Adama
Agreena-direct
AGRICOVER

APIA: Sprijin cuplat zootehnic, SCZ, bovine pentru anul 2022! Lista raselor eligibile, acte necesare!

Publicat: 14 februarie 2022 - 10:24
Comenteaza   | Galerie   | Print | Trimite unui prieten

Sprijinul cuplat zootehnic este subvenția europeană cu cel mai mare cuantum pe cap de animal pe care o pot încasa și-n acest an crescătorii de bovine, vaci de lapte, tauri carne și bivolițe de lapte. Agroinfo a obținut de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) condițiile stabilite pentru 2022, lista raselor eligibile, actele necesare. 

Beneficiarii sprijinului cuplat sunt fermierii activi, crescători de animale din speciile bovine, în funcţie de efectivul de animale solicitat de beneficiar, din următoarele categorii:

1. bivoliţe de lapte;
2.taurine din rase de carne, respectiv:
● vaci de carne înscrise în secțiunea principală, care nu au beneficiat în anii anteriori de sprijin cuplat pentru categoria vaci de lapte,
● vaci de carne înregistrate în secțiunea suplimentară care nu au beneficiat în anii anteriori de sprijin cuplat pentru categoria vaci de lapte,
● tauri de carne.
3. vaci de lapte care nu au beneficiat în anii anteriori de sprijin cuplat pentru categoria taurine din rase de carne şi metişii acestora.

Condiţii de acordare specifice – bivolițe de lapte:

a) fermierii solicită sprijin cuplat pentru un efectiv de maximum 100 de capete de bivoliţe de lapte, inclusiv, pe beneficiar, în exploataţii cu cod ANSVSA;
b) solicitanţii cu un efectiv mai mare de 100 de capete de bivoliţe de lapte beneficiază de sprijin cuplat calculat la nivelul a maximum 100 de capete de bivoliţe de lapte;
c) bivoliţele de lapte pentru care se solicită sprijin cuplat trebuie menţinute, pe o perioadă de reţinere de 6 luni de la data-limită de depunere fără penalizări, în exploataţia din cerere şi/sau exploataţiile cu cod ANSVSAdeţinute de acelaşi beneficiar şi/sau în exploataţiile asociaţiilor cooperativelor/
grupurilor de producători în care au fost transferate temporar pentru păşunat;
d) bivoliţele de lapte pentru care se solicită sprijin cuplat trebuie să fie identificate şi înregistrate în Registru Naţional al Exploataţiilor la data depunerii cererii unice de plată, dar nu mai târziu de prima zi a perioadei de reţinere;
e) solicitanții deţin registrul individual al exploataţiei, completat şi actualizat, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1760/2000;
f) solicitanții respectă normele de ecocondiţionalitate prevăzute la Art. 93 şi Anexa II din Reg. (UE) nr. 1306/2013, pe întreaga exploataţie;
g) bivoliţele de lapte pentru care se solicită sprijin cuplat trebuie să fie înscrise/înregistrate în Registrul genealogic al rasei secțiunea principală sau suplimentară;
h) bivoliţele de lapte pentru care se solicită sprijin cuplat au fătat cel puţin o dată până la data-limită de depunere fără penalizări sau, în cazul bivolițelor care înlocuiesc animalele cu circumstanţă naturală, până la data notificării către APIA a cazului de circumstanţă şi au cel puţin un produs înregistrat în RNE.
Excepție fac bivolițele de lapte care provin din import efectuat în perioada 2021-2022 sau care au avut fătari cu produs declarat mort/neviabil și pentru care se prezintă documente doveditoare.
I) animalele beneficiază anual de sprijinul cuplat.

scz-bovine-2022_bscz-bovine-2022-doi_b

Condiţii de acordare specifice - taurine de carne:

a) fermierii solicită sprijin cuplat pentru un efectiv de animale de minimum 10 şi maximum 250 de capete taurine de carne, inclusiv, pe beneficiar, în exploataţii cu cod ANSVSA;
b) solicitanţii cu un efectiv mai mare de 250 de capete taurine de carne beneficiază de sprijin cuplat calculat la nivelul a maximum 250 de capete taurine de carne;
c) vacile de carne pentru care beneficiarul solicită sprijin cuplat să aibă vârsta de max. 12 ani la data limită de depunere fără penalizări, iar taurii de reproducţie pentru care se solicită sprijin cuplat să aibă vârsta de max. 6 ani la data limită de depunere fără penalizări;
d) vacile de carne pentru care se solicită sprijin cuplat au fătat cel puţin o dată până la data-limită de depunere fără penalizări sau, pentru care vacile care înlocuiesc animalele cu circumstanţă naturală, până la data notificării către APIA a cazului de circumstanţă naturală şi au cel puţin un produs
înregistrat în RNE. Excepție fac vacile de carne care provin din import efectuat în perioada 2021-2022 sau care au avut fătari cu produs declarat mort/neviabil, pentru care se prezintă documente doveditoare;
e) efectivul de animale pentru care se solicită sprijin cuplat trebuie să fie identificat şi înregistrat în RNE la data depunerii cererii unice de plată, dar nu mai târziu de prima zi a perioadei de reţinere;
f) solicitanții deţin registrul individual al exploataţiei, completat şi actualizat, în conformitate cu prevederile Reg. (CE) nr. 1760/2000;
g) solicitanții respectă normele de ecocondiţionalitate prevăzute la Art. 93 şi Anexa II din Reg. (UE) nr. 1.306/2013, pe întreaga exploataţie;
h) animalele din categoria vaci de carne şi tauri de carne trebuie menţinute pe o perioadă de reţinere de 6 luni de la data limită de depunere fără penalizări în exploataţia/exploatațiile cu cod ANSVSA menționate in cerere. Sunt eligibile la plată inclusiv animalele care până la finalul perioadei de 6 luni au intrat respectiv au ieșit în/din exploataţiile cu cod ANSVSA deţinute de acelaşi beneficiar şi/sau în exploataţiile asociaţiilor/cooperativelor/
grupurilor de producători în care au fost transferate temporar pentru păşunat;
i) vacile de carne pentru care se solicită sprijin cuplat trebuie să fie înscrise/înregistrate în Registrul genealogic al rasei secțiunea principală sau suplimentară iar taurii de carne pentru care se solicită sprijin cuplat trebuie să fie înscriși în Registrul genealogic al rasei, secțiunea principală;
j) animalele beneficiază de sprijinul cuplat astfel:
- anual pentru taurii de carne, până la împlinirea vârstei de 6 ani la data limită de depunere fără penalizări;
- anual pentru vacile de carne, până la împlinirea vârstei de 12 ani la data limită de depunere fără penalizări.

Lista cu rasele de taurine de carne: Aberdeen, Angus, Limousine, Charolaise, Galloway, Highland, Aubrac, Wagyu, Romagnola, Bălţata Românească - direcţia de exploatare carne, Hereford, Blonde d'Aquitaine, Salers, Sura de Stepă.

Condiţii de acordare specifice - vaci de lapte:

a) fermierii solicită sprijin cuplat pentru un efectiv cuprins între 10 şi 250 de capete vaci de lapte inclusiv, pe beneficiar, cu excepţia celor din UAT-urile din zona montană, care pot solicita SCZ pentru un efectiv cuprins între 5 şi 250 capete vaci de lapte, inclusiv, pe beneficiar, animale care nu au beneficiat de sprijin cuplat-categoria taurine de carne în anii anteriori;
b) solicitanţii cu un efectiv mai mare de 250 de capete vaci de lapte beneficiază de sprijin cuplat calculat la nivelul a maximum 250 de capete vaci de lapte;
c) vacile de lapte din exploataţie pentru care beneficiarul solicită sprijin cuplat trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
- să aibă vârsta de maximum 10 ani la data-limită de depunere fără penalizări;
- să fie înscrise/înregistrate în Registrul genealogic al rasei, secțiunea principală sau suplimentară;
- să fie menţinute, pe o perioadă de reţinere de 6 luni de la data limită de depunere fără penalizări, în exploataţia din cerere şi/sau exploataţiile cu cod ANSVSA deţinute de acelaşi beneficiar şi/sau în exploataţiile asociaţiilor/cooperativelor/grupurilor de producători în care au fost transferate temporar pentru păşunat;
- să fie identificate şi înregistrate în RNE la data depunerii cererii unice de plată, dar nu mai târziu de prima zi a perioadei de reţinere;
- au fătat cel puţin o dată până la data-limită de depunere fără penalizări sau în cazul vacilor de lapte care înlocuiesc animalele cu circumstanţă naturală, până la data notificării către APIA a cazului de circumstanţă naturală şi au cel puţin un produs înregistrat în RNE. Excepție fac vacile de lapte care provin din import efectuat în perioada 2021-2022 sau care au avut fătari cu produs declarat mort/neviabil pentru care se prezintă documente doveditoare;
d) să aibă încheiat un contract pe o perioadă de minimum 6 luni, valabil la data depunerii cererii unice de plată, cu un prim-cumpărător şi cel puţin un document fiscal care să ateste livrarea laptelui sau, în cazul în care producătorul deţine unitate proprie de procesare a laptelui, să deţină copie de pe cel puţin un aviz de însoţire a mărfii şi de pe o notă de intrare-recepţie care atestă livrarea laptelui la unitatea proprie de procesare, precum şi copie de pe certificatul constatator emis de ONRC din care să reiasă obiectul de activitate, respectiv procesare lapte, sau în cazul vânzărilor directe, să deţină carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol/dispoziţie de încasare a valorii aferente laptelui comercializat/ factură care să ateste vânzarea laptelui sau a produselor lactate;
e) să deţină Registrul individual al exploataţiei, completat şi actualizat, în conformitate cu Reg. (CE) nr. 1760/2000.
f) solicitanții respectă normele de ecocondiţionalitate prevăzute la Art. 93 şi Anexa II din Reg. (UE) nr. 1.306/2013, pe întreaga exploataţie.
g) vacile de lapte beneficiază anual de sprijinul cuplat până la împlinirea vârstei de 10 ani la data limită de depunere fără penalizări.

Documente generale necesare pentru solicitarea sprijinului cuplat:

● copie de pe cartea de identitate/buletinul de identitate/paşaport /certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului/certificatul de înregistrare fiscală, după caz, iar în cazul reprezentantului, copie de pe datele de identificare, respectiv carte de identitate/buletin de identitate/paşaport;
● copie de pe dovada de înregistrare a solicitantului în Registrul unic de identificare RUI al APIA, numai pentru exploataţii noi;
● dovada deţinerii unui cont bancar activ;
● procura notarială, în cazul în care fermierul persoană fizică împuterniceşte o persoană pentru depunerea cererii unice de plată în numele său sau pentru a-l reprezenta în relaţia cu APIA.

Documente specifice:
● Pentru bivolițe de lapte:
a) copia de pe paşaportul fiecărei bivoliţe de lapte pentru care se solicită SCZ;
b) adeverinţa eliberată de asociaţia/agenţia acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea Registrului genealogic al rasei, prin care se confirmă înscrierea/înregistrarea bivoliţelor, pentru care se solicită sprijin cuplat, în Registrul genealogic al rasei secţiunea principală sau suplimentară;

● Pentru taurine de carne
a) copie de pe paşaportul fiecărui animal pentru care se solicită sprijin cuplat;
b) adeverinţa eliberată de agenţia/asociaţia acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea registrului genealogic al rasei, prin care se confirmă înscrierea/înregistrarea vacilor de carne în registrul genealogic al rasei, secţiunea principală sau suplimentară, și înscrierea taurilor de carne în registrul genealogic al rasei, secţiunea principală;

● Pentru vaci de lapte:
a) copie de pe paşaportul fiecărei vaci de lapte pentru care se solicită sprijin cuplat;
b) adeverinţa eliberată de asociaţia/agenţia acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea Registrului genealogic al rasei, prin care se confirmă înscrierea/înregistrarea vacilor de lapte, pentru care se solicită SCZ, în Registrul genealogic al rasei secţiunea principală sau suplimentară;
c) pentru livrarea laptelui şi produselor lactate: copie de pe cel puţin un contract cu un prim-cumpărător, valabil pe o perioadă de minimum 6 luni, însoţită de copii de pe cel puţin o factură sau de pe cel puţin o filă din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producătorul care efectuează livrare de lapte;
d) pentru vânzarea directă a laptelui şi produselor lactate:
- copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producătorul persoană fizică;
- copie de pe avizul de însoţire a mărfii şi de pe dispoziţia de încasare a valorii aferente laptelui comercializat pentru producătorul care efectuează vânzarea directă a laptelui prin automatele de lapte, indiferent de forma de organizare juridică;
- copie de pe factura /bonuri fiscale de vânzare directă a laptelui şi a produselor lactate pentru PFA, II, IF şi SC.
e) pentru fermierii care dețin unități proprii de procesare a laptelui:
- avizul de însoțire a mărfii;
- nota de intrare-recepție care atestă livrarea laptelui la unitatea proprie de procesare;
- certificatul constatator emis de ONRC din care să reiasă obiectul de activitate, respectiv procesare lapte.

 

Vizualizat: 10060 | Galerie   | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

Decizie ASTĂZI ferme de vaci!

Decizie ASTĂZI ferme de vaci!

28 noiembrie 2023 - 18:40

S-a discutat astăzi la Bruxelles. Directiva DEI (Directiva Emisii Industriale) ar putea pune în pericol fermele de vaci care nu vor avea mijloacele necesare de a investi. Potrivit Euractiv, trei europarlamentari solicită Comisiei să se excludă vacile de la aplicarea acestei directive.

Cu cât se mai vinde o Bălțată Românească cu origine, dar fără origine!

Cu cât se mai vinde o Bălțată Românească cu origine, dar fără origine!

28 noiembrie 2023 - 14:09

Care este prețul cu care se vinde, în această perioadă, o vacă din rasa Bălțată Românească, neînscrisă în registrul genealogic al rasei, și cu cât se vinde un exemplar înscris în secțiunea principală a registrului genealogic?

Procurorii DNA, percheziții ASTĂZI la cei care au obținut ilegal terenuri!

Procurorii DNA, percheziții ASTĂZI la cei care au obținut ilegal terenuri!

28 noiembrie 2023 - 12:53

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate celor de corupție efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni asimilate celor de corupție, comise în perioada 2014-2023, în legătură cu obținerea pe nedrept a unor imobile (24 de terenuri) aflate în proprietatea statului, situate pe raza municipiului București.

Subvenție specială pentru fermele mici care cresc animale, dar cultivă și pământ!

Subvenție specială pentru fermele mici care cresc animale, dar cultivă și pământ!

28 noiembrie 2023 - 12:12

O nouă plată directă se pregătește pentru fermele mixte, mai ales pentru cele mici sau de familie, a anunțat comisarul european pentru Agricultură, Janusz Wojciechowski.

MADR: Precizări importante ajutor de stat!

MADR: Precizări importante ajutor de stat!

28 noiembrie 2023 - 11:51

Ministerul Agriculturii face precizări importante vizavi de accesarea ajutoarelor de stat din cadrul Programului Investalim.

Comisar UE mesaj de la fermieri: Nu ne dați nicio subvenție, asta e pomană!

Comisar UE mesaj de la fermieri: Nu ne dați nicio subvenție, asta e pomană!

27 noiembrie 2023 - 09:36

Comisarul european pentru Agricultură, Janusz Wojciechowski, a declarat că primește mesaje de la unii dintre fermieri care-i spun să nu se mai dea subvențiile agricole, pentru că sunt o pomană. Prețul corect la produsele agricole, produsele din fermă ar fi în avantajul fermierilor, crescătorilor de animale. Din 2027, s-ar putea să dispară subvențiile agricole.

Micii fermieri până-n 10 ha sunt scutiți de această condiție pentru subvenții APIA!

Micii fermieri până-n 10 ha sunt scutiți de această condiție pentru subvenții APIA!

27 noiembrie 2023 - 07:38

Micii fermieri care lucrează până-n 10 ha sunt scutiți de respectarea normei de eco-condiționalitate, Gaec 8, atât de discutată în ultimul timp. Această condiție este obligatorie pentru încasarea subvențiilor APIA pe suprafață, excepție fac micii fermieri. Ce presupune? Necultivarea unui procent din teren. Pentru acest an, fermierii au avut derogare, dar anul viitor vor trebui să respecte condiția dacă vor subvenții. 

Ajutor 186 milioane euro pentru fermieri!

Ajutor 186 milioane euro pentru fermieri!

27 noiembrie 2023 - 06:29

În 2024, Comisia Europeană va aloca un total de 185,9 milioane EUR pentru finanțarea activităților de promovare a vânzării de produse agricole și alimentare ale UE durabile și de înaltă calitate în UE și în întreaga lume.

Programul Solarul pentru micii fermieri!

Programul Solarul pentru micii fermieri!

26 noiembrie 2023 - 20:15

Fermierii apreciază ajutorul obținut prin programul „Tomata”, dar Costel Vânătoru, directorul Băncii de Resurse Genetice Vegetale (BRGV) Buzău, crede că ar trebui îmbunătățit pentru a favoriza zestrea genetică națională de semințe de tomate și legume, nu pe cea din import.

Crescătorii își dau oile gratis ca să scape de cheltuieli!

Crescătorii își dau oile gratis ca să scape de cheltuieli!

26 noiembrie 2023 - 15:06

Excesul de carne de oaie din Australia a făcut ca preţurile să scadă, iar unii fermieri îşi sacrifică sau îşi dau oile gratis pentru a reduce costurile, în loc să le crească la ferme, relatează CNBC și News.ro.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Bovinele care stau iarna pe pășune - 110 exemplare de Galloway în inima Transilvaniei!

Bovinele care stau iarna pe pășune - 110 exemplare de Galloway în inima Transilvaniei!

Una dintre cele mai vechi rase de bovine din Europa s-a adaptat de minune pe păşunile de lângă Agnita, unde Bogdan Varga a preluat de câteva luni afacerea tatălui său. Exploatate exclusiv pentru producţia de carne, cele 110 exemplare de Galloway sunt ţinute tot timpul anului pe păşune.

Redactor: Liviu Gordea
Imagine: Daniela Radis

Povestea porumbului de Cărpiniş Massey Ferguson a convins de la prima lucrare CLAAS România - soluţii digitale, servicii post-vânzare şi training specializat pentru operatori!

Bancul zilei

Ninge...

Ninge...
De când a început să ningă, barbatul meu stă şi se uită non-stop pe geam. Detalii