Adama
Agreena-direct
AGRICOVER

Din 2024, noua subvenție APIA de 100 euro/vacă!

Publicat: 27 decembrie 2023 - 07:29
Comenteaza   | Galerie   | Print | Trimite unui prieten

Crescătorii de vaci beneficiază de o nouă subvenție APIA pe cap de bovină în anul 2024. Noua plată se încadrează la eco-scheme, cu un cuantum de 100 euro/UVM.

PD-27 - Creșterea nivelului de bunăstarea a bovinelor prin pășunat extensiv pe pajiști în condiții optime de sustenabilitate este noua subvenție APIA disponibilă din 2024.

"Această nouă intervenție vizează acordarea de sprijin pentru punerea în aplicare a angajamentelor privind bunăstarea animalelor care depășesc standardele obligatorii relevante care rezultă din legislația națională și europeană.
Acest sprijin este destinat să acopere costurile suplimentare suportate și pierderile de venituri ca urmare a aplicării măsurilor superioare de bunăstare a animalelor.

Intervenția se aplică bovinelor.
Intervenția trebuie să asigure pășunatul extensiv, cu încărcături adecvate de animale în funcție de tipul de pășune,
Practica constă în efectuarea de pășunat real și eficient pe suprafețele de pajiști permanente, pajiști temporare timp de minim 120 de zile pe an.
Ecoschema se definește ca o plată acordată fermierilor crescători de animale care utilizează pajiști permanente prin exploatarea animalelor în sistem extensiv, în vederea creșterii capacității de afânare a solurilor, de creștere a durabilității pășunilor prin evitarea sub-pășunatului și supra-pășunatului.
- Suprafața trebuie pășunată extensiv cu o încărcătură de animale de maxim 1,0 UVM/ha.

Activitatea de pășunat va presupune verificarea faptului că animalele sunt pe suprafețe de pășunat și pășunează efectiv pe acestea.
Suprafețele de pajiști permanente vor fi exploatate extensiv cu animale erbivore din specia de bovine.

Eco-schema se aplică pentru toate efectivele de bovine care pășunează.
- Intervenția se aplică beneficiarilor care au animalele înregistrate în Baza Națională de Date.
Standarde minime actuale conform Ordinul nr. 75/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind protecția animalelor de fermă sunt:
1. Animalele sunt îngrijite de un personal suficient de numeros care deţine aptitudinile, cunoştinţele şi capacităţile profesionale adecvate.
2. Toate animalele deţinute în sisteme de creştere, a căror bunăstare depinde de o îngrijire frecventă acordată de oameni sunt inspectate cel puţin o dată pe zi. Animalele crescute sau deţinute în alte sisteme sunt inspectate la intervale suficiente pentru a evita orice suferinţe.
3. Libertatea de mişcare a unui animal, în funcţie de specia căreia îi aparţine şi în conformitate cu experienţa dobândită şi cu cunoştinţele ştiinţifice, nu trebuie îngrădită astfel încât să i se cauzeze animalului suferinţe sau vătămări inutile.
4. Animalele care nu sunt ţinute în adăposturi sunt, după caz şi în măsura posibilităţilor, protejate împotriva intemperiilor, a animalelor de pradă şi a riscurilor pentru sănătatea lor.

Condiții suplimentare care depășesc standardele minime sunt:
• Asigurarea libertății de mișcare suplimentare, de minimum 120 de zile, prin efectuarea de pășunat real și eficient pe suprafețele de pajiști permanente și pajiști temporare pentru sporirea condițiilor de bunăstare a animalelor, reducerea riscului de îmbolnăvire și implicit reducerea consumului de antimicrobiene.

Beneficiarul:

• crescător de animale care se încadrează în categoria fermierilor activ (conform definiției naționale) în înțelesul articolului 4 din Regulamentul (UE) nr. 2115/2021 de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului, dețin animalele înregistrate în BND.
• deține o exploatație autorizată/înregistrată sanitar-veterinar și solicită sprijin prin aceasta ecoschemă pentru bovine

Cerințe specifice:
Eco-schema se adresează crescătorilor animale din specia bovine care îndeplinesc următoarele condiții:
• asigură încărcătura de maxim 1,0 UVM/ha;
• pășunează cel puțin 120 de zile (timp de cel puțin 6 ore pe zi).

Standarde actuale:
1. Animalele trebuie să fie îngrijite de personal suficient şi care are competenţa profesională, cunoştinţele şi aptitudinile corespunzătoare.
2. Toate animalele ţinute în sisteme de creştere în care bunăstarea acestora depinde de îngrijirea umană frecventă trebuie să fie inspectate cel puţin o dată pe zi. Animalele crescute sau ţinute în alte sisteme trebuie să fie inspectate la intervale de timp suficiente pentru a se evita orice suferinţă.
3. Libertatea de mişcare a unui animal, având în vedere specia acestuia şi în conformitate cu experienţa acumulată şi cu cunoştinţele ştiinţifice, nu trebuie să fie îngrădită de o asemenea manieră încât să i se cauzeze acestuia suferinţe sau vătămări inutile.
4. Animalele care nu sunt ţinute în adăposturi sunt, după caz şi în măsura posibilităţilor, protejate împotriva intemperiilor, a animalelor de pradă şi a riscurilor pentru sănătatea lor.
5. Proprietarul sau deţinătorul animalelor trebuie să păstreze o evidenţă a tuturor tratamentelor medicale efectuate.

Condiții suplimentare care depășesc standardele superioare:
Asigurarea libertății de mișcare suplimentare, de minimum 120 de zile, prin efectuarea de pășunat real și eficient pe suprafețele de pajiști permanente și pajiști temporare pentru sporirea condițiilor de bunăstare a animalelor, reducerea riscului de îmbolnăvire și implicit reducerea consumului de antimicrobiene.

Cuantum total anual estimat:
Asigurarea libertății de mișcare suplimentare, de minimum 120 de zile, prin efectuarea de pășunat real și eficient pe suprafețele de pajiști permanente și pajiști temporare pentru sporirea condițiilor de bunăstare a animalelor, reducerea riscului de îmbolnăvire și implicit reducerea consumului de antimicrobiene

Cuantumul estimat este media pierderilor rezultată din calculul pierderilor suferite din cele 2 linii de exploatare, respectiv pentru producția de carne și pentru producția de lapte
100 euro/UVM
191.327 UVM/an x 100 euro/UVM = 19.132.700 euro/an
Total anual: 19.132.700 euro

PD27_b

Suma plății compensatorii a fost stabilită pe baza datelor din contabilitatea fermelor, iar metodologia de calcul a fost validată de către Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii și Dezvoltare Rurală și nu depășește costurile suplimentare și/sau pierderile de venit.

Cuantum total anual estimat:
Asigurarea libertății de mișcare suplimentare, de minimum 120 de zile, prin efectuarea de pășunat real și eficient pe suprafețele de pajiști permanente și pajiști temporare pentru sporirea condițiilor de bunăstare a animalelor, reducerea riscului de îmbolnăvire și implicit reducerea consumului de antimicrobiene

Calculul compensației a fost stabilit pe baza pierderilor de producție astfel:
• în cazul bovinelor exploatate pentru producția de lapte calcul compensație s-astabilit pe baza % procentului de grăsime a laptelui obținut de la vacile
crescute în stabulație v/s % procentul de grăsime a laptelui obținut de la vacile exploatate în sistem extensiv pe pășune.
• în cazul bovinelor exploatate pentru producția de carne s-a stabilit pe baza pierderilor producțiilor obținute la bovinelor crescute în stabulație v/s
producțiile obținute la bovinelor exploatate în sistem extensive pe pășune
Conform datelor furnizate de către asociațiile crescătorilor de bovine, procentul de grăsime al laptelui obținut de la vacile crescute în stabulație este în medie 4,2%, procentul de grăsime la laptele obținut de la vacile crescute pe pășune este în medie 3,5.
Laptele standard comercializat are un procent de grăsime de 3,5%.
Laptele obținut de la vacile crescute în stabulație cu 4,2% grăsime va fi supus unui proces de standardizare.
Luând în calcul o producție medie de 3.500 litri lapte/ an, o productie medie de 11,47 litri lapte/zi (durata lactatie pe an este de 305 zile), pentru 120 de zile rezultă 1.377 litri lapte cu 4,2% grăsime.
În procesul de standardizare din cantitatea de 1.377 litri * 4,2%/3,5%, rezultă 1.652,5 litri normalizat la 3,5% grăsime.
Aceeași cantitate de lapte va fi obținută și la pășune, respectiv 3.500 litri/an, 1.377 litri/120 zile, dar la 3,5% grăsime.

Compensația acordată va fi rezultată din diferența dintre laptele standardizat din stabulație si laptele obținut pe pășune pe o perioadă de 120 de zile (1.652,5 litri -1.377 litri = 275,5 litri , respectiv pierderea de venit este de 275,5 litri * 2,33 lei/litru = 642 lei), pierderea de venit este de 642 lei /cap de bovină exploatată pentru producția de lapte

Din datele transmise de către Asociațiile de crescători de taurine de carne au fost evidențiate următoarele:
• Sporul mediu zilnic (SMZ) obținut în stabulație pentru taurinele carne este în medie de 1,3 kg/zi
• SMZ obținut pe pășune este 0,8 kg/zi
Compensația acordată rezultă în urma piederilor de producție calculată astfel:
• Diferența de spor mediu zilnic = 1,3 kg SMZ obținut în stabulație–0,8 kg SMZ obținut pe pășune = 0,5 kg
0,5 kg *120 zile = 60 kg de carne diferența de producție obținută în stabulație față de cea obținută pe pășune
• Pierderea de venit este de 60 kg * 9,06 lei/kg = 543,6 lei/ animal din specia bovină crescut pentru producția de carne, pierderea suferită dacă animalul va fi exploatat pe pășune pe o perioadă de 120 de zile

Astfel, plata planificată de 100 de Euro/UVM reprezintă 77% din valoarea plății rezultată din metodologia de calcul în cazul bovinelor exploatate pentru producția de lapte și 90% în cazul bovinelor exploatate pentru producția de carne."

Informații obținute de Agroinfo din Planul Național Strategic 2023-2027.  

Vizualizat: 6010 | Galerie   | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

Comunicat APIA ACUM: Banii în conturile fermierilor!

Comunicat APIA ACUM: Banii în conturile fermierilor!

23 februarie 2024 - 14:11

“Am aprobat Ordinul pentru deblocarea plăților pentru ecoschemele în sectorul vegetal PD – 04, PD - 05, PD – 06 și intervenția în sectorul zootehnic PD -25” este mesajul transmis fermierilor de către ministrul agriculturii, Florin Ionuț Barbu.

Bani pentru crescătorii de oi, vaci, capre, aprobați ASTĂZI de Guvern!

Bani pentru crescătorii de oi, vaci, capre, aprobați ASTĂZI de Guvern!

22 februarie 2024 - 20:03

Guvernul a aprobat astăzi, 22 februarie 2024, în ședință, o Hotărâre prin care sectorul creșterii animalelor va beneficia de o schemă de ajutor de stat în anul 2024, în valoare de aproximativ 390 milioane de lei, reprezentând credite de angajament și credite bugetare.

Oficial! Cuantum pe hectar subvenții APIA ferme mici și plata pe înverzire!

Oficial! Cuantum pe hectar subvenții APIA ferme mici și plata pe înverzire!

22 februarie 2024 - 19:54

Ministrul Florin Barbu a semnat astăzi, 22 februarie 2024, Ordinul pentru aprobarea cuantumului unitar al plăților directe aferente cererilor de plată depuse în anul 2023, finanțate din FEGA prin intervențiile din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, anunță comunicatul MADR transmis Agroinfo. 

Noua subvenție de 200 euro/ha aprobată ASTĂZI de Guvern!

Noua subvenție de 200 euro/ha aprobată ASTĂZI de Guvern!

22 februarie 2024 - 19:04

Guvernul a aprobat în ședința de astăzi, 22 februarie 2024, schema „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de cartof de consum”.

Aprobat ASTĂZI de Guvern: Ajutor de stat micii fermieri!

Aprobat ASTĂZI de Guvern: Ajutor de stat micii fermieri!

22 februarie 2024 - 18:50

Guvernul  a aprobat astăzi, 22 februarie, Ordonanța de urgență privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea parțială a pierderilor la cultura de tomate în spații protejate și cultura de usturoi, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.

Sumele ANT pe hectar virate în lei în conturile fermierilor!

Sumele ANT pe hectar virate în lei în conturile fermierilor!

22 februarie 2024 - 11:29

Ministerul Agriculturii a anunțat astăzi că a fost deblocată plata ajutorului național tranzitoriu pe hectar, ANT pentru anul 2023, subvenție achitată fermierilor de la bugetul de stat. MADR a anunțat și cuantumurile pe hectar, stabilite în euro. Fermierii primesc plata în lei la un curs euro-leu cu care lucrează Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).

ANT ajutor național tranzitoriu tăiat la jumătate!

ANT ajutor național tranzitoriu tăiat la jumătate!

22 februarie 2024 - 10:59

Ministerul Agriculturii a anunțat astăzi cuantumurile pe hectar pentru ajutorul național tranzitoriu, ANT, aferent anului de cerere 2023. Cultura pentru care suma pe hectar a fost tăiată la jumătate pentru anul 2023 prin comparație cu anul 2022 este tutunul. La fel, ANT 6 sfeclă de zahăr, suma pe hectar a scăzut de la cca 180 euro/ha la 98 euro/ha.

Anunț OFICIAL! ANT la plată! Cuantum ajutor național tranzitoriu!

Anunț OFICIAL! ANT la plată! Cuantum ajutor național tranzitoriu!

22 februarie 2024 - 10:28

MADR a demarat procesul de autorizare la plată a Ajutoarelor Naționale Tranzitorii (ANT) sector vegetal, an de cerere 2023, după ce APIA a stabilit cuantumurile aferente acestor forme de sprijin.

Șef APIA: Situația la zi a plăților către fermieri, crescători animale!

Șef APIA: Situația la zi a plăților către fermieri, crescători animale!

22 februarie 2024 - 07:30

Directorul executiv al Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) Vaslui, Răzvan Arteni, a prezentat în cadrul ședinței de Colegiu Prefectural situația la zi la plata subvențiilor agricole aferente anului 2023. Șeful APIA Vaslui a spus că nu se știe data la care va demara anul acesta campania pentru depunerea cererilor unice la APIA. 

Anchetă la plata subvențiilor APIA! Plăți blocate!

Anchetă la plata subvențiilor APIA! Plăți blocate!

22 februarie 2024 - 06:46

Fostul șef al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), Ionuț Lupu ar fi audiat de cei de la Parchetul European într-un dosar privind mai multe subvenții din agricultură.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Noutăţi CLAAS pentru campania de recoltat 2023

Noutăţi CLAAS pentru campania de recoltat 2023

Massey Ferguson a convins de la prima lucrare CLAAS România - soluţii digitale, servicii post-vânzare şi training specializat pentru operatori! FERME DE VÂNZARE în județul Cluj! IMAGINI DIN DRONĂ // Detalii în descriere

Bancul zilei

Moda de azi

Moda de azi
Tineretul şi moda de azi Detalii