Adama
Agreena
AGRICOVER

Cine beneficiază anul acesta de ANT, subvenția APIA mică pentru vaci! Acte necesare!

Publicat: 28 februarie 2022 - 07:44
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten

Ajutorul național tranzitoriu este o subvenție agricolă plătită de la bugetul de stat. În zootehnie, ANT se acordă pentru bovine lapte, bovine carne, ovine și caprine. Actele de care au nevoie crescătorii de bovine pentru a încasa această așa-zisă subvenție APIA mică sunt prevăzute în Ordinul MADR pentru aprobarea formularului cererii unice de plată APIA 2022.

ANTZ 7- bovine-lapte

Documente specifice:
- Pentru fermierii neînregistrați în sistemul de administrare al cotelor de lapte până la data de 01.04.2015 care nu au obţinut un drept la plată pentru perioada de referinţă 01.04.2015-29.02.2016/ 01.03.2016-28.02.2017/ 01.03.2017-28.02.2018/ 01.03.2018-28.02.2019/ 01.03.2019-29.02.2020/ 01.03.2020-28.02.2021 pe exploataţia din cerere și care solicită ANTZ 7, pentru perioada de referință 01.03.2021 - 28.02.2022, documentele specifice privind comercializarea laptelui în perioada de referinţă 01.03.2021-28.02.2022 care atestă livrarea/vânzarea a minimum 3 tone lapte sunt, după caz:
• copie de pe cel puţin un contract cu un cumpărător, valabil pe o perioadă de minimum 6 luni, însoţită de copii de pe facturi sau de pe file din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producătorul care efectuează livrare de lapte; din care să rezulte cantitatea de lapte comercializată, dar nu mai puţin de 3 tone, şi/sau
• copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producătorul persoana fizică ce efectuează vânzarea directă a laptelui din care să rezulte cantitatea de lapte comercializata dar nu mai puţin de 3 tone si/sau
• copie de pe avizul de însoţire a mărfii şi de pe dispoziţia de încasare a valorii / documente fiscale aferente laptelui comercializat pentru producătorul care efectuează vânzarea directă a laptelui prin automatele de lapte, indiferent de forma de organizare juridică din care să rezulte cantitatea de lapte comercializata dar nu mai puţin de 3 tone şi/sau
• copie de pe facturi /bonuri fiscale de vânzare directă a laptelui pentru PFA, II, IF şi SC din care să rezulte cantitatea de lapte comercializata dar nu mai puţin de 3 tone şi/sau
• copie de pe avizele de însoțire a mărfii și de pe notele de intrare-recepție în unitatea de procesare, din care să rezulte livrarea și recepția a minim 3 tone lapte la unitatea proprie de procesare, precum și copie de pe certificatul constatator emis de ONRC din care să reaisă obiectul de activitate, respectiv procesare lapte.

Pentru fermierii înregistraţi în sistemul de administrare al cotelor de lapte până la data de 01.04.2015, care nu au solicitat prima ANTZ 7 în campaniile 2013-2021:
• copia de pe dovada de înregistrare a solicitantului în sistemul de administrare a cotelor de lapte, în anul 2014-2015 precum şi a cantităţilor de lapte livrate şi/sau vândute direct în anul de cotă de referinţă.

În cazul cedării/preluării dreptului la primă obţinut în anii anteriori în aceeaşi exploataţie cu cod ANSVSA, se depune după caz:
• Copia de pe certificatul de căsătorie precum şi declaraţia pe proprie răspundere de cedare drept ANTZ 7 din partea soţului/soţiei(pentru cedare drept între soți);
• Copie de pe certificatul de înregistrare/ radiere și de pe documentul notarial de cedare a dreptului la primă, (în urma schimbării formei de organizare). Prin excepţie în cazul în care este schimbarea formei de organizare din PF în PFA/II/IF este necesară doar o declaraţie pe propria răspundere de cedare drept ANTZ 7.
• Copie de pe certificatul de moștenitor, certificatul de calitate de moștenitor sau copia anexei nr. 24 de la starea civilă a unităţilor administrativ-teritoriale, precum și copie de pe documentul notarial de cedare a dreptului la primă dacă sunt mai mulți moștenitori, în urma moștenirii exploatației cu cod ANSVSA.

vaci-madr_b

ANTZ 8- bovine carne
Documente specifice:
- copie de pe paşaportul/copie de pe documentul care atestã ieșirea din exploatație, dupã caz, în situația exploatațiilor nou inființate și/sau pentru animalele pentru care nu s-a solicitat/nu s-a beneficiat de prima ANTZ 8 în anii 2013 și/sau, 2014, și/sau 2015 şi/sau 2016 și/sau 2017 și/sau 2018 și/sau 2019 și/sau 2020 și/sau 2021;

În cazurile în care dreptul la plată obţinut în anii anteriori a fost cedat / moştenit în aceeași exploatație cu cod ANSVSA, se depune:
• Copia de pe certificatul de căsătorie și declarație pe proprie răspundere de cedare a dreptului la prima pentru ANTZ 8 a soțului/soției care a obţinut dreptul la prima în anii anteriori, în cazul în care prima pentru ANTZ 8 este solicitată de soţia acestuia/soţul acesteia;
• Copie de pe certificatul de înregistrare/radiere precum și de pe documentul notarial de cedare a dreptului la primă pentru ANTZ 8 în cazul în care dreptul la primă a fost obţinut sub altă formă de organizare a persoanei fizice de către solicitant în anii anteriori; prin excepţie în cazul în care este schimbarea formei de organizare din PF în PFA/II/IF este necesară o declaraţie pe propria răspundere de cedare drept ANTZ 8;
• Copie de pe documentul notarial de cedare a dreptului la primă pentru ANTZ 8 în urma donării/vânzării exploatației cu cod ANSVSA;
• Copie de pe certificatul de moștenitor, certificatul de calitate de moștenitor sau copia anexei nr. 24 de la starea civilă a unităţilor administrativ-teritoriale, precum și copie de pe documentul notarial de cedare a dreptului la primă dacă sunt mai mulți moștenitori, în urma moștenirii exploatației cu cod ANSVSA.

În cazul cedãrii dreptului obținut în anii anteriori către o exploataţie înfiinţată ulterior obținerii dreptului, în care s-au preluat toate animalele purtătoare de primă, se depune:
• Copia de pe certificatul de căsătorie și declarație pe proprie răspundere de cedare a dreptului la prima pentru ANTZ 8 a soțului/soției care a obţinut dreptul la prima în anii anteriori, în cazul în care prima pentru ANTZ 8 este solicitată de soţia acestuia/soţul acesteia.
• Copie de pe certificatul de înregistrare/radiere precum și de pe documentul notarial de cedare a dreptului la primă pentru ANTZ 8 în cazul în care dreptul la primă a fost obţinut sub altă formă de organizare a persoanei fizice de către de solicitant în anii anteriori; prin excepţie în cazul în care este schimbarea formei de organizare din PF în PFA/II/IF este necesar doar o declaraţie pe propria răspundere de cedare drept ANTZ 8.
• Copia de pe documentul notarial de cedare a dreptului la primă obținut în anii anteriori pentru ANTZ 8.
• Copia de pe certificatul de moștenitor, certificatul de calitate de moștenitor sau copie a anexei nr. 24 de la starea civilă a unităţilor administrativ-teritoriale, însoțite de copiile documentelor notariale de cedare a dreptului la primă pentru ANTZ 8, din partea celorlalți moștenitori, în cazul în care există mai mulți moștenitori.
• Declaraţie pe proprie răspundere privind motivul transferului integral al efectivului de animale şi a dreptului la prima pentru ANTZ 8 în cazul în care solicitantul este beneficiarul dreptului la primã (sub aceeaşi formã de organizare) în anii anteriori.
• Certificatul constatator de la ONRC care atestă reorganizarea persoanei juridice (cu excepţia divizării).

Documentele menţionate anterior sunt puse la dispoziția APIA de către fermier si prin orice mijloace de comunicatii disponibile, iar copiile documentelor, se păstrează la dosarul cererii APIA. 

După termenul limită de depunere a documentelor specifice la APIA, acestea nu mai sunt luate în considerare pentru plata schemei respective.

Vizualizat: 7322 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

Fabricată în România, recunoscută în Europa!

Fabricată în România, recunoscută în Europa!

17 iulie 2024 - 18:35

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2024/1966 (seria L), s-a publicat astăzi, 17 iulie 2024, REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2024/1966 AL COMISIEI din 16 iulie 2024 de înregistrare a unei denumiri în Registrul specialităților tradiționale garantate [„Sardeluță marinată” (STG)].

Decizie MADR ASTĂZI irigații!

Decizie MADR ASTĂZI irigații!

17 iulie 2024 - 15:26

În contextul dificultăților întâmpinate în asigurarea volumelor necesare de apă, ministrul agriculturii, Florin Barbu, a inițiat consultări cu toți actorii implicați, în urma cărora a rezultat decizia de a suplimenta debitele de apă, prelevate din acumularea complexă Stânca-Costești de pe râul Prut pentru amenajarea Albița Fălciu din județul Vaslui și din acumularea Siriu de pe râul Buzău pentru amenajarea AHC Câmpia Buzăului din județele Buzău și Prahova.

Subvenția APIA de 230 euro/ha cu minim 3 vaci: Consumul anual maxim de porumb siloz pentru vaci!

Subvenția APIA de 230 euro/ha cu minim 3 vaci: Consumul anual maxim de porumb siloz pentru vaci!

17 iulie 2024 - 15:02

Crescătorii de vaci beneficiază începând cu acest an de o nouă schemă de ajutor, este vorba de sprijinul pentru porumbul de siloz. Cei care cresc minim 3 vaci și fac o producție de 18 tone porumb la hectar pot încasa de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) noua subvenție de 230 euro/ha. O altă condiție pentru bani se referă la consumul anual maxim de porumb siloz pentru bovine.

Control și supracontrol APIA plata ANT și SCZ cap animal!

Control și supracontrol APIA plata ANT și SCZ cap animal!

17 iulie 2024 - 12:39

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultura (APIA) a anunțat marți, 16 iulie 2024, că a extras eșantionul de control pentru acest an. Pentru controlul pe teren aferent schemelor de ajutor din sectorul zootehnic sunt verificați 5.356 crescători de animale dintre cei care au solicitat subvențiile APIA pe cap animal, cuvenite pentru anul 2024. 

Anunț făcut ASTĂZI de APIA! Plata subvenției APIA pășuni pentru anul ăsta!

Anunț făcut ASTĂZI de APIA! Plata subvenției APIA pășuni pentru anul ăsta!

16 iulie 2024 - 20:31

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că începând cu anul de cerere 2024 pe lângă standardul GAEC 3 - Interdicția de a incendia miriștile se pune în aplicare și standardul GAEC 10 - Interdicţia de a incendia vegetaţia pajiştilor permanente, ca parte a normelor de condiţionalitate ce trebuie respectate de către fermieri în vederea accesării intervențiilor sub formă de plăți directe și a unor intervenții și măsuri pentru dezvoltare rurală.

APIA OFICIAL! Cine e pe lista APIA pentru control subvenții APIA pentru acest an!

APIA OFICIAL! Cine e pe lista APIA pentru control subvenții APIA pentru acest an!

16 iulie 2024 - 19:54

Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că a fost extras eșantionul de control pentru Campania 2024, aferent schemelor de plată pe suprafață, măsurilor de dezvoltare rurală, schemelor de ajutor din sectorul zootehnic și condiționalitate din cererea de plată.

Crotaliile la control! Fermele de oi, vaci, verificate!

Crotaliile la control! Fermele de oi, vaci, verificate!

16 iulie 2024 - 17:42

Medicii veterinari oficiali, din cadrul Direcțiilor Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor – Serviciului Control Oficial Sănătate și Bunăstare Animală au efectuat un număr de 83 controale în exploatații profesionale și non profesionale din județul Satu Mare. Acțiunea de control se desfășoară în mai multe județe din țară. 

Vin banii pentru micii fermieri! Anunț OFICIAL ASTĂZI!

Vin banii pentru micii fermieri! Anunț OFICIAL ASTĂZI!

16 iulie 2024 - 14:54

Ministerul Agriculturii anunță astăzi că peste 180 milioane lei au fost virate către Direcțiile Agricole Județene pentru plata micilor fermieri cultivatori de tomate în spații protejate.

Cine sunt fermierii care iau un ajutor între 200 euro/ha și 250 euro/ha!

Cine sunt fermierii care iau un ajutor între 200 euro/ha și 250 euro/ha!

16 iulie 2024 - 06:53

Ministrul agriculturii, Florin Barbu, a anunțat luni, în emisiunea Agrostrategia de la TVR1 că fermierii care au culturile agricole afectate de secetă vor primi despăbugiri între 200 euro/ha și 250 euro/ha.

Anunț MADR ACUM: 550 de milioane de euro împărțite fermierilor!

Anunț MADR ACUM: 550 de milioane de euro împărțite fermierilor!

15 iulie 2024 - 17:43

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, anunță închiderea azi, 15 iulie 2024, a sesiunii de primire a cererilor de finanțare pentru DR-25 Modernizarea infrastructurii de irigații și pentru DR-26 Înființarea sistemelor de irigații, intervenții finanțate cu fonduri nerambursabule din Planul Strategic 2023 – 2027.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Plugurile Ovlac Mini pentru agricultura conservativă

Plugurile Ovlac Mini pentru agricultura conservativă

Forma trupiţelor şi design-ul special al plugurilor Ovlac Mini permite amestecarea resturilor vegetale şi a solului, chiar în condiţii de secetă. Plugurile Mini sunt recomandate pentru arătura superficială, de mică adâncime, după culturile de vară şi permite combaterea mecanică a buruienilor. Cadru "on-land" permite o viteză mare de înaintare cu un consum mic de combustibil.

Un interviu cu Marius Mitra - reprezentant Ovlac în România

Massey Ferguson a convins de la prima lucrare CLAAS România - soluţii digitale, servicii post-vânzare şi training specializat pentru operatori! FERME DE VÂNZARE în județul Cluj! IMAGINI DIN DRONĂ // Detalii în descriere

Bancul zilei

Întrebare

Întrebare
Î: De ce nu pot lucra pisicile la calculator? Detalii