Adama
Agreena-direct
AGRICOVER

APIA ACUM: Condiții și acte ajutor acordat crescătorilor pentru minim 3 vaci!

Publicat: 27 aprilie 2022 - 07:43
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a publicat marți, 26 aprilie 2022, Ghidul solicitantului privind schema de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor de bovine, în contextul crizei economice generată de pandemia Covid-19. Agroinfo vă pune la dispoziție condițiile și actele necesare pentru obținerea banilor în acest an.

Ajutorul de stat pentru efectivul de bovine se acordă beneficiarilor care îndeplinesc următoarele criterii de eligibilitate:

a) să fie înregistrați în registrul unic de identificare, RUI, și să dețină cod unic de înregistrare atribuit de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură;
b) să nu se afle în reorganizare, lichidare sau faliment, la data de 31 decembrie 2019, conform evidențelor Oficiului Național al Registrului Comerțului sau în cazul persoanei fizice nu a fost emisă o decizie definitivă a instanțelor judecătorești de constatare a falimentului pănă la data de 31 decembrie 2019;
c) să dețină bovine în exploatație cu cod atribuit de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, înregistrate în RNE, la
data depunerii cererii.
d) să dețină minimum 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni la data de 31 ianuarie 2022, la care se pot adăuga și bovine cu vârsta de minimum 7 luni la data de 31 ianuarie 2022, în exploatație cu cod ANSVSA, înregistrate în RNE.

Ajutorul de stat se acordă beneficiarilor în scopul compensării pierderilor cauzate de pandemie în semestrul I al anului 2022, pentru minimum 3 bovine cu vârsta de minimum 16 luni la data de 31 ianuarie 2022, la care se pot adăuga și bovine cu vârsta de minimum 7 luni la data de 31 ianuarie 2022, în exploatația cu cod ANSVSA, înregistrate în RNE cu condiția să dețină bovine în exploataţie la data depunerii cererii conform art. 4 lit.c) din OUG nr. 51/2022.

ferma-vaci-jurnal_b

ATENȚIE!
În cazul în care solicitanții ajutorului de stat în sectorul bovin nu dețin cod unic de înregistrare în Registrul Unic de Identificare al APIA (RUI), înainte de depunerea cererii de solicitare a ajutorului de stat în sectorul bovine, au obligația să solicite la centrele locale / județene APIA, prin completarea și depunerea Formularului de solicitare a codului unic de identificare în Registrul Unic de Identificare al APIA (RUI), modelul prevăzut în Anexa nr. 1 a
OMADR 22/2011 privind reorganizarea Registrului fermelor, care devine Registrul Unic de Identificare, în vederea accesării măsurilor reglementate de politica agricolă comună, cu modificările și completările ulterioare, codul unic de înregistrare în RUI.

DEPUNEREA CERERII DE SOLICITARE A AJUTORULUI DE STAT

Perioada de depunere a cererilor de solicitare a ajutorului de stat în sectorul bovine și a documentelor generale și specifice este de 20 de zile, începând cu ziua următoare intrării în vigoare a OUG nr. 51 / 2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectoarele bovine, suine și avicol în contextul crizei economice generate de pandemia COVID 19.

Cererile de solicitare a ajutorului de stat în sectorul bovine, însoțite de documentele generale și specifice, pot fi depuse la centrele județene / locale ale APIA, respectiv al municipiului București., sau transmise prin poștă, cu condiția asumării prin semnătură de către solicitant / reprezentant / administrator, pe fiecare pagină a documentului transmis.

Cererea de solicitare a ajutorului de stat în sectorul bovine se poate depune personal sau prin împuternicit. În cazul în care, cererea este depusă prin împuternicitul unei persoane fizice,împuternicirea pentru completarea şi semnarea cererii de plată, în locul solicitantului, se face prin procură notarială.

În situația în care solicitanții dețin mai multe exploatații cu cod ANSVSA, situate pe raza mai multor unități administrativ-teritoriale din județe diferite, aceștia depun o singură cerere de solicitare a ajutorului de stat, la centrul județean / local / al municipiului București APIA unde au depus cererea unică de plată în campania 2021 sau pe raza căruia au sediul social / domiciliul.

Documentele atașate cererii de solicitare a ajutorului de stat în sectorul bovine

Documente generale
- copie de pe BI/CI a solicitantului;
- copie de pe Certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului al solicitantului,
- împuternicire și o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal, dacă cererea se depune prin împuternicit sau reprezentant legal;
- dovada privind coordonatele bancare pentru PF,PFA,II,IF
- pentru persoanele juridice este obligatoriu cont deschis pe numele acestora la trezorerie

Documente specifice
- documentul emis de utilizatorii Sistemului naţional de identificare și înregistrare a animalelor (SNIIA) din care rezultă efectivul de bovine cu vârsta de minimum 16 luni și/sau efectivul de bovine cu vârsta de minimum 7 luni la data de 31 ianuarie 2022, deținut de solicitant în exploatația / exploatațiile cu cod atribuit de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, înscrisă / înscrise în cerere;
- în cazul în care în cererea de solicitare a ajutorului de stat în sectorul bovine figurează mai multe exploatații cu coduri ANSVSA, documentul mai sus menționat va fi depus pentru fiecare exploatație cu cod ANSVSA în parte.

ATENȚIE!
Documentul se emite de către utilizatorii Sistemului naţional de identificare și înregistrare a animalelor (SNIIA), la solicitarea beneficiarului și se transmite electronic de către aceștia (utilizatorii SNIIA) către centrele locale / județene / al municipiului București APIA.

ATENȚIE!
Efectivul de bovine cu vârsta de minimum 7 luni la data de 31 ianuarie 2022, existent în exploatația cu cod ANSVSA la data de 31 ianuarie 2022, poate fi solicitat la plată doar dacă fermierul deține minimum 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni la aceeași dată, respectiv (31 ianuarie 2022), și numai dacă la momentul solicitării adeverinței de la utilizatorul SNIIA și implicit la data depunerii cererii mai deține animale din specia bovine.

EFECTUAREA PLĂȚILOR

Plata ajutorului de stat în sectorul bovine se efectuează până la data de 30 iunie 2022, în baza cererilor autorizate la plată de către centrele județene / locale APIA. Autorizarea cererilor la plată se va efectua în termen de 10 zile de la stabilirea cuantumurilor, conform art. 10 alin. (3) din OUG nr. 51 / 2022.

ATENȚIE!
În conformitate cu art. 9 alin. (2) din OUG nr. 51 / 2022, nu se vor acorda plăți ulterior datei de 30 iunie 2022, dacă se constată că acestea nu au putut fi efectuate din cauze imputabile beneficiarului, respectiv nedeclararea unui cont bancar valid la APIA.

Ajutorul de stat în sectorul bovine se cumulează cu alte forme de sprijin acordate în conformitate cu secțiunea 3.1. din Comunicarea CE, inclusiv cu ajutoarele aprobate prin:
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr.149/2020 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul bovin în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, aprobată cu modificări prin Legea nr. 19/2021;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 150/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul suin în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, aprobată cu modificări prin Legea nr. 20/2021;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr.151/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul avicol în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, aprobată cu modificări prin Legea nr. 21/2021;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 205/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii producătorilor din sectorul vitivinicol în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, aprobată cu modificări prin Legea nr. 122/2021, sau cu - Ordonanța de urgență a Guvernului n. 58/2021 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul bovin, în anul 2021, în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19
- Alte ajutoare acordate prin Comunicarea CE – secțiunea 3.1 Valoarea totală a ajutorului de stat în sectorul bovine ce poate fi acordată pentru fiecare întreprindere, așa cum este definită la art. 2 lit. b) din OUG nr. 51 / 2022, care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, nu depășește echivalentul în lei a 290.000 euro la cursul valutar euro / lei stabilit de Banca Națională a României, valabil la data intrării în vigoare a OUG nr. 51 / 2022, respectiv 1 euro = 4,9441 lei.

Valoarea ajutorului de stat în sectorul bovine pentru fiecare beneficiar se va calcula în funcție de numărul de capete de bovine eligibile, cu respectarea condițiilor prevăzute de OUG nr. 51 / 2022, și respectiv, cu respectarea încadrării în plafonul de 290.000 euro, echivalent în lei.

Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat în sectorul bovin este de 170.250.000lei și se asigură de la bugetul de stat în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2022.

 

 

Vizualizat: 32625 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

Decizie ASTĂZI ferme de vaci!

Decizie ASTĂZI ferme de vaci!

28 noiembrie 2023 - 18:40

S-a discutat astăzi la Bruxelles. Directiva DEI (Directiva Emisii Industriale) ar putea pune în pericol fermele de vaci care nu vor avea mijloacele necesare de a investi. Potrivit Euractiv, trei europarlamentari solicită Comisiei să se excludă vacile de la aplicarea acestei directive.

Cu cât se mai vinde o Bălțată Românească cu origine, dar fără origine!

Cu cât se mai vinde o Bălțată Românească cu origine, dar fără origine!

28 noiembrie 2023 - 14:09

Care este prețul cu care se vinde, în această perioadă, o vacă din rasa Bălțată Românească, neînscrisă în registrul genealogic al rasei, și cu cât se vinde un exemplar înscris în secțiunea principală a registrului genealogic?

Procurorii DNA, percheziții ASTĂZI la cei care au obținut ilegal terenuri!

Procurorii DNA, percheziții ASTĂZI la cei care au obținut ilegal terenuri!

28 noiembrie 2023 - 12:53

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate celor de corupție efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni asimilate celor de corupție, comise în perioada 2014-2023, în legătură cu obținerea pe nedrept a unor imobile (24 de terenuri) aflate în proprietatea statului, situate pe raza municipiului București.

Subvenție specială pentru fermele mici care cresc animale, dar cultivă și pământ!

Subvenție specială pentru fermele mici care cresc animale, dar cultivă și pământ!

28 noiembrie 2023 - 12:12

O nouă plată directă se pregătește pentru fermele mixte, mai ales pentru cele mici sau de familie, a anunțat comisarul european pentru Agricultură, Janusz Wojciechowski.

MADR: Precizări importante ajutor de stat!

MADR: Precizări importante ajutor de stat!

28 noiembrie 2023 - 11:51

Ministerul Agriculturii face precizări importante vizavi de accesarea ajutoarelor de stat din cadrul Programului Investalim.

Comisar UE mesaj de la fermieri: Nu ne dați nicio subvenție, asta e pomană!

Comisar UE mesaj de la fermieri: Nu ne dați nicio subvenție, asta e pomană!

27 noiembrie 2023 - 09:36

Comisarul european pentru Agricultură, Janusz Wojciechowski, a declarat că primește mesaje de la unii dintre fermieri care-i spun să nu se mai dea subvențiile agricole, pentru că sunt o pomană. Prețul corect la produsele agricole, produsele din fermă ar fi în avantajul fermierilor, crescătorilor de animale. Din 2027, s-ar putea să dispară subvențiile agricole.

Micii fermieri până-n 10 ha sunt scutiți de această condiție pentru subvenții APIA!

Micii fermieri până-n 10 ha sunt scutiți de această condiție pentru subvenții APIA!

27 noiembrie 2023 - 07:38

Micii fermieri care lucrează până-n 10 ha sunt scutiți de respectarea normei de eco-condiționalitate, Gaec 8, atât de discutată în ultimul timp. Această condiție este obligatorie pentru încasarea subvențiilor APIA pe suprafață, excepție fac micii fermieri. Ce presupune? Necultivarea unui procent din teren. Pentru acest an, fermierii au avut derogare, dar anul viitor vor trebui să respecte condiția dacă vor subvenții. 

Ajutor 186 milioane euro pentru fermieri!

Ajutor 186 milioane euro pentru fermieri!

27 noiembrie 2023 - 06:29

În 2024, Comisia Europeană va aloca un total de 185,9 milioane EUR pentru finanțarea activităților de promovare a vânzării de produse agricole și alimentare ale UE durabile și de înaltă calitate în UE și în întreaga lume.

Programul Solarul pentru micii fermieri!

Programul Solarul pentru micii fermieri!

26 noiembrie 2023 - 20:15

Fermierii apreciază ajutorul obținut prin programul „Tomata”, dar Costel Vânătoru, directorul Băncii de Resurse Genetice Vegetale (BRGV) Buzău, crede că ar trebui îmbunătățit pentru a favoriza zestrea genetică națională de semințe de tomate și legume, nu pe cea din import.

Crescătorii își dau oile gratis ca să scape de cheltuieli!

Crescătorii își dau oile gratis ca să scape de cheltuieli!

26 noiembrie 2023 - 15:06

Excesul de carne de oaie din Australia a făcut ca preţurile să scadă, iar unii fermieri îşi sacrifică sau îşi dau oile gratis pentru a reduce costurile, în loc să le crească la ferme, relatează CNBC și News.ro.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Bovinele care stau iarna pe pășune - 110 exemplare de Galloway în inima Transilvaniei!

Bovinele care stau iarna pe pășune - 110 exemplare de Galloway în inima Transilvaniei!

Una dintre cele mai vechi rase de bovine din Europa s-a adaptat de minune pe păşunile de lângă Agnita, unde Bogdan Varga a preluat de câteva luni afacerea tatălui său. Exploatate exclusiv pentru producţia de carne, cele 110 exemplare de Galloway sunt ţinute tot timpul anului pe păşune.

Redactor: Liviu Gordea
Imagine: Daniela Radis

Povestea porumbului de Cărpiniş Massey Ferguson a convins de la prima lucrare CLAAS România - soluţii digitale, servicii post-vânzare şi training specializat pentru operatori!

Bancul zilei

Ninge...

Ninge...
De când a început să ningă, barbatul meu stă şi se uită non-stop pe geam. Detalii