ADAMA 22
Reclama header after big part 2
AGRICOVER

Ordin subvenții APIA MODIFICAT!

Publicat: 17 februarie 2022 - 14:09
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten

Ministerul Agriculturii anunță că a modificat Ordinul ministrului agriculturii nr. 45/2021 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți din agricultură. Proiectul de Ordin este publicat pe site-ul oficial MADR. Agroinfo vă pune la dispoziție modificările făcute pentru subvențiile APIA aferente acestui an.

Schema de plată unică pe suprafață, SAPS

În cazul suprafețelor cultivate cu cânepă, contravaloarea analizelor pentru stabilirea conţinutului de THC din probele recoltate, se achită de către fermieri în termen de 5 zile lucrătoare de la emiterea facturii de către Laboratorul Central pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Valea Călugărească - Filiala Blaj. Efectuarea analizelor se va face numai în baza prezentării dovezii de plată.

Ajutor național tranzitoriu cânepă, ANT 3

Contravaloarea analizelor pentru stabilirea conţinutului de THC din probele recoltate se achită de către fermieri în termen de 5 zile lucrătoare de la emiterea facturii de către Laboratorul Central pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Valea Călugărească - Filiala Blaj. Efectuarea analizelor se va face numai în baza prezentării dovezii de plată.

Ajutor național tranzitoriu tutun, ANT 4

Fermierul/grupul de producători depune la centrul local/judeţean sau al municipiului Bucureşti al APIA, după caz, până la data de 1 mai a anului următor recoltării, declaraţia de livrare a tutunului prin care se face dovada valorificării unei cantități minime de 1000 kg/ha; declaraţia de livrare se vizează de reprezentantul desemnat al DAJ pe a cărei rază teritorială se află terenul cultivat, pentru atestarea cantităţii şi a calităţii tutunului livrat; dacă fermierul este membru al unui grup de producători, declaraţia de livrare se vizează şi de grupul în cauză; lipsa vizei/vizelor pe declaraţia de livrare determină neeligibilitate la plată pentru ANT 4 - tutun. 

Sprijin cuplat cânepă pentru ulei și/sau fibră

Contravaloarea analizelor pentru stabilirea conţinutului de THC din probele recoltate se achită de către fermieri în termen de 5 zile lucrătoare de la emiterea facturii de către Laboratorul Central pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Valea Călugărească - Filiala Blaj. Efectuarea analizelor se va face numai în baza prezentării dovezii de plată.

Sprijin cuplat bivolițe de lapte

Pentru încasarea subvenției aferentă acestui an, se depune la APIA copie de pe cel puţin un contract cu un prim - cumpărător, încheiat pe o perioadă de minimum 6 luni, valabil la data depunerii, însoţită de copii de pe cel puţin o factură sau de pe cel puţin o filă din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producătorul care efectuează livrare de lapte. 

Măsura 11 Agricultură ecologică

În cazul în care în anul curent de cerere fermierul solicită sprijin pentru submăsura 11.1 şi ulterior obţine autorizație de recunoaştere retroactivă a unei perioade anterioare perioadei de conversie, în conformitate cu art. 13 alin. (1) din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 312/2021 privind organizarea sistemului de control şi certificare, de aprobare a organismelor de control şi de supraveghere a activităţii acestora în agricultura ecologică, ale art. 10 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2018/848 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului și ale prevederilor art. 1 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/464 al Comisiei din 26 martie 2020 de stabilire a anumitor norme de aplicare a Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește documentele necesare pentru recunoașterea retroactivă a perioadei în scopul conversiei, producția de produse ecologice și informațiile care trebuie furnizate de către statele membre şi depune la APIA, în termenul legal, certificatul emis de Organismul de control în conformitate cu prevederile art. 35 din Regulamentul (UE) 2018/848 care confirmă statutul de suprafaţă ecologică, angajamentul aflat în derulare în baza submăsurii 11.1 este
adaptat la condiţiile specifice ale submăsurii 11.2 pentru anul respectiv de cerere.

colaj-ecologic_b

Dacă fermierul obţine autorizație de recunoaştere retroactivă a unei perioade anterioare perioadei de conversie, şi depune la APIA copia documentaţiei privind acordarea autorizației până la termenul-limită de depunere a cererii unice de plată (inclusiv perioada cu penalităţi), angajamentul semnat în cadrul submăsurii 11.1 se închide fără recuperarea sumelor acordate pentru anii anteriori de cerere. Fermierul este obligat să menţină certificarea suprafeţelor care au făcut obiectul angajamentului în cadrul submăsurii 11.1 pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la momentul semnării acestuia. Fermierul poate deschide un angajament nou în cadrul submăsurii 11.2 începând din anul obţinerii autorizației.

Dacă fermierul obţine autorizație de recunoaştere retroactivă a unei perioade anterioare perioadei de conversie după termenul-limită de depunere a cererii unice de plată (inclusiv perioada cu penalităţi), prin cererea unică de plată a solicitat sprijin prin submăsura 11.1, anul aprobării autorizației reprezintă ultimul an de angajament pe submăsura 11.1, iar nivelul plăţii în anul respectiv va fi cel corespondent submăsurii 11.2. Fermierul este obligat să menţină certificarea suprafeţelor care au făcut obiectul angajamentului în cadrul submăsurii 11.1 pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la momentul semnării acestuia. În anul următor obţinerii autorizării fermierul poate să deschidă angajament pentru submăsura 11.2.

Copia documentaţiei privind acordarea autorizației de recunoaștere retroactivă a unei perioade anterioare perioadei de conversie trebuie depusă la APIA cel târziu odată cu depunerea certificatului emis de organismul de control, menționat la art. 9 alin. (1) lit. q) din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 312/2021 privind organizarea sistemului de control şi certificare, de aprobare a organismelor de control şi de supraveghere  activităţii acestora în agricultura ecologică.

În situaţia în care pe parcursul implementării angajamentului măsurii 11 beneficiarul schimbă categoria de folosinţă a terenului, pentru parcelele respective nu i se vor aplica sancţiuni administrative dacă face dovada continuării practicilor agriculturii ecologice pe suprafeţele angajate (prin depunerea certificatului) şi a respectării celorlalte condiţii specifice menţinerii suprafeţei în sistem ecologic de agricultură pe perioada rămasă de angajament.

Beneficiarul nu va putea obţine pentru anul în curs plata compensatorie pentru parcelele pe care a schimbat categoria de folosinţă, pentru pachetul pentru care are angajamentul în derulare, dacă schimbarea categoriei de folosinţă a fost făcută între momentul depunerii cererii unice de plată şi emiterea certificatului care confirmă statutul suprafeţei înregistrate în sistemul ecologic.

Pentru a nu repeta anul de conversie/prelungi perioada de conversie, în cazul în care, în anul curent, perioada de conversie se încheie după termenul-limită de depunere a cererii unice de plată, dar până la termenul legal de depunere la APIA a certificatului (care confirmă statutul de suprafaţă ecologică), la momentul depunerii cererii unice de plată, în declaraţia de suprafaţă, fermierul nu va mai solicita submăsura 11.1.

Angajamentul pentru submăsura 11.1 se închide, dar fermierul este obligat să menţină certificarea suprafeţelor care au făcut obiectul angajamentului în cadrul submăsurii 11.1 pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la momentul semnării acestuia.

Fermierul poate solicita şi deschide angajament nou în cadrul submăsurii 11.2 începând din anul curent de cerere, acest an reprezintă primul an de angajament pentru submăsura 11.2, iar nivelul plăţii în anul respectiv va fi cel corespondent submăsurii 11.2.

În situaţia în care certificatul nu confirmă statutul de suprafaţă ecologică, nu se permite deschiderea angajamentului solicitat pentru submăsura 11.2, iar fermierul va fi sancţionat pentru nerespectarea angajamentului pentru submăsura 11.1.

În situaţia în care în anul curent de cerere fermierul solicită sprijin pentru submăsura 11.1 şi ulterior depune la APIA, în termenul legal, certificatul care confirmă statutul de suprafaţă ecologică, angajamentul aferent submăsurii 11.1 este adaptat la condiţiile specifice ale submăsurii 11.2 pentru anul curent de cerere. Anul curent de cerere reprezintă anul finalizării conversiei şi ultimul an de angajament pe submăsura 11.1, iar nivelul plăţii în anul respectiv va fi cel corespondent submăsurii 11.2. Fermierul este obligat să menţină certificarea suprafeţelor care au făcut obiectul angajamentului în cadrul submăsurii 11.1 pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la momentul semnării acestuia. În anul următor finalizării conversiei, fermierul poate deschide angajament nou în cadrul submăsurii 11.2.

Adaptarea angajamentelor aflate în derulare în cadrul submăsurii 11.1 se acceptă până la termenul de depunere a certificatului.

Notificare în scris la APIA

În cazul în care fermierii nu au fost în măsură să respecte criteriile de eligibilitate sau alte obligaţii din cauza unui caz de forţă majoră sau a unor circumstanţe excepţionale, pentru a beneficia de plăţile directe, notifică în scris APIA în termenul stabilit la art. 34 din ordonanţă, printr-o înştiinţare al cărei model este prevăzut în anexa nr. 15. 

Termenul pentru motificarea APIA este de 15 zile lucrătoare de la data la care beneficiarul sau succesorul său în drepturi este în măsură să trimită respectiva notificare.

Incluse pe lista cazurilor de forță majoră

Situaţia epidemiologică internaţională, declarată pandemie de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii, incidentă şi pe teritoriul României, reglementată în condiţiile stabilite prin legislaţia naţională şi prin reglementările procedurale specifice de implementare a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, în conformitate cu Ordinul MADR nr. 194/2019, cu modificările și completările ulterioare.
Contaminare accidentală a terenului, neimputabilă operatorului, ce duce la declasarea terenului în condițiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Vizualizat: 2471 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

APROBAT ASTĂZI de Guvern: Bani pentru APIA!

APROBAT ASTĂZI de Guvern: Bani pentru APIA!

18 mai 2022 - 20:22

Guvernul a aprobat astăzi proiectul de investiții „Servicii de dezvoltare și extindere a sistemului informatic al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură de gestionare a cererilor de plată”, anunță un comunicat al Ministerului Agriculturii transmis Agroinfo. 

Șeful APIA ASTĂZI, discuții cu fermierii, crescătorii de animale!

Șeful APIA ASTĂZI, discuții cu fermierii, crescătorii de animale!

18 mai 2022 - 20:00

Astăzi, 18 mai 2022, seria conferințelor de informare a fermierilor, demarată de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) pentru promovarea exclusivă a măsurilor delegate de AFIR - Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale către APIA din Programul National de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, a ajuns la Piatra Neamț.

Prețul grâului a urcat la 435 euro/tonă! Ce spun fermierii români!

Prețul grâului a urcat la 435 euro/tonă! Ce spun fermierii români!

18 mai 2022 - 13:13

România cultivă cereale pe milioane de hectare. Cele mai recente date indică o posibilă creștere a producției dacă vremea va ține cu fermierii. De altfel, situația în care se află cerealele din Rusia și Ucraina face loc noilor competitori care ar putea veni de la noi din țară. Prețul grâului a urcat la 435 euro/tonă, cel mai mare înregistrat vreodată. 

Ajutorul APIA 5.000 euro/fermă! Beneficiari, condiții, acte, termen plată!

Ajutorul APIA 5.000 euro/fermă! Beneficiari, condiții, acte, termen plată!

18 mai 2022 - 08:00

Ministerul Agriculturii a publicat, în dezbatere, pe site-ul oficial, procedura de implementare aferentă măsurii "Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat pentru activități specifice din domeniul industriei agroalimentare". Condiții, acte, termen pentru micrograntul APIA, ajutorul de 5.000 euro/fermă.

Oierii Ghiță Ciobanul, Ionică Sterp, ASTĂZI la Guvern! Subvenții și pășuni pentru crescătorii de oi!

Oierii Ghiță Ciobanul, Ionică Sterp, ASTĂZI la Guvern! Subvenții și pășuni pentru crescătorii de oi!

17 mai 2022 - 20:39

Premierul Nicolae Ciucă i-a primit marţi, la Palatul Victoria, pe reprezentanţii Asociaţiei Profesionale a Ciobanilor, transmite Guvernul. 

Comunicat APIA de ASTĂZI!

Comunicat APIA de ASTĂZI!

17 mai 2022 - 16:46

Agenția de Plăți si Intervenție pentru Agricultură (APIA) aduce la cunoștința opiniei publice încheierea Campaniei de depunere fără penalități a Cererilor unice de plată.

De la anul, adio subvenții pe hârtii!

De la anul, adio subvenții pe hârtii!

17 mai 2022 - 08:18

Din 2023, odată cu noua politică agricolă comună, obținerea ajutoarelor europene, a subvențiilor, nu va mai fi o competiție de hârtii pentru fermierii, crescătorii români de animale. Va conta performanța și nu respectarea unor criterii stabilite anapoda de niște funcționari, a spus ministrul agriculturii, Adrian Chesnoiu. 

Ce trebuie să facă un fermier român ca să obțină un ajutor de 15 milioane de euro!

Ce trebuie să facă un fermier român ca să obțină un ajutor de 15 milioane de euro!

17 mai 2022 - 07:40

Ministrul agriculturii, Adrian Chesnoiu, a anunțat luni, la TVR1, că a fost majorată suma acordată fermierilor români care se orientează spre procesarea produselor agricole primare. De anul viitor, din 2023, aceștia vor putea obține 15 milioane de euro din bani europeni. Care este condiția esențială pentru o astfel de sumă? 

Ministrul Chesnoiu ASTĂZI despre ajutorul Covid pentru crescătorii de oi!

Ministrul Chesnoiu ASTĂZI despre ajutorul Covid pentru crescătorii de oi!

16 mai 2022 - 11:24

Crescătorii de ovine din România sunt într-o perioadă de performanță, produc din ce în ce mai mult și mai bine, spune ministrul agriculturii Adrian Chesnoiu, astfel că nu au nevoie de un ajutor Covid pentru acest an. 

APIA OFICIAL ASTĂZI: Start plată! Sume pe hectar sprijin cuplat vegetal!

APIA OFICIAL ASTĂZI: Start plată! Sume pe hectar sprijin cuplat vegetal!

16 mai 2022 - 10:59

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că astăzi, 16 mai 2022, a demarat autorizarea la plată a schemelor de sprijin cuplat în sectorul vegetal Campania 2021.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Cooperativa Agricolă Someş-Arieş la Agraria 2022

Cooperativa Agricolă Someş-Arieş la Agraria 2022

Prototipul ideal al Bălțatei românești în viziunea Cooperativei Agricole Someş-Arieş la Agraria 2022! Un interviu cu Călin Fărgaciu, membru fondator al asociaţiei transilvănene

Tractoare de colecție în combinație cu utilaje din gama actuală KRONE! Imagini rare Robotul autonom Horsch Primul robot de furajare LELY VECTOR din România în ferma Peica!

Bancul zilei

Gospodina

Gospodina
E rău atunci când soţia nu ştie să gătească... Detalii