ADAMA 22
Reclama header after big part 2
AGRICOVER

Noua subvenție pentru fermieri în anul 2022! Cerere, condiții de obținere a banilor!

Publicat: 02 ianuarie 2022 - 11:29
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten

Ministerul Agriculturii a publicat proiectul de hotărâre de Guvern prin care se stabilește acordarea în 2022 a unei noi subvenții pentru fermierii care cultivă legume în spații protejate. Potrivit proiectului de act normativ, cuantumul subvenției este de maxim 4.000 euro/fermier, fiind incluse noi culturi agricole față de anul 2021. Cererile se depun la direcțiile județene pentru agricultură, urmînd ca plățile să se facă tot prin acestea.

Schema de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României în anul 2022, pentru susținerea producției de legume în spații protejate, după cum urmează:

a) tomate -Solanum lycopersicum L- cultivate în Ciclul I sau Ciclul II de producție;
b) ardei gras și/sau lung-kapia - Capsicum annuum L - cultivați în Ciclul II de producție;
c) castraveți -Cucumis sativus L- cultivați în Ciclul II de producție;
d) fasole păstăi – Phaseolus vulgaris L-cultivată în Ciclul II de producție;
e) salata-Lactuca sativa L- cultivată în Ciclul II de producție;
f) spanac-Spinacea oleracea L- cultivată în Ciclul II de producție;
g) ceapă verde-Allium cepa- cultivată în Ciclul II de producție;

Schema de ajutor de minimis se acordă întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, pentru susținerea producției de legume în spații protejate.

plati directe ha_b

Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis pentru producția de legume în spații protejate, beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
a) să solicite ajutorul de minimis;
b) să utilizeze o suprafață cumulată de minimum 1.000 mp/ciclu de producție, cultivată exclusiv cu una dintre culturile prevăzute;
c) să marcheze suprafața la loc vizibil, cu o placă indicator, pe care să se găsească inscripţia "Program susţinere legume, anul 2022, beneficiar numărul .............., Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ........./ Municipiului Bucureşti";
d) să obțină producțiile minime corespunzătoare culturii înființate;
e) să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu legume în spaţiile protejate, în anul 2022;
f) să deţină Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor, completat începând cu data înfiinţării culturii și avizat de oficiul
fitosanitar județean;
g) să facă dovada obținerii producţiei minime realizate, prin documente justificative în funcție de forma de organizare

Pentru suprafața de 1.000 mp se acceptă o marjă de eroare de + 50 mp rezultați în urma verificării în teren a suprafeței înființate cu legume.

Producțiile minime sunt următoarele:

a) 5600 kg/1000 mp pentru cultura de tomate;
b) 2000 kg/1000 mp pentru cultura de ardei gras și/sau lung-kapia;
c) 5600 kg/1000 mp pentru cultura de castraveți;
d) 1500 kg/1000 mp pentru cultura de fasole păstăi;
e) 1440 kg/1000 mp pentru cultura de salata;
f) 1000 kg/1000 mp pentru cultura de spanac;
g) 1000 kg/1000 mp pentru cultura de ceapă verde.

Valorificarea producțiilor prevăzute la alin. (1) lit. d) se face în perioada 1 martie –10 iunie inclusiv pentru ciclul I de producție și respectiv 20 octombrie - 9 decembrie, inclusiv pentru ciclul II de producție.

Dovada obținerii producției de legume obținute în spații protejate o constituie bonul fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare.

Sprijinul financiar se acordă beneficiarilor care îndeplinesc condițiile pentru maximum 2 culturi, respectiv o singură cultură în ciclul I de producție/1000 mp și/sau o singură cultură în ciclul II de producție/1000mp, în anul 2022.

Valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprimă sub forma unei subvenţii, potrivit art. 3 alin. (6) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol, şi se acordă beneficiarilor care îndeplinesc condiţiile.

Valoarea maximă în euro a sprijinului financiar de ajutor de minimis/beneficiar poate fi de 4000 euro respectiv:

a) 3000 euro/cultură în Ciclul I/1000mp/beneficiar ;
b) 1000 euro/cultură în Ciclul II/1000 mp/beneficiar ;

Valoarea maximă a sprijinului financiar se acordă în lei, la cursul de schimb de 4,9475 lei, stabilit de către Banca Centrală Europeană, la data de 30 septembrie 2021, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria C nr.323 din 1 octombrie 2021, pentru schema de ajutor de minimis.

Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăşi suma de 20.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual, respectiv anul depunerii cererii de înscriere în program şi în cele două exerciţii financiare
precedente, conform prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.

În termen de 3 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, centrele județene/locale și respectiv a municipiului București ale APIA transmit către DAJ în format letric și electronic lista beneficiarilor ai Hotărârii Guvernului nr.651/2021 pentru aprobarea programului de susținere a producției de legume în spații protejate pentru anul 2021, cu completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr.652/2021 privind aprobarea programului de susținere a producției de plante aromatice pentru anul 2021, cu completările ulterioare și a Hotărârii Guvernului nr.1.219/2021 privind
aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie-mai 2021 asupra sectorului apicol", precum și sumele acordate acestora.

Beneficiarii care intenționează să solicite ajutorul de minimis unt obligați să depună la DAJ o cerere, în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri pentru ciclul I de producție, respectiv în perioada 25 iulie - 31 august 2022 inclusiv, pentru al doilea ciclu de producție.

La depunerea cererii, responsabilii desemnați cu primirea cererilor din cadrul DAJ, în prezenţa potenţialilor beneficiari, verifică sumele rămase şi potenţial a fi primite prin prezenta schemă de ajutor de minimis, rezultate după însumarea ajutoarelor de minimis primite pe durata a trei exerciţii
financiare, respectiv ajutoarele acordate în cele două exerciţii financiare precedente şi în exerciţiul financiar în cauză, şi până la concurenţa sumei de 20.000 euro,  potrivit  Regulamentului de minimis în sectorul agricol.

ACTE NECESARE, ATAȘATE CERERII

a) copie a B.I./C.I. solicitant sau al/a reprezentantului legal daca cererea este depusă prin reprezentant legal/imputernicit ;
b) copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2022;
c) împuternicire/procură notarială și o copie a B.I./C.I a unui reprezentant, după caz;
d)copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional
al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea;
e)dovadă cont activ bancă/trezorerie;
f)adeverinţa în original, din Registrul agricol conform înscrisurilor aferente anului 2022, care atesta suprafaţa de teren cu spatii protejate utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză.

Cererea, însoţită de documente poate fi transmisă la DAJ şi prin mijloace electronice și/sau poștă/curierat.

Documentele transmise prin mijloace electronice trebuie să fie semnate și datate, iar copiile trebuie să fie certificate ,,conform cu originalul” de către solicitant. 

 

Vizualizat: 12160 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

APROBAT ASTĂZI de Guvern: Bani pentru APIA!

APROBAT ASTĂZI de Guvern: Bani pentru APIA!

18 mai 2022 - 20:22

Guvernul a aprobat astăzi proiectul de investiții „Servicii de dezvoltare și extindere a sistemului informatic al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură de gestionare a cererilor de plată”, anunță un comunicat al Ministerului Agriculturii transmis Agroinfo. 

Șeful APIA ASTĂZI, discuții cu fermierii, crescătorii de animale!

Șeful APIA ASTĂZI, discuții cu fermierii, crescătorii de animale!

18 mai 2022 - 20:00

Astăzi, 18 mai 2022, seria conferințelor de informare a fermierilor, demarată de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) pentru promovarea exclusivă a măsurilor delegate de AFIR - Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale către APIA din Programul National de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, a ajuns la Piatra Neamț.

Prețul grâului a urcat la 435 euro/tonă! Ce spun fermierii români!

Prețul grâului a urcat la 435 euro/tonă! Ce spun fermierii români!

18 mai 2022 - 13:13

România cultivă cereale pe milioane de hectare. Cele mai recente date indică o posibilă creștere a producției dacă vremea va ține cu fermierii. De altfel, situația în care se află cerealele din Rusia și Ucraina face loc noilor competitori care ar putea veni de la noi din țară. Prețul grâului a urcat la 435 euro/tonă, cel mai mare înregistrat vreodată. 

Ajutorul APIA 5.000 euro/fermă! Beneficiari, condiții, acte, termen plată!

Ajutorul APIA 5.000 euro/fermă! Beneficiari, condiții, acte, termen plată!

18 mai 2022 - 08:00

Ministerul Agriculturii a publicat, în dezbatere, pe site-ul oficial, procedura de implementare aferentă măsurii "Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat pentru activități specifice din domeniul industriei agroalimentare". Condiții, acte, termen pentru micrograntul APIA, ajutorul de 5.000 euro/fermă.

Oierii Ghiță Ciobanul, Ionică Sterp, ASTĂZI la Guvern! Subvenții și pășuni pentru crescătorii de oi!

Oierii Ghiță Ciobanul, Ionică Sterp, ASTĂZI la Guvern! Subvenții și pășuni pentru crescătorii de oi!

17 mai 2022 - 20:39

Premierul Nicolae Ciucă i-a primit marţi, la Palatul Victoria, pe reprezentanţii Asociaţiei Profesionale a Ciobanilor, transmite Guvernul. 

Comunicat APIA de ASTĂZI!

Comunicat APIA de ASTĂZI!

17 mai 2022 - 16:46

Agenția de Plăți si Intervenție pentru Agricultură (APIA) aduce la cunoștința opiniei publice încheierea Campaniei de depunere fără penalități a Cererilor unice de plată.

De la anul, adio subvenții pe hârtii!

De la anul, adio subvenții pe hârtii!

17 mai 2022 - 08:18

Din 2023, odată cu noua politică agricolă comună, obținerea ajutoarelor europene, a subvențiilor, nu va mai fi o competiție de hârtii pentru fermierii, crescătorii români de animale. Va conta performanța și nu respectarea unor criterii stabilite anapoda de niște funcționari, a spus ministrul agriculturii, Adrian Chesnoiu. 

Ce trebuie să facă un fermier român ca să obțină un ajutor de 15 milioane de euro!

Ce trebuie să facă un fermier român ca să obțină un ajutor de 15 milioane de euro!

17 mai 2022 - 07:40

Ministrul agriculturii, Adrian Chesnoiu, a anunțat luni, la TVR1, că a fost majorată suma acordată fermierilor români care se orientează spre procesarea produselor agricole primare. De anul viitor, din 2023, aceștia vor putea obține 15 milioane de euro din bani europeni. Care este condiția esențială pentru o astfel de sumă? 

Ministrul Chesnoiu ASTĂZI despre ajutorul Covid pentru crescătorii de oi!

Ministrul Chesnoiu ASTĂZI despre ajutorul Covid pentru crescătorii de oi!

16 mai 2022 - 11:24

Crescătorii de ovine din România sunt într-o perioadă de performanță, produc din ce în ce mai mult și mai bine, spune ministrul agriculturii Adrian Chesnoiu, astfel că nu au nevoie de un ajutor Covid pentru acest an. 

APIA OFICIAL ASTĂZI: Start plată! Sume pe hectar sprijin cuplat vegetal!

APIA OFICIAL ASTĂZI: Start plată! Sume pe hectar sprijin cuplat vegetal!

16 mai 2022 - 10:59

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că astăzi, 16 mai 2022, a demarat autorizarea la plată a schemelor de sprijin cuplat în sectorul vegetal Campania 2021.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Cooperativa Agricolă Someş-Arieş la Agraria 2022

Cooperativa Agricolă Someş-Arieş la Agraria 2022

Prototipul ideal al Bălțatei românești în viziunea Cooperativei Agricole Someş-Arieş la Agraria 2022! Un interviu cu Călin Fărgaciu, membru fondator al asociaţiei transilvănene

Tractoare de colecție în combinație cu utilaje din gama actuală KRONE! Imagini rare Robotul autonom Horsch Primul robot de furajare LELY VECTOR din România în ferma Peica!

Bancul zilei

Gospodina

Gospodina
E rău atunci când soţia nu ştie să gătească... Detalii