KWS+
Reclama header after big part 2

VOT ÎN PARLAMENTUL EUROPEAN ÎMPOTRIVA NEONICOTINOIDELOR! VOT PENTRU VIAȚA ALBINELOR!

Publicat: 04 decembrie 2019 - 10:03
Comenteaza   | Galerie   | Print | Trimite unui prieten

REZOLUȚIE ADOPTATĂ ÎN PARLAMENTUL EUROPEAN. Utilizarea neonicotinoidelor a fost legată de efecte ecologice adverse, inclusiv riscuri ridicate atât pentru albinele domestice, cât și pentru cele sălbatice, responsabile de polenizarea majorității culturilor la nivel mondial, avertizează Rezoluția pentru reducerea utilizării pesticidelor în agricultură, votată marți, 3 decembrie 2019, în Parlamentul European. Toate voturile au fost pentru viața albinelor, niciun vot împotriva reducerii pesticidelor.

AGROINFO a primit de la Parlamentul European draftul Rezoluției pe care au votat-o europarlamentarii marți, 3 decembrie 2019. Prin această Rezoluție a Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară din Parlamentul European se cere interzicerea utilizării neonicotinoidelor în agricultură, punerea accentului pe folosirea unor metode prietenoase cu mediul pentru combaterea dăunătorilor. În Rezoluție este subliniat și faptul că apicultorii oferă gratuit servicii de polenizare.

Vă punem la dispoziție integral conținutul documentului votat de europarlamentari.

rezolutie-bun-3-dec_b

Întrucât, în timp ce multe cercetări cu privire la motivele declinului polenizatorilor au fost deja finalizate, punerea în aplicare a acestor descoperiri lasă mult de dorit;
Întrucât, pentru a proteja în mod adecvat polenizatorii, prezența reziduurilor de pesticide în habitatul polenizatorilor va trebui să fie puternic redus;
Întrucât utilizarea neonicotinoidelor a fost legată de efecte ecologice adverse, inclusiv riscuri ridicate atât pentru albinele domestice, cât și pentru cele sălbatice, responsabile de polenizarea majorității culturilor la nivel mondial;
Întrucât, în aprilie 2018, Uniunea a convenit să interzică pe deplin utilizarea în exterior a imidaclopridului, telaianidină și tiametoxam, cunoscute sub numele de neonicotinoizi;
Întrucât, cu toate acestea, mai multe state membre au notificat derogări de urgență cu privire la utilizarea acestor neonicotinoizi pe teritoriul lor; întrucât notificările membrilor UE care privesc aceste autorizații de urgență sunt adesea de foarte slabă calitate și nu sunt făcute publice;
Întrucât, în 2013, EFSA a actualizat metodologia de evaluare a riscurilor pentru albine prezentate de către produsele fitosanitare, luând în considerare nu numai riscurile cronice pentru albinele care produc miere, dar adăugând, de asemenea, scheme de evaluare a riscurilor pentru albine sălbatice și solitare;
Întrucât această metodă a fost complet aplicată în evaluările EFSA în ceea ce privește trei neonicotinoide;
întrucât statele membre nu doreau să sprijine protejarea completă a albinelor, Comisia a propus modificarea Regulamentului (UE) nr. 546/2011 privind uniformizarea principiilor, dar numai pentru evaluarea și luarea deciziilor cu privire la acuta toxicitate pentru albinele;

Întrucât în iulie 2019, Comitetul permanent al plantelor, animalelor, produselor alimentare și furajelor a adoptat un aviz pozitiv asupra acestei propuneri; în timp ce habitatele polenizate, cum ar fi benzile tampon și căile navigabile cu apă, pot contribui la controlul eroziunii;
Întrucât utilizarea florilor autohtone are o importanță deosebită pentru polenizatorii sălbatici;
Întrucât apicultorii din Europa oferă servicii de polenizare aproape în totalitate gratuit;
Întrucât acest lucru este într-un contrast puternic cu alte părți ale lumii, unde costul este de polenizarea este în concordanță cu alte aporturi agricole, cum ar fi semințele, îngrășămintele și pesticide;
Întrucât acest serviciu de polenizare gratuit este posibil doar pentru că principala sursă de venit pentru apicultori este vânzarea de miere; în timp ce importurile de miere falsificată amenință baza economică a apiculturii în UE;

rezolutie-doi-3-dec_b

Remarci generale
1. Reamintește că Parlamentul a solicitat în mod special o inițiativă a polenizatorilor din UE în cadrul acestei rezoluții privind revizuirea la jumătatea perioadei a Strategiei UE privind biodiversitatea; prin urmare salută inițiativa Comisiei de a proteja polenizatorii;
2. Recunoaște că există mai multe elemente pozitive în inițiativă în ceea ce privește stabilirea de obiective strategice și a unui set de acțiuni care trebuie întreprinse de UE și de statele sale membre;
3. Cu toate acestea, consideră că Inițiativa nu reușește să abordeze suficient cauzele principale ale declinului polenizatorilor, care includ modificări ale utilizării terenurilor și pierderea habitatelor, intensive practici de management agricol, produse de protecție a plantelor, boli, schimbări climatice și specii terestre invazive; consideră că punerea în aplicare a „Priorității II: abordarea
cauzelor declinului polenizatorului „sunt de maximă urgență;
4. Consideră că polenizatorii sunt o componentă esențială a biodiversității și sunt indispensabili pentru reproducere în multe specii de plante;
5. Subliniază importanța adoptării unei abordări holistice și a evaluării impactului a măsurilor politice existente pentru a combate eficient declinul polenizatorilor din Uniunea Europeană;
6. Subliniază necesitatea protejării diversității speciilor de polenizatori din Europa;
7. Subliniază importanța promovării măsurilor de încurajare a biodiversității, având în vedere faptul că sănătatea polenizatorilor este favorizată de accesul la un amestec de polen și plante diferite;

Agricultura și utilizarea pesticidelorrezolutie-trei-dec_b

8. Subliniază că stimularea biodiversității și, astfel, favorizarea apariției polenizatorilor pe habitatele de pe terenurile agricole trebuie să devină un obiectiv esențial în dezvoltare pentru viitoarea politică agricolă comună (PAC), care trebuie să caute să reducă utilizarea pesticidelor;
9. Subliniază faptul că reducerea utilizării pesticidelor ar trebui, prin urmare, să fie stabilită ca țintă în Planurile strategice ale statelor membre și reducerea pesticidelor ar trebui să fie stabilită ca „ indicator comun ”cu care să monitorizezi succesul;
10. Subliniază că, în conformitate cu Directiva privind utilizarea durabilă a pesticidelor (128/2009 / CE), metodele non-chimice de combatere a dăunătorilor ar trebui utilizate ca prioritate pentru a înlocui pesticide, în vederea protejării polenizatorilor;
11. Invită Comisia să propună legislație care să interzică producția, vânzarea și utilizarea tuturor pesticidelor pe bază de neonicotinoizi din întreaga Uniune fără derogare;
12. Invită Comisia Europeană să stabilească norme detaliate și să asigure un standard minim de notificări privind autorizațiile de urgență a pesticidelor, inclusiv obligarea Statelor membre să furnizeze explicații complete și detaliate și să facă notificări publice;
13. Invită Comisia Europeană și statele membre în cadrul Comitetului permanent pentru plante, animale, alimente și furaje să adopte fără întârziere ghidul actualizat al albinelor folosit de EFSA în recenzia sa recentă asupra a trei neonicotinoizi;
14. Subliniază că „polenizarea controlată” ar putea ajuta la restabilirea armoniei dintre apicultori și fermieri și cresc semnificativ randamentul recoltelor;
15. Invită Comisia Europeană să includă în obiectivele PAC limitele de creștere a productivității și de reglementare a practicilor agricole intense, pentru a îmbunătăți habitatul și spațiul de hrănire pentru albine;
16. Invită Comisia Europeană și statele membre să promoveze conceptul de benzi tampon și căi navigabile ierboase / înflorite, în scopul de a asigura atât un control mai bun al eroziunii, precum și zonele perene de înflorire ca oportunitate de hrănire și habitat pentru polenizatori;
17. Invită Comisia și statele membre să sprijine sectorul apicol consolidarea inspecțiilor la import pentru a evita importurile de miere falsificată;

Cercetare, instruire și supraveghere

18. În ceea ce privește albinele, insistă în special asupra rolului cercetării asupra cauzelor reducerii speranței de viață a albinelor regine, care este un fenomen îngrijorător;
19. Solicită mai multe fonduri pentru cercetare și pentru monitorizarea polenizatorilor sălbatici;
20. Consideră oportun să se sprijine dezvoltarea pesticidelor cu risc scăzut inofensiv pentru polenizatori;
21. Solicită sprijin pentru formarea apicultorilor pentru a promova în Uniune o supraveghere non-intruzivă a albinelor prin elaborarea de indicatori de vitalitate a coloniei.

După votarea Rezoluției, marți seara, Parlamentul European a transmis pentru AGROINFO un comunicat. Vi-l punem la dispoziție și pe acesta.

Pentru a salva albinele din UE, este nevoie de mai multe fonduri pentru cercetare și pentru o mai bună monitorizare, spune Comisia pentru Mediu. Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară a aprobat marți (3 decembrie 2019 n.r.) o rezoluție care evidențiază punctele slabe ale inițiativei UE privind polenizatorul, care o face inadecvată pentru a aborda principalele cauze ale declinului polenizatorilor în Europa.

Comisia propune ca o reducere a utilizării pesticidelor să fie stabilită ca „indicator comun” pentru a evalua cât de eficiente sunt măsurile naționale în protejarea albinelor și a altor polenizatori.

Pentru a ajuta la reducerea în continuare a reziduurilor de pesticide din habitatele de albine, eurodeputații doresc ca reducerea utilizării pesticidelor să devină o parte cheie a viitoarei politici agricole comune (PAC).

În sfârșit, Comisia solicită mai multe fonduri pentru a sprijini cercetarea cauzelor declinului albinelor pentru a proteja diversitatea speciilor polenizatoare. Indicatori ai vitalității coloniei ar trebui să fie, de asemenea, dezvoltați pentru a măsura dacă acțiunile implementate au avut succes.
Textul aprobat este o reacție la inițiativa Comisiei Europene privind polenizatorii UE și subliniază că măsurile sale sunt inadecvate pentru a proteja albinele și alți polenizatori de schimbările de utilizare a terenului, pierderea habitatului, agricultura intensivă, schimbările climatice și speciile extraterestre invazive. Inițiativa nu reușește să abordeze suficient principalele cauze ale declinului polenizatorilor care sunt esențiale pentru biodiversitate și reproducere în multe specii de plante, au fost de acord europarlamentarii.
Rezoluția a fost adoptată cu 67 de voturi pentru, niciun vot împotrivă și o abținere.

Pașii următori: Rezoluția va fi supusă la vot la ședința plenară din ianuarie de la Strasbourg.

În aprilie 2018, UE a fost de acord să interzică pe deplin utilizarea în aer liber a imidaclopridului, a țianianidinei și a timetoxamului, cunoscute sub numele de neonicotinoizi. Cu toate acestea, mai multe state membre au solicitat derogări de urgență cu privire la utilizarea lor pe teritoriul lor (printre aceste state este și România n.r.)

După apelurile Parlamentului și ale Consiliului pentru acțiuni pentru protejarea albinelor și a altor polenizatori, Comisia a prezentat Comunicarea sa privind inițiativa UE privind polenizatorii la 1 iunie 2018.

IMPORTANT! AGROINFO este o publicație deschisă tuturor opiniilor fermierilor, apicultorilor, cercetătorilor, cititorilor noștri. Opiniile voastre, ale tuturor, vizavi de acest subiect controversat al utilizării neonicotinoidelor în agricultură sau de un alt subiect, nu sunt cenzurate atât timp cât limbajul folosit este unul civilizat.

Vizualizat: 6683 | Galerie   | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

NOI SUBVENȚII MARI, NEGOCIATE ASTĂZI DE FERMIERI CU MINISTRUL AGRICULTURII!

NOI SUBVENȚII MARI, NEGOCIATE ASTĂZI DE FERMIERI CU MINISTRUL AGRICULTURII!

27 ianuarie 2021 - 18:31

SUBVENȚIE DE MII DE EURO PE HECTAR! Fermierii au discutat astăzi cu ministrul agriculturii, Adrian Oros, cum vor arăta noile subvenții pe hectar pentru legume. Practic, ajutorul de minimis acordat anul trecut pentru tomate va fi extins și pentru alte legume. Cuantumul ajutorului pentru tomate a fost de 3.000 de euro/1.000 mp cultivați cu tomate în spații protejate.

DECIZIE GUVERN ASTĂZI! ATENȚIE, FERMIERI! AMENZI PÂNĂ LA 20.000 DE LEI!

DECIZIE GUVERN ASTĂZI! ATENȚIE, FERMIERI! AMENZI PÂNĂ LA 20.000 DE LEI!

27 ianuarie 2021 - 17:56

COMUNICAT. În ședința Guvernului de astăzi, 27 ianuarie 2021, a fost adoptată Hotărârea referitoare la modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, aprobate prin HG nr. 707/2018. Amenzile pentru cei care nu stârpesc această buruiană sunt uriașe.

CARE ESTE PREȚUL CORECT PE KILOGRAMUL DE MIEL ÎN VIU PENTRU ANUL ACESTA!

CARE ESTE PREȚUL CORECT PE KILOGRAMUL DE MIEL ÎN VIU PENTRU ANUL ACESTA!

27 ianuarie 2021 - 10:58

CÂT E MIELUL DE PAȘTE? Crescătorii de oi din România au plătit mai mult pentru furaje, prețul furajelor a crescut din cauza secetei de anul trecut, cheltuielile cu întreținerea animalelor a crescut în condiții de pandemie, astfel anul acesta ar trebui să crească prețul la miei pentru a-și recupera o parte din banii investiți, spun oierii.

O NOUĂ SUBVENȚIE PE HECTAR PENTRU FERMIERII ROMÂNI!

O NOUĂ SUBVENȚIE PE HECTAR PENTRU FERMIERII ROMÂNI!

27 ianuarie 2021 - 09:47

ANUNȚ! O nouă subvenție pe hectar pentru fermierii români pentru care sunt alocate, anul acesta, de 25 de milioane de euro! Anunțul l-a făcut ministrul agriculturii, Adrian Oros.

STRUCTURA FERMELOR DIN ROMÂNIA!

STRUCTURA FERMELOR DIN ROMÂNIA!

27 ianuarie 2021 - 08:52

NUMĂR MIC DE FERMIERI CU SUBVENȚII MARI. Ministrul agriculturii, Adrian Oros, a explicat care este structura, în acest moment, a fermelor din România. Șeful MADR a spus că sunt 790.000 de mici ferme, care cer subvenții APIA, practic, majoritatea cererilor depuse la agenția de plăți, dar care nu se pot numi ferme sunt, mai degrabă, gospodării țărănești.

NOU DIRECTOR GENERAL ADAMA Agricultural Solutions!

NOU DIRECTOR GENERAL ADAMA Agricultural Solutions!

27 ianuarie 2021 - 08:04

COMUNICAT. Gabriela Vila va conduce operațiunile ADAMA Agricultural Solutions în România și Republica Moldova. Având o experiență de peste 20 de ani în sectorul agri-business,  Gabriela Vila a ocupat anterior poziția de Director Național de Vânzări în cadrul companiei.

AVIZUL CARE PUNE FRÂNĂ AJUTORULUI DE 300.000 DE EURO/FERMIER!

AVIZUL CARE PUNE FRÂNĂ AJUTORULUI DE 300.000 DE EURO/FERMIER!

27 ianuarie 2021 - 07:47

BANI FERMIERI. Sprjinul de 300.000 de euro/beneficiar pentru construcția de abatoare de capacitate mică în zonă montană a fost cerut, anul trecut, doar de trei fermieri. Doar trei proiecte s-au depus la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), deși submăsura este deschisă din 13 iulie 2020 și termenul de depunere a fost prelungit până la 31 martie 2021. De ce nu se înghesuie crescătorii de animale să ceară acest ajutor care, aparent, este mare, iar de abatoare ar fi nevoie?

MINISTRUL OROS: SUNT FIU DE MĂCELAR! TATA CREȘTEA MULȚI PORCI!

MINISTRUL OROS: SUNT FIU DE MĂCELAR! TATA CREȘTEA MULȚI PORCI!

26 ianuarie 2021 - 13:56

VIAȚA DE FAMILIE. Ministrul agriculturii, Adrian Oros, a vorbit în cadrul emisiunii România Agricolă, Agro TV, despre familia sa, despre părinți, frați și bunici. Șeful MADR a dezvăluit că bunicii săi au fost chiaburi și din pricina aceasta au fost deportați, iar tatăl său a fost măcelar și creștea mulți porci.

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI ANZ, DISCUȚII ASTĂZI DESPRE PROBLEMELE CRESCĂTORILOR DE ANIMALE!

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI ANZ, DISCUȚII ASTĂZI DESPRE PROBLEMELE CRESCĂTORILOR DE ANIMALE!

26 ianuarie 2021 - 12:37

AGENDA MINISTRULUI! Ministrul agriculturii, Adrian Oros, anunță astăzi, 26 ianuarie 2021, în agenda sa, că de la ora 13:00 discută despre măsurile de sprijin din sectorul creșterii bovinelor de lapte, iar de la ora 17:00, discuții cu Agenția Națională pentru Zootehnie despre problemele crescătorilor de animale.

FERMELE din ROMÂNIA CARE BENEFICIAZĂ ANUL ACESTA DE PLĂȚI APIA MAI MARI!

FERMELE din ROMÂNIA CARE BENEFICIAZĂ ANUL ACESTA DE PLĂȚI APIA MAI MARI!

26 ianuarie 2021 - 11:47

STRUCTURA FERMELOR DIN ROMÂNIA! Acordarea subvențiilor agricole trebuie făcută în funcție de fermă, de zona în care se află ferma, pentru a se împiedica părăsirea satelor, abandonarea zonelor rurale montane, a spus ministrul agriculturii, Adrian Oros. Chiar dacă în zona montană sunt ferme mici, cu producție mică, ele trebuie sprijinit cu plăți APIA mai mari pentru a fi menținute și ajutate să devină ferme comerciale, a adăugat șeful MADR.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Video

Semințe și tehnilogie Syngenta pentru cultura de pepene – Edina Uifalusi, Piscolt, jud. Satu Mare

Semințe și tehnilogie Syngenta pentru cultura de pepene – Edina Uifalusi, Piscolt, jud. Satu Mare

De peste 20 de ani, Edina Uifalusi cultivă pepeni verzi şi pepeni galbeni în comuna Pişcolt, (jud. Satu Mare) în câmp şi leguume în solar şi grădină. În ultimii cinci ani familia Uifalusi a cultivat numai pepeni hibrizi Syngenta: pepeni verzi Romanza şi Arashan și pepeni galbeni Flander. Află care sunt problemele cultivatorilor de pepeni şi de ce hibrizii altoiţi sunt mai viguroaşi, mai productivi şi mai rezistenţi la boli.
Tehnologia aplicată la tomate de Florin Pop Branislav Giurici, despre cum și-a asigurat plantația de portaltoi de viță-de-vie Cum au combătut cei de la Cramele Recaș bolile și dăunătorii viței-de-vie cu Syngenta

Bancul zilei

Inel de logodnă

Inel de logodnă
Un tânăr cumpără un inel de logodnă şi vrea să-l personalizeze: Detalii