Adama
Agreena-direct
AGRICOVER

Nou Ordin ANZ! Subvenție APIA mai mare pentru animalele din Registrul Genealogic! Condiții pentru înscriere!

Publicat: 31 mai 2021 - 08:27
Comenteaza   | Galerie   | Print | Trimite unui prieten

Agenția Națională pentru Zootehnie, ANZ, a publicat un nou proiect de Ordin care stabilește și condițiile de înscriere a animalelor în Registrele Genealogice ale raselor la secțiunea principală și secțiunea suplimentară. Animalele de rasă pură, înscrise la secțiunea principală, le aduc crescătorilor de animale subvenții APIA mult mai mari pe cap de animal.

Înscrierea animalelor de reproducţie de rasă pură în secţiunea principală a registrului genealogic

(1) La cererea crescătorilor, societăţile de ameliorare înscriu sau înregistrează pentru înscriere în secţiunea principală a registrului lor genealogic orice animale de reproducţie de rasă pură din rasa care face obiectul programului lor de ameliorare cu condiţia ca aceste animale să îndeplinească cerinţele şi, dacă este cazul, ca aceste animale să fie descendenţi ai unor animale de reproducţie sau să provină din materialul germinativ al acestora.

1. Cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească animalele din secțiunea principală RG sunt următoarele:

a) animalul îndeplineşte următoarele criterii de filiaţie:
i. în cazul speciilor bovină, porcină, ovină şi caprină, animalul este descendent din părinţi şi bunici înscrişi în secţiunea principală a unui registru genealogic al aceleiaşi rase;
ii. în cazul speciei ecvină, animalul este descendent din părinţi înscrişi în secţiunea principală a unui registru genealogic al aceleiaşi rase;
b) se stabileşte pedigriul animalului în conformitate cu normele prevăzute în programul de ameliorare aprobat;
c) animalul este identificat în conformitate cu legislaţia Uniunii în domeniul sănătăţii animalelor privind identificarea şi înregistrarea animalelor din speciile în cauză şi cu normele stabilite în programul de ameliorare aprobat;
d) în cazul comercializării sau al introducerii în Uniune a unui animal şi în cazul în care se intenţionează ca acest animal să fie înscris sau înregistrat în registrul genealogic, animalul respectiv este însoţit de un certificat zootehnic eliberat în conformitate cu articolul 30 din Regulamentul 1012/2016;
e) în cazul în care un animal este obţinut din material germinativ comercializat sau introdus în Uniune şi în cazul în care se intenţionează ca acest animal să fie înscris sau înregistrat într-un registru genealogic, materialul germinativ respectiv este însoţit de un certificat zootehnic eliberat în conformitate cu articolul  30 din Regulamentul 1012/2016.

Derogări de la cerinţele pentru înscrierea animalelor în secţiunea principală a registrelor genealogice în cazul creării unei rase noi sau a reconstituirii unei rase

(1)Prin derogare, atunci când o societate de ameliorare desfăşoară un program de ameliorare aprobat, pentru o rasă pentru care nu există un registru genealogic într-un stat membru sau o ţară terţă inclusă pe lista prevăzută la articolul 34 din Regulament, societatea de ameliorare respectivă poate înscrie în secţiunea principală a respectivului registru genealogic nou-înfiinţat animalele de reproducţie de rasă pură sau descendenţii din animale de reproducţie de rasă pură din rase diferite sau orice animal care, potrivit societăţii de ameliorare, respectă caracteristicile noii rase în cauză şi, după caz, îndeplineşte cerinţele minime de performanţă prevăzute în programul de ameliorare.

Societăţile de ameliorare care aplică această derogare:

a) stabilesc în programul lor de ameliorare o perioadă adecvată de înfiinţare a noului registru genealogic care să ţină cont de intervalul dintre generaţii pentru specia în cauză;
b) menţionează orice registru genealogic existent în care au fost înscrise pentru prima oară după naştere animalele de reproducţie de rasă pură sau părinţii lor, precum şi numărul de înregistrare iniţial din registrul genealogic respectiv;
c) identifică în sistemul lor de înregistrare a pedigriului animalele pe care le consideră sursa pentru asigurarea materialelor de reproducere a rasei.

Atunci când o societate de ameliorare intenţionează să reconstituie o rasă dispărută sau care prezintă un risc mare să dispară, autoritatea competentă poate autoriza societatea de ameliorare să înscrie în secţiunea principală a registrului genealogic descendenţii din animalele de reproducţie de rasă pură din rasa care urmează a fi reconstituită sau animalele de reproducţie de rasă pură sau descendenţii din animale de  reproducţie de rasă pură din alte rase care intervin în reconstituirea rasei respective sau orice animal care, potrivit societăţii de ameliorare, respectă caracteristicile rasei care urmează a fi reconstituită şi, după caz, îndeplineşte cerinţele minime de performanţă prevăzute în programul de ameliorare cu condiţia ca:

a) o perioadă adecvată de înfiinţare sau reînfiinţare a registrului genealogic respectiv care să ţină cont de rasa în cauză să fie stabilită în programul de ameliorare;
b) dacă este cazul, să se menţioneze orice registru genealogic existent în care au fost înscrise animalele de reproducţie de rasă pură sau părinţii lor, precum şi numărul de înregistrare iniţial din registrul genealogic respectiv;
c) animalele considerate de respectiva societate de ameliorare a fi sursa pentru asigurarea materialelor de reproducere a rasei să fie identificate în sistemul de înregistrare al pedigriurilor.

export-oi-vaci_b

Înregistrarea animalelor în secţiunile suplimentare şi înregistrarea descendenţilor lor în secţiunea principală

(1)Atunci când se înfiinţează secţiuni suplimentare de către o societate de ameliorare, la cererea crescătorilor, societatea de ameliorare respectivă înregistrează în secţiunea suplimentară corespunzătoare animalele din specia care face obiectul programului lor de ameliorare care nu sunt eligibile pentru a fi înscrise în secţiunea principală, cu condiţia ca animalele respective să îndeplinească următoarele condiţii:

(a) animalul este identificat în conformitate cu legislaţia Uniunii în domeniul sănătăţii animalelor privind identificarea şi înregistrarea animalelor din speciile în cauză şi cu normele stabilite în programul de ameliorare aprobat în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) şi, după caz, cu articolul 12 din Regulament și cu prevederile legislației naționale;
(b)societatea de ameliorare consideră că animalul îndeplineşte caracteristicile rasei menţionate în programul de ameliorare aprobat;
(c)animalul îndeplineşte, după caz, cel puţin cerinţele minime de performanţă, stabilite în programul de ameliorare aprobat în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) şi, după caz, cu articolul 12 din Regulament și cu prevederile legislației naționale, în ceea ce priveşte acele caracteristici pentru care sunt testate animalele de reproducţie de rasă pură înscrise în secţiunea principală, în conformitate cu anexa III din Regulament.

2.Societatea de ameliorare poate aplica cerinţe diferite în ceea ce priveşte conformitatea cu caracteristicile rasei sau cerinţele de performanţă, în funcţie de următoarele aspecte:
(a)animalul aparţine rasei, deşi originile sale nu sunt cunoscute; sau
(b)animalul a fost obţinut printr-un program de încrucişare menţionat în programul de ameliorare aprobat în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) şi, după caz, cu articolul 12 din Regulament și cu prevederile legislației naționale.

(2) La cererea crescătorilor, societăţile de ameliorare înregistrează în secţiunea corespunzătoare descendenţii animalelor şi consideră  descendenţii respectivi animale de reproducţie de rasă pură cu condiţia ca aceştia să îndeplinească următoarele condiţii:

(a) pentru speciile bovină, porcină, ovină şi caprină, femela este descendentă din:
(i)mamă şi bunică maternă care sunt înregistrate într-o secţiune suplimentară a unui registru genealogic pentru aceeaşi rasă;
(ii)tată şi doi bunici care sunt înscrişi în secţiunea principală a unui registru genealogic pentru aceeaşi rasă.

Descendenţii din prima generaţie proveniţi din femela menţionată în teza introductivă a primului paragraf şi dintr-un mascul de reproducţie de rasă pură înscris în secţiunea principală a registrului genealogic al aceleiaşi rase vor fi, de asemenea, consideraţi animale de rasă pură şi vor fi înscrişi sau înregistraţi şi eligibili pentru a fi înscrişi în secţiunea principală a registrului genealogic respectiv.

(b) în ceea ce priveşte specia ecvină, animalul îndeplineşte condiţiile de înscriere în secţiunea principală pentru masculi şi femele descendenţi din animale înregistrate în secţiunea principală, astfel cum se stabileşte în programul de ameliorare aprobat în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) şi, după caz, cu articolul 12 din Regulament și cu prevederile legislației naționale.

2.Prin derogare, autoritatea competentă autorizeaza înscrierea de către o societate de ameliorare care desfăşoară un program de ameliorare a animalelor de rasă pură dintr-o rasă pe cale de dispariţie din speciile bovină, porcină, ovină sau caprină sau dintr-o rasă rustică de ovine în secţiunea principală a registrului său genealogic a unui animal descendent din părinţi şi bunici înscrişi sau înregistraţi în secţiunile principale sau suplimentare ale unui registru genealogic al rasei respective. Autoritatea competentă care autorizează o societate de ameliorare să recurgă la această derogare se asigură că:

(a)societatea de ameliorare în cauză a oferit justificări pentru recurgerea la această derogare, în special demonstrând faptul că nu sunt disponibili pentru reproducere masculi de reproducţie de rasă pură din rasa respectivă;
(b)societatea de ameliorare a creat una sau mai multe secţiuni suplimentare în registrul său genealogic; 5
(c)normele în temeiul cărora societatea de ameliorare înscrie sau înregistrează animalele în secţiunile principale sau suplimentare ale registrului de ameliorare respectiv sunt stabilite în programul de ameliorare aprobat în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) şi, după caz, cu articolul 12 din Regulament și cu prevederile legislației naționale.
În cazul în care autoritatea competentă autorizează această derogare publică în lista menţionată în Regulament rasele care beneficiază de o astfel de derogare.

colaj-plata-animale_b

Acceptarea animalelor de reproducţie de rasă pură şi a materialului germinativ provenit de la acestea pentru reproducţie

(1) O societate de ameliorare care desfăşoară un program de ameliorare aprobat, pentru o rasă acceptă următoarele:

a)pentru montă naturală, orice animale de reproducţie de rasă pură din rasa respectivă;
b)pentru inseminare artificială, materialul seminal colectat de la animalele de reproducţie de rasă pură din specia bovină care au fost supuse evaluării genetice în conformitate cu articolul 25 din Regulament;
c)pentru inseminare artificială, materialul seminal colectat de la animalele de reproducţie de rasă pură din speciile porcină, ovină sau caprină care au fost supuse evaluării genetice în conformitate cu articolul 25 din Regulament;
d)pentru inseminare artificială, materialul seminal colectat de la animalele de reproducţie de rasă pură din specia ecvină care au fost supuse, dacă acest lucru este impus de programul de ameliorare aprobat în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) şi, după caz, cu articolul 12 din Regulament și cu prevederile legislației naționale, unor teste de performanţă sau unei evaluări genetice în conformitate cu articolul 25 din Regulament;
e)pentru transferul de embrioni, ovulele colectate şi utilizate pentru producerea in vitro de embrioni şi de embrioni obţinuţi in vivo concepuţi cu ajutorul unui material seminal menţionat la literele (b) sau (c) de la prezentul alineat, cu condiţia ca aceste ovule şi aceşti embrioni să fie colectaţi de la animalele de reproducţie de rasă pură din speciile bovină, porcină, ovină sau caprină care au fost supuse unor teste de performanţă sau unei evaluări genetice în conformitate cu articolul 25 din Regulament;
f)pentru transferul de embrioni, ovulele colectate şi utilizate pentru producerea in vitro de embrioni şi de embrioni obţinuţi in vivo concepuţi cu ajutorul unui material seminal menţionat la litera (d) de la prezentul alineat, cu condiţia ca aceste ovule şi aceşti embrioni să fie colectaţi de la animalele de reproducţie de rasă pură din specia ecvină care au fost supuse, dacă acest lucru este impus de programul de ameliorare aprobat în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) şi, după caz, cu articolul 12 din Regulament și cu prevederile legislației naționale, unor teste de performanţă sau unei evaluări genetice în conformitate cu articolul 25 din Regulament;
g)pentru testarea masculilor de reproducţie de rasă pură din specia bovină, porcină, ovină şi caprină, materialul seminal colectat de la animale de reproducţie de rasă pură care nu au fost supuse unor teste de performanţă sau unei evaluări genetice cu condiţia ca materialul seminal respectiv să fie folosit exclusiv în scopul testării respectivilor masculi de reproducţie de rasă pură în limitele cantitative necesare pentru a permite societăţii de ameliorare respective să desfăşoare astfel de teste în conformitate cu articolul 25 din Regulament.
(2)În cazul animalelor de reproducţie de rasă pură din specia ecvină, prin derogare de la alineatul (1) din prezentul articol, o societate de ameliorare poate interzice sau limita utilizarea uneia sau mai multor tehnici de reproducţie menţionate la alineatul respectiv sau utilizarea de animale de reproducţie de rasă pură pentru una sau mai multe dintre aceste tehnici de reproducţie, inclusiv utilizarea materialului lor germinativ, cu condiţia ca această interdicţie sau limitare să fie specificată în programul de ameliorare aprobat în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) şi, după caz, cu articolul 12 din Regulament și cu prevederile legislației naționale.

Metode de verificare a identităţii

(1)Societăţile de ameliorare prevăd cerinţa ca animalele de reproducţie de rasă pură din specia bovină, ovină, caprină şi ecvină să fie identificate prin analiza grupei sanguine sau prin orice altă metodă adecvată care oferă cel puţin acelaşi grad de certitudine ca analiza ADN-ului, atunci când animalele de reproducţie de rasă pură respective sunt utilizate pentru colectarea de material seminal pentru inseminare artificială.
(2)Atunci când pentru animalele de reproducţie din specia bovină, porcină, ovină, caprină sau ecvină sunt utilizate pentru colectarea de ovule şi embrioni şi atunci când animalele de reproducţie din specia porcină sunt utilizate pentru colectarea de material seminal pentru inseminare artificială, societăţile de ameliorare şi exploataţiile de ameliorare pot solicita ca respectivele animale de reproducţie să fie identificate prin una din metodele menţionate la alineatul (1).
(3)La cererea unui stat membru sau a unei asociaţii europene de ameliorare a animalelor din speciile în cauză, Comisia poate adopta acte de punere în aplicare, pentru aprobarea de metode de verificare a identităţii animalelor de reproducţie dacă acestea oferă cel puţin acelaşi grad de certitudine ca cel oferit de analiza grupei sanguine a acestor animale de reproducţie, luând în considerare progresele tehnice şi recomandările centrelor de referinţă ale Uniunii Europene menţionate la articolul 29 din Regulament, ale ICAR sau ale Societăţii internaţionale de genetică animală (ISAG).

Proiectul de Ordin ANZ, cu toate cele 6 norme de aplicare, este publicat pe site-ul oficial ANZ! Agroinfo va reveni și cu alte prevederi ale acestui Ordin.

 

 

 

Vizualizat: 7432 | Galerie   | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

Cu cât se mai vinde o Bălțată Românească cu origine, dar fără origine!

Cu cât se mai vinde o Bălțată Românească cu origine, dar fără origine!

28 noiembrie 2023 - 14:09

Care este prețul cu care se vinde, în această perioadă, o vacă din rasa Bălțată Românească, neînscrisă în registrul genealogic al rasei, și cu cât se vinde un exemplar înscris în secțiunea principală a registrului genealogic?

Procurorii DNA, percheziții ASTĂZI la cei care au obținut ilegal terenuri!

Procurorii DNA, percheziții ASTĂZI la cei care au obținut ilegal terenuri!

28 noiembrie 2023 - 12:53

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate celor de corupție efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni asimilate celor de corupție, comise în perioada 2014-2023, în legătură cu obținerea pe nedrept a unor imobile (24 de terenuri) aflate în proprietatea statului, situate pe raza municipiului București.

Subvenție specială pentru fermele mici care cresc animale, dar cultivă și pământ!

Subvenție specială pentru fermele mici care cresc animale, dar cultivă și pământ!

28 noiembrie 2023 - 12:12

O nouă plată directă se pregătește pentru fermele mixte, mai ales pentru cele mici sau de familie, a anunțat comisarul european pentru Agricultură, Janusz Wojciechowski.

MADR: Precizări importante ajutor de stat!

MADR: Precizări importante ajutor de stat!

28 noiembrie 2023 - 11:51

Ministerul Agriculturii face precizări importante vizavi de accesarea ajutoarelor de stat din cadrul Programului Investalim.

Comisar UE mesaj de la fermieri: Nu ne dați nicio subvenție, asta e pomană!

Comisar UE mesaj de la fermieri: Nu ne dați nicio subvenție, asta e pomană!

27 noiembrie 2023 - 09:36

Comisarul european pentru Agricultură, Janusz Wojciechowski, a declarat că primește mesaje de la unii dintre fermieri care-i spun să nu se mai dea subvențiile agricole, pentru că sunt o pomană. Prețul corect la produsele agricole, produsele din fermă ar fi în avantajul fermierilor, crescătorilor de animale. Din 2027, s-ar putea să dispară subvențiile agricole.

Micii fermieri până-n 10 ha sunt scutiți de această condiție pentru subvenții APIA!

Micii fermieri până-n 10 ha sunt scutiți de această condiție pentru subvenții APIA!

27 noiembrie 2023 - 07:38

Micii fermieri care lucrează până-n 10 ha sunt scutiți de respectarea normei de eco-condiționalitate, Gaec 8, atât de discutată în ultimul timp. Această condiție este obligatorie pentru încasarea subvențiilor APIA pe suprafață, excepție fac micii fermieri. Ce presupune? Necultivarea unui procent din teren. Pentru acest an, fermierii au avut derogare, dar anul viitor vor trebui să respecte condiția dacă vor subvenții. 

Ajutor 186 milioane euro pentru fermieri!

Ajutor 186 milioane euro pentru fermieri!

27 noiembrie 2023 - 06:29

În 2024, Comisia Europeană va aloca un total de 185,9 milioane EUR pentru finanțarea activităților de promovare a vânzării de produse agricole și alimentare ale UE durabile și de înaltă calitate în UE și în întreaga lume.

Programul Solarul pentru micii fermieri!

Programul Solarul pentru micii fermieri!

26 noiembrie 2023 - 20:15

Fermierii apreciază ajutorul obținut prin programul „Tomata”, dar Costel Vânătoru, directorul Băncii de Resurse Genetice Vegetale (BRGV) Buzău, crede că ar trebui îmbunătățit pentru a favoriza zestrea genetică națională de semințe de tomate și legume, nu pe cea din import.

Crescătorii își dau oile gratis ca să scape de cheltuieli!

Crescătorii își dau oile gratis ca să scape de cheltuieli!

26 noiembrie 2023 - 15:06

Excesul de carne de oaie din Australia a făcut ca preţurile să scadă, iar unii fermieri îşi sacrifică sau îşi dau oile gratis pentru a reduce costurile, în loc să le crească la ferme, relatează CNBC și News.ro.

Șefă APIA: Fermierii mici primesc în plus 51 euro/ha anul acesta!

Șefă APIA: Fermierii mici primesc în plus 51 euro/ha anul acesta!

24 noiembrie 2023 - 05:34

Plata redistributivă, PD-02 Sprijin redistributiv complementar pentru venit în scopul sustenabilității (CRISS) - 51,1365 euro pe hectar, se acordă, începând din acest an, doar fermierilor mici, fermierii mari fiind excluși de la această plată, a spus directorul executiv al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) Hunedoara, Veronica Topor, pentru televiziunea locală Info HD.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Bovinele care stau iarna pe pășune - 110 exemplare de Galloway în inima Transilvaniei!

Bovinele care stau iarna pe pășune - 110 exemplare de Galloway în inima Transilvaniei!

Una dintre cele mai vechi rase de bovine din Europa s-a adaptat de minune pe păşunile de lângă Agnita, unde Bogdan Varga a preluat de câteva luni afacerea tatălui său. Exploatate exclusiv pentru producţia de carne, cele 110 exemplare de Galloway sunt ţinute tot timpul anului pe păşune.

Redactor: Liviu Gordea
Imagine: Daniela Radis

Povestea porumbului de Cărpiniş Massey Ferguson a convins de la prima lucrare CLAAS România - soluţii digitale, servicii post-vânzare şi training specializat pentru operatori!

Bancul zilei

Ninge...

Ninge...
De când a început să ningă, barbatul meu stă şi se uită non-stop pe geam. Detalii