FMC-pus direct
KWS+
Reclama header after big part 2
AGRICOVER

NOU Ordin ANSVSA: Interzise legarea vițeilor, aplicarea botnițelor la bovine și legarea permanentă a cozii!

Publicat: 07 septembrie 2021 - 10:40
1 comentarii   | Galerie   | Print | Trimite unui prieten

Ordin ANSVSA! Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor stabilește, printr-un Ordin, reguli și interdicții la creșterea bovinelor. Este o listă lungă de reguli pe care trebuie să le respecte crescătorii de bovine, de la construirea grajdurilor, pășuni, hrănirea, crotalierea animalelor.

"Animalele trebuie îngrijite de personal suficient care are cunoştiinţe teoretice şi practice corespunzătoare referitoare la bovine, inclusiv la sistemul de creştere utilizat.

Personalul trebuie să poată recunoaşte dacă animalele sunt sănătoase sau nu, schimbările comportamentale ale acestora, precum şi dacă mediul este adecvat pentru menţinerea stării de sănătate a animalelor.

Toate animalele trebuie să fie inspectate cel puţin o dată pe zi, cu excepţia celor legate, care trebuie să fie inspectate cel puţin de două ori pe zi.

Atunci când se intenţionează amplasarea adăposturilor pentru bovine, trebuie luat în calcul riscul influenţei factorilor externi de mediu, cum ar fi zgomotul, vibraţiile şi poluarea atmosferică.

Densitatea bovinelor adăpostite în grupuri trebuie calculată în raport cu sistemul de creştere, vârsta, sexul, greutatea în viu şi nevoile comportamentale ale efectivului, ţinând cont de prezenţa sau absenţa coarnelor şi de mărimea grupului, precum şi de faptul că lipsa spaţiului sau aglomerarea efectivelor pot conduce la creşterea agresivităţii, tulburări de comportament sau probleme de altă natură.

crescatori-vaci_b

Proiectarea, construcţia şi întreţinerea clădirilor şi echipamentelor pentru bovine trebuie realizate astfel încât să se asigure condiţii corespunzătoare de igienă, să poată fi uşor de curăţat şi dezinfectat, să nu existe margini ascuţite sau proeminente care să producă leziuni traumatice animalelor, să respecte condiţiile de securitate necesare pentru prevenirea şi protecţia împotriva incendiilor şi să permită o inspecţie amănunţită facilă a tuturor animalelor.

Culoarele de trecere şi uşile trebuie să fie suficient de largi pentru a permite libera circulaţie, fără a exista riscul de accidentare.

Bovinelor crescute în sistem legat trebuie să li se asigure în orice moment libertate de mişcare, astfel încât să se poată întinde, odihni, dormi, hrăni şi adăpa cu uşurinţă.

Pentru a se evita disconfortul, stresul sau leziunile traumatice la animale, pardoseala trebuie să fie antiderapantă, curată şi bine drenată, adaptată speciei şi categoriilor de bovine.

Pentru toate tipurile de exploataţii de bovine, trebuie să existe spaţii adecvate pentru viţei.

Sistemele computerizate de hrănire automată trebuie să furnizeze date referitoare la cantitatea de alimente consumate de bovine.

Temperatura trebuie menţinută în clădiri în limitele zonei termo-neutre, depinzând de tipul pavimentului, de proprietăţile sale de izolare, de viteza, temperatura şi umiditatea aerului, de radiaţia şi izolaţia clădirii.

Este necesară izolarea clădirilor pentru a menţine spaţiile de adăpostire a animalelor libere de îngheţ, mai ales în adăposturile cu pardoseala sub formă de grătar.

Clădirile trebuie să aibă ventilaţie mecanizată sau naturală adecvată prin care să se furnizeze aer proaspăt, care să circule deasupra capului animalelor, şi care să permită menţinerea temperaturii efective a mediului în zona de confort a animalelor.

Pentru a menţine temperatura interioară peste valoarea minimă indicată, trebuie aplicată o încălzire suplimentară dacă este necesar, în special pentru animalele tinere.

Trebuie ţinut cont de faptul că, în sezonul rece, temperatura este resimţită de animale ca fiind mai scăzută atunci când umiditatea aerului este crescută.

Dacă temperatura este mai mare decât maximul indicat, trebuie luate măsuri suplimentare, precum: o suprafaţă mai mare de pardoseală, ventilatoare suplimentare şi, când este necesar, pulverizare cu apă.

În clădiri, temperaturile trebuie să respecte următoarele valori, în vederea reducerii riscurilor pentru sănătatea animalelor:
Viţei înainte de înţărcare - temperatura minimă + 5ºC, temperatura maximă + 25 ºC
Taurine ≤ 400 kg - temperatura minimă 5ºC, temperatura maximă + 25 ºC

Instalaţiile de furajare şi adăpare trebuie să fie proiectate, construite şi amplasate astfel încât să fie redus la minimum riscul de contaminare a hranei şi apei, precum şi efectele dăunătoare ale competiţiei dintre animale.

Bovinele trebuie să aibă acces la o raţie alimentară echilibrată din punct de vedere calitativ şi cantitativ, adaptată şi corespunzătoare nevoilor fiziologice, conţinutul în energie, proteine, minerale şi vitamine al raţiei alimentare fiind un factor esenţial pentru creştere, indicele de conversie alimentară, calitatea laptelui, eficacitatea reproducţiei şi calitatea carcasei.

ansvsa-vaci_b

Toate bovinele trebuie să aibă acces liber la o sursă de apă potabilă proaspătă de calitate adecvată, livrată ad libitum, care să corespundă nevoilor fiziologice.

Dispozitivele de adăpare trebuie proiectate şi poziţionate într-o manieră adecvată speciei, vârstei şi taliei animalelor.

Pentru a se asigura accesul simultan la apă al tuturor animalelor, sunt necesare două adăpători pe boxă.

Peste adăpătoare, trebuie păstrat un spaţiu liber de 60 cm.

Viţeii tineri nu trebuie să fie adăpaţi cu apă rece, în special în timpul iernii, deoarece aceasta poate provoca diaree, ci cu apă sau electroliţi la temperatura de aproximativ 30° C.

În adăposturile pentru bovine trebuie să fie asigurate condiţii astfel încât temperatura ambiantă, viteza aerului, umiditatea relativă, nivelul de gaze toxice şi praf să nu afecteze în mod negativ sănătatea şi bunăstarea animalelor.

Facilităţile de depozitare a gunoiului de grajd în interiorul sau în afara unităţii trebuie proiectate, întreţinute şi administrate pentru a se preveni expunerea animalelor la gaze, în concentraţii dăunătoare pentru sănătatea acestora.

Animalele nu trebuie să fie expuse inutil la zgomote constante sau bruşte, astfel că ventilatoarele, utilajele de hrănire sau alte echipamente trebuie construite, amplasate, utilizate şi întreţinute astfel încât să provoace cât mai puţin zgomot posibil, atât direct, în interiorul adăposturilor,cât şi indirect, prin structura adăposturilor în sine.

Animalele nu trebuie ţinute în permanenţă în lumină puternică sau în întuneric total.

Nivelul de iluminare naturală sau artificială trebuie să fie suficient pentru a permite exprimarea unui comportament normal iar sursele de lumină artificială trebuie montate astfel încât să nu provoace disconfort animalelor.

Circuitele şi echipamentele electrice trebuie să fie întreţinute astfel încât să se evite riscul electrocutării animalelor.

În cazul în care bovinele sunt ţinute în aer liber, în zone fără refugiu natural sau umbră, trebuie să se asigure o alta formă de protecţie împotriva intemperiilor.

Păşunile trebuie să fie selectate şi administrate astfel încât să se asigure că animalele nu sunt supuse riscurilor fizice, chimice sau de altă natură.

Sunt interzise următoarele proceduri, care duc la pierderea unei cantităţi semnificative de ţesut sau la modificarea structurii osoase a bovinelor:
a) modificarea sau mutilarea limbii;
b) ecornarea, prin alte mijloace decât îndepărtarea chirurgicală a coarnelor;
c) codotomia;
d) castrarea taurilor şi a viţeilor, prin alte metode decât îndepărtarea chirurgicala a testiculelor.

Sunt exceptate de la interdicţii:
a) procedurile efectuate în scopuri terapeutice;
b) procedurile care pot fi efectuate numai în interesul animalelor sau atunci când este necesar pentru protecţia persoanelor, respectiv castrarea şi vasectomia, aplicarea de inele nazale la tauri,distrugerea sau îndepărtarea zonei producătoare de corn la animalele mai mici de patru săptămâni prin
cauterizare chimică sau cauterizare termică, cu condiţia ca aceasta să se efectueze cu un instrument care produce suficientă căldură, timp de cel puţin zece secunde.

Procedurile prin care animalele pot suferi sau riscă să sufere dureri considerabile se efectuează sub anestezie locală sau generală, de către un medic veterinar sau de către orice altă persoană calificată, în conformitate cu legislaţia in vigoare.

Procedurile care nu necesită anestezie se efectuează astfel încât să se evite durerea inutilă sau prelungită, precum şi stresul.

Marcarea bovinelor pentru identificare trebuie să se facă cu grijă de către operatori care deţin competenţa necesară, astfel încât să se evite durerea inutilă sau suferinţa animalelor, atât în momentul marcării, cât şi ulterior.

Ţarcurile pentru tauri trebuie poziţionate astfel încât să permită vederea altor animale, iar grupurile de animale trebuie să fie omogene, pentru a se preveni eventualele lupte.

Pentru taurii cu greutatea mai mare de 1000 kg, zona de odihnă nu trebuie să fie mai mică de 1 m pătrat pentru fiecare 60 kg greutate vie.

Pentru taurii de aproximativ 600 kg, adăpostiţi în grup, spaţiul minim nu trebuie să fie mai mic de 3 m pătrați/animal.

În stabulaţie liberă, numărul de animale adăpostite nu trebuie să depăşească numărul de locuri de odihnă disponibile şi nici numărul de spaţii pentru hrănirea animalelor.

Spaţiul alocat bovinelor destinate producţiei de lapte cazate în adăposturi, care au acces la spaţii exterioare.

ansvsa-vaci-doi_b

Se interzice legarea permanentă a cozii.

Fătările trebuie să se desfăşoare în spaţii special amenajate, unde animalele sunt atent monitorizate de către personal calificat şi competent.

Se interzice legarea viţeilor, aceştia putând fi contenţionaţi numai pentru o perioadă de timp care este necesară pentru examinare sau pentru hrănirea.

Se interzice aplicarea botniţelor.

În cazul în care viţeii sunt ţinuţi în boxe individuale, acestea trebuie să fie construite şi amplasate astfel încât să permită vederea viţeilor între ei sau vederea altor animale.

vitei-de-rasa_b

În cazul în care viţeii sunt ţinuţi în grupuri, trebuie asigurată o zonă de odihnă spaţioasă pentru ca viţeii să se poată întinde simultan fără impedimente şi să permită fiecărui viţel să se întoarcă, să se odihnească, să se ridice, să se cureţe fără dificultate şi să se menţină curat.

Atât pentru viţeii până la vârsta de două săptămâni, cât şi pentru viţeii mai mari, zona de odihnă trebuie să fie acoperită cu aşternut corespunzător suficient, curat şi uscat.

Adăposturile trebuie bine iluminate, de preferinţă prin lumină naturală, timp de cel puţin 8 ore pe zi.

După naştere, viţelul nou-născut trebuie să primească suficient colostru cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 6 ore. iar atunci când se utilizează colostru de la o altă fermă, acesta trebuie supus unui tratament adecvat, precum încălzirea timp de o oră la 56 ° C, ţinând cont de faptul
că nu trebuie supraîncălzit, deoarece se distrug anticorpii.

Viţeii mai mari de 2 săptămâni trebuie să aibă acces la o raţie placută la gust, uşor digerabilă şi hrănitoare, care să includă furaje grosiere corespunzătoare vârstei, greutăţii şi nevoilor lor biologice, pentru menţinerea unei stări bune de sănătate şi pentru permiterea exprimării unui comportament normal şi dezvoltării normale a rumenului şi care să conţină o cantitate suficientă de  fier.

Viţeii mai mari de 2 săptămâni trebuie să aibă acces la apă în cantităţi suficiente şi de o calitate adecvată în orice moment sau cel puţin să fie în măsură să-si satisfacă cerinţele hidrice prin ingestia altor substanţe fluide.

În primele patru săptămâni de viaţă, toţi viţeii trebuie să primească alimente lichide cel puţin de două ori pe zi", stipulează Ordinul ANSVSA, publicat în dezbatere pe site-ul oficial al instituției.

Vizualizat: 19944 | Galerie   | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

Comunicat APIA pentru toți fermierii, crescătorii de animale! Plata subvențiilor APIA!

Comunicat APIA pentru toți fermierii, crescătorii de animale! Plata subvențiilor APIA!

25 septembrie 2021 - 05:25

Agenția de Plăți și Intervnție pentru Agricultură (APIA) anunță acum fermierii, crescătorii de animale că eliberează în continuare adeverințe APIA pentru încasarea în avans a subvențiilor agricole aferente acestui an. Așa-zisele adeverințe punte cu care fermierii pot să-și contracteze împrumuturi bancare garantînd cu subvențiile care li se cuvin vor fi eliberate până la demararea plăților în avans. Plata avansului APIA începe la 18 octombrie.

Și-a făcut singură o fermă de animale în România în timp ce soțul ei muncește în Germania!

Și-a făcut singură o fermă de animale în România în timp ce soțul ei muncește în Germania!

24 septembrie 2021 - 13:37

Elena Petruț și-a făcut singură o fermă de capre în comuna Ideciu de Jos, județul Mureș, în timp ce soțul ei muncește în Germania. Elena este ajutată de cumnatul ei, tata Uțu, și de fiul ei cel mare, Andrei. A prins drag de animale chiar dacă ea a crescut la bloc și a văzut animale doar în vacanțele petrecute la bunici. De 7 ani are ferma, iar de 4 ani livrează laptele de capră la fabrica de lactate Olympus din Brașov.

Video! Vor să îngroape 22.000 de porci morți în mijlocul pășunii unde pasc 1.400 de oi!

Video! Vor să îngroape 22.000 de porci morți în mijlocul pășunii unde pasc 1.400 de oi!

24 septembrie 2021 - 10:49

Apel disperat al crescătoarei de ovine inginer Ileana Voina din județul Hunedoara. În mijlocul pășunii pe care pasc 1.400 de ovine s-a săpat cu excavatorul o groapă adâncă unde ar urma să fie îngropați peste 22.000 de porci uciși de pesta porcină africană.

AFIR ASTĂZI: Ajutor micii fermieri 15.000 euro/fermier! Din 27 septembrie, punctaj mai mic pentru cereri!

AFIR ASTĂZI: Ajutor micii fermieri 15.000 euro/fermier! Din 27 septembrie, punctaj mai mic pentru cereri!

24 septembrie 2021 - 08:57

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a înregistrat până astăzi, la ora publicării știrii, 527 de cereri pentru zona montană și 359 de cereri pentru zona normală inclusiv ITI pentru ajutorul european de 15.000 de euro/fermă destinat fermelor mici. Vestea bună pentru micii fermieri este că din 27 septembrie 2021, punctajul pentru acceptarea cererilor de finanțare scade la jumătate.

Ministrul Oros vorbește de digitalizare când țăranii români încă ară cu vacile pe câmp!

Ministrul Oros vorbește de digitalizare când țăranii români încă ară cu vacile pe câmp!

23 septembrie 2021 - 22:36

Replici acide de la fermieri pentru ministrul agriculturii Adrian Oros la declarația acestuia că vor fi alocați bani în Planul Național Strategic pentru digitalizarea în agricultură.

Mesaj fermier: Nu mai trebuie plătite subvenții pe oi și vaci la toți!

Mesaj fermier: Nu mai trebuie plătite subvenții pe oi și vaci la toți!

23 septembrie 2021 - 21:02

Cornel Păduraru a transmis o scrisoare la redacția Agroinfo. Cititorul nostru spune că subvențiile APIA din zootehnie nu mai trebuie plătite la toți crescătorii. Doar celor care furnizează produse precum carne, lapte, brânză către centrele de prelucrare și celor care fac parte din asociații de producători.

Ministerul Agriculturii anunță că organizează Târg!

Ministerul Agriculturii anunță că organizează Târg!

23 septembrie 2021 - 19:39

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) împreună cu Federația LEADER organizează Târgul Produs în GAL, ca parte integrată a evenimentului „ROMÂNIA-LEADER de 10”. Acesta va avea loc în curtea sediului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale din Bulevardul Carol I, nr. 2-4, sector 3, București, în perioada 30 septembrie – 3 octombrie 2021, între orele 10:00-18:00, cu acces liber pentru vizitatori.

Ajutor pentru bunăstarea ovinelor și bovinelor!

Ajutor pentru bunăstarea ovinelor și bovinelor!

23 septembrie 2021 - 14:44

Bunăstarea animalelor este inclusă între eco-scheme sau schemele de ecologie, noile subvenții de care vor beneficia fermierii și crescătorii de animale din România. Așa cum a anunțat ministrul agriculturii, Adrian Oros, pe 14 septembrie 2021, echipa Ministerului Agriculturii lucrează acum la stabilirea eco-schemelor. Așadar, în această perioadă se bat în cuie aceste eco-scheme. Crescătorii de oi și vaci nu trebuie să piardă șansa de a beneficia de un ajutor pentru bunăstarea animalelor.

Crescător: Dăm nas în nas cu ursul în grajd! Când să fim despăgubiți, ni se reproșează că nu ne păzim animalele!

Crescător: Dăm nas în nas cu ursul în grajd! Când să fim despăgubiți, ni se reproșează că nu ne păzim animalele!

23 septembrie 2021 - 09:21

Crescătorul de ovine Theodor Oncioiu din Câmpulung, județul Argeș, spune că urșii s-au mutat în sate, și-au făcut culcuș în grădini și servesc masa în grajd. Cel mai recent atac al sălbăticiunilor a fost în apropiere de localitatea Valea Mare din Argeș. Ursul a devorat un porc, a jupuit un altul de viu și a mutilat botul unui măgar. Când vine comisia să constate atacul și să acorde despăgubiri, crescătorii sunt luați la rost că nu-și păzesc animalele.

NOU Regulament: Registre detaliate cu perioada de pășunat, originea animalelor, tratamente veterinare!

NOU Regulament: Registre detaliate cu perioada de pășunat, originea animalelor, tratamente veterinare!

23 septembrie 2021 - 07:12

Un nou Regulament UE publicat în Jurnalul oficial UE pe 22 septembrie 2021 instituie obligativitatea crescătorilor de animale ale căror ferme sunt în sistem ecologic de a ține registre detaliate privind regimul alimentar al animalelor, perioadele de pășunat, tratamentele veterinare, originea animalelor, intrarea în exploatație sau ieșirea din exploatație.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Rezultate/pagina:
Ordine de listare:   
Rezultate: [1]  
Pagini: [1]  1   
1.
chirulescu
|
09. 07, 2021. Tuesday 19:50
sant incredibili acesti habarnisti de la dsva,vor cu tot dinadinsul sa fie bagati in seama .
Rezultate: [1]  
Pagini: [1]  1   

Video

Vor să îngroape 22.000 de porci morți în mijlocul pășunii unde pasc 1.400 de oi!

Vor să îngroape 22.000 de porci morți în mijlocul pășunii unde pasc 1.400 de oi!

Apel disperat al crescătoarei de ovine inginer Ileana Voina din județul Hunedoara. În mijlocul pășunii pe care pasc 1.400 de ovine s-a săpat cu excavatorul o groapă adâncă unde ar urma să fie îngropați peste 22.000 de porci uciși de pesta porcină africană.

Tractorul ZETOR, stăpânul păşunii în ferma de vite Angus a lui Ioan Hlavai Tractorul autonom AgXeed de 156 CP în lucru la Cereals 2021! Ferma de vaci complet automatizată: robot de muls DeLaval, plug raclor, robot de hrănit viței

Bancul zilei

Nume unic

Nume unic
- Domnisoara, de ce v-ati numit câinele "Boule"? Detalii