KWS+
Reclama header after big part 2
AGRICOVER

Nou Ordin ANZ! Subvenție APIA mai mare pentru animalele din Registrul Genealogic! Condiții pentru înscriere!

Publicat: 31 mai 2021 - 08:27
Comenteaza   | Galerie   | Print | Trimite unui prieten

Agenția Națională pentru Zootehnie, ANZ, a publicat un nou proiect de Ordin care stabilește și condițiile de înscriere a animalelor în Registrele Genealogice ale raselor la secțiunea principală și secțiunea suplimentară. Animalele de rasă pură, înscrise la secțiunea principală, le aduc crescătorilor de animale subvenții APIA mult mai mari pe cap de animal.

Înscrierea animalelor de reproducţie de rasă pură în secţiunea principală a registrului genealogic

(1) La cererea crescătorilor, societăţile de ameliorare înscriu sau înregistrează pentru înscriere în secţiunea principală a registrului lor genealogic orice animale de reproducţie de rasă pură din rasa care face obiectul programului lor de ameliorare cu condiţia ca aceste animale să îndeplinească cerinţele şi, dacă este cazul, ca aceste animale să fie descendenţi ai unor animale de reproducţie sau să provină din materialul germinativ al acestora.

1. Cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească animalele din secțiunea principală RG sunt următoarele:

a) animalul îndeplineşte următoarele criterii de filiaţie:
i. în cazul speciilor bovină, porcină, ovină şi caprină, animalul este descendent din părinţi şi bunici înscrişi în secţiunea principală a unui registru genealogic al aceleiaşi rase;
ii. în cazul speciei ecvină, animalul este descendent din părinţi înscrişi în secţiunea principală a unui registru genealogic al aceleiaşi rase;
b) se stabileşte pedigriul animalului în conformitate cu normele prevăzute în programul de ameliorare aprobat;
c) animalul este identificat în conformitate cu legislaţia Uniunii în domeniul sănătăţii animalelor privind identificarea şi înregistrarea animalelor din speciile în cauză şi cu normele stabilite în programul de ameliorare aprobat;
d) în cazul comercializării sau al introducerii în Uniune a unui animal şi în cazul în care se intenţionează ca acest animal să fie înscris sau înregistrat în registrul genealogic, animalul respectiv este însoţit de un certificat zootehnic eliberat în conformitate cu articolul 30 din Regulamentul 1012/2016;
e) în cazul în care un animal este obţinut din material germinativ comercializat sau introdus în Uniune şi în cazul în care se intenţionează ca acest animal să fie înscris sau înregistrat într-un registru genealogic, materialul germinativ respectiv este însoţit de un certificat zootehnic eliberat în conformitate cu articolul  30 din Regulamentul 1012/2016.

Derogări de la cerinţele pentru înscrierea animalelor în secţiunea principală a registrelor genealogice în cazul creării unei rase noi sau a reconstituirii unei rase

(1)Prin derogare, atunci când o societate de ameliorare desfăşoară un program de ameliorare aprobat, pentru o rasă pentru care nu există un registru genealogic într-un stat membru sau o ţară terţă inclusă pe lista prevăzută la articolul 34 din Regulament, societatea de ameliorare respectivă poate înscrie în secţiunea principală a respectivului registru genealogic nou-înfiinţat animalele de reproducţie de rasă pură sau descendenţii din animale de reproducţie de rasă pură din rase diferite sau orice animal care, potrivit societăţii de ameliorare, respectă caracteristicile noii rase în cauză şi, după caz, îndeplineşte cerinţele minime de performanţă prevăzute în programul de ameliorare.

Societăţile de ameliorare care aplică această derogare:

a) stabilesc în programul lor de ameliorare o perioadă adecvată de înfiinţare a noului registru genealogic care să ţină cont de intervalul dintre generaţii pentru specia în cauză;
b) menţionează orice registru genealogic existent în care au fost înscrise pentru prima oară după naştere animalele de reproducţie de rasă pură sau părinţii lor, precum şi numărul de înregistrare iniţial din registrul genealogic respectiv;
c) identifică în sistemul lor de înregistrare a pedigriului animalele pe care le consideră sursa pentru asigurarea materialelor de reproducere a rasei.

Atunci când o societate de ameliorare intenţionează să reconstituie o rasă dispărută sau care prezintă un risc mare să dispară, autoritatea competentă poate autoriza societatea de ameliorare să înscrie în secţiunea principală a registrului genealogic descendenţii din animalele de reproducţie de rasă pură din rasa care urmează a fi reconstituită sau animalele de reproducţie de rasă pură sau descendenţii din animale de  reproducţie de rasă pură din alte rase care intervin în reconstituirea rasei respective sau orice animal care, potrivit societăţii de ameliorare, respectă caracteristicile rasei care urmează a fi reconstituită şi, după caz, îndeplineşte cerinţele minime de performanţă prevăzute în programul de ameliorare cu condiţia ca:

a) o perioadă adecvată de înfiinţare sau reînfiinţare a registrului genealogic respectiv care să ţină cont de rasa în cauză să fie stabilită în programul de ameliorare;
b) dacă este cazul, să se menţioneze orice registru genealogic existent în care au fost înscrise animalele de reproducţie de rasă pură sau părinţii lor, precum şi numărul de înregistrare iniţial din registrul genealogic respectiv;
c) animalele considerate de respectiva societate de ameliorare a fi sursa pentru asigurarea materialelor de reproducere a rasei să fie identificate în sistemul de înregistrare al pedigriurilor.

export-oi-vaci_b

Înregistrarea animalelor în secţiunile suplimentare şi înregistrarea descendenţilor lor în secţiunea principală

(1)Atunci când se înfiinţează secţiuni suplimentare de către o societate de ameliorare, la cererea crescătorilor, societatea de ameliorare respectivă înregistrează în secţiunea suplimentară corespunzătoare animalele din specia care face obiectul programului lor de ameliorare care nu sunt eligibile pentru a fi înscrise în secţiunea principală, cu condiţia ca animalele respective să îndeplinească următoarele condiţii:

(a) animalul este identificat în conformitate cu legislaţia Uniunii în domeniul sănătăţii animalelor privind identificarea şi înregistrarea animalelor din speciile în cauză şi cu normele stabilite în programul de ameliorare aprobat în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) şi, după caz, cu articolul 12 din Regulament și cu prevederile legislației naționale;
(b)societatea de ameliorare consideră că animalul îndeplineşte caracteristicile rasei menţionate în programul de ameliorare aprobat;
(c)animalul îndeplineşte, după caz, cel puţin cerinţele minime de performanţă, stabilite în programul de ameliorare aprobat în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) şi, după caz, cu articolul 12 din Regulament și cu prevederile legislației naționale, în ceea ce priveşte acele caracteristici pentru care sunt testate animalele de reproducţie de rasă pură înscrise în secţiunea principală, în conformitate cu anexa III din Regulament.

2.Societatea de ameliorare poate aplica cerinţe diferite în ceea ce priveşte conformitatea cu caracteristicile rasei sau cerinţele de performanţă, în funcţie de următoarele aspecte:
(a)animalul aparţine rasei, deşi originile sale nu sunt cunoscute; sau
(b)animalul a fost obţinut printr-un program de încrucişare menţionat în programul de ameliorare aprobat în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) şi, după caz, cu articolul 12 din Regulament și cu prevederile legislației naționale.

(2) La cererea crescătorilor, societăţile de ameliorare înregistrează în secţiunea corespunzătoare descendenţii animalelor şi consideră  descendenţii respectivi animale de reproducţie de rasă pură cu condiţia ca aceştia să îndeplinească următoarele condiţii:

(a) pentru speciile bovină, porcină, ovină şi caprină, femela este descendentă din:
(i)mamă şi bunică maternă care sunt înregistrate într-o secţiune suplimentară a unui registru genealogic pentru aceeaşi rasă;
(ii)tată şi doi bunici care sunt înscrişi în secţiunea principală a unui registru genealogic pentru aceeaşi rasă.

Descendenţii din prima generaţie proveniţi din femela menţionată în teza introductivă a primului paragraf şi dintr-un mascul de reproducţie de rasă pură înscris în secţiunea principală a registrului genealogic al aceleiaşi rase vor fi, de asemenea, consideraţi animale de rasă pură şi vor fi înscrişi sau înregistraţi şi eligibili pentru a fi înscrişi în secţiunea principală a registrului genealogic respectiv.

(b) în ceea ce priveşte specia ecvină, animalul îndeplineşte condiţiile de înscriere în secţiunea principală pentru masculi şi femele descendenţi din animale înregistrate în secţiunea principală, astfel cum se stabileşte în programul de ameliorare aprobat în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) şi, după caz, cu articolul 12 din Regulament și cu prevederile legislației naționale.

2.Prin derogare, autoritatea competentă autorizeaza înscrierea de către o societate de ameliorare care desfăşoară un program de ameliorare a animalelor de rasă pură dintr-o rasă pe cale de dispariţie din speciile bovină, porcină, ovină sau caprină sau dintr-o rasă rustică de ovine în secţiunea principală a registrului său genealogic a unui animal descendent din părinţi şi bunici înscrişi sau înregistraţi în secţiunile principale sau suplimentare ale unui registru genealogic al rasei respective. Autoritatea competentă care autorizează o societate de ameliorare să recurgă la această derogare se asigură că:

(a)societatea de ameliorare în cauză a oferit justificări pentru recurgerea la această derogare, în special demonstrând faptul că nu sunt disponibili pentru reproducere masculi de reproducţie de rasă pură din rasa respectivă;
(b)societatea de ameliorare a creat una sau mai multe secţiuni suplimentare în registrul său genealogic; 5
(c)normele în temeiul cărora societatea de ameliorare înscrie sau înregistrează animalele în secţiunile principale sau suplimentare ale registrului de ameliorare respectiv sunt stabilite în programul de ameliorare aprobat în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) şi, după caz, cu articolul 12 din Regulament și cu prevederile legislației naționale.
În cazul în care autoritatea competentă autorizează această derogare publică în lista menţionată în Regulament rasele care beneficiază de o astfel de derogare.

colaj-plata-animale_b

Acceptarea animalelor de reproducţie de rasă pură şi a materialului germinativ provenit de la acestea pentru reproducţie

(1) O societate de ameliorare care desfăşoară un program de ameliorare aprobat, pentru o rasă acceptă următoarele:

a)pentru montă naturală, orice animale de reproducţie de rasă pură din rasa respectivă;
b)pentru inseminare artificială, materialul seminal colectat de la animalele de reproducţie de rasă pură din specia bovină care au fost supuse evaluării genetice în conformitate cu articolul 25 din Regulament;
c)pentru inseminare artificială, materialul seminal colectat de la animalele de reproducţie de rasă pură din speciile porcină, ovină sau caprină care au fost supuse evaluării genetice în conformitate cu articolul 25 din Regulament;
d)pentru inseminare artificială, materialul seminal colectat de la animalele de reproducţie de rasă pură din specia ecvină care au fost supuse, dacă acest lucru este impus de programul de ameliorare aprobat în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) şi, după caz, cu articolul 12 din Regulament și cu prevederile legislației naționale, unor teste de performanţă sau unei evaluări genetice în conformitate cu articolul 25 din Regulament;
e)pentru transferul de embrioni, ovulele colectate şi utilizate pentru producerea in vitro de embrioni şi de embrioni obţinuţi in vivo concepuţi cu ajutorul unui material seminal menţionat la literele (b) sau (c) de la prezentul alineat, cu condiţia ca aceste ovule şi aceşti embrioni să fie colectaţi de la animalele de reproducţie de rasă pură din speciile bovină, porcină, ovină sau caprină care au fost supuse unor teste de performanţă sau unei evaluări genetice în conformitate cu articolul 25 din Regulament;
f)pentru transferul de embrioni, ovulele colectate şi utilizate pentru producerea in vitro de embrioni şi de embrioni obţinuţi in vivo concepuţi cu ajutorul unui material seminal menţionat la litera (d) de la prezentul alineat, cu condiţia ca aceste ovule şi aceşti embrioni să fie colectaţi de la animalele de reproducţie de rasă pură din specia ecvină care au fost supuse, dacă acest lucru este impus de programul de ameliorare aprobat în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) şi, după caz, cu articolul 12 din Regulament și cu prevederile legislației naționale, unor teste de performanţă sau unei evaluări genetice în conformitate cu articolul 25 din Regulament;
g)pentru testarea masculilor de reproducţie de rasă pură din specia bovină, porcină, ovină şi caprină, materialul seminal colectat de la animale de reproducţie de rasă pură care nu au fost supuse unor teste de performanţă sau unei evaluări genetice cu condiţia ca materialul seminal respectiv să fie folosit exclusiv în scopul testării respectivilor masculi de reproducţie de rasă pură în limitele cantitative necesare pentru a permite societăţii de ameliorare respective să desfăşoare astfel de teste în conformitate cu articolul 25 din Regulament.
(2)În cazul animalelor de reproducţie de rasă pură din specia ecvină, prin derogare de la alineatul (1) din prezentul articol, o societate de ameliorare poate interzice sau limita utilizarea uneia sau mai multor tehnici de reproducţie menţionate la alineatul respectiv sau utilizarea de animale de reproducţie de rasă pură pentru una sau mai multe dintre aceste tehnici de reproducţie, inclusiv utilizarea materialului lor germinativ, cu condiţia ca această interdicţie sau limitare să fie specificată în programul de ameliorare aprobat în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) şi, după caz, cu articolul 12 din Regulament și cu prevederile legislației naționale.

Metode de verificare a identităţii

(1)Societăţile de ameliorare prevăd cerinţa ca animalele de reproducţie de rasă pură din specia bovină, ovină, caprină şi ecvină să fie identificate prin analiza grupei sanguine sau prin orice altă metodă adecvată care oferă cel puţin acelaşi grad de certitudine ca analiza ADN-ului, atunci când animalele de reproducţie de rasă pură respective sunt utilizate pentru colectarea de material seminal pentru inseminare artificială.
(2)Atunci când pentru animalele de reproducţie din specia bovină, porcină, ovină, caprină sau ecvină sunt utilizate pentru colectarea de ovule şi embrioni şi atunci când animalele de reproducţie din specia porcină sunt utilizate pentru colectarea de material seminal pentru inseminare artificială, societăţile de ameliorare şi exploataţiile de ameliorare pot solicita ca respectivele animale de reproducţie să fie identificate prin una din metodele menţionate la alineatul (1).
(3)La cererea unui stat membru sau a unei asociaţii europene de ameliorare a animalelor din speciile în cauză, Comisia poate adopta acte de punere în aplicare, pentru aprobarea de metode de verificare a identităţii animalelor de reproducţie dacă acestea oferă cel puţin acelaşi grad de certitudine ca cel oferit de analiza grupei sanguine a acestor animale de reproducţie, luând în considerare progresele tehnice şi recomandările centrelor de referinţă ale Uniunii Europene menţionate la articolul 29 din Regulament, ale ICAR sau ale Societăţii internaţionale de genetică animală (ISAG).

Proiectul de Ordin ANZ, cu toate cele 6 norme de aplicare, este publicat pe site-ul oficial ANZ! Agroinfo va reveni și cu alte prevederi ale acestui Ordin.

 

 

 

Vizualizat: 6384 | Galerie   | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

Noua subvenție APIA pe hectar, publicată în Monitorul Oficial! Condiții, acte! Termen 30 iunie!

Noua subvenție APIA pe hectar, publicată în Monitorul Oficial! Condiții, acte! Termen 30 iunie!

19 iunie 2021 - 08:42

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) primește cererile fermierilor până la 30 iunie 2021! Valoarea pe hectar a noii subvenții APIA începe de la 100 de euro/ha și ajunge la 3.400 euro/ha. Monitorul Oficial a publicat vineri, 18 iunie 2021, Hotărârea de Guvern privind aprobarea programului de susținere a producției de plante aromatice pentru anul 2021.

Anunț șeful APIA: Plata ajutoarelor pentru fermieri!

Anunț șeful APIA: Plata ajutoarelor pentru fermieri!

19 iunie 2021 - 07:44

Directorul general al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), Adrian Pintea, a avut vineri, 18 iunie 2021, o videoconferință cu șefii centrelor județene APIA pentru plata noilor ajutoare de minimis aprobate de către Guvern în ședința din această săptămână și pentru finalizarea plăților directe aferente campaniei 2020 până la data de 30 iunie. Șeful APIA a atras atenția că trebuie respectate termenele de plată.

Nou Ordin Ministerul Agriculturii!

Nou Ordin Ministerul Agriculturii!

19 iunie 2021 - 07:00

Ministerul Agriculturii a publicat, pe site-ul oficial, un proiect de ordin prin care anunță înființarea Registrului național al rețetelor consacrate precum și Registrul național al produselor atestate.

Ministrul Oros, în vizită la fermierii milionari în euro ai Olteniei, care apar în Top 300 Cei mai bogați români!

Ministrul Oros, în vizită la fermierii milionari în euro ai Olteniei, care apar în Top 300 Cei mai bogați români!

18 iunie 2021 - 11:08

Ministrul agriculturii, Adrian Oros, a fost joi, 17 iunie 2021, la Vâlcea, în vizită la familia Dan și Dorina Mutu, deținătorii grupului Anabella, doi dintre milionarii în euro ai Olteniei, cu afaceri în agricultură. Ei figurează în Top 300 Capital „Cei mai bogați români” 2020 pe poziția 164, cu o avere de 38 – 40 de milioane de euro.

Să dispară diferențele la plata subvențiilor din agricultură!

Să dispară diferențele la plata subvențiilor din agricultură!

18 iunie 2021 - 08:58

Diferențe majore între subvențiile pe care le încasează fermierii din Estul Europei, aici se includ și fermierii români, și fermierii din Vestul Europei. Fermierii din Polonia și Lituania au depus petiții la Parlamentul European în care se plâng că primesc în continuare subvenții la hectar sub media UE. În Parlamentul European s-a dezbătut miercuri, 16 iunie 2021, această petiție prin care fermierii din Estul Europei cer să aibă subvenții la fel de mari ca fermierii din Vestul Europei.

Subvenție directă pe familia de albine! 15 miliarde euro pe an pentru polenizatori!

Subvenție directă pe familia de albine! 15 miliarde euro pe an pentru polenizatori!

18 iunie 2021 - 08:23

O subvenție directă pentru apicultori, așa cum există pentru fermieri, ar da o gură de oxigen apiculturii în condițiile în care albina e tot mai amenințată cu dispariția. Ajutoarele pe care le primesc în acest moment apicultorii prin Program Național Apicol nu sunt suficiente, spun mulți dintre apicultori. Pe lângă un ajutor financiar, albinele și alți polenizatori trebuie protejați prin reducerea folosirii pesticidelor.

Ministrul Mediului: Vorbim de mii de animale din gospodării/ferme ucise! Se schimbă legea!

Ministrul Mediului: Vorbim de mii de animale din gospodării/ferme ucise! Se schimbă legea!

17 iunie 2021 - 20:19

Un nou proiect de ordonanță de urgență se pregătește la Ministerul Mediului care va schimba legea cu privire la atacurile sălbăticiunilor. Numărul apelurilor la 112 din cauza urşilor a crescut de 10 ori în ultimii 5 ani, a declarat, joi, Barna Tanczos, ministrul Mediului, și mii de animale din gospodării, ferme au fost ucise de sălbăticiuni.

Cum propune un crescător de animale să se dea subvențiile APIA!

Cum propune un crescător de animale să se dea subvențiile APIA!

17 iunie 2021 - 19:00

Un crescător de animale propune să se schimbe modul de acordare al subvențiilor din zootehnie în așa fel încât crescătorii să beneficieze de prețuri mai mari pentru munca lor și să aibă de câștigat și procesatorii. Nemulțumirile cresc în rândul crescătorilor de animale din pricina ajutoarelor mici, insuficiente, de care beneficiază și a prețurilor mici la care-și vând munca.

Din iulie, SE REDESCHID toate târgurile de animale!

Din iulie, SE REDESCHID toate târgurile de animale!

17 iunie 2021 - 16:55

Se REDESCHID toate târgurile de animale, anunță primarul din Câmpeni, județul Alba, după o întâlnire cu prim-ministrul Vasile Cîțu, care i-a dat această veste bună pentru crescătorii de animale.

Oierii chemați la întâlnire cu ministrul Oros!

Oierii chemați la întâlnire cu ministrul Oros!

17 iunie 2021 - 12:47

Crescătorii de ovine, fermierii, sunt chemați să-și spună problemele, necazurile la întâlnirea cu ministrul agriculturii, Adrian Oros, în județul Hunedoara.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Agra Asigurări angajează! Bianca ne spune ce calități trebuie să aibă un bun evaluator de daune

Agra Asigurări angajează! Bianca ne spune ce calități trebuie să aibă un bun evaluator de daune

Astăzi vă facem cunoștință cu Bianca Szekely, evaluator de daune Agra Asigurări. Bianca activează în domeniul horticulturii și al peisagisticii de 16 ani. Agra Asigurări caută și alți ingineri agronomi, fermieri sau tineri absolvenți de studii agricole care să se alăture echipei lor de evaluatori

Aplică acum: www.agraasigurari.ro/carieraevaluatoridaune/.

Semănătoarea TUME Nova Combi Star 4000 Ferma de vaci complet automatizată: robot de muls DeLaval, plug raclor, robot de hrănit viței Grădina lui Piper - o livadă intensivă, irigată și protejată

Bancul zilei

Răzbunare...

Răzbunare...
Soţul: De câte ori ne certăm tu eşti foarte calmă. Cum reuşeşti? Detalii