Adama
Agreena
AGRICOVER

Adio subvenții mari în oierit! Banii se împart la toți oierii!

Publicat: 26 octombrie 2023 - 12:27
Comenteaza   | Galerie   | Print | Trimite unui prieten

Asociația Profesională a Ciobanilor din România a transmis o scrisoare argumentată președintelui României, Guvernului, Senatului, Camerei Deputaților pentru menținerea deciziei de acordare a sprijinului cuplat zootehnic tuturor oierilor care au animalele înscrise în Baza Națională de Date și nu doar celor care au animalele în registrele genealogice, cum s-a procedat până acum. Ministrul agriculturii a și notificat Comisiei Europene această propunere. 

Modificarea condițiilor de acordare SCZ ar urma să se facă de anul viitor. Cuantumul SCZ ovine a fost anul trecut de cca 15 euro/ovină, iar anul acesta se așteaptă să fie 20 euro/ovină. În cazul în care Comisia este de acord să fie împărțită tuturor oierilor, cuantumul se va diminua, pentru că același buget va fi împărțit unui număr mai mare de ovine. 

Scrisoarea APC a fost transmisă și către Agroinfo.

"Asociația “ASOCIATIA PROFESIONALA A CIOBANILOR — APC”

lnscrisă în Registrul Asociatiilor și Fundțtiilor — Judecătoria Curtea de Argeș, cu nr.784/216/2019, CUI 41245091, telefon: 0774-628192; e-mail asociatiaprofesionaIa.ciobani@gmail.com, Sediul: Loc. lanoșda, Comuna Mădăras, Județul Bihor

Ref.: Acordarea sprijinului financiar în sectorul zootehnic

Domnului Președinte al României - Klaus lohannis
Domnului Prim-Ministru - Marcel Ciolacu
Domnului Președinte al Senatului - Nicolae Ciucă
Domnului Președinte al Camerei Deputaților - Alfred Simonis
Domnului Ministru al Agriculturii - Florin-lonuț Barbu

Dezinformare și confuzie privind acordarea sprijinului pentru menținerea registrelor genealogice, determinarea calității genetice a efectivelor de animale și sprijinul cuplat în zootehnie

Subscrisa “ASOCIATIA PROFESIONALA A CIOBANILOR — APC”, prin prezenta vă semnalăm unele aspecte grave care se petrec în prezent în derularea fondurilor din bani publici naționali și bani europeni, pentru sprijinul acordat în vederea menținerii și completării Registrelor genealogice, determinarea calității genetice a efectivelor de animale și sprijinul cuplat in zootehnie.

apc 25 oct_b

Prin cheltuirea unor sume foarte mari de bani nu s-a obtinut efectul scontat privind ameliorarea genetica a întregului efectiv de animale și îmbunătățirea activității din sector, unii fermieri fiind obligați sâ-și vândă animalele, ci doar avantajul unor grupuri de interese și a unei părți a fermierilor, în mod discriminatoriu, și, nerespectand Regulamentele Uniunii Europene. Dorința unora este să se continue tot așa. Unele cazuri fiind pe rol la Directia Națională Anticorupție (DNA).

1. Sprijinul cuplat în zootehnie (SCZ)

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), a trimis recent la Comisia Europeana o nofificare, unde se menționează că Sprijinul Cuplat Zootehnic (SCZ) la specia ovine se acordă, începand cu anul 2024, pentru toate animalele înscrise în Baza Națională de Date (Registrul National al Exploatatiilor-RNE), gestionată de Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta alimentelor (ANSVSA). 0 decizie dealtfel corectă, luata de conducerea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, în baza Regulamentelor Uniunii Europene.

Față de această decizie, unele Asociatîi ale crescătorilor, au luat poziție spunand că "ar fi" o decizie populistă și ar provoca un dezastru, ca prin împărțirea bugetului la toate animalele care exista în RNE, Asociatiile nu ar mai conta si munca de ameliorare se distruge, va fi o dramă, întrucât fermierii vor părăsi Controlul Oficial al Performantelor (COP) și Registrul Genealogic (RG)”. Total fals. Nu va fi nicio dramă, ci va fi o situație corectă. Fermierii nu vor părăsi COP-ul si RG, dacă consideră că este util pentru ferma lor să desfașoare aceste acivități tehnice si le aduce niște avantaje.

Decomandată, practica si realitatea au arătat că avantajele au fost doar pentru o parte din crescători si unii din reprezentantii lor, iar modul de a pune așa problema, ca numai "unii" să primească sprijin, nerespectând un Regulament European, este foarte grav, din toate punctele de vedere.

Apariția SCZ-ului si a modului de aplicare a acestuia a bulversat tot sistemul de sprijin care se acorda la data respectivă din bani nationali, 100 % pentru ținerea si completarea Registrelor Genealogice (RG) si 70 % pentru contralul performanteIor la bovine si la ovine (COP) si care era introdus in țara noastră.

ghita ionica_b

Genetica atunci a căzut, cand sa legat COP-uI si RG de SCZ, un rol deosebit avand unele grupuri de interese, pentru că toti crescatorii au dorit sa intre in RG, pentru a lua mai mulți bani pe cap de animal. In multe cazuri au fost inscrise animale care nu indeplineau conditiile tehnice sau nu corespundeau din punct de vedere sanitar veterinar, dar mai ales nu aveau niciun rol in procesul de ameliorare genetica. Asa dupa cum este cunoscut in aceste registre se inscriu animalele de rasa curata si cu valoare de ameliorare ridicata (a se vedea Regulamentul 1012/2016, "Regulamentul ameliorarii"). Este important de stiut cum au fost utilizate aceste date obtJnute in urma acesor lucrari tehnice si pentru care sau încasat niște bani, în vederea ameiorarii efectivelor. Nu cumva aceste actiuni sau făcut si nu au avut nicio finalitate sub aspect practic, aplicativ, pentru toti crescatorii de animale, asa cum ar fi normal.

Considerăm că, Agenția Nationala de Zootehnie (ANZ), în calitate de Autoritate competentă, sau alte structuri ale statului, asistați de experti de specialitate competenti, trebuie sa verifice si sa facă public modul în care aceste Asociatii au derulat Programele de ameliorare pentru care s-au angajat, unele înca din anul 2011 si care este eficienta utilizarii fondurilor pentru ameliorarea întregului efectiv de animale, ovine si bovine, din tara noastră. Se cheltuiesc anual circa 500 de milioane Iei, bani publici din bugetul national. Din informatiile pe care Ie detinem si la bovine este aceeasi situatie.

Dupa cum este cunoscut (numai unii nu vor să se știe sau să se afle), SCZ se acordă pe baza unui Regulament UE, pentru întreg sectorul care are probleme, pentru ca nu numai unii au probleme, cei inscrisi in RG (circa 2 milioane de capete ovine), ci si ceilalti, care nu au animalele înscrise si care sunt mai multi (aproximativ 5 milioane de capete ovine)

Pentru Controlul performantelor (COP) si pentru Registrul Genealogic (RG) se aplica un alt Regulament UE. Prin cele scrise si spuse de aceste asociatii se încearca să se creeze confuzie, să dezinformeze. Nu au nici o legatura Controlul performantelor (COP-uI) si Registrul Genealogic (RG) cu Sprjinul Cuplat Zootehnic (SCZ). Eu, dacă sunt crescător si am animale care indeplinesc conditiile impuse de programele de ameliorare ale unei asociatii și am interes, imi este utîl să vând material de prăsilă sau alte avantaje, mă inscriu in registru, daca nu, nu mă înscriu. Nimeni nu mă poate condiționa, este propritatea mea.

In concluzie, Sprijinul Cuplat Zootehnic (SCZ-ui trebuie dat la toata lumea, pentru că totî au probleme, asa cum prevede Regulamentul UE, si cei mari, si cei mici, si cei înscrisi in RG si cei care nu sunt, mai ales ca sunt si bani europeni. Ba mai mult, punem oamenii pe drumuri să primeasca tot felul de adeverinte pentru APIA.

Ei așa vorbesc de parcă acum, situatia este foarte bună pentru crescatorii de animale, atât în ceea ce priveste genetica, pășunile cât si valorificarea productiei. In prezent importăm cantitati mari de produse agroalimentare, circa 30 %, importam material biologic, întreaga zootehnie din tara noastra este in cădere, se vând ferme, etc.(în foto alăturat, președinte APC, Gheorghe Dănulețiu, și vicepreședinte APC, Ioan Sterp). 

Asadar se impune sa perfecționăm sistemul, dar mai ales să respectăm Regulamentele Uniunii Europene, nu să inventăm noi tot felul de scheme după interesele unora.

Regulamentul UE nr.1307/2013, bază juridică a acordării sprijinului cuplat (în cazul nostru SCZj

Regulamentul UE nr.1307/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 (modificat si actualizat)

TITLUL IV

SPRIJINUL CUPLAT

CAPITOLUL 1 Sprijinul cuplat facultativ Articolul 52

(1) Statele membre pot acorda sprijin cuplat fermierilor în condițiile prevăzute în prezentul capitol.
(2) Sprijinul cup!at poate fi acordat în următoarele sectoare și producții: cereale, plante oleaginoase, culturi proteice, leguminoase pentru boabe, in, cânepă, orez, fructe cu coajă lemnoasă, cartof, lapte și produse lactate, semințe, carne de oaie și de capră, carne de vită și mânzat, ulei de măsline, viermi de mătase, furaje uscate, hamei, sfeclă de zahăr, trestie de zahăr și cicoare, fructe și legume și specii forestiere cu ciclu scurt de producție.

(3) Sprijinul cuplat poate h acordat numai în acele sectoare sau în acele regiuni dintr-un stat membru în care anumite tipuri de agricultură sau anumite sectoare agricole care sunt deosebit de importante din motive economice, sociale sau de mediu sunt afectate de anumite dificultăți (sunt bani europeni).

Conform acestui Regulament UE, nu se face nicio referire la faptul ca trebuie legat de ceva, doar ca poate fi acordat in unele sectoare care au anumite dificultati, iar dificultati au toti crescatorii, nu numai cei inscrisi in Registrul Genealogic (RG).

2. Sprijinul acordat pentru menținerea registrelor genealogice si determinarea calității genetice a efectivelor de animale (pe scurt COP si RG)

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 485 din 22.12.2022, denumite Orientările UE.

Baza juridica a sprijinului acordat gentru ținerea si comgletarea Registrelor genealogice si Controlul oficial al performantelor

lncepand încă cu anul 2011, s-a introdus in tara noastra o schema de ajutor de stat, având ca obiectiv acoperirea costurilor administrative aferente întocmirii şi menținerii registrului genealogic, precum şi costurile aferente testelor pentru determinarea calității genetice sau a randamentului genetic at şeptelului, cu excepția controalelor efectuate de proprietarul şeptelului sau a controalelor de rutină cu privire la calitatea laptelui.

A fost făcutä legislatia naționala specifică conform Regulamentelor UE, s-au făcut proceduri, norme, condîții pentru acreditare si atribuirea acestor activitäfi Asociatìilor de crescători. S-au făcut caiete de sarcini, trebuia sa indeplineasca anumite conditii, sa aibă spatii, dotare, personal calificat, să elaboreze programe de ameliorare, etc. Pe aceasta bază sau fäcut licitatii pentru atribuire.

Schema a fost introdusă conform legislatiei europene, respectiv prevederilor Secțiunii 1.3.3. - Ajutoare pentru sectorul creșterii animalelor din Orientările Uniunii Europene privind ajutoarele de stat in sectoarele agricol și forestier și in zonele rurale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 485 din 22.12.2022 denumite in continuare Orientàrile UE.

Aceasta schema se notifică Comisiei Europeane, in temeiul art. 108 alin (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Intensitatea aiutorului de stat, conform Secțiunii 1.3.3. pet.455 și 456 din Orientärile UE, pentru efectuarea serviciilor prevăzute la art. 1 alin. (1), este:

a) de pânä la 100% din costurile administrative aferente întocmirii şi menținerii registrelor genealogice;

b) de până la 70% din costurile aferente testelor efectuate de terți sau in numele unor terți pentru determinarea calitäții genetice sau a randamentului genetic al şeptelului, cu excepția controalelor efectuate de proprietarul şeptelului şi a controalelor de rutină cu pFivire la calitatea laptelui (30 % trebuie sa plateasca fermierul).

Odatä cu începerea noii politici agricole comune pentru anii 2023—2027, reglementãrile cu privire la ajutoarele de stat s-au modińcat, statul român optând pentru instituirea schemei de ajutor de stat in sectorul creșterii animalelor in baza prevederilor secțiunii 1.3.3 - Ajutoare pentru sectorul creșterii animalelor din Orientările Uniunii Europene privind ajutoarele de stat in sectoarele agricol și forestier și in zonele rurale, publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 485 din 22.12.2022, coroborat cu necesitatea continuării schemed și dupã data de 1 iulie 2023, ce impune aprobarea schemed de ajutor de stat in sectorul creșterii animalelor prin Ordonanțã de Urgență.

Astfel, prin ORDONANTA DE URGENTÁ privind instituirea unei scheme de ajutor de stat in sectorul creșterii animalelor publicata in MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIE, PARTEA I, Nr. 602/30.VI.2023), s-a stabilit valoarea actuală a aiutorului de stat (asadar sunt bani nationali).

Valoarea actuala a ajutorului de stat, acordat pe cap de animal/an, pentru cheltuielile eligibile cu ținerea si completarea registrelor genealogice:

a) 60 de lei pentru rasele de animale din speciile taurine, bubaline și ecvine;

b) 35 de lei pentru rasele de animate din speciile ovine, caprine;

c) 100 de lei pentru porcine.
Valoarea ajutorului de stat acordat pe cap de animal/an pentru cheltuielile aferente testelor efectuate de terți sau in numele unor terți pentru determinarea calității genetice sau a randamentului genetic al şeptelului, este de maximum:

a) 140 de lei, in cazul testärii performanțelor producției de lapte, și 60 de lei, in cazul testării performanțelor producției de carne, pentru rasele de animale din speciile taurine și bubaline;

b) 35 de lei, in cazul testării performanțelor producției de lapte şi in cazul testärii performanțelor producției de came, 30 de lei, in cazul testării performanțelor producției de lână, pentru rasele cu lână fină, și 36 de lei, in cazul testării performanțelor producției de pielicele, pentru rasele de animale din speciile ovine și caprine.

Asadar, dupa cum se poate observa mai sus, Ministerul A8riculturii si Dezvoltarii Rurale nu a retras sprijinul acordat din banii nationali, in valoare de circa 500 milioane de lei, pentru ünerea acestor registre si controlul performantelor, pentru geneticã, asa cum in mod fals, tendențios, afirmã unele asociatii in spatiul public, dezinformând. Consideram că Ministerul ar fi trebuit sa trimità aceasta notificare si in cazui bovinelor, ca actiune unitarã pentru toti crescatori de animale, si in cazul acestei specii, ar trebui sa primesca sprii n toti crescatori înscrisi in Baza Nationala de Date, pentru ca sunt banii europeni.
Ceea ce este mai trist însă, este faptul ca aceste asociatii, nu vorbesc absolut de loc despre metodele de ameliorare folosite si eficienta utilizarii lor, pentru ca numai a face controlul performantelor (COP) si a tine Registrele Genealogice (RG), care nu sunt altceva decat o baza de date, nu este suficient pentru ameliorare si realizarea de progres genetic. Acestea sunt doar niste lucrari in cadrul procesului de ameliorare genetîcă.

La noi s-a vorbit mult de certificatele zootehnice, despre câti berbeci sa tìna crescatorul, o mare eroare tehnica, pentru ca actìvitatea de reproductie difera de la individ, la individ si acest lucru il stie eel mai bine crescatorul, el nu tine nici mai multi, nici mai purini, decat este necesar. Si normal, are interesul sa utilizeze reprodUcatori Valorosì. Dar s-a vorbit mai putin de valoarea de ameliorare a reproducatorilor utilizati. Ei au rol ameliorativ in populatia de animate numai daCă Valoare lor de ameliorare este ridicată, peste media turmei. Daca nu folosim aceasta baza de date, si mai ales nu exista acuratetea informatiilor, o tinem degeaba, de formă, sa justificăm niste bani, asa cum se întamplă acum in unele situatii.

Așa dupa cum este cunoscut, in tara noastra nu se mai determina in prezent nici paternitatea la animate, nu avem laboratoare acreditate, ori fără aceste chestiuni elementare nu putem vorbi de selectie ee baze stiintifice, luând in considerare criteriile genotipice si fenotipice. Apoi problemele sanitar veterinare legate de scrapie, se impun sa fie rezolvate. Nu se vorbeste deloc de insamanțarea artificială, alt mijiloc de ameliorare, ce efectiv s-ä introdus, de embriotransfer (ET), sau fertilizare in vitro (FIV), ca metode moderne si actuale de ameliorare.

apc 25 oct doi_b

Cu atât mai puțin despre valoare de ameliorare genomică si selectia genomicä. Majoritatea specialistilor si crescătorilor din tarile cu zootehnie avansata apreciaza ca pe baza nivelului actual de creștere a animalelor, metoda de selec ie enomică ar trebui să joace un rol important in víitorul industriei cărnii de ovine, se apreciazà că există perspective mari pentru aplicarea in viitor a acestei tehnologii pentru a îmbunătăți eficiența, calitatea și rezultatele productïei la ovine.

Facem precizarea, ca acest material a fost realizat împreună cu expertii nostri de specialitate, oameni cu o înaltă pregătire profesionalã si experiențä practică in domeniul tehnologiei de creştere și ameliorate a efectîvelor de animale.

Cu deosebit respect,"

apc ultima_b

Vizualizat: 3931 | Galerie   | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

Fabricată în România, recunoscută în Europa!

Fabricată în România, recunoscută în Europa!

17 iulie 2024 - 18:35

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2024/1966 (seria L), s-a publicat astăzi, 17 iulie 2024, REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2024/1966 AL COMISIEI din 16 iulie 2024 de înregistrare a unei denumiri în Registrul specialităților tradiționale garantate [„Sardeluță marinată” (STG)].

Decizie MADR ASTĂZI irigații!

Decizie MADR ASTĂZI irigații!

17 iulie 2024 - 15:26

În contextul dificultăților întâmpinate în asigurarea volumelor necesare de apă, ministrul agriculturii, Florin Barbu, a inițiat consultări cu toți actorii implicați, în urma cărora a rezultat decizia de a suplimenta debitele de apă, prelevate din acumularea complexă Stânca-Costești de pe râul Prut pentru amenajarea Albița Fălciu din județul Vaslui și din acumularea Siriu de pe râul Buzău pentru amenajarea AHC Câmpia Buzăului din județele Buzău și Prahova.

Subvenția APIA de 230 euro/ha cu minim 3 vaci: Consumul anual maxim de porumb siloz pentru vaci!

Subvenția APIA de 230 euro/ha cu minim 3 vaci: Consumul anual maxim de porumb siloz pentru vaci!

17 iulie 2024 - 15:02

Crescătorii de vaci beneficiază începând cu acest an de o nouă schemă de ajutor, este vorba de sprijinul pentru porumbul de siloz. Cei care cresc minim 3 vaci și fac o producție de 18 tone porumb la hectar pot încasa de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) noua subvenție de 230 euro/ha. O altă condiție pentru bani se referă la consumul anual maxim de porumb siloz pentru bovine.

Control și supracontrol APIA plata ANT și SCZ cap animal!

Control și supracontrol APIA plata ANT și SCZ cap animal!

17 iulie 2024 - 12:39

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultura (APIA) a anunțat marți, 16 iulie 2024, că a extras eșantionul de control pentru acest an. Pentru controlul pe teren aferent schemelor de ajutor din sectorul zootehnic sunt verificați 5.356 crescători de animale dintre cei care au solicitat subvențiile APIA pe cap animal, cuvenite pentru anul 2024. 

Anunț făcut ASTĂZI de APIA! Plata subvenției APIA pășuni pentru anul ăsta!

Anunț făcut ASTĂZI de APIA! Plata subvenției APIA pășuni pentru anul ăsta!

16 iulie 2024 - 20:31

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că începând cu anul de cerere 2024 pe lângă standardul GAEC 3 - Interdicția de a incendia miriștile se pune în aplicare și standardul GAEC 10 - Interdicţia de a incendia vegetaţia pajiştilor permanente, ca parte a normelor de condiţionalitate ce trebuie respectate de către fermieri în vederea accesării intervențiilor sub formă de plăți directe și a unor intervenții și măsuri pentru dezvoltare rurală.

APIA OFICIAL! Cine e pe lista APIA pentru control subvenții APIA pentru acest an!

APIA OFICIAL! Cine e pe lista APIA pentru control subvenții APIA pentru acest an!

16 iulie 2024 - 19:54

Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că a fost extras eșantionul de control pentru Campania 2024, aferent schemelor de plată pe suprafață, măsurilor de dezvoltare rurală, schemelor de ajutor din sectorul zootehnic și condiționalitate din cererea de plată.

Crotaliile la control! Fermele de oi, vaci, verificate!

Crotaliile la control! Fermele de oi, vaci, verificate!

16 iulie 2024 - 17:42

Medicii veterinari oficiali, din cadrul Direcțiilor Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor – Serviciului Control Oficial Sănătate și Bunăstare Animală au efectuat un număr de 83 controale în exploatații profesionale și non profesionale din județul Satu Mare. Acțiunea de control se desfășoară în mai multe județe din țară. 

Vin banii pentru micii fermieri! Anunț OFICIAL ASTĂZI!

Vin banii pentru micii fermieri! Anunț OFICIAL ASTĂZI!

16 iulie 2024 - 14:54

Ministerul Agriculturii anunță astăzi că peste 180 milioane lei au fost virate către Direcțiile Agricole Județene pentru plata micilor fermieri cultivatori de tomate în spații protejate.

Cine sunt fermierii care iau un ajutor între 200 euro/ha și 250 euro/ha!

Cine sunt fermierii care iau un ajutor între 200 euro/ha și 250 euro/ha!

16 iulie 2024 - 06:53

Ministrul agriculturii, Florin Barbu, a anunțat luni, în emisiunea Agrostrategia de la TVR1 că fermierii care au culturile agricole afectate de secetă vor primi despăbugiri între 200 euro/ha și 250 euro/ha.

Anunț MADR ACUM: 550 de milioane de euro împărțite fermierilor!

Anunț MADR ACUM: 550 de milioane de euro împărțite fermierilor!

15 iulie 2024 - 17:43

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, anunță închiderea azi, 15 iulie 2024, a sesiunii de primire a cererilor de finanțare pentru DR-25 Modernizarea infrastructurii de irigații și pentru DR-26 Înființarea sistemelor de irigații, intervenții finanțate cu fonduri nerambursabule din Planul Strategic 2023 – 2027.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Plugurile Ovlac Mini pentru agricultura conservativă

Plugurile Ovlac Mini pentru agricultura conservativă

Forma trupiţelor şi design-ul special al plugurilor Ovlac Mini permite amestecarea resturilor vegetale şi a solului, chiar în condiţii de secetă. Plugurile Mini sunt recomandate pentru arătura superficială, de mică adâncime, după culturile de vară şi permite combaterea mecanică a buruienilor. Cadru "on-land" permite o viteză mare de înaintare cu un consum mic de combustibil.

Un interviu cu Marius Mitra - reprezentant Ovlac în România

Massey Ferguson a convins de la prima lucrare CLAAS România - soluţii digitale, servicii post-vânzare şi training specializat pentru operatori! FERME DE VÂNZARE în județul Cluj! IMAGINI DIN DRONĂ // Detalii în descriere

Bancul zilei

Întrebare

Întrebare
Î: De ce nu pot lucra pisicile la calculator? Detalii