Adama
Agreena
AGRICOVER

Ce trebuie să faceți ca să încasați noua subvenție APIA de urgență!

Publicat: 30 august 2023 - 06:31
Comenteaza   | Galerie   | Print | Trimite unui prieten

Fermierii care lucrează minim un hectar au dreptul la această nouă subvenție APIA, acordată în regim de urgență însă trebuie să îndeplinească anumite condiții. Cine beneficiază de acest ajutor și care sunt motivele excluderii de la plată?

Ministerul Agriculturii a publicat proiectul de hotărâre de Guvern prin care fermierii beneficiază de un ajutor de urgență. Culturile agricole pentru care se acordă acest ajutor sunt: porumb, orz, rapiță, floarea-soarelui.

Autoritatea responsabilă cu implementarea schemei este Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

"Sprijinul excepțional sub formă de grant are în vedere compensarea producătorilor agricoli din sectorul vegetal pentru pierderile economice cauzate de creșterea importurilor de cereale și semințe oleaginoase din Ucraina și reprezintă suma care se acordă acestora, exprimată în lei, pentru suprafețele aferente culturilor cu porumb și/sau orz și/sau rapiță și/sau floarea-soarelui din cererile unice de plată depuse în anul 2022.
(2) Pentru schematizarea modului de calcul al sprijinului excepțional sub formă de grant se consideră că acesta reprezintă o valoare aferentă unei cantități unitare de 78 litri/ha de motorină și că în stabilirea valorii totale a sprijinului se utilizează 50% din cantitatea rezultată din înmulțirea numărului de hectare eligibile cu valoarea de 78 litri/ha de motorină.

Beneficiarii și condițiile de eligibilitate

Art. 5-(1) Valoarea sprijinului unitar excepțional sub formă de grant, denumit în continuare grant, este de 2 lei/litru de motorină, pentru cantitatea totală de 152.458.321,08 litri de motorină corespunzătoare culturilor prevăzute.
(2) Sprijinul se acordă pentru suprafețele aferente cererii de plată unică pe suprafață depuse în anul 2022 pentru minimum 1ha cu una sau mai multe dintre culturile prevăzute în anexa nr.1.

lista ajutor_b


(3) Suma totală reprezentând grantul acordat unui producător agricol,care îndeplinește condiția de la alin. (2) se stabilește utilizând prevederile art. 4, alin. (2) și valoarea grantului unitar de 2 lei/litru menționat la alin. (1).
Art. 6-(1) Resursele financiare totale necesare implementării schemei sunt de 304.916.642,16 lei, și reprezintă echivalentul sumei de 61.617.993,10 euro stabilit la cursul de schimb de 4,9485 lei pentru 1 euro în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (5) din Regulament care se asigură astfel:

a) 147.118.905 lei, echivalentul sumei de 29.730.000 euro, finanțare externă nerambursabilă prin Fondul European de Garantare Agricolă, pusă la dispoziția statului român în conformitate cu art.2, alin. (1) lit. d) Regulament.
b) 157.797.737,16 lei, echivalentul sumei de 31.887.993,77 euro, care se asigură de la bugetul de stat în conformitate cu prevederile art. 2, alin. (2) din Regulament, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2023 în cadrul capitolului 83.01 ,,Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare”, titlul Subvenții, art.40.15 Sprijinirea producătorilor agricoli.
(2) Sumele acordate cu titlu de sprijin de urgență în condiţiile prezentei hotărâri nu sunt supuse executării silite prin poprire în cazul în care împotriva beneficiarilor acestora a fost pornită procedura de executare silită.
Art. 7-(1) Beneficiarii prezentei scheme sunt producătorii agricoli, indiferent de forma de organizare, care au depus o cerere unică de plată în anul 2022, pentru o suprafața determinată de minimum 1 ha în cadrul ajutorului național tranzitoriu 1, pentru una sau mai multe dintre culturile prevăzute în anexa nr. 1 și care au depus, până la termenul limită de depunere, în anul 2023 cerere de plată pentru intervențiile din sectorul vegetal.
(2) De prevederile prezentei hotărâri pot beneficia și producătorii agricoli care figurează în sistemul IACS „caz inchis” urmare a imposibilității APIA de a efectua plata urmare a erorilor de cont bancar pentru cererea unica 2022, cu condiția depunerii documentului de coordonate bancare aferent unui cont bancar activ după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
(3) Daca producătorul agricol care a depus cerere unică de plată în anul 2022 a fost preluat prin transfer, sprijinul de urgență acordat în baza prevederilor prezentei hotărâri poate fi solicitat de entitatea care a preluat exploatația.
(4) Producătorii agricoli declarați neeligibili pentru plata unică pe suprafață și ajutor național tranzitoriu 1 aferente campaniei 2022 care au primit decizie negativă/de respingere nu pot beneficia de prevederile prezentei hotărâri.

Art. 8 Schema se aplică potențialilor beneficiari care solicită plata sprijinului de urgența prevăzut de prezenta hotărâre, pe baza unor cereri de acordare a unui sprijin de urgență adresată APIA prin structurile sale teritoriale, respectiv centrele judeţene/locale sau centrul din municipiul
Bucureşti, după caz.

Reguli procedurale
Art. 9-(1) Beneficiarii care îndeplinesc condițiile prevăzute la art.5 și 7 depun la centrele judeţene/locale ale APIA, respectiv centrul APIA din municipiul Bucureşti, unde au depus cererile unice de plată pe suprafață pentru anul 2022, o cerere de acordare a sprijinului de urgență conform modelului prevăzut în anexa nr.2, însoţită de copia documentului de coordonate bancare, numai în situația în care acesta a suferit modificări față de cel înscris în cererea de plată pentru anul 2023.

ajutor urg_b


(2) Copiile documentelor de identificare existente la dosarul cererii de plată unică pe suprafață aferentă anului 2022, în cazul în care nu sunt modificări, rămân valabile și pentru acordarea sprijinului de urgență prevăzut de prezenta hotărâre.
(3) Cererea de acordare a sprijinului de urgența și documentele prevăzute la alin. (1) se depun în termen de maxim 30 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
(4) Documentele depuse în copie de către beneficiar vor purta sintagma „conform cu originalul“, vor fi datate și însușite prin semnătură de către beneficiar.
(5) APIA pune la dispoziția solicitanților cereri pretipărite conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotarâre cu suprafețele determinate în urma controalelor administrative și la fața locului aferente fiecarei culturi cuprinse în anexa nr. 1 pentru anul 2022; suprafețele totale se exprimă în ha, în cifre întregi fără subdiviziuni, prin trunchiere," precizează proiectul HG, aflat în dezbatere pe site-ul MADR. 

Vizualizat: 6452 | Galerie   | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

Fabricată în România, recunoscută în Europa!

Fabricată în România, recunoscută în Europa!

17 iulie 2024 - 18:35

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2024/1966 (seria L), s-a publicat astăzi, 17 iulie 2024, REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2024/1966 AL COMISIEI din 16 iulie 2024 de înregistrare a unei denumiri în Registrul specialităților tradiționale garantate [„Sardeluță marinată” (STG)].

Decizie MADR ASTĂZI irigații!

Decizie MADR ASTĂZI irigații!

17 iulie 2024 - 15:26

În contextul dificultăților întâmpinate în asigurarea volumelor necesare de apă, ministrul agriculturii, Florin Barbu, a inițiat consultări cu toți actorii implicați, în urma cărora a rezultat decizia de a suplimenta debitele de apă, prelevate din acumularea complexă Stânca-Costești de pe râul Prut pentru amenajarea Albița Fălciu din județul Vaslui și din acumularea Siriu de pe râul Buzău pentru amenajarea AHC Câmpia Buzăului din județele Buzău și Prahova.

Subvenția APIA de 230 euro/ha cu minim 3 vaci: Consumul anual maxim de porumb siloz pentru vaci!

Subvenția APIA de 230 euro/ha cu minim 3 vaci: Consumul anual maxim de porumb siloz pentru vaci!

17 iulie 2024 - 15:02

Crescătorii de vaci beneficiază începând cu acest an de o nouă schemă de ajutor, este vorba de sprijinul pentru porumbul de siloz. Cei care cresc minim 3 vaci și fac o producție de 18 tone porumb la hectar pot încasa de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) noua subvenție de 230 euro/ha. O altă condiție pentru bani se referă la consumul anual maxim de porumb siloz pentru bovine.

Control și supracontrol APIA plata ANT și SCZ cap animal!

Control și supracontrol APIA plata ANT și SCZ cap animal!

17 iulie 2024 - 12:39

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultura (APIA) a anunțat marți, 16 iulie 2024, că a extras eșantionul de control pentru acest an. Pentru controlul pe teren aferent schemelor de ajutor din sectorul zootehnic sunt verificați 5.356 crescători de animale dintre cei care au solicitat subvențiile APIA pe cap animal, cuvenite pentru anul 2024. 

Anunț făcut ASTĂZI de APIA! Plata subvenției APIA pășuni pentru anul ăsta!

Anunț făcut ASTĂZI de APIA! Plata subvenției APIA pășuni pentru anul ăsta!

16 iulie 2024 - 20:31

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că începând cu anul de cerere 2024 pe lângă standardul GAEC 3 - Interdicția de a incendia miriștile se pune în aplicare și standardul GAEC 10 - Interdicţia de a incendia vegetaţia pajiştilor permanente, ca parte a normelor de condiţionalitate ce trebuie respectate de către fermieri în vederea accesării intervențiilor sub formă de plăți directe și a unor intervenții și măsuri pentru dezvoltare rurală.

APIA OFICIAL! Cine e pe lista APIA pentru control subvenții APIA pentru acest an!

APIA OFICIAL! Cine e pe lista APIA pentru control subvenții APIA pentru acest an!

16 iulie 2024 - 19:54

Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că a fost extras eșantionul de control pentru Campania 2024, aferent schemelor de plată pe suprafață, măsurilor de dezvoltare rurală, schemelor de ajutor din sectorul zootehnic și condiționalitate din cererea de plată.

Crotaliile la control! Fermele de oi, vaci, verificate!

Crotaliile la control! Fermele de oi, vaci, verificate!

16 iulie 2024 - 17:42

Medicii veterinari oficiali, din cadrul Direcțiilor Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor – Serviciului Control Oficial Sănătate și Bunăstare Animală au efectuat un număr de 83 controale în exploatații profesionale și non profesionale din județul Satu Mare. Acțiunea de control se desfășoară în mai multe județe din țară. 

Vin banii pentru micii fermieri! Anunț OFICIAL ASTĂZI!

Vin banii pentru micii fermieri! Anunț OFICIAL ASTĂZI!

16 iulie 2024 - 14:54

Ministerul Agriculturii anunță astăzi că peste 180 milioane lei au fost virate către Direcțiile Agricole Județene pentru plata micilor fermieri cultivatori de tomate în spații protejate.

Cine sunt fermierii care iau un ajutor între 200 euro/ha și 250 euro/ha!

Cine sunt fermierii care iau un ajutor între 200 euro/ha și 250 euro/ha!

16 iulie 2024 - 06:53

Ministrul agriculturii, Florin Barbu, a anunțat luni, în emisiunea Agrostrategia de la TVR1 că fermierii care au culturile agricole afectate de secetă vor primi despăbugiri între 200 euro/ha și 250 euro/ha.

Anunț MADR ACUM: 550 de milioane de euro împărțite fermierilor!

Anunț MADR ACUM: 550 de milioane de euro împărțite fermierilor!

15 iulie 2024 - 17:43

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, anunță închiderea azi, 15 iulie 2024, a sesiunii de primire a cererilor de finanțare pentru DR-25 Modernizarea infrastructurii de irigații și pentru DR-26 Înființarea sistemelor de irigații, intervenții finanțate cu fonduri nerambursabule din Planul Strategic 2023 – 2027.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Plugurile Ovlac Mini pentru agricultura conservativă

Plugurile Ovlac Mini pentru agricultura conservativă

Forma trupiţelor şi design-ul special al plugurilor Ovlac Mini permite amestecarea resturilor vegetale şi a solului, chiar în condiţii de secetă. Plugurile Mini sunt recomandate pentru arătura superficială, de mică adâncime, după culturile de vară şi permite combaterea mecanică a buruienilor. Cadru "on-land" permite o viteză mare de înaintare cu un consum mic de combustibil.

Un interviu cu Marius Mitra - reprezentant Ovlac în România

Massey Ferguson a convins de la prima lucrare CLAAS România - soluţii digitale, servicii post-vânzare şi training specializat pentru operatori! FERME DE VÂNZARE în județul Cluj! IMAGINI DIN DRONĂ // Detalii în descriere

Bancul zilei

Întrebare

Întrebare
Î: De ce nu pot lucra pisicile la calculator? Detalii