Adama
Agreena
AGRICOVER

Lista ANT ajutoare naționale tranzitorii pe hectar! Condiții APIA pentru acest an!

Publicat: 30 mai 2024 - 07:28
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten

Fermierii mai au timp doar până-n 7 iunie 2024 să solicite la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) ajutoarele naționale tranzitorii, ANT, pe hectar aferente acestui an. Sunt subvenții plătite de la bugetul de stat. Agroinfo a obținut de la APIA lista ANT vegetal pentru acest an.

AJUTOR NAŢIONAL TRANZITORIU – ANT 1

ANT 1 se acordă fermierilor care exploatează un teren agricol cu o suprafață de cel puțin 1 ha, cu suprafața parcelei agricole de cel puțin 0,3 ha, cu excepția serelor și solariilor, în cazul cărora suprafața minimă a parcelei trebuie să fie de 0,03 ha.
Fermierii care solicită plata ANT 1 aferent suprafețelor cu cânepă și care nu depun la APIA dovada verificării continutului de THC nu sunt eligibili ANT 1.
Culturile permanente, pajiştile permanente, viile şi terenul necultivat nu fac obiectul acestei scheme de sprijin financiar.

AJUTOR NAŢIONAL TRANZITORIU PENTRU IN PENTRU FIBRĂ - ANT 2

Pentru cultura de in pentru fibră se acordă ajutor naţional tranzitoriu - ANT 2, fermierilor care îndeplinesc următoarele condiţii specifice, conform art. 16 din Ordinul MADR nr. 125/2024:
- să exploateze un teren agricol cu o suprafaţă de cel puţin 1 ha, suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0,3 ha;
- să depună la APIA, până la data de 1 septembrie inclusiv, a anului de cerere, certificatul de calitate a seminţelor utilizate și factura de cumpărare a seminţelor certificate şi copia contractului/angajamentului de valorificare a producţiei încheiat între fermier şi prim-procesator;
- să prezinte până la data de 31 octombrie a anului de cerere, inclusiv, acte doveditoare privind livrarea, respectiv proces-verbal de recepţie, factură, bon fiscal.

AJUTOR NAŢIONAL TRANZITORIU PENTRU CÂNEPĂ PENTRU FIBRĂ - ANT 3
Pentru cultura de cânepă pentru fibră se acordă ajutor naţional tranzitoriu - ANT 3, fermierilor care îndeplinesc următoarele condiţii specifice, conform art. 17 din Ordinul MADR nr. 125/2024, respectiv art. 29 din Ordinul MADR nr. 106/2024:
- să exploateze un teren agricol cu o suprafaţă de cel puţin 1 ha, suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0,3 ha; suprafeţele utilizate pentru producţia de cânepă constituie hectare eligibile numai în cazul în care conţinutul de tetrahidrocanabinol din soiurile utilizate nu depăşeşte 0,3%, potrivit art. 4 alin. (4) din Regulamentul (UE) 2021/2.115;
- cultura să fie menţinută în condiţii de creştere normale, conform tehnologiei de cultivare, timp de cel puţin 10 zile de la data la care se încheie înflorirea, astfel încât să poată fi efectuate controalele necesare pentru stabilirea conţinutului de THC;
- să depună la APIA, până cel mai târziu la data de 30 iunie a anului de cerere, copia contractului/angajamentului de valorificare a producţiei încheiat între fermier şi prim-procesator şi copia autorizaţiei de cultivare a cânepei pentru fibră emisă de către direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București, DAJ;
- etichetele oficiale aplicate pe ambalajele seminţelor certificate, în conformitate cu Directiva 2002/57/CE a Consiliului privind comercializarea seminţelor de plante oleaginoase şi pentru fibre până la data depunerii cererii de plată sau până cel mai târziu la data de 30 iunie a anului de cerere, în situația în care nu sunt disponibile la data depunerii;
- să prezinte până la data de 31 martie a anului următor anului de cerere, a anului de cerere documente doveditoare privind livrarea, respectiv proces-verbal de recepţie e însoțit de bon fiscal sau factura sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol;
- să depună declaraţia privind varietăţile de cânepă pentru fibră cultivate şi cantităţile de seminţe utilizate la ha pentru înfiinţarea culturii, până la data depunerii cererii de plată sau până cel mai târziu la data de 30 iunie inclusiv, a anului de cerere.

plata hectar 2024_b

AJUTOR NAŢIONAL TRANZITORIU PENTRU TUTUN - ANT 4
Pentru cultura de tutun se acordă ajutor naţional tranzitoriu - ANT 4 pentru suprafaţa eligibilă determinată cu tutun, în urma tuturor controalelor efectuate de către APIA, avându-se în vedere contractele încheiate între fermieri/grupul de producători şi prim-procesatorii autorizaţi/înregistraţi la MADR și postați pe site-ul MADR, cu îndeplinirea următoarelor condiţii specifice, conform art. 18 din Ordinul MADR nr. 125/2024:
-să exploateze un teren agricol cu o suprafaţă de cel puţin 1 ha, suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0,3 ha;
- fermierul sau grupul de producători trebuie să încheie un contract de cultivare cu un prim-procesator, să îl înregistreze la DAJ şi ulterior să îl depună la centrul local/judeţean sau al municipiului Bucureşti al APIA.
Contractul trebuie să fie încheiat până la data de 30 aprilie inclusiv a anului de cerere şi să fie depus la APIA până cel târziu la data de 30 iunie inclusiv a anului de cerere;
- contractul va avea ca anexă lista nominală a membrilor grupului şi suprafeţele aferente fiecăruia, atunci când unitatea prim-procesatoare încheie contracte de cultivare cu un grup de producători, care va fi depusă la APIA, de asemenea, până cel târziu la data de 30 iunie inclusiv a anului de cerere;
- un fermier/grup de producători încheie contract de cultivare cu un singur prim-procesator;
- grupurile de producători nu pot exercita activitate de prim-procesare a tutunului;
- un fermier, producător de tutun, poate să aparţină unui singur grup de producători;
- fermierul/grupul de producători depune la centrul local/judeţean sau al municipiului Bucureşti al APIA, după caz, până cel târziu la data de 31 martie inclusiv a anului următor anului de cerere, declaraţia de livrare a tutunului prin care se face dovada valorificării unei cantităţi minime de 1.000 kg/ha; declaraţia de livrare se vizează de reprezentantul desemnat al DAJ pe a cărei rază teritorială se află terenul cultivat, pentru atestarea cantităţii şi a
calităţii tutunului livrat; dacă fermierul este membru al unui grup de producători, declaraţia de livrare se vizează şi de grupul în cauză; lipsa vizei/vizelor pe declaraţia de livrare determină neeligibilitate la plată pentru ANT 4;
- tutunul livrat trebuie să îndeplinească condiţiile minime de calitate, aşa cum sunt prevăzute în anexele nr. 2 şi 2a) la Legea nr. 236/2003 privind organizarea pieţei tutunului brut în România;
- suprafeţele solicitate conform cererii de plată pe suprafaţă sunt supuse controalelor administrative, de monitorizare şi la faţa locului de către structurile de control ale APIA, cu privire la respectarea suprafeţelor şi culturilor declarate, şi ale MADR, cu privire la lucrările agrotehnice specifice, astfel încât la recoltare să se asigure o densitate medie de cel puţin 2 plante/mp.

AJUTOR NAŢIONAL TRANZITORIU PENTRU HAMEI - ANT 5
Pentru cultura de hamei se acordă ajutor naţional tranzitoriu - ANT 5 fermierilor care îndeplinesc următoarele condiţii specifice, conform art. 19 din Ordinul MADR nr. 125/2024:
- să exploateze un teren agricol cu o suprafaţă de cel puţin 1 ha, suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0,1 ha,
- să prezinte la centrul local/judeţean sau al municipiului Bucureşti al APIA, până la data de 1 decembrie inclusiv, a anului de cerere, procesul-verbal întocmit de un reprezentantul DAJ prin care se certifică faptul că suprafaţa cultivată cu hamei pentru care se solicită sprijin financiar a fost recoltată;
- să prezinte la centrul local/judeţean sau al municipiului Bucureşti al APIA, până la data de 15 octombrie inclusiv, a anului de cerere, o copie a contractului de vânzare a producţiei de hamei, înregistrat la DAJ.
Procesul-verbal menționat mai sus se încheie la solicitarea fermierului şi în urma deplasării pe teren a reprezentantului desemnat DAJ pe a cărei rază teritorială se află terenul cultivat. Acest proces-verbal se întocmeşte în două exemplare şi se înregistrează la DAJ.

AJUTOR NAŢIONAL TRANZITORIU PENTRU SFECLĂ DE ZAHĂR - ANT 6
Pentru cultura de sfeclă se acordă ajutor naţional tranzitoriu - ANT 6 fermierilor care îndeplinesc următoarele condiţii specifice, conform art. 20 din Ordinul MADR nr. 125/2024:
- suprafaţa pe care este amplasată cultura este destinată exclusiv producţiei de zahăr;
- să exploateze un teren agricol cu o suprafaţă de cel puţin 1 ha, suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0,3 ha;
- să prezinte la centrul local/judeţean sau al municipiului Bucureşti al APIA, până la data de 1 octombrie inclusiv a anului de cerere, copia contractului de producere a sfeclei de zahăr cu o fabrică de zahăr recunoscută de MADR potrivit prevederilor Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 10/2018 pentru aprobarea Procedurii de recunoaştere a operatorilor economici care desfăşoară activităţi privind fabricarea zahărului din sfeclă de zahăr şi/sau din rafinarea zahărului brut din trestie, întocmit conform modelului prevăzut în anexa la Acordul interprofesional pentru sfecla de zahăr, înregistrat la DAJ şi vizat de reprezentantul desemnat al DAJ, şi copia procesului-verbal de verificare a culturii semnat de reprezentanţii DAJ, ai Federaţiei cultivatorilor de sfeclă de zahăr şi ai fabricii de zahăr.

Informații obținute de Agroinfo de la APIA. 

Vizualizat: 5947 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

Fraudă uriașă din subvenții pentru sere fantomă!

Fraudă uriașă din subvenții pentru sere fantomă!

18 iulie 2024 - 20:52

Filiala din Bucureşti a Parchetului European (EPPO) a iniţiat săptămâna trecută o acţiune penală împotriva unei persoane acuzate că a obţinut ilegal aproape 2 milioane EUR din Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (FEADR) spunând că vrea să construiască sere pentru căpşuni şi salată în comuna Bălanu din judeţul Giurgiu, informează un comunicat EPPO.

AFIR: Bani virați ASTĂZI în conturile fermierilor, crescătorilor animale!

AFIR: Bani virați ASTĂZI în conturile fermierilor, crescătorilor animale!

18 iulie 2024 - 19:09

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a plătit în perioada 1 aprilie – 30 iunie 2024 beneficiarilor Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) 360,9 milioane de euro (360.890.428,72 €). Din valoarea achitată, 308,7 milioane reprezintă contribuția Comisiei Europene, iar diferența de 52,2 milioane de euro provine de la Bugetul Național.

Crescător de vaci: De doi ani merg pe pierdere chiar dacă vând vacile la export!

Crescător de vaci: De doi ani merg pe pierdere chiar dacă vând vacile la export!

18 iulie 2024 - 14:32

Un crescător de vaci din comuna Săulești, județul Gorj, vrea să renunțe la ferma de vaci. De doi ani merge în pierdere, spun crescătorul, chiar dacă vacile le vinde la export. Crescătorul a fost nevoit să caute forță de muncă tocmai în Nepal. Fermierul și-a deschis, în paralel, o altă afacere.

Decizie Guvern ASTĂZI: Listă subvenții majorate crescători animale, fermieri!

Decizie Guvern ASTĂZI: Listă subvenții majorate crescători animale, fermieri!

18 iulie 2024 - 14:16

În ședința Guvernului din data de 18 iulie 2024 a fost aprobată o Hotărâre privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară al Guvernului pe anul 2024, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Fermierul Muscă: Avem producții record la hectar anul ăsta, deosebit de rentabile!

Fermierul Muscă: Avem producții record la hectar anul ăsta, deosebit de rentabile!

18 iulie 2024 - 13:00

Fermierul Dimitrie Muscă, directorul Combinatului Agroindustrial Curtici Arad, a declarat astăzi că a obținut producții record la hectar anul acesta, rentabile, astfel încât și-a răsplătit angajații. Ziua de muncă în fermele conduse de Muscă este plătită cu 600 de lei.

Fabricată în România, recunoscută în Europa!

Fabricată în România, recunoscută în Europa!

17 iulie 2024 - 18:35

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2024/1966 (seria L), s-a publicat astăzi, 17 iulie 2024, REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2024/1966 AL COMISIEI din 16 iulie 2024 de înregistrare a unei denumiri în Registrul specialităților tradiționale garantate [„Sardeluță marinată” (STG)].

Decizie MADR ASTĂZI irigații!

Decizie MADR ASTĂZI irigații!

17 iulie 2024 - 15:26

În contextul dificultăților întâmpinate în asigurarea volumelor necesare de apă, ministrul agriculturii, Florin Barbu, a inițiat consultări cu toți actorii implicați, în urma cărora a rezultat decizia de a suplimenta debitele de apă, prelevate din acumularea complexă Stânca-Costești de pe râul Prut pentru amenajarea Albița Fălciu din județul Vaslui și din acumularea Siriu de pe râul Buzău pentru amenajarea AHC Câmpia Buzăului din județele Buzău și Prahova.

Subvenția APIA de 230 euro/ha cu minim 3 vaci: Consumul anual maxim de porumb siloz pentru vaci!

Subvenția APIA de 230 euro/ha cu minim 3 vaci: Consumul anual maxim de porumb siloz pentru vaci!

17 iulie 2024 - 15:02

Crescătorii de vaci beneficiază începând cu acest an de o nouă schemă de ajutor, este vorba de sprijinul pentru porumbul de siloz. Cei care cresc minim 3 vaci și fac o producție de 18 tone porumb la hectar pot încasa de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) noua subvenție de 230 euro/ha. O altă condiție pentru bani se referă la consumul anual maxim de porumb siloz pentru bovine.

Control și supracontrol APIA plata ANT și SCZ cap animal!

Control și supracontrol APIA plata ANT și SCZ cap animal!

17 iulie 2024 - 12:39

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultura (APIA) a anunțat marți, 16 iulie 2024, că a extras eșantionul de control pentru acest an. Pentru controlul pe teren aferent schemelor de ajutor din sectorul zootehnic sunt verificați 5.356 crescători de animale dintre cei care au solicitat subvențiile APIA pe cap animal, cuvenite pentru anul 2024. 

Anunț făcut ASTĂZI de APIA! Plata subvenției APIA pășuni pentru anul ăsta!

Anunț făcut ASTĂZI de APIA! Plata subvenției APIA pășuni pentru anul ăsta!

16 iulie 2024 - 20:31

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că începând cu anul de cerere 2024 pe lângă standardul GAEC 3 - Interdicția de a incendia miriștile se pune în aplicare și standardul GAEC 10 - Interdicţia de a incendia vegetaţia pajiştilor permanente, ca parte a normelor de condiţionalitate ce trebuie respectate de către fermieri în vederea accesării intervențiilor sub formă de plăți directe și a unor intervenții și măsuri pentru dezvoltare rurală.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Lintrac 130 - Un tractor cu totul special

Lintrac 130 - Un tractor cu totul special

Produs al companiei austriece Lindner, o afacere de familie care mizează pe o abordare mai degrabă exclusivistă decât pe producţia de masă (doar în jur de 1.800 de unităţi sunt produse anual, în funcţie de specificaţiile dorite de client), acest tractor înglobează o serie de inovaţii care îl fac extrem de atractiv.

Printre altele, dispune de o punte spate viratoare la un unghi de 20° (primul tractor standard de pe piaţă care este prevăzut cu un astfel de sistem), pentru o manevrabilitate sporită, şi are capacitatea de a lucra în pante extreme, cu o înclinaţie de până la 60%. Puntea faţă poate fi coborâtă sau ridicată pentru a se obţine o copiere precisă a terenului de către implementele utilizate. În plus, cu ajutorul tehnologiei TracLink, recunoaşterea implementelor se face în mod automat, fără intervenţia operatorului, iar debitele sistemelor hidraulice, turaţiile motorului şi ale prizei de forţă, precum şi modurile de conducere sunt setate automat.

Tractorul este comercializat în România de către Zetor (0357 440 500)

Massey Ferguson a convins de la prima lucrare CLAAS România - soluţii digitale, servicii post-vânzare şi training specializat pentru operatori! FERME DE VÂNZARE în județul Cluj! IMAGINI DIN DRONĂ // Detalii în descriere

Bancul zilei

Ultimul cuvânt în casă

Ultimul cuvânt în casă
Doi prieteni stăteau de vorbă, la o bere: Detalii