Adama
Agreena
AGRICOVER

În vigoare! Ordin ANSVSA pentru micii crescători de oi/capre și vaci!

Publicat: 10 iulie 2023 - 08:41
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten

Ordinul Autorității Naționale Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) este în vigoeare fiind publicat în Monitorul Oficial pe 30 iunie 2023. Actul stabilește norma sanitar-veterinară pentru micii crescători de oi, capre și vaci care prelucrează laptele în fermele proprii. Sunt reguli care trebuie respectate de aceștia.

NORMĂ SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR privind fabricarea produselor lactate în unitățile de prelucrare a laptelui cu volum mic de producție, care își desfășoară activitatea în regiuni supuse unor constrângeri geografice specifice

"Prezenta normă sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor stabilește măsuri care vizează facilitarea funcționării unităților de prelucrare a laptelui cu un volum mic de producție în regiuni care fac obiectul constrângerilor geografice specifice.
unități de prelucrare lapte cu un volum mic de producție — unități a căror capacitate nu depășește următoarele limite:
1. 180.000 l lapte/an, în cazul unităților de procesare a laptelui autorizate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor;
2. 60.000 l lapte/an, în cazul centrelor de prelucrare lapte integrate/aparținând exploatației și atelierelor locale de prelucrare a laptelui care funcționează în baza înregistrării sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor

Cerințe privind amplasarea, construirea, echipamentul unităților de prelucrare a laptelui cu volum mic de producție, care își desfășoară activitatea în regiuni supuse unor constrângeri geografice specifice

Amplasarea unităților de prelucrare a laptelui cu volum mic de producție, care își desfășoară activitatea în regiuni supuse unor constrângeri geografice specifice, nu trebuie să urmeze o abordare de producție liniară și nu trebuie să prevadă o intrare separată pentru materiile prime directe, o ieșire
separată pentru produsele finite, respectiv o intrare separată pentru materiile prime indirecte, materialele de ambalare sau chiar pentru personal.

Fabricarea de produse lactate la o fermă de animale trebuie să aibă loc într-o zonă separată, distinctă de restul fermei, unde au fost luate toate măsurile necesare pentru a evita riscul de contaminare încrucișată a laptelui cu zona înconjurătoare.

Se poate utiliza același spațiu al unității pentru mai multe faze de lucru, cu condiția ca acestea să fie succesive și separate în timp, iar între diferitele faze să se efectueze curățenia și dezinfecția, după caz.
Se poate utiliza o singură chiuvetă pentru spălatul mâinilor și spălatul produselor din lapte, cu condiția să se ia măsurile necesare pentru a se evita contaminarea încrucișată.
Toaletele nu trebuie să comunice direct cu spațiile în care se manipulează laptele și produsele din lapte; toaletele se pot găsi și într-o clădire anexă, precum casa producătorului.

muls-oaie-capra-vaca_b

Se poate amenaja o zonă specială pentru schimbarea îmbrăcăminții și protejarea cu halate de protecție înainte de începerea activității cu alimente; nu este obligatoriu ca această zonă să fie într-o cameră separată.

Produsele de salubrizare și substanțele dezinfectante trebuie depozitate într-un spațiu separat sau, dacă acest fapt nu este posibil, într-un dulap prevăzut cu cheie.

Dacă spațiul este insuficient, ustensilele pot fi curățate, dezinfectate și depozitate în zona de producție, cu condiția ca aceste activități să aibă loc după ce este încheiată producția și să fie descrise în procedurile de sanitație, elaborate și păstrate de operatori.

Materiile prime și produsele finite pot fi depozitate în aceeași cameră de răcire, cu condiția ca toate măsurile necesare să fie luate în vederea evitării contaminării încrucișate.

Suprafețele și echipamentele din zonele în care se manipulează produsele alimentare trebuie să fie făcute din materiale inoxidabile, netede, lavabile, rezistente la coroziune și netoxice, cu excepția cazului în care operatorii din sectorul alimentar pot dovedi autorității competente cu atribuții de control
în domeniul sanitar-veterinar și al siguranței alimentelor că alte materiale utilizate sunt corespunzătoare, inclusiv din lemn, când această condiție este impusă de către metoda de producție tradițională utilizată.

În funcție de procesul de producție și de tipul de produse obținute, trebuie să existe o zonă pentru maturarea brânzei și un depozit pentru conservarea prin refrigerare a produselor finite.

Unitatea trebuie să fie racordată la o sursă adecvată cu apă potabilă, care trebuie utilizată ori de câte ori este necesar, pentru a se evita contaminarea produselor din lapte; apa potabilă, în cantitate suficientă, poate fi asigurată din rețeaua publică sau din sursă proprie, dar trebuie să fie verificată de către operatorii din sectorul alimentar în conformitate cu legislația în vigoare, respectiv prin buletine de analiză, când apa este din sursă proprie.

Cerințe care se aplică laptelui crud pentru fabricarea produselor lactate în unități de prelucrare a laptelui cu un volum mic de producție, care își desfășoară activitatea în regiuni supuse unor constrângeri geografice specifice

Operatorii din sectorul alimentar trebuie să elaboreze și să implementeze proceduri adecvate privind asigurarea trasabilității, începând de la materia primă și până la obținerea produselor finite.
Operatorii din sectorul alimentar trebuie să elaboreze proceduri privind recoltarea probelor de laborator în cadrul programelor de autocontrol, adaptate la capacitatea unității și la tipul de produse obținute.

Operatorii din sectorul alimentar pot aplica programele preliminare de igienă și bunele practici de igienă, prevăzute în Comunicarea 2022/C355/01 a Comisiei privind punerea în aplicare a sistemelor de management al siguranței alimentare cuprinzând bunele practici de igienă și procedurile bazate pe
principiile HACCP, inclusiv facilitatea/flexibilitatea punerii în aplicare în anumite întreprinderi cu profil alimentar, în locul planului privind analiza riscurilor și punctele critice de control — Hazard Analysis and Critical Control Point — HACCP, după efectuarea analizei de risc și elaborarea de proceduri eficiente de combatere a riscurilor.

Unitățile de prelucrare a laptelui cu un volum mic de producție, care își desfășoară activitatea în regiuni supuse unor constrângeri geografice specifice, sunt scutite de la aplicarea criteriilor care privesc conținutul de germeni la 30ºC prevăzute în secțiunea IX din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică produselor de origine animală, cu amendamentele ulterioare, numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiții cumulative:
a) laptele provine de la exploatații care produc până la 200 de litri de lapte pe zi;
b) exploatațiile de origine aparțin aceluiași sistem de siguranță, respectiv deținerea de animale identificate și înregistrate conform legislației în vigoare, efectivele de animale deținute indemne de tuberculoză și bruceloză și deținerea buletinelor de analiză a laptelui;
c) laptele este prelucrat în termen de două ore de la mulgere sau în ziua următoare, dacă operatorul are un sistem de refrigerare.

Pentru a permite utilizarea estivală a pășunilor de munte înalte pentru creșterea ovinelor și caprinelor pentru producția de brânzeturi, destinația laptelui obținut la pășune se decide pe baza rezultatului ultimului eșantion prelevat înainte de migrarea către pășunile de vară, pe perioada transhumanței nefiind prelevate probe pentru determinarea conținutului de germeni la 30ºC (NTG).

Centrele de colectare a laptelui care aparțin asociațiilor profesionale ale fermierilor deținători de vaci de lapte sau unităților de procesare a laptelui, situate în regiuni supuse unor constrângeri geografice specifice, pot preleva probe de lapte din cisterna/rezervorul din transportul colectiv, pentru stabilirea mediei geometrice a conținutului de germeni la 30ºC și a numărului de celule somatice, dacă laptele provine doar de la producători care produc mai puțin de 200 de litri de lapte pe zi, cu condiția ca grupul de producători să fie stabilit și menținut ca o unitate, pentru a face posibilă evaluarea calității laptelui, conform Regulamentului (CE) nr. 853/2004, cu amendamentele ulterioare; în cazul rezultatelor care depășesc mediile
geometrice, trebuie să fie luate măsurile necesare pentru depistarea fermei de origine a laptelui care are rezultate necorespunzătoare și să se corecteze situațiaProducătorii de lapte situați în regiuni supuse unor constrângeri geografice specifice se pot asocia, prin înființarea unor ateliere locale de prelucrare a laptelui, care să proceseze până la 60.000 l lapte/an în brânzeturi care să fie comercializate direct consumatorului final sau prin intermediul unităților de desfacere cu amănuntul de pe piața locală ori aflate la o distanță de până la 100 km, cu condiția ca grupul de producători să fie stabilit și menținut ca o unitate, pentru a face posibilă evaluarea calității laptelui, conform Regulamentului (CE) nr. 853/2004, cu amendamentele ulterioare.

Înregistrarea atelierelor locale de prelucrare a laptelui trebuie să se facă în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind
procedura de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a activităților de obținere și de vânzare directă și/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum și a activităților de producție, procesare, depozitare, transport și comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, cu modificările și completările ulterioare, utilizând aceeași procedură de înregistrare ca în cazul centrelor
de prelucrare a laptelui integrate/aparținând exploatației

În cazul producătorilor de lapte, eticheta produselor lactate trebuie să conțină mențiunea că aceste produse lactate provin din aceste regiuni, respectiv
„produs obținut într-o regiune supusă unor constrângeri geografice specifice”.

În autorizația sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor/documentul de înregistrare sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor trebuie să fie înscrisă mențiunea că unitatea beneficiază de flexibilitate, unitatea fiind situat  într-o regiune supusă unor constrângeri geografice specifice."

Monitorul Oficial 597/30 iunie2023

 

Vizualizat: 5748 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

Control și supracontrol APIA plata ANT și SCZ cap animal!

Control și supracontrol APIA plata ANT și SCZ cap animal!

17 iulie 2024 - 12:39

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultura (APIA) a anunțat marți, 16 iulie 2024, că a extras eșantionul de control pentru acest an. Pentru controlul pe teren aferent schemelor de ajutor din sectorul zootehnic sunt verificați 5.356 crescători de animale dintre cei care au solicitat subvențiile APIA pe cap animal, cuvenite pentru anul 2024. 

Anunț făcut ASTĂZI de APIA! Plata subvenției APIA pășuni pentru anul ăsta!

Anunț făcut ASTĂZI de APIA! Plata subvenției APIA pășuni pentru anul ăsta!

16 iulie 2024 - 20:31

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că începând cu anul de cerere 2024 pe lângă standardul GAEC 3 - Interdicția de a incendia miriștile se pune în aplicare și standardul GAEC 10 - Interdicţia de a incendia vegetaţia pajiştilor permanente, ca parte a normelor de condiţionalitate ce trebuie respectate de către fermieri în vederea accesării intervențiilor sub formă de plăți directe și a unor intervenții și măsuri pentru dezvoltare rurală.

APIA OFICIAL! Cine e pe lista APIA pentru control subvenții APIA pentru acest an!

APIA OFICIAL! Cine e pe lista APIA pentru control subvenții APIA pentru acest an!

16 iulie 2024 - 19:54

Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că a fost extras eșantionul de control pentru Campania 2024, aferent schemelor de plată pe suprafață, măsurilor de dezvoltare rurală, schemelor de ajutor din sectorul zootehnic și condiționalitate din cererea de plată.

Crotaliile la control! Fermele de oi, vaci, verificate!

Crotaliile la control! Fermele de oi, vaci, verificate!

16 iulie 2024 - 17:42

Medicii veterinari oficiali, din cadrul Direcțiilor Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor – Serviciului Control Oficial Sănătate și Bunăstare Animală au efectuat un număr de 83 controale în exploatații profesionale și non profesionale din județul Satu Mare. Acțiunea de control se desfășoară în mai multe județe din țară. 

Vin banii pentru micii fermieri! Anunț OFICIAL ASTĂZI!

Vin banii pentru micii fermieri! Anunț OFICIAL ASTĂZI!

16 iulie 2024 - 14:54

Ministerul Agriculturii anunță astăzi că peste 180 milioane lei au fost virate către Direcțiile Agricole Județene pentru plata micilor fermieri cultivatori de tomate în spații protejate.

Cine sunt fermierii care iau un ajutor între 200 euro/ha și 250 euro/ha!

Cine sunt fermierii care iau un ajutor între 200 euro/ha și 250 euro/ha!

16 iulie 2024 - 06:53

Ministrul agriculturii, Florin Barbu, a anunțat luni, în emisiunea Agrostrategia de la TVR1 că fermierii care au culturile agricole afectate de secetă vor primi despăbugiri între 200 euro/ha și 250 euro/ha.

Anunț MADR ACUM: 550 de milioane de euro împărțite fermierilor!

Anunț MADR ACUM: 550 de milioane de euro împărțite fermierilor!

15 iulie 2024 - 17:43

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, anunță închiderea azi, 15 iulie 2024, a sesiunii de primire a cererilor de finanțare pentru DR-25 Modernizarea infrastructurii de irigații și pentru DR-26 Înființarea sistemelor de irigații, intervenții finanțate cu fonduri nerambursabule din Planul Strategic 2023 – 2027.

Secretarul de stat Adrian Pintea, la Consiliul AgriFish ASTĂZI!

Secretarul de stat Adrian Pintea, la Consiliul AgriFish ASTĂZI!

15 iulie 2024 - 16:44

Secretarul de stat Adrian Pintea participă astăzi, 15 iulie 2024, la Consiliul Agricultură și Pescuit, care se desfășoară la Bruxelles.

Șef APIA: Subvenții APIA plătite mai repede crescătorilor de animale!

Șef APIA: Subvenții APIA plătite mai repede crescătorilor de animale!

15 iulie 2024 - 15:13

Fermierii pot să-și încaseze pe timpul verii subvențiile APIA pe hectar care li se cuvin pentru acest an plățile compesatorii pe măsurile de agro-mediu în cazul în care au și angajamente pe măsurile de dezvoltare rurală. Crescătorii de animale care vor să ia avans din subvențiile APIA pe cap animal mai trebuie să aștepte, a anunțat directorul executiv al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) Mureș, Ovidiu Săvâșcă. 

Video! Oierul Ionică Sterp dă pe față ce i s-a întâmplat când a fost la ministrul Mediului!

Video! Oierul Ionică Sterp dă pe față ce i s-a întâmplat când a fost la ministrul Mediului!

15 iulie 2024 - 09:33

A crescut furia în rândul crescătorilor de ovine după tragedia de pe Jepii Mici unde o tânără a fost sfârtecată de urs. Oierul Ionică Sterp, vicepreședinte Asociația Ciobanilor Profesioniști din România, spune într-un video postat pe rețeaua de socializare Facebook că miniștrii responsabili ar trebui arestați. Nu demisia, că niciunul nu demisionează.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Maschio Gaspardo - la 20 de ani, acasă - în România!

Maschio Gaspardo - la 20 de ani, acasă - în România!

Au început cu scarificatoare şi grape cu discuri - câteva sute de utilaje pe an şi au ajuns acum să producă o gamă largă de utilaje pentru prelucrarea solului, inclusiv pluguri şi prese de balotat, peste 5000 de utilaje pe an şi o cifră de afaceri de aproape 100 de milioane de euro. Pentru anul acesta, Maschio Gaspardo România are noi planuri de extindere a unităţii de producţie de la Chişineu-Criş şi promovarea printr-un utilajele sale în cadrul unui demo-tour în fermele din România.

Un interviu cu Paolo Rocchi, director general Maschio Gaspardo România

Massey Ferguson a convins de la prima lucrare CLAAS România - soluţii digitale, servicii post-vânzare şi training specializat pentru operatori! FERME DE VÂNZARE în județul Cluj! IMAGINI DIN DRONĂ // Detalii în descriere

Bancul zilei

Fidelitate

Fidelitate
Există unele femei care, în loc să-i facă să sufere pe mai mulţi bărbaţi, aşa cum e firesc, se concentrează asupra unuia până îl extermină. Detalii