Adama
Agreena
AGRICOVER

Ce sume luați de la APIA anul ăsta pe hectarul de pășune! Cuantum peste 400 euro/ha!

Publicat: 08 aprilie 2024 - 08:17
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) anunță fermierii, crescătorii de animale că beneficiază anul acesta de subvenții APIA suplimentare sau compensatorii pe hectarul de pășune. Cuantumul pe hectar al acestor plăți compensatorii poate depăși 400 de euro. Astfel, suma adăugată la plățile directe pe suprafață poate crește subvenția APIA pășune la circa 500 euro pe hectar. 

Beneficiarii plăților compensatorii pentru schema de sprijin compensatoriu de mediu și climă DR-01 sunt fermierii care utilează pajiști permanente. 

Potrivit Ghidului 2024, publicat de APIA pe site-ul oficial, în Campania 2024, vor putea fi deschise angajamente noi în cadrul intervenției DR-01 pentru P1, P3.1, P3.2, P6 și P9.2 pe o perioadă de 5 ani.

Plata compensatorie este plătită anual, ca sumă fixă pe unitatea de suprafață (ha) fiind acordată în urma asumării unor angajamente voluntare pentru o perioadă de 5 ani.

Cerințe de eligibilitate aplicabile tuturor pachetelor din DR-01 – agro-mediu şi climă pe pajiști permanente:

beneficiarii trebuie să țină o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea cerinţelor de agro-mediu (caiet de agro-mediu),
utilizează o suprafaţă agricolă localizată pe teritoriul României, identificabilă în Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS), având o categorie de utilizare eligibilă și situată în zonele eligibile pachetelor 1, 3.1, 3.2, 6, 9.2;
deţin o suprafaţă minimă a fermei de 1 ha, iar parcelele eligibile au dimensiunea minimă de 0,3 ha;
mențin pe întreaga perioadă a angajamentului o încărcătură de minim 0,3 UVM/ha pe suprafața angajată;
se angajează să menţină angajamentul pentru o perioada de 5 ani, de la data semnării acestuia;
se angajează să respecte cerinţele de bază relevante și cerinţele specifice variantelor pentru care aplică;

pajiste-bani-apia_b

Pachetul 1 – Pajişti cu înaltă valoare naturală – 142 euro/ha/an;
În implementarea Pachetului 1 pajiști cu înaltă valoare natural (HNV) în PNS sunt disponibile 3 variante independente, în comparație cu PNDR 2014-2020, unde variantele
Pachetului 2–Practici Agricole tradiționale puteau fi aplicate doar în combinație cu
Pachetul1–pajiști cu înaltă valoare naturală(HNV):
 varianta 1.1 – pajiști cu înaltă valoare naturală (HNV);
 varianta 1.2 - lucrări manuale pe pajişti cu înaltă valoare naturală;
 varianta 1.3 – lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti cu înaltă valoare naturală

Cerinţele specifice:
Varianta 1.1 – pajiști cu înaltă valoare naturală (HNV):
 utilizarea fertilizanţilor chimici şi a pesticidelor este interzisă (P),
 utilizarea tradiţională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a maxim 50 kg N s.a./ha (această cantitate poate fi crescută, numai pentru suprafețele pentru care există amenajamente pastorale în vigoare, până la cantitatea optimă calculată, prevăzută în amenajamentul pastoral);
 păşunatul se efectuează cu minim 0,3 UVM și maxim 1 UVM pe hectar (încărcătura de animale poate fi crescută până la încărcătura optimă calculată, prevăzută în amenajamentul pastoral);
 pajiştile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor.

varianta 1.2 – lucrări manuale pe pajişti cu înaltă valoare naturală permanente utilizate mixt prin cosit și pășunat-242 €/ha/an
varianta1.3 - lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti cu înaltă valoare naturală permanente utilizate mixt prin cosit și pășunat -163 €/ha/an

Cerinţe specifice pentru varianta 1.2 și 1.3 (suplimentar față de cerințele specifice variantei 1.1):
 varianta 1.2 - lucrările cu utilaje mecanizate, cositul și strânsul fânului, nu sunt permise pe suprafaţa aflată sub angajament, cu excepția celor operate cu forța animală (P).
 varianta 1.3 – cositul și strânsul fânului se poate efectua cu utilaje mecanizate de mică capacitate (utilaje cu lama scurtă și viteză mică de deplasare), fiind interzisă folosirea utilajelor grele pe suprafața aflată sub angajament (P).

Cerinţe specifice comune ambelor variante:
 cositul este permis începând cu data de 1 iulie (pentru terenurile situate în UAT cu altitudini medii mai mari sau egale cu 600 m) sau începând cu data de 15 iunie (pentru terenurile situate în UAT cu altitudini medii mai mici de 600 m) (P);
 masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii aflate sub angajament nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului.

Pachetul 3.1 – Pajişti importante pentru păsări pentru Crex crex:
Varianta 3.1.1 – lucrări manuale pe pajiști importante pentru Crex crex 310€/ha/an
Varianta 3.1.2 - lucrări cu utilaje ușoare pe pajiști importante pentru Crex crex-231€/ha/an

Cerinţele specifice ale pachetului 3.1 –pajiști importante pentru Crex crex:
 cositul este permis începând cu data de 1 august (P),
 cositul se va realiza dinspre interiorul parcelei spre exteriorul acesteia,
 păşunatul se va efectua cu maximum 0,7 UVM pe hectar începând cu data de 1 august,
 lucrările cu utilaje mecanizate, cositul și strânsul fânului, nu sunt permise pe suprafaţa pajiştilor aflate sub angajament, cu excepţia celor operate cu forţă animală (pentru varianta 3.1.1) (P),
 lucrările, cositul și strânsul fânului se pot efectua cu utilaje mecanizate de mică capacitate (cosit cu utilaje cu lama scurtă si viteză mică de deplasare), fiind interzisă folosirea utilajelor grele (pentru varianta 3.1.2) (P),
 sunt interzise acţiunile care să conducă la accelerarea drenajului natural al pajiştilor aflate sub angajament,
 utilizarea tradiţională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a maxim 40 kg N s.a./ha (0,7 UVM/ha) (P),
 utilizarea fertilizanţilor chimici şi a pesticidelor este interzisă (P),
 o bandă, lată de 3 metri, cu o suprafață totală de cel puțin 3% din suprafața aflată sub angajament, va fi lăsată necosită pe cel puțin o margine a fiecărei parcele (poate fi cosită după data de 1 septembrie) (P),
 masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii aflate sub angajament nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului,
 pajiştile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor,
 nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări (se pot face însămânţări cu specii din flora locală doar în cazurile când unele suprafeţe sunt afectate accidental),
 beneficiarii ţin o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea cerinţelor de agro-mediu.

Pachetul 3.2- pajiști importante pentru Lanius minor şi Falco vespertinus:
Varianta 3.2.1 lucrări manuale pe pajiști importante pentru Lanius minor și Falco vespertinus-159€/ha/an
Varianta 3.2.2 lucrări cu utilaje uşoare pe pajiști importante pentru Lanius minor și Falco vespertinus-80€/ha/an

Cerinţele specifice ale pachetului 3.2 – Lanius minor şi Falco vespertinus:
 cositul este permis până la data de 1 iulie,
 păşunatul se va efectua cu maximum 1 UVM pe hectar,
 lucrările cu utilaje mecanizate, cositul și strânsul fânului nu sunt permise pe suprafaţa pajiştilor aflate sub angajament cu excepţia celor operate cu forţă animală (pentru varianta 3.2.1) (P) sau lucrările, cositul și strânsul fânului se pot efectua cu utilaje mecanizate de mică capacitate (cosit cu utilaje cu lama scurtă și viteză mică de deplasare), fiind interzisă folosirea utilajelor grele (pentru varianta 3.2.2) (P).
 utilizarea fertilizanţilor chimici şi a pesticidelor este interzisă (P),
 utilizarea tradiţională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a maximum 50 kg N sa/ha (1 UVM/ha) (P),
 bandă lată de 3 metri, cu o suprafață totală de cel pușin 3% din suprafața aflată sub angajament va fi lăsată necosită pe cel puțin o margine a fiecărei parcele (poate fi cosită după data de 1 septembrie),
 masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii aflate sub angajament nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului,
 pajiştile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor,
 nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări (se pot face însămânţări cu specii din flora locală doar în cazurile când unele suprafeţe sunt afectate accidental).

Pachetul 6 – Pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.)
varianta 6.1 – lucrări manuale pe pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.) – 410 euro/ha/an;
varianta 6.2 – lucrări cu utilaje ușoare pe pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.) – 331 euro/ha/an.

Cerinte specifice ale pachetului 6 – pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.):
 este interzisă utilizarea fertilizanţilor chimici şi a pesticidelor (P),
 utilizarea tradiţională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a maxim 40 kg N s.a./ha (0,7 UVM/ha) (P),
 cositul este permis începând cu 26 august (P),
 lucrările cu utilaje mecanizate, cositul și strânsul fânului, nu sunt permise pe suprafaţa pajiştilor aflate sub angajament, cu excepţia celor operate cu forţă animală (pentru varianta 6.1) sau lucrările, cositul și strânsul fânului, se pot efectua cu utilaje mecanizate de mică capacitate (cosit cu utilaje cu lama scurtă și viteză mică de deplasare), fiind interzisă folosirea utilajelor grele (pentru varianta 6.2) (P), păşunatul este permis cu maxim 0,7 UVM pe hectar începând cu 26 august, sunt interzise acţiunile care să conducă la accelerarea drenajului natural al pajiştilor aflate sub angajament, masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii aflate sub angajament nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului, pajiştile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor, nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări (se pot face însămânţări cu specii din flora locală doar în cazurile când unele suprafeţe sunt afectate accidental), beneficiarii ţin o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea cerinţelor de agro-mediu.

Pachetul 9.2 – pajişti permanente importante ca zone de hrănire pentru acvila țipătoare mică(Aquila pomarina)
Varianta 9.2.1 – lucrări manuale pe pajişti importante pentru acvila tipătoare mică (Aquila pomarine)-269 €/ha/an
Varianta 9.2.2 – lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru acvila tipătoare mică (Aquila pomarina) -190 €/ha/an

Cerințe specifice ale pachetului 9.2 – pajiști permanente importante ca zone de hrănire pentru acvila țipătoare mică (Aquila pomarina):

cositul este permis începând cu 1 iulie (P),
minim 10% din suprafața fiecărei parcele aflată sub angajament trebuie menţinută
necosită, cositul acestora fiind permis începând cu 1 octombrie (P),
lucrările cu utilaje mecanizate, cositul și strânsul fânului, nu sunt permise pe suprafaţa pajiştilor aflate sub angajament cu excepţia celor operate cu forţă animală (pentru varianta 9.2.1) sau lucrările, cositul și strânsul fânului, se pot efectua cu utilaje mecanizate de mică capacitate (cosit cu utilaje cu lama scurtă și viteză mică de deplasare), fiind interzisă folosirea utilajelor grele (pentru varianta 9.2.2) (P),
utilizarea tradițională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a maxim 40 kg N s.a./ha (0,7 UVM/ha) (P),
păşunatul se efectuează cu maxim 0,7 UVM/ha,
pajiștile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări. Se pot face însămânţări cu specii din flora locală doar în cazurile când anumite porţiuni de pajişte degradează sau sunt afectate accidental,

 este interzis drenajul parcelelor aflate sub angajament,
 utilizarea fertilizanţilor chimici şi a pesticidelor este interzisă (P),
 beneficiarii ţin o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea cerinţelor de agro-mediu

 

Vizualizat: 2991 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

Oficial MADR! Noua subvenție pentru cumpărarea vacilor și mieluțelor!

Oficial MADR! Noua subvenție pentru cumpărarea vacilor și mieluțelor!

24 mai 2024 - 13:49

Secretarul de stat din Ministerul Agriculturii, Adrian Pintea, participă luni, 27 mai 2024, la Consiliul Agricultură și Pescuit, care se va desfășura la Bruxelles. Delegația română va solicita în sesiune publică aprobarea subvenției pentru achiziționarea animalelor de reproducție, anunță MADR în comunicatul transmis astăzi Agroinfo. 

APIA ASTĂZI: Plăți pentru crescătorii de animale!

APIA ASTĂZI: Plăți pentru crescătorii de animale!

24 mai 2024 - 12:48

Sprijin financiar în valoare de peste 322 milioane lei pentru susținerea activitații crescătorilor din sectorul suin și avicol în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.

Șef APIA: Dacă nu vor primi subvenții anul ăsta, este strict vina fermierilor!

Șef APIA: Dacă nu vor primi subvenții anul ăsta, este strict vina fermierilor!

24 mai 2024 - 11:07

Avertisment! Perioada scurtă alocată depunerii cererilor unice APIA îi va lăsa anul acesta pe mulți fermieri fără subvențiile APIA pe hectar și cap animal. Sute de fermieri nu vor primi aceste ajutoare, avertizează directorul executiv al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) Bihor, Sorin Ioan Roman.

Anunț făcut de ministrul agriculturii!

Anunț făcut de ministrul agriculturii!

23 mai 2024 - 20:06

Ministrul agriculturii, Florin Barbu, a venit cu vești importante în ceea ce privește cerealele ucrainene. Acesta spune că interdicția în ceea ce privește aceste grâne în România nu va expira.

Verificări la micii fermieri cultivatori de legume!

Verificări la micii fermieri cultivatori de legume!

23 mai 2024 - 19:41

Aproape 9.300 de fermieri din județul Olt s-au înscris, în acest an, pentru a beneficia de ajutorul de 1.500 euro pe hectar, destinat compensării pierderilor cauzate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, potrivit Radio România Actualități.

Buget mai mare, subvenții APIA mai mari!

Buget mai mare, subvenții APIA mai mari!

23 mai 2024 - 17:18

Ministrul agriculturii, Florin-Ionuț Barbu, a avut miercuri, 22 mai 2024, la sediul instituției o întâlnire cu reprezentanții principalelor forme asociative din sectorul vegetal, pentru a discuta provocările cu care se confruntă fermierii.

APIA ASTĂZI: Fermieri, în 2 zile aveți banii în cont!

APIA ASTĂZI: Fermieri, în 2 zile aveți banii în cont!

23 mai 2024 - 11:08

Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că ieri, 22 mai 2024, a efectuat plata aferentă ajutorului de stat acordat producătorilor agricoli din sectorul vegetal, aprobat de Guvernul României sub formă de grant direct în valoare de 100 euro/hectar, iar în următoarele 2 zile beneficiarii vor avea banii în conturi.

Mesaj URGENT plata subvențiilor APIA hectar, cap animal!

Mesaj URGENT plata subvențiilor APIA hectar, cap animal!

23 mai 2024 - 07:07

Fermierii, crescătorii de animale sunt avertizați de către secretarul de stat MADR, Adrian Pintea, să respecte termenul limită de 7 iunie 2024 dacă vor să beneficieze de subvențiile APIA pe hectar și cap animal, aferente acestui an.

Plata subvenției APIA de 100 euro/ha și animal pe care o iau și fermierii persoane fizice!

Plata subvenției APIA de 100 euro/ha și animal pe care o iau și fermierii persoane fizice!

23 mai 2024 - 05:56

Plata subvenției de 100 de euro/hectar pentru sectorul vegetal, respectiv 100 euro/echivalentul UVM pentru sectoarele suin și avicol a fost demarată miercuri, 22 mai 2024, a anunțat secretarul de stat MADR Adrian Pintea.

AFIR ASTĂZI: Ajutor de maxim un milion euro/beneficiar!

AFIR ASTĂZI: Ajutor de maxim un milion euro/beneficiar!

22 mai 2024 - 18:56

În urma finalizării etapei de evaluare, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat pe pagina oficială de internet, www.afir.ro, Rapoartele intermediare de selecție pentru intervenția DR-28 Crearea/ modernizarea infrastructurii rutiere de bază din spațiul rural și pentru intervenția DR-27 Crearea/ modernizarea infrastructurii de acces agricolă.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Soluţiile Vantage pentru agricultura de precizie / Precision Planting / Carbon Bee

Soluţiile Vantage pentru agricultura de precizie / Precision Planting / Carbon Bee

Vantage oferă soluţii integrate pentru agricultura de precizie, atât pentru cei care practică agricultura conservativă, cât şi pentru agricultura convenţională. Două dintre acestea sunt:

- semănatul de precizie, cu ajutorul tehnologiei Precision Planting prin care se realizează semănatul uniform atât în ceea ce priveşte adâncimea de semănat cât şi distanţa dintre seminţe/plante, în sistem no-till, minimum-till şi convenţional;

- erbicidarea "Spot spraying" - cu ajutorul tehnologiei Carbon Bee de la AgTech, sistemul SmartStriker - care permite detectarea precisă, în timp real, a buruienilor şi erbicidarea individuală a acestora.

Massey Ferguson a convins de la prima lucrare CLAAS România - soluţii digitale, servicii post-vânzare şi training specializat pentru operatori! FERME DE VÂNZARE în județul Cluj! IMAGINI DIN DRONĂ // Detalii în descriere

Bancul zilei

Bacşiş

Bacşiş
O familie de scoţieni, îşi termină cina într-un restaurant. Detalii