Adama
Agreena
AGRICOVER

Hotărâre MADR ACUM: Nou ajutor crescătorii de ovine, termen 31 decembrie 2022!

Publicat: 11 septembrie 2022 - 09:49
Comenteaza   | Galerie   | Print | Trimite unui prieten

Ministerul Agriculturii a publicat, în dezbatere, pe site-ul oficial, un proiect de hotărâre de Guvern care stabilește un ajutor de maxim 300.000 de lei/beneficiar pentru crescătorii de ovine care vor să înființeze stâne în zona montană pentru prelucrarea laptelui şi obţinerea produselor derivate din acesta într-un spațiu amenajat corespunzător, adăposturi pentru animale şi pentru crescătorii de animale.

Proiectul de hotărâre de Guvern stabilește condițiile de eligibilitate, cheltuielile eligibile, modul de acordare a finanțării, valoarea ajutorului de stat pentru anul 2022, precum și modalitățile de verificare și control ale schemei de ajutor.

"Termenul final până la care se aplică schema de ajutor este 31 decembrie 2022. Plățile aferente Programului vor fi efectuate până la data de 29 decembrie 2023.

Bugetul total alocat schemei de ajutor este de 34 600 mii lei, echivalentul a 7 000 mii euro.

Beneficiarii schemei de ajutor sunt persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale.

Schema de ajutor nu se aplică beneficiarilor dacă:

a) au beneficiat de un ajutor ilegal anterior declarat incompatibil cu piața, printr-o decizie a Comisiei Europene, astfel schema de ajutor nu li se aplică atât timp cât ajutorul nu va fi rambursat sau plătit într-un cont cu destinație specială, reprezentând valoarea totală și dobânzile aferente ajutorului ilegal și incompatibil cu piața internă.
b) sunt considerate întreprinderi în dificultate. 

CONDIȚII

Beneficiarii eligibili, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
a) să fie crescători de animale conform art. 1 din Legea nr. 332/2018 cu modificările și completările ulterioare;
b) să își desfășoare activitatea în zona montană;
c) să acceseze o singură dată pe întreaga perioadă de derulare a Programului investițiile;
d) să nu fi primit sprijin prin PNDR 2014 -2020, inclusiv pe perioada de tranziție la noua Politică Agricolă Comună, pentru aceleași cheltuieli eligibile legate de investițiile prevăzute la art. 5 alin (1).

Schema de ajutor sprijină realizarea de investiții în înființarea de stâne în zona montană care se încadrează, respectiv investiții în realizarea de stâne în zona montană, în vederea prelucrării laptelui şi obţinerea produselor derivate din acesta într-un spațiu amenajat corespunzător, adăposturi pentru animale şi pentru crescătorii de animale.

Valoarea totală maximă eligibilă a proiectului, permisă pe acest tip de investiție este de 300.000 lei, din care 50% reprezintă ajutor de stat şi 50% reprezintă cofinanțarea beneficiarului.

În situația în care există beneficiari care depun proiecte a căror valoare totală maximă eligibilă, depășește valoarea totală prevăzută, atunci diferența se suportă integral de către beneficiar. 

Cheltuielile eligibile pentru tipul de investiție sunt:

(i) cheltuieli privind construcția stânelor montane; cheltuielile cu achiziționarea terenurilor sunt eligibile în limita a maxim 10 % din totalul costurilor eligibile aferente construcției stânei montane;
(ii) cheltuieli generate de achiziția sau achiziția prin leasing de utilaje, echipamente şi mijloace de transport, în limita valorii de piață a activelor, specializate în funcție de tipul investiției;
(iii) cheltuieli generale legate în mod direct de cheltuielile prevăzute la lit. i), ii) în limita a maxim 7% din valoarea acestora, cum ar fi cheltuieli cu serviciile, respectiv elaborare studii de fezabilitate, studii geotehnice, studii topografice, studii de mediu, proiecte de construcție, servicii de arhitectură, consultanță și autorizații;

Taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor eligibile nu reprezintă cheltuială eligibilă, cu excepția cazului în care nu este recuperabilă în temeiul legislației naționale privind TVA-ul. 

Pentru realizarea investițiilor nu este permisă achiziția sau achiziția prin leasing de utilaje, echipamente şi mijloace de transport second hand.

Pentru realizarea investițiilor nu sunt considerate cheltuieli eligibile, următoarele:

(i) costurile conexe contractelor de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare;
(ii) fondul de rulment;
(iii) costurile aferente investițiilor efectuate în scopul respectării standardelor în vigoare ale Uniunii Europene.

Intensitatea ajutoarelor nu trebuie să depășească 50% din cuantumul cheltuielilor eligibile. Tipurile de produse care se obțin prin realizarea investițiilor sunt: lapte, lapte complet netratat, și laptele parțial sau integral degresat; smântână; lapte acru, lapte și smântână covăsite, iaurt, chefir și alte sortimente de lapte și smântână fermentate sau acrite; zerul; produsele pe bază de componente naturale ale laptelui, nedenumite şi necuprinse în altă parte; untul şi alte grăsimi provenind din lapte, cremă din lapte tartinabilă; brânză şi caș."

ATENȚIE! Cererea însoțită de actele necesare se depune la Agenția Națională a Zonei Montane. 

"Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, solicitanții pot depune cererea de finanțare pentru realizarea investițiilor în format electronic pe platforma on-line pusă la dispoziție de ANZM pe pagina de internet www.azm.gov.ro. Cererea se completează în format electronic după modelul prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

cerere stane_b

Cererea de finanțare este însoțită de următoarele documente:

a) copie a BI/CI al/a reprezentantului legal;
b) copie după formularul integral al Registrului agricol;
c) adeverință de la medicul veterinar de zonă privind numărul de animale deținute sau document emis de către ANSVSA prin care se certifică înregistrarea exploatației ca fiind exploatație comercială de tip A;
d) copia documentelor de proprietate sau folosință a terenului;
e) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerțului, precum şi orice alt document care să ateste forma de înființare şi organizare a solicitantului;
f) copie după certificatul constatator extins emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerțului din care să rezulte codul CAEN corespunzător activității pentru care solicită finanțarea și faptul că nu se află în procedură de insolvență/lichidare/dizolvare;
g) dovada existenței unui cont la o bancă comercială sau trezorerie, adresă de comunicare a codului IBAN din partea băncii/extras de cont
h) extras de carte funciară, nu mai vechi de 7 de zile la data depunerii cererii de finanțare, din care să rezulte dreptul de proprietate sau de folosință asupra imobilului teren, pe care se va amplasa construcția, precum şi faptul că terenul este liber de sarcini;
i) împuternicire/procură notarială şi o copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică, după caz
j) aviz de recunoaștere emis de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru grupurile de producători prevăzuți la art. 3 lit. c) din Legea 332/2018 cu modificările și completările ulterioare;
k) studiu de fezabilitate pentru investițiile care prevăd construcții;
l) certificat de atestare fiscală, inclusiv pentru punctele de lucru declarate, emis de organul competent din cadrul ANAF şi care nu cuprinde obligaţii fiscale restante precum şi alte creanţe bugetare individualizate în titluri executorii emise potrivit legii, valabil la data înregistrării cererii de finanțare;
m) certificat care să ateste lipsa datoriilor restante la bugetul local, valabil la data înregistrării cererii de finanțare, emis de către primăria pe raza căreia solicitantul îşi are sediul social și punctele de lucru, numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor;
n) cazier fiscal din care să rezulte că solicitantul sprijinului financiar nu a săvârșit fapte sancționate de legile fiscale, contabile, vamale şi de disciplină financiară, emis de organul competent din cadrul ANAF," precizează proiectul de act normativ. 

Acesta este un proiect de hotărâre de Guvern, care intră în vigoare după aprobarea sa de către Executiv și publicarea în Monitorul Oficial. Integral AICI proiectul, pe site-ul MADR. 

Vizualizat: 7243 | Galerie   | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

Fraudă uriașă din subvenții pentru sere fantomă!

Fraudă uriașă din subvenții pentru sere fantomă!

18 iulie 2024 - 20:52

Filiala din Bucureşti a Parchetului European (EPPO) a iniţiat săptămâna trecută o acţiune penală împotriva unei persoane acuzate că a obţinut ilegal aproape 2 milioane EUR din Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (FEADR) spunând că vrea să construiască sere pentru căpşuni şi salată în comuna Bălanu din judeţul Giurgiu, informează un comunicat EPPO.

AFIR: Bani virați ASTĂZI în conturile fermierilor, crescătorilor animale!

AFIR: Bani virați ASTĂZI în conturile fermierilor, crescătorilor animale!

18 iulie 2024 - 19:09

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a plătit în perioada 1 aprilie – 30 iunie 2024 beneficiarilor Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) 360,9 milioane de euro (360.890.428,72 €). Din valoarea achitată, 308,7 milioane reprezintă contribuția Comisiei Europene, iar diferența de 52,2 milioane de euro provine de la Bugetul Național.

Crescător de vaci: De doi ani merg pe pierdere chiar dacă vând vacile la export!

Crescător de vaci: De doi ani merg pe pierdere chiar dacă vând vacile la export!

18 iulie 2024 - 14:32

Un crescător de vaci din comuna Săulești, județul Gorj, vrea să renunțe la ferma de vaci. De doi ani merge în pierdere, spun crescătorul, chiar dacă vacile le vinde la export. Crescătorul a fost nevoit să caute forță de muncă tocmai în Nepal. Fermierul și-a deschis, în paralel, o altă afacere.

Decizie Guvern ASTĂZI: Listă subvenții majorate crescători animale, fermieri!

Decizie Guvern ASTĂZI: Listă subvenții majorate crescători animale, fermieri!

18 iulie 2024 - 14:16

În ședința Guvernului din data de 18 iulie 2024 a fost aprobată o Hotărâre privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară al Guvernului pe anul 2024, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Fermierul Muscă: Avem producții record la hectar anul ăsta, deosebit de rentabile!

Fermierul Muscă: Avem producții record la hectar anul ăsta, deosebit de rentabile!

18 iulie 2024 - 13:00

Fermierul Dimitrie Muscă, directorul Combinatului Agroindustrial Curtici Arad, a declarat astăzi că a obținut producții record la hectar anul acesta, rentabile, astfel încât și-a răsplătit angajații. Ziua de muncă în fermele conduse de Muscă este plătită cu 600 de lei.

Fabricată în România, recunoscută în Europa!

Fabricată în România, recunoscută în Europa!

17 iulie 2024 - 18:35

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2024/1966 (seria L), s-a publicat astăzi, 17 iulie 2024, REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2024/1966 AL COMISIEI din 16 iulie 2024 de înregistrare a unei denumiri în Registrul specialităților tradiționale garantate [„Sardeluță marinată” (STG)].

Decizie MADR ASTĂZI irigații!

Decizie MADR ASTĂZI irigații!

17 iulie 2024 - 15:26

În contextul dificultăților întâmpinate în asigurarea volumelor necesare de apă, ministrul agriculturii, Florin Barbu, a inițiat consultări cu toți actorii implicați, în urma cărora a rezultat decizia de a suplimenta debitele de apă, prelevate din acumularea complexă Stânca-Costești de pe râul Prut pentru amenajarea Albița Fălciu din județul Vaslui și din acumularea Siriu de pe râul Buzău pentru amenajarea AHC Câmpia Buzăului din județele Buzău și Prahova.

Subvenția APIA de 230 euro/ha cu minim 3 vaci: Consumul anual maxim de porumb siloz pentru vaci!

Subvenția APIA de 230 euro/ha cu minim 3 vaci: Consumul anual maxim de porumb siloz pentru vaci!

17 iulie 2024 - 15:02

Crescătorii de vaci beneficiază începând cu acest an de o nouă schemă de ajutor, este vorba de sprijinul pentru porumbul de siloz. Cei care cresc minim 3 vaci și fac o producție de 18 tone porumb la hectar pot încasa de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) noua subvenție de 230 euro/ha. O altă condiție pentru bani se referă la consumul anual maxim de porumb siloz pentru bovine.

Control și supracontrol APIA plata ANT și SCZ cap animal!

Control și supracontrol APIA plata ANT și SCZ cap animal!

17 iulie 2024 - 12:39

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultura (APIA) a anunțat marți, 16 iulie 2024, că a extras eșantionul de control pentru acest an. Pentru controlul pe teren aferent schemelor de ajutor din sectorul zootehnic sunt verificați 5.356 crescători de animale dintre cei care au solicitat subvențiile APIA pe cap animal, cuvenite pentru anul 2024. 

Anunț făcut ASTĂZI de APIA! Plata subvenției APIA pășuni pentru anul ăsta!

Anunț făcut ASTĂZI de APIA! Plata subvenției APIA pășuni pentru anul ăsta!

16 iulie 2024 - 20:31

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că începând cu anul de cerere 2024 pe lângă standardul GAEC 3 - Interdicția de a incendia miriștile se pune în aplicare și standardul GAEC 10 - Interdicţia de a incendia vegetaţia pajiştilor permanente, ca parte a normelor de condiţionalitate ce trebuie respectate de către fermieri în vederea accesării intervențiilor sub formă de plăți directe și a unor intervenții și măsuri pentru dezvoltare rurală.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Lintrac 130 - Un tractor cu totul special

Lintrac 130 - Un tractor cu totul special

Produs al companiei austriece Lindner, o afacere de familie care mizează pe o abordare mai degrabă exclusivistă decât pe producţia de masă (doar în jur de 1.800 de unităţi sunt produse anual, în funcţie de specificaţiile dorite de client), acest tractor înglobează o serie de inovaţii care îl fac extrem de atractiv.

Printre altele, dispune de o punte spate viratoare la un unghi de 20° (primul tractor standard de pe piaţă care este prevăzut cu un astfel de sistem), pentru o manevrabilitate sporită, şi are capacitatea de a lucra în pante extreme, cu o înclinaţie de până la 60%. Puntea faţă poate fi coborâtă sau ridicată pentru a se obţine o copiere precisă a terenului de către implementele utilizate. În plus, cu ajutorul tehnologiei TracLink, recunoaşterea implementelor se face în mod automat, fără intervenţia operatorului, iar debitele sistemelor hidraulice, turaţiile motorului şi ale prizei de forţă, precum şi modurile de conducere sunt setate automat.

Tractorul este comercializat în România de către Zetor (0357 440 500)

Massey Ferguson a convins de la prima lucrare CLAAS România - soluţii digitale, servicii post-vânzare şi training specializat pentru operatori! FERME DE VÂNZARE în județul Cluj! IMAGINI DIN DRONĂ // Detalii în descriere

Bancul zilei

Ultimul cuvânt în casă

Ultimul cuvânt în casă
Doi prieteni stăteau de vorbă, la o bere: Detalii