Adama
Agreena
AGRICOVER

NOILE REGULI ANSVSA pentru creșterea porcilor!

Publicat: 17 ianuarie 2022 - 08:53
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) stabilește într-un proiect de hotărâre de Guvern, publicat pe site-ul oficial, un set de norme obligatorii pentru cei care cresc porci, micii crescători individuali și exploatațiile comerciale de creștere a porcilor. Sancționarea celor care nu respectă aceste reguli merge până la 7.000 de lei amendă. 

"Operatorii care deţin exploataţii comerciale, proprietarii, deţinătorii temporari care cresc/îngrijesc porcine au obligaţia de a respecta normele minime de protecţie a porcilor:

1. să asigure o suprafață liberă de pardoseală pe care animalul se poate mişca, destinată fiecărui purcel înțărcat sau porc adult crescut în grup;
2. să asigure o suprafață liberă totală de pardoseala disponibilă pentru fiecare scrofiță după monta, precum şi pentru fiecare scroafă, atunci când scrofițele şi/sau scroafele sunt ținute în grup, de cel puţin 1,64 mp, respectiv 2,25 mp.;
3. în cazul în care sunt utilizate pardoseli din grătare de beton, pentru porcii ținuți în grup lățimea maximă a fantelor trebuie să fie 11 mm pentru purcei sugari, 14 mm pentru purcei înțărcaţi, 18 mm pentru tineret porcin, 20 mm pentru scrofiţe după montă şi scroafe, iar lăţimea minimă a barei de grătar trebuie să fie de 50 mm pentru purcei sugari şi purcei înțărcaţi şi de 80 mm pentru tineret porcin, scrofiţe după montă şi scroafe;
4. este interzisă construirea sau montarea de instalaţii pentru legarea scroafelor şi scrofiţelor;
5. scroafele şi scrofiţele trebuie să fie tinute în grupuri, pe parcursul unei perioade începând cu 4 saptamâni după montă şi până la o săptămâna înainte de data estimată a fătării, boxa în care este ținut grupul de scroafe trebuie să aibă laturile mai mari de 2,8 m lungime;
6. scroafele şi scrofițele trebuie să aibă acces permanent la materiale ocupaționale;
7. scroafele şi scrofiţele ţinute în grupuri trebuie să fie hranite utilizându-se un sistem ce asigură fiecărui individ accesul la hrană suficientă, chiar şi în situaţia în care sunt prezenţi concurenți pentru hrană;
8. tuturor scroafelor în aşteptare şi scrofiţelor trebuie să li se asigure o cantitate suficientă de hrană de volum sau bogată în fibre, precum şi hrană energizantă, pentru a-şi satisface foamea şi ţinând cont de necesitatea acestora de a mesteca;
9. porcii care trebuie să fie ținuți în grupuri şi cei care sunt agresivi, în mod special, au fost atacați de alți porci sau sunt bolnavi ori răniți pot fi ținuți temporar în boxe individuale;
10. orice persoană care angajează sau recrutează personal pentru a îngriji porcine are obligaţia de a asigura instructajul şi îndrumarea, cu accent pe aspectele privind bunăstarea animalelor;
11. în adăposturile în care porcii sunt ținuți în mod continuu trebuie să fie evitate niveluri de zgomot care depăşesc 85 decibeli sau evitarea zgomotelor constante/bruşte;
12. porcii trebuie tinuți în condiţii de iluminat cu o intensitate de cel puţin 40 lucși, pentru o perioadă de minimum 8 ore pe zi;
13. adăposturile pentru porci trebuie construite astfel încât să permită animalelor să aibă acces la o zona de odihnă confortabila din punct de vedere fizic şi termic, drenată şi igienizată corespunzător şi care să permită tuturor animalelor să se odihneasca în acelasi timp;
14. adăposturile pentru porci trebuie construite astfel încât animalele să se odihnească şi să se ridice normal şi să vadă alţi porci;
15. porcii trebuie să aibă acces permanent la o cantitate suficientă de material cum ar fi paie, fân, lemn rumeguş, compost de ciuperci, turbă sau un amestec din acestea care să nu le compromită sănătatea şi care să le permită activităţi adecvate de provocare a curiozitaţii şi contactul cu acestea;
16. pardoseala trebuie să fie netedă, dar nealunecoasa, pentru a se preveni ranirea porcilor, şi astfel proiectată/construită şi mentinută încât să nu cauzeze răniri sau suferinţe porcilor;
17. toţi porcii trebuie să fie hrăniți cel puţin o dată pe zi, atunci când porcii sunt hrăniți în grupuri sau printr-un sistem automat de hrănire individuală, fiecare porc trebuie să aibă acces la hrană în acelasi timp cu celelalte animale din grup;

18. toate procedurile destinate să constituie o intervenție efectuată pentru alte scopuri decât cele de terapie sau de diagnostic sau pentru identificarea porcilor în conformitate cu legislația în domeniu şi care determină afectarea ori pierderea sensibilității unei părţi a corpului sau alterarea structurii osoase sunt interzise, cu următoarele excepţii:
18.1. reducerea uniformă a colților purceilor sugari prin pilire sau tăiere, efectuată nu mai târziu de vârsta de 7 zile şi lăsând o suprafaţă intactă şi netedă;
18.2. tăierea parţială a cozii;
18.3. castrarea porcilor masculi prin alte mijloace decât deșirarea țesuturilor;
18.4. aplicarea inelului nazal numai atunci când animalele sunt ținute în sisteme de creștere în aer liber şi în conformitate cu legislatia naţională;

19. tăierea cozilor şi reducerea coltilor nu trebuie să fie efectuate ca un procedeu de rutină, ci numai atunci când există o dovadă clară că au apărut leziuni ale mameloanelor scroafelor sau ale urechilor şi cozilor la ceilalți purcei;
19.1. înainte de efectuarea acestor proceduri trebuie să fie luate şi alte măsuri pentru a se preveni muscarea cozii şi alte vicii, luându-se în considerare mediul şi densitatea animalelor;
20. atunci când se practică castrarea sau taierea cozilor după vârsta de 7 zile, aceasta trebuie efectuate numai sub anestezie şi analgezie prelungită şi numai de un medic veterinar;
21. boxele pentru vieri trebuie construite şi situate în asa fel încât să permită acestora să se rotească, să se miroasă, să se audă şi să se vadă între ei, suprafaţa de pardoseală liberă disponibilă
pentru un vier adult trebuie să fie de cel puţin 6 mp;
22. când se utilizează boxe de fătare, purceii sugari trebuie să aibă suficient spațiu pentru a putea fi alăptaţi fără dificultate;
23. purceii nu trebuie să fie înțărcați la mai puţin de 28 de zile, cu excepţia cazului în care bunăstarea sau sănătatea femelei ori a purceilor sugari ar fi afectată în mod nefavorabil.

crescatorie-porci_b

foto arhivă

Următoarele fapte constituie contravenţii la normele sanitar - veterinare minime de protecţie a porcilor şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 3.500 lei la 7.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice, după cum urmează:
1. nerespectarea cerinţelor referitoare la suprafață liberă de pardoseală destinată fiecărui purcel înțărcat sau porc adult crescut în grup;
2. nerespectarea cerinţelor referitoare la suprafața liberă totală de pardoseală disponibilă pentru fiecare scrofiță după montă, precum şi pentru fiecare scroafă, atunci când acestea sunt ținute în grup;
3. nerespectarea cerinţelor referitoare la lătimea fantelor, respectiv lăţimea minimă a barei de grătar;
4. construirea sau montarea instalaţiilor/dispozitivelor pentru legarea scroafelor şi scrofiţelor;
5. nerespectarea cerinţelor referitoare la creşterea/întreţinerea în grupuri a scroafelor şi scrofiţelor şi/sau a cerinţelor privind dimensiunea boxelor;
6. neasigurarea materialelor ocupaționale în exploataţiile de porcine;
7. neasigurarea sistemelor de hrănire care să permită accesul facil fiecărui animal la hrană;
8. neasigurarea unei cantităţi suficiente de hrană bogată în fibre, precum şi de hrană energizantă care să satisfacă necesarul nutritiv pentru scroafele în aşteptare şi pentru scrofiţe;
9. lipsa boxelor individuale specifice izolării porcilor care manifestă agresivitate sau a celor care au fost atacaţi de alţi porci sau care sunt bolnavi ori răniţi;
10. nerespectarea cerinţelor privind obligativitatea instruirii personalului care îngrijeşte porcii, în mod deosebit referitor la aspectele ce ţin de bunăstarea animalelor;
11. neasigurarea măsurilor necesare astfel încât să fie evitate niveluri de zgomot care depăşesc 85 decibeli, precum şi a zgomotelor constante sau bruşte;
12. nerespectarea cerinţelor referitoare la condiţiile de iluminat sau neasigurarea unei intensităţi de cel puţin 40 lucși, pentru o perioadă de minimum 8 ore pe zi, în exploataţiile/adăposturile în care sunt crescuţi porci;
13. construcţia adăposturilor într-o manieră care nu permite animalelor să aibă acces la o zonă de odihnă confortabilă din punct de vedere fizic şi termic, drenată şi igienizată corespunzător sau care nu permite tuturor animalelor să se odihnească în același timp;
14. construcţia sau amenajarea adăposturilor pentru porci într-o manieră care nu le permite să se ridice normal sau să vadă alţi porci;
15. nerespectarea cerinţelor referitoare la construirea şi întreţinerea pardoselii;
16. nerespectarea obligativităţilor privind hrănirea porcilor şi/sau neaplicarea măsurilor necesare astfel încât fiecare porc să aibă acces la hrană în acelasi timp cu celelalte animale din grup;
17. nerespectarea condiţiilor de separare a scroafelor şi scrofiţelor în perioada care începe de la 4 săptămâni după montă şi până la o săptămână înainte de data estimată a fătării;
18. efectuarea manoperei de castrare la purcei, după vârsta de 7 zile, fără anestezie şi analgezie prelungită;
19. practicarea ca procedură de rutină a reducerii colţilor la purcei;
20. nerespectarea vârstei minime de înţărcare a purceilor,
21. practicarea codotomiei ca operaţiune de rutină corelată cu lipsa evidenţelor care atestă necesitatea tăierii cozilor la purcei,
22. aplicarea inelului nazal, la alte animale decât cele tinute în aer liber,
23. nerespectarea cerinţelor referitoare la construcţia şi amplasarea boxelor pentru vieri.

Operatorii care deţin exploataţii comerciale pentru creşterea porcinelor au obligaţia de a respecta standardele de microclimat, în vederea asigurării statusului minim de bunăstare:

1. microclimatul din adăposturi trebuie să se încadreze în următorii parametri:
1.1. pentru vieri, scroafe gestante și scrofițe: temperatură 15-30ºC umiditate relativă 55-85%, viteza aerului pentru temperatura minimă 0,2-0,3 m/s, iar pentru temperatura maximă 1 m/s;
1.2. pentru scroafe lactante: temperatură 15-30ºC, umiditate relativă 55-85%, viteza aerului pentru temperatura minimă 0,2-0,3 m/s, iar pentru temperatura maximă 1 m/s;
1.3. pentru purcei sugari în primele 72 de ore: temperatură 27-35ºC, umiditate relativă 55-85%, viteza aerului pentru temperatura minimă 0,2-0,3 m/s, iar pentru temperatura maximă 1 m/s;
1.4. pentru purcei sugari până la înțărcare: temperatură 24-30ºC, umiditate relativă 55-85%, viteza aerului pentru temperatura minimă 0,2-0,3 m/s, iar pentru temperatura maximă 1 m/s;
1.5. pentru purcei în prima săptămână după înțărcare: temperatură 24-30ºC, umiditate relativă 55-75%, viteza aerului pentru temperatura minimă 0,2-0,3 m/s, iar pentru temperatura maximă 1 m/s;
1.6. pentru porcii între 10-30 kg: temperatură 18-30ºC, umiditate relativă 55-75%, viteza aerului pentru temperatura minimă 0,2-0,3 m/s, iar pentru temperatura maximă 1 m/s;
1.7. pentru porcii de la 30 kg - până la abatorizare: temperatura 15-30ºC, umiditate relativă 55- 75%, viteza aerului pentru temperatura minimă 0,2-0,3 m/s, iar pentru temperatura maximă 1 m/s;

2. nivelul de pulberi din adăpost nu trebuie să depășească 15 mg/mc;
3. concentrația de dioxid de carbon (CO_2) nu trebuie să depășească 1.000 ppm;
4. concentrația de amoniac (NH_3) nu trebuie să depășească 26 ppm;
5. din punct de vedere fizico-chimic, nivelul maxim al nitraților + nitriților din apă administrată porcinelor este de 100 mg/litru, iar nivelul maxim al nitriților este 10 mg/litru.

Constituie contravenţie nerespectarea standardelor de microclimat, în vederea asigurării statusului minim de bunăstare a porcilor din exploataţiile comerciale, şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice, după cum urmează:

1. nerespectarea parametrilor de microclimat în exploataţiile comerciale, pentru ficare categorie de porcine în parte;
2. depăşirea nivelului maxim admis de pulberi în exploataţiile comerciale de porcine;
3. depăşirea concentraţiei maxime admise de amoniac şi/sau hidrogen sulfurat în exploataţiile comerciale de porcine;
4. depăşirea concentraţiei maxime admise de dioxid de carbon în exploataţiile comerciale de porcine;
5. depăşirea nivelului maxim al nitraților + nitriților din apă administrată porcinelor", precizează ANSVSA în proiectul de hotărâre de Guvern privind protecția și bunăstarea animalelor, în dezbatere publică pe site-ul oficial ANSVSA. 

Vizualizat: 14590 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

Video! Oierul Ionică Sterp dă pe față ce i s-a întâmplat când a fost la ministrul Mediului!

Video! Oierul Ionică Sterp dă pe față ce i s-a întâmplat când a fost la ministrul Mediului!

15 iulie 2024 - 09:33

A crescut furia în rândul crescătorilor de ovine după tragedia de pe Jepii Mici unde o tânără a fost sfârtecată de urs. Oierul Ionică Sterp, vicepreședinte Asociația Ciobanilor Profesioniști din România, spune într-un video postat pe rețeaua de socializare Facebook că miniștrii responsabili ar trebui arestați. Nu demisia, că niciunul nu demisionează.

Prezentați aceste acte la APIA până la 31 iulie pentru plată subvenții APIA vegetal și zootehnie!

Prezentați aceste acte la APIA până la 31 iulie pentru plată subvenții APIA vegetal și zootehnie!

15 iulie 2024 - 06:22

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează beneficiarii că până la data de 31 iulie 2024 inclusiv, primește Cereri de plată pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantităţile de motorină achiziţionate şi utilizate în agricultură aferente trimestrului II 2024 (01.04.2024 – 30.06.2024), în conformitate cu HG nr.1174/2014 și OMADR 1727/2015 cu modificările și completările ulterioare.

România pârjolită!

România pârjolită!

14 iulie 2024 - 05:03

Într-un județ, căldura extremă a distrus 80% din culturile de porumb. Și floarea soarelui este afectată de secetă, producţia urmând să fie diminuată pe întreaga suprafaţă cu până la 70%.

Rezultat teste pesticide, afișat la tarabă!

Rezultat teste pesticide, afișat la tarabă!

12 iulie 2024 - 09:16

Fermierii ale căror produse sunt conforme au posibilitatea de a afișa rezultatele analizelor la punctele de vânzare, dovedind astfel calitatea produselor românești.

Verificați dacă sunteți pe lista de plată APIA!

Verificați dacă sunteți pe lista de plată APIA!

12 iulie 2024 - 06:55

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că în perioada 03 – 10.07.2024, a efectuat plăți în suma totală de 80.864.046,51 lei (16.302.986,34 euro) din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), cofinanțare de la Bugetul Național (BN1), Buget Național (BN) și Instrumentul de redresare al Uniunii Europene (EURI). 

Raport AFIR ASTĂZI: Listă fermieri ajutor achiziții tractor, utilaje agricole!

Raport AFIR ASTĂZI: Listă fermieri ajutor achiziții tractor, utilaje agricole!

11 iulie 2024 - 17:01

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat astăzi Lista proiectelor depuse aferente submăsurii 4.1 „Investiții în exploatații agricole”, P4.1.1 „Achiziții simple de utilaje agricole la nivelul fermei (vegetal)”, componenta toate culturile exceptând sfecla de zahăr și formele asociative, etapa 1, sesiunea 01/ 2024.

Aprobată ASTĂZI de Guvern: Plata subvenției mici fermieri, sumă majorată!

Aprobată ASTĂZI de Guvern: Plata subvenției mici fermieri, sumă majorată!

11 iulie 2024 - 16:22

În ședința de Guvern din 11 iulie 2024 a fost aprobat Memorandumul cu tema „Suplimentarea limitelor de credite bugetare și credite de angajament aprobate pe luna iulie 2024 pentru Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale”, în baza prevederilor OUG34/2023.

Ordin în vigoare ACUM! Sancțiuni ANT zootehnie, plăți APIA hectar, cap animal!

Ordin în vigoare ACUM! Sancțiuni ANT zootehnie, plăți APIA hectar, cap animal!

11 iulie 2024 - 15:10

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 660 din 10 iulie 2024 a fost publicat Ordinul nr. 278/2024 pentru aprobarea sistemului de sancțiuni aplicabil intervențiilor și ajutoarelor naționale tranzitorii în sectoarele vegetal și zootehnic, aferente cererilor de plată începând cu anul de cerere 2024.

Ministrul Fechet: Ursul se plimbă în mijlocul orașului!

Ministrul Fechet: Ursul se plimbă în mijlocul orașului!

11 iulie 2024 - 09:06

Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a declarat că situația în ceea ce privește urșii a fost scăpată de sub control în România, numărul estimativ al animalelor depășind 8.000.

Subvenția APIA garantată timp de 5 ani!

Subvenția APIA garantată timp de 5 ani!

11 iulie 2024 - 08:18

Tinerii fermieri până-n 40 de ani beneficiază de Sprijinul complementar pentru venit (CIS YF), o subvenție pe hectar, în plus față de ceilalți fermieri. Subvenția APIA le este garantată tinerilor fermieri timp de 5 ani. Cum se calculează perioada de plată APIA și ce schimbări au survenit în acest an?

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Massey Ferguson a convins de la prima lucrare

Massey Ferguson a convins de la prima lucrare

În exploatația Agro Roban Roxet Farm SRL din localitatea Fălcoiu, județul Olt, recolta se măsoară nu doar în kilograme, ci și în kilowați. Aici, activitatea agricolă, reprezentată de 800 de hectare cultivate preponderent cu cereale, și un parc de utilaje performante achiziționate de la Sigma România, se îmbină cu producția de combustibili alternativi (brichete și peleți), realizată în două unități de prelucrare a paielor. O afacere agricolă integrată, născută din ambiția a doi tineri, naș și fin, în cadrul căreia își desfășoară activitatea nu mai puțin de 16 angajați.

CLAAS România - soluţii digitale, servicii post-vânzare şi training specializat pentru operatori! FERME DE VÂNZARE în județul Cluj! IMAGINI DIN DRONĂ // Detalii în descriere Prețul, brandurile și garanția l-au convins pe Mihai Cherecheș să aleagă IPSO Utilaje de Ocazie

Bancul zilei

Drum ciudat

Drum ciudat
De acasă de la mine până la primul bar fac doar 10 minute. Detalii