Adama
Agreena-direct
AGRICOVER

Crescător animale: Mi-am făcut o fermă de vaci. Ce ajutoare pot să primesc anul acesta?

Publicat: 22 martie 2022 - 08:37
Comenteaza   | Galerie   | Print | Trimite unui prieten

Un crescător de animale și-a cumpărat vaci și nu știe care sunt ajutoarele de care poate beneficia, în acest an, pentru creșterea vacilor. În situația acestui crescător sunt mulți, ne scriu zilnic la redacție întrebîndu-ne care sunt subvențiile de care pot beneficia. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) ne-a furnizat tot ceea ce trebuie să știți pentru încasarea acestor ajutoare, în acest an.

Prima condiție pentru obținerea unei subvenții este depunerea cererii unice la APIA. Anul acesta, cererea unică APIA se depune în perioada 1 martie - 16 mai 2022. După expirarea termenului limită, cererile unice mai pot fi depuse la APIA timp de 25 de zile însă cu penalități de 1% din subvențiile care i s-ar cuveni fermierului, pentru fiecare zi de întârziere. Cei care completează pentru prima oară cererea unică APIA vor fi ajutați de funcționarii APIA ai centrului local sau județean APIA din județul pe raza căruia au ferma. 

Cel mai popular și accesat ajutor din zootehnie este ajutorul național tranzitoriu, ANT. Acest ajutor este plătit de la bugetul de stat, deci nu este o subvenție europeană.

colaj-subventii-vaci_b

Cine beneficiază de ajutorul național tranzitoriu bovine lapte și carne?

Fermierii, crescători de animale din specia bovine înscrişi în evidenţa APIA cu cod unic de identificare, în funcţie de criteriile de eligibilitate, pentru schemele: ANTZ 7 - L ajutor național tranzitoriu vaci lapte, ANTZ 8 - C ajutor național tranzitoriu bovine carne.

Cei care depun în acest an pentru prima dată cererea unică APIA vor solicita de la APIA codul unic de identificare.

Beneficiarii plăţilor ANT sunt fermierii persoane fizice şi/sau persoane juridice care desfăşoară o activitate agricolă în calitate de utilizatori ai suprafeţelor de teren agricol şi/sau deţinători legali de animale, potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare. 

Pentru ANT bovine există o dată de referință sau dată istorică. Pentru acest an, această dată a rămas, la fel ca-n anii anteriori, 31 ianuarie 2013. Ce înseamnă acest lucru? Că este nevoie, pentru încasarea ajutorului, ca fermierul, crescătorul să fi deținut vaci la data de referință. Sau dacă nu a deținut și le-a cumpărat acum, este important ca vacile să fie purtătoare de primă, adică s-au încadrat în anii anteriori la plata ajutorului național tranzitoriu. Dacă sunt purtătoare de primă, vânzătorul trebuie să-i transfere cumpărătorului dreptul de a încasa ajutorul național tranzitoriu pentru respectivele vaci. 

Dreptul la primă obţinut în anii anteriori, pentru schema ANTZ 8 - C ajutor național tranzitoriu bovine carne, poate fi cedat pe baza unei declarații notariale, unei alte persoane, în altă exploatație, cu cod ANSVSA, înființată ulterior datei de referință (31 ianuarie 2013 n.r.) pentru care a fost stabilit dreptul la primă, în urma preluării integrale a animalelor purtătoare de primă, cu condiția respectării cumulative a condițiilor de eligibilitate, pentru exploatațiile nou-înființate.

Documentele privind cedarea/preluarea dreptului la primă obţinut în anii anteriori pentru ANTZ 8-C, în urma transferului integral de animale purtătoare de primă în altă exploataţie cu cod ANSVSA înfiinţată ulterior datei de referinţă pentru care a fost stabilit dreptul la primă sunt:
a) copie de pe declarație/declarații notariale de cedare a dreptului la primă obținut în anii anteriori; sau
b)copie de pe certificatul de moștenitor, certificatul de calitate de moștenitor sau copie a anexei nr. 24 de la starea civilă a unităților administrativ-teritoriale, însoțite de copiile declarațiilor de cedare a dreptului la primă din partea celorlalți moștenitori, în cazul în care există mai mulți moștenitori, specifică Ghidul APIA pentru acest an. Documentele menționate de Ghidul APIA 2022 trebuie atașate cererii unice depusă la APIA. 

Așadar, important de reținut până aici, dacă nu ați deținut bovine la data de referință 31 ianuarie 2013, nu ați cumpărat bovine purtătoare de primă sau bovinele sunt purtătoare de primă, dar nu vi s-a transferat dreptul la primă, nu beneficiați anul acesta de ajutorul național tranzitoriu bovine. Data de referință va fi actualizată începînd de la anul, din 2023, și va fi 1 iunie 2018. 

Să le luăm pe rând:

ANTZ 7 - L ajutor național tranzitoriu lapte. Ca să obțineți în 2022 acest ajutor de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) trebuie să fi vândut/livrat cu acte minimum 3 tone de lapte. 

Plata ANTZ 7-L se acordă pentru o cantitate de minimum 3 tone de lapte produsă şi înregistrată ca livrări şi/sau vânzări directe în sistemul de administrare a cotelor de lapte, în anul de cotă de referință, pe o exploatație cu cod ANSVSA, specifică APIA. Care este anul de referință, cum determină APIA acest an, sau perioada de referință pentru ANTZ 7 - L, aferent anului 2022? 

 Anul de referința pentru fermierii înregistrați în sistemul de administrare a cotelor de lapte până la data de 1 aprilie 2015 se determină astfel:

 2012-2013 - perioada de 12 luni cuprinsă între 1 aprilie 2012 şi 31 martie 2013 inclusiv, pentru fermierii care au fost înscriși în sistemul de administrare a cotelor de lapte și cărora, până la data de 31 martie 2013 inclusiv, le–a fost alocată pentru prima dată o cotă pentru exploatația respectivă.
 2013-2014 - perioada de 12 luni cuprinsă între 1 aprilie 2013 şi 31 martie 2014 inclusiv, în care fermierii au fost înscriși în sistemul de administrare a cotelor de lapte și în care le–a fost alocată pentru prima dată o cotă pentru exploatația respectivă.
 2014-2015 - perioada de 12 luni cuprinsă între 1 aprilie 2014 și 31 martie 2015 inclusiv, în care fermierii au fost înscriși în sistemul de administrare a cotelor de lapte și în care le–a fost alocată pentru prima dată o cotă pentru exploatația respectivă.

Fermierii, crescători de bovine care au fost înregistraţi în sistemul de administrare a cotelor de lapte, trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
- exploataţia cu cod ANSVSA să fie înregistrată în RNE, în care există cel puţin un animal din specia bovine, identificat şi înregistrat în conformitate cu legislaţia sanitară veterinară în vigoare, la data depunerii cererii unice de plată pentru ANTZ 7 – L dacă cererea unică de plată este depusă până la data limită de depunere fără penalizări/la data limită de depunere fără penalizări dacă cererea unică de plată este depusă în perioada de depunere cu penalizări;
- solicitantul să fi comercializat (vânzare directă/livrare la procesare) o cantitate de minimum 3 tone de lapte per exploatația cu cod ANSVSA solicitată, în anul de cotă de referință;
- solicitantul să fie înregistrat în sistemul de administrare a cotelor de lapte în anul de cotă 2014 - 2015 cu exploatația cu cod ANSVSA solicitată.

Perioada de referință pentru fermierii care NU au fost înregistraţi în sistemul de administrare a cotelor de lapte, cu exploatația cu cod ANSVSA din cerere, până la data de 1 aprilie 2015:
 01.04.2015 - 29.02.2016 - perioada cuprinsă între 1 aprilie 2015 şi 29 februarie 2016 în care solicitanți ai primei ANTZ în sectorul lapte au beneficiat de acest sprijin, pe o exploatatie cu cod ANSVSA, începând cu anul de cerere 2016
 01.03.2016 – 28.02.2017 - perioada cuprinsă între 1 martie 2016 şi 28 februarie 2017 în care solicitanți ai primei ANTZ în sectorul lapte au beneficiat de acest sprijin, pe o exploatatie cu cod ANSVSA, începând cu anul de cerere 2017;
 01.03.2017 – 28.02.2018 - perioada cuprinsă între 1 martie 2017 si 28 februarie 2018 în care solicitanți ai primei ANTZ în sectorul lapte au beneficiat de acest sprijin, pe o exploatatie cu cod ANSVSA, începând cu anul de cerere 2018;
 01.03.2018 – 28.02.2019 - perioada cuprinsă între 1 martie 2018 si 28 februarie 2019 în care solicitanți ai primei ANTZ în sectorul lapte au beneficiat de acest sprijin, pe o exploatatie cu cod ANSVSA, începând cu anul de cerere 2019;
 01.03.2019 – 29.02.2020 - perioada cuprinsă între 1 martie 2019 si 29 februarie 2020 în care solicitanți ai primei ANTZ în sectorul lapte au beneficiat de acest sprijin, pe o exploatatie cu cod ANSVSA, începând cu anul de cerere 2020;
 01.03.2020–28.02.2021 - perioada cuprinsă între 1 martie 2020 si 28 februarie 2021 în care noii solicitanți ai primei ANTZ în sectorul lapte pot solicita acest sprijin, pe o exploatatie cu cod ANSVSA, începând cu anul de cerere 2021.
 01.03.2021-28.02.2022 - perioada cuprinsă între 1 martie 2021 si 28 februarie 2022 în care noii solicitanți ai primei ANTZ în sectorul lapte pot solicita acest sprijin, pe o exploatatie cu cod ANSVSA, începând cu anul de cerere 2022.

Fermierii, crescători de bovine care NU au fost înregistraţi în sistemul de administrare a cotelor de lapte, cu exploatația cu cod ANSVSA din cerere, până la data de 1 aprilie 2015, și care au obținut un drept de primă pentru perioada de referință 01.04.2015 - 29.02.2016/ 01.03.2016 – 28.02.2017/ 01.03.2017 – 28.02.2018/ 01.03.2018-28.02.2019/ 01.03.2019 - 29.02.2020/ 01.03.2020-28.02.2021 trebuie să îndeplinească următoarea condiție:
- exploataţia cu cod ANSVSA să fie înregistrată în RNE, în care există cel puţin un animal din specia bovine, identificat şi înregistrat în conformitate cu
legislaţia sanitară veterinară în vigoare, la data depunerii cererii unice de plată pentru ANTZ 7 – L dacă cererea este depusă până la data limită de depunere fără penalizări/ la data limită de depunere fără penalizări, dacă cererea unică de plată este depusă în perioada de depunere cu penalizări.

Fermierii, crescători de bovine care NU au fost înregistraţi în sistemul de administrare a cotelor de lapte, cu exploatația cu cod ANSVSA din cerere, până la data de 1 aprilie 2015, și care nu au obținut un drept de primă pentru perioada de referință 01.04.2015 - 29.02.2016/ 01.03.2016 – 28.02.2017/ 01.03.2017 – 28.02.2018/ 01.03.2018-28.02.2019/ 01.03.2019-29.02.2020/ 01.03.2020-28.02.2021, per exploataţie din cerere, pot solicita prima ANTZ 7-L pentru perioada de referință 01.03.2021-28.02.2022 și trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
- exploataţia cu cod ANSVSA să fie înregistrată în RNE, în care există cel puţin un animal din specia bovine, identificat şi înregistrat în conformitate cu legislaţia sanitară veterinară în vigoare, la data depunerii cererii unice de plată pentru ANTZ 7 – L (dacă cererea este depusă până la data limită de depunere fără penalizări) sau la data limită de depunere fără penalizări (dacă cererea unică de plată este depusă în perioada de depunere cu penalizări);
- solicitantul să fi comercializat o cantitate de minimum 3 tone de lapte per exploatația cu cod ANSVSA solicitată, în perioada de referinţă 01.03.2021-28.02.2022.

Documente specifice ANTZ 7-L care trebuie depuse anul acesta la APIA:
- Pentru fermierii neînregistrați în sistemul de administrare al cotelor de lapte până la data de 01.04.2015 care nu au obţinut un drept la plată pentru perioada de referinţă 01.04.2015-29.02.2016/ 01.03.2016-28.02.2017/ 01.03.2017-28.02.2018/ 01.03.2018-28.02.2019/ 01.03.2019-29.02.2020/ 01.03.2020-28.02.2021 pe exploataţia din cerere și care solicită ANTZ 7, pentru perioada de referință 01.03.2021 - 28.02.2022, documentele specifice privind comercializarea laptelui în perioada de referinţă 01.03.2021-28.02.2022 care atestă livrarea/vânzarea a minimum 3 tone lapte sunt, după caz:
• copie de pe cel puţin un contract cu un cumpărător, valabil pe o perioadă de minimum 6 luni, însoţită de copii de pe facturi sau de pe file din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producătorul care efectuează livrare de lapte; din care să rezulte cantitatea de lapte comercializată, dar nu mai puţin de 3 tone, şi/sau
• copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producătorul persoana fizică ce efectuează vânzarea directă a laptelui din care să rezulte cantitatea de lapte comercializata dar nu mai puţin de 3 tone si/sau
• copie de pe avizul de însoţire a mărfii şi de pe dispoziţia de încasare a valorii / documente fiscale aferente laptelui comercializat pentru producătorul care efectuează vânzarea directă a laptelui prin automatele de lapte, indiferent de forma de organizare juridică din care să rezulte cantitatea de lapte comercializata dar nu mai puţin de 3 tone şi/sau
• copie de pe facturi /bonuri fiscale de vânzare directă a laptelui pentru PFA, II, IF şi SC din care să rezulte cantitatea de lapte comercializata dar nu mai puţin de 3 tone şi/sau
• copie de pe avizele de însoțire a mărfii și de pe notele de intrare-recepție în unitatea de procesare, din care să rezulte livrarea și recepția a minim 3 tone lapte la unitatea proprie de procesare, precum și copie de pe certificatul constatator emis de ONRC din care să reaisă obiectul de activitate, respectiv procesare lapte.

Pentru fermierii înregistraţi în sistemul de administrare al cotelor de lapte până la data de 01.04.2015, care nu au solicitat prima ANTZ 7 în campaniile 2013-2021:
• copia de pe dovada de înregistrare a solicitantului în sistemul de administrare a cotelor de lapte, în anul 2014-2015 precum şi a cantităţilor de lapte livrate şi/sau vândute direct în anul de cotă de referinţă.

În cazul cedării/preluării dreptului la primă obţinut în anii anteriori în aceeaşi exploataţie cu cod ANSVSA, se depune după caz:
• Copia de pe certificatul de căsătorie precum şi declaraţia pe proprie răspundere de cedare drept ANTZ 7 din partea soţului/soţiei(pentru cedare drept între soți);
• Copie de pe certificatul de înregistrare/ radiere și de pe documentul notarial de cedare a dreptului la primă, (în urma schimbării formei de organizare). Prin excepţie în cazul în care este schimbarea formei de organizare din PF în PFA/II/IF este necesară doar o declaraţie pe propria răspundere de cedare drept ANTZ 7.
• Copie de pe certificatul de moștenitor, certificatul de calitate de moștenitor sau copia anexei nr. 24 de la starea civilă a unităţilor administrativ-teritoriale, precum și copie de pe documentul notarial de cedare a dreptului la primă dacă sunt mai mulți moștenitori, în urma moștenirii exploatației cu cod ANSVSA.

ferma-vaci-utilaje_b

ANTZ 8 - C ajutor național tranzitoriu bovine carne. Pentru a obține de la APIA anul acesta ajutorul național tranzitoriu bovine carne solicitantul, cel care depune cererea la APIA, trebuie să dețină minim 3 capete bovine, să fi avut bovine la data istorică 31 ianuarie 2013 sau să fi preluat bovine purtătoare de primă și implicit dreptul la primă. 

Data de referinţă este ultima zi înainte de data începerii depunerii cererii unice de plată a fiecărui an de depunere pentru exploataţiile nou-înfiinţate:
- 31.01.2013 pentru exploatațiile cu cod ANSVSA înființate până la data de 31.01.2013 inclusiv(excepție pentru anul de cerere 2013);
- 17.04.2014 pentru exploatațiile cu cod ANSVSA înființate în intervalul 1.02.2013 – 17.04.2014 inclusiv(excepție pentru anul de cerere 2014);
- 31.03.2015 pentru exploatațiile cu cod ANSVSA înființate în intervalul 18.04.2014 – 31.03.2015 inclusiv (excepție pentru anul de cerere 2015);
- 29.02.2016 pentru exploatațiile cu cod ANSVSA înființate în intervalul 01.04.2015 – 29.02.2016 inclusiv;
- 28.02.2017 pentru exploatațiile cu cod ANSVSA înființate în intervalul 01.03.2016 – 28.02.2017 inclusiv;
- 28.02.2018 pentru exploatațiile cu cod ANSVSA înființate în intervalul 01.03.2017 – 28.02.2018 inclusiv;
- 28.02.2019 pentru exploatațiile cu cod ANSVSA înființate în intervalul 01.03.2018 – 28.02.2019 inclusiv;
- 29.02.2020 pentru exploatațiile cu cod ANSVSA înființate în intervalul 01.03.2019 – 29.02.2020, inclusiv;
- 28.02.2021 pentru exploatațiile cu cod ANSVSA înființate în intervalul 01.03.2020- 28.02.2021, inclusiv.
- 28.02.2022 pentru exploatațiile cu cod ANSVSA înființate în intervalul 01.03.2021- 28.02.2022, inclusiv; 

Pentru exploataţiile înfiinţate până la data de 31 ianuarie 2013 inclusiv:
- solicitanții deţin, per exploataţie cu cod ANSVSA, un efectiv de minimum 3 capete bovine, cu vârsta de minimum 16 luni, la data de referinţă 31 ianuarie 2013, înregistrate în RNE;
- exploataţia cu cod ANSVSA să fie înregistrată în RNE, în care există cel puţin un animal din specia bovine, identificat şi înregistrat în conformitate cu legislaţia sanitară veterinară în vigoare, la data solicitării ANTZ 8 – C dacă cererea unică de plată este depusă până la data limită de depunere fără penalizări/la data limită de depunere fără penalizări, dacă cererea unică de plată este depusă în perioada de depunere cu penalizări.

Pentru exploataţiile înfiinţate în perioada 1 februarie 2013 - 17 aprilie 2014/ 18 aprilie 2014 - 31 martie 2015/ 1 aprilie 2015 - 29 februarie 2016/ 1 martie 2016 - 28 februarie 2017/ 1 martie 2017 - 28 februarie 2018/ 1 martie 2018 - 28 februarie 2019/ 1 martie 2019 - 29 februarie 2020/ 1 martie 2020—28 februarie 2021 :
- solicitanții deţin, pe exploataţia cu cod ANSVSA, un efectiv de minimum 3 capete bovine purtătoare de primă provenite dintr-un transfer integral de animale purtătoare de primă şi/sau nepurtătoare de primă, cu vârsta de minimum 16 luni la data de referință , înregistrate în RNE;
- exploataţia cu cod ANSVSA să fie înregistrată în RNE în care există cel puţin un animal din specia bovine, identificat şi înregistrat în conformitate cu legislaţia sanitară veterinară în vigoare, la data solicitării ANTZ 8 – C dacă cererea unică de plată este depusă până la data limită de depunere fără penalizări/ la data limită de depunere fără penalizări, dacă cererea unică de plată este depusă în perioada de depunere cu penalizări.

Pentru exploataţiile nou înfiinţate, în perioada 1 martie 2021 - 28 februarie 2022, inclusiv:
- solicitanții deţin, pe exploataţia cu cod ANSVSA, un efectiv de minimum 3 capete bovine purtătoare de primă provenite dintr-un transfer integral de animale purtătoare de primă şi/sau nepurtătoare de primă, cu vârsta de minimum 16 luni la data de 28 februarie 2022, înregistrate în RNE;
- exploataţia cu cod ANSVSA să fie înregistrată în RNE în care există cel puţin un animal din specia bovine, identificat şi înregistrat în conformitate cu legislaţia sanitară veterinară în vigoare, la data solicitării ANTZ 8-C dacă cererea unică de plată este depusă până la data limită de depunere fără penalizări/ la data limită de depunere fără penalizări, dacă cererea unică de plată este depusă în perioada de depunere cu penalizări.

Plata ANTZ 8-C se acordă pentru minimum 3 capete bovine purtătoare de primă provenite dintr-un transfer integral de animale purtătoare de primă şi/sau nepurtătoare de primă cu vârsta de minimum 16 luni, precum și pentru tineretul bovin mascul și/sau femel cu vârsta de minimum 7 luni, existent în exploatație la data de referință.

Dacă cererea unică de plată este depusă în perioada fără penalizări, adică până la data de 16 mai 2022, plata ANTZ 8 – C se acordă pentru efectivul de minimum 3 capete bovine purtătoare de primă provenite dintr-un transfer integral de animale purtătoare de primă şi/sau nepurtătoare de primă, cu vârsta de minimum 16 luni, precum şi pentru tineretul bovin mascul şi/sau femel cu vârsta de minimum 7 luni deținut de solicitant la data de referinţă, în exploataţia cu cod ANSVSA, dacă la data depunerii cererii în exploatația înregistrată în RNE mai există cel puțin un animal din specia bovine identificat şi înregistrat în conformitate cu legislaţia sanitară veterinară în vigoare.

Dacă cererea unică de plată este depusă în perioada cu penalizări, plata ANTZ 8 – C se acordă pentru efectivul de minimum 3 capete bovine, purtătoare de primă provenite dintr-un transfer integral de animale purtătoare de primă şi/sau nepurtătoare de primă, cu vârsta de minimum 16 luni, precum şi pentru tineretul bovin mascul şi/sau femel cu vârsta de minimum 7 luni deținut de solicitant la data de referinţă, în exploataţia cu cod ANSVSA, dacă la data limită de depunere fără penalizări, în exploatația înregistrată în RNE, mai există cel puțin un animal din specia bovine şi înregistrat în conformitate cu legislaţia sanitară veterinară în vigoare.

Documente specifice ANTZ 8 - C care trebuie depuse la APIA: 
- copie de pe paşaportul/copie de pe documentul care atestã ieșirea din exploatație, dupã caz, în situația exploatațiilor nou inființate și/sau pentru animalele pentru care nu s-a solicitat/nu s-a beneficiat de prima ANTZ 8 în anii 2013 și/sau, 2014, și/sau 2015 şi/sau 2016 și/sau 2017 și/sau 2018 și/sau 2019 și/sau 2020 și/sau 2021;

În cazurile în care dreptul la plată obţinut în anii anteriori a fost cedat / moştenit în aceeași exploatație cu cod ANSVSA, se depune:
• Copia de pe certificatul de căsătorie și declarație pe proprie răspundere de cedare a dreptului la prima pentru ANTZ 8 a soțului/soției care a obţinut dreptul la prima în anii anteriori, în cazul în care prima pentru ANTZ 8 este solicitată de soţia acestuia/soţul acesteia;
• Copie de pe certificatul de înregistrare/radiere precum și de pe documentul notarial de cedare a dreptului la primă pentru ANTZ 8 în cazul în care dreptul la primă a fost obţinut sub altă formă de organizare a persoanei fizice de către solicitant în anii anteriori; prin excepţie în cazul în care este schimbarea formei de organizare din PF în PFA/II/IF este necesară o declaraţie pe propria răspundere de cedare drept ANTZ 8;
• Copie de pe documentul notarial de cedare a dreptului la primă pentru ANTZ 8 în urma donării/vânzării exploatației cu cod ANSVSA;
• Copie de pe certificatul de moștenitor, certificatul de calitate de moștenitor sau copia anexei nr. 24 de la starea civilă a unităţilor administrativ-teritoriale, precum și copie de pe documentul notarial de cedare a dreptului la primă dacă sunt mai mulți moștenitori, în urma moștenirii exploatației cu cod ANSVSA.

În cazul cedãrii dreptului obținut în anii anteriori către o exploataţie înfiinţată ulterior obținerii dreptului, în care s-au preluat toate animalele purtătoare de primă, se depune:
• Copia de pe certificatul de căsătorie și declarație pe proprie răspundere de cedare a dreptului la prima pentru ANTZ 8 a soțului/soției care a obţinut dreptul la prima în anii anteriori, în cazul în care prima pentru ANTZ 8 este solicitată de soţia acestuia/soţul acesteia.
• Copie de pe certificatul de înregistrare/radiere precum și de pe documentul notarial de cedare a dreptului la primă pentru ANTZ 8 în cazul în care dreptul la primă a fost obţinut sub altă formă de organizare a persoanei fizice de către de solicitant în anii anteriori; prin excepţie în cazul în care este schimbarea formei de organizare din PF în PFA/II/IF este necesar doar o declaraţie pe propria răspundere de cedare drept ANTZ 8.
• Copia de pe documentul notarial de cedare a dreptului la primă obținut în anii anteriori pentru ANTZ 8.
• Copia de pe certificatul de moștenitor, certificatul de calitate de moștenitor sau copie a anexei nr. 24 de la starea civilă a unităţilor administrativ-teritoriale, însoțite de copiile documentelor notariale de cedare a dreptului la primă pentru ANTZ 8, din partea celorlalți moștenitori, în cazul în care există mai mulți moștenitori.
• Declaraţie pe proprie răspundere privind motivul transferului integral al efectivului de animale şi a dreptului la prima pentru ANTZ 8 în cazul în care solicitantul este beneficiarul dreptului la primã (sub aceeaşi formã de organizare) în anii anteriori.
• Certificatul constatator de la ONRC care atestă reorganizarea persoanei juridice (cu excepţia divizării).

ANTZ 7 – L - schema decuplată de producţie în sectorul lapte şi ANTZ 8 – C - schema decuplată de producţie în sectorul carne nu sunt supuse controlului la faţa locului și nici aplicării de sancțiuni pentru nerespectarea normelor de ecocondiționalitate.

Pe lângă ajutorul național tranzitoriu, crescătorii de vaci din România pot beneficia și de sprijinul cuplat zootehnic pentru bovine, SCZ, subvenție europeană. Despre această subvenție, într-un alt articol. 

Informații obținute de Agroinfo de la APIA. 


Vizualizat: 2168 | Galerie   | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

Sumele APIA hectar și cap animal pentru tranșa a doua de plată APIA!

Sumele APIA hectar și cap animal pentru tranșa a doua de plată APIA!

03 decembrie 2023 - 07:36

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) demarează de luni, 4 decembrie 2023, tranșa a doua de plată a subvențiilor APIA aferente acestui an, plata finală al cărui termen limită este 30 iunie 2024. Plățile directe care sunt pe lista APIA și suma pe hectar și cap animal pentru această tranșă de plată.

Interzis porcul în gospodăriile țărănești?! Anunțul de ULTIMĂ ORĂ al ministrului Barbu!

Interzis porcul în gospodăriile țărănești?! Anunțul de ULTIMĂ ORĂ al ministrului Barbu!

03 decembrie 2023 - 06:40

Anunțul făcut sâmbătă de ministrul agriculturii, Florin Barbu, legat de interzicerea creșterii porcilor în gospodăriile țărănești. Ce spune șeful de la Agricultură?

Mesaj ASTĂZI ministrul agriculturii pentru fermieri!

Mesaj ASTĂZI ministrul agriculturii pentru fermieri!

01 decembrie 2023 - 15:42

Ministrul agriculturii, Florin Barbu, a transmis astăzi un mesaj fermierilor, crescătorilor de animale.

Fermierii: La subvenții APIA ne-ați furat de ne-ați rupt, iar banii de la AFIR nu ajung la cei mici!

Fermierii: La subvenții APIA ne-ați furat de ne-ați rupt, iar banii de la AFIR nu ajung la cei mici!

30 noiembrie 2023 - 14:21

Un val mare de nemulțumiri se ridică din rândul fermierilor și crescătorilor de animale în ultima perioadă. Pulsul accelerat, dezamăgirile crunte legate de ajutoarele care li se cuvin răzbat din reacțiile lor la comunicatele făcute de către cele două agenții de plăți din agricultura României, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) și Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).

APIA, o nouă tranșă de subvenții în conturile fermierilor, crescătorilor de animale!

APIA, o nouă tranșă de subvenții în conturile fermierilor, crescătorilor de animale!

30 noiembrie 2023 - 12:11

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) este pregătită să demareze de luni, 4 decembrie 2023, plățile finale aferente anului de cerere 2023. În fiecare an, tranșa a doua de plată a început în prima zi lucrătoare ulterioară datei de 1 decembrie. 

Lansare nouă sesiune bani europeni!

Lansare nouă sesiune bani europeni!

30 noiembrie 2023 - 10:54

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale lansează sesiunea de depunere a Strategiilor de Dezvoltare Locală din cadrul intervenției DR-36 - LEADER - Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității, cuprinsă în Planul Strategic PAC 2023-2027.

Ajutor minimis APROBAT!

Ajutor minimis APROBAT!

30 noiembrie 2023 - 10:39

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, Florin-Ionuț Barbu, a aprobat pe 29 noiembrie 2023, ordinul ce modifică și completează anexa la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 107/2017 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”.

Ministrul Barbu acuzat că face ghidurile ca să ia banii șmecherii!

Ministrul Barbu acuzat că face ghidurile ca să ia banii șmecherii!

30 noiembrie 2023 - 10:16

Ministrul agriculturii Florin Barbu este acuzat că ar face ghidurile pentru ajutoarele de stat astfel încât banii să fie obținuți de băieții deștepți. Acuzațiile sunt lansate în spațiul public de fostul ministru al agriculturii Adrian Oros.

Nu mai are cine mulge o oaie!

Nu mai are cine mulge o oaie!

29 noiembrie 2023 - 18:44

Fermierii, crescătorii de animale încep să apeleze din ce în ce mai mult la tehnologie de ultimă generație, pentru că nu mai găsesc lucrători care să fie dispuși să muncească în ferme. 

Fermierii campioni la floarea-soarelui din vestul țării

Fermierii campioni la floarea-soarelui din vestul țării

29 noiembrie 2023 - 18:36

Într-un an dificil, cu secetă pedologică severă, producțiile de floarea-soarelui la nivel național nu au fost cele scontate de fermieri la începutul campaniei de semănat. Cu toate acestea, compania Corteva Agriscience, prin hibrizii Pioneer®, a contribuit la ridicarea productivității pe hectar și a lansat campania Fermieri campioni la floarea-soarelui.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Ștefan Slavu: Pentru o fermă la început de drum MF 5713 este un tractor excelent

Ștefan Slavu: Pentru o fermă la început de drum MF 5713 este un tractor excelent

Originar din orașul Tecuci, jud. Galați, tânărul Ștefan Slavu a lucrat și a locuit aproximativ 15 ani în Vestul Europei. Acolo a dezvoltat două businessuri, însă a visat mereu să facă ceva acasă. Cu banii și experiența acumulată s-a întors în România și s-a apucat de agricultură. Din 2018 până în prezent a crescut de la 38 ha la aproximativ 200 ha, iar anul trecut și-a modernizat parcul de utilaje cu ajutorul fondurilor europene. Cum a decurs achiziția și de ce a ales modelul 5713M de la Massey Ferguson.

SIGMA România

contact: Strada Biharia, Nr. 26, Etaj 4, 013981,

București, Romania

T: + 40 21 233 10 64; office@saracakis.ro; www.saracakis.ro

Povestea porumbului de Cărpiniş Massey Ferguson a convins de la prima lucrare CLAAS România - soluţii digitale, servicii post-vânzare şi training specializat pentru operatori!

Bancul zilei

Ploaie torenţială

Ploaie torenţială
Un beţiv se împiedică şi cade într-o băltoacă. Cineva vrea să-l ridice, dar el protestează: Detalii