Reclama header big full
KWS+
Reclama header after big part 2

VOT ÎN PARLAMENTUL EUROPEAN ÎMPOTRIVA NEONICOTINOIDELOR! VOT PENTRU VIAȚA ALBINELOR!

Publicat: 04 decembrie 2019 - 10:03
Comenteaza   | Galerie   | Print | Trimite unui prieten

REZOLUȚIE ADOPTATĂ ÎN PARLAMENTUL EUROPEAN. Utilizarea neonicotinoidelor a fost legată de efecte ecologice adverse, inclusiv riscuri ridicate atât pentru albinele domestice, cât și pentru cele sălbatice, responsabile de polenizarea majorității culturilor la nivel mondial, avertizează Rezoluția pentru reducerea utilizării pesticidelor în agricultură, votată marți, 3 decembrie 2019, în Parlamentul European. Toate voturile au fost pentru viața albinelor, niciun vot împotriva reducerii pesticidelor.

AGROINFO a primit de la Parlamentul European draftul Rezoluției pe care au votat-o europarlamentarii marți, 3 decembrie 2019. Prin această Rezoluție a Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară din Parlamentul European se cere interzicerea utilizării neonicotinoidelor în agricultură, punerea accentului pe folosirea unor metode prietenoase cu mediul pentru combaterea dăunătorilor. În Rezoluție este subliniat și faptul că apicultorii oferă gratuit servicii de polenizare.

Vă punem la dispoziție integral conținutul documentului votat de europarlamentari.

rezolutie-bun-3-dec_b

Întrucât, în timp ce multe cercetări cu privire la motivele declinului polenizatorilor au fost deja finalizate, punerea în aplicare a acestor descoperiri lasă mult de dorit;
Întrucât, pentru a proteja în mod adecvat polenizatorii, prezența reziduurilor de pesticide în habitatul polenizatorilor va trebui să fie puternic redus;
Întrucât utilizarea neonicotinoidelor a fost legată de efecte ecologice adverse, inclusiv riscuri ridicate atât pentru albinele domestice, cât și pentru cele sălbatice, responsabile de polenizarea majorității culturilor la nivel mondial;
Întrucât, în aprilie 2018, Uniunea a convenit să interzică pe deplin utilizarea în exterior a imidaclopridului, telaianidină și tiametoxam, cunoscute sub numele de neonicotinoizi;
Întrucât, cu toate acestea, mai multe state membre au notificat derogări de urgență cu privire la utilizarea acestor neonicotinoizi pe teritoriul lor; întrucât notificările membrilor UE care privesc aceste autorizații de urgență sunt adesea de foarte slabă calitate și nu sunt făcute publice;
Întrucât, în 2013, EFSA a actualizat metodologia de evaluare a riscurilor pentru albine prezentate de către produsele fitosanitare, luând în considerare nu numai riscurile cronice pentru albinele care produc miere, dar adăugând, de asemenea, scheme de evaluare a riscurilor pentru albine sălbatice și solitare;
Întrucât această metodă a fost complet aplicată în evaluările EFSA în ceea ce privește trei neonicotinoide;
întrucât statele membre nu doreau să sprijine protejarea completă a albinelor, Comisia a propus modificarea Regulamentului (UE) nr. 546/2011 privind uniformizarea principiilor, dar numai pentru evaluarea și luarea deciziilor cu privire la acuta toxicitate pentru albinele;

Întrucât în iulie 2019, Comitetul permanent al plantelor, animalelor, produselor alimentare și furajelor a adoptat un aviz pozitiv asupra acestei propuneri; în timp ce habitatele polenizate, cum ar fi benzile tampon și căile navigabile cu apă, pot contribui la controlul eroziunii;
Întrucât utilizarea florilor autohtone are o importanță deosebită pentru polenizatorii sălbatici;
Întrucât apicultorii din Europa oferă servicii de polenizare aproape în totalitate gratuit;
Întrucât acest lucru este într-un contrast puternic cu alte părți ale lumii, unde costul este de polenizarea este în concordanță cu alte aporturi agricole, cum ar fi semințele, îngrășămintele și pesticide;
Întrucât acest serviciu de polenizare gratuit este posibil doar pentru că principala sursă de venit pentru apicultori este vânzarea de miere; în timp ce importurile de miere falsificată amenință baza economică a apiculturii în UE;

rezolutie-doi-3-dec_b

Remarci generale
1. Reamintește că Parlamentul a solicitat în mod special o inițiativă a polenizatorilor din UE în cadrul acestei rezoluții privind revizuirea la jumătatea perioadei a Strategiei UE privind biodiversitatea; prin urmare salută inițiativa Comisiei de a proteja polenizatorii;
2. Recunoaște că există mai multe elemente pozitive în inițiativă în ceea ce privește stabilirea de obiective strategice și a unui set de acțiuni care trebuie întreprinse de UE și de statele sale membre;
3. Cu toate acestea, consideră că Inițiativa nu reușește să abordeze suficient cauzele principale ale declinului polenizatorilor, care includ modificări ale utilizării terenurilor și pierderea habitatelor, intensive practici de management agricol, produse de protecție a plantelor, boli, schimbări climatice și specii terestre invazive; consideră că punerea în aplicare a „Priorității II: abordarea
cauzelor declinului polenizatorului „sunt de maximă urgență;
4. Consideră că polenizatorii sunt o componentă esențială a biodiversității și sunt indispensabili pentru reproducere în multe specii de plante;
5. Subliniază importanța adoptării unei abordări holistice și a evaluării impactului a măsurilor politice existente pentru a combate eficient declinul polenizatorilor din Uniunea Europeană;
6. Subliniază necesitatea protejării diversității speciilor de polenizatori din Europa;
7. Subliniază importanța promovării măsurilor de încurajare a biodiversității, având în vedere faptul că sănătatea polenizatorilor este favorizată de accesul la un amestec de polen și plante diferite;

Agricultura și utilizarea pesticidelorrezolutie-trei-dec_b

8. Subliniază că stimularea biodiversității și, astfel, favorizarea apariției polenizatorilor pe habitatele de pe terenurile agricole trebuie să devină un obiectiv esențial în dezvoltare pentru viitoarea politică agricolă comună (PAC), care trebuie să caute să reducă utilizarea pesticidelor;
9. Subliniază faptul că reducerea utilizării pesticidelor ar trebui, prin urmare, să fie stabilită ca țintă în Planurile strategice ale statelor membre și reducerea pesticidelor ar trebui să fie stabilită ca „ indicator comun ”cu care să monitorizezi succesul;
10. Subliniază că, în conformitate cu Directiva privind utilizarea durabilă a pesticidelor (128/2009 / CE), metodele non-chimice de combatere a dăunătorilor ar trebui utilizate ca prioritate pentru a înlocui pesticide, în vederea protejării polenizatorilor;
11. Invită Comisia să propună legislație care să interzică producția, vânzarea și utilizarea tuturor pesticidelor pe bază de neonicotinoizi din întreaga Uniune fără derogare;
12. Invită Comisia Europeană să stabilească norme detaliate și să asigure un standard minim de notificări privind autorizațiile de urgență a pesticidelor, inclusiv obligarea Statelor membre să furnizeze explicații complete și detaliate și să facă notificări publice;
13. Invită Comisia Europeană și statele membre în cadrul Comitetului permanent pentru plante, animale, alimente și furaje să adopte fără întârziere ghidul actualizat al albinelor folosit de EFSA în recenzia sa recentă asupra a trei neonicotinoizi;
14. Subliniază că „polenizarea controlată” ar putea ajuta la restabilirea armoniei dintre apicultori și fermieri și cresc semnificativ randamentul recoltelor;
15. Invită Comisia Europeană să includă în obiectivele PAC limitele de creștere a productivității și de reglementare a practicilor agricole intense, pentru a îmbunătăți habitatul și spațiul de hrănire pentru albine;
16. Invită Comisia Europeană și statele membre să promoveze conceptul de benzi tampon și căi navigabile ierboase / înflorite, în scopul de a asigura atât un control mai bun al eroziunii, precum și zonele perene de înflorire ca oportunitate de hrănire și habitat pentru polenizatori;
17. Invită Comisia și statele membre să sprijine sectorul apicol consolidarea inspecțiilor la import pentru a evita importurile de miere falsificată;

Cercetare, instruire și supraveghere

18. În ceea ce privește albinele, insistă în special asupra rolului cercetării asupra cauzelor reducerii speranței de viață a albinelor regine, care este un fenomen îngrijorător;
19. Solicită mai multe fonduri pentru cercetare și pentru monitorizarea polenizatorilor sălbatici;
20. Consideră oportun să se sprijine dezvoltarea pesticidelor cu risc scăzut inofensiv pentru polenizatori;
21. Solicită sprijin pentru formarea apicultorilor pentru a promova în Uniune o supraveghere non-intruzivă a albinelor prin elaborarea de indicatori de vitalitate a coloniei.

După votarea Rezoluției, marți seara, Parlamentul European a transmis pentru AGROINFO un comunicat. Vi-l punem la dispoziție și pe acesta.

Pentru a salva albinele din UE, este nevoie de mai multe fonduri pentru cercetare și pentru o mai bună monitorizare, spune Comisia pentru Mediu. Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară a aprobat marți (3 decembrie 2019 n.r.) o rezoluție care evidențiază punctele slabe ale inițiativei UE privind polenizatorul, care o face inadecvată pentru a aborda principalele cauze ale declinului polenizatorilor în Europa.

Comisia propune ca o reducere a utilizării pesticidelor să fie stabilită ca „indicator comun” pentru a evalua cât de eficiente sunt măsurile naționale în protejarea albinelor și a altor polenizatori.

Pentru a ajuta la reducerea în continuare a reziduurilor de pesticide din habitatele de albine, eurodeputații doresc ca reducerea utilizării pesticidelor să devină o parte cheie a viitoarei politici agricole comune (PAC).

În sfârșit, Comisia solicită mai multe fonduri pentru a sprijini cercetarea cauzelor declinului albinelor pentru a proteja diversitatea speciilor polenizatoare. Indicatori ai vitalității coloniei ar trebui să fie, de asemenea, dezvoltați pentru a măsura dacă acțiunile implementate au avut succes.
Textul aprobat este o reacție la inițiativa Comisiei Europene privind polenizatorii UE și subliniază că măsurile sale sunt inadecvate pentru a proteja albinele și alți polenizatori de schimbările de utilizare a terenului, pierderea habitatului, agricultura intensivă, schimbările climatice și speciile extraterestre invazive. Inițiativa nu reușește să abordeze suficient principalele cauze ale declinului polenizatorilor care sunt esențiale pentru biodiversitate și reproducere în multe specii de plante, au fost de acord europarlamentarii.
Rezoluția a fost adoptată cu 67 de voturi pentru, niciun vot împotrivă și o abținere.

Pașii următori: Rezoluția va fi supusă la vot la ședința plenară din ianuarie de la Strasbourg.

În aprilie 2018, UE a fost de acord să interzică pe deplin utilizarea în aer liber a imidaclopridului, a țianianidinei și a timetoxamului, cunoscute sub numele de neonicotinoizi. Cu toate acestea, mai multe state membre au solicitat derogări de urgență cu privire la utilizarea lor pe teritoriul lor (printre aceste state este și România n.r.)

După apelurile Parlamentului și ale Consiliului pentru acțiuni pentru protejarea albinelor și a altor polenizatori, Comisia a prezentat Comunicarea sa privind inițiativa UE privind polenizatorii la 1 iunie 2018.

IMPORTANT! AGROINFO este o publicație deschisă tuturor opiniilor fermierilor, apicultorilor, cercetătorilor, cititorilor noștri. Opiniile voastre, ale tuturor, vizavi de acest subiect controversat al utilizării neonicotinoidelor în agricultură sau de un alt subiect, nu sunt cenzurate atât timp cât limbajul folosit este unul civilizat.

Vizualizat: 6102 | Galerie   | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten
agroinfo_ro_banner_pagina_articol_728x90 otp

Alte articole in aceasta categorie

OIERII ROMÂNI PROPUN SĂ-ȘI ANGAJEZE ZILIERI AȘA CUM SE PROCEDEAZĂ ÎN FRANȚA!

OIERII ROMÂNI PROPUN SĂ-ȘI ANGAJEZE ZILIERI AȘA CUM SE PROCEDEAZĂ ÎN FRANȚA!

05 iunie 2020 - 08:44

CUM SĂ FIE ANGAJAȚI ZILIERII! Crescătorul de ovine Ionică Sterp, vicepreședintele Asociației Profesionale a Ciobanilor (APC), le-a spus ieri crescătorilor de animale, într-un live pe Facebook, că APC propune ca zilierii să fie angajați la fermele de ovine pe fluturași, așa cum se procedează în Franța. Adică, crescătorii de animale să nu fie obligați să le încheie lucrătorilor un contract. Să plătească o taxă la Finanțe pe fiecare zi lucrată de zilier.

OIERUL IONICĂ STERP: SUBVENȚIA APIA PE PĂȘUNE PLĂTITĂ PE UNITATE VITĂ MARE, NU PE HECTAR!

OIERUL IONICĂ STERP: SUBVENȚIA APIA PE PĂȘUNE PLĂTITĂ PE UNITATE VITĂ MARE, NU PE HECTAR!

05 iunie 2020 - 07:16

SCHIMBĂRI LA LEGEA PĂȘUNILOR. Crescătorul de ovine Ionică Sterp din județul Bihor, membru fondator al Asociației Profesionale a Ciobanilor (APC), i-a anunțat ieri pe oierii români, într-un live pe Facebook, că APC a solicitat ministrului agriculturii schimbarea legii pășunilor și că sunt prevăzute modificări din toamnă. Crescătorii de animale sunt întrebați dacă vor ca subvenția APIA pentru pășune să nu se mai plătească pe hectar, să fie plătită pe unitate vită mare (UVM) la hectar.

APEL MINISTRUL AGRICULTURII: PRIMARII SĂ NE AJUTE, NU SĂ NE ÎNCURCE!

APEL MINISTRUL AGRICULTURII: PRIMARII SĂ NE AJUTE, NU SĂ NE ÎNCURCE!

04 iunie 2020 - 21:04

SUBVENȚII APIA 2020! Ministrul agriculturii, Adrian Oros, a făcut astăzi un apel către primarii din România care trebuie să transmită la APIA adeverințele de la registrul agricol pentru fermierii care solicită anul acesta subvențiile agricole. Fac un apel către autoritățile locale, către primari, să ne ajute, să nu ne încurce în această perioadă, a spus șeful MADR.

GATA CU BERBECII CU ORIGINEA DOAR PE HÂRTIE!

GATA CU BERBECII CU ORIGINEA DOAR PE HÂRTIE!

04 iunie 2020 - 17:52

ÎNCEPE GENOTIPAREA LA OVINE. Ministrul agriculturii, Adrian Oros, a anunțat astăzi, într-o conferință, că nu se va mai elibera niciun certificat de origine pentru berbeci fără efectuarea genotipării. Testele arată apartenența berbecilor la rasă, filiația, dar și rezistența acestora la scrapie, boală mortală pentru ovine, fără leac.

MINISTRUL OROS: SCHEMA PENTRU AJUTORUL DE CRIZĂ pentru FERMIERI, SCRISĂ ȘI TRIMISĂ PARLAMENTULUI!

MINISTRUL OROS: SCHEMA PENTRU AJUTORUL DE CRIZĂ pentru FERMIERI, SCRISĂ ȘI TRIMISĂ PARLAMENTULUI!

04 iunie 2020 - 16:21

EXCLUSIV! AGROINFO l-a întrebat, în conferința de presă de astăzi, pe ministrul agriculturii, Adrian Oros, dacă au fost stabilite condițiile de acordare a ajutorului de criză pentru fermieri, 7.000 de euro/fermă. În conferință, ministrul agriculturii ne-a spus că așteaptă sugestiile Parlamentului European. La finalul conferinței, AGROINFO a insistat pentru a primi lămuriri. Ce ne-a declarat, în exclusivitate, ministrul agriculturii?

OIERUL DAN PETRESCU, APC: PREȚUL PE KILOGRAMUL DE MIEL S-A TRIPLAT!

OIERUL DAN PETRESCU, APC: PREȚUL PE KILOGRAMUL DE MIEL S-A TRIPLAT!

04 iunie 2020 - 15:42

VESTE BUNĂ PENTRU OIERI! Crescătorul de ovine Dan Petrescu, președintele Asociației Profesionale a Ciobanilor (APC), prezent la conferința de presă organizată astăzi de ministrul agriculturii, Adrian Oros, a declarat, pentru AGROINFO, că prețul în viu al kilogramului de miel aproape că s-a triplat. Creșterea prețului la mieii pentru export, spune oierul, este datorată negocierilor făcute de ministrul agriculturii cu țările arabe. Exportatorii plătesc mai mult pe kilogramul de miel în viu.

MINISTRUL OROS: EXPORT DE CARCASE DE OVINE ÎN QATAR!

MINISTRUL OROS: EXPORT DE CARCASE DE OVINE ÎN QATAR!

04 iunie 2020 - 14:51

EXCLUSIV! Ministrul agriculturii, Adrian Oros, a declarat astăzi, pentru AGROINFO, că a obținut acceptul autorităților din Qatar pentru exportul de carcasă proaspătă de ovine.

CINE ARE PRIORITATE LA CUMPĂRAREA TERENURILOR AGRICOLE!

CINE ARE PRIORITATE LA CUMPĂRAREA TERENURILOR AGRICOLE!

04 iunie 2020 - 06:43

LEGE VOTATĂ! Camera Deputaților a votat ieri, 3 iunie 2020, legea care reglementează vânzarea terenurilor agricole. AGROINFO v-a informat deja că terenurile agricole nu mai pot fi vândute cetățenilor străini și nici în scopul speculei. Vă spunem cine are prioritate la cumpărarea terenurilor agricole, lista preemptorilor. De asemenea, se înființează Registrul unic național privind circulația și destinația terenurilor agricole.

LEGE VOTATĂ ASTĂZI! INTERZISĂ VÂNZAREA TERENURILOR AGRICOLE CETĂȚENILOR STRĂINI!

LEGE VOTATĂ ASTĂZI! INTERZISĂ VÂNZAREA TERENURILOR AGRICOLE CETĂȚENILOR STRĂINI!

03 iunie 2020 - 20:42

VOTATĂ! Camera Deputaților a votat astăzi legea prin care terenurile agricole nu mai pot fi vândute cetățenilor străini. Proiectul a fost adoptat cu 205 voturi pentru, 96 împotrivă și 8 abțineri. Camera Deputaților este for decizional, iar legea va fi trimisă președintelui României pentru promulgare.

OFICIAL! VESTE EXCELENTĂ pentru FERMIERI! CREȘTE BUGETUL PENTRU SUBVENȚII!

OFICIAL! VESTE EXCELENTĂ pentru FERMIERI! CREȘTE BUGETUL PENTRU SUBVENȚII!

03 iunie 2020 - 17:31

DECIZIE! Comisia Europeană va majora bugetele din cadrul politicii agricole comune (PAC) cu 9 miliarde EUR (4 miliarde EUR pentru Fondul european de garantare agricolă și 5 miliarde EUR pentru Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală), iar Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM) va fi majorat cu 500 milioane EUR, anunță astăzi Reprezentanța Comisiei Europene în România, într-un comunicat transmis pentru AGROINFO.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Dronele devin o opţiune pentru agricultură

Dronele devin o opţiune pentru agricultură

IQ Robotics, o companie românească cu sediul în Braşov, a adus la INDAGRA o dronă pentru aplicarea tratamentelor fito-sanitare, care a stârnit interesul multor fermieri. Drona este controlată prin calculator, de unde i se stabileşte harta şi misiunea, având o autonomie de zbor între 10 şi 15 minute, în funcţie de complexitatea operaţiunii şi condiţiile de lucru.

Reporter: Liviu Gordea
Operator imagine: Claudiu Borobei

Noutăţi Väderstad la Agritechnica 2019 Tehnică agricolă pentru profesionişti 2020 - Protecţia plantelor Noutăţi Great Plains la Agritechnica 2019

Bancul zilei

La pescuit

La pescuit
- De două zile tot pescuiesc şi nu am prins nimic. Detalii