Adama
Agrilevante-30sept
AGRICOVER

Ordin ANSVSA pentru fermele de bovine! Atestatele obligatorii!

Publicat: 16 iunie 2023 - 08:43
1 comentarii   | Galerie   | Print | Trimite unui prieten

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a emis un Ordin pentru exploatațiile de bovine privind îndeplinirea cerinţelor referitor la statusul de indemn la leucoza enzootică bovină și la tuberculoza bovină. Fermele de creștere a vacilor sunt obligate să dețină atestatele de indemnitate la cele două boli, acte cu care crescătorii dovedesc că animalele nu sunt bolnave, pentru a vinde bovine la export sau produse pe piața locală. În caz de depistare a bolii, animalele sunt sacrificate. 

Potrivit Ordinului, exploataţiile de bovine se consideră indemne de leucoză enzootică bovină (LEB) dacă îndeplinesc cerinţele:

"A. 1. În ultimele 24 de luni nu s-au înregistrat cazuri confirmate de LEB la bovinele deţinute în exploataţie;
2. În ultimele 12 luni, toate bovinele cu vârsta mai mare de 24 de luni deţinute în exploataţie au obţinut rezultate negative la două teste serologice consecutive efectuate la un interval de cel puţin 4 luni.
3. Pe perioada testărilor menţionate la punctul 2 toate bovinele introduse în exploataţie provin:
(i) din exploataţii indemne de LEB sau
(ii) din exploataţii în care în ultimele 24 de luni nu s-au înregistrat cazuri clinice de LEB, leziuni post-mortem sau rezultate pozitive la testele de diagnostic pentru leucoza enzootică bovină şi:
- dacă bovinele introduse în exploataţie au vârsta mai mare de 24 de luni, acestea fie se izolează de restul efectivului şi se testează de două ori la interval de cel puţin 4 luni cu rezultate negative, fie se supun unui test serologic cu rezultat negativ cu 30 de zile înainte de introducerea în exploataţie.
- dacă bovinele introduse în exploataţie au vârsta mai mică de 24 de luni, acestea trebuie să provină din femele care în ultimele 12 luni au fost supuse unor teste serologice efectuate în conformitate cu lit. A pct. 2.
4. Materialul germinativ introdus în unitate provine din exploataţii indemne de LEB sau provine din unităţi de material germinativ aprobate sanitar veterinar
5. Unei exploataţii i se poate acorda statut de indemn la LEB, fără a mai fi necesară îndeplinirea condiţiilor menţionate mai sus, dacă toate bovinele provin din exploataţii indemne la LEB aflate într-un stat membru indemn de LEB sau într-o zonă indemnă de LEB.

B. Statusul de exploataţie indemnă la leucoza enzootică bovină se menţine în cazul în care:
1. cerinţele prevăzute la punctul 1, 3 şi 4 lit. A continuă să fie îndeplinite;
2. toate animalele cu vârsta mai mare de 24 de luni au obţinut rezultat negativ la testarea serologică efectuată anual.

atstat ansvsa_b

C. Statusul de indemn la leucoză enzootică bovină al unei exploataţii se suspendă în cazul în care:
1. nu sunt îndeplinite una sau mai multe dintre cerinţele menţionate la litera B;
2. se suspectează un caz de LEB la o bovină deţinută în exploataţie.

D. Statusul de indemn la LEB al unei exploataţii poate fi restabilit dacă:
1. sunt îndeplinite cerinţele de la punctul 3 şi 4 litera A şi punctul 2 litera B.
2. rezultatul investigaţiilor suplimentare al tuturor cazurilor suspecte confirmă absenţa infecţiei.
Perioada maximă pentru care o exploataţie poatea avea statusul suspendat este de 45 de zile.

E. Statusul de indemn la leucoza enzootică bovină al unei exploataţii trebuie retras dacă:
1. nu au fost îndeplinite una sau mai multe dintre cerinţe menţionate la litera B după expirarea perioadei maxime pentru care o exploataţie poate avea statusul suspendat, aşa cum este prevăzut la lit. D sau
2. a fost confirmat un caz de leucoză la o bovină deţinută în únitate.

F. Exploataţia îşi poate redobândi statusul de indemn la leucoza enzootică bovină dacă :
1. sunt îndeplinite cerinţele de la punctul 3 şi 4 litera A sau de la punctul 2 litera B în cazul exploataţiilor la care statusul a fost retras în conformitate cu punctul 1 litera E;
2. în cazul exploataţiilor la care statusul a fost retras în conformitate cu punctul 2 litera E, au fost eliminate toate bovinele cu rezultat pozitiv la testul pentru LEB, precum şi descendenţii acestora care au mai puţin de 24 de luni şi toate bovinele în vârstă de peste 12 luni au obţinut rezultate negative la două teste serologice efectuate la interval de cel puţin 4 luni, primul test fiind efectuat nu mai devreme de 4 luni de la eliminarea ultimului caz confirmat. Descendenţii femelelor la care leucoza enzootică bovină a fost confirmată, pot fi ţinuţi în exploataţie dacă au fost separaţi de acestea imediat după fătare şi au obţinut rezultate negative la 2 teste PCR efectuate la 3-5 săptămâni şi 8-10 săptămîni de la fătare, rămân în exploataţie până la vârsta de 24 de luni şi au obţinut un rezultat negativ la un test serologic sau sunt trimişi înainte de testul respectiv la un abator desemnat pentru sacrificare oficială.

Atestat indemnitate tuberculoza bovină

atstat ansvsa tub_b

A. Unei exploataţii de bovine i se acordă statusul de indemn la infecţia cu complexul Mycobacterium tuberculosis (tuberculoza bovină) dacă sunt îndeplinite următoarele cerinţe:
1. În ultimele 12 luni nu s-au înregistrat cazuri confirmate la infecţia cu complexul Mycobacterium tuberculosis.
2. Bovinele cu vârsta mai mare de 6 săptămâni au obţinut rezultate negative la două teste imunologice:
(i) primul efectuat la 6 luni de la eliminarea ultimului caz confirmat şi a ultimului animal care a obţinut un rezultat pozitiv la un test imunologic;
(ii) al doilea test trebuie efectuat in intervalul de 6 -12 luni de la prima testare.
3. De la începerea testării sau prelevării de probe menţionate la pct. 2, subpunctul(i), toate bovinele introduse în exploataţie provin din exploataţii indemne la infecţia cu Complexul Mycobacterium tuberculosis şi:
(i) provin dintr-un stat membru sau dintr-o zonă indemnă de infecţia cu Complexul Mycobacterium tuberculosis;
(ii) au vârsta mai mare de 6 săptămâni şi au obţinut rezultat negativ la testul imunologic efectuat cu 30 de zile anterior introducerii în exploataţie sau efectuat în primele 30 de zile după introducerea în exploataţie, cu condiţia să fi fost izolate în aceasta perioadă de restul efectivului.
4. De la începutul testării menţionate la pct. 2 subpunctul (i), întregul material germinativ de origine bovină introdus în exploataţie, provine din exploataţii indemne cu infecţia cu Complexul Mycobacterium tuberculosis sau din exploataţii de material genetic aprobate.
5. Prin derogare de la punctelor 1-4, unei exploataţii i se poate acorda statut de indemn la infecţia cu Complexul Mycobacterium tuberculosis, dacă toate bovinele provin din exploataţii indemne la infecţia cu complexul Mycobacterium tuberculosis şi:
(i) provin dintr-un stat membru sau dintr-o zonă indemnă la infecţia cu Complexul Mycobacterium tuberculosis;
(ii) toate bovinele cu vârsta mai mare de 6 săptămâni au obţinut rezultat negativ la un test imunologic efectuat cu 30 de zile anterior introducerii în exploataţie sau efectuat în primele 30 de zile după introducerea în exploataţie, cu condiţia să fi fost izolate în această perioadă de restul efectivului.

B. Statusul de indemn la infecţia cu Complexul Mycobacterium tuberculosis al unei exploataţii se menţine dacă:
1. sunt îndeplinite cerinţele de la pctul 1, 3 şi 4 lit. A;
2. orice caz suspect este notificat şi investigat;
3. toate bovinele în vârstă de peste 6 săptămâni au reacţionat negativ la un test imunologic efectuat la un interval de cel mult 12 luni.

C. Statusul de indemn la infecţia cu Complexul Mycobacterium tuberculosis al unei exploataţii trebuie să fie suspendat, dacă:
1. nu sunt îndeplinite una sau mai multe din cerinţele de la litera B.
2. se suspectează un caz de infecţie cu Complexul Mycobacterium tuberculosis la o bovină din exploataţie.

D. Statusul de indemn la infecţia cu Complexul Mycobacterium tuberculosis, poate fi restabilit, doar dacă:
1. sunt îndeplinite cerinţele prevăzute la punctul 3 şi 4 lit. A, punctul 2 şi 3 lit. B.
2. rezultatele investigaţiilor suplimentare confirmă absenţa infecţiei cu Complexul Mycobacterium tuberculosis.
Perioada maximă pentru care o exploataţie poatea avea statusul suspendat este de 4 luni.

E. Statusul de indemn la infecţia cu Complexul Mycobacterium tuberculosis al unei exploataţii poate fi retras dacă:
1. nu au fost îndeplinite una sau mai multe cerinţe prevăzute la litera B după ce a trecut perioada maximă de timp pentru care o exploataţie poate avea statusul suspendat.
2. s-a confirmat un caz de infecţia cu Complexul Mycobacterium tuberculosis sau
3. s-au constatat leziuni specifice infecţiei cu Complexul Mycobacterium tuberculosis la abator.

F. Exploataţia îşi poate redobândi statusul de indemn la infecţia cu Complexul Mycobacterium tuberculosis dacă:
1. sunt îndeplinite cerinţele de la litera B, în cazul exploataţiilor la care statusul a fost retras în conformitate punctul 1 litera E.
2. au fost eliminate toate cazurile confirmate şi toate animalele care au obţinut un rezultat pozitiv la testul imunologic şi toate bovinele îndeplinesc cerinţele de la pct. 2 de la litera A dacă statusul explotaţiei de bovine a fost retras în conformitate punctul 2 şi punctul 3 de la litera E.

Prin derogare de la cerinţele prevăzute la punctul 2 litera A, statusul poate fi redobândit dacă:
(i)toate bovinele cu vârsta mai mare 6 săptămâni au obţinut rezultate negative la 2 teste imunologice, primul efectuat nu mai devreme de 2 luni de la eliminarea ultimului caz confirmat iar
(ii) cel de-al doilea test va fi efectuat nu mai devreme de 2 luni şi nu mai târziu de 12 luni de la data primei testări sau eşantionări aşa cum se menţionează la subpunctul (i),
Această derogare poate fi acordată pentru exploataţiile în care:
a) concluzia anchetei epidemiologice arată că infecţia se datorează introducerii unuia sau mai multor bovine infectate în exploataţie în ultimele 12 luni anterior detectării infecţiei;
b) statusul exploataţiei nu a fost retras în ultimii 3 ani şi o singură bovină a obţinut rezultat pozitiv la testul imunologic pentru detecţia infecţiei cu Complexul Mycobacterium tuberculosis sau a fost confirmat un singur caz de infecţie cu Complexul Mycobacterium tuberculosis.
c) toate bovinele au obţinut rezultat negativ la un test imunologic efectuat cu mai puţin de 12 luni înainte de detectarea infecţiei cu Complexul Mycobacterium tuberculosis."

Atestatele de indemnitate sunt eliberate de Direcţiile Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor judeţene și vor fi înregistrate într-un registru, separate pe boală, care va fi ţinut atât la nivelul Direcţiilor Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor judeţene, respectiv a Municipiului Bucureşti, cât şi la nivelul circumscripţiilor sanitare veterinare oficiale.

Vizualizat: 2038 | Galerie   | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

O turmă de oi a intrat într-o seră și a mâncat kilograme de canabis: Săreau mai sus decât caprele!

O turmă de oi a intrat într-o seră și a mâncat kilograme de canabis: Săreau mai sus decât caprele!

23 septembrie 2023 - 06:06

O turmă de oi a mâncat 300 de kilograme de canabis în Grecia. Oile au intrat într-o seră din cea mai mare plantație de canabis medical din Grecia, iar proprietarul fermei a povestit pentru publicația hellas.postsen.com care a fost efectul asupra lor. 

Câte oi trebuie să aibă o familie cu doi copii ca să ducă o viață decentă?

Câte oi trebuie să aibă o familie cu doi copii ca să ducă o viață decentă?

22 septembrie 2023 - 06:58

Întrebarea a fost adresată pe un grup de oierit Facebook ciobanilor adevărați de către Paul Miron. "Cer un sfat ciobanilor adevărați. Câte oi trebuie să aibă o familie cu doi copii ca să ducă o viață decentă?"

MADR: Ziua satului românesc!

MADR: Ziua satului românesc!

21 septembrie 2023 - 20:39

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) și Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” vă invită în perioada 22 -24 septembrie 2023, interval orar 9:00-19:00, la cea de-a treia ediție a „Târgului pâinii”, în cadrul căruia se va marca „Ziua Satului Românesc”. Evenimentul va avea loc în incinta Muzeului Național al Satului „Dimitrie Gusti”, Şos. Pavel D. Kiseleff nr. 30, București.

Comunicat AFIR ASTĂZI!

Comunicat AFIR ASTĂZI!

21 septembrie 2023 - 15:41

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a publicat versiunea consultativă a Ghidului solicitantului pentru finanțarea acordată prin Programul național de dezvoltare și susținere a industriei alimentare INVESTALIM, pe pagina oficială a Agenției, www.afir.ro, la secțiunea Comunicare/ Dezbatere publică.

Bani în plus pentru vaca de lapte!

Bani în plus pentru vaca de lapte!

21 septembrie 2023 - 15:15

"Îmbunătățim formele de sprijin pentru crescătorii de bovine prin acordarea subvenției la trei capete încărcătură pe hectar, pentru porumb siloz, ceea ce înseamnă că fermierii vor primi încă 260 de euro peste cei 200 de euro încasați," a anunțat ministrul agriculturii, Florin Barbu, la întâlnirea pe care a avut-o miercuri cu Asociaţia Crescătorilor de Taurine din România.

Ministrul Barbu: Sprijin cuplat zootehnie 460 euro/ha cu o încărcătură de 3 vaci!

Ministrul Barbu: Sprijin cuplat zootehnie 460 euro/ha cu o încărcătură de 3 vaci!

21 septembrie 2023 - 09:02

Ministrul agriculturii, Florin Barbu, a participat miercuri, 20 septembrie 2023, la ședința Asociației Crescătorilor de Taurine din România, la sediul IBNA Balotești.

Au căutat-o 10 zile cu drona, nici urmă de vacă! Ce s-a întâmplat când au vrut să cumpere altă vacă?

Au căutat-o 10 zile cu drona, nici urmă de vacă! Ce s-a întâmplat când au vrut să cumpere altă vacă?

21 septembrie 2023 - 08:38

Povestea unei văcuțe dintr-un sat din România a înduioșat membrii unui grup al crescătorilor de vaci Facebook. S-a pierdut pe 6 septembrie și-n zadar proprietarii de 80 de ani au fost ajutați să o caute cu o dronă, s-au rugat și au implorat, nici urmă de văcuță. Supărați și cu lacrimi în ochi au hotărât să cumpere o altă vacă. Ce s-a întâmplat atunci?

Secretarul de stat MADR Adrian Pintea, la Bruxelles!

Secretarul de stat MADR Adrian Pintea, la Bruxelles!

21 septembrie 2023 - 07:57

"În perioada 18 - 19 septembrie 2023, am reprezentat Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale la lucrările Consiliului de Agricultură și Pescuit, care s-a desfășurat la Bruxelles," informează secretarul de stat MADR, Adrian Pintea, pe Facebook. 

Șeful APIA, anunț pentru fermieri, crescători de animale!

Șeful APIA, anunț pentru fermieri, crescători de animale!

20 septembrie 2023 - 18:48

Cornel Constantin Turcescu, directorul general al APIA, a participat la o întâlnire de lucru cu reprezentanții Băncii Transilvania, în contextul parteneriatelor solide pe care agenția le are cu mediul bancar pentru facilitarea accesului fermierilor la creditare în condiții avantajoase.

ASTĂZI! Subvenția APIA virată ACUM în conturi!

ASTĂZI! Subvenția APIA virată ACUM în conturi!

20 septembrie 2023 - 18:18

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) anunță că astăzi a făcut plățile pentru cei care beneficiază de renta agricolă viageră. 

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Rezultate/pagina:
Ordine de listare:   
Rezultate: [1]  
Pagini: [1]  1   
1.
|
06. 18, 2023. Sunday 23:50
Sa mai reglementeze acest domeniu ca ne-am saturat numai de carne injectata si animale tinute in locuri mizere si care nu vad lumina zilei.
Rezultate: [1]  
Pagini: [1]  1   

Video

Silobag-urile: depozitare la îndemână și cu costuri reduse

Silobag-urile: depozitare la îndemână și cu costuri reduse

Silobag-urile reprezintă o alternativă modernă și eficientă pentru depozitarea cerealelor, dar și a nutrețurilor. Versatilitatea lor, împreună cu costurile scăzute asociate, le fac un instrument deosebit de util pentru toți cei care doresc să își depoziteze produsele, fără să investească în construcția unor silozuri clasice sau magazii. Cum funcționează, puteți vedea în materialul următor.

Ești interesat de depozitare cereale în saci tip siloz?

0739 682 107

info@grainbags.ro

http://grainbags.ro/utilaje/

Bovinele care stau iarna pe pășune - 110 exemplare de Galloway în inima Transilvaniei! Povestea porumbului de Cărpiniş Massey Ferguson a convins de la prima lucrare

Bancul zilei

Adevăr...

Adevăr...
Deoarece Dumnezeu nu reuşeşte să urmărească chiar totul, a creat bătrânele şi băncile din curte. Detalii