Adama
Agreena
AGRICOVER

Ce a găsit Curtea de Conturi la Ministerul Agriculturii!

Publicat: 28 iulie 2023 - 07:50
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten

Curtea de Conturi a României a făcut un audit la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale în timpul căruia a descoperit o serie de deficiențe și puncte slabe. Curtea de Conturi a transmis într-un comunicat o sinteză a raportului întocmit în urma auditului la MADR.

"Curtea de Conturi a României adresează Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) o serie de recomandări privind instituirea măsurilor necesare pentru prevenirea și combaterea efectelor schimbărilor climatice în agricultură, având în vedere că performanța activității în acest domeniu a fost afectată de unele deficiențe, vulnerabilități și puncte slabe.

minister-agri-verde_b

Recomandările au fost formulate în contextul auditului performanței cu tema Prevenirea și combaterea efectelor schimbărilor climatice în agricultura românească, misiune efectuată în perioada februarie 2022-martie 2023, pentru intervalul 2000-2021. Selectarea temei de audit a fost motivată de interesul general privind impactul schimbărilor climatice asupra agriculturii, sector vulnerabil la efectele negative ale acestora. Cu prilejul misiunii de audit efectuate la MADR au fost derulate acțiuni de documentare la Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, la Administrația Sistemului Național Antigrindină și Creștere a Precipitațiilor, precum și la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Auditul a reținut că la nivelul sectorului agricultură și dezvoltare rurală nu a fost implementată o strategie națională unitară. MADR este responsabil cu politicile din domeniul agriculturii, având un rol cheie în politicile și măsurile specifice sectorului, precum și în cele asociate schimbărilor climatice, iar absența unei strategii unitare afectează coerența politicilor și a măsurilor în domeniu. Prioritățile urmărite în sectorul agricultură și dezvoltare rurală, inclusiv în ceea ce privește atenuarea și adaptarea la efectele schimbărilor climatice, au fost cuprinse, într-o oarecare măsură, în programe implementate de entitățile subordonate.

În ultimii 20 de ani, Strategia națională pentru combaterea deșertificării, degradării terenurilor a fost implementată într-o măsură redusă, cauzată în principal de neaprobarea Programului de punere în aplicare a Strategiei, a lipsei instrumentelor de implementare, a slabei capacități de cooperare intersectorială, cât și a neconcordanțelor dintre programele propuse cu planurile comunităților locale. Este de remarcat faptul că, de la ratificarea Convenției Națiunilor Unite pentru Combaterea Deșertificării (1998) și până în anul 2021, când a intrat în vigoare Legea nr. 246/2020 (legea solului), la nivel național nu a existat un cadru legal integrat privind utilizarea, conservarea și protecția solului și, implicit, al terenurilor agricole.

În domeniul îmbunătățirilor funciare, MADR nu a elaborat și implementat o strategie națională care să cuprindă întregul sistem de amenajări de irigații, desecare-drenaj și combaterea eroziunii solului, în scopul prevenirii și înlăturării acțiunii factorilor de risc: secetă, eroziunea solului, exces de apă, inundații. Cu toate că efortul financiar al statului pentru asigurarea apei pentru irigații a crescut semnificativ începând cu anul 2017, în urma acordării unor facilități financiare beneficiarilor, MADR nu a evaluat impactul măsurilor de sprijin și, în consecință, nu se cunoaște dacă acest efort se reflectă în creșterea producției agricole. Suprafața irigată rămâne redusă, reprezentând în anul 2021 doar 12,44% din totalul suprafeței amenajate pentru irigații și 35,23% din totalul suprafeței funcționale.

Conform auditului, nici în sectorul de cercetare agricolă MADR nu a implementat o viziune strategică prin care să stabilească responsabilitățile, prioritățile și temele de cercetare pentru atenuarea efectelor schimbărilor climatice și adaptarea agriculturii la acestea. La nivelul ministerului, aspectele privind schimbările climatice nu sunt gestionate în mod integrat și coordonat de către o structură de specialitate.

Nu există un inventar centralizat al terenurilor degradate și nici un program pentru împădurirea acestora, cu toate că era o obligație impusă de lege. Având în vedere gradul redus de împădurire din perioada 2010-2022 (numai 1021 ha. de terenuri degradate împădurite și preluate în fondul forestier național, până în anul 2015, după care nu au mai fost efectuate lucrări), auditorii au exprimat rezerve rezonabile cu privire la realizarea, până în anul 2035, a țintei prevăzute în Codul silvic, de ”împădurire a unor terenuri cu altă destinație decât cea silvică, în suprafață de 2 milioane ha.”.

Pentru eliminarea deficiențelor, diminuarea riscurilor și a punctelor slabe constatate, echipa de audit a formulat o serie de recomandări, dintre care menționăm:

Consolidarea capacității instituționale a MADR pentru gestionarea integrată și coordonată a activităților specifice privind prevenirea și combaterea efectelor schimbărilor climatice în agricultură, elaborarea procedurilor operaționale și a regulamentelor, procedurilor și instrucțiunilor proprii pentru tipurile de risc pentru care MADR are calitatea de autoritate cu rol principal și secundar;
Efectuarea demersurilor necesare pentru elaborarea unei strategii unitare de reducere a efectelor secetei, prevenirea și combaterea degradării și deșertificării terenurilor agricole, clarificarea și armonizarea legislației și regulamentelor în domeniu;
Integrarea programelor de reabilitare și modernizare a infrastructurii de irigații, a sistemelor de desecare/drenaj și de combatere a eroziunii solului, într-o strategie națională care să reflecte viziunea Guvernului în ceea ce privește eficientizarea, modernizarea și/sau extinderea infrastructurii de îmbunătățiri funciare, în scopul adaptării agriculturii la schimbările climatice și reducerii efectelor acestora asupra producției agricole;
Inventarierea terenurilor agricole degradate și elaborarea unor programe/planuri de acțiune corespunzătoare pentru restaurarea, prevenirea, reducerea riscurilor și combaterea degradării terenurilor destinate agriculturii;
Actualizarea proiectului de Strategie pentru cercetare-dezvoltare-inovare în domeniul agroalimentar pe termen mediu și lung; orientarea cercetării spre adaptarea agriculturii la efectele negative ale schimbărilor climatice în domeniile prioritare pentru sectorul agricol;
Simplificarea regulilor și procedurilor/cerințelor de accesare a măsurilor implementate prin PAC 2021-2027 evaluate ca având impact în prevenirea și diminuarea efectelor schimbărilor climatice.

În ceea ce privește impactul auditului în activitatea MADR, este de reținut faptul că Ministerul a demarat mai multe acțiuni, dintre care enumerăm:

planificarea actualizării cadrului legislativ național în concordanță cu cel european în ceea ce privește sănătatea solului;
realizarea unei analize privind adaptarea la schimbările climatice a întregului sector al îmbunătățirilor funciare;
extinderea infrastructurii principale de irigații supusă reabilitării (de la 89 amenajări la 156)
redactarea ”Ghidului privind elaborarea și implementarea planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare în domeniul agricol și de dezvoltare rurală al MADR”.

Curtea de Conturi a României înțelege să ofere suport entităților auditate, în demersurile lor, în limita competențelor și a atribuțiilor stabilite de cadrul legislativ."

 

Vizualizat: 1734 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

Rezultat teste pesticide, afișat la tarabă!

Rezultat teste pesticide, afișat la tarabă!

12 iulie 2024 - 09:16

Fermierii ale căror produse sunt conforme au posibilitatea de a afișa rezultatele analizelor la punctele de vânzare, dovedind astfel calitatea produselor românești.

Verificați dacă sunteți pe lista de plată APIA!

Verificați dacă sunteți pe lista de plată APIA!

12 iulie 2024 - 06:55

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că în perioada 03 – 10.07.2024, a efectuat plăți în suma totală de 80.864.046,51 lei (16.302.986,34 euro) din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), cofinanțare de la Bugetul Național (BN1), Buget Național (BN) și Instrumentul de redresare al Uniunii Europene (EURI). 

Raport AFIR ASTĂZI: Listă fermieri ajutor achiziții tractor, utilaje agricole!

Raport AFIR ASTĂZI: Listă fermieri ajutor achiziții tractor, utilaje agricole!

11 iulie 2024 - 17:01

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat astăzi Lista proiectelor depuse aferente submăsurii 4.1 „Investiții în exploatații agricole”, P4.1.1 „Achiziții simple de utilaje agricole la nivelul fermei (vegetal)”, componenta toate culturile exceptând sfecla de zahăr și formele asociative, etapa 1, sesiunea 01/ 2024.

Aprobată ASTĂZI de Guvern: Plata subvenției mici fermieri, sumă majorată!

Aprobată ASTĂZI de Guvern: Plata subvenției mici fermieri, sumă majorată!

11 iulie 2024 - 16:22

În ședința de Guvern din 11 iulie 2024 a fost aprobat Memorandumul cu tema „Suplimentarea limitelor de credite bugetare și credite de angajament aprobate pe luna iulie 2024 pentru Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale”, în baza prevederilor OUG34/2023.

Ordin în vigoare ACUM! Sancțiuni ANT zootehnie, plăți APIA hectar, cap animal!

Ordin în vigoare ACUM! Sancțiuni ANT zootehnie, plăți APIA hectar, cap animal!

11 iulie 2024 - 15:10

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 660 din 10 iulie 2024 a fost publicat Ordinul nr. 278/2024 pentru aprobarea sistemului de sancțiuni aplicabil intervențiilor și ajutoarelor naționale tranzitorii în sectoarele vegetal și zootehnic, aferente cererilor de plată începând cu anul de cerere 2024.

Ministrul Fechet: Ursul se plimbă în mijlocul orașului!

Ministrul Fechet: Ursul se plimbă în mijlocul orașului!

11 iulie 2024 - 09:06

Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a declarat că situația în ceea ce privește urșii a fost scăpată de sub control în România, numărul estimativ al animalelor depășind 8.000.

Subvenția APIA garantată timp de 5 ani!

Subvenția APIA garantată timp de 5 ani!

11 iulie 2024 - 08:18

Tinerii fermieri până-n 40 de ani beneficiază de Sprijinul complementar pentru venit (CIS YF), o subvenție pe hectar, în plus față de ceilalți fermieri. Subvenția APIA le este garantată tinerilor fermieri timp de 5 ani. Cum se calculează perioada de plată APIA și ce schimbări au survenit în acest an?

Soluții pentru dezvoltarea agriculturii ecologice

Soluții pentru dezvoltarea agriculturii ecologice

10 iulie 2024 - 18:51

În perioada 08-10 iulie 2024, Rețeaua Rurală Națională a organizat Seminarul Adhoc cu tema „Soluții pentru dezvoltarea agriculturii ecologice în contextul Planului Strategic’’. Evenimentul a reunit reprezentanți ai asociațiilor profesionale din agricultura ecologică, retaileri, Asociația Marilor Rețele Comerciale din România, Consiliul Concurenței și operatori din agricultura ecologică.

Ordin MADR ASTĂZI: Despăgubiri secetă!

Ordin MADR ASTĂZI: Despăgubiri secetă!

10 iulie 2024 - 18:14

În Monitorul Oficial a fost publicat Ordinul nr. 271/112/2024 pentru modificarea anexei nr. 4 la Regulamentul privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice, aprobat prin OMADR şi al ministrului afacerilor interne nr. 97/63/2020.

Oficial ASTĂZI! Registrul Agricol, modificare titlu de proprietate teren!

Oficial ASTĂZI! Registrul Agricol, modificare titlu de proprietate teren!

10 iulie 2024 - 15:51

MADR a publicat în transparență decizională Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind registrul agricol pentru perioada 2025-2029.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

CLAAS România - soluţii digitale, servicii post-vânzare şi training specializat pentru operatori!

CLAAS România - soluţii digitale, servicii post-vânzare şi training specializat pentru operatori!

Massey Ferguson a convins de la prima lucrare FERME DE VÂNZARE în județul Cluj! IMAGINI DIN DRONĂ // Detalii în descriere Prețul, brandurile și garanția l-au convins pe Mihai Cherecheș să aleagă IPSO Utilaje de Ocazie

Bancul zilei

Neîntelegere

Neîntelegere
Aseara, nevasta-mea a lasat un biletel pe frigider: Detalii