Adama
Agreena
AGRICOVER

Beneficiari, condiţii de eligibilitate şi cuantum ajutor de minimis micii fermieri!

Publicat: 29 august 2023 - 06:42
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten

Micii fermieri, cultivatori de legume în spații protejate, beneficiază de un ajutor de minimis și-n extrasezon, o prelngire a programului Tomata, pentru o listă de legume cultivate în spații protejate. Care sunt condițiile de eligibilitate pentru această nouă subvenție?

Ministerul Agriculturii a publicat, în dezbatere, un proiect de hotărâre de Guvern privind beneficarii, condițiile de acordare și valoarea noului ajutor de minimis.

"Beneficiarii, condiţiile de eligibilitate şi valoarea totală a ajutorului de minimis pentru susţinerea producţiei de legume cultivate în spaţii protejate
Art. 4. - (1) Schema de ajutor de minimis se acordă întreprinderilor/întreprinderilor unice care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, pentru susţinerea producţiei de legume cultivate în spaţii protejate, potrivit art. 2.
(2) Prevederile prezentei scheme se aplică întreprinderilor/întreprinderilor unice, pentru culturile de legume cultivate în spaţii protejate, prevăzute la art. 2, respectiv:
a) producătorilor agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare, valabil până la 31 decembrie 2024;
b) producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016;
c) producătorilor agricoli persoane juridice.
Art. 5. - (1) Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis pentru producţia de legume în spaţii protejate, beneficiarii prevăzuţi la art. 4 alin. (2) trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:
a) să solicite ajutorul de minimis prevăzut de prezenta hotărâre;
b) să utilizeze o suprafaţă cumulată de spații protejate de minimum 1.000 mp, cultivată exclusiv cu una dintre culturile de tomate, ardei gras şi/sau lung și/sau gogoșar, castraveţi, fasole păstăi, salată, spanac, ceapă verde;
c) să marcheze suprafaţa prevăzută la lit. b), la loc vizibil, cu o placă-indicator, pe care să se găsească inscripţia "Program susţinere legume, perioada 2023-2024, beneficiar numărul . . . . . . . . . ., Direcţia pentru Agricultură a Judeţului . . . . . . . . . ./Municipiului Bucureşti", cu dimensiunea minimă recomandată de 50 cm/70 cm;
d) să obţină producţiile minime corespunzătoare culturii de legume;
e) să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu legume în spaţiile protejate în anul 2023;
f) să deţină Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, avizat de OFJ;
g) să facă dovada obţinerii producţiei minime realizate, prin documente justificative în funcţie de forma de organizare;
h) să obţină legume care nu depăşesc conţinutul maxim aplicabil reziduurilor de pesticide, condiţie care se verifică conform prevederilor art. 12 alin. (3);

subventie-usturoi_b

(2) Pentru suprafaţa prevăzută la alin. (1) lit. b) se acceptă o o diferenţă de -50 mp rezultaţi în urma verificării în teren a suprafeţei cultivate cu legume.
(3) Producţiile minime prevăzute la alin. (1) lit. d) sunt următoarele:
a) 3.000 kg/1.000 mp pentru cultura de tomate;
b) 2.000 kg/1.000 mp pentru cultura de ardei gras şi/sau lung și/sau gogoșar;
c) 4.000 kg/1.000 mp pentru cultura de castraveţi;
d) 1.500 kg/1.000 mp pentru cultura de fasole păstăi;
e) 10.000 plante/1.000 mp pentru cultura de salată;
f) 1.000 kg/1.000 mp pentru cultura de spanac;
g) 100.000 bulbi/plante/1.000 mp pentru cultura de ceapă verde.

(4) Valorificarea producţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d) se face în perioada 1 noiembrie 2023 – 31 ianuarie 2024 inclusiv.
(5) Dovada obţinerii producţiei de legume obţinute în spaţii protejate prevăzută la alin. (3) o constituie copia rapoartelor fiscale de închidere zilnică /factura/fila/filele din carnetul de comercializare pentru legumele care fac obiectul programului.
(6) Sprijinul financiar se acordă beneficiarilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1) - (5) pentru o singură cultură, dintre cele enumerate la art. 2.

Art. 6. - (1) Valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprimă sub forma unei subvenţii, potrivit art. 3 alin. (6) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol, şi se acordă beneficiarilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 5.

(2) Sprijinul financiar de ajutor de minimis este de maximum 1.000 euro inclusiv/1.000mp/beneficiar.

(3) Valoarea maximă a sprijinului financiar prevăzută la alin. (2) se acordă în lei, la cursul de schimb de 4,9490 lei stabilit de către Banca Centrală Europeană, la data de 29 septembrie 2022, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria C, nr. 379 din 3 octombrie 2022, pentru schema de ajutor de minimis prevăzută la art. 4 alin. (1), în condiţiile prevăzute la art. 5.
(4) Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăşi suma de 20.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual, respectiv anul depunerii cererii de înscriere în program şi în cele două exerciţii financiare precedente, conform prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.

Art. 7. - Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc beneficiarilor începând cu data de 26 februarie 2024.

Art. 8. – (1) Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis prevăzute de prezenta hotărâre sunt în sumă de 109.373 mii lei, reprezentând echivalentul a 22.100 mii euro, şi se asigură din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2024 la capitolul 83.01 «Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare», titlul 51 «Transferuri între unităţi ale administraţiei publice», articolul 51.01 «Transferuri curente», alineatul 51.01.01 «Transferuri către instituţii publice», direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, care asigură sumele necesare acordării schemei de la capitolul 83.10 «Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare», titlul 40 «Subvenţii», articolul 40.15 «Sprijinirea producătorilor agricoli».
(2) Suma prevăzută la alin, (1) se distribuie beneficiarilor eligibili cu încadrarea în bugetul alocat schemei," precizează proiectul HG care poate fi consultat pe site-ul MADR.

 

 

Vizualizat: 9684 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

Nou ajutor pentru fermieri lansat ACUM!

Nou ajutor pentru fermieri lansat ACUM!

18 iunie 2024 - 12:01

Agențiile Judeţene pentru Ocuparea Forței de Muncă anunță că fermierii care angajează în perioada vacanței elevi sau studenți pot beneficia de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referință (ISR) al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă, valoarea ISR, actualizată în 2024 este de 660 lei, astfel fermierii angajatori beneficiază de jumătate din această sumă pentru fiecare angajat elev sau student.

Lege plată subvenție micii fermieri!

Lege plată subvenție micii fermieri!

18 iunie 2024 - 09:13

Pe masa președintelui Klaus Iohannis se află pentru promulgare Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2024 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea parțială a pierderilor la cultura de tomate în spații protejate și cultura de usturoi, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.

Ordinul vine direct de la Guvern! Banii intră în conturile fermierilor în doar câteva zile

Ordinul vine direct de la Guvern! Banii intră în conturile fermierilor în doar câteva zile

17 iunie 2024 - 20:49

Vin vești bune direct de la Guvern! Banii vor intra în conturi în doar câteva zile. Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură (APIA) a anunțat că, la data de 30 iunie, se va încheia oficial plata subvențiilor.

Lista completă cuantum subvenții APIA hectar și cap animal!

Lista completă cuantum subvenții APIA hectar și cap animal!

17 iunie 2024 - 16:49

După ultimele transferuri de sume între subvențiile APIA, concret, s-a luat din bugetul unor scheme de plată neaccesate și s-au transferat sumele către alte scheme, pentru a mări cuantumul, s-a stabilit prin Ordin MADR, publicat în Monitorul Oficial pe data de 5 iunie 2024, lista cuantumurilor finale ale subvențiilor APIA acordate în vegetal și zootehnie. În listă, veți găsi cuantumul stabilit și pentru noile subvenții APIA, eco-scheme.

Ferme de vaci cu un plus la subvenții APIA! Cum se va plăti ANT ajutor național tranzitoriu!

Ferme de vaci cu un plus la subvenții APIA! Cum se va plăti ANT ajutor național tranzitoriu!

17 iunie 2024 - 13:38

Subvențiile APIA pentru vaci trebuie direcționate către fermele care fac performanță sau măcar un plus la subvenții ar trebui acordat acestor ferme. Ajutorul național tranzitoriu trebuie împărțit doar celor care cresc cu adevărat vaci, regândit modul de acordare pentru ca banii să ajungă la crescători, este convins Ionuț Costin Lupu, director Asociația Holstein.RO

Ajutor plătit de APIA fermierilor, crescătorilor! Start de ASTĂZI!

Ajutor plătit de APIA fermierilor, crescătorilor! Start de ASTĂZI!

17 iunie 2024 - 09:00

Agenţia de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) anunţă lansarea sesiunii 1 de depunere a Cererilor de finanțare pentru accesarea Schemei de ajutor de stat „Silvo-mediu și climă”, aferentă Intervenției DR-07„Silvo-mediu și climă” din cadrul PS PAC 2023-2027. Cererile de finanțare pentru schema de ajutor de stat pot fi depuse în intervalul 17 iunie 2024 ora 9,00 – 13 septembrie 2024, ora 14,30.

Mari fermieri pe terenul statului! Câți bani fac?

Mari fermieri pe terenul statului! Câți bani fac?

17 iunie 2024 - 08:15

Primii zece arendași pe terenul statului exploatează aproximativ 50% din cele 254,5 mii de hectare pe care le are în concesiune sau arendă Agenția Domeniilor Statului, potrivit unei analize Economica pe baza informațiilor furnizate de ADS.

Condiții necesare ajutor AFIR achiziții utilaje agricole!

Condiții necesare ajutor AFIR achiziții utilaje agricole!

07 iunie 2024 - 21:19

În vederea lansării sesiunii de depunere a solicitărilor de finanțare, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat pe pagina oficială de internet, www.afir.ro, versiunea finală a Ghidului solicitantului pentru submăsura 4.1 „Investiţii în exploataţii agricole”, componenta 4.1.1. prin care se finanțează achiziții simple de utilaje agricole.

Atenție, fermieri! Amenzi de până la 20.000 de lei!

Atenție, fermieri! Amenzi de până la 20.000 de lei!

07 iunie 2024 - 16:17

În ședința de Guvern din 6 iunie 2024 a fost aprobată Hotărârea pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia.

ASTĂZI! Suma virată în conturile fermierilor, crescătorilor de animale!

ASTĂZI! Suma virată în conturile fermierilor, crescătorilor de animale!

07 iunie 2024 - 16:10

2,29 miliarde euro au intrat în conturile fermierilor români de la începutul acestui an și până în prezent, bani europeni rambursați de către Comisia Europeană pentru finanțarea măsurilor de sprijin derulate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Ștefan Slavu: Pentru o fermă la început de drum MF 5713 este un tractor excelent

Ștefan Slavu: Pentru o fermă la început de drum MF 5713 este un tractor excelent

Originar din orașul Tecuci, jud. Galați, tânărul Ștefan Slavu a lucrat și a locuit aproximativ 15 ani în Vestul Europei. Acolo a dezvoltat două businessuri, însă a visat mereu să facă ceva acasă. Cu banii și experiența acumulată s-a întors în România și s-a apucat de agricultură. Din 2018 până în prezent a crescut de la 38 ha la aproximativ 200 ha, iar anul trecut și-a modernizat parcul de utilaje cu ajutorul fondurilor europene. Cum a decurs achiziția și de ce a ales modelul 5713M de la Massey Ferguson.

SIGMA România

contact: Strada Biharia, Nr. 26, Etaj 4, 013981,

București, Romania

T: + 40 21 233 10 64; office@saracakis.ro; www.saracakis.ro

Massey Ferguson a convins de la prima lucrare CLAAS România - soluţii digitale, servicii post-vânzare şi training specializat pentru operatori! FERME DE VÂNZARE în județul Cluj! IMAGINI DIN DRONĂ // Detalii în descriere

Bancul zilei

Vaca... vitezomană

Vaca... vitezomană
Merge un taran cu o vaca la abator si pe drum se intalneste cu un prieten, care avea BMW. Detalii