ADAMA 22
Reclama header after big part 2
AGRICOVER

OFICIAL APIA: Ajutor național tranzitoriu bovine, ANT, pentru acest an! Datele de referință!

Publicat: 14 februarie 2022 - 08:32
Comenteaza   | Galerie   | Print | Trimite unui prieten

Crescătorii români de bovine beneficiază și-n 2022 de ajutorul național tranzitoriu, ANTZ, subvenție achitată de la bugetul de stat. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) anunță acum condițiile, beneficiarii și datele de referință pentru ANTZ bovine 2022.

Beneficiarii sunt producătorii agricoli, persoane fizice sau juridice, care deţin, cresc şi exploatează animale de producţie, identificate şi înregistrate în sistemul naţional.

Schemele de plată pentru bovine:

a) schemă decuplată de producție în sectorul lapte;
b) schemă decuplată de producție în sectorul carne.

Ajutoarele naționale tranzitorii - specia bovine, se acordă o singură dată pe an, producătorilor agricoli înscrişi în evidenţa APIA cu cod unic de identificare, în funcţie de criteriile de eligibilitate.

Ajutorul național tranzitoriu pentru schema decuplată de producţie în sectorul lapte se acordă producătorilor agricoli care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii, astfel:
● Pentru fermierii înregistrați în Sistemul de administrare a cotelor de lapte până la data de 1 aprilie 2015:
a) la data solicitării ajutorului național tranzitoriu, exploataţia să fie înregistrată în RNE în care există cel puţin un animal din specia bovine identificat şi înregistrat în conformitate cu legislaţia sanitară veterinară în vigoare;
b) solicitantul să fi livrat şi/sau vândut direct o cantitate de minimum 3 tone de lapte în anul de cotă de referinţă (2012- 2013/2013-2014/2014-2015, după caz);
c) solicitantul să fie înregistrat în sistemul de administrare a cotelor de lapte în anul de cotă 2014 - 2015.

antz-bovine-2022_bantz-bovine-2022-doi_b

Ajutorul național tranzitoriu se acordă pentru o cantitate de minimum 3 tone de lapte produsă şi înregistrată la livrări şi/sau vânzări directe în sistemul de administrare a cotelor de lapte în anul de cotă de referință.

● Pentru fermierii crescători de bovine care NU au fost înregistraţi în sistemul de administrare a cotelor de lapte cu exploatația cu cod ANSVSA din cerere, până la data de 1 aprilie 2015 care au obținut un drept de primă în campaniile anterioare ANTZ 7-L pe exploataţia din cerere, plata ANTZ 7 – L se acordă doar pentru perioada de referință și cantitatea pentru care fermierul a obținut un drept la primă.
● Pentru fermierii crescători de bovine care NU au fost înregistraţi în sistemul de administrare a cotelor de lapte cu exploatația cu cod ANSVSA din cerere, până la data de 1 aprilie 2015 și care nu au obținut un drept de primă în campaniile anterioare:
a) la data solicitării ajutorului național tranzitoriu, exploataţia să fie înregistrată în RNE în care există cel puţin un animal din specia bovine identificat şi înregistrat în conformitate cu legislaţia sanitară veterinară în vigoare;
b) solicitantul să fi comercializat o cantitate de minimum 3 tone de lapte pe exploataţia din cerere în perioada de referinţă cuprinsă între data începerii depunerii cererii unice de plată a anului anterior şi ultima zi înainte de data începerii depunerii cererii unice de plată a anului curent.

Pentru fermierii care NU au obținut un drept la primă pe exploataţia din cerere, pentru o perioada de referință anterioară anului de depunere, plata ANTZ 7 – L se acordă, pentru o cantitate de minimum 3 tone de lapte, comercializată în perioada de referinţă aferentă anului de cerere curent.

Dreptul la primă obţinut în anii anteriori pentru schema ANTZ 7 - L poate fi cedat în aceeași exploatație cu cod ANSVSA cu condiţia respectării cumulative a condiţiilor de eligibilitate, pentru următoarele cazuri:
a) între soţi;
b) în urma schimbării formei de organizare a persoanei fizice;
c)în urma moştenirii exploataţiei cu cod ANSVSA.

Ajutorul național tranzitoriu pentru schema decuplată de producţie în sectorul carne se acordă producătorilor agricoli care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) au deţinut un efectiv de minimum 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni la data de referinţă, înregistrate în RNE;
b) la data solicitării primei, exploataţia cu cod ANSVSA este înregistrată în RNE, în care există cel puţin un animal din specia bovine identificat şi înregistrat în conformitate cu legislaţia sanitară veterinară în vigoare;

Data de referinţă se stabilește în funcție de data înființării exploatației cu cod ANSVSA(data înființării este data intrării primului animal în exploatația cu cod ANSVSA conform înregistrărilor existente în baza naţională de date (RNE) a ANSVSA. Pentru exploataţiile cu cod ANSVSA nou-înfiinţate, data de referinţă este ultima zi înainte de data începerii depunerii cererii unice de plată a fiecărui an de depunere, în perioada cuprinsă între data începerii depunerii cererii unice a anului anterior şi ultima zi înainte de data începerii depunerii cererii unice în anul în curs.

Datele de referință sunt:

- 31.01.2013 pentru exploatațiile înființate până la data de 31.01.2013 inclusiv;
- 17.04.2014 pentru exploatațiile înființate în intervalul 01.02.2013 – 17.04.2014 inclusiv,
- 31.03.2015 pentru exploatațiile înființate în intervalul 18.04.2014 – 31.03.2015 inclusiv,
- 29.02.2016 pentru exploatațiile înființate în intervalul 01.04.2015 – 29.02.2016 inclusiv,
- 28.02.2017 pentru exploatațiile înființate în intervalul 01.03.2016 – 28.02.2017 inclusiv,
- 28.02.2018 pentru exploatațiile înființate în intervalul 01.03.2017 – 28.02.2018 inclusiv,
- 28.02.2019 pentru exploatațiile înființate în intervalul 01.03.2018 – 28.02.2019 inclusiv,
- 29.02.2020 pentru exploatațiile înființate în intervalul 01.03.2019 - 29.02.2020 inclusiv,
- 28.02.2021 pentru exploatațiile înființate în intervalul 01.03.2020 - 28.02.2021 inclusiv,
- 28.02.2022 pentru exploatațiile înființate în intervalul 01.03.2020 - 28.02.2022 inclusiv.

Ajutorul național tranzitoriu schema decuplată de producție în sectorul carne se acordă pentru un efectiv de minim 3 capete bovine nepurtătoare de primă şi/sau purtătoare de primă provenite dintr-un transfer integral de animale purtătoare de primă, cu vârsta de minim 16 luni, la care se adaugă şi tineretul bovin mascul şi/sau femel cu vârsta de minimum 7 luni, existent în exploataţie la data de referinţă.

Dreptul la primă obţinut în anii anteriori pentru schema decuplată de producţie, specia bovine, poate fi cedat unei alte persoane pe baza unei declaraţii notariale/moștenit, în altă exploataţie înfiinţată ulterior datei de referinţă pentru care a fost stabilit dreptul la primă, în urma preluării integrale a animalelor purtătoare de primă, cu condiţia respectării cumulative a condiţiilor de eligibilitate, pentru exploataţiile nou-înfiinţate.

În cazul persoanelor juridice, dreptul la primă obţinut în anii anteriori pentru schema decuplată de producţie specia bovine sectorul carne poate fi cedat unei alte persoane juridice sau aceleiaşi persoane juridice rezultată dintr-o reorganizare cu excepţia divizării, atestată prin certificatul constatator de la ONRC, în altă exploataţie cu cod ANSVSA, înfiinţată ulterior datei de referinţă pentru care a fost stabilit dreptul la primă, în urma preluării integrale a animalelor purtătoare de primă, cu condiţia respectării cumulative a condiţiilor de eligibilitate, pentru exploataţiile nou-înfiinţate.

Dreptul la primă obţinut în anii anteriori pentru schema ANTZ 8 - C poate fi cedat în aceeaşi exploataţie, cu cod ANSVSA, cu condiţia respectării cumulative a condiţiilor de eligibilitate, în următoarele cazuri:
a)între soţi;
b)în urma schimbării formei de organizare a persoanei fizice;
c) în urma donării/vânzării exploataţiei cu cod ANSVSA și/sau donării/vânzării animalelor purtătoare de primă;
d) în urma moştenirii exploataţiei cu cod ANSVSA.

Documentele necesare acordării primei:
● copie de pe cartea de identitate/ buletinul de identitate/paşaport/ certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului/ certificatul de înregistrare fiscală, după caz, iar în cazul reprezentantului, copie de pe datele de identificare, respectiv carte de identitate/buletin de identitate/paşaport;
● dovada deţinerii unui cont bancar activ;
● procură notarială în cazul în care fermierul persoană fizică împuterniceşte o persoană pentru depunerea cererii unice de plată în numele său ori pentru a-l reprezenta în relaţia cu APIA;
● pentru fermierii neînregistrați în sistemul de administrare a cotelor de lapte până la data de 1 aprilie 2015, care solicită ajutor național tranzitoriu pentru schema decuplată de producţie în sectorul lapte pentru perioada de referință aferentă anului de cerere curent, documentul specific care însoţeşte cererea unică de plată și care atestă livrarea/vânzarea/procesarea proprie a minimum 3 tone lapte este unul din următoarele, după caz:
i) copie de pe cel puţin un contract cu un cumpărător, valabil pe o perioadă de minimum 6 luni, însoţită de copii de pe cel puţin o factură sau de pe cel puţin o filă din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producătorul care efectuează livrarea de lapte;
ii) copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producătorul persoană fizică ce efectuează vânzarea directă a laptelui din care să rezulte cantitatea de lapte comercializată în perioada de referință aferentă anului curent;
iii) copie de pe avizul de însoţire a mărfii şi de pe dispoziţia de încasare a valorii/documente fiscale aferente laptelui comercializat pentru producătorul care efectuează vânzarea directă a laptelui prin automatele de lapte, indiferent de forma de organizare juridică, din care să rezulte cantitatea de lapte comercializată în perioada de referință aferentă anului curent;
iv) copie de pe factura/bonuri fiscale de vânzare directă a laptelui pentru PFA, II, IF şi SC, din care să rezulte cantitatea de lapte comercializată în perioada de referință aferentă anului curent;
v) pentru procesarea laptelui în unităţi proprii - copie de pe avizele de însoţire a mărfii care atestă livrarea şi de pe notele de intrare-recepţie în unitatea de procesare din care să rezulte livrarea şi recepţia a minimum 3 tone lapte la unitatea proprie de procesare, în perioada de referinţă a anului de solicitare, precum şi copie de pe certificatul constatator emis de ONRC din care să reiasă obiectul de activitate, respectiv procesare lapte.

Fermierii neînregistraţi în sistemul de administrare a cotelor de lapte până la data de 1 aprilie 2015 care au obţinut dreptul la prima ANTZ pentru schema decuplată de producţie în sectorul lapte, într-un an anterior anului de cerere, pot solicita acest drept şi beneficia de primă doar pentru perioada de referință, cantitatea de lapte pe exploatația cu cod ANSVSA pentru care au obţinut acest drept, fără a mai prezenta documentele specifice prezentate mai sus.
● copia de pe paşaportul fiecărui animal/copie de pe documentele care atestă ieşirile din efectiv, după caz, pentru care se solicită ajutor național tranzitoriu pentru schema decuplată de producţie în sectorul carne, în cazul exploataţiilor nou înfiinţate şi/sau pentru care nu s-a solicitat/beneficiat de primă în anii de acordare anteriori;

În caz de cedare preluare/moștenire drept la primă ANTZ 7 - L/ANTZ 8 - C obţinut în anii anteriori.
a) în aceeași exploatație cu cod ANSVSA:
- copia de pe certificatul de căsătorie și declarație pe proprie răspundere de cedare a dreptului la prima pentru ANTZ 7 - L/ANTZ 8 - C a soțului/soției care a obţinut dreptul la prima în anii anteriori, în cazul în care prima pentru ANTZ 7 - L/ANTZ 8 - C este solicitată de soţia acestuia/ soţul acesteia;
- copie de pe certificatul de înregistrare/radiere precum și de pe documentul notarial de cedare a dreptului la primă pentru ANTZ 7 - L/ANTZ 8 - C în cazul în care dreptul la primă a fost obţinut sub altă formă de organizare de către de solicitant în anii anteriori; prin excepţie în cazul în care este schimbarea formei de organizare din PF în PFA/II/IF este necesar doar o declaraţie pe propria răspundere de cedare drept ANTZ 7 - L/ANTZ 8 - C;
- copie de pe documentul notarial de cedare a dreptului la primă pentru ANTZ_8_C în urma donării/vânzării exploatației cu cod ANSVSAși/sau donării/ vânzării animalelor purtătoare de primă;

- pentru cazurile în care este moștenit dreptul la primă pentru ANTZ 7 - L/ANTZ 8 - C, în urma moștenirii exploatației cu cod ANSVSA sunt necesare: o copie de pe certificatul de moștenitor/certificatul de calitate de moștenitor sau copia anexei nr. 24 de la starea civilă a UAT, precum și copie de pe documentul notarial de cedare a dreptului la primă dacă sunt mai mulți moștenitori.
b) în altă exploataţie cu cod ANSVSA, înfiinţată ulterior datei de referinţă pentru care a fost stabilit dreptul la primă (valabil doar pentru ANTZ 8 - C):
- copia de pe certificatul de căsătorie și declarație pe proprie răspundere de cedare a dreptului la prima pentru ANTZ 8 - C a soțului/soției care a obţinut dreptul la prima în anii anteriori, în cazul în care prima pentru ANTZ 8 - C este solicitată de soţia acestuia/soţul acestei;
- copie de pe certificatul de înregistrare/radiere precum și de pe documentul notarial de cedare a dreptului la primă pentru ANTZ 8 - C în cazul în care dreptul la primă a fost obţinut sub altă formă de organizare de către de solicitant în anii anteriori; prin excepţie în cazul în care este schimbarea formei de organizare din PF în PFA/II/IF este necesară doar o declaraţie pe propria răspundere de cedare drept ANTZ 8 - C;
- copia de pe documentul notarial de cedare a dreptului la primă obținut în anii anteriori pentru ANTZ 8 - C în urma donării/vânzării exploatației cu cod ANSVSA și/sau donării/vânzării animalelor purtătoare de primă;
- copia de pe certificatul de moștenitor, certificatul de calitate de moștenitor sau copie a anexei nr. 24 de la starea civilă a unităţilor administrativ teritoriale, însoțite de copiile documentelor notariale de cedare a dreptului la primă pentru ANTZ 8 - C, din partea celorlalți moștenitori, în cazul în care există mai mulți moștenitori , pentru cazurile în care este moștenit dreptul la primă pentru ANTZ 8 - C;
- declaraţie pe proprie răspundere privind motivul transferului integral al efectivului de animale şi a dreptului la prima pentru ANTZ 8 - C în cazul în care solicitantul este beneficiarul dreptului la primă (sub aceeaşi formă de organizare) în anii anteriori;
- certificatul constatator de la ONRC a persoanelor juridice, în cazul în care prima pentru ANTZ 8 - C este cedată unei alte persoane juridice sau aceleiași persoane juridice rezultată dintr-o reorganizare cu excepția divizării, în altă exploataţie cu cod ANSVSA, înfiinţată ulterior datei de referinţă pentru care a fost stabilit dreptul la primă.

Vizualizat: 8162 | Galerie   | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

Adrian Chesnoiu, demis oficial! Sorin Grindeanu, ministrul interimar al agriculturii!

Adrian Chesnoiu, demis oficial! Sorin Grindeanu, ministrul interimar al agriculturii!

27 iunie 2022 - 21:47

Monitorul Oficial a publicat astăzi, 27 iunie 2022, decretul președintelui României, Klaus Iohannis, prin care acesta ia act de demisia lui Adrian Ionuț Chesnoiu din funcția de ministru al agriculturii. Printr-un alt decret, semnat tot astăzi, președintele României îl numește interimar la Agricultură pe Sorin Grindeanu.

Nenorocire la stână: 350 de oi ucise de o substanță antiparazitară! Vina este a oierului!

Nenorocire la stână: 350 de oi ucise de o substanță antiparazitară! Vina este a oierului!

27 iunie 2022 - 11:18

Iată unde pot duce nesăbuinţa, inconştienţa şi nerespectarea bunelor practici şi a normelor sanitare veterinare! Un crescător de ovine din Galaţi a pierdut aproape întreaga turmă de oi în urma intoxicării cu o substanţă antiparazitară folosită la îmbăierea animalelor. Paguba este de aproape 300.000 de lei.

Vot secret ridicare imunitate Adrian Chesnoiu!

Vot secret ridicare imunitate Adrian Chesnoiu!

27 iunie 2022 - 10:36

Cererea Direcției Naționale Anticorupție (DNA) privind ridicarea imunității fostului ministru al Agriculturii, Adrian Chesnoiu, va fi discutată astăzi, 27 iunie 2022, în Comisia juridică a Camerei Deputaţilor.

Comunicat APIA ASTĂZI: Plată ajutor ferme de animale!

Comunicat APIA ASTĂZI: Plată ajutor ferme de animale!

27 iunie 2022 - 10:01

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) anunță astăzi, într-un comunicat transmis Agroinfo, că a virat în conturi suma de 1.397.896,79 lei pentru sectorul creșterii animalelor. 

Condiție APIA plata subvenției APIA pe suprafață pentru acest an!

Condiție APIA plata subvenției APIA pe suprafață pentru acest an!

27 iunie 2022 - 08:35

Pentru a se încadra condițiilor pentru plata APIA anuală pe hectar, fermierii trebuie să înființeze, începând cu 1 iulie, un strat vegetal. Regula vizează plata redistributivă. Informațiile sunt furnizate pentru Agroinfo de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA). 

Termen APIA micii fermieri, 15 iulie 2022!

Termen APIA micii fermieri, 15 iulie 2022!

27 iunie 2022 - 07:48

Până la data de 15 iulie 2022, micii fermieri care vor să se retragă din schema pentru micii fermieri trebuie să anunțe Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA). Agroinfo a obținut de la APIA informațiile de care aveți nevoie. 

Fermierul Muscă despre demisia ministrului Chesnoiu: Este un sabotaj!

Fermierul Muscă despre demisia ministrului Chesnoiu: Este un sabotaj!

26 iunie 2022 - 17:28

În emisiunea ”Agricultura la Raport”, unul dintre marii fermieri din România, Dimitrie Muscă, s-a exprimat cu privire la demisia ministrului Chesnoiu.

Mesaj șef APIA!

Mesaj șef APIA!

26 iunie 2022 - 16:44

Directorul general al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), Adrian Pintea, are un mesaj pentru fermieri la fiecare sfârșit de săptămână.

Lege votată! Construcțiile care pot fi ridicate pe pășune!

Lege votată! Construcțiile care pot fi ridicate pe pășune!

26 iunie 2022 - 16:28

Proiectul de lege iniţiat de deputatul liberal arădean Glad Varga, care vizează amplasarea de surse de energie verde pe terenurile extravilane, pășuni, teren arabil, vii și livezi, a fost adoptat de Camera Deputaţilor cu 232 de voturi „pentru”. Camera Deputaţilor este for decizional în acest caz, forma finală a legii urmează să fie transmisă spre promulgare preşedintelui României, Klaus Iohannis.

APROBAT ACUM! Ajutor 15.000 euro/fermier și 100.000 euro/IMM!

APROBAT ACUM! Ajutor 15.000 euro/fermier și 100.000 euro/IMM!

24 iunie 2022 - 12:21

În cadrul sesiunii plenare de la Bruxelles, ținută joi, 23 iunie 2022, a fost votată Propunerea de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 în ceea ce privește o măsură specifică de acordare a unui sprijin excepțional și temporar din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) ca răspuns la invadarea Ucrainei de către Rusia, anunță europarlamentarul român Daniel Buda (PPE), vicepreședinte Comisia AGRI.

Scrie parerea ta







Numarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!



Video

Massey Ferguson a revoluționat productivitatea în ferma familiei Popa din Cerăt, jud. Dolj

Massey Ferguson a revoluționat productivitatea în ferma familiei Popa din Cerăt, jud. Dolj

Cum a fost trecerea de la U 650 la tractorul Massey Ferguson? „Ca de la Logan la Merţan. Cum să le compari? Cu U 650 lucrai 3 ha într-o zi şi consumai un rezervor de 90 litri. Făceam arătura roată în jurul parcelei şi ieşeau nişte şanţuri la mijloc. Cu tractorul Massey Ferguson şi cu plugul reversibil e altă viaţă. Calitatea lucrării, timpul de lucru, costurile cu combustibilul nu se compară” Mirela Popa, din Cerăt, judeţul Dolj.

Amazone Condor - semănat direct și fertilizare cu rată variabilă KRONE - expertul în furaje verzi! Climate FieldView de la Bayer - hărți de producție cu precizie maximă în timp real

Bancul zilei

Logică

Logică
Un cioban stătea sprijinit în bâtă. Detalii