrul Agriculturii, Istvan Nagy, care acuză UE că-i trădează pe fermierii din țara sa, informează AP, preluat de Agerpres.

APIA ACUM: Banii în conturile crescătorilor de vaci!

APIA ACUM: Banii în conturile crescătorilor de vaci!

11 aprilie 2024 - 15:11

Sprijin financiar în valoare de peste 51 milioane lei pentru crescătorii de bovine! Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA) anunță acum că face plata ajutorului de 100 euro/bovină.

Familii de albine fictive! Cum au fraudat APIA 21 de apicultori!

Familii de albine fictive! Cum au fraudat APIA 21 de apicultori!

11 aprilie 2024 - 14:11

Procurorii anticorupție au trimis în judecată 21 de apicultori care ar fi încasat bani de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) pe baza unor acte false. Concret, apicultorii ar fi achiziționat doar pe hârtie familii de albine.

Condiția obligatorie anul acesta pentru sprijin cuplat legume sere și solarii!

Condiția obligatorie anul acesta pentru sprijin cuplat legume sere și solarii!

11 aprilie 2024 - 07:36

Fermierii care cultivă legume în sere sau solarii beneficiază și anul acesta de sprijinul cuplat pentru venit, subvenție europeană cu un cuantum substanțial pe hectar. O condiție obligatorie este cultivarea legumelor în pământ, serele hidroponice, de exemplu, fiind excluse de la această plată.

Lege contract de arendă!

Lege contract de arendă!

10 aprilie 2024 - 19:28

Propunerea de modificare, în Codul Civil, a prevederilor privind contractul de arendă a fost respinsă de Camera Deputaților cu 164 de deputați au votat „pentru”, 60 au votat „împotrivă”, iar 18 s-au abținut. Nemulțumiți, fermierii ne-au transmis un comunicat.

Fraudă subvenții APIA de peste 400.000 euro!

Fraudă subvenții APIA de peste 400.000 euro!

10 aprilie 2024 - 18:30

A luat subvențiile APIA pe hectar care i s-ar fi cuvenit fermierului care lucrează terenul. Procuorii DNA au trimis-o în judecată pentru încasarea fără drept a sumei de peste 400.000 de euro de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).

Subvențiile APIA pășune ale crescătorilor luate de președintele asociației!

Subvențiile APIA pășune ale crescătorilor luate de președintele asociației!

10 aprilie 2024 - 17:40

Președintele unei asociații de crescători de animale din Bistrița Năsăud a recunoscut în fața procurorilor anticorupție că a depus la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) tabele și declarații false cu scopul de a încasa subvenția APIA pe hectarul de pășune. Suma încasată circa 390.000 euro care ar fi trebuit să ajungă la crescătorii de animale. 

Noua subvenție APIA din zootehnie: Încărcătura 3 UVM/ha!

Noua subvenție APIA din zootehnie: Încărcătura 3 UVM/ha!

10 aprilie 2024 - 13:26

Din acest an, crescătorii de vaci beneficiază de o nouă subvenție pe hectar, sprijin cuplat pentru venit - porumb pentru siloz (PD-26). Una dintre condiții este asigurarea unei încărcături minime de 3 UVM/ha de cultură/an.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Lintrac 130 - Un tractor cu totul special

Lintrac 130 - Un tractor cu totul special

Produs al companiei austriece Lindner, o afacere de familie care mizează pe o abordare mai degrabă exclusivistă decât pe producţia de masă (doar în jur de 1.800 de unităţi sunt produse anual, în funcţie de specificaţiile dorite de client), acest tractor înglobează o serie de inovaţii care îl fac extrem de atractiv.

Printre altele, dispune de o punte spate viratoare la un unghi de 20° (primul tractor standard de pe piaţă care este prevăzut cu un astfel de sistem), pentru o manevrabilitate sporită, şi are capacitatea de a lucra în pante extreme, cu o înclinaţie de până la 60%. Puntea faţă poate fi coborâtă sau ridicată pentru a se obţine o copiere precisă a terenului de către implementele utilizate. În plus, cu ajutorul tehnologiei TracLink, recunoaşterea implementelor se face în mod automat, fără intervenţia operatorului, iar debitele sistemelor hidraulice, turaţiile motorului şi ale prizei de forţă, precum şi modurile de conducere sunt setate automat.

Tractorul este comercializat în România de către Zetor (0357 440 500)

Massey Ferguson a convins de la prima lucrare CLAAS România - soluţii digitale, servicii post-vânzare şi training specializat pentru operatori! FERME DE VÂNZARE în județul Cluj! IMAGINI DIN DRONĂ // Detalii în descriere

Bancul zilei

La cumpărături

La cumpărături
Un tip făcea cumpărături într-un supermagazin cu un cărucior în care era şi băieţelul său de doi ani. Detalii