Adama
Agreena
AGRICOVER

Ordonanță de Urgență MADR: Nou ajutor 1.500 lei/ha! Cerere, condiții, acte!

Publicat: 11 octombrie 2022 - 17:48
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten

Ministerul Agriculturii a publicat astăzi, pe site-ul instituției, un proiectul Ordonanței de Urgență care stabilește condițiile de acordare a unui ajutor pentru secetă. Cuantumul maxim al ajutorului este 1.500 lei/ha. 

Potrivit proiectului OUG, "se instituie o schemă de ajutor de stat, având ca obiectiv acordarea de compensații sub forma de grant financiar producătorilor agricoli care au inființat culturi în toamna anului 2021 și au fost afectate de seceta pedologică.

Beneficiarii prezentei scheme sunt producătorii agricoli care au inființat culturi în toamna anului 2021 și au fost afectate de seceta pedologică în grade de afectare cuprinse între 30% și 100% conform proceselor-verbale de constatare și evaluare a pagubelor la culturi, respectiv:

a) producătorii agricoli persoane fizice;
b) producătorii agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările și completările ulterioare;
c) producătorii agricoli persoane juridice, indiferent de statutul lor juridic sau de modul lor de organizare.

Prin prezenta schemă se acordă ajutor de stat beneficiarilor care au înființat în toamna anului 2021 următoarele culturi și care au fost afectate de seceta pedologică în grade de afectare cuprinse între 30% și 100% conform proceselor-verbale de constatare și evaluare a pagubelor:
a) grâu;
b) secară;
c) triticale;
d) orz;
e) orzoaică;
f) ovăz;
g) rapiță.

CONDIȚII

Beneficiarii sunt eligibili la solicitarea grantului financiar dacă îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

a) solicită ajutorul reprezentând grantul financiar prevăzut de prezenta ordonanță de urgență;
b) dețin proces-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor, întocmit până cel târziu la data de 15 august 2022 inclusiv conform modelului prevăzut în anexa nr.3 la Regulamentul privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice, aprobat prin Ordinul comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului afacerilor interne nr. 97/63/2020, cu modificările și completările ulterioare, pentru culturile agricole înființate în toamna anului 2021 și suprafețele afectate de seceta pedologică cu un
procent de calamitare cuprins între 30% și 100%;
c) sunt înregistraţi în evidenţele Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cu cererea unică de plată 2022, din care se identifică culturile înființate în toamna anului 2021, respectiv grâu și/sau secară și/sau triticale și/sau orz și/sau orzoaică și/sau ovăz și/sau rapiță, precum și suprafețele de teren declarate aferente acestor culturi;
d) nu sunt în dificultate, respectiv în reorganizare, în lichidare sau în faliment, la data depunerii cererii de solicitare a ajutorului de stat, în baza evidențelor Oficiului Național al Registrului Comerțului.

Prin excepție, dacă cererea unică de plată 2022 a fost înregistrată la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură ulterior datei de întocmire a
procesului –verbal de constatare și evaluare a pagubelor, pentru beneficiarii care au suprafețe calamitate cu oricare dintre culturile prevăzute la art.5, confirmate prin procesul – verbal de constatare și evaluare a pagubelor, care au fost întoarse sau nu au mai fost însămânțate după calamitare și nu se regăsesc, în totalitate sau parțial în cererea unică de plată 2022, suprafețele afectate avute în vedere pentru ajutorul de stat sunt cele cuprinse în procesul – verbal de constatare și evaluare a pagubelor.

Compensațiile acordate ca ajutor de stat sub forma de grant financiar unitar pe hectar, pentru fiecare cultură afectată, reprezintă maxim 40% din Cheltuielile eligibile, respectiv maxim 40% din cheltuielile tehnologice prevăzute în Tehnologiile cadru la culturi recolta 2021-2022, realizate de Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii şi Dezvoltare Rurală (ICEADR) și corespund cerințelor punctelor 360 și 361 litera b) din cadrul secțiunii 1.2.1.2 din Orientările UE.

Grantul financiar unitar este în cuantum maxim de 1.500 lei/ha aferent unui grad de afectare de 100% care este prevăzut în procesul - verbal de constatare și evaluare a pagubelor, pentru oricare dintre culturile menționate.

Dacă gradul de afectare prevăzut în procesul - verbal de constatare și evaluare a pagubelor, pentru oricare dintre culturile menționate, este cuprins în intervalul 30% până la 100%, cuanumul grantului financiar unitar care se poate acorda se diminuează procentual corespunzător și se obține prin înmulțirea cuantumului maxim cu procentul de afectare prevăzut în procesul - verbal.

Sumele reprezentând grant financiar care se pot acorda unui beneficiar se determină prin înmulțirea cuantumului maxim al grantului financiar unitar cu gradul de afectare prevăzut în procesul - verbal de constatare și evaluare a pagubelor și cu suprafața calamitată prevăzută în procesul - verbal de constatare și evaluare a pagubelor, pentru oricare dintre culturile menționate, iar rezultatul obținut se împarte la o sută.

Cererea pentru obținerea ajutorului de stat se depune la direcția agricolă județeană, DAJ.

Beneficiarii care îndeplinesc criteriile de eligibilitate depun/transmit la DAJ o cerere de solicitare a grantului financiar care cuprinde și declarația pe
proprie răspundere că nu se află în reorganizare, lichidare sau faliment, conform evidenţelor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), la data depunerii solicitării pentru ajutor, însoţită de următoarele documente:
a) copie a documentului prevăzut la art.6 lit. b) procesul-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor;
b) copiile documentelor de identificare a coordonatelor bancare, precum banca comercială, codul IBAN, în care să fie virate sumele.

Cererile și documentele se depun/transmit în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Cererea de solicitare a ajutorului, însoţită de documente poate fi transmisă la DAJ şi prin fax sau poştă sau în format electronic prin e-mail.

Documentele depuse/transmise în copie de către beneficiar, vor purta sintagma “conform cu originalul”, vor fi datate și însușite prin semnătură de către reprezentantul legal al beneficiarului.

Resursele financiare necesare implementării schemei sunt de 365.638,26 mii lei și se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate pe anul 2022 Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale cu această destinaţie, la capitolul 83.01 "Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare", titlul 59 " Alte cheltuieli", articolul 59.09 "Despăgubiri acordate producătorilor agricoli în caz de calamități naturale în agricultură".

Ajutorul de stat se notifică la Comisia Europeană. 

"Începând cu data primirii deciziei Comisiei Europene privind aprobarea acordării ajutorului de stat, se stabileşte eligibilitatea beneficiarului şi se poate constitui obligaţia de plată a acestui ajutor de stat," mai precizează proiectul Ordonanței de Urgență, publicat în dezbatere pe site-ul MADR. 

"Potrivit rezultatelor centralizării la Centrul Operativ pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, a informațiilor cuprinse în Rapoartele sinteză cu pagubele la culturile agricole, asociate fenomenului meteorologic de secetă pedologică, întocmite de către Comitetele județene pentru situații de urgență pe baza proceselor-verbale de constatare și evaluare a pagubelor la culturi, potrivit cărora un număr de peste 16.740 fermieri au fost afectați de seceta pedologică și circa 250 mii ha cu culturi înființate în toamna anului 2021 au fost afectate în grade diferite de afectare cuprinse între 30% și 100% pe areale agricole importante la nivel național, dintre care: grâu – 187.358,35 ha, secară – 208,76 ha, triticale – 1.880,33 ha, orz – 25.294,42 ha, orzoaică – 2.062,59 ha, ovăz – 235,33 ha și rapiță – 26.719,06 ha," argumentează MADR acordarea ajutorului de stat. Integral Ordonanța de Urgență pe site-ul MADR!

Vizualizat: 7421 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

Condiții necesare ajutor AFIR achiziții utilaje agricole!

Condiții necesare ajutor AFIR achiziții utilaje agricole!

07 iunie 2024 - 21:19

În vederea lansării sesiunii de depunere a solicitărilor de finanțare, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat pe pagina oficială de internet, www.afir.ro, versiunea finală a Ghidului solicitantului pentru submăsura 4.1 „Investiţii în exploataţii agricole”, componenta 4.1.1. prin care se finanțează achiziții simple de utilaje agricole.

Atenție, fermieri! Amenzi de până la 20.000 de lei!

Atenție, fermieri! Amenzi de până la 20.000 de lei!

07 iunie 2024 - 16:17

În ședința de Guvern din 6 iunie 2024 a fost aprobată Hotărârea pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia.

ASTĂZI! Suma virată în conturile fermierilor, crescătorilor de animale!

ASTĂZI! Suma virată în conturile fermierilor, crescătorilor de animale!

07 iunie 2024 - 16:10

2,29 miliarde euro au intrat în conturile fermierilor români de la începutul acestui an și până în prezent, bani europeni rambursați de către Comisia Europeană pentru finanțarea măsurilor de sprijin derulate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Anunț OFICIAL! Ghidul solicitantului submăsura 4.1 Investiții în exploatații agricole!

Anunț OFICIAL! Ghidul solicitantului submăsura 4.1 Investiții în exploatații agricole!

07 iunie 2024 - 14:47

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Direcția Generală Dezvoltare Rurală, în calitate de Autoritate de Management pentru PNDR, a publicat versiunea finală a Ghidului solicitantului pentru submăsura 4.1 Investiții în exploatații agricole, componenta 4.1.1, din cadrul PNDR 2020. Ghidul este postat spre informarea publicului larg pe o perioadă de 7 zile calendaristice, urmând ca după această să poată fi lansată sesiunea pentru depunerea proiectelor.

Ordin ÎN VIGOARE! Plată bonus subvenții APIA pe cap animal și hectar!

Ordin ÎN VIGOARE! Plată bonus subvenții APIA pe cap animal și hectar!

07 iunie 2024 - 14:25

Ordinul prin care se dispune realocarea de sume disponibile și se stabilește cuantumul unitar al plății către beneficiarii intervențiilor aferente sprijinului cuplat în sectorul vegetal/zootehnic și ecoscheme a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 523/2024.

Oficial MADR: Decizie URGENTĂ plata subvențiilor APIA!

Oficial MADR: Decizie URGENTĂ plata subvențiilor APIA!

06 iunie 2024 - 15:25

Secretarul de stat din Ministerul Agriculturii, Adrian Pintea, a anunțat, în urmă cu puțin timp, că s-a luat decizia prelungirii campaniei de primire a cererilor pentru plata subvențiilor agricole până la data de 12 iunie 2024.

Lista oficială subvenții APIA cu un cuantum mai mare! Banii se iau ACUM de la APIA!

Lista oficială subvenții APIA cu un cuantum mai mare! Banii se iau ACUM de la APIA!

06 iunie 2024 - 09:05

Au crescut subvențiile APIA pentru 2023! Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) le va plăti fermierilor, crescătorilor de animale o sumă suplimentară pentru anumite subvenții APIA aferente anului 2023. Sunt scheme de plată la care li s-au transferat sume rămase neutilizate pentru alte subvenții. Agroinfo vă pune la dispoziție lista oficială a subvențiilor APIA pentru care veți primi diferența dintre cuantumul inițial și cel final.

OFICIAL! Un milion de euro împărțit ACUM de APIA oierilor! Cât vine pe oaie/capră!

OFICIAL! Un milion de euro împărțit ACUM de APIA oierilor! Cât vine pe oaie/capră!

06 iunie 2024 - 07:31

A crescut subvenția APIA la oi și capre! Ministerul Agriculturii a anunțat miercuri, 5 iunie 2024, că a transferat suma de un milion de euro către PD 24 – Sprijin cuplat pentru venit – ovine-caprine, pentru asigurarea unui cuantum cât mai apropiat de cel unitar planificat în Planul Național Strategic 2023-2027 pentru anul 2023. 

Sprijin instalare tineri fermieri, buget suplimentat! AFIR va notifica tinerii care vor primi ajutorul!

Sprijin instalare tineri fermieri, buget suplimentat! AFIR va notifica tinerii care vor primi ajutorul!

05 iunie 2024 - 18:13

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) anunță că un număr de 484 de proiecte eligibile fără finanțare ale tinerilor fermieri din zona montană și non montană vor beneficia de finanțare în urma suplimentării bugetului aferent sub-măsurii 6.1 cu valoarea de 20,84 milioane EURO.

APIA ACUM: Banii de subvenții în conturi!

APIA ACUM: Banii de subvenții în conturi!

05 iunie 2024 - 17:39

Peste 44 milioane de euro au fost rambursate de către Comisia Europeană, anunță acum Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA). Suma reprezintă plățile directe pe hectar și cap animal achitate fermierilor, crescătorilor de animale pentru anul 2023.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Curiozități despre cerbi, ciute, căprioare și COARNELE DE CERB!

Curiozități despre cerbi, ciute, căprioare și COARNELE DE CERB!

Bine ați venit la Ferma de Cerbi din Poiana Neamțului!

Vă invitâm la o scurtă prezentare realizată de Daniel Stoica din care veți afla cum să deosebiți Căprioarele de Ciute și multe alte informații interesante despre Cerbi.

Massey Ferguson a convins de la prima lucrare CLAAS România - soluţii digitale, servicii post-vânzare şi training specializat pentru operatori! FERME DE VÂNZARE în județul Cluj! IMAGINI DIN DRONĂ // Detalii în descriere

Bancul zilei

În vacanţă...

În vacanţă...
De trei ori am fost în vacanţă şi de trei ori soţia mea a rămas însărcinată Detalii