Adama
Agreena
AGRICOVER

APIA: CONTROLUL ȘI SUPRACONTROLUL ÎN FERMELE DE ANIMALE! SANCȚIUNI!

Publicat: 15 martie 2021 - 07:44
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten

SUBVENȚII APIA 2021! Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) anunță crescătorii de animale procedura de control și supracontrol în fermele de animale, sancțiunile administrative care li se aplică crescătorilor și-n ce situații sunt scutiți de aceste sancțiuni.

Pentru stabilirea sumelor cuvenite, APIA efectuează controale administrative şi la faţa  locului, conform Manualelor/Ghidurilor de proceduri elaborate şi aprobate prin decizie a  directorului general al APIA şi avizate de direcţia de specialitate din MADR.

În cazul în care fermierul, care a depus cerere unică de plată - declarația privind  sectorul zootehnic, a fost selectat pentru controlul la fața locului nu permite efectuarea  controlului de către reprezentanţii organismelor abilitate, se consideră că acesta nu a  respectat angajamentul. În acest caz cererea fermierului va fi respinsă de la plată pentru anul în curs chiar dacă acesta a solicitat și scheme care nu se supun controlului la fața  locului.

Sancțiuni administrative

În cazurile de neîndeplinire a condiţiilor de acordare, pentru animalele cu  neconformităţi se aplică sistemul se sancţiuni prevăzut de OMADR nr.476 / 2016 privind sistemul de sancțiuni aplicabil schemelor de sprijin cuplat și ajutoarelor naționale tranzitorii în  sectorul zootehnic, aferente cererilor unice de plată depuse la APIA.

Valoarea ajutorului tranzitoriu cuvenit pentru speciile ovine/caprine se reduce în baza unui  procent (Pr) calculat prin raportarea numărului de animale cu neconformități la numărul de animale determinate, după cum urmează:

a) În cazul în care procentul (Pr) calculat este mai mic sau egal cu 3%, nu se aplică nicio reducere, iar ajutorul se calculează la numărul de animale determinat;

b) În cazul în care procentul (Pr) calculat este mai mare de 3%, ajutorul se reduce astfel:
- cu 5% dacă procentul (Pr) calculat este mai mic sau egal cu 10%;
- cu 10% dacă procentul (Pr) calculat este mai mare de 10%, dar mai mic sau egal cu  20%;
- cu 15% dacă procentul (Pr) calculat este mai mare de 20%, dar mai mic sau egal cu  30%;
- cu 20% dacă procentul (Pr) calculat este mai mare de 30%, dar mai mic sau egal cu  50%;
- cu excludere de la plată pentru anul în care se face solicitarea ajutorului național  tranzitoriu, dacă procentul (Pr) calculat este mai mare de 50%.

În conformitate cu art.17 alin.(1), din OMADR nr. 476/2016, cu modificările şi  completările ulterioare, valoarea sprijinului cuplat în sectorul zootehnic, cuvenit pe fiecare  categorie, se reduce în baza unui procent calculat ca raport între numărul animalelor declarate,  în cazul cărora s-au constatat neconformităţi şi numărul animalelor determinate după cum  urmează:

Dacă numărul de animale cu neconformităţi este de maximum 3, valoarea sprijinului  cuplat cuvenit pe fiecare categorie se reduce cu un procent stabilit în conformitate cu art.17 alin.(1) din OMADR nr. 476/2016, cu modificările şi completările ulterioare,În cazul în care numărul de animale cu neconformităţi este mai mare de 3, valoarea sprijinului cuplat cuvenit pe fiecare categorie, pentru anul de cerere în cauză se reduce astfel:

a) cu un procent,calculat ca raport între numărul animalelor cu neconformități și numărul  animalelor determinate, dacă acesta nu depăşeşte 10%;

b) cu de două ori procentul,calculat ca raport între numărul animalelor cu neconformități și  numărul animalelor determinate, dacă acesta este mai mare de 10%, dar de maximum 20%.

c) dacă procentul, calculat ca raport între numărul animalelor cu neconformități și numărul  animalelor determinate, depăşeşte 20%, nu se acordă sprijinul cuplat la care ar fi avut dreptul  beneficiarul în cadrul categoriei pentru anul de cerere în cauză.

d) dacă procentul,calculat ca raport între numărul animalelor cu neconformități și numărul  animalelor determinate, depăşeşte 50%, nu se acordă sprijinul cuplat la care ar fi avut dreptul  beneficiarul în cadrul categoriei pentru anul de cerere în cauză. În plus, beneficiarul este supus  unei sancţiuni suplimentare în cuantum egal cu cel care corespunde numărului de animale cu neconformităţi.

ATENŢIE!!!
Sancţiunea suplimentară (multianuală) se recuperează în totalitate în cei trei ani  calendaristici care urmează anului calendaristic al constatării.

Excepţii de la aplicarea sancțiunilor administrative

1. nerespectarea angajamentelor asumate ca urmare aunui caz de forţă majoră /circumstanţă excepţională (în conformitate cu art.33 din OUG nr.11/2021, cu condiția ca  fermierul să informeze în scris APIA în acest sens, în termen de 15 zile lucrătoare de la
data la care solicitantul /succesorul său în drepturi se afla în situația prevazută la art. 33 din  OUG nr.11/2021 (15 zile lucrătoare de la data emiterii documentului doveditor).
2. nerespectarea perioadei de reținere ca urmare a unei circumstanţe naturale (în  conformitate cu prevederile art. 32 din Reg. Delegat (UE) nr. 640/2014) cu modificările și  completările ulterioare, cu condiţia ca fermierul să informeze în scris APIA în acest sens,  în termen de 10 zile lucrătoare de la data emiterii documentului doveditor.

Circumstanţa naturală produsă după termenul limită de reținere nu influenţează  acordarea ANTZ ovine/caprine și/sau SCZ, înştiinţarea circumstanţei nefiind obligatorie.

ATENŢIE!
1. În cazul în care fermierul depăşeşte termenul prevăzut la art. 34 din OUG nr.11/2021 Înştiinţarea depusă la APIA nu se ia în considerare.
2. În cazul în care sunt respectate toate celelalte condiţii de acordare, inclusiv perioada  de reținere până la data evenimentului de CN, animalele supuse circumstanţelor naturale  NU sunt determinate la plată, dar nici nu sunt animale cu neconformități, fiind exceptate  de la aplicarea sancțiunilor administrative.
3. Deoarece animalele cu circumstanţe naturale nu sunt animale determinate, în cazul în  care numărul de animale determinate scade sub numărul minin acceptat aferent fiecărei  scheme din sectorul zootehnic, schema de plată va fi respinsă de la plată.

De exemplu:
Dacă un animal din efectivul de 10 capete taurinede carne solicitat pe schema SCZ-TC este supus unui caz de Circumstanţă Naturală, schema SCZ-TC, sprijin cuplat bovine sector carne, va fi respinsă de la plată.

Aceste informații sunt furnizate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.

Vizualizat: 13690 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

Șef APIA anunță data pentru plata subvențiilor APIA hectar, cap animal!

Șef APIA anunță data pentru plata subvențiilor APIA hectar, cap animal!

18 iunie 2024 - 18:15

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) pregătește următoarea etapă la plata subvențiilor APIA, cuvenite pentru acest an fermierilor, crescătorilor de animale, în așa fel încât la data de 15 octombrie 2024 să fie demarată plata avansului APIA.

Nou ajutor pentru fermieri lansat ACUM!

Nou ajutor pentru fermieri lansat ACUM!

18 iunie 2024 - 12:01

Agențiile Judeţene pentru Ocuparea Forței de Muncă anunță că fermierii care angajează în perioada vacanței elevi sau studenți pot beneficia de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referință (ISR) al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă, valoarea ISR, actualizată în 2024 este de 660 lei, astfel fermierii angajatori beneficiază de jumătate din această sumă pentru fiecare angajat elev sau student.

Lege plată subvenție micii fermieri!

Lege plată subvenție micii fermieri!

18 iunie 2024 - 09:13

Pe masa președintelui Klaus Iohannis se află pentru promulgare Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2024 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea parțială a pierderilor la cultura de tomate în spații protejate și cultura de usturoi, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.

Ordinul vine direct de la Guvern! Banii intră în conturile fermierilor în doar câteva zile

Ordinul vine direct de la Guvern! Banii intră în conturile fermierilor în doar câteva zile

17 iunie 2024 - 20:49

Vin vești bune direct de la Guvern! Banii vor intra în conturi în doar câteva zile. Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură (APIA) a anunțat că, la data de 30 iunie, se va încheia oficial plata subvențiilor.

Lista completă cuantum subvenții APIA hectar și cap animal!

Lista completă cuantum subvenții APIA hectar și cap animal!

17 iunie 2024 - 16:49

După ultimele transferuri de sume între subvențiile APIA, concret, s-a luat din bugetul unor scheme de plată neaccesate și s-au transferat sumele către alte scheme, pentru a mări cuantumul, s-a stabilit prin Ordin MADR, publicat în Monitorul Oficial pe data de 5 iunie 2024, lista cuantumurilor finale ale subvențiilor APIA acordate în vegetal și zootehnie. În listă, veți găsi cuantumul stabilit și pentru noile subvenții APIA, eco-scheme.

Ferme de vaci cu un plus la subvenții APIA! Cum se va plăti ANT ajutor național tranzitoriu!

Ferme de vaci cu un plus la subvenții APIA! Cum se va plăti ANT ajutor național tranzitoriu!

17 iunie 2024 - 13:38

Subvențiile APIA pentru vaci trebuie direcționate către fermele care fac performanță sau măcar un plus la subvenții ar trebui acordat acestor ferme. Ajutorul național tranzitoriu trebuie împărțit doar celor care cresc cu adevărat vaci, regândit modul de acordare pentru ca banii să ajungă la crescători, este convins Ionuț Costin Lupu, director Asociația Holstein.RO

Ajutor plătit de APIA fermierilor, crescătorilor! Start de ASTĂZI!

Ajutor plătit de APIA fermierilor, crescătorilor! Start de ASTĂZI!

17 iunie 2024 - 09:00

Agenţia de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) anunţă lansarea sesiunii 1 de depunere a Cererilor de finanțare pentru accesarea Schemei de ajutor de stat „Silvo-mediu și climă”, aferentă Intervenției DR-07„Silvo-mediu și climă” din cadrul PS PAC 2023-2027. Cererile de finanțare pentru schema de ajutor de stat pot fi depuse în intervalul 17 iunie 2024 ora 9,00 – 13 septembrie 2024, ora 14,30.

Mari fermieri pe terenul statului! Câți bani fac?

Mari fermieri pe terenul statului! Câți bani fac?

17 iunie 2024 - 08:15

Primii zece arendași pe terenul statului exploatează aproximativ 50% din cele 254,5 mii de hectare pe care le are în concesiune sau arendă Agenția Domeniilor Statului, potrivit unei analize Economica pe baza informațiilor furnizate de ADS.

Condiții necesare ajutor AFIR achiziții utilaje agricole!

Condiții necesare ajutor AFIR achiziții utilaje agricole!

07 iunie 2024 - 21:19

În vederea lansării sesiunii de depunere a solicitărilor de finanțare, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat pe pagina oficială de internet, www.afir.ro, versiunea finală a Ghidului solicitantului pentru submăsura 4.1 „Investiţii în exploataţii agricole”, componenta 4.1.1. prin care se finanțează achiziții simple de utilaje agricole.

Atenție, fermieri! Amenzi de până la 20.000 de lei!

Atenție, fermieri! Amenzi de până la 20.000 de lei!

07 iunie 2024 - 16:17

În ședința de Guvern din 6 iunie 2024 a fost aprobată Hotărârea pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia.

Scrie parerea ta







Numarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!



Video

Ștefan Slavu: Pentru o fermă la început de drum MF 5713 este un tractor excelent

Ștefan Slavu: Pentru o fermă la început de drum MF 5713 este un tractor excelent

Originar din orașul Tecuci, jud. Galați, tânărul Ștefan Slavu a lucrat și a locuit aproximativ 15 ani în Vestul Europei. Acolo a dezvoltat două businessuri, însă a visat mereu să facă ceva acasă. Cu banii și experiența acumulată s-a întors în România și s-a apucat de agricultură. Din 2018 până în prezent a crescut de la 38 ha la aproximativ 200 ha, iar anul trecut și-a modernizat parcul de utilaje cu ajutorul fondurilor europene. Cum a decurs achiziția și de ce a ales modelul 5713M de la Massey Ferguson.

SIGMA România

contact: Strada Biharia, Nr. 26, Etaj 4, 013981,

București, Romania

T: + 40 21 233 10 64; office@saracakis.ro; www.saracakis.ro

Massey Ferguson a convins de la prima lucrare CLAAS România - soluţii digitale, servicii post-vânzare şi training specializat pentru operatori! FERME DE VÂNZARE în județul Cluj! IMAGINI DIN DRONĂ // Detalii în descriere

Bancul zilei

Vaca... vitezomană

Vaca... vitezomană
Merge un taran cu o vaca la abator si pe drum se intalneste cu un prieten, care avea BMW. Detalii