ADAMA 22
Reclama header after big part 2
AGRICOVER

NOU Ordin ANSVSA: Interzise legarea vițeilor, aplicarea botnițelor la bovine și legarea permanentă a cozii!

Publicat: 07 septembrie 2021 - 10:40
1 comentarii   | Galerie   | Print | Trimite unui prieten

Ordin ANSVSA! Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor stabilește, printr-un Ordin, reguli și interdicții la creșterea bovinelor. Este o listă lungă de reguli pe care trebuie să le respecte crescătorii de bovine, de la construirea grajdurilor, pășuni, hrănirea, crotalierea animalelor.

"Animalele trebuie îngrijite de personal suficient care are cunoştiinţe teoretice şi practice corespunzătoare referitoare la bovine, inclusiv la sistemul de creştere utilizat.

Personalul trebuie să poată recunoaşte dacă animalele sunt sănătoase sau nu, schimbările comportamentale ale acestora, precum şi dacă mediul este adecvat pentru menţinerea stării de sănătate a animalelor.

Toate animalele trebuie să fie inspectate cel puţin o dată pe zi, cu excepţia celor legate, care trebuie să fie inspectate cel puţin de două ori pe zi.

Atunci când se intenţionează amplasarea adăposturilor pentru bovine, trebuie luat în calcul riscul influenţei factorilor externi de mediu, cum ar fi zgomotul, vibraţiile şi poluarea atmosferică.

Densitatea bovinelor adăpostite în grupuri trebuie calculată în raport cu sistemul de creştere, vârsta, sexul, greutatea în viu şi nevoile comportamentale ale efectivului, ţinând cont de prezenţa sau absenţa coarnelor şi de mărimea grupului, precum şi de faptul că lipsa spaţiului sau aglomerarea efectivelor pot conduce la creşterea agresivităţii, tulburări de comportament sau probleme de altă natură.

crescatori-vaci_b

Proiectarea, construcţia şi întreţinerea clădirilor şi echipamentelor pentru bovine trebuie realizate astfel încât să se asigure condiţii corespunzătoare de igienă, să poată fi uşor de curăţat şi dezinfectat, să nu existe margini ascuţite sau proeminente care să producă leziuni traumatice animalelor, să respecte condiţiile de securitate necesare pentru prevenirea şi protecţia împotriva incendiilor şi să permită o inspecţie amănunţită facilă a tuturor animalelor.

Culoarele de trecere şi uşile trebuie să fie suficient de largi pentru a permite libera circulaţie, fără a exista riscul de accidentare.

Bovinelor crescute în sistem legat trebuie să li se asigure în orice moment libertate de mişcare, astfel încât să se poată întinde, odihni, dormi, hrăni şi adăpa cu uşurinţă.

Pentru a se evita disconfortul, stresul sau leziunile traumatice la animale, pardoseala trebuie să fie antiderapantă, curată şi bine drenată, adaptată speciei şi categoriilor de bovine.

Pentru toate tipurile de exploataţii de bovine, trebuie să existe spaţii adecvate pentru viţei.

Sistemele computerizate de hrănire automată trebuie să furnizeze date referitoare la cantitatea de alimente consumate de bovine.

Temperatura trebuie menţinută în clădiri în limitele zonei termo-neutre, depinzând de tipul pavimentului, de proprietăţile sale de izolare, de viteza, temperatura şi umiditatea aerului, de radiaţia şi izolaţia clădirii.

Este necesară izolarea clădirilor pentru a menţine spaţiile de adăpostire a animalelor libere de îngheţ, mai ales în adăposturile cu pardoseala sub formă de grătar.

Clădirile trebuie să aibă ventilaţie mecanizată sau naturală adecvată prin care să se furnizeze aer proaspăt, care să circule deasupra capului animalelor, şi care să permită menţinerea temperaturii efective a mediului în zona de confort a animalelor.

Pentru a menţine temperatura interioară peste valoarea minimă indicată, trebuie aplicată o încălzire suplimentară dacă este necesar, în special pentru animalele tinere.

Trebuie ţinut cont de faptul că, în sezonul rece, temperatura este resimţită de animale ca fiind mai scăzută atunci când umiditatea aerului este crescută.

Dacă temperatura este mai mare decât maximul indicat, trebuie luate măsuri suplimentare, precum: o suprafaţă mai mare de pardoseală, ventilatoare suplimentare şi, când este necesar, pulverizare cu apă.

În clădiri, temperaturile trebuie să respecte următoarele valori, în vederea reducerii riscurilor pentru sănătatea animalelor:
Viţei înainte de înţărcare - temperatura minimă + 5ºC, temperatura maximă + 25 ºC
Taurine ≤ 400 kg - temperatura minimă 5ºC, temperatura maximă + 25 ºC

Instalaţiile de furajare şi adăpare trebuie să fie proiectate, construite şi amplasate astfel încât să fie redus la minimum riscul de contaminare a hranei şi apei, precum şi efectele dăunătoare ale competiţiei dintre animale.

Bovinele trebuie să aibă acces la o raţie alimentară echilibrată din punct de vedere calitativ şi cantitativ, adaptată şi corespunzătoare nevoilor fiziologice, conţinutul în energie, proteine, minerale şi vitamine al raţiei alimentare fiind un factor esenţial pentru creştere, indicele de conversie alimentară, calitatea laptelui, eficacitatea reproducţiei şi calitatea carcasei.

ansvsa-vaci_b

Toate bovinele trebuie să aibă acces liber la o sursă de apă potabilă proaspătă de calitate adecvată, livrată ad libitum, care să corespundă nevoilor fiziologice.

Dispozitivele de adăpare trebuie proiectate şi poziţionate într-o manieră adecvată speciei, vârstei şi taliei animalelor.

Pentru a se asigura accesul simultan la apă al tuturor animalelor, sunt necesare două adăpători pe boxă.

Peste adăpătoare, trebuie păstrat un spaţiu liber de 60 cm.

Viţeii tineri nu trebuie să fie adăpaţi cu apă rece, în special în timpul iernii, deoarece aceasta poate provoca diaree, ci cu apă sau electroliţi la temperatura de aproximativ 30° C.

În adăposturile pentru bovine trebuie să fie asigurate condiţii astfel încât temperatura ambiantă, viteza aerului, umiditatea relativă, nivelul de gaze toxice şi praf să nu afecteze în mod negativ sănătatea şi bunăstarea animalelor.

Facilităţile de depozitare a gunoiului de grajd în interiorul sau în afara unităţii trebuie proiectate, întreţinute şi administrate pentru a se preveni expunerea animalelor la gaze, în concentraţii dăunătoare pentru sănătatea acestora.

Animalele nu trebuie să fie expuse inutil la zgomote constante sau bruşte, astfel că ventilatoarele, utilajele de hrănire sau alte echipamente trebuie construite, amplasate, utilizate şi întreţinute astfel încât să provoace cât mai puţin zgomot posibil, atât direct, în interiorul adăposturilor,cât şi indirect, prin structura adăposturilor în sine.

Animalele nu trebuie ţinute în permanenţă în lumină puternică sau în întuneric total.

Nivelul de iluminare naturală sau artificială trebuie să fie suficient pentru a permite exprimarea unui comportament normal iar sursele de lumină artificială trebuie montate astfel încât să nu provoace disconfort animalelor.

Circuitele şi echipamentele electrice trebuie să fie întreţinute astfel încât să se evite riscul electrocutării animalelor.

În cazul în care bovinele sunt ţinute în aer liber, în zone fără refugiu natural sau umbră, trebuie să se asigure o alta formă de protecţie împotriva intemperiilor.

Păşunile trebuie să fie selectate şi administrate astfel încât să se asigure că animalele nu sunt supuse riscurilor fizice, chimice sau de altă natură.

Sunt interzise următoarele proceduri, care duc la pierderea unei cantităţi semnificative de ţesut sau la modificarea structurii osoase a bovinelor:
a) modificarea sau mutilarea limbii;
b) ecornarea, prin alte mijloace decât îndepărtarea chirurgicală a coarnelor;
c) codotomia;
d) castrarea taurilor şi a viţeilor, prin alte metode decât îndepărtarea chirurgicala a testiculelor.

Sunt exceptate de la interdicţii:
a) procedurile efectuate în scopuri terapeutice;
b) procedurile care pot fi efectuate numai în interesul animalelor sau atunci când este necesar pentru protecţia persoanelor, respectiv castrarea şi vasectomia, aplicarea de inele nazale la tauri,distrugerea sau îndepărtarea zonei producătoare de corn la animalele mai mici de patru săptămâni prin
cauterizare chimică sau cauterizare termică, cu condiţia ca aceasta să se efectueze cu un instrument care produce suficientă căldură, timp de cel puţin zece secunde.

Procedurile prin care animalele pot suferi sau riscă să sufere dureri considerabile se efectuează sub anestezie locală sau generală, de către un medic veterinar sau de către orice altă persoană calificată, în conformitate cu legislaţia in vigoare.

Procedurile care nu necesită anestezie se efectuează astfel încât să se evite durerea inutilă sau prelungită, precum şi stresul.

Marcarea bovinelor pentru identificare trebuie să se facă cu grijă de către operatori care deţin competenţa necesară, astfel încât să se evite durerea inutilă sau suferinţa animalelor, atât în momentul marcării, cât şi ulterior.

Ţarcurile pentru tauri trebuie poziţionate astfel încât să permită vederea altor animale, iar grupurile de animale trebuie să fie omogene, pentru a se preveni eventualele lupte.

Pentru taurii cu greutatea mai mare de 1000 kg, zona de odihnă nu trebuie să fie mai mică de 1 m pătrat pentru fiecare 60 kg greutate vie.

Pentru taurii de aproximativ 600 kg, adăpostiţi în grup, spaţiul minim nu trebuie să fie mai mic de 3 m pătrați/animal.

În stabulaţie liberă, numărul de animale adăpostite nu trebuie să depăşească numărul de locuri de odihnă disponibile şi nici numărul de spaţii pentru hrănirea animalelor.

Spaţiul alocat bovinelor destinate producţiei de lapte cazate în adăposturi, care au acces la spaţii exterioare.

ansvsa-vaci-doi_b

Se interzice legarea permanentă a cozii.

Fătările trebuie să se desfăşoare în spaţii special amenajate, unde animalele sunt atent monitorizate de către personal calificat şi competent.

Se interzice legarea viţeilor, aceştia putând fi contenţionaţi numai pentru o perioadă de timp care este necesară pentru examinare sau pentru hrănirea.

Se interzice aplicarea botniţelor.

În cazul în care viţeii sunt ţinuţi în boxe individuale, acestea trebuie să fie construite şi amplasate astfel încât să permită vederea viţeilor între ei sau vederea altor animale.

vitei-de-rasa_b

În cazul în care viţeii sunt ţinuţi în grupuri, trebuie asigurată o zonă de odihnă spaţioasă pentru ca viţeii să se poată întinde simultan fără impedimente şi să permită fiecărui viţel să se întoarcă, să se odihnească, să se ridice, să se cureţe fără dificultate şi să se menţină curat.

Atât pentru viţeii până la vârsta de două săptămâni, cât şi pentru viţeii mai mari, zona de odihnă trebuie să fie acoperită cu aşternut corespunzător suficient, curat şi uscat.

Adăposturile trebuie bine iluminate, de preferinţă prin lumină naturală, timp de cel puţin 8 ore pe zi.

După naştere, viţelul nou-născut trebuie să primească suficient colostru cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 6 ore. iar atunci când se utilizează colostru de la o altă fermă, acesta trebuie supus unui tratament adecvat, precum încălzirea timp de o oră la 56 ° C, ţinând cont de faptul
că nu trebuie supraîncălzit, deoarece se distrug anticorpii.

Viţeii mai mari de 2 săptămâni trebuie să aibă acces la o raţie placută la gust, uşor digerabilă şi hrănitoare, care să includă furaje grosiere corespunzătoare vârstei, greutăţii şi nevoilor lor biologice, pentru menţinerea unei stări bune de sănătate şi pentru permiterea exprimării unui comportament normal şi dezvoltării normale a rumenului şi care să conţină o cantitate suficientă de  fier.

Viţeii mai mari de 2 săptămâni trebuie să aibă acces la apă în cantităţi suficiente şi de o calitate adecvată în orice moment sau cel puţin să fie în măsură să-si satisfacă cerinţele hidrice prin ingestia altor substanţe fluide.

În primele patru săptămâni de viaţă, toţi viţeii trebuie să primească alimente lichide cel puţin de două ori pe zi", stipulează Ordinul ANSVSA, publicat în dezbatere pe site-ul oficial al instituției.

Vizualizat: 20484 | Galerie   | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

MADR: Prima ediție POLI BioFest!

MADR: Prima ediție POLI BioFest!

24 mai 2022 - 17:38

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) se alătură demersului Universității „Politehnica din București” (UPB) de a organiza prima ediție a evenimentului POLI BioFEST, ce se va desfășura în perioada 26-29 mai 2022 în campusul UPB, Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice București.

Ordonanță de Urgență: Fermierii obligați să raporteze stocurile!

Ordonanță de Urgență: Fermierii obligați să raporteze stocurile!

24 mai 2022 - 11:21

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale va implementa o platformă de baze de date, actualizată periodic, dedicată centralizării stocurilor de produse agroalimentare deținute de producători, depozitari, procesatori și comercianți, pentru a avea o imagine completă și complexă asupra cantităților de produse agroalimentare disponibile la nivel național. În acest sens, a fost elaborat un proiect de ordonanță de urgență, act normativ aflat pe circuitul de avizare interministerială.

Plata ajutorului acordat crescătorilor pentru minim 3 vaci! Cine este exclus de la acest ajutor!

Plata ajutorului acordat crescătorilor pentru minim 3 vaci! Cine este exclus de la acest ajutor!

24 mai 2022 - 09:05

Plata ajutorului de stat, aferent acestui an, pentru susținerea activității crescătorilor de bovine, în contextul crizei economice generată de pandemia Covid-19, se face până la data de 30 iunie 2022, conform prevederilor legislative. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) acordă acest ajutor crescătorilor de bovine care dețin minim 3 vaci. Cuantumul pe cap de animal nu a fost încă stabilit. Care sunt motivele care duc la respingerea cererii de plată și cum pot crescătorii să-și salveze acești bani?

Crescător de capre: De ani, câinii mei iarna mănâncă brânză de capră! Ce ziceți, domnule ministru?!

Crescător de capre: De ani, câinii mei iarna mănâncă brânză de capră! Ce ziceți, domnule ministru?!

24 mai 2022 - 08:07

NU avem motive de panică! A scris ministrul agriculturii, Adrian Chesnoiu, pe Facebook, în încercarea de a liniști apele agitate de o iminentă criză alimentară. La mesajul ministrului, replici amare de la fermieri, crescători de animale care-i spun care e, de fapt, viața din ferme.

ANSVSA: Control pesta porcină africană!

ANSVSA: Control pesta porcină africană!

23 mai 2022 - 15:49

Îmbunătăţirea anchetelor epidemiologice şi a procedurii de acordare a despăgubirilor în cazul pestei porcine africane (PPA) au fost printre temele principale de discuţie abordate în cadrul misiunii de asistenţă tehnică a Comisiei Europene pentru PPA, desfăşurată în România în perioada 16 - 20 mai 2022.

Fermele mici, gunoiul de grajd și legea proastă!

Fermele mici, gunoiul de grajd și legea proastă!

23 mai 2022 - 08:52

Fermele mici sunt coloana vertebrală a agriculturii. Fără aceste mici ferme, satul ar dispărea, spune europarlamentarul român Daniel Buda (PPE), vicepreședinte al Comisiei AGRI, Parlament European. În același timp, există legi proaste care lovesc în această coloană vertebrală a agriculturii și satului, iar exemplul dat de eurodeputat este legislația privind gunoiul de grajd. 

Deputat: Ajutor fermieri de la 15.000 euro/fermier la 100.000 euro/fermier!

Deputat: Ajutor fermieri de la 15.000 euro/fermier la 100.000 euro/fermier!

23 mai 2022 - 08:01

Comisia Europeană a propus o schemă de sprijin pentru fermierii afectați de creșterile de prețuri din ultima perioadă. CE vine cu o măsură excepțională, finanțată prin FEADR, care permite statelor membre să plătească o sumă forfetară unică pentru fermierii și firmele din domeniul agricol afectate de aceste creșteri. Anunțul a fost făcut de deputatul Adrian Alda. 

Mesaj șeful APIA!

Mesaj șeful APIA!

23 mai 2022 - 07:11

Directorul general al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), Adrian Pintea, obișnuiește să scrie la finalul fiecărei săptămâni un jurnal al activităților APIA pentru ca fermierii, crescătorii de animale să știe ce se întâmplă în fiecare săptămână la APIA.

AFIR: Fermă mică apicolă ajutor 15.000 euro/fermă!

AFIR: Fermă mică apicolă ajutor 15.000 euro/fermă!

20 mai 2022 - 10:25

Fermele mici apicole beneficiază de un ajutor de 15.000 euro/fermă, informează Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), care ne-a trimis poveștile a doi apicultori, unul cu o fermă mică, iar altul cu o afacere mare în apicultură. Primul a beneficiat de un ajutor de 15.000 euro, iar cel de-al doilea de o sumă mult mai mare, 189.895 euro.

AFIR ASTĂZI: Bani pentru achiziția de stupi, familii de albine!

AFIR ASTĂZI: Bani pentru achiziția de stupi, familii de albine!

20 mai 2022 - 10:08

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a finanțat până în prezent 5.495 de apicultori prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), care au primit sprijin nerambursabil pentru achiziția de stupi, familii de albine sau pentru procesarea mierii, anunță astăzi AFIR, într-un comunicat transmis Agroinfo

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Rezultate/pagina:
Ordine de listare:   
Rezultate: [1]  
Pagini: [1]  1   
1.
chirulescu
|
09. 07, 2021. Tuesday 19:50
sant incredibili acesti habarnisti de la dsva,vor cu tot dinadinsul sa fie bagati in seama .
Rezultate: [1]  
Pagini: [1]  1   

Video

Alexandru Baciu, un strateg al economiei circulare

Alexandru Baciu, un strateg al economiei circulare

Ferma Baciu este astăzi exemplul perfect pentru a înţelege ce înseamnă de fapt ideea de economie circulară. Alexandru Baciu îşi produce singur furajele, energia și fertilizanții! 

Atât adăposturile, cinci la număr, cât şi abatorul, precum şi instalaţia de Biogaz cu o capacitate de 635 kWh au fost construite de ROTA GUIDO după proiectele și îndrumările acestora.

Tractoare de colecție în combinație cu utilaje din gama actuală KRONE! Imagini rare Robotul autonom Horsch Primul robot de furajare LELY VECTOR din România în ferma Peica!

Bancul zilei

Inel de logodnă

Inel de logodnă
Un tânăr cumpără un inel de logodnă şi vrea să-l personalizeze: Detalii