FMC-pus direct
KWS+
Reclama header after big part 2
AGRICOVER

NOU Ordin ANSVSA! Ovinele/caprinele tunse cel puțin o dată pe an! Reguli și interdicții pentru oieri!

Publicat: 07 septembrie 2021 - 09:32
Comenteaza   | Galerie   | Print | Trimite unui prieten

Nou Ordin al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor! ANSVSA stabilește norme, reguli obligatorii la creșterea ovinelor și caprinelor, pe care crescătorii de animale trebuie să le respecte. Noile reguli includ îngrijirea animalelor de către personal calificat, spațiul obligatoriu care trebuie asigurat fiecărui animal, verificarea pășunilor, interzicerea lovirii/mutilării animalelor, obligativitatea tunderii cel puțin o dată pe an a ovinelor și caprinelor.

"Animalele trebuie îngrijite de personal suficient care are cunoştinţe teoretice şi  practice corespunzătoare referitoare la ovine şi caprine, inclusiv la sistemul de creştere utilizat.

Personalul trebuie să poată recunoaşte dacă animalele sunt sănătoase sau nu, să identifice schimbările comportamentale ale acestora, precum şi dacă mediul este adecvat  pentru menţinerea stării de sănătate a animalelor.

Personalul trebuie să fie competent în toate domeniile legate de creşterea ovinelor şi caprinelor, inclusiv în manipularea, mulgerea şi tehnicile de tundere ale acestora,  operaţiunile trebuind realizate cu evitarea oricărui stres sau suferinţă a animalelor.

Efectivul de animale trebuie inspectat cu atenţie cel puţin o dată pe zi, cu excepţia cazului în care animalele sunt ţinute afară, în condiţii de siguranţă, la climă blandă, când frecvenţa  inspecţiei poate fi redusă, dar nu mai rar de o dată pe săptămână.

oaie-si-capra_b

Inspecţiile trebuie să fie mai frecvente atunci când bunăstarea animalelor ar putea fi periclitată, în special atunci când oile au miei sau caprele iezi, când există un risc  substanţial de atac al prădătorilor, precum şi în cazul în care managementul sau alte condiţii se  schimbă semnificativ.

Dacă animalele nu sunt în stare bună de sănătate şi/sau prezintă semne evidente de  schimbări comportamentale, persoana responsabilă pentru acestea trebuie să ia măsuri de îngrijire corespunzătoare, fără întârziere, inclusiv izolarea acestora în spaţii adecvate, cu aşternut uscat şi  confortabil, iar atunci când animalul nu răspunde la aceste îngrijiri, trebuie să solicite prezenţa  medicului veterinar cât mai curând posibil.

Personalul cu responsabilităţi pentru îngrijirea animalelor trebuie să acorde o atenţie deosebită stării membrelor ovinelor şi caprinelor şi să includă masuri preventive, precum scurtarea ongloanelor, după caz; pentru băile picioarelor, se utilizează numai preparate neiritante, în diluţii corecte.

Atunci când se intenţionează amplasarea adăposturilor pentru ovine sau caprine, trebuie luat în calcul riscul influenţei factorilor externi de mediu, cum ar fi zgomotul, lumina, vibraţiile, condiţiile atmosferice şi poluarea, riscurile de incendiu şi de inundaţii.

Densitatea animalelor adăpostite în grupuri trebuie calculată în raport cu sistemul de creştere, vârsta, sexul, greutatea în viu şi nevoile comportamentale ale efectivului, ţinând cont de prezenţa sau absenţa coarnelor şi de mărimea grupului.

Proiectarea, construcţia şi întreţinerea clădirilor şi echipamentelor pentru ovine sau caprine trebuie realizată astfel încât să se asigure condiţii corespunzătoare de igienă, să poată fi uşor de curăţat şi dezinfectat, să nu aibă margini ascuţite sau proeminente care să producă leziuni traumatice
animalelor, să respecte condiţiile de securitate necesare pentru prevenirea şi protecţia împotriva incendiilor, să permită eliberarea şi evacuarea rapidă a animalelor, în caz de urgenţă şi să permită o inspecţie amănunţită facilă a tuturor animalelor.

Gardurile trebuie construite şi întreţinute în mod corespunzător, pentru a se evita riscul de rănire a animalelor, fiind interzisă utilizarea sârmei ghimpate.

În cazul în care se foloseşte un tip de sârmă sau plasă, şi în special pentru ovinele şi caprinele cu coarne, aceasta trebuie să fie inspectată frecvent şi menţinută întinsă, pentru a se reduce cât mai mult posibil rănirea animalelor.

Pentru terenurile pentru miei sau iezi, utilizarea gardurilor cu ochiuri de plasă trebuie evitată, recomandându-se instalarea de garduri mobile sau fixe deschise. 

Gardurile electrice trebuie proiectate şi întreţinute astfel încât contactul cu acestea să nu provoace mai mult de un disconfort de moment.

Gardurile cu plasă electrificate nu trebuie utilizate pentru ovinele şi caprinele cu coarne, în cazul în care acestea ar putea prezenta un risc pentru animale.

Pereţii despărţitori ai boxelor pentru caprine trebuie să aibă înălţimea de minim 1,30 metri,pentru a se preveni evadarea animalelor, având în vedere comportamentul specific acestora de a sări.

În situaţia în care caprinele sunt adăpostite în boxe individuale, acestea vor fi prevăzute cu pereţi despărţitori prin care să se poată vedea.

În situaţia în care caprinele sunt ţinute în adăposturi prevăzute cu padocuri pentru mişcare, acestea trebuie să aibă dimensiunea de 3-4 ori mai mare decât suprafaţa adăpostului.Instalaţiile de furajare şi adăpare trebuie să fie proiectate, construite şi amplasate astfel încât să fie reduse la minimum riscul de contaminare a hranei şi a apei şi efectele dăunătoare ale competiţiei dintre animale.

Pentru a se evita îngheţarea, conductele de apă trebuie să fie izolate şi verificate în timpul sezonului rece, pentru a se asigura că apa este disponibilă; atunci când temperaturile sunt foarte scăzute, această verificare trebuie realizată în timpul inspecţiilor zilnice.

Adăpătorile trebuie să fie golite şi curăţate în mod regulat, în special în sezonul călduros.

Adăpătorile nu trebuie amplasate în apropierea zonelor de hrănire sau de odihnă, pentru a se preveni eventualele pierderi de apă care ar putea uda furajul şi aşternutul.

Înălţimea adăpătorilor trebuie să fie adecvată mărimii fiecărei categorii de animale permise a fi cazate în adăpostul respectiv:
Oi - 0,50 m
Miei < 30 kg - 0.30 m
Miei > 30 Kg - 0,40 m

Toate ovinele şi caprinele trebuie să aibă acces la o sursă de apă adecvată, de calitate corespunzătoare, care să corespundă nevoilor fiziologice; în acest sens, trebuie să fie monitorizată calitatea apei din fântâni, râuri, pâraie şi baraje.

Ovinele şi caprinele trebuie să aibă acces la o raţie alimentară adecvată, nutritivă, echilibrată, adaptată şi conformă nevoilor fiziologice, furnizată zilnic, în condiţii igienice, inclusiv la suplimente minerale adecvate, atunci când este necesar.

Pentru oile hrănite cu furaje concentrate, la care hrana se administrează concomitent întregului efectiv, se va asigura un front de furajare de 30 cm pentru fiecare animal, pentru a se evita competiţia şi agresiunea între animale.

Începând cu a 10 – a zi de viaţă, trebuie administrat fân de bună calitate, în cantitatea minimă necesară pentru întreţinerea organismului.

În adăposturile pentru animale trebuie să fie asigurate condiţii astfel încât temperatura ambiantă, viteza aerului, umiditatea relativă, nivelul de gaze toxice şi praf să nu afecteze în mod negativ sănătatea şi bunăstarea animalelor.

Facilităţile de depozitare a gunoiului de grajd în interiorul sau în afara unităţii trebuie proiectate, menţinute şi administrate pentru a se preveni expunerea animalelor la gaze în concentraţii dăunătoare pentru sănătatea lor.

Animalele nu trebuie să fie expuse inutil la zgomote constante sau bruşte, astfel că ventilatoarele, utilajele de hrănire sau alte echipamente trebuie construite, amplasate, utilizate şi întreţinute astfel încât să provoace cât mai puţin zgomot posibil, atât direct, în interiorul adăposturilor, cât şi indirect, prin structura adăposturilor în sine.

Animalele nu trebuie ţinute în permanenţă în lumină puternică sau în întuneric total.

Nivelul de iluminare naturală sau artificială trebuie să fie suficient pentru a permite exprimarea unui comportament normal iar sursele de lumină artificială trebuie montate astfel încât să nu provoace disconfort animalelor.

Circuitele şi echipamentele electrice trebuie să fie întreţinute astfel încât să se evite riscul electrocutării animalelor.

Toate echipamentele automate sau mecanice din adăposturi care influenţează sănătatea şi bunăstarea animalelor trebuie să fie inspectate cel puţin o dată pe zi, astfel încât să fie identificată şi remediată imediat orice defecţiune care ar putea pune în pericol sănătatea sau bunăstarea animalelor, cu luarea de măsuri corespunzătoare pentru protecţia acestora până la remedierea deficienţei.

Clădirile trebuie să aibă ventilaţie mecanizată sau naturală adecvată pentru a furniza aer proaspăt, care trebuie să circule deasupra capului animalelor, şi pentru a menţine temperatura efectivă a mediului în zona de confort a animalelor.

Temperatura din adăpost trebuie menţinută în limitele zonei termo-neutre, astfel încât să scadă riscul îmbolnăvirilor:

Oi temperatura minimă 6ºC; temperatura maximă 26 ºC
Miei temperatura minimă 14ºC; temperatura maximă 21 ºC

Pardoseala trebuie să fie antiderapantă, curată şi bine drenată, adaptată speciilor şi categoriilor de animale.

În boxe trebuie să fie asigurat aşternut de paie, în cantitate de aproximativ 0,5 kg/cap de oaie, respectiv 0,20 – 0,25 kg/cap de miel.

Pentru ovinele şi caprinele adăpostite, spaţiul standard pentru fiecare animal, suprafaţa totală disponibilă pentru toate animalele şi dimensiunea grupului se determină în funcţie de vârstă, talie şi alte caracteristici biologice ale ovinelor şi caprinelor, după cum urmează:

tabel-ansvsa-oi_btabel-ansvsa-oi-doi_b

În cazul în care ovinele şi caprinele sunt ţinute în aer liber, în zone fără refugiu natural sau umbră, trebuie să existe o altă formă de protecţie împotriva intemperiilor.

Păşunile trebuie să fie selectate şi administrate astfel încât să se asigure că animalele nu sunt supuse riscurilor fizice, chimice sau de altă natură.

cioban-cu-turma-2020_b

În cazul în care există un risc de atac al prădătorilor, trebuie luate măsuri pentru a se minimiza riscul, în conformitate cu legislaţia internă şi cu alte instrumente juridice pentru protecţia animalelor sau pentru conservarea speciilor sălbatice ameninţate.

Toate echipamentele, inclusiv dispozitivele automate, echipamentele de muls, ventilatoarele, sistemele de încălzire şi unităţile de iluminare trebuie păstrate curate, inspectate zilnic şi menţinute în stare bună de funcţionare.

Stingătoarele de incendiu şi sistemele de alarmă trebuie verificate şi testate în mod regulat.

Personalul cu atribuţii de îngrijire a animalelor trebuie să se asigure de aplicarea unor măsuri prompte pentru a se preveni suferinţa, ori de câte ori apar defecţiuni electrice sau mecanice.

Oile gestante trebuie ţinute în grupuri de mai puţin de 50 capete, pentru o mai bună identificare şi îngrijire pe perioada fătărilor.

Ovinele şi caprinele trebuie să fie de preferinţă conduse, putând fi mânate cu condiţia ca acest lucru să fie realizat cu grijă, exploatându-se instinctul de turmă; câinii utilizaţi la stână trebuie dresaţi corespunzător, astfel încât să nu rănească ovinele.

Trebuie evitate activităţile care pot speria, răni sau provoca agitaţie animalelor.

Caprele nu trebuie să fie ridicate de cap, coarne, picioare, coadă sau blană.

Diversele instrumente, precum beţele, se utilizează numai în scopul ghidării animalelor şi fără a se provoca durere sau suferinţă inutilă animalelor.

În cazul în care animalele sunt bolnave sau rănite într-o asemenea măsură încât transportul le-ar provoca suferinţe suplimentare considerabile, acestea trebuie să fie tratate sau ucise pe loc; în cazul în care trebuie ucise pe loc, aceasta trebuie realizată în mod uman şi fără întârziere şi, acolo unde este posibil, de către o persoană cu experienţă în aplicarea metodelor de ucidere, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Dupa fătare, oile şi caprele mamă vor fi ţinute cel puţin 24 de ore împreună cu mieii şi iezii lor, pentru consolidarea legăturii materne; acest lucru nu se aplică în cazul în care se impune separarea din considerente de ordin medical.

Mieii şi iezii nou-născuţi trebuie să primească în primele 4 ore de la fătare o cantitate adecvată de colostru, de la mamă sau din surse alternative, administrat la temperatura corpului.

În situaţia administrării de colostru provenit din altă fermă, acesta trebuie supus unui tratament termic adecvat, prin incălzire la 56°C .

În situaţia hrănirii artificiale a mieilor şi iezilor, se administrează lapte sau un substituent, de 4 ori pe zi, în primele două săptămâni, urmând ca în săptămânile 3-4 să fie redus, pentru obişnuirea cu hrană solidă.

În cazul în care ovinele si caprinele trebuie să fie marcate, acest lucru se realizează fără a le provoca durere, prin aplicarea unei crotalii auriculare sau prin implantarea de dispozitive electronice.

Sunt interzise procedurile care au ca rezultat pierderea unui volum important de ţesut sau modificarea structurii osoase, sau care generează durere sau suferinţă, şi în special:

a) amputarea penisului sau alte operaţii ale penisului;
b) sterilizarea;
c) pilirea sau tăierea dinţilor.

Sunt exceptate:
a) procedurile efectuate exclusiv în scopuri sanitar-veterinare pentru a calma sau pentru a se preveni orice durere şi suferinţă;
b) următoarele proceduri care pot fi efectuate în condiţiile prevăzute în continuare:
(i) codotomia prin metode chirurgicale sau cu un cleşte hemostatic, coada trebuind lăsată suficient de lungă pentru a acoperi anusul la masculi, respectiv anusul şi vulva la femele;
(ii) castrarea prin metode chirurgicale sau cu cleşte hemostatic;
(iii) vasectomia.

Ovinele şi caprinele trebuie tunse cel puţin o dată pe an.

Operaţiunile de tuns se planifică ţinând cont de condiţiile climatice, asigurându-se şi  condiţii de adăpostire corespunzătoare.

În cursul operaţiunii de tuns, se respectă tehnicile de manipulare a animalelor, se utilizează instrumente curate şi dezinfectate, se evită rănirile, iar în cazul producerii acestora, se vor trata corespunzător.

Datorită anatomiei scheletului craniului iedului, ecornarea reprezintă o procedură dificilă, chiar dacă este efectuată sub anestezie; în cazul în care ecornarea urmează să fie efectuată, aceasta trebuie să se realizeze atunci cănd mugurele de corn este suficient de dezvoltat, în vederea unei operaţiuni eficiente," precizează noul Ordin ANSVSA publicat în dezbatere pe site-ul oficial al instituției.

Vizualizat: 5692 | Galerie   | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

Termen APIA plata subvenției APIA pe pășune!

Termen APIA plata subvenției APIA pe pășune!

25 septembrie 2021 - 07:03

Plata subvenției APIA pe hectarul de pășune, pentru acest an, este condiționată de respectarea unui termen APIA obligatoriu până la care se pot depune documentele care vă asigură încasarea banilor pe hectar. Agroinfo a obținut de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură informații care vă ajută să nu pierdeți subvențiile pentru pășune, la care aveți dreptul în acest an. Termenul APIA pentru plata subvenției la pășune este 15 octombrie 2021.

Dacă pui bălegar pe câmp, iei amendă 100.000 de lei! Mâine-poimâine o să interzică și chirpiciul ăștia!

Dacă pui bălegar pe câmp, iei amendă 100.000 de lei! Mâine-poimâine o să interzică și chirpiciul ăștia!

25 septembrie 2021 - 06:15

Cunoscutul cântăreț de rap Puya, pe numele lui real Dragoș Gărdescu, pune degetul pe rană. Țăranilor români li se interzice să pună bălegar pe câmp, pentru că deranjează nasurile delicate ale orășenilor care-și clădesc vile pe la țară. La fel se întâmplă și cu mirosul venit din grajdul animalelor. Deranjează. Mâine-poimâine o să interzică și chirpiciul ăștia, spune Puya, care și-a cumpărat o casă din chirpici la țară, pe care vrea să o păstreze așa.

Comunicat APIA pentru toți fermierii, crescătorii de animale! Plata subvențiilor APIA!

Comunicat APIA pentru toți fermierii, crescătorii de animale! Plata subvențiilor APIA!

25 septembrie 2021 - 05:25

Agenția de Plăți și Intervnție pentru Agricultură (APIA) anunță acum fermierii, crescătorii de animale că eliberează în continuare adeverințe APIA pentru încasarea în avans a subvențiilor agricole aferente acestui an. Așa-zisele adeverințe punte cu care fermierii pot să-și contracteze împrumuturi bancare garantînd cu subvențiile care li se cuvin vor fi eliberate până la demararea plăților în avans. Plata avansului APIA începe la 18 octombrie.

Și-a făcut singură o fermă de animale în România în timp ce soțul ei muncește în Germania!

Și-a făcut singură o fermă de animale în România în timp ce soțul ei muncește în Germania!

24 septembrie 2021 - 13:37

Elena Petruț și-a făcut singură o fermă de capre în comuna Ideciu de Jos, județul Mureș, în timp ce soțul ei muncește în Germania. Elena este ajutată de cumnatul ei, tata Uțu, și de fiul ei cel mare, Andrei. A prins drag de animale chiar dacă ea a crescut la bloc și a văzut animale doar în vacanțele petrecute la bunici. De 7 ani are ferma, iar de 4 ani livrează laptele de capră la fabrica de lactate Olympus din Brașov.

Video! Vor să îngroape 22.000 de porci morți în mijlocul pășunii unde pasc 1.400 de oi!

Video! Vor să îngroape 22.000 de porci morți în mijlocul pășunii unde pasc 1.400 de oi!

24 septembrie 2021 - 10:49

Apel disperat al crescătoarei de ovine inginer Ileana Voina din județul Hunedoara. În mijlocul pășunii pe care pasc 1.400 de ovine s-a săpat cu excavatorul o groapă adâncă unde ar urma să fie îngropați peste 22.000 de porci uciși de pesta porcină africană.

AFIR ASTĂZI: Ajutor micii fermieri 15.000 euro/fermier! Din 27 septembrie, punctaj mai mic pentru cereri!

AFIR ASTĂZI: Ajutor micii fermieri 15.000 euro/fermier! Din 27 septembrie, punctaj mai mic pentru cereri!

24 septembrie 2021 - 08:57

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a înregistrat până astăzi, la ora publicării știrii, 527 de cereri pentru zona montană și 359 de cereri pentru zona normală inclusiv ITI pentru ajutorul european de 15.000 de euro/fermă destinat fermelor mici. Vestea bună pentru micii fermieri este că din 27 septembrie 2021, punctajul pentru acceptarea cererilor de finanțare scade la jumătate.

Ministrul Oros vorbește de digitalizare când țăranii români încă ară cu vacile pe câmp!

Ministrul Oros vorbește de digitalizare când țăranii români încă ară cu vacile pe câmp!

23 septembrie 2021 - 22:36

Replici acide de la fermieri pentru ministrul agriculturii Adrian Oros la declarația acestuia că vor fi alocați bani în Planul Național Strategic pentru digitalizarea în agricultură.

Mesaj fermier: Nu mai trebuie plătite subvenții pe oi și vaci la toți!

Mesaj fermier: Nu mai trebuie plătite subvenții pe oi și vaci la toți!

23 septembrie 2021 - 21:02

Cornel Păduraru a transmis o scrisoare la redacția Agroinfo. Cititorul nostru spune că subvențiile APIA din zootehnie nu mai trebuie plătite la toți crescătorii. Doar celor care furnizează produse precum carne, lapte, brânză către centrele de prelucrare și celor care fac parte din asociații de producători.

Ministerul Agriculturii anunță că organizează Târg!

Ministerul Agriculturii anunță că organizează Târg!

23 septembrie 2021 - 19:39

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) împreună cu Federația LEADER organizează Târgul Produs în GAL, ca parte integrată a evenimentului „ROMÂNIA-LEADER de 10”. Acesta va avea loc în curtea sediului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale din Bulevardul Carol I, nr. 2-4, sector 3, București, în perioada 30 septembrie – 3 octombrie 2021, între orele 10:00-18:00, cu acces liber pentru vizitatori.

Ajutor pentru bunăstarea ovinelor și bovinelor!

Ajutor pentru bunăstarea ovinelor și bovinelor!

23 septembrie 2021 - 14:44

Bunăstarea animalelor este inclusă între eco-scheme sau schemele de ecologie, noile subvenții de care vor beneficia fermierii și crescătorii de animale din România. Așa cum a anunțat ministrul agriculturii, Adrian Oros, pe 14 septembrie 2021, echipa Ministerului Agriculturii lucrează acum la stabilirea eco-schemelor. Așadar, în această perioadă se bat în cuie aceste eco-scheme. Crescătorii de oi și vaci nu trebuie să piardă șansa de a beneficia de un ajutor pentru bunăstarea animalelor.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Vor să îngroape 22.000 de porci morți în mijlocul pășunii unde pasc 1.400 de oi!

Vor să îngroape 22.000 de porci morți în mijlocul pășunii unde pasc 1.400 de oi!

Apel disperat al crescătoarei de ovine inginer Ileana Voina din județul Hunedoara. În mijlocul pășunii pe care pasc 1.400 de ovine s-a săpat cu excavatorul o groapă adâncă unde ar urma să fie îngropați peste 22.000 de porci uciși de pesta porcină africană.

Tractorul ZETOR, stăpânul păşunii în ferma de vite Angus a lui Ioan Hlavai Tractorul autonom AgXeed de 156 CP în lucru la Cereals 2021! Ferma de vaci complet automatizată: robot de muls DeLaval, plug raclor, robot de hrănit viței

Bancul zilei

Nume unic

Nume unic
- Domnisoara, de ce v-ati numit câinele "Boule"? Detalii