Adama
Agreena
AGRICOVER

Fermele de vaci își pot crește suma primită anual de la APIA!

Publicat: 09 aprilie 2024 - 16:47
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten

Fermele de bovine pot să încaseze sume mai mari anul acesta de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) dacă accesează, pe lângă plățile directe, și o eco-schemă, de exemplu, PD-08 - Măsura pentru bunăstarea tineretului bovin la îngrășat. Care sunt condițiile pentru acest an și de ce acte au nevoie crescătorii care optează pentru această eco-schemă?

PD-08 - Măsura pentru bunăstarea tineretului bovin la îngrășat

Pentru a beneficia de eco-schema pentru tineret bovin la îngrășat solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele cerințe generale:
● să fie fermieri activi și crescători de animale;
● să dețină exploatație de bovine înregistrată cu cod ANSVSA în BND sau autorizată/ înregistrată sanitar-veterinar, conform legislației în vigoare;
● să solicite sprijin pentru efectivul livrat/ an, dar nu mai mult de 5000 de capete de tineret bovin la îngrășat de minimum 450 kg, abatorizat conform legislației în vigoare;
● efectivul eligibil de tineret bovin să fie deținut în exploatație minimum 6 luni până la data livrării în vederea sacrificării în abatoare autorizate sanitar-veterinar care sunt supuse controlului autorității competente privind respectarea Ordinului președintelui ANSVSA nr.180/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind protecția animalelor în timpul sacrificării și uciderii;
● greutatea la livrare în vederea sacrificării către un abator autorizat este de minimum 450 kg în viu/cap. ( În sensul eco-schemei PD-08, prin tineret bovin se înțelege tineret femel și mascul din specia bovine cu vârsta de maximum 32 de luni la data livrării la abator la greutatea de minimum 450 kg în viu/cap.)
● să respecte condiționalitatea la nivelul întregii exploatații agricole, pe întregul an calendaristic;
● să își asume voluntar angajamentul anual de practici agricole benefice pentru climă, mediu și bunăstarea animalelor, care depășește nivelul obligatoriu neremunerat al cerințelor de bază, constituite din prevederile Ordinului nr. 10/2023, precum și din prevederile relevante ale SMR 9 și SMR 11 .
● să depună decontul justificativ corespunzător angajamentului anual.

vitei angus ingrasat_b

Fermierii trebuie să solicite minim două din cerințele specifice de mai jos, fiind obligatorie aplicarea angajamentului privind creșterea cu cel puțin 15% a spațiului alocat fiecărui animal.
Cerințe specifice sunt:
1. creșterea cu cel puțin 15% a spațiului disponibil alocat fiecărui animal:
● să asigure fiecărui animal, exploatat în sistemul semiintensiv și/sau intensiv, în perioada de stabulație a anului de cerere, un spațiu util din adăpost cu 15 % mai mare decât standardul minim prevăzut în Ordinul nr. 10/2023;
2. asigurarea condițiilor de confort sporite în zona de odihnă:
● să utilizeze o cantitate de materiale sub formă de așternut de cel puțin 3 kg/cap tineret bovin /zi;
3. asigurarea unor rații furajere optimizate pentru creșterea bunăstării și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră:
● să asigure fiecărui animal rație furajeră optimizată, echilibrată din punct de vedere nutritiv, respectiv proteina brută din furaj trebuie să aibă valoarea cuprinsă între 10%-20% din substanța uscată, care trebuie să aibă valorea cuprinsă între 40-90%.

La depunerea cererii de plată, solicitantul își va asuma voluntar, prin semnătură, asigurarea condițiilor superioare de bunăstare pentru activităţile de creştere desfăşurate în perioada 1 ianuarie-31 decembrie a anului de cerere.
Odată cu cererea de plată, fermierul care solicită eco-schema PD-08, va depune schița grajdului/spațiului de creștere (din suprafața totală construită se elimină suprafața aferentă spațiului de hrănire/adăpare dacă este amplasat pe sol care împiedică deplasarea sau odihna tineretului bovin, suprafața stâlpilor etc.).
În cererea de plată, solicitantul eco-schemei PD-08 va trece efectivul de animale livrat anual, estimat pentru anul de angajament.
Fermierul solicitant PD-08 va depune semestrial decontul justificativ, însoțit de documentele corespunzătoare cerințelor specifice, astfel:
- în luna iulie pentru activitatea de creștere și îngrășare desfășurată în perioada 1 ianuarie – 30 iunie,
- în luna ianuarie a anului următor anului de angajament pentru care se solicită sprijin, pentru activitatea de creștere și îngrășare desfășurată în perioada 1 iulie – 31 decembrie
Documentele care atestă îndeplinirea cerințelor specifice PD-08 care se depun împreună cu decontul justificativ semestrial, sunt:
● documente de intrare, în funcție de proveniență: copii de pe facturi de achiziție, documente de circulație, certificate sanitar-veterinare, filă/file din carnetul de comercializare împreună cu copia atestatului de producător, acte de mutație, acte fătări, după caz;
● documente de ieșire, după tipul abatorizării:
- copia documentului/documentelor de livrare către abatorul autorizat sanitar veterinar, copia avizului de însoțire a animalelor de la exploatația cu cod ANSVSA la abatorul autorizat sanitar veterinar;
- copia documentelor care dovedesc moartea animalelor;
● copiile rapoartelor de clasificare;
● documente pentru sacrificare în regim de prestare de servicii:
- copia avizului de livrare de la crescător la abator;
- copia facturii de prestare a serviciului de abatorizare;
- copiile rapoartelor de clasificare;
● documente pentru sacrificare în abatorul propriu autorizat:
- copie după documentul de circulație pentru mișcarea din fermă în abator;
- copie după raportul de abatorizare.
● situația centralizatoare a intrărilor și ieșirilor pentru perioada aferentă decontului întocmită pe baza documentelor de intrare-ieșire din care rezultă trasabilitatea de la intrarea în exploatație până la livrarea către abator și îndeplinirea cerințelor referitoare la perioada de 6 luni, livrarea către abator la o greutate de minimum 450 kg în viu și vârsta la data livrării către abator. Această situație centralizatoare se depune la APIA atât pe suport electronic, cât și pe suport hârtie;
● documentul din care rezultă că este îndeplinită cerința privind creșterea cu cel puțin 15% a spațiului disponibil alocat fiecărui animal este situația centralizatoare a evidențelor privind respectarea spațiului disponibil alocat fiecărui animal mai mare cu 15% față de standardul minim prevăzut în Ordinul nr. 10/2023;
● documentele care atestă îndeplinirea cerinței privind „asigurarea condițiilor de confort sporit în zona de odihnă” sunt:
- copie a facturii/facturilor de achiziționare/a documentelor de intrare, a materialelor folosite sub formă de așternut;
- copia fișei de magazie, dacă există materiale folosite pentru așternut pe stoc la data de 1 ianuarie a anului de angajament;
- copii ale bonurilor de consum;
- copie a registrului de evidență de aplicare a materialelor din care să reiasă: data (ziua) aplicării, cantitatea și locul în care au fost utilizate materialele sub formă de așternut, nr. de animale existent la momentul aplicării din care să rezulte cantitatea de 3 kg/cap/zi;
● documentul care atestă îndeplinirea cerinței privind asigurarea unor rații furajere optimizate pentru creșterea bunăstării și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră sunt: copii ale buletinelelor de analiză lunare ale furajelor din care să reiasă valoarea proteinei brute și a substanței uscate din furajele analizate, emise pe perioada anului de angajament voluntar, de către un laborator specializat.

Vizualizat: 3927 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

Fraudă uriașă din subvenții pentru sere fantomă!

Fraudă uriașă din subvenții pentru sere fantomă!

18 iulie 2024 - 20:52

Filiala din Bucureşti a Parchetului European (EPPO) a iniţiat săptămâna trecută o acţiune penală împotriva unei persoane acuzate că a obţinut ilegal aproape 2 milioane EUR din Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (FEADR) spunând că vrea să construiască sere pentru căpşuni şi salată în comuna Bălanu din judeţul Giurgiu, informează un comunicat EPPO.

AFIR: Bani virați ASTĂZI în conturile fermierilor, crescătorilor animale!

AFIR: Bani virați ASTĂZI în conturile fermierilor, crescătorilor animale!

18 iulie 2024 - 19:09

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a plătit în perioada 1 aprilie – 30 iunie 2024 beneficiarilor Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) 360,9 milioane de euro (360.890.428,72 €). Din valoarea achitată, 308,7 milioane reprezintă contribuția Comisiei Europene, iar diferența de 52,2 milioane de euro provine de la Bugetul Național.

Crescător de vaci: De doi ani merg pe pierdere chiar dacă vând vacile la export!

Crescător de vaci: De doi ani merg pe pierdere chiar dacă vând vacile la export!

18 iulie 2024 - 14:32

Un crescător de vaci din comuna Săulești, județul Gorj, vrea să renunțe la ferma de vaci. De doi ani merge în pierdere, spun crescătorul, chiar dacă vacile le vinde la export. Crescătorul a fost nevoit să caute forță de muncă tocmai în Nepal. Fermierul și-a deschis, în paralel, o altă afacere.

Decizie Guvern ASTĂZI: Listă subvenții majorate crescători animale, fermieri!

Decizie Guvern ASTĂZI: Listă subvenții majorate crescători animale, fermieri!

18 iulie 2024 - 14:16

În ședința Guvernului din data de 18 iulie 2024 a fost aprobată o Hotărâre privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară al Guvernului pe anul 2024, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Fermierul Muscă: Avem producții record la hectar anul ăsta, deosebit de rentabile!

Fermierul Muscă: Avem producții record la hectar anul ăsta, deosebit de rentabile!

18 iulie 2024 - 13:00

Fermierul Dimitrie Muscă, directorul Combinatului Agroindustrial Curtici Arad, a declarat astăzi că a obținut producții record la hectar anul acesta, rentabile, astfel încât și-a răsplătit angajații. Ziua de muncă în fermele conduse de Muscă este plătită cu 600 de lei.

Fabricată în România, recunoscută în Europa!

Fabricată în România, recunoscută în Europa!

17 iulie 2024 - 18:35

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2024/1966 (seria L), s-a publicat astăzi, 17 iulie 2024, REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2024/1966 AL COMISIEI din 16 iulie 2024 de înregistrare a unei denumiri în Registrul specialităților tradiționale garantate [„Sardeluță marinată” (STG)].

Decizie MADR ASTĂZI irigații!

Decizie MADR ASTĂZI irigații!

17 iulie 2024 - 15:26

În contextul dificultăților întâmpinate în asigurarea volumelor necesare de apă, ministrul agriculturii, Florin Barbu, a inițiat consultări cu toți actorii implicați, în urma cărora a rezultat decizia de a suplimenta debitele de apă, prelevate din acumularea complexă Stânca-Costești de pe râul Prut pentru amenajarea Albița Fălciu din județul Vaslui și din acumularea Siriu de pe râul Buzău pentru amenajarea AHC Câmpia Buzăului din județele Buzău și Prahova.

Subvenția APIA de 230 euro/ha cu minim 3 vaci: Consumul anual maxim de porumb siloz pentru vaci!

Subvenția APIA de 230 euro/ha cu minim 3 vaci: Consumul anual maxim de porumb siloz pentru vaci!

17 iulie 2024 - 15:02

Crescătorii de vaci beneficiază începând cu acest an de o nouă schemă de ajutor, este vorba de sprijinul pentru porumbul de siloz. Cei care cresc minim 3 vaci și fac o producție de 18 tone porumb la hectar pot încasa de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) noua subvenție de 230 euro/ha. O altă condiție pentru bani se referă la consumul anual maxim de porumb siloz pentru bovine.

Control și supracontrol APIA plata ANT și SCZ cap animal!

Control și supracontrol APIA plata ANT și SCZ cap animal!

17 iulie 2024 - 12:39

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultura (APIA) a anunțat marți, 16 iulie 2024, că a extras eșantionul de control pentru acest an. Pentru controlul pe teren aferent schemelor de ajutor din sectorul zootehnic sunt verificați 5.356 crescători de animale dintre cei care au solicitat subvențiile APIA pe cap animal, cuvenite pentru anul 2024. 

Anunț făcut ASTĂZI de APIA! Plata subvenției APIA pășuni pentru anul ăsta!

Anunț făcut ASTĂZI de APIA! Plata subvenției APIA pășuni pentru anul ăsta!

16 iulie 2024 - 20:31

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că începând cu anul de cerere 2024 pe lângă standardul GAEC 3 - Interdicția de a incendia miriștile se pune în aplicare și standardul GAEC 10 - Interdicţia de a incendia vegetaţia pajiştilor permanente, ca parte a normelor de condiţionalitate ce trebuie respectate de către fermieri în vederea accesării intervențiilor sub formă de plăți directe și a unor intervenții și măsuri pentru dezvoltare rurală.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Lintrac 130 - Un tractor cu totul special

Lintrac 130 - Un tractor cu totul special

Produs al companiei austriece Lindner, o afacere de familie care mizează pe o abordare mai degrabă exclusivistă decât pe producţia de masă (doar în jur de 1.800 de unităţi sunt produse anual, în funcţie de specificaţiile dorite de client), acest tractor înglobează o serie de inovaţii care îl fac extrem de atractiv.

Printre altele, dispune de o punte spate viratoare la un unghi de 20° (primul tractor standard de pe piaţă care este prevăzut cu un astfel de sistem), pentru o manevrabilitate sporită, şi are capacitatea de a lucra în pante extreme, cu o înclinaţie de până la 60%. Puntea faţă poate fi coborâtă sau ridicată pentru a se obţine o copiere precisă a terenului de către implementele utilizate. În plus, cu ajutorul tehnologiei TracLink, recunoaşterea implementelor se face în mod automat, fără intervenţia operatorului, iar debitele sistemelor hidraulice, turaţiile motorului şi ale prizei de forţă, precum şi modurile de conducere sunt setate automat.

Tractorul este comercializat în România de către Zetor (0357 440 500)

Massey Ferguson a convins de la prima lucrare CLAAS România - soluţii digitale, servicii post-vânzare şi training specializat pentru operatori! FERME DE VÂNZARE în județul Cluj! IMAGINI DIN DRONĂ // Detalii în descriere

Bancul zilei

Ultimul cuvânt în casă

Ultimul cuvânt în casă
Doi prieteni stăteau de vorbă, la o bere: Detalii