Adama
Agreena
AGRICOVER

Ordin MADR: Ajutor național tranzitoriu, ANT, zootehnie pentru acest an! Condiții, acte!

Publicat: 23 februarie 2023 - 06:17
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten

Crescătorii de bovine, caprine, ovine și bivolițe beneficiază și-n acest an de ajutoarele naționale tranzitorii, ANT, subvenții achitate de la bugetul de stat. Ministerul Agriculturii a publicat în consultare un proiect de ordin privind condițiile, actele pentru plata subvențiilor din zootehnie și vegetal.

"Ajutoare naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic

În sectorul zootehnic se acordă ajutoare naţionale tranzitorii, ANTZ, aşa cum sunt prevăzute la art. 1 alin. (5) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr.1571/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervenţiilor aferente sectoarelor vegetal şi zootehnic din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, finanţate din Fondul european de garantare agricolă şi de la bugetul de stat

Următorii termeni se definesc astfel:
a) perioada de referinţă este perioada cuprinsă între data începerii depunerii cererii de plată a anului anterior şi ultima zi înainte de data începerii depunerii cererii de plată a anului curent;
b) data de referinţă este ultima zi înainte de data începerii depunerii cererii de plată a fiecărui an de depunere pentru exploataţiile nou-înfiinţate;
c) exploataţii nou-înfiinţate sunt exploataţiile înfiinţate în perioada cuprinsă între data începerii depunerii cererii a anului anterior şi ultima zi înainte de data începerii depunerii cererii în anul în curs. d) Baza Națională de Date (BND) - bază de date electronică în care sunt înregistrate animale terestre deţinute, astfel cum se prevede la art. 109 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului European din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății animalelor („Legea privind sănătatea animală”), cu excepţia ecvideelor, potrivit art. 1 pct. 5 din Norma sanitar-veterinară pentru implementarea procesului de identificare și înregistrare a bovinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor, camelidelor, cervideelor și renilor aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 208/2022.
e) bovine – animale din speciile de ungulate care aparțin genurilor Bison, Bos, inclusiv subgenurilor Bos, Bibos, Novibos, Poephagus și Bubalus, inclusiv subgenului Anoa, și descendenții rezultați din încrucișările acestor specii;

ANTZ se acordă fermierilor crescători de animale din speciile bovine, ovine/caprine, înscrişi în evidenţa APIA cu cod unic de identificare, în funcţie de criteriile de eligibilitate, pentru următoarele scheme:
a) schemă decuplată de producţie, specia bovine, în sectorul lapte;
b) schemă decuplată de producţie, specia bovine, în sectorul carne;
c) schemă cuplată de producţie, speciile ovine/caprine.

ANTZ vaci pentru lapte:

ANTZ pentru schema decuplată de producţie, specia bovine, în sectorul lapte se acordă fermierilor crescători de bovine care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) la data solicitării ANTZ, exploataţia să fie înregistrată în BND în care există cel puţin un animal din specia bovine, identificat şi înregistrat în conformitate cu legislaţia sanitară veterinară în vigoare;
b) solicitantul să fi produs şi valorificat o cantitate de minimum 3 tone de lapte în anul 2018;

Plata ANTZ se acordă pentru o cantitate de minimum 3 tone de lapte per exploataţia cu cod ANSVSA, produsă şi valorificată în anul 2018.

ANTZ pentru schema decuplată de producţie, specia bovine, în sectorul lapte se acordă și fermierilor crescători de bovine cu exploatații nou înființate după anul 2018, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) la data solicitării ANTZ, exploataţia să fie înregistrată în BND în care există cel puţin un animal din specia bovine, identificat şi înregistrat în conformitate cu legislaţia sanitară veterinară în vigoare;
b) solicitantul să fi produs şi valorificat o cantitate de minimum 3 tone de lapte în perioada de referință;

Plata ANTZ se acordă pentru o cantitate de minimum 3 tone de lapte per exploataţia cu cod ANSVSA, produsă şi valorificată în perioada de referinţă.

colaj-plata-animale_b

ANTZ vaci carne:

ANTZ pentru schema decuplată de producţie, specia bovine, în sectorul carne, se acordă fermierilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) deţin un efectiv de minimum 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni la 31 ianuarie 2018 înregistrate în BND;
b) la data solicitării ANTZ exploataţia cu cod ANSVSA să fie înregistrată în BND în care există cel puţin un animal din specia bovine, identificat şi înregistrat în conformitate cu legislaţia sanitară veterinară în vigoare.

Plata ANTZ se acordă pentru minimum 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni, precum şi pentru tineretul bovin mascul şi/sau femel cu vârsta de minimum 7 luni, existent în exploataţia cu cod ANSVSA la 31 ianuarie 2018.

ANTZ pentru schema decuplată de producţie, specia bovine, în sectorul carne, se acordă și fermierilor crescători de bovine cu exploatații nou înființate după data de 31 ianuarie 2018, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) deţin un efectiv de minimum 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni la data de referință înregistrate în BND;
b) la data solicitării ANTZ exploataţia cu cod ANSVSA să fie înregistrată în BND în care există cel puţin un animal din specia bovine, identificat şi înregistrat în conformitate cu legislaţia sanitară veterinară în vigoare.

ANTZ ovine/caprine:

ANTZ pentru schema cuplată de producţie, speciile ovine/caprine se acordă fermierilor crescători de ovine/caprine, pentru femelele de ovine şi/sau femelele de caprine identificate conform legislaţiei în domeniu care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) efectivul din exploataţia cu cod ANSVSA înregistrată în BND să fie de minimum 50 de capete de femele ovine/25 de capete de femele caprine, care au împlinit vârsta de minimum un an la data de 31 martie a anului în care se depune cererea de plată;
b) la data solicitării ANTZ efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicită ANTZ să fie înscris în BND;
c) efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicită ANTZ să fie menţinut în exploataţia/exploataţiile cu cod ANSVSA menţionate în cerere pe perioada de reţinere de 100 de zile de la data-limită de depunere fără penalizări a cererii de plată;
d) să deţină registrul individual al exploataţiei cu cod ANSVSA, completat şi actualizat, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului European din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății animalelor („Legea privind sănătatea animală”).

Sunt eligibile la plată inclusiv femelele de ovine şi/sau femelele de caprine care până la finalul perioadei de reţinere de 100 de zile au intrat, respectiv au ieşit în/din exploataţiile cu cod ANSVSA deţinute de acelaşi beneficiar sau în/din exploataţiile asociaţiilor/cooperativelor/grupurilor de producători în care au fost transferate temporar pentru păşunat.

DOCUMENTE ANTZ

Documentele specifice care se depun împreună cu cererea de plată pentru ANTZ vaci lapte şi care atestă producerea şi valorificarea a minimum 3 tone lapte sunt următoarele, după caz:

a) în cazul valorificării către prim – cumpărător sunt următoarele: copie de pe cel puțin un contract încheiat pe o perioadă de minimum 6 luni cu un prim-cumpărător însoţit de următoarele documente în functie de forma de organizare, respectiv pentru producătorul PJ/PFA/II/IF copii de pe factură/facturi din care rezultă că a valorificat lapte în perioada de referinţă a anului de solicitare, iar pentru producătorul persoană fizică, copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, din care rezultă cantitatea de lapte valorificată.
b) în cazul altor tipuri de valorificare sunt următoarele:
(i) în cazul valorificării laptelui, în perioada de referință, de către producătorul persoană fizică: copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, din care rezultă cantitatea de lapte valorificat, însoţită de copie de pe atestatul de producător, precum și documentul sanitar -veterinar pentru valorificare;
(ii) în cazul valorificării laptelui de către producător, prin intermediul automatelor de lapte, în perioada de referință : copie de pe avizul de însoţire a mărfii şi de pe dispoziţia de încasare a valorii/documente fiscale aferente laptelui valorificat, indiferent de forma de organizare juridică;
(iii) în cazul valorificării laptelui, de către producători, prin unități de procesare proprii, în perioada de referință : copie de pe avizele de însoţire a mărfii care atestă livrarea şi de pe notele de intrare-recepţie la unitatea de procesare, din care să rezulte livrarea şi recepţia laptelui, în perioada de referință la unitatea proprie de procesare , precum şi copie de pe certificatul constatator emis de ONRC din care să reiasă obiectul de activitate, respectiv procesare lapte.

Documentul specific care se depune împreună cu cererea de plată pentru ANTZ vaci carne este copia de pe paşaportul/documentul de identificare unic pe viaţă al fiecărui animal pentru care se solicită ANTZ/copie de pe documentele care atestă ieşirile din efectiv, după caz.

Pentru cererile de plată depuse în termen şi în perioada cu penalizări, data-limită privind îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate şi, respectiv, cea a începerii perioadei de reţinere este data-limită de depunere a cererii de plată fără penalizări.

Pentru stabilirea sumelor cuvenite, APIA efectuează:
a) pentru ANTZ vaci lapte și vaci carne - controale administrative, conform manualelor/ghidurilor de procedură, elaborate şi aprobate prin decizie a directorului general al APIA şi avizate de către direcţia de specialitate din MADR;
b) pentru ANTZ ovine/caprine - controale administrative şi controale la faţa locului, conform manualelor/ghidurilor de procedură, elaborate şi aprobate prin decizie a directorului general al APIA şi avizate de către direcţia de specialitate din MADR.

APIA verifică administrativ, în baza naţională de date a Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, conform procedurii elaborate, îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate," precizează Ordinul MADR, publicat pe site-ul ministerului. 

 

Vizualizat: 3654 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

Subvenții APIA hectar URGENT în conturi! Cuantum, termen final plată!

Subvenții APIA hectar URGENT în conturi! Cuantum, termen final plată!

20 iunie 2024 - 10:47

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) urgentează plata subvențiilor APIA pe hectar, aferente anului de cerere 2023. Termenul final pentru achitarea plăților directe, stabilit de regulamentele europene, este 30 iunie 2024, așa că APIA mai are doar câteva zile. Ce subvenții APIA pe hectar trebuie să ajungă la fermieri, cuantum pentru fiecare?

Subvenții APIA cap animal la plată! Cuantum, termenul la care se încheie plățile!

Subvenții APIA cap animal la plată! Cuantum, termenul la care se încheie plățile!

20 iunie 2024 - 08:08

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) are termen 30 iunie 2024 pentru a finaliza plățile din zootehnie, aferente anului de cerere 2023. Ce subvenții APIA pe cap animal ajung la crescătorii de vaci, oi și capre în aceste zile?

Fermierii în câmp la 40 de grade Celsius!

Fermierii în câmp la 40 de grade Celsius!

19 iunie 2024 - 20:04

Pe o zi cu o căldură năucitoare, 40 de grade Celsius, combinele au duduit pe câmpuri. Fermierii au început să recolteze grâul pentru că se anunţă producţie-record. Nu vor să lase niciun bob să se usuce în căldura deşertică. Cu utilajele moderne, munca la câmp se face acum ca la birou: pe răcoare, în briza aerului condiţionat.

Tăiați de pe lista de plată APIA!

Tăiați de pe lista de plată APIA!

19 iunie 2024 - 18:24

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) îi exclude de la plata subvențiilor APIA pentru acest an pe fermierii, crescătorii de animale ale căror terenuri sau efective de animale sunt declarate și-n alte cereri depuse la APIA. Agroinfo a obținut informații de la APIA. 

Verificați-vă contul! APIA a făcut noi plăți ASTĂZI!

Verificați-vă contul! APIA a făcut noi plăți ASTĂZI!

19 iunie 2024 - 15:18

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, a efectuat, în perioada 17 – 19 iunie 2024, plăți pentru anul de cerere 2023 în suma totală 239.990.840,43 lei (48.281.256,73 euro), anunță astăzi Ministerul Agriculturii, într-un comunicat transmis Agroinfo. 

Ce face APIA dacă crescătorii au încasat ANT care nu li se cuvine sau alte subvenții APIA!

Ce face APIA dacă crescătorii au încasat ANT care nu li se cuvine sau alte subvenții APIA!

19 iunie 2024 - 08:27

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) recuperează sumele acordate necuvenit în cadrul unei campanii de plată. Cum procedează APIA? Agroinfo a obținut informații de la APIA.

Ce verificări face APIA anul acesta pentru plata subvențiilor APIA hectar și cap animal!

Ce verificări face APIA anul acesta pentru plata subvențiilor APIA hectar și cap animal!

19 iunie 2024 - 07:30

Sesiunea de primire a cererilor unice pentru plata subvențiilor aferente acestui an s-a încheiat pe data de 12 iunie 2024. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) este ocupată în această perioadă cu verificarea cererilor și pregătirea controalelor în teren. Ce verificări face APIA în acest an pentru plata subvențiilor APIA?

Șef APIA anunță data pentru plata subvențiilor APIA hectar, cap animal!

Șef APIA anunță data pentru plata subvențiilor APIA hectar, cap animal!

18 iunie 2024 - 18:15

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) pregătește următoarea etapă la plata subvențiilor APIA, cuvenite pentru acest an fermierilor, crescătorilor de animale, în așa fel încât la data de 15 octombrie 2024 să fie demarată plata avansului APIA.

Nou ajutor pentru fermieri lansat ACUM!

Nou ajutor pentru fermieri lansat ACUM!

18 iunie 2024 - 12:01

Agențiile Judeţene pentru Ocuparea Forței de Muncă anunță că fermierii care angajează în perioada vacanței elevi sau studenți pot beneficia de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referință (ISR) al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă, valoarea ISR, actualizată în 2024 este de 660 lei, astfel fermierii angajatori beneficiază de jumătate din această sumă pentru fiecare angajat elev sau student.

Lege plată subvenție micii fermieri!

Lege plată subvenție micii fermieri!

18 iunie 2024 - 09:13

Pe masa președintelui Klaus Iohannis se află pentru promulgare Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2024 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea parțială a pierderilor la cultura de tomate în spații protejate și cultura de usturoi, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Prețul, brandurile și garanția l-au convins pe Mihai Cherecheș să aleagă IPSO Utilaje de Ocazie

Prețul, brandurile și garanția l-au convins pe Mihai Cherecheș să aleagă IPSO Utilaje de Ocazie

Recondiționarea și comercializarea modelelor de generație mai veche este un segment de piață important pentru multe industrii. Am vrut să vedem ce presupune și ce avantaje oferă acest model de business clienților finali de pe piața utilajelor agricole. În acest sens, am vorbit cu fermierul Cherecheș Mihai Alexandru din Lehliu-Gară (jud. Călărași) și cu Vlad Miron, managerul general al diviziei IPSO Utilaje de Ocazie.

Massey Ferguson a convins de la prima lucrare CLAAS România - soluţii digitale, servicii post-vânzare şi training specializat pentru operatori! FERME DE VÂNZARE în județul Cluj! IMAGINI DIN DRONĂ // Detalii în descriere

Bancul zilei

Lucruri mici...

Lucruri mici...
Adevărata fericire constă în lucrurile mici: Detalii