ADAMA 22
Reclama header after big part 2
AGRICOVER

Ordin MADR: Ajutor de minimis de maxim 70.000 euro/beneficiar!

Publicat: 10 septembrie 2021 - 13:36
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten

Schemă de ajutor de minimis de care pot beneficia fermierii! Cuantumul ajutorului este de la 50.000 euro/beneficiar la 70.000 euro/beneficiar. Un Ordin al ministrului agriculturii, publicat astăzi pe site-ul oficial MADR, anunță modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1731/2015 privind instituirea schemei de ajutor de minimis "Sprijin acordat microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici din spaţiul rural pentru înfiinţarea şi dezvoltarea activităţilor economice neagricole".

Fermierii, membrii gospodăriilor agricole, țărănești, care vor să accesează fondurile europene disponibile anul acesta pentru submăsurile 6.2 și 6.4 pentru a înființa și dezvolta, pe lângă ferme, activități de producție sau neagricole pot solicita acest ajutor.

Potrivit proiectului de act normativ, obiectivele schemei sunt:
– diversificarea economiei rurale şi crearea de alternative ocupaţionale prin creşterea numărului de microîntreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul neagricol, dezvoltarea serviciilor şi crearea de locuri de muncă în spaţiul rural, conform fişelor tehnice ale sm 6.2 şi 6.4;
– încurajarea menţinerii şi dezvoltării activităţilor meşteşugăreşti tradiţionale și de producție;
- digitalizarea activităților din mediul rural;
- încurajarea acțiunilor de protecție a mediului.
– absorbţia de forţă de muncă neremunerată, excedentară, din agricultură;
– eradicarea sărăciei şi dezvoltarea economică a zonelor rurale.

Numărul estimat al beneficiarilor de sprijin prin prezenta schemă este de aproximativ 2.692 pentru acţiunile aferente sm 6.2 „Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale” , respectiv de aproximativ 1.332 pentru acţiunile aferente sm 6.4 „Sprijin pentru investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole” .

Domenii acoperite în cadrul sm 6.2 „Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale” , lista activităţilor nefiind exhaustivă:
(iii) activităţi turistice - structuri de cazare de tip camping, parcuri de rulote, bungalow-uri, servicii turistice de agrement şi alimentaţie publică, inclusiv punct gastronomic local;
b) domenii acoperite în cadrul sm 6.4, lista activităţilor nefiind exhaustivă:
(iii) activităţi turistice - modernizarea/extinderea/dotarea agropensiunilor, înființarea/modernizarea/extinderea/dotarea structurilor de cazare de tip camping, parc rulote, bungalow, servicii turistice de agrement şi alimentaţie publică, inclusiv punctul gastronomic local;

Pentru îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate pentru sm 6.2 se verifică dacă:

Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în cel mult 6 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului.

Pentru îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate pentru sm 6.4 se verifică dacă:d) Sediul social al solicitantului și punctul de lucru unde se implementează proiectul finanţat din fonduri publice trebuie să fie situate în spaţiul rural;

Principiile de selecţie pentru sm 6.2 sunt:
a) Principiul diversificării activităţii agricole a fermierilor/ membrilor gospodăriei agricole către activităţi non agricole;
b) Principiul prioritizării activităților de producție;
c) Principiul prioritizării serviciilor medicale (inclusiv stomatologice și sanitar - veterinare);
d) Principiul prioritizării planurilor de afaceri care au ca obiectiv utilizarea mijloacelor de digitalizare pentru eficientizarea activității;
e) Principiul prioritizării planurilor de afaceri care vizează acțiuni de protecția mediului;
f) Principiul stimulării activităților turistice (cu excepția înființării/modernizării/extinderii de agropensiuni, pensiuni, hoteluri) și/sau de agrement și/sau unități de alimentație publică în zonele cu potențial turistic ridicat;
g) Principiul accesului la finanțare, în sensul prioritizării solicitanților care nu au beneficiat de finanțare în perioada de programare 2014 – 2020 prin PNDR (sM 6.2, 6.4 și măsură similară din 19.2);

Principiile de selecţie pentru sm 6.4 sunt:
a) Principiul diversificării activității agricole a fermelor existente către activități nonagricole;
b) Principiul prioritizării serviciilor medicale (inclusiv stomatologice și sanitar-veterinare);
c) Principiul prioritizării proiectelor care includ acțiuni de digitalizare pentru eficientizarea activității;
d) Principiul prioritizării proiectelor care includ acțiuni de protecția mediului;
e) Principiul prioritizării activităților de producție;
f) Principiul stimulării activităților turistice și/sau de agrement și/sau unități de alimentație publică desfășurate în zonele cu potențial turistic ridicat;
g) Principiul derulării activităților anterioare ca activitate generală de management a firmei, pentru o mai bună gestionare a activității economice;
h) Principiul accesului la finanțare – în sensul prioritizării solicitanților care nu au beneficiat de finanțare în perioada de programare 2014 – 2020 prin PNDR (sM 6.2, 6.4 și măsura similară din 19.2);
i) Principiul maturității proiectului – în sensul documentației pentru demararea procedurii de evaluare a impactului preconizat asupra mediului, aduse la depunerea cererii de finanțare.

În cadrul sm 6.4 sunt eligibile următoarele tipuri de cheltuieli:
a) extinderea și/sau modernizarea și dotarea agropensiunilor;
b) înființarea, extinderea și/sau modernizarea și dotarea structurilor de cazare de tip camping, parc rulote, bungalow-uri;
c) înființarea, extinderea și/sau modernizarea și dotarea structurilor de alimentație publică, inclusiv punctul gastronomic local;
d) construcţia, extinderea și/sau modernizarea și dotarea clădirilor;
e) achiziţionarea și costurile de instalare, inclusiv în leasing de utilaje, instalaţii și echipamente noi;
f) investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.

Investiţia realizată în condiţiile prezentei scheme de ajutor de minimis, precum şi activitatea sau întreprinderea nou-înfiinţată trebuie menţinute pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la momentul finalizării/ultimei plăţi aferente proiectului de investiţii. Ultima tranșă de plată va fi efectuată  până la data de 31 decembrie 2025.

Cuantumul maxim al sprijinului este de:
– 70.000 euro/proiect în cazul activităţilor productive;
– 50.000 euro/proiect în cazul altor activităţi neagricole.

Intensitatea se poate majora la 90% pentru solicitanţii care desfăşoară activităţi de producţie.

Bugetul schemei este de 428.027.422 euro contribuţie publică, în limita alocării din cadrul PNDR a acestor submăsuri.

Vizualizat: 6967 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

AFIR: Fermă mică apicolă ajutor 15.000 euro/fermă!

AFIR: Fermă mică apicolă ajutor 15.000 euro/fermă!

20 mai 2022 - 10:25

Fermele mici apicole beneficiază de un ajutor de 15.000 euro/fermă, informează Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), care ne-a trimis poveștile a doi apicultori, unul cu o fermă mică, iar altul cu o afacere mare în apicultură. Primul a beneficiat de un ajutor de 15.000 euro, iar cel de-al doilea de o sumă mult mai mare, 189.895 euro.

AFIR ASTĂZI: Bani pentru achiziția de stupi, familii de albine!

AFIR ASTĂZI: Bani pentru achiziția de stupi, familii de albine!

20 mai 2022 - 10:08

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a finanțat până în prezent 5.495 de apicultori prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), care au primit sprijin nerambursabil pentru achiziția de stupi, familii de albine sau pentru procesarea mierii, anunță astăzi AFIR, într-un comunicat transmis Agroinfo

APIA: Modificări ajutoare apicultori!

APIA: Modificări ajutoare apicultori!

20 mai 2022 - 07:46

Hotărârea de Guvern 339 din 30 aprilie 2020 privind Programul Național Apicol pentru perioada 2020-2022, a normelor de aplicare, a valorii sprijinului financiar, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia, a fost modificată și completată prin HG nr. 511 /2022 publicată în Monitorul Oficial 381/18.04.2022, anunță Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).

APIA: Plată ajutor de stat!

APIA: Plată ajutor de stat!

20 mai 2022 - 07:16

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) anunță că 17 iunie 2022 este termenul final pentru depunerea Cererilor de plată aferente anului 2022 pentru Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafețe împădurite”, aferentă Măsurii 8 Investiții în dezvoltarea zonelor impădurite şi îmbunătățirea viabilității pădurilor”, SubMăsura 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafețe împădurite” din cadrul PNDR 2014-2020.

Apelul fermierilor la Guvernul României pentru încasarea subvenției!

Apelul fermierilor la Guvernul României pentru încasarea subvenției!

19 mai 2022 - 19:38

Uniunea Salvăm Țăranul Român (USTR) face un apel public la Guvernul României, Președintele României, Parlamentului României și la toți decidenții politici ai acestei țări pentru a prelungi perioada de recoltare a tomatelor din Programul Tomata 2022, până la data data de 15.07.2022, pentru a acorda o șansă reală de a beneficia de sprijinul de 3000 euro/1000 de metri pătrați tuturor fermierilor înscriși în program. 

APIA: Subvenții APIA pentru acest an care pot fi încasate ACUM de fermieri, crescători de animale!

APIA: Subvenții APIA pentru acest an care pot fi încasate ACUM de fermieri, crescători de animale!

19 mai 2022 - 09:36

Fermierii, crescătorii de animale pot să încaseze acum, în avans, anumite subvenții APIA pe suprafață și plăți compensatorii acordate în cadrul măsurilor de dezvoltare rurală, aferente acestui an de cerere. Banii sunt obținuți cu ajutorul unei adeverințe APIA, anunță Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA). 

Subvenția APIA pe viață! Termen anunțat ACUM de APIA!

Subvenția APIA pe viață! Termen anunțat ACUM de APIA!

19 mai 2022 - 09:10

Pentru obținerea sumei de bani reprezentând renta viageră agricolă aferentă anului 2021, reamintim rentierilor agricoli ca se pot prezenta, până la data de 31 august 2022, personal ori prin mandatar/curator/tutore, la oricare Centru județean al APIA, respectiv la cel al Municipiului Bucureşti, anunță acum Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA). 

Crescătorii de oi și capre au aruncat tone de lapte și au aprins baloți de fân!

Crescătorii de oi și capre au aruncat tone de lapte și au aprins baloți de fân!

19 mai 2022 - 07:16

În semn de protest faţă de preţurile ridicate şi problemele lor de producţie, crescătorii de oi și capre din Cipru au aruncat miercuri tone de lapte şi au aprins baloţi de fân în faţa palatului prezidenţial din capitala Nicosia, notează Reuters.

APROBAT ASTĂZI de Guvern: Bani pentru APIA!

APROBAT ASTĂZI de Guvern: Bani pentru APIA!

18 mai 2022 - 20:22

Guvernul a aprobat astăzi proiectul de investiții „Servicii de dezvoltare și extindere a sistemului informatic al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură de gestionare a cererilor de plată”, anunță un comunicat al Ministerului Agriculturii transmis Agroinfo. 

Șeful APIA ASTĂZI, discuții cu fermierii, crescătorii de animale!

Șeful APIA ASTĂZI, discuții cu fermierii, crescătorii de animale!

18 mai 2022 - 20:00

Astăzi, 18 mai 2022, seria conferințelor de informare a fermierilor, demarată de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) pentru promovarea exclusivă a măsurilor delegate de AFIR - Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale către APIA din Programul National de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, a ajuns la Piatra Neamț.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Krone Highland – chemarea muntelui

Krone Highland – chemarea muntelui

Pentru a ajunge pe vârful muntelui ai nevoie de forță, rezistență și uneltele potrivite. Cu echipamentul potrivit poți cuceri orice munte. 

Seria Highland KRONE este perfectă pentru toți „alpiniştii”: cositoarea EasyCut F Highland, grebla răvășitoare Vendro Highland și grebla rotativă Swadro S Highland.

Pentru mai multe informații despre seria KRONE Highland pentru condiții alpine contactați dealerii KRONE:

MUNAX – 0732970219

Vest Tract  - 0748095848

Agrowest – 0744324001

Green Expert - 0744631795

Tractoare de colecție în combinație cu utilaje din gama actuală KRONE! Imagini rare Robotul autonom Horsch Primul robot de furajare LELY VECTOR din România în ferma Peica!

Bancul zilei

După 25 de ani

După 25 de ani
Două colege de liceu se reîntâlnesc după 25 de ani: Detalii