Reclama header big full
KWS+
Reclama header after big part 2
Reclama header after big part 3

SCRISOARE ALARMANTĂ A CRESCĂTORILOR ROMÂNI DE PORCI!

Publicat: 03 septembrie 2018 - 18:39
1 comentarii   | Print | Trimite unui prieten

CRESCĂTORII CER UCIDEREA PORCILOR DIN GOSPODĂRII! Crescătorii și producătorii români de porci ne-au transmis o scrisoare care este adresată guvernanților! Ei cer uciderea tuturor porcilor din gospodăriile populației, aflate pe o rază de 10 km de o exploatație comercială, profesională de creștere a porcilor. Crescătorii vor astfel să-și protejeze fermele de virusul PPA. În acest moment, informațiile de la Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor sunt sumbre: 803 focare de pestă porcină africană și 140.531 de porci uciși!

Asociația Producătorilor de Carne de Porc din România își exprimă îngrijorarea față de modalitatea în care Pesta Porcina Africană (PPA) evoluează în România. De la apariția primul focar PPA în jud. Satu-Mare în 2017, APCPR a monitorizat permanent situația evoluției bolii pe teritoriul țării, a informat membrii cu privire la măsurile de biosecuritate ce trebuie adoptate pentru a preveni intrarea bolii în exploatațiile comerciale și a solicitat autorităților responsabile măsuri de protecție, prevenire și combatere.

Din păcate, la un an de la apariția primului focar de PPA în România, asistăm neputincioși la o evoluție explozivă a bolii și la o difuzare a virusului prin vectori multipli, care nu au fost înregistrați în alte țări unde boala este încă în evoluție.

Prezența virusului a fost identificată și în ferme comerciale de dimensiuni medii și mari, ceea ce va produce pierderi economice însemnate și, prin pierderea locurilor de muncă, va avea grave consecințe sociale.

Având în vedere experiența de până acum: PPA evoluează în prezent în 11 județe, în 178 de localități, cu un număr total de 803 de focare (dintre care 11 în exploatații comerciale industriale, unul în abatorul aparținând unei ferme și unul într-o exploatație comercială de tip A) și 40 de cazuri la mistreți, în total fiind eliminați 140.531 porci afectați de boală conform comunicării ANSVSA, putem trage cu siguranță concluzia că în exploatațiile non-profesionale, foarte răspândite pe întreg teritoriul țării, este foarte posibil să nu fie respectate regulile minime de bio-securitate care să prevină răspândirea cu rapiditate și necontrolat a PPA.

Menționăm că, în conformitate cu legile în vigoare, exploatația non-profesională este definită ca fiind exploatație de animale înregistrată în Sistemul național de identificare și înregistrare a animalelor și deținută de persoane fizice neînregistrate la Camera de Comerț și Industrie a României, supusă controlului sanitar-veterinar, cu o capacitate de maximum 5 capete de suine la îngrășat, care nu fac obiectul niciunei activități comerciale și a căror carne este destinată exclusiv consumului propriu.

Exploatațiile non-profesionale trebuie să respecte norme minime de biosecuritate, dintre care amintim: introducerea în registrul de exploataţie a datelor privind toate intrările, inclusiv exploataţia sursă, şi ieşirile animalelor, precum şi destinaţia acestora; asigurarea asistenţei sanitar-veterinare de către medicul veterinar de liberă practică organizat în condiţiile legii; deţinerea suinelor în spaţii îngrădite, fără posibilitatea de a veni în contact cu suinele domestice din alte exploataţii sau cu porci mistreţi; interzicerea hrănirii suinelor cu resturi alimentare, etc.

În perioada iunie – august 2018, cu ocazia acțiunilor de combatere a bolii în focare, s-au identificat efective de porcine crescute în exploatații neînregistrate, în spații libere, în mod ilegal, fără respectarea prevederilor sanitare-veterinare în vigoare și a căror mișcare pe teritoriul țării este necontrolată.

În aceste condiții este de așteptat ca extinderea PPA în România să evolueze cel puțin la fel ca până acum afectând cea mai mare parte din șeptelul de animale, mai ales la nivelul fermelor comerciale de producție. România produce anual circa 4,4 mil porci în ferme comerciale, ferme care asigură circa 45.000 locuri de muncă și care aduc importante venituri la bugetul statului.

Constatăm că autoritățile responsabile sunt depășite și delegarea responsabilităților de la nivel central la nivel local a generat un eșec în gestionarea corectă a focarelor și stoparea difuzării virusului. Diferențele mari de aplicare a prevederilor legale de către Centrele Locale de Combaterea Bolilor (CLCB), de la nivelul județelor afectate au creat nemulțumiri și este nevoie de o coordonare centrală și o abordare unitară la nivel național.

În lipsa unei campanii de educare și informare coerentă și constantă a populației din mediul rural, evenimentele au produs panică și au creat o stare emoțională și de neîncredere în deciziile autorităților. În acest context, în rândul populației și al crescătorilor de porcine de toate categoriile și în mass media au fost vehiculate informații inexacte, au fost promovate cereri aberante de combatere a bolii care au condus la propagarea ideii că evoluția PPA în România nu este un eveniment natural și real, fapt care a contribuit la agravarea situației.

De la activarea Centrului Național de Combaterea Bolilor (CNCB), asociațiile profesionale din sectorul cărnii de porc și asociate acestui sector, au propus măsuri care să vină în sprijinul autorităților responsabile și care să protejeze sectorul comercial de creșterea porcinelor, după cum urmează:

• Definirea de către CNCB a unor proceduri și măsuri de prevenție, control și intervenție în focar ce ar urma să fie adoptate și aplicate în mod unitar în toate județele țării, atât în focarele confirmate de PPA precum și în zonele de protecție și supraveghere;
• Coordonarea unitară între diferitele autorități ale statului pentru implementarea măsurilor adoptate și controlul activ al implementării acestora în teritoriu;
• Interzicerea imediată a creșterii porcilor în spații libere (pădure, pășune, etc), în afara domiciliului proprietarului sau a exploatației non-profesionale înregistrate;

• Interzicerea târgurilor de animale vii pe întreg teritoriul României precum și a comerțului, transportului și a sacrificării porcilor fără autorizație sanitară-veterinară;
• Interzicerea prin lege ca abatoarele să sacrifice și să pună pe piață carne de porc provenită de la porci crescuți în exploatații non-profesionale, fără trasabilitate;
• Intensificarea controlului de frontieră, pentru a preveni introducerea în țară de produse de origine animală contaminate cu virusul PPA;
• Controlul rutier al transporturilor de animale vii, inclusiv a auto-utilitarelor / mașinilor potențial folosite pentru transport de efective mici de porci;
• Introducerea imediată de către ANSVSA în Programul Strategic Național de Supraveghere a Bolilor la Animale a activității de supraveghere activă și pasivă pentru PPA, în toate tipurile de exploatații de creștere a porcinelor;
• Informarea și educarea populației prin campanii naționale eficiente (mass-media, afișaje, social-media) cu privire la prezența bolii în România, specificul acesteia și modalități de prevenție, pierderile economice importante și efectele sociale generate de răspândirea PPA;
• Măsuri de intervenție în cazul focarelor de PPA, menite să reducă riscul răspândirii bolii pe întreg teritoriul României:

➢ Despăgubirea în termen de maxim 7 zile a proprietarilor porcilor eutanasiați sau înmânarea unor documente de plată cu valoare certă (tichete de valoare) la momentul confiscării porcilor pentru sacrificare;
➢ Înregistrarea sanitară-veterinară a tuturor porcinelor vii aflate în exploatațiile non-profesionale, ceea ce va permite despăgubirea în caz de sacrificare, conform prevederilor UE;
➢ Aplicarea tuturor măsurilor recomandate de Comisia Europeană precum și cele care au avut efecte în alte țări cu evoluție a PPA în vederea eliminării posibilității de extindere a PPA prin intermediul mistreților din raza zonei de protecție și supraveghere a focarelor de PPA confirmate;
➢ Adoptarea în regim de urgență a actelor normative care stabilesc responsabilitățile privind ecarisarea teritoriului astfel încât să se poată neutraliza în siguranță toate cadavrele și deșeurile de porci și porci mistreți;
➢ Rezolvarea operativă și cu prioritate a situațiilor limită apărute în cazul fermelor comerciale care au interdicții de mișcare a porcilor, situații în care se înregistrează mari pagube economice ce pot fi evitate. Reglementarea din punct de vedere procedural și documentar a tuturor situațiilor care conduc la necesitatea sacrificării voluntare a efectivelor de porci;
➢ Implicarea autorităților executive ale statului român în asigurarea continuității desfășurării activității/producției din fermele și unitățile de abatorizare și tranșare afectate, situate în zonele listate în Partea III a anexei, evitându-se mari pagube economice atât pentru fermieri cât și pentru stat;
➢ Uciderea preventivă a tuturor porcilor din exploatațiile non-profesionale care se află în raza zonei de protecție a focarelor de PPA confirmate, precum și a tuturor porcilor din exploatațiile non-profesionale care se află lăsați în libertate în raza zonei de supraveghere a acelorași focare de PPA.

Având în vedere impactul economic negativ uriaș și social, prin pierderea locurilor de muncă al unui număr foarte mare de oameni tocmai din mediul rural, singurele soluții viabile și imediate pe care le putem identifica sunt următoarele:

• Eutanasierea imediată a tuturor suinelor din exploatațiile non-profesionale pe o rază de minim 10 km în jurul exploatațiilor comerciale și despăgubirea imediată a proprietarilor. Prin această măsură se reduce semnificativ riscul iminent de infectare al fermei respective. De asemenea, se evită apariția ulterioară de noi focare în raza de 10 km în jurul fermelor care ar duce la prelungirea necontrolată și fără un orizont clar de timp a perioadei de interdicție de mișcare a suinelor. Interdicțiile de mișcare impuse fermelor comerciale aflate la mai puțin de 10 km de un focar, creează pierderi economice mari și imediate datorate supra-populării fermelor la niveluri critice și a lipsei oricărui venit în toată această perioadă. Extinderea acestor restricții peste limita de 30 de zile va duce inevitabil la falimentul fermelor respective chiar și fără a fi infectate cu PPA.

• În cazul extrem al extinderii perioadelor de restricție de mișcare la mai mult de 30 de zile, să se acorde derogări conform legii pentru a se putea muta și / sau vinde (în condiții comerciale corecte) numărul de animale necesar deblocării activității și revenirii la procesul tehnologic normal și aprobat sau să se aprobe eutanasierea de necesitate a unui număr minim de animale necesar deblocării activității cu acordarea de despăgubiri imediate.

Măsurile sunt necesare pentru a putea asigura desfășurarea activității fermelor din punct de vedere tehnologic și pentru asigurarea unui venit minim care să prevină blocajul financiar și/sau falimentul, generate de lipsa oricărei activități producătoare de venit datorată interdicției de mișcare.

Asociația Producătorilor de Carne de Porc din România, organizație profesională, apolitică, cu un număr de 119 membri exploatații comerciale de porcine și care asigură 80% din carnea de porc de pe piața din România, a realizat încă din anul 2015 intervenții către autoritățile responsabile cu privire la evoluția Pestei Porcine Africane (PPA) în țările vecine și a solicitat adoptarea de măsuri, acte normative și campanii de informare care să prevină o eventuală evoluție a PPA în România.

Consiliul Director APCPR

Vizualizat: 2852 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

SECRETAR DE STAT MADR: AJUTOR PENTRU FERMA DE FAMILIE PLAFONAT LA 150.000 DE EURO!

SECRETAR DE STAT MADR: AJUTOR PENTRU FERMA DE FAMILIE PLAFONAT LA 150.000 DE EURO!

22 septembrie 2020 - 21:43

SUBVENȚII FERMIERI. Sprijinirea fermei de familie este unul dintre obiectivele pe care le vizează Planul Național Strategic (PNS) 2021-2027, la care lucrează acum Ministerul Agriculturii. Documentul va sta la baza acordării tuturor subvențiilor din agricultura românească. Ajutorul însă va fi plafonat la circa 150.000 de euro, anunță secretarul de stat din Ministerul Agriculturii, Emil Florian Dumitru.

HAITELE DE LUPI ATACĂ STÂNELE CARE NU AU CÂINI BUNI DE PAZĂ!

HAITELE DE LUPI ATACĂ STÂNELE CARE NU AU CÂINI BUNI DE PAZĂ!

22 septembrie 2020 - 20:43

NECAZ MARE. O haită de lupi a făcut prăpăd la o stână de oi din Sarasău, județul Maramureș. Sălbăticiunile au sfârtecat 40 de oi, iar crescătorul de ovine spune că alte 150 de oi nu sunt de găsit. Oierii susțin că haitele de lupi ar fi venit din Ucraina și dau atacul la stânele unde nu sunt câini buni de pază. Un oier spune că e scump un câine care poate alunga lupii, dar merită investiția.

LISTA LICEELOR AGRICOLE CARE PRIMESC BANI DE LA MINISTERUL AGRICULTURII!

LISTA LICEELOR AGRICOLE CARE PRIMESC BANI DE LA MINISTERUL AGRICULTURII!

22 septembrie 2020 - 20:18

COMUNICAT MADR. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale se află în plin proces de semnare a contractelor de finanțare pentru investiții specifice și asigurarea unor cheltuieli materiale pentru un număr de 56 de licee tehnologice cu profil preponderent agricol. Valoarea totală a finanțării pentru anul 2020 este de 10 milioane lei.

CE SE ÎNTÂMPLĂ CU CELE 50 DE HECTARE PENTRU TINERII FERMIERI!

CE SE ÎNTÂMPLĂ CU CELE 50 DE HECTARE PENTRU TINERII FERMIERI!

22 septembrie 2020 - 13:00

ANUNȚ. Proiectul de hotărâre de Guvern privind atribuirea a maxim 50 de hectare pentru tinerii fermieri care se instalează ca șefi de exploatație agricolă ar putea fi aprobat joi, în ședința de Guvern, a anunțat secretarul de stat din Ministerul Agriculturii, Emil Florian Dumitru.

ADIO SUBVENȚIE LA TOMATE?!

ADIO SUBVENȚIE LA TOMATE?!

22 septembrie 2020 - 11:42

ANUNȚ FĂCUT DE UN OFICIAL DIN MINISTERUL AGRICULTURII! Programul de ajutor de minimis pentru cultivatorii de tomate în spații protejate se încheie anul acesta, a anunțat secretarul de stat din Ministerul Agriculturii, Emil Florian Dumitru. Programul este în al treilea an, iar ajutorul de minimis se acordă pentru trei exerciții financiare. Oficialul din MADR a declarat că nu are un răspuns clar, la acest moment, legat de acordarea plăților pentru ciclul 2 al Programului.

CE ANUNȚĂ ACUM UN OFICIAL DIN MADR DESPRE AJUTOARELE PENTRU MICII CRESCĂTORI DE ANIMALE!

CE ANUNȚĂ ACUM UN OFICIAL DIN MADR DESPRE AJUTOARELE PENTRU MICII CRESCĂTORI DE ANIMALE!

22 septembrie 2020 - 11:01

AJUTOARE DE CRIZĂ. Secretarul de stat din Ministerul Agriculturii, Emil Florian Dumitru, anunță că până la sfârșitul acestei săptămâni va fi elaborat ghidul pentru depunerea cererii la APIA pentru așa-zisele ajutoare de criză acordate crescătorilor de bovine care au subt 91 capete de animale, crescătorilor de ovine și/sau caprine, dar și legumicultorilor. Este vorba despre deja cunoscuta Măsură 21.

MINISTRUL AGRICULTURII DIN UNGARIA SE OPUNE DISPARIȚIEI AJUTORULUI NAȚIONAL TRANZITORIU!

MINISTRUL AGRICULTURII DIN UNGARIA SE OPUNE DISPARIȚIEI AJUTORULUI NAȚIONAL TRANZITORIU!

22 septembrie 2020 - 10:19

SUBVENȚII FERMIERI. Comisia Europeană nu este de acord ca fermierii să primească și anul viitor ajutoarele naționale tranzitorii (ANT). A spus-o clar comisarul european pentru Agricultură, ieri, la Consiliul AGRIFISH, ținut la Bruxelles. În timp ce ministrul român al agriculturii nu a spus nimic despre aceste ajutoare în intervenția sa, ministrul agriculturii din Ungaria s-a opus eliminării lor.

SUBVENȚIE DIRECTĂ PENTRU CARNE DE PORC ȘI DE PASĂRE!

SUBVENȚIE DIRECTĂ PENTRU CARNE DE PORC ȘI DE PASĂRE!

22 septembrie 2020 - 09:14

OFICIAL. Crescătorii de porci și cei de pasăre din România nu beneficiază, la acest moment, de o subvenție directă. Singurul ajutor acordat acestor crescători este plata pentru bunăstarea animalelor. Ministrul agriculturii, Adrian Oros, a solicitat ieri, la Bruxelles, în cadrul Consiliului AGRIFISH, să fie introduse pe lista sprijinului cuplat și carnea de porc și de pasăre.

INTEGRAL INTERVENȚIA MINISTRULUI OROS la BRUXELLES PENTRU SUBVENȚIILE FERMIERILOR ROMÂNI!

INTEGRAL INTERVENȚIA MINISTRULUI OROS la BRUXELLES PENTRU SUBVENȚIILE FERMIERILOR ROMÂNI!

22 septembrie 2020 - 08:47

OFICIAL. Ministrul agriculturii, Adrian Oros, a solicitat în cadrul Consiliului AGRIFISH, desfășurat ieri, la Bruxelles, înlocuirea plafonării subvențiilor pentru fermele mari cu plăți redistributive pentru fermele mici și medii, sprijin cuplat pentru carnea de porc și pasăre, lăsarea la aprecierea României stabilirea unui număr maxim de hectare pentru care să li se acorde tinerilor fermieri sprijinul complementar pentru venit. Toate sunt propuneri pentru noua politică agricolă, 2021-2027. Integral intervenția ministrului Oros!

DISPARE AJUTORUL NAȚIONAL TRANZITORIU, SUBVENȚIA DE CARE BENEFICIAZĂ CEI MAI MULȚI FERMIERI ROMÂNI?

DISPARE AJUTORUL NAȚIONAL TRANZITORIU, SUBVENȚIA DE CARE BENEFICIAZĂ CEI MAI MULȚI FERMIERI ROMÂNI?

22 septembrie 2020 - 07:30

SUBVENȚII APIA FERMIERI. Comisia Europeană nu este de acord cu continuarea plății către fermierii români a ajutoarelor naționale tranzitorii (ANT), de care beneficiază atât fermierii din vegetal, cât și crescătorii de animale, a anunțat comisarul european pentru Agricultură, la Consiliul AGRIFISH, desfășurat ieri, 21 septembrie 2020, la Bruxelles. Oficialul Comisiei Europene a precizat că 2020 este ultimul an de acordare a acestor ajutoare pentru fermieri. Ministrul agriculturii, Adrian Oros, a participat la Consiliul AGRIFISH.

Scrie parerea taNumarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!Rezultate/pagina:
Ordine de listare:   
Rezultate: [1]  
Pagini: [1]  1   
1.
Romil
|
09. 04, 2018. Tuesday 00:06
EXACT DIN CAUZA ASTA A APĂRUT PPA în România, pentru a oferi motivul ("întemeiat") DISTRUGERII GOSPODĂRIEI ŢĂRĂNEȘTI, care a fost scoasă ţap ispășitor !!!
În fine, cine vrea să vadă adevărul îl vede : din '89 încoace suntem într-un permanent război economic "patronat cu grijă" de guvernanţii noștri postdecembriști, supravegheaţi îndeaproape de Occident & Orient (UE, SUA, CANADA, RUSIA, etc.)
Rezultate: [1]  
Pagini: [1]  1   

Video

Tomate cu toleranță la TSVW: Sandoline F1 și Ciciu F1 - Testimonial Florin Pop, Seleuș, Arad

Tomate cu toleranță la TSVW: Sandoline F1 și Ciciu F1 - Testimonial Florin Pop, Seleuș, Arad

Toleranța la virusul petelor de bronz (TSVW) este un criteriu foarte important pentru Florin Pop, legumicultor în Seleuș, județul Arad, atunci când alege hibrizii de tomate pe care îi cultivă. Legumicultorul este fidel hibrizilor Sandoline F1 și Ciciu F1 datorită gustului bun, vigorii plantelor și creșterii nedeterminate, un aspect care îi permite recoltarea eşalonată.

Ridichea furajera - cea mai buna cultura pentru inverzire Tractoarele Massey Ferguson și încărcătoarele Weidemann în acțiune! Fermy Show - Tratamentul la sămânță

Bancul zilei

Găini străine

Găini străine
Un ardelean, la piaţă: Detalii