Adama
Agreena
AGRICOVER

Ordin ANSVSA pentru fermele de bovine! Atestatele obligatorii!

Publicat: 16 iunie 2023 - 08:43
1 comentarii   | Galerie   | Print | Trimite unui prieten

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a emis un Ordin pentru exploatațiile de bovine privind îndeplinirea cerinţelor referitor la statusul de indemn la leucoza enzootică bovină și la tuberculoza bovină. Fermele de creștere a vacilor sunt obligate să dețină atestatele de indemnitate la cele două boli, acte cu care crescătorii dovedesc că animalele nu sunt bolnave, pentru a vinde bovine la export sau produse pe piața locală. În caz de depistare a bolii, animalele sunt sacrificate. 

Potrivit Ordinului, exploataţiile de bovine se consideră indemne de leucoză enzootică bovină (LEB) dacă îndeplinesc cerinţele:

"A. 1. În ultimele 24 de luni nu s-au înregistrat cazuri confirmate de LEB la bovinele deţinute în exploataţie;
2. În ultimele 12 luni, toate bovinele cu vârsta mai mare de 24 de luni deţinute în exploataţie au obţinut rezultate negative la două teste serologice consecutive efectuate la un interval de cel puţin 4 luni.
3. Pe perioada testărilor menţionate la punctul 2 toate bovinele introduse în exploataţie provin:
(i) din exploataţii indemne de LEB sau
(ii) din exploataţii în care în ultimele 24 de luni nu s-au înregistrat cazuri clinice de LEB, leziuni post-mortem sau rezultate pozitive la testele de diagnostic pentru leucoza enzootică bovină şi:
- dacă bovinele introduse în exploataţie au vârsta mai mare de 24 de luni, acestea fie se izolează de restul efectivului şi se testează de două ori la interval de cel puţin 4 luni cu rezultate negative, fie se supun unui test serologic cu rezultat negativ cu 30 de zile înainte de introducerea în exploataţie.
- dacă bovinele introduse în exploataţie au vârsta mai mică de 24 de luni, acestea trebuie să provină din femele care în ultimele 12 luni au fost supuse unor teste serologice efectuate în conformitate cu lit. A pct. 2.
4. Materialul germinativ introdus în unitate provine din exploataţii indemne de LEB sau provine din unităţi de material germinativ aprobate sanitar veterinar
5. Unei exploataţii i se poate acorda statut de indemn la LEB, fără a mai fi necesară îndeplinirea condiţiilor menţionate mai sus, dacă toate bovinele provin din exploataţii indemne la LEB aflate într-un stat membru indemn de LEB sau într-o zonă indemnă de LEB.

B. Statusul de exploataţie indemnă la leucoza enzootică bovină se menţine în cazul în care:
1. cerinţele prevăzute la punctul 1, 3 şi 4 lit. A continuă să fie îndeplinite;
2. toate animalele cu vârsta mai mare de 24 de luni au obţinut rezultat negativ la testarea serologică efectuată anual.

atstat ansvsa_b

C. Statusul de indemn la leucoză enzootică bovină al unei exploataţii se suspendă în cazul în care:
1. nu sunt îndeplinite una sau mai multe dintre cerinţele menţionate la litera B;
2. se suspectează un caz de LEB la o bovină deţinută în exploataţie.

D. Statusul de indemn la LEB al unei exploataţii poate fi restabilit dacă:
1. sunt îndeplinite cerinţele de la punctul 3 şi 4 litera A şi punctul 2 litera B.
2. rezultatul investigaţiilor suplimentare al tuturor cazurilor suspecte confirmă absenţa infecţiei.
Perioada maximă pentru care o exploataţie poatea avea statusul suspendat este de 45 de zile.

E. Statusul de indemn la leucoza enzootică bovină al unei exploataţii trebuie retras dacă:
1. nu au fost îndeplinite una sau mai multe dintre cerinţe menţionate la litera B după expirarea perioadei maxime pentru care o exploataţie poate avea statusul suspendat, aşa cum este prevăzut la lit. D sau
2. a fost confirmat un caz de leucoză la o bovină deţinută în únitate.

F. Exploataţia îşi poate redobândi statusul de indemn la leucoza enzootică bovină dacă :
1. sunt îndeplinite cerinţele de la punctul 3 şi 4 litera A sau de la punctul 2 litera B în cazul exploataţiilor la care statusul a fost retras în conformitate cu punctul 1 litera E;
2. în cazul exploataţiilor la care statusul a fost retras în conformitate cu punctul 2 litera E, au fost eliminate toate bovinele cu rezultat pozitiv la testul pentru LEB, precum şi descendenţii acestora care au mai puţin de 24 de luni şi toate bovinele în vârstă de peste 12 luni au obţinut rezultate negative la două teste serologice efectuate la interval de cel puţin 4 luni, primul test fiind efectuat nu mai devreme de 4 luni de la eliminarea ultimului caz confirmat. Descendenţii femelelor la care leucoza enzootică bovină a fost confirmată, pot fi ţinuţi în exploataţie dacă au fost separaţi de acestea imediat după fătare şi au obţinut rezultate negative la 2 teste PCR efectuate la 3-5 săptămâni şi 8-10 săptămîni de la fătare, rămân în exploataţie până la vârsta de 24 de luni şi au obţinut un rezultat negativ la un test serologic sau sunt trimişi înainte de testul respectiv la un abator desemnat pentru sacrificare oficială.

Atestat indemnitate tuberculoza bovină

atstat ansvsa tub_b

A. Unei exploataţii de bovine i se acordă statusul de indemn la infecţia cu complexul Mycobacterium tuberculosis (tuberculoza bovină) dacă sunt îndeplinite următoarele cerinţe:
1. În ultimele 12 luni nu s-au înregistrat cazuri confirmate la infecţia cu complexul Mycobacterium tuberculosis.
2. Bovinele cu vârsta mai mare de 6 săptămâni au obţinut rezultate negative la două teste imunologice:
(i) primul efectuat la 6 luni de la eliminarea ultimului caz confirmat şi a ultimului animal care a obţinut un rezultat pozitiv la un test imunologic;
(ii) al doilea test trebuie efectuat in intervalul de 6 -12 luni de la prima testare.
3. De la începerea testării sau prelevării de probe menţionate la pct. 2, subpunctul(i), toate bovinele introduse în exploataţie provin din exploataţii indemne la infecţia cu Complexul Mycobacterium tuberculosis şi:
(i) provin dintr-un stat membru sau dintr-o zonă indemnă de infecţia cu Complexul Mycobacterium tuberculosis;
(ii) au vârsta mai mare de 6 săptămâni şi au obţinut rezultat negativ la testul imunologic efectuat cu 30 de zile anterior introducerii în exploataţie sau efectuat în primele 30 de zile după introducerea în exploataţie, cu condiţia să fi fost izolate în aceasta perioadă de restul efectivului.
4. De la începutul testării menţionate la pct. 2 subpunctul (i), întregul material germinativ de origine bovină introdus în exploataţie, provine din exploataţii indemne cu infecţia cu Complexul Mycobacterium tuberculosis sau din exploataţii de material genetic aprobate.
5. Prin derogare de la punctelor 1-4, unei exploataţii i se poate acorda statut de indemn la infecţia cu Complexul Mycobacterium tuberculosis, dacă toate bovinele provin din exploataţii indemne la infecţia cu complexul Mycobacterium tuberculosis şi:
(i) provin dintr-un stat membru sau dintr-o zonă indemnă la infecţia cu Complexul Mycobacterium tuberculosis;
(ii) toate bovinele cu vârsta mai mare de 6 săptămâni au obţinut rezultat negativ la un test imunologic efectuat cu 30 de zile anterior introducerii în exploataţie sau efectuat în primele 30 de zile după introducerea în exploataţie, cu condiţia să fi fost izolate în această perioadă de restul efectivului.

B. Statusul de indemn la infecţia cu Complexul Mycobacterium tuberculosis al unei exploataţii se menţine dacă:
1. sunt îndeplinite cerinţele de la pctul 1, 3 şi 4 lit. A;
2. orice caz suspect este notificat şi investigat;
3. toate bovinele în vârstă de peste 6 săptămâni au reacţionat negativ la un test imunologic efectuat la un interval de cel mult 12 luni.

C. Statusul de indemn la infecţia cu Complexul Mycobacterium tuberculosis al unei exploataţii trebuie să fie suspendat, dacă:
1. nu sunt îndeplinite una sau mai multe din cerinţele de la litera B.
2. se suspectează un caz de infecţie cu Complexul Mycobacterium tuberculosis la o bovină din exploataţie.

D. Statusul de indemn la infecţia cu Complexul Mycobacterium tuberculosis, poate fi restabilit, doar dacă:
1. sunt îndeplinite cerinţele prevăzute la punctul 3 şi 4 lit. A, punctul 2 şi 3 lit. B.
2. rezultatele investigaţiilor suplimentare confirmă absenţa infecţiei cu Complexul Mycobacterium tuberculosis.
Perioada maximă pentru care o exploataţie poatea avea statusul suspendat este de 4 luni.

E. Statusul de indemn la infecţia cu Complexul Mycobacterium tuberculosis al unei exploataţii poate fi retras dacă:
1. nu au fost îndeplinite una sau mai multe cerinţe prevăzute la litera B după ce a trecut perioada maximă de timp pentru care o exploataţie poate avea statusul suspendat.
2. s-a confirmat un caz de infecţia cu Complexul Mycobacterium tuberculosis sau
3. s-au constatat leziuni specifice infecţiei cu Complexul Mycobacterium tuberculosis la abator.

F. Exploataţia îşi poate redobândi statusul de indemn la infecţia cu Complexul Mycobacterium tuberculosis dacă:
1. sunt îndeplinite cerinţele de la litera B, în cazul exploataţiilor la care statusul a fost retras în conformitate punctul 1 litera E.
2. au fost eliminate toate cazurile confirmate şi toate animalele care au obţinut un rezultat pozitiv la testul imunologic şi toate bovinele îndeplinesc cerinţele de la pct. 2 de la litera A dacă statusul explotaţiei de bovine a fost retras în conformitate punctul 2 şi punctul 3 de la litera E.

Prin derogare de la cerinţele prevăzute la punctul 2 litera A, statusul poate fi redobândit dacă:
(i)toate bovinele cu vârsta mai mare 6 săptămâni au obţinut rezultate negative la 2 teste imunologice, primul efectuat nu mai devreme de 2 luni de la eliminarea ultimului caz confirmat iar
(ii) cel de-al doilea test va fi efectuat nu mai devreme de 2 luni şi nu mai târziu de 12 luni de la data primei testări sau eşantionări aşa cum se menţionează la subpunctul (i),
Această derogare poate fi acordată pentru exploataţiile în care:
a) concluzia anchetei epidemiologice arată că infecţia se datorează introducerii unuia sau mai multor bovine infectate în exploataţie în ultimele 12 luni anterior detectării infecţiei;
b) statusul exploataţiei nu a fost retras în ultimii 3 ani şi o singură bovină a obţinut rezultat pozitiv la testul imunologic pentru detecţia infecţiei cu Complexul Mycobacterium tuberculosis sau a fost confirmat un singur caz de infecţie cu Complexul Mycobacterium tuberculosis.
c) toate bovinele au obţinut rezultat negativ la un test imunologic efectuat cu mai puţin de 12 luni înainte de detectarea infecţiei cu Complexul Mycobacterium tuberculosis."

Atestatele de indemnitate sunt eliberate de Direcţiile Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor judeţene și vor fi înregistrate într-un registru, separate pe boală, care va fi ţinut atât la nivelul Direcţiilor Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor judeţene, respectiv a Municipiului Bucureşti, cât şi la nivelul circumscripţiilor sanitare veterinare oficiale.

Vizualizat: 2475 | Galerie   | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

Anunț MADR ACUM: 550 de milioane de euro împărțite fermierilor!

Anunț MADR ACUM: 550 de milioane de euro împărțite fermierilor!

15 iulie 2024 - 17:43

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, anunță închiderea azi, 15 iulie 2024, a sesiunii de primire a cererilor de finanțare pentru DR-25 Modernizarea infrastructurii de irigații și pentru DR-26 Înființarea sistemelor de irigații, intervenții finanțate cu fonduri nerambursabule din Planul Strategic 2023 – 2027.

Secretarul de stat Adrian Pintea, la Consiliul AgriFish ASTĂZI!

Secretarul de stat Adrian Pintea, la Consiliul AgriFish ASTĂZI!

15 iulie 2024 - 16:44

Secretarul de stat Adrian Pintea participă astăzi, 15 iulie 2024, la Consiliul Agricultură și Pescuit, care se desfășoară la Bruxelles.

Șef APIA: Subvenții APIA plătite mai repede crescătorilor de animale!

Șef APIA: Subvenții APIA plătite mai repede crescătorilor de animale!

15 iulie 2024 - 15:13

Fermierii pot să-și încaseze pe timpul verii subvențiile APIA pe hectar care li se cuvin pentru acest an plățile compesatorii pe măsurile de agro-mediu în cazul în care au și angajamente pe măsurile de dezvoltare rurală. Crescătorii de animale care vor să ia avans din subvențiile APIA pe cap animal mai trebuie să aștepte, a anunțat directorul executiv al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) Mureș, Ovidiu Săvâșcă. 

Video! Oierul Ionică Sterp dă pe față ce i s-a întâmplat când a fost la ministrul Mediului!

Video! Oierul Ionică Sterp dă pe față ce i s-a întâmplat când a fost la ministrul Mediului!

15 iulie 2024 - 09:33

A crescut furia în rândul crescătorilor de ovine după tragedia de pe Jepii Mici unde o tânără a fost sfârtecată de urs. Oierul Ionică Sterp, vicepreședinte Asociația Ciobanilor Profesioniști din România, spune într-un video postat pe rețeaua de socializare Facebook că miniștrii responsabili ar trebui arestați. Nu demisia, că niciunul nu demisionează.

Prezentați aceste acte la APIA până la 31 iulie pentru plată subvenții APIA vegetal și zootehnie!

Prezentați aceste acte la APIA până la 31 iulie pentru plată subvenții APIA vegetal și zootehnie!

15 iulie 2024 - 06:22

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează beneficiarii că până la data de 31 iulie 2024 inclusiv, primește Cereri de plată pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantităţile de motorină achiziţionate şi utilizate în agricultură aferente trimestrului II 2024 (01.04.2024 – 30.06.2024), în conformitate cu HG nr.1174/2014 și OMADR 1727/2015 cu modificările și completările ulterioare.

România pârjolită!

România pârjolită!

14 iulie 2024 - 05:03

Într-un județ, căldura extremă a distrus 80% din culturile de porumb. Și floarea soarelui este afectată de secetă, producţia urmând să fie diminuată pe întreaga suprafaţă cu până la 70%.

Rezultat teste pesticide, afișat la tarabă!

Rezultat teste pesticide, afișat la tarabă!

12 iulie 2024 - 09:16

Fermierii ale căror produse sunt conforme au posibilitatea de a afișa rezultatele analizelor la punctele de vânzare, dovedind astfel calitatea produselor românești.

Verificați dacă sunteți pe lista de plată APIA!

Verificați dacă sunteți pe lista de plată APIA!

12 iulie 2024 - 06:55

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că în perioada 03 – 10.07.2024, a efectuat plăți în suma totală de 80.864.046,51 lei (16.302.986,34 euro) din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), cofinanțare de la Bugetul Național (BN1), Buget Național (BN) și Instrumentul de redresare al Uniunii Europene (EURI). 

Raport AFIR ASTĂZI: Listă fermieri ajutor achiziții tractor, utilaje agricole!

Raport AFIR ASTĂZI: Listă fermieri ajutor achiziții tractor, utilaje agricole!

11 iulie 2024 - 17:01

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat astăzi Lista proiectelor depuse aferente submăsurii 4.1 „Investiții în exploatații agricole”, P4.1.1 „Achiziții simple de utilaje agricole la nivelul fermei (vegetal)”, componenta toate culturile exceptând sfecla de zahăr și formele asociative, etapa 1, sesiunea 01/ 2024.

Aprobată ASTĂZI de Guvern: Plata subvenției mici fermieri, sumă majorată!

Aprobată ASTĂZI de Guvern: Plata subvenției mici fermieri, sumă majorată!

11 iulie 2024 - 16:22

În ședința de Guvern din 11 iulie 2024 a fost aprobat Memorandumul cu tema „Suplimentarea limitelor de credite bugetare și credite de angajament aprobate pe luna iulie 2024 pentru Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale”, în baza prevederilor OUG34/2023.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Rezultate/pagina:
Ordine de listare:   
Rezultate: [1]  
Pagini: [1]  1   
1.
|
06. 18, 2023. Sunday 23:50
Sa mai reglementeze acest domeniu ca ne-am saturat numai de carne injectata si animale tinute in locuri mizere si care nu vad lumina zilei.
Rezultate: [1]  
Pagini: [1]  1   

Video

Echipamentele pentru erbicidat Toselli

Echipamentele pentru erbicidat Toselli

Compania italiană Toselli produce o gamă foarte variată de maşini de erbicidat, purtate şi tractate, cu rezervoare de la 600 până la 4000 de litri şi rampe cu o lungime de la 6 la 30 de metri. Echipamentele Toselli sunt recomandate pentru aplicaţii universale pentru culturile de câmp şi în fermele horticole. Seria Marvel este dedicată fermelor medii-mari şi utilizare intensivă. Eficienţa anti-drift a sistemul patenat Toselli "AirSpray dualcone" ("mâneca de aer") şi rampele din oţel inox pentru care compania oferă o granţie pe viaţă pentru coroziune sunt principalele caracteristici ale echipamentelor Toselli.

Interviu cu Marius Mitra - reprezentant Toselli în România

Massey Ferguson a convins de la prima lucrare CLAAS România - soluţii digitale, servicii post-vânzare şi training specializat pentru operatori! FERME DE VÂNZARE în județul Cluj! IMAGINI DIN DRONĂ // Detalii în descriere

Bancul zilei

Supărare

Supărare
Soţul, întorcându-se seara de la serviciu, este întâmpinat de soţie cu un afiş în mâini: Detalii