FMC-pus direct
KWS+
Reclama header after big part 2
AGRICOVER

AFIR: Crescătorii de animale, ajutor pentru magazin la poarta fermei!

Publicat: 05 octombrie 2021 - 08:28
1 comentarii   | Print | Trimite unui prieten

Crescătorii de animale din România beneficiază anul acesta de ajutoare europene nerambursabile, inclusiv pentru cumpărarea unor rulote unde să-și vândă produsele sau înființarea unui magazin la poarta fermei. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat Ghidul solicitantului submăsurii 4.1 Investiții în exploatații agricole, cu o alocare, pentru această sesiune, de 760 milioane de euro. Sectorul zootehnic are alocare distinctă.

Potrivit Ghidului AFIR, publicat la 4 octombrie 2021, pe site-ul oficial, în cadul submăsurii 4.1 Investiții în exploatații agricole, P 4.1.5 - P4.1.6  sunt Investiții în zootehnie (producție primară, condiționare și marketing) – NAȚIONAL, respectiv MONTAN.

Pentru ce pot obține ajutoare europene, anul acesta, de la 300.000 de euro/fermă până la 1,5 milioane euro/fermă crescătorii de animale? 

- Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusiv introducerea de tehnologii eficiente de reducerea emisiilor poluării și respectarea standardelor Uniunii Europene care vor deveni obligatorii pentru exploataţii în viitorul apropiat, și cele pentru depozitarea/gestionarea adecvată a gunoiului de grajd;
- Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de condiționare a produselor agricole la nivel de fermă și înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare (magazine la poarta fermei, rulote alimentare etc), ca și componentă secundară a proiectului;
- Investiții în înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul fermei, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă, necesare pentru irigarea culturilor utilizate în furajarea animalelor, doar ca o componentă secundară a proiectului;
- Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv a utilităţilor şi racordărilor doar ca o componentă secundară a proiectului;
- Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei, (solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul fermei, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu (doar ca o componentă secundară a proiectului);
- Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea biomasei (din deșeuri/produse secundare rezultate din activitatea agricolă și/ sau forestieră atât din ferma proprie cât și din afara fermei iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu (doar ca o componentă secundară a proiectului);
- Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci în conformitate cu art 45 (2) (d) din Reg. 1305/2013 (doar ca o componentă secundară a proiectului).
- Înființarea, extinderea și/sau modernizarea fermelor zootehnice prin achiziția de utilaje agricole necesare pentru culturile utilizate în furajarea animalelor, doar ca o componentă secundară a proiectului.

munca-ferma-bovine_b

În vederea respectării condițiilor de bune practici agricole pentru gestionarea gunoiului de grajd/dejecțiilor de origine animală este necesar ca fiecare beneficiar care își va propune investiții pe sectorul zootehnic să ţină cont de prevederile Codului de bune practici agricole – Anexa 7 la Ghidul
solicitantului, să-și calculeze și să-și prevadă, prin proiect, capacitatea de stocare aferentă a gunoiului de grajd/ dejecțiilor de origine animală  precum și cantitatea maximă de îngrășăminte cu azot care pot fi aplicate pe terenul agricol.

În funcţie de tipul de platformă aleasă, respectiv, construcţie provizorie sau permanentă, conform Legii 50/1991, terenul se poate afla în proprietatea solicitantului sau se poate prezenta documentul care atestă dreptul de folosinţă al acestuia.

Gestionarea corectă a gunoiului de grajd și a altor dejecții de origine animală se poate face fie prin amenajarea unor sisteme de stocare individuale, fie prin utilizarea unor sisteme de stocare comunale, fie prin utilizarea combinată a celor două sisteme, în conformitate cu prevederile codului de bune practici sau alte modalitati de gestionare adecvata (vezi anexa 7a ).

Astfel, pentru fermele zootehnice sub 100 UVM (vezi Anexa 7b) pot fi folosite ca sistem individual pentru depozitarea gunoiului de grajd, modelele tehnice prezentate în Ghidul depozitării gunoiului de grajd în fermele individuale - Anexa 7a la Ghidul solicitantului cu condiţia dimensionării acestora în acord cu numărul de animale din cadrul exploataţiei. În acest sens se acceptă inclusiv amenajările care au o bază din material impermeabil (ex. beton sau orice material impermeabil durabil) fără obligativitatea încheierii unui contract pentru utilizarea unei platforme comunale, cu condiţia dimensionării acestora în acord cu numărul de animale (inclusiv cele previzionate prin Studiul de Fezabilitate, în cazul în care fermierul intenţionează creşterea numărului de animale din exploataţie) si perioada de stocare.

În cazul investițiilor noi în ferme zootehnice mai mici de 100 UVM respectarea cerințelor privind depozitarea/gestionarea adecvată a gunoiului de grajd și a altor dejecții de origine animala va fi validată la finalul investiției prin nota de constatare emisă de Garda de Mediu.

Pentru ferme individuale, sector zootehnic:

Pas 1: se stabilește categoria de animale dominantă din punct de vedere al SO (în total efective de animale deservite de investiția din proiect).
Pas 2: se stabilește UAT unde este/ va fi (după caz) localizată investiția aferentă efectivului de animale stabilit la pasul 1, vizat de proiect.
Pas 3: pe baza UAT-ul identificat la pasul 2 se verifica încadrarea pe potențial (mare sau mediu) în lista de la Anexa 5.

Pentru fermele zootehnice cu dimensiunea economică până la 500.000 euro SO, rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăşi:

● 350.000 Euro pentru achiziții simple și/ sau irigații, drenaj, desecare la nivel de fermă (inclusiv tineri fermieri);

Pentru fermele zootehnice cu dimensiunea economică între 500.000 euro SO și 1.000.000 euro SO rata sprijinului public nerambursabil va fi de 30% și nu va depăşi:
● 1.500.000 Euro pentru ferme zootehnice (producție primară, inclusiv condiționare);

Pentru fermele zootehnice cu dimensiunea economică peste 1.000.000 euro SO, rata sprijinului public nerambursabil va fi de 30% și nu va depăşi:
● 1.500.000 Euro pentru ferme zootehnice (producție primară, inclusiv condiționare).

Fermele mici din zootehnie pot obține un sprijin de 300.000 de euro/fermă pentru proiectele care prevăd construcții/montaj și 400.000 euro/fermă pentru proiectele care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate.

Ce înseamnă condiționare într-o fermă zootehnică?

În situația distinctă a sectorului zootehnic, în accepțiunea Ghidului AFIR, condiționare se consideră a fi și activitatea de sacrificare, tranșare și obținere a carcaselor, semicarcaselor, sferturilor de carcasă la nivel de fermă și păstrarea în regim termic specific pentru asigurarea conservării produselor agricole; exemple de proiecte de investiții de condiționare în zootehnie (lapte, ouă, carne):
În cazul fermelor de lapte, exemple de investiții de condiționare pot fi: tubulatura/echipament transport lapte, echipament de răcire instant, analizator
lapte, tanc de răcire;
În cazul fermelor cu animale pentru carne, exemple de investiții de condiționare pot fi: Abatorizare, tranșare, cameră frigorifică pentru păstrare în atmosferă protectoare;
În cazul fermelor de păsări ouătoare, exemple de investiții de condiționare pot fi: Linii tehnologice de sortare, depozite pentru păstrarea în regim termic specific.

Ghidul AFIR poate fi consultat pe site-ul oficial al Agenției. 

Vizualizat: 4496 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

Oierul Dumitru Andreșoi: Nu e o rușine să fii fermier performant în România! Eu am muncit!

Oierul Dumitru Andreșoi: Nu e o rușine să fii fermier performant în România! Eu am muncit!

27 octombrie 2021 - 10:19

Crescătorul de ovine Dumitru Andreșoi, județul Hunedoara, președintele Asociației Crescătorilor de Ovine Dacia, spune că nu e o rușine să fii fermier performant în România. "Eu am muncit", spune oierul. "Nu am avut contracte cu statul și nici terenuri de la Agenția Domeniilor Statului."

APIA OFICIAL ASTĂZI: Banii transferați fermierilor, crescătorilor din fiecare județ!

APIA OFICIAL ASTĂZI: Banii transferați fermierilor, crescătorilor din fiecare județ!

27 octombrie 2021 - 09:23

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că, în cele 9 zile care s-au scurs de la startul Campaniei 2021 de plată în avans, a autorizat la plată suma de 745,29 milioane de euro, pentru un număr de 546.158 fermieri, reprezentând 70.89% din fermierii eligibili pentru această plată.

Ministrul Oros: Decizie pentru apicultori!

Ministrul Oros: Decizie pentru apicultori!

27 octombrie 2021 - 07:03

Ministrul interimar al agriculturii, Adrian Oros, anunță că s-a decis marți, 26 octombrie 2021, în cadrul unui grup de lucru la Ministerul Agriculturii, obligativitatea menționării pe eticheta mierii atât a țărilor de proveniență, cât și a procentului de miere din fiecare țară. Decizia urmează să fie notificată către Comisia Europeană. 

Șeful APIA, anunț urgent pentru fermieri: Depuneți actele pentru ajutorul de minimis!

Șeful APIA, anunț urgent pentru fermieri: Depuneți actele pentru ajutorul de minimis!

27 octombrie 2021 - 06:46

Directorul general al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), Adrian Pintea, anunță fermierii care au solicitat ajutorul de minimis la legume să depună urgent actele cu care fac dovada valorificării producției pentru a beneficia de bani. Șeful APIA a convocat marți o ședință cu conducerile APIA din toată țara. 

Ministrul Oros, la Indagra!

Ministrul Oros, la Indagra!

26 octombrie 2021 - 19:58

Ministrul interimar al agriculturii, Adrian Oros, va fi prezent miercuri, 27 octombrie 2021, la deschiderea Târgului Internațional Indagra, unul dintre cele mai mari evenimente din agricultură și industrie alimentară.

Aberații de Bruxelles! Dacă ți-a fătat vaca pe o pășune la 20 km de fermă, lași vițelul pe pășune!

Aberații de Bruxelles! Dacă ți-a fătat vaca pe o pășune la 20 km de fermă, lași vițelul pe pășune!

26 octombrie 2021 - 19:09

Comisia privind protecția animalelor în timpul transportului, Parlamentul European, a dezbătut marți, 26 octombrie 2021, printre altele, și anumite restricții la transportul vițeilor neînțărcați.

Neață, Asociația Ovine Dacia: Țurcana bate toate rasele, iar ciobanii sunt cei mai mari economiști!

Neață, Asociația Ovine Dacia: Țurcana bate toate rasele, iar ciobanii sunt cei mai mari economiști!

26 octombrie 2021 - 10:19

Rasa de ovine Țurcană bate toate rasele de oi la rezistență, profitabilitate, iar ciobanii sunt cei mai mari economiști, a spus ing. Gheorghe Dan Neață, director general, coordonator Registrul genealogic Asociația Crescătorilor de Ovine Dacia Hunedoara. Potrivit acestuia, 90% dintre crescători români de oi mizează pe rasa Țurcană. 

Subvenția APIA de 4.800 euro/ha: Condiție obligatorie pentru acest an!

Subvenția APIA de 4.800 euro/ha: Condiție obligatorie pentru acest an!

26 octombrie 2021 - 07:55

Fermierii care cultivă legume în spații protejate, sere și solarii, vor încasa anul acesta sprijinul cuplat vegetal, subvenția europeană cu un cuantum de peste 4.800 euro pe hectar, dacă vor îndeplini o condiție obligatorie, stabilită de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Această condiție APIA obligă fermierii să depună la APIA până la data de 1 noiembrie 2021 dovada comercializării legumelor și alte acte justificative. 

APIA urgent! Termen limită plata subvențiilor 1 noiembrie 2021!

APIA urgent! Termen limită plata subvențiilor 1 noiembrie 2021!

26 octombrie 2021 - 07:10

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează fermierii că termenul limită pentru depunerea unor documente justificative pentru încasarea ajutorului național tranzitoriu pe hectar și a sprijinului cuplat vegetal, pentru anumite culturi agricole, este 1 noiembrie 2021. Agroinfo a obținut de la APIA informațiile de care aveți nevoie. 

Document semnat astăzi de ministrul Adrian Oros!

Document semnat astăzi de ministrul Adrian Oros!

25 octombrie 2021 - 20:28

Ministrul interimar al agriculturii, Adrian Oros, a semnat astăzi un document prin care este recunoscută problema deficitului de proteine furajere rezultată din nevoile zootehniei și dependența Uniunii Europene de importurile de proteine vegetale din țări terțe pentru hrana animalelor. În același timp, documentul stabilește creșterea suprafețelor alocată culturilor proteice.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Rezultate/pagina:
Ordine de listare:   
Rezultate: [1]  
Pagini: [1]  1   
1.
|
10. 07, 2021. Thursday 07:20
Doar pt rudele si neamurile voastre accesati fonduri
Rezultate: [1]  
Pagini: [1]  1   

Video

Cum vede Iacob Boca agricultura peste 5 ani: procesare, tânăra generație, digitalizare!

Cum vede Iacob Boca agricultura peste 5 ani: procesare, tânăra generație, digitalizare!

Iacob Boca, preşedintele Asociaţiei Crescătorilor de Taurine din judeţul Mureş, spune că singura şansă de a salva economia României este... agricultura. Cum?

Tractorul autonom AgXeed de 156 CP în lucru la Cereals 2021! Semănat și fertilizat într-o singură trecere cu LEMKEN Azurit 9 + Solitair 12 SW Bovinele care stau iarna pe pășune - 110 exemplare de Galloway în inima Transilvaniei!

Bancul zilei

Statistică

Statistică
- De ce v-aţi oprit la 3 copii? Detalii