Adama
Agreena
AGRICOVER

Ordin MADR! Sancțiuni la plata subvențiilor APIA pentru fermieri, crescători de animale!

Publicat: 06 octombrie 2021 - 07:33
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten

Ministerul Agriculturii a publicat marți, 5 octombrie 2021, în dezbatere Ordinul privind sistemul de sancțiuni aplicabil schemelor de plăți directe și ajutoarelor naționale tranzitorii în sectoarele vegetal și zootehnic, aferente cererilor unice de plată din anii de cerere 2021 și 2022. 

"Ordinul reglementează sistemul de sancțiuni aplicabil următoarelor scheme de plăți directe:

a) schema de plată unică pe suprafață;
b) plata redistributivă;
c) plata pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu;
d) plata pentru tinerii fermieri;
e) schema de sprijin cuplat;
f) schema simplificată pentru micii fermieri

Pentru fiecare schemă de plăți directe și pentru ajutoare naționale tranzitorii care se acordă în agricultură în anii 2021-2022, conform Ordonanței, se aplică un sistem de sancțiuni care constă în:
a) respingerea plății;
b) sancțiuni administrative, care pot lua următoarele forme:
(i) reducerea valorii ajutorului/sprijinului;
(ii) reducerea suprafețelor pentru care se calculează ajutorul/sprijinul;
(iii) neacordarea ajutorului/sprijinului;
(iv) sancțiuni suplimentare;
(v) retragerea sumelor acordate.

Respingerea plății survine în următoarele situații:

a) neîndeplinirea calității de fermier activ conform art. 6 alin.(3) din Ordonanță, cu excepția ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul vegetal și zootehnic;
b) nerespectarea prevederilor art. 10 din Ordonanță pentru plățile directe și ale art. 35 din Ordinul nr. 45/2021 pentru ajutoare naționale tranzitorii în sectorul vegetal, respectiv a prevederilor referitoare la suprafața minimă a exploatației;
c) pentru suprafețele pe care nu se realizează o activitate minimă, așa cum este definită la art. 2 alin. 2 lit. c) din Ordonanta;
d) pentru neîndeplinirea condițiilor de eligibilitate prevăzute la art. 3 - 15 din Ordinul 45/2021, și pentru nedepunerea sau nedepunerea în termen a documentelor specifice prevăzute la art. 71 – 86 din același ordin, pentru schemele sprijinului cuplat sector zootehnic, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (1) – (6) din Ordinul nr. 45/2021;
e) pentru neîndeplinirea condițiilor de eligibilitate prevăzute la art. 3 - 15 și art. 44 – 58 din Ordinul 45/2021, și pentru nedepunerea sau nedepunerea în termen a documentelor specifice prevăzute la art. 44 – 58 din același ordin, pentru sprijinul cuplat sectorul vegetal;
f) pentru crearea în mod artificial de condiții pentru obținerea plății, așa cum acestea sunt prevăzute la art. 98 – 101 din Ordinul nr. 45/2021;
g) dacă beneficiarul sau reprezentatul acestuia nu permite efectuarea controlului la fața locului, cu excepția cazurilor de forță majoră și a circumstanțelor excepționale, conform art. 59 alin. (7) din Regulamentul nr. 1.306/2013.

Sancțiunile care se aplică schemelor de plăți directe și ajutoarelor naționale tranzitorii se aplică în următoarea ordine:

a) sancțiuni pentru supradeclararea suprafețelor/sancțiuni care se aplică pentru animalele nedeterminate, respectiv pentru declarația sector zootehnic, la care se adaugă, după caz, sancțiunile suplimentare specifice schemei pentru tinerii fermieri, în temeiul art. 50 – 51 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013, cu excepția plății pentru
practicile agricole benefice pentru climă și mediu, denumită în continuare plata pentru înverzire.

Supradeclarările referitoare la o parcelă pot fi compensate de subdeclarările privind alte parcele din aceeași grupă de plată. În cazul în care aceeași suprafață servește drept bază pentru o cerere de ajutor și/sau o cerere de plată în cadrul mai multor scheme de ajutoare sau măsuri de sprijin pe
suprafață, suprafața respectivă este luată în considerare separat pentru fiecare dintre schemele de ajutoare sau măsurile de sprijin în cauză;
b) sancțiuni administrative, altele decât cele privind supradeclarările suprafețelor, referitoare la:
(i) reducerea plății pentru înverzire în cazul nerespectării diversificării culturilor, a cerințelor privind pășunile permanente și a zonelor de interes ecologic;
(ii) sancțiuni administrative referitoare la plata pentru înverzire, aplicate conform art. 28 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Sistemul Integrat de Administrare și Control si conditiile pentru refuzarea sau retragerea platilor si pentru sanctiunile administrative aplicabile in cazul platilor directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurala si al ecoconditionalitatii, cu modificările și completările ulterioare;
c) sancțiuni pentru depunerea cu întârziere a cererii unice de plată, a documentelor justificative aferente cererii de plată și, după caz, a documentelor de modificare a cererii de plată;
d) sancțiuni pentru nedeclararea suprafețelor;
e) reducerea lineară se aplică, cu excepția ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul zootehnic, după caz:
(i) pentru tinerii fermieri - conform art. 6 alin. (2) lit. f) pct. (ii) din Regulamentul (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control, măsurile de dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 809/2014, respectiv art. 51 alin. (3) și art. 50 alin. (7) din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013;
(ii) pentru plata redistributivă - conform art. 41 alin. (4) și (6) din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013;
(iii) pentru toate schemele - conform art. 7 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013;
f) rata de ajustare, conform art. 8 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013, cu excepția ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul zootehnic;
g) sancțiuni pentru nerespectarea normelor privind ecocondiționalitatea, cu excepția ajutoarelor naționale tranzitorii", stipulează Ordinul MADR, afișat pe site-ul oficial al Ministerului Agriculturii. 

Vizualizat: 4304 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

Șef APIA anunță data pentru plata subvențiilor APIA hectar, cap animal!

Șef APIA anunță data pentru plata subvențiilor APIA hectar, cap animal!

18 iunie 2024 - 18:15

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) pregătește următoarea etapă la plata subvențiilor APIA, cuvenite pentru acest an fermierilor, crescătorilor de animale, în așa fel încât la data de 15 octombrie 2024 să fie demarată plata avansului APIA.

Nou ajutor pentru fermieri lansat ACUM!

Nou ajutor pentru fermieri lansat ACUM!

18 iunie 2024 - 12:01

Agențiile Judeţene pentru Ocuparea Forței de Muncă anunță că fermierii care angajează în perioada vacanței elevi sau studenți pot beneficia de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referință (ISR) al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă, valoarea ISR, actualizată în 2024 este de 660 lei, astfel fermierii angajatori beneficiază de jumătate din această sumă pentru fiecare angajat elev sau student.

Lege plată subvenție micii fermieri!

Lege plată subvenție micii fermieri!

18 iunie 2024 - 09:13

Pe masa președintelui Klaus Iohannis se află pentru promulgare Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2024 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea parțială a pierderilor la cultura de tomate în spații protejate și cultura de usturoi, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.

Ordinul vine direct de la Guvern! Banii intră în conturile fermierilor în doar câteva zile

Ordinul vine direct de la Guvern! Banii intră în conturile fermierilor în doar câteva zile

17 iunie 2024 - 20:49

Vin vești bune direct de la Guvern! Banii vor intra în conturi în doar câteva zile. Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură (APIA) a anunțat că, la data de 30 iunie, se va încheia oficial plata subvențiilor.

Lista completă cuantum subvenții APIA hectar și cap animal!

Lista completă cuantum subvenții APIA hectar și cap animal!

17 iunie 2024 - 16:49

După ultimele transferuri de sume între subvențiile APIA, concret, s-a luat din bugetul unor scheme de plată neaccesate și s-au transferat sumele către alte scheme, pentru a mări cuantumul, s-a stabilit prin Ordin MADR, publicat în Monitorul Oficial pe data de 5 iunie 2024, lista cuantumurilor finale ale subvențiilor APIA acordate în vegetal și zootehnie. În listă, veți găsi cuantumul stabilit și pentru noile subvenții APIA, eco-scheme.

Ferme de vaci cu un plus la subvenții APIA! Cum se va plăti ANT ajutor național tranzitoriu!

Ferme de vaci cu un plus la subvenții APIA! Cum se va plăti ANT ajutor național tranzitoriu!

17 iunie 2024 - 13:38

Subvențiile APIA pentru vaci trebuie direcționate către fermele care fac performanță sau măcar un plus la subvenții ar trebui acordat acestor ferme. Ajutorul național tranzitoriu trebuie împărțit doar celor care cresc cu adevărat vaci, regândit modul de acordare pentru ca banii să ajungă la crescători, este convins Ionuț Costin Lupu, director Asociația Holstein.RO

Ajutor plătit de APIA fermierilor, crescătorilor! Start de ASTĂZI!

Ajutor plătit de APIA fermierilor, crescătorilor! Start de ASTĂZI!

17 iunie 2024 - 09:00

Agenţia de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) anunţă lansarea sesiunii 1 de depunere a Cererilor de finanțare pentru accesarea Schemei de ajutor de stat „Silvo-mediu și climă”, aferentă Intervenției DR-07„Silvo-mediu și climă” din cadrul PS PAC 2023-2027. Cererile de finanțare pentru schema de ajutor de stat pot fi depuse în intervalul 17 iunie 2024 ora 9,00 – 13 septembrie 2024, ora 14,30.

Mari fermieri pe terenul statului! Câți bani fac?

Mari fermieri pe terenul statului! Câți bani fac?

17 iunie 2024 - 08:15

Primii zece arendași pe terenul statului exploatează aproximativ 50% din cele 254,5 mii de hectare pe care le are în concesiune sau arendă Agenția Domeniilor Statului, potrivit unei analize Economica pe baza informațiilor furnizate de ADS.

Condiții necesare ajutor AFIR achiziții utilaje agricole!

Condiții necesare ajutor AFIR achiziții utilaje agricole!

07 iunie 2024 - 21:19

În vederea lansării sesiunii de depunere a solicitărilor de finanțare, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat pe pagina oficială de internet, www.afir.ro, versiunea finală a Ghidului solicitantului pentru submăsura 4.1 „Investiţii în exploataţii agricole”, componenta 4.1.1. prin care se finanțează achiziții simple de utilaje agricole.

Atenție, fermieri! Amenzi de până la 20.000 de lei!

Atenție, fermieri! Amenzi de până la 20.000 de lei!

07 iunie 2024 - 16:17

În ședința de Guvern din 6 iunie 2024 a fost aprobată Hotărârea pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Ștefan Slavu: Pentru o fermă la început de drum MF 5713 este un tractor excelent

Ștefan Slavu: Pentru o fermă la început de drum MF 5713 este un tractor excelent

Originar din orașul Tecuci, jud. Galați, tânărul Ștefan Slavu a lucrat și a locuit aproximativ 15 ani în Vestul Europei. Acolo a dezvoltat două businessuri, însă a visat mereu să facă ceva acasă. Cu banii și experiența acumulată s-a întors în România și s-a apucat de agricultură. Din 2018 până în prezent a crescut de la 38 ha la aproximativ 200 ha, iar anul trecut și-a modernizat parcul de utilaje cu ajutorul fondurilor europene. Cum a decurs achiziția și de ce a ales modelul 5713M de la Massey Ferguson.

SIGMA România

contact: Strada Biharia, Nr. 26, Etaj 4, 013981,

București, Romania

T: + 40 21 233 10 64; office@saracakis.ro; www.saracakis.ro

Massey Ferguson a convins de la prima lucrare CLAAS România - soluţii digitale, servicii post-vânzare şi training specializat pentru operatori! FERME DE VÂNZARE în județul Cluj! IMAGINI DIN DRONĂ // Detalii în descriere

Bancul zilei

Vaca... vitezomană

Vaca... vitezomană
Merge un taran cu o vaca la abator si pe drum se intalneste cu un prieten, care avea BMW. Detalii