Adama
Agreena-direct
AGRICOVER

Nou ajutor de stat pe cap vacă de carne și pe cap bivoliță!

Publicat: 07 noiembrie 2023 - 19:56
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten

Un ajutor de stat de 70 euro/vacă de carne/bivoliță este propus de o lege depusă la Senat la sfârșitul lunii octombrie și înaintată Consiliului Economic și Social pe data de 2 noiembrie 2023. De cereri și de plata ajutorului de stat se va ocupa Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), conform propunerii legislative. 

"Prin prezenta inițiativă legislativã se propune instituirea unui ajutor de stat in scopul compensării pierderilor generate de creșterea prețurilor care sä se acorde crescãtorì lor de animale care dețin vaci de came și bivolițe. In acest sens. valoarea totală maximä a scliemei de ajutor de stat se stabiłeşte la suma de 30.865.775 let, echivalentul a 6.265.000 euro, cuantumul ajutorului de stat care se acordă beneficiarilor fiind de 70 euro/ cap vacă de came/bivoliță. În măsura în care dupã expirarea termenului de depunere a cererilor, rämfin sume nefolosite din valoarea totală, se propune împărțirea acestora beneficiarilor proporțional cu numärul capetelor de vacã de carne/bivolițe.

colaj-subventii-vaci_b

Ajutorul de stat se acordă crescătorilor de animale care dețin vaci de carne și bivolițe.

Ajutorul de stat se acordă beneficiarilor care îndeplinesc următoarele criterii de eligibilitate:

a) dețin vaci de carne și/sau bivolițe în exploatație cu cod ANSVSA înscrisă în BND până la 1 octombrie 2023. inclusiv;

b) dețin la data depunerii cererii, în exploatațîe cu cod ANSVSA înscrisă în BND până la 1 octombrie 2023, inclusiv, și/ sau în exploatați i cu cod ANSYSA ale asociațiilor/ cooperativelor/ grupurilor de producători în care au fost transferate temporar pentru pășunat, vaci de carne și/ sau bivolițe;

c) sunt înregistrați în registrul unic de identificare, denumit în continuare RUI și dețin cod unic de înregistrare atribuit de către APIA;

d) vacile de carne pentru care se soiicită ajutor de stat sunt prevăzute la art. 2 lît. f): vacă de carne - femela din specia taurine din rase de carne înscrisă în secțiunea principală sau vacă metisă cu rasă de carne înseamnă femela din specia taurine înregistrată în secțiunea suplimentară a registrului genealogic care a fătat cel puțin o dată și are cel puțin un produs înregistrat în BND sau vacile provenite din import, înscrise/înregistrate în secțiunea principală/supiimentară a registrului genealogic de pe teritoriul Româaiei, care au fătat pe teritoriul țării de proveniență.

e) bivolițele pentru care se solicită ajutor de stat sunt prevăzute la art. 2 lit. b): bivoliță - femelă din specia bovină care aparține genului Bubalus înscrisă/inregistrată în registrul genealogic aI rasei, secțiunea principală sau suplimentară, care a fătat cel puțin o dată și are cel puțin un produs înregistrat în BND

f) nu a solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile în baza Comunicării CE - Cadrul temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei (2022/C 426/01) publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C 426 din 9 noiembrie;

g) nu se află în lichidare sau faliment, la data de 24 februarie 2023, inclusiv, conform evidențeior Oficiului Național al Registrului Comerțului sau în cazul persoanei fizice nu a fost emisă o decizie definitivă a instanțelor judecătorești de constatare a falimentului până la data de 24 februarie 2023.

Beneficiarii depun la centrele județene/ locale și/ sau la centrul din municipiul București ale/ al APIA, o cerere de solicitare a ajutorului pentru efectivul de vaci dc carne și/ sau bivolițe deținut de beneficiar la data depunerii acesteia, care cuprinde și declarația pe propria răspundere că nu se află în lichidare sau faliment la data de 24 februarie 2023, însoțită de următoarele documente justificative:

a) copie de pe buletinul de identitate - B.I./ cartea de identitate - C.I. a beneficiarului, certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului al beneficiarului, împutemicire și o copie a B.I./C.I. al/ a reprezentantului legal;

b) coordonate bancare/ trezorerie.

c) documentul emis de utillzatorii Sistemului național de identificare șî înregistrare a animalelor - SNIIA, din care rezultă efectivul de vaci de carne/ bivolițe la data depunerii cererii, în exploatația/ exploatațiile cu cod atribuit de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, înscrisă/ înscrise în cerere.

d) adeverința eliberată de agenția/ asociația acreditată pentru înființarea și menținerea regislrului genealogic a1 rasei, prin care se confirmă înscrierea/înregistrarea vacilor de carne în registrul genealogic al rasei, secțiunea principală sau suplimentară.

e) adeverința eliberată de agenția/ asociațîa acreditată pentru înființarea și menținerea registrului genealogic al rasei, prin care se confirmă înscrierea/înregistrarea bivolițelor în registrul genealogic al rasei, secțiunea principală sau suplimentară.

(2) În situatia în care beneficiarii dețin mai multe exploatații de vaci de carne/bivolițe cu coduri ANSVSA situate pe raza mai multor unități adininistrativ-teritoriale din județe diferite, aceştia depun o singură cerere la centrul județean/ local a1 APIA pe raza căruia au sediul social sau își au domiciliul, după caz.

(3) Perioada de depunere a cererilor de solîcitare a ajutorului de stat și a documentelor justificative prevăzute la al in. (1) este de 30 zile lucrătoare, începând cu ziua următoare intrării în vigoare a prezentei

4) Plata ajutorului de stat se efectuea2ă până la data de 31 decembrie 2024.

Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat este de 30.865.775 lei, echivalentul sumei de 6.265.000 euro, se asigură de la bugetul de stat în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2024, în cadrul capitolului 83.01 Agricultură, Silvicultură, Piscicultură și Vânătoare, titlul 40 Subvenții, articolul 40.15 Sprijinirea producătorilor agricoli.

Cuantumul ajutorului de stat care se acordă beneficiarilor este de 70 euro/ cap vacă de carne/bivoliță," se arată în proiectul Legii pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea aetivității crescătorilor din sectorul vacilor de carne și al bivolițelor, în contextul crizei provoeate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.

Propunerea legislativă a fost depusă la Senat, ca prima Cameră legislativă sesizată.

Vizualizat: 3210 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

Modificări ACUM în Parlament permis de conducere tractor!

Modificări ACUM în Parlament permis de conducere tractor!

05 decembrie 2023 - 19:30

Plenul Senatului a eliminat, luni, în plen, prin adoptarea unei propuneri legislative, obligativitatea deţinerii pentru conducătorii de tractoare agricole sau forestiere a unui carnet de conducere corespunzător categoriei, fiind suficient, pe drumurile publice, permisul de conducere pentru alte categorii.

Comunicat AFIR ASTĂZI: Ghid solicitant investiții în sectorul zootehnic și în procesare!

Comunicat AFIR ASTĂZI: Ghid solicitant investiții în sectorul zootehnic și în procesare!

05 decembrie 2023 - 13:38

În vederea lansării sesiunilor de primire a cererilor de finanțare pentru investiții în sectorul zootehnic și în unități de procesare a produselor agricole și pomicole, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a publicat în data de 4 decembrie 2023 versiunea finală a Ghidului solicitantului pentru DR-20 Investiții în sectorul zootehnic și pentru DR-22 Investiții în condiționarea, depozitarea și procesarea produselor agricole și pomicole. 

Lansare nouă sesiune bani europeni pentru ferme! Anunț făcut ASTĂZI de Ministerul Agriculturii!

Lansare nouă sesiune bani europeni pentru ferme! Anunț făcut ASTĂZI de Ministerul Agriculturii!

05 decembrie 2023 - 12:11

Ministerul Agriculturii anunță astăzi, într-un comunicat transmis Agroinfo, că lansează din 20 decembrie 2023 sesiunea de depunere proiecte în cadrul Intervenției DR 22 - „Investiții în condiționarea, depozitarea și procesarea produselor agricole și pomicole”, Plan Național Strategic 2023-2027.

Anunț MADR ASTĂZI! Lansare ajutor 300.000 euro/crescător pentru achiziție utilaje agricole!

Anunț MADR ASTĂZI! Lansare ajutor 300.000 euro/crescător pentru achiziție utilaje agricole!

05 decembrie 2023 - 11:48

MADR anunță astăzi lansarea Intervenției DR 20 - „Investiții în sectorul zootehnic” în data de 20 decembrie 2023 sesiunea de finanțare pentru Intervenția DR 20 - „Investiții în sectorul zootehnic” din cadrul PS PAC 2023-2027. 

Subvenția APIA motorină pentru apicultori! Acte, termen cerere!

Subvenția APIA motorină pentru apicultori! Acte, termen cerere!

05 decembrie 2023 - 07:43

Apicultorii care vor să beneficieze anul viitor de ajutorul de stat la motorină trebuie să depună la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) până la data de 31 decembrie 2023 cererea de acord pentru finanțare. Actele de care au nevoie apicultorii pentru acordul de finanțare și pentru cererea de plată.

Corteva Agriscience lansează biostimulatorul de eficiență a azotului Utrisha™ N în România

Corteva Agriscience lansează biostimulatorul de eficiență a azotului Utrisha™ N în România

05 decembrie 2023 - 07:08

Produsul din categoria Produse Biologice se adaptează la nevoile de nutriție ale plantelor și contribuie la maximizarea sustenabilă a potențialului recoltei.

Comunicat APIA ACUM! Cuantum cap animal și termen plată subvenții APIA zootehnie!

Comunicat APIA ACUM! Cuantum cap animal și termen plată subvenții APIA zootehnie!

04 decembrie 2023 - 17:38

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că până la data de 15 decembrie 2023 inclusiv, se depun, la Centrele judeţene ale Agenţiei, respectiv al Municipiului Bucureşti pe raza cărora/căruia se află sediul social al solicitantului, cererile iniţiale anuale de solicitare a ajutorului de stat în sectorul creşterii animalelor pentru anul 2024, cereri avizate de către ANZ.

Suplimentare sumă plata subvenției! Anunț făcut ACUM de Ministerul Agriculturii!

Suplimentare sumă plata subvenției! Anunț făcut ACUM de Ministerul Agriculturii!

04 decembrie 2023 - 16:47

Ministerul Agriculturii a postat astăzi, 4 decembrie,  pe site-ul www.madr.ro, secțiunea „Transparență decizională”, proiectul de Hotărâre pentru modificarea HG nr.393/2023 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea Programului de susținere a producției de usturoi", precum și pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control al acesteia în anul 2023.

Din 2024 subvenția APIA la motorină și pentru fermierii persoane fizice! Care e condiția?

Din 2024 subvenția APIA la motorină și pentru fermierii persoane fizice! Care e condiția?

04 decembrie 2023 - 16:05

Fermierii, crescătorii de animale care sunt persoane fizice beneficiază anul viitor de ajutorul de stat APIA acordat prin reducerea accizei la motorina folosită în agricultură. Ce condiție trebuie să îndeplinească aceștia în 2024 ca să ia subvenția APIA la motorină?

Crescător de vaci: Procesatorul mi-a redus prețul la lapte de la 2,65 lei/litru la 1,60 lei/litru!

Crescător de vaci: Procesatorul mi-a redus prețul la lapte de la 2,65 lei/litru la 1,60 lei/litru!

04 decembrie 2023 - 15:34

Vechi crescător de vaci din Șicula, județul Arad, Aurel Nieș, îi dă o replică usturătoare ministrului agriculturii, Florin Barbu, prin intermediul Agroinfo.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

CLAAS România - soluţii digitale, servicii post-vânzare şi training specializat pentru operatori!

CLAAS România - soluţii digitale, servicii post-vânzare şi training specializat pentru operatori!

Povestea porumbului de Cărpiniş Massey Ferguson a convins de la prima lucrare FERME DE VÂNZARE în județul Cluj! IMAGINI DIN DRONĂ // Detalii în descriere

Bancul zilei

Găini străine

Găini străine
Un ardelean, la piaţă: Detalii